• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1997

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1997 roku:

LISTY I  POLEMIKI

- " Takie buty" - o wątpliwej racjonalności zakupów mundurowych doko-nanych w Poznaniu; nr 12, str. 5

*** - "Łatwiej przyjąć niż zwolnić" - jakie środki dyscyplinujące ma prawo stosować komendant rejonowy; nr 2, str. 7

*** -"Co denerwuje czytelnika?"- polemika z tezami artykułu "Aspekty psychologiczno-patologiczne ratownictwa medycznego w masowych wypadkach", zam. w nr. 2/97; nr 3, str. 5

*** - "Coraz większa głowa" - o dysproporcjach w strukturze kadrowej PSP; nr 10, str. 5

*** - "Czas na zmiany" - czym powinna być Obrona Cywilna; nr 10, str. 5 

*** - "Czy stać nas na bezmyślność?" - w jakich uroczystościach i dlaczego nie powinny brać udziału kompanie reprezentacyjne szkół pożarniczych; nr 8, str. 6

*** - "Panowie rzecznicy, do roboty!" - o kulejącej współpracy z mediami rzeczników prasowych PSP; nr 9, str. 5

ADAMSKI J. - "Błędna metodologia" - kontrowersje dotyczące sposobu typowania jednostek OSP do KSRG; nr 2, str. 8

ANTOL J. - "Rozsądek w cenie" - krótka analiza danych statystycznych KCKR za rok 1996; nr4, str. 5

BĄK A. - "Beztroska dozorcy" - czy gospodarz domu ma obowiązki w zakresie ochrony ppoż.; nr 8, str. 6

B0R0WSKI T. - "Ognista plaga" - kwestia wypalania traw - edukacja przeciwpożarowa w gminie, egzekwowanie przepisów ppoż.; nr 6, str. 6 

ENGIEL M. - "Jak uniknąć pułapki wodnej...?"- zjawisko pułapki wodnej obserwowane podczas ćwiczeń w symulatorze ogniowym; nr 6, str. 7 

FABCZAK J. - "Pracownik nie odmówi gaszenia..."- głos w dyskusji nt. prawnego uzasadnienia obowiązku gaszenia przez pracownika pożaru na terenie zakładu; nr 1, str. 5

G.A. - "Zręką na pulsie" - kilka uwag nt. praktyki przewozów TSP; nr 5, str. 5 

GRABISZEWSKI J. - "Złokonieczne"-jak można przekonać mieszkańców do celowości ćwiczeń ratowniczych, powodujących utrudnienia w życiu miasta; nr 12, str. 5

KARAŚ J. - "Niefrasobliwość gmin" - ... w sprawie hydrantów przeciwpożarowych; nr 10, str. 5

KASIOR J. - " Więcej strat niż korzyści" - sprawa czasu służby strażaków w Trybunale Konstytucyjnym - głos w dyskusji; nr 6, str. 1 

KOR. - "Wybrakowanastolica" - o potrzebach sprzętowych stołecznych strażaków; nr 10, str. 5

KRAMARZ A. - "Zanim będzie za późno" - co utrudnia bezpieczny transport TSP w Krakowie; nr 10, str. 5

N0ZDRZECK1 T. - "Pouczająca sprawa" - na kim spoczywa obowiązek wypełnienia zaleceń pokontrolnych - skarga do NSA; nr 5, str. 5 

NOZDRZECKI T. - "Poduszkowiec dla strażaków" - możliwość wykorzystania tej jednostki pływającej, mogącej poruszać się po lądzie, wodzie, bagnach i moczarach, jako sprzętu ratownictwa wodnego w jednostkach PSP; nr 11, str. 6

NOZDRZECKI T. - "Spojrzenie bez emocji" - jakie były przyczyny mało sprawnych działań OC w czasie akcji przeciwpowodziowej; nr 10, str. 6 

0SMYCKI R. - "Szanowna Redakcjo!" - sekretarz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ .Solidarność" wyjaśnia, co naprawdę zawierał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wniesiony przez NSZZ "S"; nr 9, str. 2 

P.S. - "Bez kompromisu" - jak wyglądają wyniki kontroli ppoż. w ośrodkach wypoczynkowych w woj. zamojskim i częstochowskim; nr 10, str. 6 

POKOJSKI W. - "Czy sprawa nie była do wygrania?" - nawiązanie do listu "Przegraliśmy sprawę" z nr. 6/97 - czy czynności kontrolno-rozpoznawcze są postępowaniem administracyjnym w rozumieniu kpa; nr 12, str. 5 

POTOCKI A. - "Skandal i nutka optymizmu" - dlaczego w stolicy nie uregulowano prawnie obowiązku przewożenia TSP poza godzinami i obszarami największego natężenia ruchu; nr 9, str. 5

PYZIO A. - "Nieobiektywna >recenzja<" - replika na krytyczny artykuł dot. założeń konstrukcyjnych średniego samochodu wodno-pianowego, zam. w nr. 10/96; nr 1, str. 5

RODZKI T. - "Piwo z boiska" - o konsekwencjach serwowania przez sponsorujące browary piwa podczas strażackich imprez sportowych; nr 8, str. 6 

SŁADKOWSKI J. - "Gazowa bomba" - efekty kontroli przeprowadzonej przez PSP, POGP i UDT na stacjach paliwowych i napełniania gazem; nr 6, str. 6 

SZLAG0WSKI Z. - "Na marginesie rekrutacji daSA PSP" - jak zreformować obecny system rekrutacji; nr 9, str. 4

T.G. - "Jeszcze o oznakowaniu pojazdów isprzętu"—jakie uregulowania obowiązują na na dzień dzisiejszy; nr 12, str. 6

URBANSKA M. - "Komu kazać brać się do roboty?" - rzecznik prasowy SA PSP w Poznaniu odpowiada na zarzuty autora listu "Panowie rzecznicy, do roboty!", zam. w nr. 9/97; nr 12, str. 6

Z ŻYCIA PSP

*** - "Akredytacje utrzymano" - wyniki tegoroczneg^ujdiuncorurolnego wCNB0P;nr10,str.8

A.G. - "Jednostki ochotnicze w KSRG. Proza dnia powszedniego" - plany w konfrontacji z rzeczywistością na przykładzie rejonu pabianickiego, woj. łódzkie; nr 4, str. 7

ART. -"W Łodzi zgodnie z tradycją" - o uroczystości przekazania funkcji komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi przez st. bryg. I. Ścibiorka st. bryg. inż. J. Dziemdzieli; nr 3, str. 7

B. - "To sztuka, którą trzeba czuć" - st. ogn. W. Zawadzki - fotoreporter służby pożarniczej; nr 8, str. 6

B. - " Weterani w bydgoskiej SP PSP" - o czym mówiono na IV plenarnym posiedzeniu ZG Związku Emerytów i Rencistów PSP; nr 8, str. 8 

BR - "Nowi nadbrygadierzy w PSP" - sylwetki zawodowe awansowanych na stopień nadbrygadiera komendantów wojewódzkich: Zbigniewa Meresa (Katowice) i Jerzego Seńczuka (Opole); nr 10, str. 7 

BR. - "Na zawsze w ludzkiej pamięci" - o zorganizowanej w MSWiA uroczystości odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie m.in. funkcjonariuszy PSP i członków OSP zasłużonych w działaniach przeciwpowodziowych; nr 11, str. 9 

DK - "Pożegnanie ze służbą" -... odchodzących w stan spoczynku komendantów woj. PSP - st. bryg. W. Pelczara (Krosno) - dziekana korpusu komendantów wojewódzkich PSP i st. bryg. A. Szczycha (Radom); nr 5, str. 6 

G. - " W trosce o dalszy rozwój > SA WO <" - do czego zobowiązuje obie strony podpisane porozumienie  pomiędzy kierownictwem Międzynarodowych Targów "SAWO" i KG PSP; nr 10, str 8

G. - "Apolityczność strażaków" - regulacje zawarte w ustawie o PSP; nr 8, str. 7 

G. - "Świętowali strażacy-górnicy" - dzień św. Floriana w OSP przy KWB "Adamów"; nr 8, str. 9

GŁÓW. - "Ratownicze akcenty w gdańskim Milennium"; ńr 8, str. 5

GOŁĘBOWSKI W. - "Jubileuszowe spotkanie"-... na piątym zjeździe IX rocznika SOP, nr 12, str. 8

KRAWCZAK D. - "Ludzie nauki dla systemu bezpieczeństwa" - treść podpisanego w Lublinie porozumienia pomiędzy KW PSP a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w sprawie powołania zespołu specjalistów - pracowników naukowych Uniwersytetu do współpracy z PSP; nr 2, str. 5 

KRYGAL - "Pożegnanie ze służbą" -... odchodzącego komendanta głównego PSP nadbryg. R. Korzeniewskiego podczas uroczystej promocji w SGSP; nr 11, str. 6 

MARCINKOWSKI J. - "Sanocka jubilatka" - sztandar wręczony JRG w Sanoku, spadkobierczyni 125 lat tradycji sanockiej straży pożarnej; nr 12, str. 7 

R - "Powietrzne wsparcie OC"-... zagwarantowane w porozumieniu pomiędzy Aeroklubem Polskim a OCK, w sprawie utworzenia lotniczych formacji Obrony Cywilnej; nr 5, str. 6

RD. - "Szkolenie służb kontrolno-rozpoznawczych" - bezpieczne użytkowanie urządzeń na gaz płynny - szkolenie w Legnicy; nr 5, str. 7 

ROM. - "Służba ludzi ambitnych" - promocja w SGSP; unowocześnienia w procesie kształcenia, kontakty międzynarodowe Szkoły; nr 7, str. 9

POWÓDŹ

*** - "Bohaterowie czasu powodzi"- wypowiedzi bezpośrednich uczestników działań przeciwpowodziowych; nr 11, str. 13, nr 12, str. 13 

*** - "Kalendarium powodziowe"', nr 12, str. 13 

BEŃKO E. - "Tu był początek" - akcja przeciwpowodziowa w woj. bielskim i popowodziowe straty w danych liczbowych; nr 11, str. 13 

GALB. - "Żywioł dosięgną! Górnego Śląska" - o dramatycznych momentach walki z powodzią w rejonie Wodzisławia i Raciborza; nr 11, str. 29 

GARTOWSKI T. - " Widziane z centrum" - cz. I: kalendarium najważniejszych wydarzeń na froncie walki z powodzią zanotowanych w KCKR, nr 11, str. 43; cz. II: "Co nam przeszkadzało" - jak usprawnić działanie KCKR przy długotrwałych akcjach na tak dużą skalę, nr 12, str. 21 

GROSSET R. - "Międzynarodowe siły ratownicze w akcji przeciwpowodziowej": nr 11, str. 49

JACEK - "Sonda o powodzi. Konflikty interesów są chlebem powszednim" - analizy opublikowane na łamach "Rzeczpospolitej"; nr 12, str. 23 

JACEK - "Panie prezydencie, melduję... i oczekuję decyzji"- przyczynek do dyskusji nad przygotowaniem do walki z powodzią zespołów ds. kryzysowych, komitetów przeciwpowodziowych i samorządowych organów władzy na różnych szczeblach; nr 11, str. 47

MAZUR S. - "Akcja przeciwpowodziowa utwierdziła mnie w przekonaniu" -jak sprawdził się zintegrowany system ratowniczy woj. katowickiego podczas akcji przeciwpowodziowej, o dostrzeżonych brakach i wyciągniętych wnioskach mówi komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Z. Meres; nr 11, str. 36 

MAZUR S. - "Powódź sprawdziła nasz system" - popowodziowe oceny i refleksje w rozmowie z nadbryg. I. Ścibiorkiem, p.o. komendanta głównego PSP; nr 11, str. 11

PŁ0TICA M. - "Komenda Główna w walce z powodzią" - opis prowadzonej przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia dramatycznej batalii o zapewnienie niezbędnego sprzętu na pierwszej linii działań przeciwpowodziowych; nr 11, str. 39 

ROMANOWSKIB. - "Być mądrzejszymi o minione doświadczenia" - jak stawiano czoło fali powodziowej w Zielonogórskiem i jakie wyciągnięto z tego nauki; nr 12, str. 16

ROMANOWSKI B. -"Powódź przyszła z gór"- kolejne fale powodziowe, rozwój działań ratowniczych, współpraca różnych podmiotów w woj. nowosądeckim; nr 11, str. 15

NIEPRZECIĘTNI

Publikacje poświęcone:

st. asp. Ryszardowi Bisowskiemu - Adg.; nr 1, str. 9 

mł. kpt. mgr. Jerzemu Pakiszowi - Głowacki A.; nr 2, str. 9 

st. asp. Tomaszowi Kosiakowi - A.G.; nr 5, str. 8 

st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Edwardowi Gierskiemu - Głowacki A. "Trwałe zwycięstwa odnosi się w sercu"; nr 6, str. 8

mł. bryg. mgr. inż. Wojciechowi Mendelakowi - Głowacki A.; nr 7, str. 10 

kpt. mgr. Makaremu Szulcowi - Romanowski B. "Nie odkryłem jeszcze wszystkich kart": nr 8, str. 11

asp. Mirosfawowi Pulitowi - Romanowski B. "Poza granice przeciętności"', nr 10, str. 9 

st. ogn. Krzysztofowi Chademu - (głów.); nr 12, str. 9

RATOWNICTWO

AK - "Bezpieczna autostrada" - omówienie referatów wygłoszonych na ogólnopolskim sympozjum poświęconym programowi budowania systemu bezpieczeństwa na tworzonych i istniejących w Polsce autostradach; nr 4, str. 13

AK - "Bezpieczna autostrada" - nawiązanie do art. o tym samym tytule z nr. 4/97 - szczegółowe omówienie referatu mł. bryg. K. Kowalskiego, pracującego w powołanym przez komendanta woj. PSP w Toruniu zespole ds. opracowania założeń organizacji systemu ratowniczego oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń na autostradach; nr 5, str. 17 

ART. - " W trosce o bezpieczeństwo na wodach" - o czym mówiono podczas sympozjum zorganizowanego przez CNBOP i KW PSP w Olsztynie; nr 9, str. 19 

B. - "Zdarzenie i kilka refleksji" - akcja ratowania z dużej wysokości człowieka leżącego po upadku z masztu telekomunikacyjnego na pomoście jego stalowej konstrukcji; przygotowanie sprzętowe jednostek rejonu Wyszogrodu do akcji ratownictwa wysokościowego; nr 3, str. 17

B.R. - "Niebezpieczny tłum" - zasady zabezpieczania przez jednostki organizacyjne PSP imprez masowych; nr 4, str. 17

BERNACIAK Z. - "BLEVE - tragedia w San Juanico" - akcja ratownicza i gaśnicza po tragicznym w skutkach wybuchu w zakładach dystrybucji gazu LPG "PEMEX" w stanie Meksyk; nr 5, str. 19

BOGDANOWSKIR. - "Nowosądeccy prekursorzy" - wykorzystywanie ratowniczych psów poszukiwawczych w JRG nr 2 w Nowym Sączu, zajmującej się działaniami specjalistycznymi; nr 5, str. 14

DK - " Współdziałanie operacyjne" - porozumienie o świadczeniu usług lotniczych pomiędzy PSP i NJW MSWiA, zobowiązania wynikające z instrukcji operacyjnej; nr 4, str. 17

GAL -" Wnioskiz sympozjum"- obszerna prezentacja wniosków zgłoszonych podczas sympozjum poświęconego bezpieczeństwu na wodach, zorganizowanego przez CNBOP i KW PSP w Olsztynie; nr 10, str. 17 

JACEK - "Zatrzymane w ratowniczej pamięci" - "ratownicze wspomnienia" z dwudziestoletniej służby poznańskiego strażaka, czyli o pamiętnych akcjach ratowniczych; nr 12, str. 27

JACEK - "Konkurs. >Ciężarówka, a nie cysterna<" - zadanie konkursowe: akcja usuwania wycieku substancji chemicznych z cysterny; nr 12, str. 26 

JACEK -"Co z ratownictwem komunalnym?" - zagrożenia typowe dla miasta, skuteczność jednostek KSRG w likwidacji awarii miejskich; nr 4, str. 11 

JACEK - "Zanim na konkurs odpowiedzą dowódcy. Refleksje wokół akcji rzeczywistej" - analiza akcji przypominającej będącą przedmiotem zadania konkursowego z nr. 1/97; nr 5, str. 13 

JACEK - "Pożar mieszkania. Zadanie konkursowe": nr 9, str. 13  JACEK S. - "Szpital miejski. Zadanie konkursowe"; nr 10, str. 14 

JS -flf?atovv/7/czec(Kvvagac/e''--...o budownictwie wielkopłytowym;nr8,str. 17 

KTK - "Koń" -... ewakuowany z krakowskiego Rynku przez ratowników SA PSP; nr 8, str. 18

L.W., W.R. - "Wybuchowe przedpołudnie" - próba nielegalnego poboru gazu z sieci miejskiej przyczyną wybuchu dwukondygnacyjnego bliźniaka na przedmieściach Poznania; akcja ratownicza i ewakuacja; nr 3, str. 13

