• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2009

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2009 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA 

Łańduch A. "Jesteśmy ludźmi świata" - rozmowa ze st. kpt. Leszkiem Tanasiem - współtwórcą polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych o specyfice działań tych grup w akcjach humanitarnych za granicą; nr 1, str. 7 

Łańduch A. "Specjaliści od niewidzialnego zagrożenia" - o historii powstania i obecnych zadaniach jedynej w PSP Specjalistycznej Sekcji Rozpoznania Radiacyjnego "Różan" w rozmowie i z jej dowódcą -bryg Arkadiuszem Gołębiewskim; nr 3, str. 7 

Łańduch A. "Szpital nasz widzę ogromny" - rozmowa z Piotrem Burdą, krajowym konsultantem w dziedzinie toksykologii klinicznej, doradcą komendanta głównego PSP ds. ratownictwa chemicznego i toksykologii - o porozumieniu między PSP i Szpitalem Praskim i początkach organizacji w kraju ratownictwa toksykologicznego; nr 4, str. 8 

Łańduch A. "Cel: integracja z ratownictwem" - o potencjale tkwiącym w organizacjach społecznych i ich współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego administracją rządową i krajowym systemem ratownictwa w rozmowie z Borisem Poleganowem, nadzorującym ratownictwo w Polskim Czerwonym Krzyżu; nr 6, str. 8 

Łańduch A. "Bez uprzejmości" - o zrozumiałości i skuteczności przekazu w dźwiękowych systemach ostrzegawczych i zasadach konstruowania efektywnych komunikatów ewakuacyjnych mówi Anna Kołodziej-Saramak - zastępca kierownika Zespołu Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej w CNBOP w Józefowie; nr  7, str. 6 

Łańduch A. ">Magiczne< systemy>
Łańduch A. "Pracujemy nad profilaktyką" - o przyczynach cywilnych i wojskowych wypadków lotniczych, ich klasyfikacji i szeroko pojętej profilaktyce w działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych mówi zastępca jej przewodniczącego - instr. pil. dośw. dr inż. Maciej Lasek; nr 9, str. 6 

Romanowski B. "Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać" - o nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz innych ustaw mającej zapewnić organizację zunifikowanego systemu powiadamiania ratunkowego mówi poseł Grzegorz Dolniak - wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie; nr 2, str. 7 

Romanowski B. "Z szacunku dla przeszłości" - refleksje w jubileusz 35-lecia działalności dokumentacyjnej i edukacyjnej Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach w rozmowie z jego dyrektorem - st. bryg. mgr. inż. Włodzimierzem Barełą; nr  5, str. 8 

Romanowski B. "Pod lupą PSP" - o zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, zadaniach ich organizatorów i prewencyjnej roli PSP w rozmowie z komendantem miejskim PSP m.st. Warszawy bryg. mgr. inż. Mariuszem Wejdelkiem; nr 10, str. 8 

Wójcik A. "Czy grożą nam egipskie ciemności?" - rozmowa z mgr. inż. Wojciechem Kozubińskim - koordynatorem Obszaru Zagadnień Technicznych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej: jaki jest stan polskiej sieci energetycznej? czy spełnia ona wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania?; nr 11, str. 8 

Wójcik A. "Sto lat minęło..." - o historii powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, najważniejszych momentach w jego działalności, obecnych zadaniach i planach w rozmowie z długoletnim zastępcą naczelnika TOPR Adamem Maraskiem; nr 12, str. 6 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

AW "Imprezy masowe w policyjnych statystykach" - siły policyjne zaangażowane do zabezpieczania bezpieczeństwa imprez masowych w 2008 i 2007 r., koszty interwencji, straty w mieniu Policji; nr 10, str. 12 

Baumberg I. "Zasady jak drogowskaz. Ratownictwo medyczne w zdarzeniach na drogach - praktyczne uwagi dla ratowników KSRG"; nr 3, str. 19 

Baumberg I. "Trudne decyzje w trudnych warunkach. Ratownictwo medyczne w zdarzeniach masowych w pragmatyce KSRG" - organizacja pomocy medycznej, uprawnienia ratowników, zasady transportu poszkodowanych etc.; nr 4, str. 15 

Betleja M. "Przerwany lot" - wypadek prywatnej awionetki Morane 880B Rallye w rejonie Dukli; nr 9, str. 12 

Brandt S. "Nawałnice nad Wielkopolską" - lipcowe ulewne deszcze i spowodowane przez nie zniszczenia, wnioski z pracy sztabów kryzysowych; nr 8, str. 15 

brom. "PSP w systemie obronnym" - XV Międzynarodowe Tragi LOGISTYKA 2009 i XVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach: rozwiązania ochrony przeciwpożarowej wozów bojowych, konferencja "Obrona Cywilna Kraju - stan obecny i perspektywy"; nr 9, str. 28 

Cholajda P. "Hotel w centrum uwagi" - ćwiczenia połączone z próbną ewakuacją w łódzkim hotelu Centrum, goszczącym corocznie uczestników festiwalu Plus Camerimage: specyfika bezpieczeństwa obiektów hotelowych; nr 5, str. 20 

Cholajda P. "Zagrożenia aglomeracji miejskich. VII Międzynarodowa Konferencja >Zarządzanie kryzysowe XXI wieku<" - ... w Warszawie: ćwiczenia symulujące wypadek chemiczny - wymiana doświadczeń specjalistów-praktyków z największych miast Europy; nr 9, str. 30 

Daszkiewicz T. "Państwo ONZ w Poznaniu" - światowa konferencja klimatyczna ONZ COP-14 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich: przygotowania kontrolno-rozpoznawcze i operacyjne Państwowej Straży Pożarnej i współpracujących służb; nr 1, str. 14 

Daszkiewicz T. "O krok od autostradowej apokalipsy" - Autostrada 2009 - ćwiczenia zgrywające przygotowujące służby ratownicze do działań związanych z organizacją dużych imprez masowych, w tym Euro 2012: zdarzenie na autostradzie pod Poznaniem; nr 9, str. 22 

E.P. "Taktyka w działaniu. Ćwiczenia manewrowe Orlen 2009" - zapłon etylenu na nieszczelnym połączeniu kołnierzowym i pożar w okolicach zbiornika plus zagrożenie terrorystyczne: przebieg kompleksowej akcji ratowniczej; nr 7, str. 20 

elel "Strażacy udaremnili napad na duchownego" - nietypowa interwencja wracających z akcji legnickich strażaków; nr 3, str. 12 

Feltynowski M., Kędra M. "Egzamin w Nibylandii. Certyfikacja polskiej ciężkiej GPR" - zdobywanie certyfikatu wg wytycznych INSARAG przez ciężką grupę poszukiwawczo-ratowniczą PSP: czym jest certyfikat, droga do jego zdobycia; kilka wniosków dotyczących systemu organizacji akcji międzynarodowej; nr 5, str. 10 

Fijołek T. "Piekielna noc" - pożar na terenie zakładu utylizacji produktów przemysłowych w Sochaczewie: charakterystyka zakładu, zamiar taktyczny, przebieg działań; nr 8, str. 32 

Frątczak P. "Kocioł medialny" - pożar w budynku socjalnym w Kamieniu Pomorskim i jego oddźwięk medialny: rzetelne relacje i manipulacje faktami - jak im zapobiegać; nr 6, str. 18 

Frątczak P. "Strażacy dla mass mediów" - jaka jest rola rzecznika prasowego w jednostkach PSP i jakiej informacji oczekują dziennikarze; nr 8, str. 16 

Frątczak P. "Z ratowniczą precyzją" - statystyka wypadów lotniczych w Polsce w pierwszym półroczu 2009 r., wypadek podczas Międzynarodowych Szybowcowych Mistrzostw Polski w Grudziądzu: akcja ratownicza; nr 9, str. 14 

Frątczak P. "Interwencje pogodowe" - działania jednostek PSP w poszczególnych województwach po październikowych nawałnicach; nr 11, str. 10 

Frątczak P. "Wybuch w Bydgoszczy"; nr 12, str. 15 

Hajduk J. "Błąd na starcie" - tragiczny upadek samolotu Cessna 172S podczas VI Małopolskiego Pikniku Lotniczego: zdarzenie i akcja ratownicza, raport wstępny Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych; nr 9, str. 10 

Janicki K. "Mały pożar - wiele zagrożeń" - pożar w Szpitalu im Św. Rafała w Czerwonej Górze: specyfika działań ratowniczych w tego typu obiektach; nr 8,str. 19 

Janicki K. "Targi Kielce w ogniu" - pożar hali wystawowej Targów Kielce - zagrożenie dla ekspozycji najnowocześniejszego sprzętu prezentowanego  w ramach XVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego: skala zagrożenia, decyzje taktyczne sztabu akcji, jakich elementów prewencji zabrakło; nr 10, str. 8 

Janik P., Dziwulski D. "Niższa kategoria - większe zagrożenie" - jakie nieprawidłowości miały wpływ na tak szybkie rozprzestrzenienie się pożaru w budynku socjalnym w Kamieniu Pomorskim i warunki ewakuacji mieszkańców; nr 6, str. 15 

Janowski M. "Praktyka czyni zmiany. Konferencja ratownicza w Nowogrodzie" - konferencja poświęcona współdziałaniu PSP i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: aktualizacja treści porozumienia o współpracy - szczegółowe wytyczne; nr 5, str. 14 

Jopek T. "Tragedia w Kamieniu Pomorskim" - jak doszło do wybuchu pożaru w budynku socjalnym i jak trudno było go zwalczyć: charakterystyka obiektu, organizacja działań ratowniczych; nr 6, str. 10 

Kamieniecki M. "Za bary z wałami. Ćwiczenia zgrywające Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej Żuławy 2009" - ćwiczenia u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego - przerwanie wału i zalanie kilku wsi w obszarze depresji: poszczególne epizody, wnioski i spostrzeżenia; nr 4, str. 12 

Kołodziejczyk T. "W zasięgu sieci" - system wczesnego ostrzegania: zasada funkcjonowania i potencjalne możliwości systemu SMS i CBS; nr 10, str. 22 

Kucharczyk A. "Powódź błyskawiczna - czy można ją przewidzieć?" - mechanizm powstawania różnego typu powodzi, ich dynamika w górach i na nizinach; jak rozpoznawać symptom nadciągającej powodzi; nr 8, str. 17 

Laudy A. "Ostatnia lekcja" - rozbity szybowiec w okolicy lotniska na warszawskim Bemowie; nr 9, str. 13 

Lesisz K. "Jazda zakończona w rzece" - wypadki drogowe połączone z zatonięciem pojazdu i akcje ratownicze po nich: przykłady ze Szczecina; nr 11, str. 18 

Lew "Wielka woda na Dolnym Śląsku" - zagrożenie powodziowe, przerwanie wałów przeciwpowodziowych i interwencje jednostek PSP i OSP; nr 8, str. 12 

Lew. "Przerwany mecz" - eliminacje strefowe w piłce siatkowej o puchar dolnośląskiego komendanta PSP w Polkowicach i mecz przerwany dla gospodarzy przez wybuch pożaru; nr 3, str. 12 

Lewandowski L. "Armeńska apokalipsa" - międzynarodowa akcja niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 r.: wspomnienia z akcji, spotkanie jej uczestników w CS PSP w Częstochowie; nr 1, str. 10 

Lewandowski L. "Walczył i wygrał" - medal "Za Ofiarność i Odwagę" dla dolnośląskiego strażaka ochotnika Krzysztofa Skiby; nr 2, str. 12 

Lewandowski L. "Ostatnia misja" - tragedia śmigłowca wrocławskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecącego na ratunek poszkodowanym w karambolu na autostradzie A4: przebieg akcji poszukiwawczo-ratowniczej, sylwetki zmarłych tragicznie członków załogi śmigłowca; nr 3, str. 10 

Lewandowski L. "Pułapka pod wiaduktem" - wypadek autokaru wiozącego dzieci: dramatyczny egzamin z akcji o charakterze masowym dla strażaków z powiatu świdnickiego; nr 6, str. 24 

Lewandowski L. "Droga do ratowniczego profesjonalizmu" - dziewiąta edycja jeleniogórskich manewrów ratownictwa medycznego; rozmowa lek. med. Ignacym Bambergiem - radcą komendanta głównego PSP ds. ratownictwa medycznego: jakie wymogi muszą spełniać systemowe rozwiązania szkoleniowe w tej dziedzinie; nr 7, str. 12 

Lewandowski L. "Zapasy z żywiołem" - lipcowy huragan w Legnicy: straty i procesach usuwania; nr 8, str. 14 

Lewandowski L. "Razem na zaporze" - ćwiczenia na zaporze w Pilchowicach - unijny projekt pilotażowy "Transgraniczna działalność w zakresie zwalczania powodzi"; nr 8, str. 26 

Lewandowski L. "Ratownicza odpowiedź w skali makro" - międzywojewódzkie ćwiczenia Las 2009 w nadleśnictwie Głogów dla pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego: pożar lasu o dużej skali; nr 9, str. 26 

Lewandowski L. "Ratownictwo w praktyce" - ratownictwo medyczne poza służbą w wykonaniu strażaków PSP: przykłady z Dolnego Śląska; nr 11, str. 18 

Lewandowski L.. "Praktyki nigdy za dużo" - ćwiczenia ratownicze w zakładach chemicznych PCC Rokita SA: zagrożenie chlorowodorem; nr  12, str. 18 

Łangowski K. "Koleżeńska pomoc" - wypadek drogowy, akcja ratownicza zastępu OSP i spontaniczna pomoc dowódcy zmiany z JRG PSP w Tucholi st. asp. Michała Kądzieli; nr 2, str. 12 

Łangowski K. "Cysterna na krawędzi" - wypadek ciągnika siodłowego z cysterną i dwóch samochodów osobowych: akcja ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków z Tucholi; nr 3, str. 16 

Łangowski K. "Zderzenie na zakręcie" - zderzenie samochodów ciężarowych w Bysławiu: o czyn należy pamiętać podczas akcji po tego typu wypadkach; nr 4, str. 19 

Łangowski K. "Sądny dzień" - Autostrada - Śliwice 2009: katastrofa drogowa z udziałem wielu różnorodnych pojazdów scenariuszem ćwiczeń w powiecie tucholskim; nr 9, str. 24 

Łangowski K. "Wypadkowe abc..." - zasady postępowania ratowników w akcjach po wypadkach drogowych: ustawienie pojazdów ratowniczych, stabilizacja wraku, neutralizacja wycieku, ocena stanu poszkodowanych etc.; nr 11, str. 16 

Łapkowski A. "Noworoczna tragedia na torach" - tragiczny wypadek samochodu osobowego  w powiecie strzyżowskim - akcja ratownicza; nr 2, str. 13 

Małecka J. "Ciepło i niebezpiecznie?" - wadliwe instalacje grzewcze - zagrożenia typowe dla sezonu zimowego: zatrucia tlenkiem węgla, pierwsza pomoc i profilaktyka; nr 1, str. 18 

Marcinkiewicz M., Pluczyńska J. "Zły sen na jawie" - zdarzenia traumatyczne - reakcje ofiar i niosących pomoc, samoświadomość ratowników; nr 6, str. 23 

Morta A. "Trudna akcja na krakowskiej jedenastce" - ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z KP PSP w Ostrowie Wlkp. i grupy ratownictwa medycznego z KP PSP w Pleszewie: poważna katastrofa drogowa na granicy powiatów; nr 10, str. 16 

Ostrowski J. "Pożar przed świtem" - pożar w częstochowskiej kamienicy: krótko o akcji gaszenia i ewakuacji mieszkańców; nr 4, str. 12 

Ostrowski J. "Ogień w lasach Złotego Potoku" - manewry szkoleniowe dla OSP w KSRG - działania w warunkach pożaru lasu; nr 7, str.14 

Przyłuska E. "Jednostki specjalne. Kwiat LOTOSU" - o działalności i wyposażeniu dawnej Zakładowej Straży Pożarnej Rafinerii Gdańskiej - dziś spółki LOTOS Straż; nr 3, str. 22 

Przyłuska E. "Jednostki specjalne. Ratownicy w kolorze khaki. Cz. 1" - Wojskowa Straż Pożarna 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie: zadania, jadra i wyposażenie; specyfika pracy lotniskowych WSP ; nr 8, str. 35 

Przyłuska E. "Służba pokory" - jak funkcjonuje w Polsce ratownictwo górnicze: struktura Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i jej zadania, uwarunkowania prawne; rozmowy z: Mirosławem Bagińskim - dyrektorem technicznym CSRG w Bytomiu, doc. dr. hab. inż. Krzysztofem Cybulskim - dyrektorem Kopalni Doświadczalnej "Barbara" oraz Mirosławem Kucharskim - zawodowym ratownikiem górniczym,; nr 11, str. 20 

Ranecki J. "Dwa wypadki, wiele doświadczeń" - wypadki z udziałem autobusów i karambole drogowe - na przykładzie zdarzeń z terenu Wielkopolski: ramowe zasady postępowania ratowniczego podczas wypadku zbiorowego; nr 2, str. 10 

Ranecki J. "Ewakuacja - stąpanie po kruchym lodzie" - ramowe zasady ewakuacji ludzi z budynków podczas zagrożeń, praktyczne doświadczenia poznańskie; nr 7, str. 17 

Ranecki J. "Lider w akcji" - kierowanie działaniem ratowniczym w przepisach prawa i w praktyce: algorytm postępowania podczas różnorodnych akcji; nr 9, str. 16 

Ranecki J. "Bomby na drogach" - ramowe zasady postępowania w akcjach po wypadkach cystern przewożących substancje niebezpieczne; nr 11, str. 14 

Rękas A. "Tylko koni, tylko koni żal..." - dwa pożary stajni na Śląsku: przyczyny pożarów  w tego typu obiektach, prewencja i zasady postępowania w pierwszych minutach po powstaniu pożaru; nr 3, str. 14 

Rękas A. "Żrąca kąpiel" - wyciek podchlorynu sodu na pływalni Południowego Koncernu Energetycznego Elektrowni Jaworzno III: akcja ratownicza, lokalizacja wycieku, pierwsza pomoc w zatruciu chlorem; nr 7, str. 15 

Rękas A. "Użyj wyobraźni" - wypadki drogowe motocykli: tragiczne statystyki i policyjna akcja prewencyjna; nr 7, str. 22 

Rochala P. "Odpowiedzialność" - jak zwiększyć własne bezpieczeństwo jako użytkownika budynku mieszkalnego: porady prewentysty, podstawowe obowiązki użytkowników budynku według rozporządzenia MSWiA; nr 6, str. 20 

rom. "Strażacy pożegnali lato" - festyn "Bądź bezpieczny w mieście" na zakończenie warszawskiej akcji Lato w Mieście 2009; nr 9, str. 31 

Romanowski B. "Bomba z opóźnionym zapłonem" - rozmowa z nadbryg. Januszem Skulichem - przewodniczącym zespołu komendanta głównego PSP ds. analizy przebiegu działań ratowniczych prowadzonych po pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego tego obiektu; nr 6, str. 14 

Rutkowski S. "Gorączka sobotniej nocy" - statystyki wypadków na polskich drogach i interwencji jednostek KSRG; nr 11, str. 17 

Rutkowski S. "Niebezpieczny wypoczynek nad wodą" - statystyki zdarzeń na obszarach wodnych i działań PSP w tym obszarze od stycznie do września 2009 r.; nr 11, str. 17 

Ryski G. "Koszmar Gaspolu" - ćwiczenia manewrowe Ognista Kula 2009 na terenie rozlewni gazu płynnego w Stąporkowie: założenia ćwiczeń, skala ryzyka w nakreślonych scenariuszach, działania ratownicze i wnioski po ćwiczeniach; nr 9, str. 19 

Sawicki T. "Wspomnienie tragedii. 15. rocznica pożaru w Hali Sportowo-Widowiskowej Stoczni Gdańskiej" - przypomnienie najważniejszych faktów dotyczących przebiegu akcji ratowniczej, taktyki działań, zaangażowanego sprzętu i procesu sądowego po tym wydarzeniu; nr 10, str. 14 

Sawicki T. "Pożar z dopalaczem" - zagrożenie pożarowe wywoływane prze wyładowania atmosferyczne i ich skutki; nr 11, str. 12 

Sęk J. "Powrót znad przepaści" - rozmowa z lek. med. Andrzejem Nabzdykiem, ocalałym z katastrofy śmigłowca LPR Mi-2, który rozbił się, lecąc do akcji na autostradzie A4 pod Wrocławiem; nr 7, str. 24 

Starko R. "W chmurach... ale z głową" - awaria silnika samolotu PZL-104 Wilga podczas holowania szybowca aerokluby świdnickiego; nr 9, str. 12 

Telus Ł. "Strażacy w obłokach kurzu" - siły straży pożarnej zabezpieczające XV festiwal Przystanek Woodstock w Kostrzynie n. Odrą; nr 10, str. 12 

Tkacz P. "Ratowniczy jubileusz w Jeleniej Górze" - dziesiąte manewry ratownictwa medycznego w Jeleniej Górze: historia ich organizacji, ćwiczenia tegoroczne, na czym polega unikatowa wartość szkoleniowa jeleniogórskich manewrów; nr 10, str. 18 

Wąsik W. "Walka z czasem, żwirem i ciężarem" - zderzenie ciężarowej Skanii i samochodu dostawczego: akcja niesienia pomocy kierowcy przysypanemu żwirem transportowanym przez ciężarówkę, usuwanie skutków wypadku - jak dobrze przygotować się do zdarzeń o trudnym do przewidzenia scenariuszu?; nr 6, str. 26 

Wiedrycki F. "Urodzinowe ćwiczenia na Darze Pomorza" - pożar w kotłowni zasilanej olejem opałowym: czym gaszenie pożarów na statkach różni się od typowych pożarów na lądzie; nr 8, str. 28 

Wojtasik J. "Tragedia na drodze nr 786" - wypadek autobusu prywatnego przewoźnika w Zawadziu: akcja ratownicza w liczbach i tragiczny bilans tego zdarzenia; wnioski dla systemu ratowniczego Częstochowy; nr 4, str. 10 

Wojtasik J. "Wybuchowy pożar" - wybuch w zakładzie Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Chemicznego "Plastochem" w Imielinie: przebieg działań, wnioski dotyczące taktyki podczas akcji ze znaczną ilością substancji niebezpiecznych; nr 7, str. 9 

Wojtasik J. "Płonąca strzecha" - pożary drewnianych budynków krytych strzechą jako coraz częstsze wyzwanie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej: przykład akcji w Dworze Kasztelana w Koziegłowach; nr 8, str. 23 

Wójcik A. "Grupy ratownicze na start. XI Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie"; nr 10, str. 20 

Wójcik A. "Gotowi, by nieść pomoc" - ochotnicze pogotowia ratownicze (TOPR, GOPR, WOPR); nr 12, str. 8 

Wójcik Z. "Nieobliczalny żywioł" - działania przeciwpowodziowe na Podkarpaciu na przełomie czerwca i lipca; nr 8, str. 13 

Zajączkowska J. "Medycy na lotnisku" - o Sekcji Zabezpieczenia Medycznego Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na lotnisku Kraków-Airport; nr 9, str. 11 

Zalech J. "Powódź nie oszczędza" - intensywne opady deszczu i burze z przełomu czerwca i lipca: bilans strat i działań ratowniczych jednostek KSRG; nr 8, str. 10 

Zdrenka S. "Śmigłowce w służbie wielkopolskich strażaków" - prywatne śmigłowce wspomagające transport lotniczy podczas działań ratowniczych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce; nr 5, str. 17 

Zdziechowski P. "Postawa godna naśladowania" - spontaniczna akcja z zakresu ratownictwa medycznego Mirosława Walaszczyka, uczestnika szkolenia uzupełniającego w CS PSP; nr 9, str. 27 

Ziębiński S. "Cudem ocalony" - zasypanie robotników pracujących w wykopie kanalizacyjnym: akcja ratownicza strażaków z Zawiercia; nr 1, str. 20 

opr. zespół KW PSP i KM PSP w Poznaniu "Nie na pokaz... po naukę. V Międzynarodowe, IX Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokościowego "Poznań 2009"; nr 12, str. 12 

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ 

AW "Kongres dla profesjonalistów" - Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa w Warszawie: najważniejsze wątki spotkania; nr 8, str. 41 

EP "Od powietrza, ognia i wojny" - skuteczna ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń: szkolenie w Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr kultury w SA PSP w Krakowie; nr 1, str. 33 

Gościniak K. "Oznaczenie urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Sprawdź, zanim włączysz" - wymagania dla sprzętu stosowanego w strefach zagrożenia wybuchem: podgrupy, klasy temperaturowe, stopnie ochrony IP etc.; nr 2, str. 20 

Janik P. "Ewakuacja po nowemu" - zasady wiedzy technicznej i wiedza inżynierska w obliczeniach czasów ewakuacji: konferencja SITP w Warszawie; nr 11, str. 34  

Janik P., Wojtaszewski P. "Nowe rozporządzenia. Zmienione realia - więcej elastyczności i precyzji" - nowe uregulowania rozporządzeń w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych: na czym polegają zmiany; nr 10, str. 24  

Koniuch A. "Bezpieczny przemysł. III Konferencja Naukowo-techniczna >Wpływ dyrektyw Seveso i Aten na poprawę bezpieczeństwa polskich zakładów przemysłowych<"; nr 11, str. 34 

Mocek A. "Listy kontrolne" - ochrona przeciwpożarowa w budynkach zamieszkania zbiorowego: wykaz potencjalnych nieprawidłowości i odniesienia do obowiązujących przepisów - algorytm postępowania podczas działań kontrolno-rozpoznawczych; nr 11, str. 26 

Półka M., Piechocka E. "Jak zapewnić bezpieczne seanse" - jakim wymogom bezpieczeństwa odpowiadać muszą multikina: materiały wyposażenia wnętrz i ich reakcja na ogień; nr 7, str. 34 

Przyłuska E. "Jak to robią inni. Nie tylko muzeum" - kompleksowy system zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Zamku Królewskiego w Warszawie; nr 1, str. 30 

Przyłuska E. "Jak to robią inni. EC Siekierki - ciepło pod ochroną" - codzienna praca elektrociepłowni, generowane przez nią zagrożenia i procedury bezpieczeństwa; nr 2, str. 14 

Przyłuska E. "Jak to robią inni. Odzyskany fort" - ochrona przeciwpożarowa obiektu będącego dawną budowlą obronną - Centrum Hewelianum z Gdańsku; nr 3, str. 36 

Przyłuska E. "Stare z nowym w Teatrze Wielkim" - z wizytą w warszawskim Teatrze Wielkim: specyfika zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku teatralnego, natura zagrożeń; nr 5, str. 25 

Przyłuska E. "Jak chronić, by zachować?" - konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - integracja systemów bezpieczeństwa" w Krakowie: raport NIK dotyczący ochrony i udostępniania zasobów muzealnych w Polsce; nr 10, str. 33 

Rochala P. "Prewencja dla taktyków. Część IV. Czas na gaszenie - od zera do czterech godzin" - obciążenie ogniowe i odporność pożarowa budynków (oddzielenia przeciwpożarowe i strefy pożarowe, elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego); nr 1, str. 25 

Rochala P. "Prewencja dla taktyków. Część V. Czym gasić i jak?" - pożary w obiektach budowlanych: wskazówki gaśnicze - budynki wysokie i wysokościowe. budownictwo mieszkaniowe, źródła wody, odporność ogniowa ścian i stropów; nr 2, str. 17 

Rochala P. "O stali tytanów i pożarach gigantów" - raz jeszcze o zamachach na World Trade Center i spekulacjach związanych z konstrukcją budynków: jak zbudować niezniszczalny wieżowiec? ; nr 3, str. 33 

