• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Strategie chłodzenia organizmu strażaków: jak niwelować fizjologiczne, fizyczne i wzrokowo-ruchowe skutki pracy w upalnych warunkach

20 Maja 2022

Autorzy tekstu w swojej pracy opisali i przeanalizowali przeprowadzony w grupie  australijskich strażaków eksperyment dotyczący wpływu na organizm prowadzenia działań operacyjnych w warunkach wysokiej temperatury. W badaniu wzięło udział czternastu strażaków (11 mężczyzn i trzy kobiety) w wieku średnio 42,6 lat, o wadze średnio 84,1 kg i wzroście średnio 176 cm. Wszyscy funkcjonariusze pełnili służbę w pełnym wymiarze czasu pracy, a ich staż wynosił średnio 14,8 lat.

Strażacy mieli do wykonania czynności fizyczne w temperaturze 32°C. Zadania były realizowane w odzieży specjalnej, aby zachować warunki jak najbardziej zbliżone do realnych. Poszczególne czynności wykonywano w odstępach co najmniej 48-godzinnych. Po zakończeniu zadania strażacy rozpoczynali proces regeneracji za pomocą różnych metod: spożycia wody o temperaturze otoczenia, wody schłodzonej lub wody z kruszonym lodem, zanurzenia przedramion w wodzie o temperaturze otoczenia, zanurzenia przedramion w wodzie schłodzonej, użycia ręcznika mokrego oraz schłodzonego, chłodzenia w nawiewie wentylatora (powietrze suche i mgła wodna).

Podczas wymienionych zabiegów chłodzących badano reakcje termiczne organizmu, reakcje sercowo-naczyniowe, wzrokowo-ruchowe i zdolności percepcyjne. Okazuje się, że niektóre z podjętych działań regenerują organizm lepiej niż inne. Badania, o których mowa w artykule, stanowią solidną bazę do dalszych rozważań na temat skutecznej regeneracji strażaków i odtworzenia gotowości fizycznej oraz mentalnej do prowadzenia dalszych działań ratowniczych.

 

Cooling strategies for firefighters: Effects on physiological, physical, and visuo-motor outcomes following fire-fighting tasks in the heat, Hugh Fullagar, Sean R. Notley, Job Fransen, Andrew Richardson, Anthony Standyk, Donna Lu, Georgia Brown, Rob Duffield, Journal of Thermal Biology 2022, 106

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry