• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2020

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2020

W OGNIU PYTAŃ 

nr 1/2020

 • Katarzyna Zamorowska, Światowa marka ratownictwa – o służbie harcerskiej, jej powinowactwie ze służbą strażacką oraz działalności i osiągnięciach na arenie międzynarodowego Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w rozmowie z hm. Adamem Niemkiewiczem komendantem HOPR; str. 20

nr 2/2020

 • Paweł Rochala, Owocne spotkanie – w rozmowie z komendantem głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem jego wizycie w pałacu prezydenckim i spotkaniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą: jakie tematy zostały poruszone podczas wizyty, na jakie aspekty działalności PSP i OSP zwrócił uwagę prezydent; str. 6
 • Emilia Klim, Warto pomagać – o wsparciu udzielanym poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom PSP oraz ich rodzinom w rozmowie z Jackiem Piwińskim, prezesem zarządu Fundacji „Solidarni”; str. 34

nr 3/2020

 • Katarzyna Zamorowska, W portowej służbie – jak wygląda praca w portowej straży pożarnej, jaka jest jej specyfika i czym różni się od służby funkcjonariusza PSP w rozmowie z Karolem Madejem, zastępcą dyrektora Portowej Straży Pożarnej „Florian”; str. 32
 • Anna Sobótka, Kobiece rządy w JRG – jak wyglądała droga funkcjonariuszki PSP do stanowiska kierowniczego w służbie w rozmowie z Anną Kałużny, zastępcą dowódcy JRG PSP w Żyrardowie; str. 34

nr 6/2020

 • Paweł Rochala, Bezprecedensowe wyzwanie – na czym polegały podejmowane przez PSP działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 polegały, o sytuacji w SGSP w związku z zachorowaniami na COVID-19 wśród podchorążych, doniesieniach medialnych oraz planowanej zmianie umundurowania funkcjonariuszy PSP w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem; str. 4

nr 7/2020

 • Katarzyna Zamorowska, Strażacy i terytorialsi w boju – o realiach współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z PSP i OSP oraz o tym, co strażacy mogą dać WOT, a WOT strażakom w rozmowie z gen. dyw. Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej; str. 7

nr 9/2020

 • Katarzyna Zamorowska, Bezpieczniej na wsi – o obszarach, w których PSP łączy siły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozmowie z Tomaszem Nowakowskim, prezesem ARiMR; str. 11

12/2020

 • Anna Łańduch, Jestem dobrej myśli – nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, podsumowuje pierwszy rok swojego urzędowania; str. 10

ORGANIZACJA

nr 9/2020


 • Paweł Rochala, Szybko i skutecznie – o działaniach polskich strażaków po wybuchu w porcie w Bejrucie oraz nowym umundurowaniu i nowych legitymacjach funkcjonariuszy PSP w rozmowie z 11 sierpnia (dniu powrotu grupy MUSAR POLAND do kraju) w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem; str. 7
 • Adam Konieczny, Prawo musi dogonić rzeczywistość – o potrzebie opracowania i uchwalenia jednego aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną ludności pisze zastępca komendanta głównego PSP; str. 9

nr 10/2020

 • Adam Konieczny, Zmiany w kształceniu w PSP – o zmianie kierunków edukacji i diametralnym zreformowaniu całego procesu kształcenia, począwszy od przyjęcia do służby po zdobywanie kwalifikacji pisze zastępca komendanta głównego PSP; str. 6

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2020

 • Marcin Wróblewski, Śmierć w hospicjum – akcja gaśnicza po tragicznym w skutkach pożarze placówki hospicyjnej w Chojnicach w nocy z 15 na 16 stycznia 2020 r. i analiza przyczyn jego powstania – str. 6

nr 2/2020

 • Jarosław Kowalski, Sławomir Wojta, Transport lotniczy GPR – polskie realia transportowe, zasady logistycznego przygotowania grupy do transportu lotniczego, transport materiałów niebezpiecznych stanowiących część sprzętu ratowniczego – regulacje ICAO, formalności związane z wylotem; str. 23
 • Marcin Przybyłowski, Sprawdzian dla instruktorów – unifikacja szkolenia instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG; str. 26
 • Arkadiusz Kot, Hełm nie na każdą okazję – przepisy stosowania środków ochrony indywidualnej strażaka a uzasadnienie praktyczne; str. 28

nr 3/2020

 • Adriana Wawrzyniak, Przyjaciel człowieka w opałach – analiza zachowania zwierząt w przypadku pożaru w domu, grożące im obrażenia i uszkodzenia układu oddechowego; str. 10

nr 4/2020

 • Artur Kowalczyk, Zabytek w płomieniach – 41 godzin akcji gaśniczej i ewakuacja mieszkańców po wybuchu pożaru w zabytkowym domu wielorodzinnym w Kochcicach w woj. śląskim; str. 10
 • Jan Czajka, Doraźne grzebanie zmarłych – jak wygląda w Polsce stan prawny i procedury masowego pochówku ofiar nagłej katastrofy – klęski żywiołowej czy zamachu terrorystycznego i jakie zmiany należałoby wprowadzić; str. 12

nr 5/2020

 • Michał Starnowski, Strażacy kontra koronawirus – nietypowe dla zakresu zadań PSP i OSP działania związane ze zwalczaniem koronawirusa: decyzje strategiczne komendanta głównego PSP, prace sztabu, najważniejsze decyzje, str. 13
 • Paweł Rochala, Anna Sobótka, Jak powstrzymać SARS-Cov-2 – o tym, dlaczego Lubuskie zajmuje ostatnie miejsce pod względem liczby zarażonych koronawirusem w Polsce, o wieloaspektowych działaniach podejmowanych wcześniej i obecnie przez służby medyczne, sanitarne, mundurowe (w tym PSP) i inne w walce z pandemią COVID-19 w rozmowie z Waldemarem Gredką, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego; str. 16
 • Katarzyna Tetłak, Zaodrzańska walka z pandemią – sytuacja związana z epidemią koronawirusa oraz działania podejmowane w jej obliczu przez Republikę Federalną Niemiec: Niemcy na tle innych państw, diagnostyka, system opieki medycznej i jego ograniczenia; str. 18
 • Tomasz Banaczkowski, Tydzień zmagań z żywiołem – kwietniowe katastrofalne w skutkach pożary na bagnach Biebrzańskiego Parku Narodowego: str. 22
 • Aleksandra Radlak, Produkcja radioaktywnego pyłu – pożar w zonie dawnej elektrowni w Czarnobylu: przyczyny, straty, czy są powody do obaw?; str. 25
 • Łukasz Dudziński, Jak chronić ratownika – jakie środki zostały przedsięwzięte, by zapobiec zakażeniom wirusa SARS-CoV-2 strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; str. 28
 • Norbert Tuśnio, Paweł Wolny, Standardy ewakuacji w Polsce (cz. 2) – kwestie związane z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności w budynkach dla nich przeznaczonych, w których obowiązują odpowiednie przepisy: polska, przykład amerykański, standardy brytyjskie jako wzór (cz. 1 – pp nr 4/2020, str. 14); str. 32

nr 6/2020

 • Artur Kowalczyk, Tragiczny finał pożaru stodoły – śmierć dwóch strażaków OSP w wyniku obrażeń odniesionych podczas akcji gaszenia pożaru stodoły w Radlinie: działania gaśnicze, wnioski z analizy zdarzenia przygotowanej przez KW PSP w Kielcach; str. 32
 • Przemysław Berus, Współpraca KDR z Policją i prokuraturą – uregulowania dotyczące współpracy KDR z organami prowadzącymi czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia (o kierowaniu działaniami ratowniczymi tego autora patrz także: PP nr 1/2020, str. 17); str. 36

nr 7/2020

 • Artur Kowalczyk, Fatalny Dzień Dziecka – pożar garaży i kamienicy w Turzy Wielkiej (woj. warmińsko-mazurskie) – działania i napotkanie utrudnienia, pomoc dla pogorzelców; str. 12
 • Aleksandra Radlak, Od tragedii do zmiany – seria pożarów w domach opieki dla seniorów w Finlandii: jak do nich doszło, jak wyglądały działania gaśnicze, jakie zmiany w prawie spowodowały; str. 14
 • Mateusz Kamiński, Pożar strzelnicy – w ogniu wątpliwości – pożar w jednej ze strzelnic we Wrocławiu 14 listopada 2019 r. jako przykład wyzwań stających przez strażakami w przypadku akcji gaśniczej w takim obiekcie (przechowywanie amunicji, budowa broni i mechanizm strzału); str. 17
 • Marcin Janik, RKO w dobie COVID-19 – w jaki sposób w obliczu zagrożenia koronawirusem wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, mając na względzie własne bezpieczeństwo: nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji; str. 20
 • Jan Kaczmarowski, Latający gaśniczy Dromader – samoloty gaśnicze czarterowane przez Lasy Państwowe: budowa, działanie i zastosowanie taktyczne; str. 22

nr 9/2020

 • Artur Kowalczyk, Walka z żywiołem – kalendarium wybranych interwencji strażaków OSP i PSP po fali ulew, wichur, burz, podtopień i powodzi, która przeszła przez Polskę w w czerwcu i lipcu, zwłaszcza na południu kraju; str. 14
 • Aleksandra Radlak, Powódź na Podkarpaciu – gminy Kańczuga i Jawornik Polski: jak sprawdziła się infrastruktura przeciwpowodziowa, jakie lekcje dala czerwcowa sytuacja kryzysowa; str. 15
 • Wojciech Miciuła, Katastrofa budowlana w Chodlu – wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Chodlu k. Opola Lubelskiego: akcja ratownicza krok po kroku, wsparcie psychologiczne dla poszkodowanej rodziny; str. 19
 • Artur Kowalczyk, Pożar elektrośmieci – pożar w hali magazynu odpadów w pow. kieleckim: działania ratownicze w specyficznym zagrożeniu wybuchami akumulatorów, wnioski z analizy zdarzenia; str. 22
 • Łukasz Dudziński, Kpp w statystykach PSP – podczas jakich interwencji ratownicy PSP udzielają kpp najczęściej?; str. 24
 • Krystian Kot, Strażak w pracowni rezonansu – zagrożenia występujące w pracowniach, w których pracują skanery RM, a działania podczas akcji ratowniczej; str. 41

nr 10/2020

 • Jan Czajka, Jak przetrwać – minimalne potrzeby bytowe społeczności: podejście do tematyki w polskim prawie; str. 31
 • Norbert Tuśnio, Katastrofalna kumulacja – trzy lipcowe katastrofy kolejowe w Czechach: analiza tych zdarzeń jako podstawa rozwiązań systemowych przeciwdziałających im w przyszłości; str. 34

nr 11/2020

 • Renata Golly, Pożar w bajkowym świecie – pożar hali magazynowej w Europa-Park - w największym niemieckim parku rozrywki: rozwój pożaru, wielkość zdarzenia, straty i przyczyny, polskie przepisy bezpieczeństwa dotyczące parków rozrywki; str. 8
 • Paweł Motyka, Salon RTV i AGD w ogniu – wrześniowy pożar sklepu Media Expert w Nowym Sączu: działania ratowniczo-gaśnicze; str. 12
 • Przemysław Berus, Tomasz Lewandowski, Współpraca KDR z PSK i WSKR – różnorodność sytuacji, minimalizacja pomyłek, przykładowa analiza;
 • Aleksandra radlak, Pożary samolotów – jak dochodzi do powstania pożaru po rozbiciu samolotu i czym się charakteryzuje; str. 22

nr 12/2020

 • Adam Szczepański, Zapalna broń palna – zagrożenia dla ratowników wiążące się z bronią palną oraz powodowane przez nią utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych: sposoby postępowania pod dyskusję; str. 14

TEMAT NUMERU: EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

nr 6/2020

 • Wojciech Bronisławski, Pożar w szpitalu psychiatrycznym – pożar szpitala w Górnej Grupie powstały nocą z 30 października na 1 listopada 1980 r.: pełny artykuł z numeru 11/1981 PP poświęcony temu zdarzeniu; str. 12
 • Renata Golly, Dwa pożary w Finlandii – pożary w placówkach opiekuńczych: Lapinlahti 22 kwietnia 1966 r., Virrat 23 stycznia 1979 r.: opisy okoliczności zdarzeń i działań ratowniczych; wdrożone w życie zalecenia wynikające z wniosków po akcjach; str. 15
 • Aleksandra Radlak, Na bakier z bezpieczeństwem – Pożar w szpitalu psychiatrycznym w Ipswich w 2011 r.: poważne zaniedbania w ochronie przeciwpożarowej i przeszkoleniu personelu oraz trudności w zachowaniu standardów w tym zakresie poważnym problemem także w Wielkiej Brytanii - co poszło nie tak, przebieg ewakuacji, wdrożone post factum dodatkowe środki bezpieczeństwa; str. 18
 • Norbert Tuśnio, Paweł Wolny, Ewakuacja – propozycje zmian – warte rozważenia zmiany w przepisach dotyczących ewakuacji z budynków, w szczególności uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: pomocne doświadczenia krajów anglosaskich; str. 21
 • Paweł Janik, Ochrona przeciwpożarowa a myślenie inżynierskie – dyskusja nad nowelizacją wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dylemat wyboru między wskazaniami ostrymi i jednoznacznymi a wariantem pozostawienia ich do określenia w drodze analiz inżynierskich: przepisy celowościowe a przepisy wykonawcze, model angielski, przepisy ogólne i branżowe; str. 24
 • Paweł Rochala, Czas ewakuacji zaklęty w cegle – kryterium bezpiecznej ewakuacji (WCBE) w przepisach przeciwpożarowych – historia jego obecności w uregulowaniach prawnych i propozycja na dziś; str. 28

TEMAT NUMERU: WYBUCH W BEJRUCIE

nr 10/2019

 • Anna Sobótka, Z misją w Bejrucie – o działaniach ratowniczych grupy poszukiwawczo-ratowniczej MUSAR Poland po sierpniowym wybuchu saletry amonowej w bejruckim porcie, napotkanych trudnościach i osiągniętych celach w rozmowie ze st. bryg. Mariuszem Feltynowskim, dowódcą grupy i dyrektorem KCKRiOL KG PSP; str. 9
 • Anna Sobótka, Artur Kowalczyk (opr.), LIBAN 2020: punkty widzenia – wypowiadają się uczestnicy akcji ratowniczej w Bejrucie: bryg. Marcin Kędra – zastępca dowódcy polskiej grupy MUSAR, st. bryg. Rafał Jankowski, doradca komendanta głównego PSP ds. CBRNE oraz zagrożeń terrorystycznych, asp. Łukasz Spurtacz – zastępca dowódcy SGRP z Poznania, jednego z komponentów MUSAR, st. kpt. Grzegorz Borowiec – w Bejrucie oficer łącznikowy, asp. Michał Szalc – w Bejrucie koordynator zespołu przewodników psów, st. ogn. Magdalena Nowicka-Błażejczyk, członkini SGPR „Poznań”, w Bejrucie przewodniczka psa ratowniczego, st. kpt. Aleksander Mirowski – w Bejrucie oficer ds. rozpoznania, st. bryg. Cezary Dobrodziej, koordynator do spraw pomocy psychologicznej w PSP, bryg. Mariusz Chomoncik – lekarz, specjalista dziedzinowy; str. 12
 • Aleksandra Radlak, Eksplozja w Bejrucie oczami mediów; str. 18
 • Wojciech Wiśniewski, Wybuchowość azotanu amonu – analiza właściwości saletry amonowej, której wybuch stał się przyczyną tragedii w Bejrucie: podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy przechowywaniu AN, przebieg bejruckiej eksplozji; str. 22
 • Paweł Wolny, Pożary, od których zatrzęsła się ziemia – analiza po bejruckiej eksplozji saletry amonowej: w XXI w. na świecie doszło już do kilku katastrof z udziałem azotanu amonu, które pochłonęły setki ofiar; str. 26
 • Paweł Rochala, Między amoniakiem a cyklonem – wynalazca saletry amonowej i bojowych środków trujących: Fritz Haber; str. 30

TEMAT NUMERU: ODKRYWAMY AMERYKĘ

nr 11/2020

 • Aleksandra Radlak, Houston, mamy problem – przebieg pożaru zbiornika z naftą w Deer Park w pobliżu Houston w Teksasie, 17 marca 2019 r. Powstało 80 tys. m3 toksycznych ścieków, których nikt nie chciał przyjąć; s. 17
 • Ariadna Koniuch, Keep smiling – krytyczna analiza pożaru terminala w Deer Park w Teksasie, przyczyny, popełnione błędy; s. 20
 • Paweł Rochala, Amerykańscy strażnicy pożarów – czynności kontrolno-rozpoznawcze, czyli amerykańska kontrola przeciwpożarowa, inspektor przeciwpożarowy i inne funkcje; str. 23
 • Norbert Tuśnio, Standardy dla obiektów szkoleniowych – jak zgodnie z nor mą NFPA 1402 (edycja 2019) przygotowywane są obiekty szkoleniowe za oceanem; str. 26
 • Paweł Wolny, NFPA-13 niejedno ma imię – różnice między wymaganiami normy NFPA 13R (residential) i znanej, często stosowanej również w Polsce normy bazowej, czy li NFPA 13; str. 28