Rochala P. "Inspektorzy do spraw ochrony przeciwpożarowej" - nowelizacja Kodeksu pracy i konsekwencje zmian ustrojowych: uprawnienia inspektora, jakość szkoleń i inne wątpliwości; nr 5, str. 22 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 1. Budynek jednorodzinny"; nr 8, str. 38 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 2. Budujemy szkołę"; nr 9, str. 32 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 3. Czas na zabawę (taneczną)" - jak w zgodzie z przepisami zaprojektować nowy budynek domu weselnego lub przystosować na jego potrzeby obiekt istniejący; nr 10, str. 30 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 4. Budynek wielorodzinny"; nr 11, str. 28 

Sawicki T. "Opinie biegłego z zakresu pożarnictwa. Ważne narzędzie w rękach prawa" - pozycja prawna biegłego w procesie sądowym i jego odpowiedzialność, zasady konstruowania opinii; nr 1, str. 22 

Sawicki T. "W rocznicę tragedii w Rotundzie. Zawiniła zima stulecia" - jak doszło do wybuchu gazu w budynku warszawskiej Rotundy, jak ustalono jego przyczynę; nr 2, str. 24 

Sawicki T. "Biegły na tropie śladów w kopalni. III warsztaty z zakresu ustalania przyczyn pożarów" - ... w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 6, str. 30 

Sawicki T. "Od zabawy do pożaru" - dzieci i młodzież sprawcami podpaleń: regulacje prawne wobec nieletnich, formy zapobiegania takim przypadkom, studium przypadków; nr 6, str. 34 

Węgierski T. "Zjawisko BLEVE - fireball. Cz. 1. Określenie parametrów i związane z tym trudności" - jaka jest natura zjawiska fireball, jak ono powstaje, jaki jest zasięg jego zagrożenia w zależności od parametrów; nr 11, str. 32 

Wójcik A. "Spodek pod specjalnym nadzorem" - infrastruktura i system zabezpieczenia przeciwpożarowego katowickiego Spodka: techniczne systemy zabezpieczeń, monitoring, unikatowe rozwiązania architektoniczne; nr 10, str. 27 

Wójcik A. "Solna perła. Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli >Wieliczka<"; nr 11, str. 24 

Wójcik A. "Bezpieczne Tarasy"; nr 12, str. 20 

Zarzycki J. "Burza słoneczna" - Słońce i zachodzące w nim przemiany a zagrożenia na powierzchni Ziemi: czym jest burza słoneczna i jakie mogą być jej konsekwencje; nr 4, str. 38 

Zarzycki J. "Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach" - zbiorniki wodne, cieki wodne, stanowiska czerpania wody i punkty jej poboru: jak z nich korzystać podczas akcji gaśniczej; nr 5, str. 32 

TECHNIKA 

Adamski A., Król B. "Zasilanie wodne XXL" - przegląd tradycyjnych i sprawdzonych metod dostarczania wody do pożarów, stosowanych m.in. we Francji: czy warto zastosować je w polskiej praktyce?; nr 9, str. 35 

Bauer W. "Open Source po opolsku" - zalety i wady stosowania wolnego oprogramowania na potrzeby jednostek PSP - przykład KW PSP w Opolu; nr 2, str. 26 

brom. "VII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009. Uczta dla strażackich oczu" - krótka relacja z wystawy, rozmowa o historii tych wystaw w ich organizatorem, prezesem Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Januszem Jędrzejczykiem; nr 7, str. 26-31 

brom. "Wystawowy zawrót głowy" - VII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009; nr 6, str. 5 

Chmiel M. "Bezpieczeństwo, ergonomia, funkcjonalność. Turbopompy zawsze w cenie" - system wydawania świadectw dopuszczenia dla pomp z turbiną wodną jako sprzętu używanego w straży pożarnej, możliwości ich wykorzystania, zasady eksploatacji; nr 9, str. 38 

Czardybon J. "Bezpieczeństwo, ergonomia, funkcjonalność. Strażackie piekło" - zagrożenie wynikające z oddziaływania czynników termicznych w zawodzie strażaka: komfort cieplny, mikroklimat i czynniki gorące, graniczne wartości parametrów; nr 11, str. 42 

Czerwienko D. "Badania i rozwój. Śmigłowce w systemie ratowniczym" - możliwości używania śmigłowców do operacji ratowniczych na dużych budynkach - projekt badawczy prowadzony w CNBOP w Józefowie; nr 10, str. 44 

Dzięcielak P. "Samochody do gaszenia lasów" - samochody pożarnicze dostosowane do działań ratowniczo-gaśniczych w lasach w wyposażeniu polskich jednostek - konstrukcje sprzed kilkunastu lat i dzisiejsze zdobycze techniki; nr 5, str. 35 

eljot prezentacja produktów nagrodzonych w poszczególnych kategoriach podczas VII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009; nr 7, str. 28 

Fratczak P. "Perełki wystawy" - najciekawszy sprzęt pożarniczy prezentowany podczas VII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009; nr 7, str. 30 

Frątczak P. "Strażackie zakupy A.D. 2008" - jakie samochody wzbogaciły wyposażenie PSP w kolejnym etapie realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR 2007-2009" - charakterystyka techniczna, możliwości taktyczne; nr 2, str. 28 

Frątczak P. "Samochody pożarnicze gdańskiego LOTOSU" - charakterystyka techniczna pojazdów z wyposażenia spółki LOTOS Straż; nr 3, str. 24 

Frątczak P. "Samochody białoruskiej straży pożarnej"; nr 4, str. 28 

Frątczak P. "Najmniejszy z najmniejszych" - mały samochód pożarniczy przystosowany do poruszania się w wąskich i krętych uliczkach miast - konstrukcja włoskiej firmy Piemme Antincendi S.r.l.; nr 10, str. 42 

Gontarz A. "Bezpieczeństwo, ergonomia, funkcjonalność. Stateczność ruchu samochodów pożarniczych" - systemy zwiększające bezpieczeństwo czynne samochodu, badania kwalifikacyjne samochodów w CNBOP w Józefowie; nr 5, str. 39 

Kielin J. "Turbiną w duży pożar" - rozszczelnienie rurociągu z etylenem w zakładach chemicznych w Kolonii - nietypowy samochód gaśniczy zastosowany w akcji, wykorzystujący silniki turbinowe montowane w samolotach; nr 2, str. 34 

Kołodziej-Saramak A. "Badania i rozwój. Więcej niż alarm" - jakie korzyści daje sprawny, nowoczesny dźwiękowy system ostrzegawczy i z jakich elementów się składa; nr 7, str. 32 

Lew. "Urealnione zagrożenie" - urządzenie do imitacji dźwięków wykorzystywane do symulacji naturalnych warunków podczas ćwiczeń ratowniczych: konstrukcja strażaków z JRG PSP w Oławie; nr 2, str. 36 

Małozięć D. "Badania i rozwój. Wyroby budowlane - próba ognia" - właściwości pożarowe wyrobów budowlanych: metody ich badania i klasyfikacji; nr 8, str. 42 

Pisarek M. "Stary Magirus wciąż nowoczesny" - najważniejsze osiągnięcia techniczne oferowane przez IVECO Magirus - jedną z najstarszych europejskich firm produkujących sprzęt pożarniczy - na przestrzeni 145 lat jej istnienia; nr 3, str. 28 

Pisarek M. "Słowackie FIRECO" - Międzynarodowa Wystawa Techniki Strażackiej w Trenčinie: dla profesjonalistów i pasjonatów - wystawowe ciekawostki; nr 6, str. 37 

Popielarczyk T. - "Badania i rozwój. Głośniki do DSO" - jakie parametry głośników decydują o ich niezawodności i w jaki sposób się je bada; nr 12, str.30 

Świetnicki J., Sural Z. "Badania i rozwój. Technologią w zagrożenia" - projekt badawczy Proteusz "Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe" - współpraca Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów i CNBOP w Józefowie; nr 6, str. 40 

SZKOLENIE 

AŁA "Szkolenie jak posag" - szkolenie udzielania pierwsze pomocy dla młodzieży: wspólny projekt strażaków i starostwa powiatowego w Zduńskiej Woli; nr 2, str. 42 

Borowski J. "Szkolenie ratowników po europejsku" - unijny program szkoleniowy dla strażaków: ratownictwo specjalistyczne z wysokości lub zagłębień - interaktywne materiały szkoleniowe; nr 1, str. 36 

brom. "Seminarium >Ratownictwo medyczne - nowe problemy i rozwiązania<. Nie stać nas na błędy" - spotkanie szkoleniowe w warszawskiej SGSP: teoria i praktyka; nr 4, str. 32 

brom. "Oficerskie szlify" - promocja oficerska absolwentów SGSP; nr 6, str. 43 

brom. "Jak Feniks z popiołów" - o historii częstochowskiej Centralnej Szkoły PSP w jubileusz 15-lecia jej działalności; nr 11, str. 44

Chmiel M. "Doceniony trud" - wyróżnienie MISJA 2009 dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w rankingu szkół wyższych "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"; nr 6, str. 42 

Chmielewski W. "Kto odpowiada za wyszkolenie strażaków ochotników?" - jak funkcjonuje system szkolenia członków OSP i jakich wymaga korekt; nr 4, str. 34 

Frątczak. P. "Informacja w kryzysie" - jak współpracować z przedstawicielami mediów podczas akcji ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych: konferencja MSWiA i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; nr 4, str. 36 

Guzewski P. "Zajęcia z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów. Dobry warsztat" - warsztatowe spotkanie eksperckie w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu: przyczyny pożarów w pojazdach mechanicznych; nr 2, str. 37 

Kielin J. "Pożytki z tabliczki na ścianie" - czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie? - najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w jej konstrukcji i wykorzystaniu; nr 2, str. 40 

Konarski M. "Manewry jaskiniowe" - piąta edycja manewrów ratowników wysokościowych KP PSP  z Tarnowskich Gór: konfrontacja wiedzy i doświadczeń środowiska speleologów i standardów PSP; nr 12, str. 37 

Kuśmirek. J. "Podwodne dylematy" - obóz szkoleniowy dla specjalistycznych grup wodno-nurkowych woj. wielkopolskiego: zadania dla nurków, wnioski dotyczące organizacji akcji specjalistycznych na obszarach wodnych; nr 12, str. 38  

Starko R. "W obronie środowiska naturalnego" - seminaria szkoleniowe poświecone zagrożeniom dla środowiska w Polsce południowo-wschodniej dla strażaków z woj. lubelskiego i podkarpackiego; nr 11, str. 46 

Zwęgliński T. "SGSP we wspólnotowym programie szkoleniowym" - SGSP po raz kolejny organizatorem kursów High Level Coordination Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności UE; nr 3, str. 40 

Zwęgliński T., Krzemińska A. "Wojaże po wiedzę" - praktyki zawodowe studentów SGSP w hamburskiej straży pożarnej oraz w USA; nr 1, str. 34 

HISTORIA I TRADYCJE 

br. "PSP z testamentem PPP" - uroczyste przekazanie przedstawicielom służb mundurowych "Testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego" w Pałacu Prezydenckim; nr 10, str. 46 

brom. "Na straży tradycji" - jubileusz 35-lecia działalności Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach; nr 9, str. 40 

Klonowski R. "Człowiek niezłomny. Jubileusz pułkownika Władysława Pilawskiego" - 95. rocznica urodzin nestora polskiego pożarnictwa; nr 3, str. 46 

Krężel K. "Nietuzinkowe nagrody" - nietypowe odznaki wyróżnień funkcjonujące w polskich jednostkach ochotniczych straży pożarnych i ich związku; nr 5, str. 47 

Krężel K. "Zagraniczne odznaczenia pożarnicze" - cz. 1: Rosja (I) - ; nr 8, str. 46; cz. 2: Rosja (II)  - nr 9, str. 42; cz. 3: Rosja (III) - nr 10, str. 46 

Linder J. "Wizytówki całoroczne" - o strażackich kalendarzach na rok 2009:  ciekawe pomysły graficzne i korektorskie wpadki; nr 3, str. 48 

Pisarek M. "Jubileuszowe sikawki w Jastrzębiu Zdroju" - V Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych Województwa Śląskiego; nr 8, str. 45 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE 

Chmielewska M. "Jak to się robi w Policji" - stresogenność zawodu policjanta i charakter opieki psychologicznej w tej służbie; nr 1, str. 38 

Kasperczyk A. "Styl życia a nasze serce" - jak przez zmianę stylu życia przy trybie pracy ratownika zapobiegać zakłóceniom pracy układu krążenia; nr 4, str. 49 

Kasperczyk A. "Katastrofy lotnicze - trauma poszkodowanych i ratowników" - pomoc psychologiczna udzielana przez ratowników ofiarom wypadków lotniczych, syndrom potraumatyczny i debriefing dla ratowników; nr 9, str. 43 

Kozień P. "Uprzywilejowanie czy odpowiedzialność?" - bliżej o predyspozycjach psychofizycznych do służby w PSP na stanowisku kierowcy; nr 5, str. 41 

Kozień P.  "Żałoba po stracie" - odczucia i reakcje towarzyszące procesowi żałoby w różnych fazach, rola wsparcia otoczenia; nr 8, str. 44 

Marcinkiewicz M. "Sztuka słuchania" - jak nauczyć się skutecznej komunikacji słownej; nr 2, str. 44 

Marcinkiewicz M. "Sztuka odpoczynku" - charakter pracy ratownika a rodzaj odpoczynku pozwalający na regenerację psychofizyczną; nr 7, str. 41 

Pluczyńska J. "Czas na zmiany" - jak zbudować jednolity system pomocy psychologicznej w nowoczesnym systemie ratowniczym; nr 3, str. 42 

Pluczyńska J. "Panika - zły doradca" - psychologia tłumu i jej wskazówki dla prowadzących działania ratownicze: jak zaradzić panice; nr 10, str. 47 

Pluczyńska J. "Strach ma wielkie oczy" - czym jest strach, a czym lęk: jak będąc ratownikiem uchronić się przed destrukcyjnym działaniem lęku, związanego z charakterem pracy?; nr 11, str. 47 

Różycka M. "Co przyniesie przyszłość?" - szesnaście lat działania psychologów w strukturach PSP: ich zadania i system pracy; nr 1, str. 37 

Różycka M. "Zarządzanie - siła czy umiejętność?" - o umiejętnościach miękkich w procesie zarządzania ludźmi: kursy dla kadry dowódczej na Śląsku; nr 12, str. 45 

ORGANIZACJA 

* "Wspólnie nad bezpieczeństwem informacji" - porozumienie między KG Państwowej Straży Pożarnej i KG Straży Granicznej o udostępnieniu PSP środowiska mocy obliczeniowej Centralnego Węzła Teleinformatycznego SG; nr 9, str. 5 

brom. "Ramię w ramię ku bezpieczeństwu" - porozumienie o współpracy między PSP i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP; nr 1, str. 5 

brom. "PSP w obliczu trudnych decyzji" - odprawa służbowa kadry kierowniczej PSP: m.in. o planach zmian w systemie emerytur i rent służb mundurowych; nr 2, str. 5 

rom. "Służby razem" - współpraca między PSP i Służbą Więzienną w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego: założenia podpisanego porozumienia; nr 1, str. 5 

rom. "Krok dalej we współpracy" - rozszerzenie postanowień porozumienia o współpracy między KG PSP i KG Straży Granicznej: współdziałanie w zakresie zapobiegania zagrożeniom i ich likwidacji; nr 12, str. 3  

Skomra W. "Nowa strategia zarządzania kryzysowego" - nowy projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym opracowany w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa: jakie problemy rozwiązuje, jakie proponuje zmiany; nr 3, str. 38 

Szaga W. "Czy w lesie jest prawo, czy prawo jest w lesie" - jakimi środkami efektywnie zapobiegać pożarom lasów?, jak uporządkować przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych?; nr 4, str. 40 

PRAWO W SŁUŻBIE 

Patalong A. - "Podstawy ochrony danych osobowych. Cz. 1" - które z danych osobowych podlegają szczególnej ochronie, jakie obowiązki wiążą w tym zakresie Państwową Straż Pożarną; nr  12, str. 32 

Pawnik B. "Podsumowanie prac legislacyjnych w 2008 r. i plan prac na I półrocze 2009 r." - akty prawne, w których tworzeniu bierze udział Komenda Główna PSP; nr 1, str. 46 

Pawnik B. "Miejscowość pobliska" - wykładnia pojęcia, jej konsekwencje dla rozstrzygnięć dotyczących przyznania strażakowi równoważnika za brak lokalu mieszkalnego; nr 2, str. 48 

Pawnik B. "Decyzja administracyjna" - definicja pojęcia, konstrukcja decyzji i jej moc prawna; nr 6, str. 44 

Żurawski R. "Nowe akty prawne" - ważniejsze akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 172-226 oraz Monitorze Polskim nr 70-95 z 2008 r.; nr 1, str. 43 

Żurawski R. "Nowe akty prawne" - ważniejsze akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 224-237 z 2008 r. oraz nr 1-9 z 2009 r.. a także Monitorze Polskim nr 95-97 z 2008 r. i nr 1-4 z 2009 r.; nr 2, str. 45 

Żurawski R. "Nowe akty prawne" - ważniejsze akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 10-31 oraz Monitorze Polskim nr 5-11 z 2009 r.; nr 3, str. 43 

Żurawski R. "Nowe akty prawne" - ważniejsze akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 30-57 oraz Monitorze Polskim nr 12-21 z 2009 r.; nr 4, str. 43 

Żurawski R. "Nowe akty prawne" - ważniejsze akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 58-65 oraz Monitorze Polskim nr 22-27 z 2009 r.; nr 5, str. 48 

Żurawski R. "Ryczałt z tytułu przeniesienia" - przepisy związane ze świadczeniami przysługującymi strażakowi przeniesionemu do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej w innej miejscowości: najczęstsze wątpliwości; nr 6, str. 46 

Żurawski R. "Orzecznictwo sądów administracyjnych" - wybór ciekawych orzeczeń sądów administracyjnych z roku 2009: ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, uchylanie decyzji ostatecznych w trybie art. 155 k.p.a., definicja miejscowości pobliskiej, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego; nr 7, str. 46 

Żurawski R. "Opiniowanie służbowe strażaka"; nr 8, str. 48 

Żurawski R. "Umowy cywilne - właściwa reprezentacja stron" - czym skutkuje podpisanie umowy przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji danej firmy bądź instytucji i jak się przed tym ustrzec; nr 9, str. 44 

Żurawski R. "Bezpieczeństwo imprez masowych" - nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - czy wprowadziła rewolucyjne zmiany?; nr 10, str. 35 

Żurawski R. "Emeryci z przychodami" - problematyka wysokości świadczeń emerytalnych w kontekście uzyskiwania dodatkowych przychodów; nr 11, str. 40 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Brandt S. "Strażacy bez granic" - list intencyjny o współpracy KW PSP w Poznaniu i Komendy Straży Pożarnej w Hanowerze: szkolenia przygotowujące polskich strażaków do Euro 2012; nr 7, str. 25 

brom. "Polska oddała przewodnictwo" - spotkanie dyrektorów generalnych ochrony ludności państw Grupy Wyszehradzkiej: podsumowanie rocznego polskiego przewodnictwa w Grupie; nr 6, str. 28 

brom. "Edukacja po brytyjsku" - akcja edukacyjna dotycząca prewencji pożarowej na co dzień wśród brytyjskiej Polonii: współpraca PSP i brytyjskiego rządu w kampanii Fire Kills; nr 10, str. 38 

Gartowski T., Rodak M. "Na holenderskim poligonie" - udział PSP w ćwiczeniach FLOODEX  2009: test możliwości operacyjnych i logistycznych polskiego modułu ratowniczego w działaniach mechanizmu wspólnotowego UE: poszczególne epizody, nowe spostrzeżenia; nr 11, str. 36 

Guzewski P. "Światowi eksperci w słonecznej Kalifornii" - coroczne spotkanie światowej elity naukowców i ekspertów w dziedzinie analiz rozwoju pożaru i dochodzeń popożarowych Fire and Materiale; model organizacji dochodzeń popożarowych w USA; nr 4, str. 22 

Klonowski R. "Bezpieczny emigrant" - udział funkcjonariuszy poznańskiej PSP w akcji edukacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród Polaków mieszkających w Wlk. Brytanii: Home Fire Safety Checks; nr 10, str. 39 

Lewandowski L. "Na kongresie u Francuzów" - czym żyje francuska straż pożarna: wrażenia z wizyty polskich strażaków w Roanne we francuskim departamencie la Loire i na Kongresie Narodowym Strażaków Francji; nr 12, str. 28  

Wiśniewski T. "Dochodzenia pożarowe - wypracować standardy" - pierwsze spotkanie Europejskiej Sieci Ekspertów ds. Dochodzeń Pożarowych ENAP w Morpeth w Wlk. Brytanii; nr 10, str. 41 

