• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2017

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2017

W OGNIU PYTAŃ

nr 9/2017

 • Anna Łańduch, Siła w nas – o tym, czy po sierpniowych nawałnicach system ratowniczy kraju zdał egzamin jako sprawny mechanizm, mówi gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP; str. 6

nr 10/2017

 • Katarzyna Zamorowska, Mamy wspólny cel – o podstawowych błędach właścicieli domów, zaufaniu do kominiarzy i współpracy ze strażakami na rzecz prewencji społecznej w rozmowie z Marcinem Ziombskim, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy; str. 8

nr 11/2017

 • Katarzyna Zamorowska, Koniec z uznaniowością – jaki powinien być dobrze zaprojektowany sygnał uprzywilejowania, jakie normy mają w tym przypadku zastosowanie oraz co zrobić, żeby strażacy dbali o swój słuch, w rozmowie z dr. inż. Pawłem Górskim, ekspertem ds. ochrony słuchu; str. 8

nr 12/2017

 • Bilans dwulecia – wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego, podsumowujące dwa lata pełnienia przez niego funkcji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i szefa Obrony Cywilnej Kraju; str. 8

TEMAT MIESIĄCA

nr 1/2017: Zagrożenia radiacyjne

 • Włodzimierz Wątor, Radiacja – czy zawsze oznacza alert? – przygotowania Polski do budowy pierwszej elektrowni jądrowej z punktu widzenia strażaków: z czym wiążą się zagrożenia radiacyjne, jak im zapobiegać i jak prowadzić działania interwencyjne (zakres kompetencji na poszczególnych poziomach reagowania); statystyki zdarzeń radiacyjnych na świecie; str. 12
 • Aneta Łukaszek-Chmielewska, Krzysztof Isajenko, Awarie w makroskali – dwie największe awarie radiacyjne w historii: Fukushima Daiichi (Japonia, 2011) i Czarnobyl (Ukraina, 1986): jakie były ich przyczyny i przebieg, a jakie są skutki?; str. 14
 • Agata Siekierska, Z duchem czasu – nowe specjalistyczne studia podyplomowe „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” (BEJ) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, przegląd ofert studiów podyplomowych SGSP i ich adresatów; str. 17

nr 2/2017: Edukacja pożarnicza

 • Małgorzata Romanowska, Operacja edukacja – czas na systemowe rozwiązania, czyli rozpoczęty w 2015 r. rządowy program wsparcia edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach Bezpieczna+, sale edukacyjne „Ogniki” oraz akcja „Czad i ogień. Obudź czujność”; str. 18
 • Jan Amos Jelinek, Jak myślą dzieci – jak przygotować się do pracy z dziećmi, prowadząc edukację pożarniczą: różnica percepcji i postrzegania zjawisk w zależności od wieku; str. 21
 • Elżbieta Przyłuska, Co i jak? – materiały pomocnicze w edukacji o bezpieczeństwie (scenariusze zajęć, zeszyty ćwiczeń, poradniki, konspekty); str. 24

nr 3/2017: Nietypowe działania ratownicze

 • Marek Wyrozębski, Uwaga! Wszystko może być pułapką – zakleszczenia, uwięźnięcia, w warunkach domowych i za przyczyną maszyn przemysłowych oraz rolniczych: jak jednostka PSP powinna przygotować się do niesienia pomocy w takich przypadkach (sprzęt, narzędzia, procedury postępowania); str. 8

nr 4/2017: Działania gaśnicze w lasach

 • Jan Kaczmarowski, Jak czytać leśne mapy? (cz. 1) – jakie informacje przydatne strażakom zawierają różne rodzaje map używane przez leśników (mapa gospodarczo-przeglądowa, przeglądowa, mapy tematyczne) i jak czytać ich symbolikę; str. 8
 • Karol Wiler, Czym gasić las? – sprzęt służący do ograniczania rozwoju pożarów lasu (sprzęt podręczny, gospodarczy, samochody gaśnicze), optymalne wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego do gaszenia i dogaszania pożarów terenów leśnych; str. 12

nr 7/2017: Katastrofa budowlana w Świebodzicach

 • Daniel Mucha, Katastrofa budowlana w Świebodzicach – alarmowanie, działania ratownicze (zaangażowane siły i środki), współpraca z mediami i najważniejsze wnioski wyciągnięte po akcji; str. 6
 • Wojciech Miciuła, Andrzej Szacoń, Kamienica w gruzach – działania ratownicze krok po kroku: KDR, sztab i logistyka, SGPR „Warszawa 9”, SGPR „Łódź”; wypowiedzi uczestników akcji; str. 10

nr 8/2017: Pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie

 • Marek Wyrozębski, Płonąca pułapka – przebieg pożaru, walka z ogniem: działania gaśnicze i ewakuacyjne, jak doszło do pożaru: analiza konstrukcji budynku i jego zabezpieczeń przeciwpożarowych; str. 10
 • Renata Golly, Grenfell Tower – jak modernizacja wieżowca i wykorzystane podczas niej materiały przyczyniły się do powstania i rozwoju pożaru; str. 14
 • Paweł Rochala, Elewacja jak pochodnia – jak spłonął Grenfell Tower, czyli co zawiodło w doskonałym systemie brytyjskich przepisów przeciwpożarowych w budownictwie; str. 16

nr 12/2017: Ochrona przeciwpożarowa zabytków

 • Krzysztof Kociuba, Unikatowa katastrofa – katastrofa budowlana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w maju 2017 r.: modelowy przykład kompetentnej współpracy służb i organów; str. 14
 • Edyta Plichta, Pożar w muzeum – konieczność ewakuacji zbiorów muzealnych: jak postępować w przypadku zaplanowanego przemieszczania eksponatów i dynamicznego zagrożenia, jakim jest pożar?; str. 17
 • Ewa Potrzebnicka, Woluminy pod kontrolą – zabezpieczenia obiektów magazynowych Biblioteki Narodowej, czyli jak chroniony jest przed ogniem narodowy księgozbiór (zabezpieczenia techniczne, system sygnalizacji pożaru, SUG gazowe); str. 20
 • Krzysztof T. Kociołek, Ewakuacja – praktyczne problemy wiążące się z ewakuacją zbiorów muzealnych: bezpieczeństwo ludzi i obiektów; str. 23
 • Edyta Plichta, Zagrożenie zalaniem – instalacje i systemy potencjalnie grożące zalaniem, zagrożenie ze strony zjawisk pogodowych, możliwości monitoringu wycieków (system wczesnego wykrywania); str. 26

25 LAT PSP

nr 5/2017

 • Anna Łańduch, Co było, co będzie – bilans 25-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej i wyzwaniach, przed którymi formacja stoi dziś, w rozmowie z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim; str. 16
 • Strumień wsparcia dla rozwoju – program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020: straż pożarna w programie, podział środków na poszczególne przedsięwzięcia, plany zakupowe; str. 19
 • Tadeusz Jopek, Jacek Zalech, Damian Witczak, Marek Marzec, Ewolucja ratownictwa – zmiany w przepisach regulujących obszar działań ratowniczych na przestrzeni 25 lat istnienia PSP, KSRG, grupy specjalistyczne w PSP, statystyki działań, najbardziej znaczące akcje; str. 22
 • Rafał Sołowin, Na ratunek poza granicami kraju – od wojny na Bałkanach (1999) po trzęsienie ziemi w Nepalu (2015): zaangażowanie strażaków w działania międzynarodowe na przestrzeni 25 lat istnienia PSP. str. 22
 • Paweł Rochala, Od prowizorki do fachowości – nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i rozpoznawanie zagrożeń, czyli pion kontrolno- rozpoznawczy w straży przed powołaniem PSP i po nim (kompetencje, stan zatrudnienia, liczba działań i skuteczność prewencji); str. 32
 • Wykuwanie kadr – sytuacja kadrowa nowo tworzonej formacji i stan na dziś: ewolucja systemu kształcenia pożarniczego, szkoły kształcące kadry PSP; str. 38
 • Piotr Strawa, Na starcie – jak zmieniały się zasady naboru do służby na przestrzeni 25 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej; str. 44
 • Stanisław Rybicki, Kadra na miarę wyzwań – od funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej w 1992 r. na podstawie przepisów dekretu z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa po dzisiejszych strażaków PSP: fluktuacja kadr, limit etatowy, wiek i wykształcenie, system zmianowy i codzienny, uposażenie; str. 48
 • Robert Czarnecki, Ochrony osobiste strażaka – od moro do PBI, czyli jak zmieniały się środki ochrony indywidualnej, którymi dysponowali strażacy PSP; str. 52
 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Wczoraj i dziś – zmiany w projektowaniu, budowie i wymaganiach techniczno-taktycznych stawianych średnim samochodom ratowniczo-gaśniczym pełniącym służbę w PSP na przestrzeni 25 lat jej istnienia; str. 58
 • Inwestycje w przyszłość – inwestycje budowlane w 25 latach istnienia PSP, inwestycja centralna (1994-2006); str. 62
 • Renata Golly, Akcje 25-lecia – najbardziej znaczące akcje ratowniczo-gaśnicze ostatniego 25-lecia, z perspektywy publikacji zamieszczonych na łamach „Przeglądu Pożarniczego”; str. 68

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

nr 1/2017

 • Arkadiusz Kot, U podnóża Śnieżnika – współpraca straży pożarnej z GOPR w zakresie niesienia pomocy w terenie górskim motywem przewodnim ćwiczeń Rezerwat-Międzygórze 2016 w Sudetach (najważniejsze epizody, procedury administracyjne związane ze specyfiką ćwiczeń w rezerwacie przyrody, najciekawsze wnioski); str. 20
 • Przemysław Osiński, Czas to mózg – udar mózgu: jedna z najczęstszych przyczyn zgonów i niepełnosprawności u osób dorosłych (objawy, ocena symptomów, właściwie przeprowadzony wywiad, postępowanie); str. 22

nr 2/2017

 • Anna Sobótka, Karambol jak domino – styczniowy karambol kilkudziesięciu samochodów na autostradzie A1: trudne warunki pogodowe, działania ratownicze krok po kroku, procedury postępowania; str. 8
 • Lech Lewandowski, Wysokościówka… na jeziorze – … czyli działania ratowników wysokościowych z KGHM Polska Miedź SA po wypadku windy wieży szybu przesyłowego na terenie zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most; str. 11
 • Arkadiusz Kot, Pomoc bez granic – pożar budynku w pobliżu granicy polsko-czeskiej wybuchł pożar budynku: wspólne działania ratowniczo-gaśnicze polskich i czeskich strażaków (alarmowanie na mocy uzgodnień szczebla krajowego i wojewódzkiego); str. 14
 • Przemysław Berus, Piotr Tyczyński, Marek Gruszkowski, Poćwicz na dachu – stanowisko do ćwiczeń doskonalących podstawowe umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego: propozycja z JRG we Wschowie; str. 16

nr 3/2017

 • Dariusz Surmacz, Artur Łukaszyk, Instalacje fotowoltaiczne – jak je gasić? – rodzaje systemów PV, ochrona przeciwporażeniowa, czym gasić i inne praktyczne wskazówki; str. 12
 • Przemysław Osiński, Zawał serca – przyczyny, objawy, właściwie zebrany wywiad, zasady postępowania ratowniczego; str. 17
 • Rafał Podlasiński, Warsztat ratownika. Rozpoznanie (cz. 1) – … w ratownictwie technicznym: etapy rozpoznania (bezpośrednie, wstępne i szczegółowe) i jego rodzaje (ogniowe, wodne, terenowe etc.) oraz wariant (360, w osi pionowej i sferyczne); str. 20
 • Renata Golly, Walka o ląd (cz. 1) – specyfika położenia geograficznego Holandii i jej walka z katastrofalną powodzią 1953 r. oraz szeroko zakrojone systemowe działania przeciwpowodziowe podejmowane przez tym kataklizmem i po nim (m.in. Plan Delta); str. 24
 • Tomasz Sawicki, Komin pod lupą – wymagania techniczne dla przewodów kominowych i projektowania kominów oraz bezpieczeństwo pożarowe ich użytkowania: najczęstsze błędy, przykłady pożarów kominowych; str. 29

nr 4/2017

 • Renata Golly, Walka o ląd (cz. 2) – Komisja Delta, czyli długofalowy plan działania zmieniający politykę powodziową Holandii po katastroficznej powodzi z 1953 r.; str. 16
 • Rafał Podlasiński, Rozpoznanie (cz. 2) – rozpoznanie konstrukcji pojazdu i podział obowiązków w zespole ratowniczym; str. 20
 • Mateusz Jaguszewski, Czy duże zwierzę to problem? – działania strażaków związane z ratowaniem dużych zwierząt (krowy, konie, łosie etc.): zasady postępowania – bezpieczeństwo i organizacja terenu działań, prawidłowe opasanie i podnoszenie zwięrzęcia; str. 25

nr 6/2017

 • Rafał Podlasiński, Wypadki autobusów (cz. 1) – specyfika konstrukcji pojazdów autobusowych i działań ratowniczych po kolizjach drogowych z ich udziałem: cięcie szyb i nadwozia, sprzęt do cięcia; str. 12
 • Elżbieta Przyłuska, Wislandia 2017 – międzynarodowe ćwiczenia z udziałem modułów pomp wysokiej wydajności (HCP) Państwowej Straży Pożarnej z woj. kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz modułu Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) z Niemiec: współdziałanie przy powodzi; str. 18
 • Przemysław Osiński, Mechanizm urazu rodzaje sił działających na poszkodowanego w momencie wypadku a możliwość określenia obrażeń ciała niewidocznych podczas wstępnego badania urazowego; str. 20

nr 7/2017

 • Rafał Podlasiński, Wypadki autobusów (cz. 2) – w jaki sposób dotrzeć do poszkodowanych uwięzionych w tych pojazdach; str. 15
 • Karol Wiler, Woda w lesie – zaopatrzenie terenów leśnych w wodę do gaszenia pożarów (magazynowanie wody opadowej w ramach tzw. małej retencji); str. 19
 • Mariusz Zakrzewski, Dekadę po szkwale – najważniejsze zagadnienia poruszone podczas konferencji „Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po białym szkwale” w Giżycku; str. 22

nr 8/2017

 • Daniel Jankowski, Anna Łukaszek-Chmielewska, Warsztaty CBRNe – II Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNe 2017 w Bydgoszczy z udziałem przedstawicieli grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego i innych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP: seminarium teoretyczne i ćwiczenia praktyczne; str. 23
 • Rafał Podlasiński, Technicznie o ćwiczeniach – specyfika ćwiczeń z ratownictwa technicznego: jak je przygotować, by poprawić ich efektywność?; str. 26
 • Cezary Pałubiński, Listy i polemiki. Wzmocnione SK – czy nawałnice, gwałtowne deszcze i roztopy powinny być traktowane jak wypadki masowe? (liczba zgłoszeń wpływających do stanowisk kierowania PSP a możliwości ich obsługi przez standardową obsadę dyżurujących); str. 30
 • Łukasz Kuziora, Szymon Ptak, Marzena Półka, Bożena Kukfisz, Aneta Kuczyńska, Drony w akcji – szczegółowe zasady wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzna na terytorium Polski; wykorzystanie BSP w działaniach ratowniczych: projekt MOBNET; str. 31

nr 9/2017

 • Sierpniowe nawałnice – skutki tragedii i działania ratownicze w liczbach; str. 8
 • Arkadiusz Kot, Pojazd, śmigłowiec, ogień – taktyka łączonego wykorzystania ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych i śmigłowców przy gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych stosowane przez czeskich strażaków; str. 10
 • Piotr Tuzimek, Bezpiecznie na imprezach – The Tall Ship Races, X Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2017 i Eurovolley 2017, czyli o zabezpieczeniu wielotysięcznych międzynarodowych imprez plenerowych przez strażaków KM PSP w Szczecinie; str. 14

nr 10/2017

 • Karina Stankowska, (Nie)szczęśliwy powrót – katastrofalny wypadek pociągu „Pogoria” relacji Gdynia – Bielsko-Biała – Zakopane 30 sierpnia w Smętowie Granicznym: tok działania sił ratowniczych, postępowanie z poszkodowanymi, współdziałanie służb i współpraca z mediami; str. 12
 • Michał Szalc, Katarzyna Wodniak, Poligon dla czworonogów – poligon do treningu SGPR Gdańsk na terenie JRG 5 w Gdańsku-Oliwie: opis stanowisk ćwiczebnych; str. 15
 • Lech Lewandowski, Ćwiczenia graniczne 2017 – krajowe ćwiczenia ratownicze „Pogranicze 2017” na terenie powiatu zgorzeleckiego w województwie dolnośląskim (29-30 sierpnia): organizatorzy i uczestnicy, zadania w poszczególnych punktach, panel ekspertów, dyskusja o współpracy w ramach polsko-czeskiego projektu „Bezpieczne Pogranicze”; str. 18

nr 11/2017

 • Arkadiusz Kot, Dwa dni na poddaszu – pożar trzech kamienic w starej zabudowie Lądka-Zdroju: taktyka działań ratowniczo-gaśniczych; str. 12
 • Przemysław Berus, Warsztat ratownika. Szlifowanie technik – działania ratownicze podczas wypadków w komunikacji drogowej (warsztaty KP PSP we Wschowie); str. 15
 • Paweł Rochala, Zapomnieli zapobiec – pożar 17-kondygnacyjnego budynku w Teheranie z początku lat 60. XX w. (konstrukcja, instalacje, modernizacje i zarządzanie, czyli jak doszło do pożaru i katastrofy budowlanej); str. 18
 • Leszek Marzec, Hipotermia – patomechanizm zatrzymania krążenia w przebiegu tonięcia i hipotermii i zasady postępowania ratowniczego, opis rzeczywistych działań; str. 21
 • Danuta Miedzińska, Innowacje dla ewakuacji – EvaCopNet: system lokalizacji i bezkontaktowego pomiaru podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych opracowany w konsorcjum SGSP, WAT, WIML oraz WB Electronics i Robotics Inventions; str. 23
 • Tomasz Sawicki, Miejsce pożaru – oględziny miejsca pożaru jako podstawowe źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia popożarowego (ujawnienie i interpretacja śladów, zabezpieczanie materiału do badań); str. 25

SZKOLENIE

nr 1/2017

 • Adam Dominikowski, Paweł Fliszkiewicz, Tomasz Naczas, Doskonalmy się systemowo – założenia wdrażanego właśnie w PSP systemu doskonalenia zawodowego (priorytetowa grupa odbiorców, nowe rozwiązania, scenariusz i etapy wdrażania systemu); str. 25

nr 3/2017

 • Jan Amos Jelinek, Dzieci bliżej ognia – jak powstaje ogień, na czym polega jego niszczące działanie, jak można go ugasić: eksperymenty dla najmłodszych, do zastosowania podczas zajęć z zakresu edukacji o bezpieczeństwie; str. 42

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2017

 • Tomasz Sawicki, Bezpieczny kominek – jakie zagrożenia pożarowe wiążą się z eksploatacją kominków, powszechnie stosowanych w budownictwie jednorodzinnym jako urządzenia grzewcze (kominki otwarte i zamknięte – specyfika zagrożeń, zasady bezpieczeństwa); str. 35
 • Paweł Rochala, Metodycznie o kontroli – nowa „Metodyka prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych" dla PSP: jakie doświadczenia uwzględnia, jakie rozwiązania wprowadza; str. 38

nr 2/2017

 • Tomasz Sowa, Tomasz Popielarczyk, Urszula Garlińska, Kanałowe czujki dymu – typy, badania laboratoryjne – pożary testowe, wymagania projektowe; str. 30
 • Iwona Orłowska, Różnicowanie ciśnień – jak ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu w budynku: zadania wentylacji pożarowej, zasady działania systemu różnicowania ciśnień, standardy projektowe, str. 32
 • Jan Kaczmarowski, Piroterroryzm – podpalenia jako narzędzie ataków terrorystycznych różnej skali: przykłady w historii i współczesności; str. 37

nr 3/2017

 • Paweł Rochala, Warunki zamienne (cz. 1) – czym są warunki zamienne oraz jak przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze i wszcząć postępowanie administracyjne; str. 32

nr 4/2017

 • Paweł Rochala, Warunki zamienne (cz. 2) – jak ująć kwestię warunków zamiennych w postępowaniu administracyjnym oraz w decyzjach komendantów powiatowych (miejskich) PSP; str. 34