TEMAT NUMERU: PŁONĄCE ŚWIĘTA

nr 12/2020

 • Paweł Wolny, Dubai Torch Tower – dwa pożary w 75-metrowym wysokościowcu w Dubaju: jak je opanowano, jak prowadzi się w Emiratach ewakuację ludzi; str. 17
 • Aleksandra Radlak, Chłopiec z bibuły – świeczki i przebrania z łatwopalnych materiałów przyczyną groźnych wypadków podczas świątecznych przedstawień i działania prewencyjne Londyńskiej Straży Pożarnej; str. 20
 • Norbert Tuśnio, Jingle bells, jingle… fires? – raporty NFPA i najczęstsze amerykańskich pożarów związanych z okresami świątecznymi; str. 23
 • Tomasz Banaczkowski, Milenijna klątwa – 31.12.1999 r.: pożar w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach; str. 26
 • Renata Golly, Fajerwerki to nie zabawki – … czyli pożary związane z materiałami pirotechnicznymi – Sylwester 2019 r. w Polsce: pożar pawilonu magazynowo-handlowego w podwarszawskich Włochach, 29 grudnia 2001 r. w Peru: pożar i eksplozje na targowisku Mesa Rodonda w Limie; str. 28
 • Paweł Rochala, Bezpieczeństwo pożarowe na czas świąt – jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas świątecznych zakupów w galeriach handlowych i o czym pomyśleć we własnym mieszkaniu; str. 31

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2020

 • Paweł Wolny, Norbert Tuśnio, Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami – przystosowanie budynków do potrzeb ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się w Polsce i za granicą: wskazania przepisów, zasady i możliwości, system brytyjski i amerykański; str. 10
 • Ryszard Pszonka, pasy międzykondygnacyjne – funkcja i wymagania techniczno-budowlane wobec nich; str. 18

nr 2/2020

 • Ryszard Dudek, Marek Witek, Auschwitz-Birkenau – 75 lat od wyzwolenia – 302 funkcjonariuszy psp i druhów osp, 77 zastępów i cztery miesiące pracy pionu kontrolno-rozpoznawczego: bilans operacji wojewódzkiej, w ramach której małopolscy strażacy zabezpieczali jubileuszowe obchody 75. Rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego auschwitz-birkenau; str. 30


nr 3/2020

 • Katarzyna Tetłak, Co dalej z ASF? – afrykański pomór świń: jaka jest geneza tej choroby, sposoby jej zwalczania i rola, którą w sytuacji jej wybuchu mają do odegrania strażacy (specustawa o ASF a nowe zadania w PSP); str. 12
 • Joanna Kasińska, Systemy sygnalizacji pożarowej – gdy brak w Polsce obligatoryjnego standardu projektowania SSP, jak korzystać z dostępnych zasad wiedzy technicznej : najważniejsze różnice pomiędzy dwoma najważniejszymi standardami – wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006; str. 16
 • Iza Trzeciak, zabezpieczenie przeciwpożarowe metra – jak zaprojektować bezpieczne metro, czyli jakie rozwiązania stosuje się obecnie na świecie, by było bezpieczne i funkcjonalne (przepisy przeciwpożarowe i techniczno-budowlane); str. 20

nr 4/2020

 • Norbert Tuśnio, Paweł Wolny, standardy ewakuacji w polsce (cz. 1) – różnice w wymaganiach przepisów związanych z ewakuacją między polską a krajami anglosaskimi, czym charakteryzuje się polski model; str. 14
 • Artur  Kądziela, NIK o kontrolach w lasach państwowych – … oraz sprawowaniu nad nimi nadzoru przez psp: jak unikać błędów w zabezpieczaniu kompleksów leśnych; str. 18
 • Paweł Rochala, O zapobieganiu awariom przemysłowym – konferencja w CNBOP: podsumowanie projektu „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS”; str. 20
 • Aleksandra Radlak, pożary samolotów – jak dochodzi do powstania pożaru po rozbiciu samolotu i czym się charakteryzuje; str. 22

nr 5/2020

 • Norbert Tuśnio, Paweł Wolny, standardy ewakuacji w polsce (cz. 2) – kwestie związane z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności w budynkach dla nich przeznaczonych, w których obowiązują odpowiednie przepisy: polska, przykład amerykański, standardy brytyjskie jako wzór (cz. 1 – pp nr 4/2020, str. 14); str. 32
 • Artur Kądziela, Na ratunek przyrodzie – zapobieganie pożarom lasów: zintegrowane działania; str. 38
 • Leszek Fijałkowski, Elżbieta Gendek, O „planowaniu” pożarów w lasach – … czyli plan urządzenia lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (PUL ppoż.); str. 40

nr 7/2020

 • Paweł Wolny, Norbert Tuśnio, Drewniane wysokościowce – dlaczego nie? – przykłady wysokich budynków o konstrukcji drewnianej na świecie, odporność ogniowa elementów drewnopochodnych, normatywy dotyczące oddziaływania pożaru; str. 26

nr 9/2020

 • Katarzyna Szulejewska, CNBOP-PIB w świecie chemii – działalność Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie: badania instytutu ważne dla inżynierów chemików; str. 27
 • Paweł Wolny, A co, gdyby nie było pożarów? – miasto Plano w Teksasie, gdzie udało się zredukować liczbę pożarów o 80%: gdzie tkwi tajemnica sukcesu?; str. 28
 • Paweł Wolny, Jak to robią za oceanem – ochrona przeciwpożarowa w USA; str. 31
 • Paweł Rochala, Składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczenia od ognia: rozwiązania amerykańskie (cz. 1); str. 34
 • Norbert Tuśnio, Niskociśnieniowe systemy mgły wodnej – mgła wodna jako środek gaśniczy str. 38