Zwęgliński T. "Szansa na podwyższenie kwalifikacji" - europejski program wymiany ekspertów Exchange of Experts: z wizytą stażową na Cyprze - jak działa cypryjski system obrony cywilnej i tamtejsza straż pożarna; nr 11, str. 38  

ZA GRANICĄ 

Linder J. "Praktyczny szwedzki dla zaawansowanych" - jak zorganizowana jest szwedzka ochrona przeciwpożarowa i jakim sprzętem posługują się ratownicy: jak działa nowatorskie urządzenie gaśnicze CCS-COBRA; nr 5, str. 44 

Rochala P. "Służba operacyjna i prewencja na Białorusi" - system służby białoruskich strażaków, wyposażenie techniczne straż, rozpoznawanie zagrożeń i propaganda przeciwpożarowa; nr 4, str. 25 

Skomra W. "System ratowniczo-gaśniczy po amerykańsku" - społeczeństwo obywatelskie USA a zdecentralizowany model funkcjonowania służb porządkowych i ratowniczych; nr 7, str. 38 

SPORT I REKREACJA 

alan "Zawody na wysokim poziomie" - najlepsi zawodnicy i najlepsze drużyny VI Międzynarodowych Mistrzostw Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego w Łodzi; nr 7, str. 44 

Bielenia M. "Ratownictwo na sportowo" - tradycja zawodów w ratownictwie wodnych w Polsce i spojrzenie na mekkę sportów wodnych - Australię; nr 9, str. 48 

Bielenia M. "Od rekreacji do zawodowstwa" - przed Euroregionalnymi Mistrzostwami Polski Strażaków Płetwonurków 2010: kto ma prawo startu, jak przebiegają poszczególne konkurencje; nr 12, str. 40 

brom. "Postawił kropkę nad i" - XIV międzynarodowy Halowy Turniej we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny Hakowej o puchar prezydenta Chorzowa; nr 1, str. 47 

brom. "Mistrzostwa pełne niespodzianek" - XXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym rozegrane w CS PSP w Częstochowie; nr 7, str. 42 

Jarocka-Krzemkowska M. "XII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym. Udany występ krajowej czołówki"; nr 4, str. 45 

Kalinowski P. "Stanęli na wysokości zadania" - Mistrzostwa Europy Strażaków Europejskiej Federacji Sportu Strażaków ESF w CS PSP w Częstochowie; nr 11, str. 48 

Kufta A. "Z głębi ziemi. I barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników >Kopalnia Soli Wieliczka 2009<" - z II poziomu kopalni na powierzchnię - 110 m w pionie w umundurowaniu bojowym i sprzęcie ODO; nr 12, str. 44 

Lew "Na szczytach marzeń" - wyprawa na Mont Blanc dwóch strażaków głogowskiej JRG PSP; nr 12, str. 40 

Lewandowski L. "Mistrzowie tenisowej rakiety" - pierwsze Halowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Ziemnym o puchar komendanta głównego PSP w Złotoryi - o planach organizacji w Polsce mistrzostw Europy; nr 1, str. 48 

Lewandowski L. "XXVI Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej. Faworyci nie zawiedli" - w skrócie o przebiegu mistrzostw, rozmowa z trenerem reprezentacji siatkarzy dolnośląskich strażaków kpt. Arkadiuszem Stadnikiem; nr 4, str. 46 

Nitecki J. "Trafne decyzje" - V Mistrzostwa Polski w Ratownictwie medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających KSRG w powicie suskim i żywieckim; nr 7, str. 45 

Pietrzak P., Jarocka-Krzemkowska M. "Pozostał niedosyt. Olimpiada Pożarnicza 2009 w Ostrawie" - 14. Międzynarodowe Zawody Pożarnicze i 17. Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF; nr 9, str. 46 

popł. "Szczecin bez konkurencji" - VI Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Strażaków PSP w Pływaniu; nr 1, str. 49 

Wasylik J. "Futsalowa straż pożarna" - Turniej Mediów i turniej służb mundurowych "Euro 2012 w mundurze" w Sieradzu; nr 4, str. 47 

Woźniak J. "Mocniejsi niż stal" - pierwsze zawody o tytuł Najtwardszego Strażaka Toughest Firefighter Alive Poland na jubileusz 100-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Toruniu; nr 6, str. 48 

Woźniak J. "Powrócili z tarczą. XIII Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków" - ... w kanadyjskim Vancouver: osiągnięcia medalowe strażaków PSP; nr 10, str. 48 

BHP I ZDROWIE 

Cimek K. "Strażak na diecie" - zasady zdrowego odżywiania się w trybie pracy ratownika PSP; nr 12, str. 26 

Kucharczyk A. "Wbrew zegarowi biologicznemu" - czym jest zespół nietolerancji pracy zmianowej: predyspozycje i przeciwwskazania zdrowotne, optymalizacja warunków pracy w tym systemie ; nr 1, str. 40 

Kucharczyk A. "Prewencja wypadkowa" - wypadkowość w PSP i OSP w ostatnich kilku latach i jej charakter, kiedy najczęściej dochodzi do wypadków i jak im zapobiec; nr 5, str. 42 

Kucharczyk A. "Obciążenia fizyczne strażaków"; nr 12, str. 22 

rom. "Krew strażaków - ratuje życie" - podsumowanie programu "Ognisty ratownik - gorąca krew" PCK, PSP i ZOSP RP; nr 1, str. 42 

DZIEŃ STRAŻAKA 2009 

brom. "Strażacy w mieście anioła" - Centralne Obchody Dnia Strażaka w Toruniu; nr 5, str. 28 

Brandt S. "Nagrodzeni za zasługi" - Dzień Strażaka w Poznaniu; nr 5, str. 30 

Piątek R. "Dzień Strażaka z minutą ciszy" - wojewódzkie obchody w Zachodniopomorskiem - hołd dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim; nr 5, str. 30 

NIEPRZECIĘTNY 

EP "Ogień w wodzie" -  tekst o Magdalenie Bieleni, pracownicy Wydziału Planowania Operacyjnego Analiz KDKRiOL zajmującej się zagadnieniami specjalistycznych grup wodno-nurkowych, wielokrotnej uczestniczce zawodów w pływaniu i ratownictwie wodnym; nr 8, str. 47 

Przyłuska E. "Sportowiec w skórze ratownika" - tekst o Marcinie Zdzieble, dowódcy zastępu w JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, ratowniku medycznym i ratowniku wodnym, zwycięzcy wielu zawodów w triathlonie, TFA, uczestniku ekstremalnych rajdów górskich  

LISTY I POLEMIKI 

Żuber W. "Co po kursie?" - wątpliwości związane z ograniczeniem dostępności kursów inspektorów ochrony ppoż. dla osób z zawodowym przeszkoleniem pożarniczym i konsekwencje niemożliwości uzyskania tych uprawnień dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego; nr 12, str. 34 

Rochala P. "Uprawnienia" - inspektorzy ochrony ppoż. a technicy i inżynierowie pożarnictwa:  kwalifikacje zawodowe a zakres uprawnień do wykonywania zawodu - odpowiedź na list czytelnika PP (zamieszczony w tym samym numerze); nr 12, str. 34

do góry