nr 62017

 • Jan Kaczmarowski, Jak czytać leśne mapy? (cz. 2) – jakie informacje przydatne strażakom zawierają mapy używane przez leśników i jak czytać ich symbolikę: mapa drzewostanowa; str. 30
 • Jacek Dydek, Kontrole w budynkach jednorodzinnych – o sprzeczności przepisów występujących w przypadku kontroli części mieszkalnej przeznaczonej na usługi hotelarskie; str. 36
 • Tomasz Sawicki, Ślady popożarowe – charakterystyka śladów zainicjowania, kolejnych faz rozwoju pożaru i śladów pozostawionych przez sprawcę: podpalenia, pożary od przewodów kominowych, instalacji elektroenergetycznych, wyładowań atmosferycznych i samozapalenia; str. 38

nr 7/2017

 • Karol Mojski, Jądrowe standardy – regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w obszarze energetyki jądrowej (Standardy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej); str. 23

nr 9/2017

 • Iwona Orłowska, Wentylacja pożarowa garaży – regulacje prawne, rodzaje systemów wentylacyjnych, wentylacja kanałowa i strumieniowa; str. 18
 • Tomasz Sawicki, Kosztowne błędy biegłego – instytucja biegłego sądowego i dowodu z jego opinii w postępowaniu karnym i cywilnym, przykład konsekwencji nierzetelnej opinii biegłego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla sprawy w sprawie o odszkodowanie w związku z pożarem na terenie zakładu pracy; str. 32

nr 10/2017

 • Paweł Rochala, Konferencja o ewakuacji zabytków – wrześniowa międzynarodowa konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów” w Krakowie (uwarunkowania międzynarodowe ochrony zabytków i ich ewakuacja, ćwiczenia w Bazylice Mariackiej i studia przypadku katastrof budowlanych i pożarów obiektów zabytkowych); str. 22
 • Piotr Wojtaszewski, Konrad Zaciera, Beata Wojtasiak, Certyfikacja obiektów muzealnych i zabytkowych – idea systemu certyfikacji obiektów zabytkowych lub mieszczących cenne zbiory potwierdzającego ich odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i przygotowanie do działań ratowniczo gaśniczych (projekt realizowany przez CNBOP-PIB); str. 25
 • Zbigniew A. Talach, Jacek Piechocki, Badania ogniowe kominów – … zgodnie z normą PN-B-02870:2017 Badania ogniowe. Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW; str. 28
 • Karol Mojski, Budynki inwentarskie (cz. 1) – wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla budowli rolniczych: regulacje krajowe (Prawo budowlane, przepisy techniczno-budowlane); str. 32
 • Tomasz Sawicki, Dociekliwie i wnikliwie – dlaczego w przypadku pożaru pojazdu, który po ugaszeniu został przetransportowany w inne miejsce, należy zawsze poddać oględzinom miejsce jego pierwotnego zaparkowania; str. 38

nr 11/2017

 • Karol Mojski, Budynki inwentarskie (cz. 2) – wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla budowli rolniczych: wytyczne Europejskiego Związku Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej; str. 28
 • Jacek Zboina, Grzegorz Mroczka, B po nowemu – nowe zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów podlegających obowiązkowi oznaczenia znakiem budowlanym: co się zmieniło i jakie ma to znaczenie dla straży pożarnej?; str. 30

nr 12/2017

 • Artur Kądziela, Bezpieczne odpalanie – obrót, przechowywanie i użytkowanie fajerwerków w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, przykłady dużych zdarzeń z udziałem materiałów pirotechnicznych; str. 28
 • Bartłomiej Marcinów, Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko, Sprawdzone nowości – testowanie wyrobów innowacyjnych: formuła współpracy CNBOP, testujących strażaków i producentów; przykłady testowanych wyrobów; str. 31
 • Anna Łukaszek-Chmielewska, Daniel Jankowski, O CBRN – konferencja naukowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej: sprawna organizacja systemów zapobiegania zdarzeniom CBRN oraz działania interwencyjne; str. 34

TECHNIKA

nr 1/2017

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu VOLVO FM 410 (6x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-1-3-6200-8/4000-1 (GCBA 6+3/40); str. 40

nr 2/2017

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Nowoczesna cysterna – ciężki samochód specjalny do przewozu wody na podwoziu Scania G440LA4x2HNA (4x2); str. 40

nr 3/2017

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Samochód dla nurków – średni samochód specjalny ratownictwa wodnego na podwoziu IVECO Eurocargo 150E28 (4x4), ozn. wg normy samochód ratownictwa wodnego PN-EN 1846 M-2-6-1-1-1 (SRw) – środek transportu dla ratowników oraz sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczej na wodzie i pod wodą; str. 40

nr 9/2017

 • Jarosław Paczoska, Z siłą odrzutowca – mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy: projekt badawczy – prototypu samochodu pożarniczego do prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów wieloprzestrzennych i wielkokubaturowych przy wykorzystaniu gazów spalinowych powstałych podczas pracy silnika turbinowego; str. 24

nr 12/2017

 • Julian Wiatr, Instalacje tymczasowe – jaki układ zasilania powinien być stosowany w polowych instalacjach tymczasowych rozwijanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej?; str. 38
 • Adam Gontarz, Na drogi i bezdroża – lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze (SLRR): jak je wybierać, by optymalnie spełniały swoje zadanie?; str. 32