nr 10/2020

 • Paweł Wolny, Plano Fire-Rescue – strażackie planowanie – przepisy lokalne City of Plano w Teksasie a ich baza: roczne raporty z działalności straży pożarnej Plano i 5-letni plan strategii jej rozwoju; str. 38
 • Paweł Rochala, Zadania dla straży pożarnych. Ubezpieczenia od ognia – rozwiązania amerykańskie (cz. 2); str. 41

nr 12/2020

 • Ariadna Koniuch, Pionowy las Mediolanu – ekowieżowce w dzielnicy Porta Nuova w centrum Mediolanu: nieznane jeszcze wyzwania dla straży pożarnej; str. 36
 • Jan Rachoń, Ryzyko porażenia prądem od PV – bezpieczna odległość podawania środków gaśniczych, odcięcie dopływu prądy od paneli, czyli o czym należy pamiętać podczas akcji gaśniczej; str. 39

SPRAWY OCHOTNIKÓW

nr 1/2020

 • Jerzy Gutkowski, Pasja według św. Kingi – Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu i 145 lat jej działalności; str. 23
 • Dorota Gomółka, Wakacyjna przygoda – jak zorganizować dla dzieci i młodzieży atrakcyjny, rozwojowy wypoczynek w strażackim duchu: analiza na przykładzie obozu strażackiego „Za pan brat z pierwszą pomocą”, zorganizowanego w 2019 r. w Niesulicach przez OSP w Toporowie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie; str. 26

nr 2/2020

 • Bolesław Hartyk, Strażacy wśród koronek – 92 lata działalności OSP Koniaków Centrum w gminie Istebna; str. 36
 • Dorota Gomółka, Dzień z życia strażaka – członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Toporowie na dniu służby w strażnicy komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie; str. 38

nr 3/2020

 • Dorota Gomółka, Plan na sukces – jak planować i formułować cele w pracy z młodzieżową drużyną pożarniczą; str. 36

nr 4/2020

 • Artur Kowalczyk, Warsztaty dla druhów – „Mieszkaniówka 2020” – szkolenie dotyczące gaszenia pożarów wewnętrznych zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Międzychodzie, z uczestnictwem OSP należących do KSRG oraz OSP Międzychód; str. 28

nr 5/2020

 • Dorota Gomółka, MDP działa online – w jaki sposób ograniczeń izolacyjnych związanych z pandemią COVID-19 organizować zdalnie działalność młodych druhów?; str. 38

nr 9/2020

 • Krzysztof Patrzała, Sprawni i wyposażeni – z wizytą w blisko 100-letniej jednostce OSP w Bolewicach w Wielkopolsce; str. 47
 • Dorota Gomółka, Wiedza pomaga ratować – manewry medyczne "Wiedzą ratuję życie" w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie, z udziałem MDP w Toporowie; str. 48

SZKOLENIE

nr 1/2020

 • Przemysław Berus, O KDR w aktach prawnych – zagadnienia prawne i operacyjne w przepisach rangi ustaw i rozporządzeń; str. 17

nr 4/2020

 • Tomasz Popielarczyk, Oswoić systemy przeciwpożarowe – „Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych” – projekt badawczy konsorcjum tworzonego przez CNBO-PIB, SGSP i firmę Advisio Sp. z o.o.; str. 30
 • Alicja Borucka, Zdalna nauka zapobiegania zagrożeniom (cz. 1) – międzynarodowy projekt: platforma e-learningowa firefightersplus.eu, czyli kurs uczący, jak prowadzić działania z zakresu prewencji i integracji społecznej; str. 33

nr 5/2020

 • Alicja Borucka, Zdalna nauka zapobiegania zagrożeniom (cz. 2) – jak działa platforma e-learningowa firefightersplus.eu? w jaki sposób pomaga przygotować się do realizacji własnego projektu z zakresu integracji i prewencji społecznej? (cz. 1 – PP nr 4/2020, str. 33); str. 36

PSYCHOLOGIA

nr 3/2020

 • Anna Cedro, Sztuka dowodzenia – postawy, zachowania, wiedza oraz inne czynniki decydujące o sprawdzaniu się w roli dowódcy; str. 38

nr 11/2020

 • Maja Hain, Anna Kornetowska, Pokolenia w PSP – skąd wynikają i na czym polegają różnice między młodszymi i starszymi pokoleniami widoczne w odmienności zwyczajów w służbie – jak je niwelować?; str. 36

TECHNIKA

nr 1/2020

 • Marek Wyrozębski, Najlepszy przyjaciel strażaka (cz. 2) – łomy wielofunkcyjne jako narzędzia ratownicze: praktyka zastosowania w różnych krajach świata (cz. 1 – PP 12/2019, str. 32); str. 32
 • Rafał Podlasiński, Spotkanie z hybrydą (cz. 1) – postępowanie ratowników z autami o napędzie hybrydowym i elektrycznym: wskazówki co do związanych z nimi zagrożeń; str. 36

nr 2/2020

 • Marek Wyrozębski, Najlepszy przyjaciel strażaka (cz. 3) – alternatywne zastosowania hoolianów – tuning i adapacja (cz. 1 – PP 12/2019, str. 32, cz. 2 – PP 1/2020, str. 32); str. 40
 • Rafał Podlasiński, Spotkanie z hybrydą (cz. 2) – dezaktywacja w przypadku samochodu hybrydowego i elektrycznego: jak przeprowadzić ją krok po kroku; str. 42

nr 5/2020

 • Roman Świercz, Zrób to sam – rozwiązanie powszechnego problemu niesprawnych hydrantów: projekt nakładki umożliwiającej ich uruchomienie – patent strażaków JRG PSP w Przysusze; str. 31

nr 6/2020

 • Marek Wyrozębski, Na podbój zamków! (cz. 1) – forsowanie zamków jako codzienność w dziąłaniach ratowniczych: czym zastąpić rozwiązania siłowe - podstawy: budowa i rodzaje wkładek, działania inwazyjne – przygotowanie; str. 42

nr 7/2020

 • Paweł Janik, Łukasz Pastuszka, Durny papierek z pieczątką? – trudności w dopuszczaniu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy, czyli jak wygląda proces wydawania świadectw dopuszczenia przez CNBOP i dlaczego jest tak ważny; str. 30
 • Marek Wyrozębski, Na podbój zamków! (cz. 2) – cd. artykułu zamieszczonego w PP/6/2020, str. 42; str. 34