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 4/2017

 • Rafał Wróbel, Stopnie alarmowe – stopnie alarmowe jako odpowiedź na zagrożenie atakiem terrorystycznym, sabotażowym lub cyberatakiem: uwarunkowania wprowadzania poszczególnych stopni, z czym się wiążą, kto je wprowadza, zmienia i odwołuje; str. 38

nr 6/2017

 • Radosław Jadwiszczak, Trenażery pożarowe w próżni – jak w sytuacji braku przepisów regulujących kwestie bhp podczas pracy z trenażerami pożarowymi i symulatorami zapewnić ich bezpieczne użytkowanie w czasie szkoleń; str. 44
 • Dominik Kabat, Równoważnik za remont i za brak lokalu mieszkalnego – procedury uzyskania, wysokość stawek; str. 40

nr 7/2017

 • Tomasz Soczyński, Ochrona danych osobowych – podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych, dane wrażliwe i krytyczne: dodatkowy poziom ochrony; str. 33

nr 8/2017

 • Jerzy Nowosielski, Świadczenia odszkodowawcze (cz. 1) – odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą oraz za przedmioty osobiste utracone lub uszkodzone wskutek wypadku – kiedy przysługują, ustalanie wysokości; str. 34
 • Dominik Kabat, Równoważnik za remont lokalu; str. 38

nr 9/2017

 • Jerzy Nowosielski, Świadczenia odszkodowawcze (cz. 2) – procedury: postępowanie wyjaśniające, postępowanie w sprawie świadczeń odszkodowawczych; str. 38

nr 10/2017

 • Dominik Kabat, Równoważnik za brak lokalu; str. 45

SPRAWY SOCJALNE

nr 2/2017

 • Dominik Kabat, Mieszkanie dla funkcjonariusza – ustawa o Państwowej Straży Pożarnej i uprawnienia strażaków do świadczeń związanych z sytuacją mieszkaniową; str. 42

nr 4/2017

 • Dominik Kabat, Kwatera tymczasowa – uprawnienie funkcjonariusza do kwatery tymczasowej: kiedy i dla kogo; kwatera tymczasowa a prawo do lokalu mieszkalnego – podobieństwa i różnice; str. 42

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE

nr 1/2017

 • Monika Krajewska, Psychologiczny porządek – o nowych zasadach organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w PSP i o tym, dlaczego dotychczas obowiązujące wymagały zmiany, w rozmowie ze st. bryg. Cezarym Dobrodziejem – koordynatorem ds. pomocy psychologicznej w PSP; str. 48

ZDROWIE

nr 4/2017

 • Tomasz Zalas, Wróg czy przyjaciel? – czym jest stres, jakie ma objawy psychologiczne i fizjologiczne, jak wpływa na organizm: natura stresu i sposoby zarządzania nim w codziennym życiu; str. 44

nr 6/2017

 • Tomasz Zalas, Sposoby na stres – o umiejętności efektywnego odpoczywania i metodach odreagowywania stresu w życiu zawodowym; str. 49

nr 7/2017

 • Tomasz Zalas, Systemy regulacji emocji – określone zachowania wywoływane przez przeżywany stres; str. 30

nr 11/2017

 • Tomasz Zalas, Przeżyć traumę – jak dochodzi do powstania syndromu stresu pourazowego, na czym polega to zaburzenie, jak je leczyć i jak do niego nie dopuścić?; str. 38

ZA GRANICĄ

nr 1/2017

 • Marek Wyrozębski, Niech się palą? – Detroit amerykańską stolicą podpaleń (pożary pustostanów i taktyka działań ratowniczych plus działania prewencyjne); str. 28
 • Renata Golly, Mądry Japończyk po szkodzie (cz. 2) – trzęsienie ziemi w rejonie Kobe i Osaki w 1995 r.: zagrożenie pożarowe, skala zniszczeń i wnioski w postaci zmian w przepisach przeciwpożarowych i budowlanych; str. 32

nr 2/2017

 • Mateusz Ciżewski, Tomasz Gizicki, Straż w Houston – czym różnią się od polskich strażacy zza oceanu? czy specyfika ich pracy jest inna? jakie przechodzą szkolenia? – o toku służby i wyposażeniu strażaków oraz systemie alarmowania w amerykańskim Houston; str. 26

nr 3/2017

 • Robert Klonowski, Doraźny dom – organizacja schronisk tymczasowych dla dużych grup ludności podczas działań humanitarnych: doświadczenia niemieckie (minimalne standardy budowlane, techniczne i dotyczące wyposażenia, system modułowy w praktyce); str. 36

nr 4/2017

 • Tomasz Gizicki, Mateusz Ciżewski, Poligon z marzeń – z wizytą na poligonie Brayton Fire Training Field w Teksasie (USA): 132 stanowiska do treningu różnych dziedzin ratownictwa; str. 29

nr 6/2017

 • Marek Wyrozębski, Miasto, którego nie ma – skutki pożaru trwającego od 50 lat w starych kopalniach węgla pod miastem Centralia w USA; str. 26

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych, red. Waldemar Jaskółowski, Paweł Gromek, Szymon Ptak:

 • nr 1/2017 – str. 54
 • nr 2/2017 – str. 54
 • nr 3/2017 – str. 54
 • nr 4/2017 – str. 54
 • nr 6/2017 – str. 54
 • nr 7/2017 – str. 46
 • nr 8/2017 – str. 46
 • nr 9/2017 – str. 46
 • nr 10/2017 – str. 54
 • nr 11/2017 – str. 54
 • nr 12/2017 – str. 54

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2017

 • Dariusz Falecki, Pożarnicza Błyskawica – pożarnicza półciężarówka Opel Blitz z 1963 r. w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 2/2017

 • Józef Tuliszkowski, Jakiem być winno pismo fachowe strażackie? – manifest programowy Przeglądu Pożarniczego pióra jednego z założycieli czasopisma, członka komitetu redakcyjnego (cykl artykułów archiwalnych w 105-lecie ukazywania się PP); str. 48
 • Dariusz Falecki, Siła światła – specjalistyczne oświetlenie straży pożarnych w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 50

nr 3/2017

 • Ariadna Koniuch, Ratujcie moje ekspedientki! – tragiczny pożar Bazaru de la Charité 4 maja w 1897 r. w Paryżu; str. 47
 • Artur Kądziela, 25-lecie PSP. Droga do PSP – dyskusje o optymalnym kształcie ochrony przeciwpożarowej w Polsce w czasie przemian gospodarczo-politycznych przełomu lat 80. i 90. toczące się na łamach „Przeglądu Pożarniczego”; str. 50
 • Danuta Janakiewicz, Straż pożarna na fotografii – … w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 4/2017

 • (SZ.), Czy zmienić umundurowanie i dystynkcje? – artykuł dyskusyjny opublikowany na łamach "Przeglądu Pożarniczego" nr 1/1958; str. 48
 • Danuta Janakiewicz, Pożar zapałczarni – działania gaśnicze po wybuchu pożaru w fabryce zapałek w Częstochowie 16 czerwca 1913 r.; str. 52

nr 6/2017

 • Robert Klonowski, Warto służyć Polakom – wspomnienie o życiu i służbie zmarłego płk. poż. w st. sp. Władysława Pilawskiego – nestora polskiego pożarnictwa; str. 8
 • Danuta Janakiewicz, Lwowska Stacya Ogniowa – budynek lwowskiej straży pożarnej z lat 90. XIX w.; str. 52

nr 7/2017

 • Andrzej Powidzki, Wielka woda sprzed 20 lat – powódź z lipca 1997 r. na Odrze i jej dopływach: przebieg kataklizmu, jak zadziałał system ochrony, Program dla Odry 2006 i jego realizacja; str. 39
 • Robert Klonowski, Mury mówią – historia poznańskiej straży pożarnej w pigułce w 140-lecie jej istnienia; str. 42
 • Danuta Janakiewicz, Hartowanie ciała, hartowanie ducha – sport w polskiej straży pożarnej XIX i XX w.; kolekcja pamiątkowych medali z krajowych i zagranicznych zawodów, mistrzostw i spartakiad w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 44

nr 8/2017

 • Bogusław Poremski, Testament oficera technicznego – o systemie zabezpieczenia technicznego oraz awariach i usterkach pojazdów podczas działań gaśniczych podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r.; str. 42
 • Żegnaj, Generale! – droga służbowa generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wspomnienie z okazji uroczystości pogrzebowych; str. 4

nr 9/2017

 • Karol Kierzkowski, Strażacki opór – strażacy w walce z pożarami Warszawy po jej bombardowaniach we wrześniu 1939 r., służba przeciwpożarowa w stolicy pod okupacją, Strażacki Ruch Oporu „Skała”; str. 40
 • Marek Pisarek, Hasičké slavnosti 2017 – siódmy zlot miłośników starej i nowej techniki strażackiej w czeskich Litomierzycach; str. 42
 • Dariusz Falecki, Mały olbrzym – samochody pożarnicze firmy Chevrolet i koncernu General Motors, egzemplarz pojazdu GMC z lat 40. w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 44

nr 10/2017

 • Paweł Rochala, Menu filumenistyczne – Muzeum Zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej: narzędzia do rozniecania ognia, przegląd od czasów najdawniejszych do dziś; str. 48
 • Tomasz Sawicki, 999 ma 80 lat – o idei numeru alarmowego w Polsce i w Europie; str. 51
 • Danuta Janakiewicz, Amfibie pożarnicze – … w europejskich strażach pożarnych w XX w., model ZIŁ 485/BAV w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 11/2017

 • Wartości oficera - dowódcy w ideologji Marszałka Józefa Piłsudskiego – wspomnienie marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa insp. poż. S. Pągowskiego, opublikowane na łamach Przeglądu Pożarniczego w maju 1935 r.; str. 48
 • Marek Pisarek, Okiem kolekcjonera – Międzynarodowe Spotkanie Strażaków Kolekcjonerów i Historyków w czeskim Přibyslaviu; str. 50
 • Danuta Janakiewicz, Generator pianowy – sprzęt gaśniczy z pierwszej połowy XX w.: sposób działania i zastosowania, historia producenta, aparaty PG w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 52

nr 12/2017

 • Bolesław Chomicz, Akcja przeciwpożarowa – wypowiedź Bolesława Chomicza – pierwszego redaktora naczelnego "Przeglądu Pożarniczego", zamieszczona w numerze 5 z 1914 r.; str. 52
 • Elżbieta Przyłuska, Nie zatrzymuję się w marszu – rozmowa z płk. poż. w st. sp. Mieczysławem Skibą, nestorem zamojskiego pożarnictwa; str. 50
 • Dariusz Falecki, Sikawka barokowa – … w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

SPORT I REKREACJA

nr 2/2017

 • Dawid Gazdecki, Tribal Clash 2016 – relacja ze zwycięskiego udziału autora w zawodach (start z drużyną Adamed Team); str. 52

nr 7/2017

 • Mistrzostwa dla wytrwałych – XXXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym; str. 37
 • Elżbieta Przyłuska, Nigdy nie wiadomo, kto wygra – rozmowa kpt. Bartłomiejem Siepietowskim, zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 6 w Krakowie (o specjalizacji ratownictwo chemiczno-ekologiczne), wielokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym; str. 38

nr 8/2017

 • Piotr Kalinowski, Strażacy w Villach – udział strażaków polskich w tradycyjnej strażackiej olimpiadzie; str. 40

nr 9/2017

 • Tomasz Zalas, Mindfulness, czyli co? – trening mindfulness, praktyka uważności, jako narzędzie pozwalające na redukcję stresu i ułatwiające radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami; str. 35

ROZMAITOŚCI

nr 1/2017

 • Tomasz Lep, Bezpieczniej w cyberprzestrzeni – cyberzagrożenia w funkcjonowaniu administracji publicznej z perspektywy służb ratowniczych: przyjęta w 2013 r. Polityka obrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zasady bezpieczeństwa, teleinformatyczne systemy bezpieczeństwa i przetwarzania danych oraz lokalny zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT KG PSP; str. 42
 • Ireneusz Litwinowicz, Mundurowy jednogłos – jaki mundur dla jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP)?: przykład LOTOS Straż; str. 44
 • Marta Lewandowska, Pluszowa historia – Miś Ratownik i jego zadania: wielkopolska akcja „I Twój miś może zostać ratownikiem”; str. 46

nr 2/2017

 • Marek Wyrozębski, Rozwój to podstawa – jak rozpoznać i wykorzystywać swój talent, istota przywództwa i współpracy w służbie: seminarium na temat rozwoju osobistego przygotowane przez Koło Naukowe Działań Gaśniczych SGSP; str. 44
 • Lech Lewandowski, Zawsze czujny – st. str. Rafał Nowak – strażak z powołania: pożar w opuszczonym budynku w Złotoryi, szybka pomoc ratownicza; str. 46

nr 7/2017

 • Paweł Rochala, Bita czterdziestka – przebieg i wyniki 40. edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”; str. 46

nr 8/2017

 • Jan Kielin, Ilona Majka, Damian Bąk, Plaga pożarów – pożary w latach 2010-2014 – raport Światowego Centrum Statystyki Pożarów CTIF; jak na tle innych państw wypada Polska?; str. 19

nr 9/2017

 • Przemysław Grzybowski, Klasy pożarnicze – klasy o profilu pożarniczym w liceach: prawo oświatowe, podstawa programowa, współpraca z komendami PSP; 18
 • Lech Lewandowski, Akcje nad wodą – ogólnokrajowe akcje edukacyjne: „Zaskoczenie 2017”, „Bezpieczne i „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą": czy przyniosły zamierzony skutek?; str. 22
 • Jarosław Kośmiński, Kręci mnie bezpieczeństwo – refleksje związane ze społeczną kampanią informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo”: czy stosowane przez strażaków PSP strategie przekazywania wiedzy, szczególnie dzieciom, są wystarczające i dostosowane do współczesnych zagrożeń?; str. 22

nr 10/2017

 • Przemysław Przybylski, Media społecznościowe (cz. 1) – najważniejsze platformy, cel i strategia obecności marki (instytucji), efektywne zarządzanie profilem; str. 42

nr 11/2017

 • Mateusz Krzemiński, Koperta życia – idea kopert - kart informacyjnych zawierających najświeższą dokumentację medyczną, przechowywanych w stałym miejscu w domach osób starszych i samotnych: źródło informacji dla służb ratowniczych; str. 41
 • Alicja Borucka, Emilia Pałubicka-Florczak, Domek zagrożeń – mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego: multimedialne narzędzie w edukacji o bezpieczeństwie, doświadczenia z województwa wielkopolskiego; str. 42
 • Przemysław Przybylski, Media społecznościowe (cz. 2) – spójność komunikacji i wizerunku służby i inne elementy, które należy wziąć pod uwagę, prowadząc profil jednostki w mediach społecznościowych, jakich umiejętności wymaga to zadanie; przykłady godnych polecenia profili; str. 44

nr 12/2017

 • Robert Klonowski, Nie ma przyszłości bez przeszłości – rozmowa z Anną Formaniewicz, odchodzącą na emeryturę po 41 latach na stanowisku kierownika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach; str. 42
 • Lech Lewandowski, Pozytywnie zakręceni – sylwetki strażaków o nietypowych pasjach; str. 44
do góry