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 1/2020

 • Krzysztof Cygańczuk, RODO w PSP – pierwsze badania naukowe dotyczące świadomości i wiedzy na temat ochrony danych osobowych w służbie pożarniczej: metodyka przeprowadzenia (cz. 1 – PP 12/2019, str. 38); str. 39
 • Dominik M. Kabat, Tytuł prawny – czym jest tytuł prawny, kiedy powstaje, jaka jest jego moc i kto go określa, kiedy dotyczy strażaków PSP; str. 42

nr 2/2020

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Czy komendant powiatowy PSP może przyznać strażakowi zasiłek pogrzebowy, mimo że wypłacono mu już zasiłek pogrzebowy z ZUS?; str. 46

nr 3/2020

 • Ariadna Koniuch, Praktycznie o skargach (cz. 1) – rozpatrywanie skarg dotyczących działalności kontrolno-rozpoznawczej: najważniejsze zasady w przełożeniu na sytuacje z praktyki działania; str. 42
 • Emilia Klim, Budżet dla laików – zakupy na potrzeby jednostki w praktyce, krok po kroku; str. 46

nr 4/2020

 • Ariadna Koniuch, Praktycznie o skargach (cz. 2) – terminy ustawodawcze: petycje, skargi, wnioski – i różnice między nimi; str. 37

nr 5/2020

 • Emilia Klim, Faktura od A do Z – faktura to dokument mający istotne konsekwencje prawne: co powinien, a czego nie musi zawierać? na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy otrzymujemy fakturę? anulowanie faktury i nota korygująca; str. 40

nr 6/2020

 • Dominik M. Kabat, Gospodarka transportowa PSP (cz. 1) – jakie zmiany i nowe zadania – w szczególności dla kierowników jednostek organizacyjnych PSP – wprowadzają nowe przepisy regulujące gospodarkę transportową w PSP; str. 46

nr 7/2020

 • Bo Dominik M. Kabat, Gospodarka transportowa PSP (cz. 2) – jak w świetle uregulowań nowego zarządzenia transportowego wygląda wycofanie sprzętu z eksploatacji i gospodarka paliwowa (cz. 1 – patrz PP 6/2020, str. 46); str. 40
 • Marcin Janowski, Agnieszka Januś, Wiesław Puchalski, Sylwia Rudyk, Aleksandra Rybarczyk-Ranos, Michał Skrzyński, Współadministrowanie danymi w SW PSP; str. 42

nr 9/2020

 • Emilia Klim, Inwentaryzacja na horyzoncie – założenia inwentaryzacji i metody jej przeprowadzania, najważniejsze czynności inwentaryzacyjne; str. 44

nr 10/2020

 • Bogdan Iwaszko, Nowe świadczenie dla strażaków – świadczenie motywacyjne: przyznanie świadczenia, jego ustanie i odmowa wypłaty; str. 46

nr 11/2020

 • Dominik Kabat, Za długoletnią służbę – historia medalu, opis odznaki, ciekawostki z historii jego istnienia; str. 36

nr 12/2020

 • Emilia Klim, Zamykamy rok – czynności przygotowawcze do sporządzenia bilansu; str. 46

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2020

 • Michał Boral, Historia pożarnictwa w Japonii – jak rodziła się ochrona przed pożarami w Japonii i co ją kształtowało, słynne pożary w dziejach, japońskie ciekawostki pożarnicze; str. 47
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Znak Troetzera – firma Troetzer i S-ka jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw dostarczających sprzęt dla straży pożarnicy zaboru rosyjskiego; str. 50

nr 2/2020

 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Płonąca sztuka – 10 marca 1925 r. i pożar w pawilonie wystawowym Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków przy pl. Wolności w Poznaniu; str. 50

nr 3/2020

 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Druhna komendantka – Zofia Turska, 1914-1986, założycielka OSP w Wiślicy; str. 52

nr 4/2020

 • Paweł K. Gąsiorczyk, Straż pożarna w fabryce śmierci – strażackie komando w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz; str. 44
 • Paweł Rochala, Od powietrza, głodu, ognia i wojny… – jak ludzkość walczyła z epidemiami na przestrzeni dziejów; str. 46

nr 5/2020

 • Paweł Rochala, Wrocław 1963 – Polska 2020 – walka z epidemią ospy prawdziwej w 1963 r. we Wrocławiu: system prawny, wdrożone środki, efekty; str. 45
 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Strażacy w walce z epidemiami – głód, epidemie i choroby jako wyzwanie dla rodzącej się państwowości odrodzonego państwa polskiego w 1918 r.; str. 48

nr 6/2020

 • Piotr P. Bielicki, Ogień w kulturach świata; str. 50

nr 7/2020

 • Piotr P. Bielicki, Ogień w kulturze polskiej; str. 50

nr 9/2020

 • Piotr P. Bielicki, Badając strażacką historię (cz. 1) – hipotezy badawcze i badanie dokumentów; str. 50

nr 10/2020

 • Piotr P. Bielicki, badając strażacką historię (cz. 2) – leksykalna metoda badawcza; str. 50

nr 11/2020

 • Anna Sobótka, Nowocześnie o historii – o wyzwaniach stojących przed centralnym muzeum pożarnictwa w dobie pandemii koronawirusa, aktualnych wystawach oraz planach wprowadzenia nowoczesnych technologii w prezentacji zbiorów w rozmowie z dyrektorem cmp st. Bryg. Januszem gancarczykiem; str. 42
 • Paweł Karol Gąsiorczyk, 45 lat CMP w Mysłowicach – najważniejsze wydarzenia i okresy działalności muzeum; str. 44
  dariusz falecki, druhowie do broni. Strażacka niepodległa 1920 – trzyletni cykl wystawienniczy „strażacka niepodległa" w cmp w mysłowicach; str. 46
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Przegląd muzealny – popularyzowanie historii Ochrony przeciwpożarowej w tematyce wystaw czasowych CMP w 2020 r.; Str. 48
 • Piotr P. Bielicki, badając strażacką historię (cz. 3) – interpretacja źródeł; str. 50

Nr 12/2020

 • Maria smoleń, Boże Narodzenie na kartach kroniki OSP w Niepokalanowie; str. 50

 

ZA GRANICĄ

nr 2/2020

 • Renata Golly, Paweł Rochala, Pożar Zimowej Wiśni – tragiczny w skutkach pożar galerii handlowej w Kemerowie w Syberyjskim Okręgu Federalnym: działania ratowniczo-gaśnicze, ofiary i wyjaśnianie tragedii, czyli analiza z punktu widzenia przyczyn pożaru; str. 28

nr 2/2020

 • Paweł Rochala, Spalona Australia? – czy pożary mogą być niezbędnym elementem funkcjonowania przyrody? – głos w dyskusji o gospodarce ogniowej w krajach przyrodniczo narażonych na ich występowanie; str. 16
 • Jacek Rus, Pożarnicze skrzydła Rosji – lotnictwo w rosyjskiej ochronie przeciwpożarowej kiedyś i lotnicze zaplecze sprzętowe EMERCOM-u dziś; str. 20

nr 3/2020

 • Renata Golly, Piekło w King’s Cross – 18 llistopada1987 r. i katastrofalny w skutkach pożar w londyńskim metrze: początek przepisów przeciwpożarowych tworzonym specjalnie dla linii metra, nie tylko w Londynie; str. 24
 • Aleksandra Radlak, Ogień w powietrzu – 19 sierpnia 1980 r.: zakończone śmiercią 301 pasażerów i załogi awaryjne lądowanie samolotu Lockheed L-1011 Tristar na lotnisku w Rijadzie – jedna z najgroźniejszych katastrof w historii lotnictwa: pożar na pokładzie i niemożność ucieczki z wypełnionej trującymi gazami i dymem kabiny + gaśnice i systemy gaśnicze na pokładzie samolotu – czyli co przed halonem i po wycofaniu halonu; str. 28

nr 4/2020

 • Tomasz Banaczkowski, Dramat w Daegu – kumulacja zdarzeń, która doprowadziła w lutym 2003 r. do wybuchu pożaru w metrze w południowokoreańskim Daegu: przebieg zdarzenia, błędy potęgujące katastrofę, 198 ofiar śmiertelnych i 140 rannych; wnioski w obszarze bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego; str. 25

nr 7.2020

 • Konrad Nowak, Straż w krainie czekolady – ochotnicy – jednostka straży pożarnej w Thun w kantonie Berno: jej funkcjonowanie i wyposażenie jako przykład organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej w Szwajcarii; str. 37

SPORT

nr 3/2020

 • Agnieszka Wiatrowska, FCC okiem zawodniczki – Firefighter Combat Challenge jako życiowa przygoda autorki, absolwentki AWF, członkini OSP w Rydzynie; str. 50

nr 10/2020

 • Strażacy nie zwalniają tempa – XVII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS; str. 52

MEDIA

nr 1/2020


 • Karol Kierzkowski, Media społecznościowe w PSP – w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacyjne, by usprawnić przekaz informacji i kreować pozytywny wizerunek PSP na przykładzie polityki informacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie; str. 44

LUDZIE

nr 1/2020

 • TB, Krzyż Zasługi dla strażaka – odznaczenie Krzyżem Zasługi za Dzielność mł. ogn. Mi chała Kopki, strażaka z Mysłowic, który uratował na służbie pięcioletnią dziewczynkę zaatakowaną przez agresywnego psa; str. 43

nr 4/2020

 • Kacper Siciński, Podwodna pasja – kolejne stopnie wtajemniczenia, czyli droga autora do zostania strażakiem-płetwonurkiem; str. 42

nr 7/2020

 • AS, Szesnastoletnia bohaterka – Zosia Sikora ze Śmigla w Wielkopolsce i pierwsza pomoc przedmedyczna udzielona niemowlęciu; str. 47

ROZMAITOŚCI

nr 2/2020

 • Emilia Pałubicka-Florczak, Strażackie wyzwania tylko dla pań – piąta akcja edukacyjna „Kobieta Potrafi” Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu: kobiety pracujące w PSP na stanowiskach cywilnych na ćwiczeniach w podziale bojowym JRG nr 2; str. 8

nr 4/2020

 • Beata Hanslik-Januszewska, Podziwiaj i maluj – plenery malarskie i fotograficzne mysłowickiego Zespołu Szkół Plastycznych w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 40

nr 5/2020

 • Anna Sobótka, Na ratunek turystom – projekt Bezpieczny Kazbek powołany do życia przez pasjonatów ratownictwa: jak co roku w sezonie letnim dbają o bezpieczeństwo ludzi zdobywających ten gruziński szczyt; str. 42

nr 7/2020

 • Tomasz Banaczkowski, nowa siedziba strażaków w Bytomiu – nowy budynek bytomskiej komendy miejskiej psp i kilka słów o historii zorganizowanego pożarnictwa w mieście; str. 45
 • Tomasz Banaczkowski, #gaszynchallenge – akcja charytatywna w mediach społecznościowych strażaków z gaszyna w woj. Łódzkim; str. 46

nr 10/2020

 • Anna Sobótka, w szczytnym celu – Wyprawa na Mont Blanc, połączona ze zbiórką na rzecz podopiecznych fundacji dorastaj z nami; str. 48

nr 11/2020

 • Artur Kowalczyk, Chodem po medale – Robert Goławski, wicemistrz polski w chodzie na dystansie 20 km, na co dzień podchorąży w szkole głównej służby pożarniczej; str. 40

nr 12/2020

 • Marek Wyrozębski, Firex talk po raz pierwszy w Polsce! – pierwsza polska edycja konferencji firex talk – talks on fire; str. 44

PP 8/2020: NUMER SPECJALNY „1920/2020”

poświęcony ochronie przeciwpożarowej w okresie międzywojnia oraz zaangażowaniu strażaków w działania wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

 • K. Wysznacki, O czem każdy strażak wiedzieć powinien – artykuł zamieszczony na łamach Przeglądu Pożarniczego nr 5-6/1917 wraz z komentarzem redakcji; str. 8
 • Sylwetka Bolesława Chomicza; str. 10
 • Bolesław Chomicz, Program hygjeny przeciwpożarowej i jego realizacja – rozdział pracy Prezesa zarządu Ubezpieczeń Wzajemnych B. Chomicza „Walka z klęską ogniową”; str. 10
 • PRo, Jak wyglądały pożary na początku XX w.?; str. 15
 • Olbrzymi pożar na Pradze – artykuł zamieszczony na łamach Przeglądu Pożarniczego nr 17-18/1918: opracowanie komisji oceniającej sposób dowodzenia przez Józefa Tuliszkowskiego akcją gaśniczą, w której zginęło dwóch strażaków; str. 15
 • Aleksandra Radlak, Anioł śmierci nad Gliwicami – pożar kina Capitol z 24 marca 1919 r., w którym zginęło 76 dzieci: jak do niego doszło, kto zawinił i jakie były dalsze losy feralnego obiektu; str. 19
 • Józef Tuliszkowski (1867-1939) – sylwetka; str. 22
 • Józef Tuliszkowski, Zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej w Polsce zjednoczonej – artykuł opublikowany na łamach Przeglądu Pożarniczego nr 7-8/1919; str. 22
 • Zygmunt Służewski, Tryskacze (sprinklery) – artykuł archiwalny; str. 26
 • Norbert Tuśnio, Nowoczesność w stylu retro. Niektóre możliwości walki z pożarami na początku XX w. – tryskacze, samoczynne gaszenie gazami, testy środków gaśniczych, alarmy przeciwpożarowe, początki ochrony dróg oddechowych; str. 27
 • J. Kowalewski, Straże ogniowe na Górnym Śląsku – artykuł opublikowany na łamach Przeglądu Pożarniczego w grudniu 1920 r. z komentarzem redakcji; str. 32
 • Urszula Oettingen, Rok 1920. Polityka i walka – zmagania militarne o wschodnią granicę Polski; str. 34
 • Tadeusz Olejnik, Etos patriotyczny roku 1920 – straże pożarne i strażacy w wojnie bolszewickiej; str. 42
 • Jerzy Gutkowski, Strażacy w bitwie warszawskiej 1920; str. 46
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Straże pożarne – zaplecze wojny polsko-bolszewickiej; str. 51
 • Maria Smoleń, Strażacy ochotnicy z Milanówka w wojnie polsko-bolszewickiej 1920; str. 54
 • Antoni Chuchla, Małopolskie ochotnicze straże pożarne wobec wojny polsko-bolszewickiej; str. 56
 • Hubert Koler, Strażacy wielkopolscy w obliczu wojny polsko-bolszewickiej; str. 59
 • Maciej Fic, Rok 1920 z perspektywy Górnego Śląska; str. 62
 • L.O. (Leon Ostaszewski), Udział straży ogniowych w Armii Ochotniczej – artykuł opublikowany na łamach Przeglądu Pożarniczego w numerze sierpień-listopad 1920 z komentarzem redakcji; str. 66
 • Paweł Karol Gąsiorczyk, Losy niektórych strażaków, uczestników wojny polsko-bolszewickiej; str. 69
 • o. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk), Białystok – wojna polsko-bolszewicka 1920; str. 74
 • ks. Jan Krynicki, Polski Sierpień; str. 75
 • ks. Adam Glajcar, Bitwa warszawska – w obronie wiary ojców; str. 76

PRZEGLĄD PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych

 • nr 1/2020 – str. 52
 • nr 2/2020 – str. 52
 • nr 4/2020 – str. 52
 • nr 5/2020 – str. 52
 • nr 6/2020 – str. 52
 • nr 7/2019 – str. 52
 • nr 9/2019 – str. 52
 • nr 10/2020 – str. 54
 • nr 11/2020 – str. 52
 • nr 12/2020 – str. 52

KALENDARIUM EPIDEMII KORONAWIRUSA

Wybrane wydarzenia dotyczące epidemii w Polsce i na świecie oraz działania strażaków PSP i OSP w walce z koronawirusem

 • nr 4/2020 – cz. 1, str. 4
 • nr 5/2020 – cz. 2, str. 10
 • nr 6/2020 – cz. 3, str. 8
 • nr 7/2020 – str. 10
 • nr 9/2020 – str. 13
 • nr 10/2020 – str. 37
 • nr 11/2020 – str. 7
 • nr 12/2020 – str. 13
do góry