KRYŚ J. -"Zastosowanie kamer podwodnych w działaniach poszukiwawczych"; nr 9, str. 16

MATCZYŃSKI G. - "Fatalne wędkowanie" - krótkie sprawozdanie z akcji poszukiwania ciał zaginionych na jeziorze rybaków; nr 2, str. 21 

MAZUR S. - "Pamięć mobilizująca" - związane z jubileuszem 120-letniej działalności poznańskiej straży pożarnej refleksje komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu - st. bryg. mgr. Ryszarda Kamińskiego; nr 12, str. 9

MAZUR S. - "Nie jestem konformistą " - komendant wojewódzki PSP w Toruniu - st. bryg. Zygmunt Politowski opowiada o swojej przygodzie z pożarnictwem i prezentuje nowe inicjatywy toruńskich strażaków-ratowników; nr 3, str. 11 

MAZUR S. - "Człowiek z operacyjną pasją" - komendant wojewódzki PSP w Bydgoszczy - st. bryg. inż. Stanisław Stasiak przedstawia swoją drogę zawodową i przybliża czytelnikom stan ochrony ppoż. w województwie; nr 5, str. 9

PANUFNIK K. - "Ratownictwo a autostrady"; nr 9, str. 15 

RATAJCZYK M. - "Co straźak-ratownik o HIV i AIDS wiedzieć powinien" -ochrona przed zakażeniem podczas udzielania pomocy poszkodowanym; nr 7, str. 22

ROM - "Katastrofa przy Pożarowej" - "Kolej'97", ćwiczenia manewrowe z TSP na stacji PKP Praga, zorganizowane przez warszawską KR PSP, wnioski z działań; nr 6, str. 20

ROM. - "Podniebni ratownicy" - ratownicy wysokościowi z JRG nr 7 w Warszawie w akcji przeciwpowodziowej; nr 12, str. 25 

ROMANOWSKI B. - "Straszny dwór" - akcja gaszenia pożaru w Domu Dziecka "Zielony Dwór" w Szczecinie-Zdrojach - utrudnienia podczas działań, analiza przyczyn pożaru; nr 2, str. 15

ROMANOWSKI B.-"Skąpani w morzuognia"- pożar stacji "AutoGaz" w Warszawie, luki prawne w zakresie zabezpieczenia stacji gazu płynnego, zagrożenia wynikające z awaryjnego stanu instalacji z LPG; nr 6, str. 15 

SJ. - "Jesteś kierownikiem akcji..." - zadanie konkursowe: awaria zbiorników SO2 w zakładzie branży spożywczej; nr 1, str. 13 

STAMA - "Pożar zagroził zabytkom" - pożar remontowanej chaty w skansenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, specyfika działań gaśniczych i prewencyjnych w tego typu obiektach; nr 2, str. 17 

W.D. - "Dlaczego o tym piszę..."- pomysł na zmiany w organizacji wewnętrznej, zasadach taktyki i szkolenia w JRG (utworzenie specjalistycznych zastępów, zindywidualizowanie szkoleń); nr 2, str. 21 

WIJAŁKOWSKI S. - "O cechach psychicznych ratownika"; nr 1, str. 13 

WIŚNIEWSKI W. - "Niedokończony scenariusz" - katastrofa w Elektrowni Wodnej Dychów w woj, zielonogórskim - zalanie elektrowni błotną mazią, tragiczny scenariusz dalszych potencjalnych wydarzeń, specyfika akcji ratowniczej, złożoność prac sztabowych; nr 7, str. 18 

W0LANIN J. - "Wodna pułapka" - wyjaśnienie natury owego zjawiska, występującego w pożarach wewnętrznych; nr 1, str. 17 

W0LANIN J. -"Co to jest naprawdę ognisty podmuch?"; nr 2, str. 14 

W0LANIN J. - "Atak przemieszczającego się ciepła" - przemieszczanie się energii cieplnej w różnych rodzajach pożarów, ochrona przed poparzeniem; nr 5, str. 11

W0LANIN J. - "Groźny pomruk uderzenia aerodynamicznego"; nr 6, str. 14 

WYCISZKIEWICZ A., BAUMBERG I., PACHUCKI A. -"Obcowaniez wodą" -propozycja zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas działań ratownictwa wodnego; nr 3, str. 16

RATOWNICTWO CHEMICZNE

*** - "Zabezpieczenia eksploatacyjne gazu ziemnego"; nr 1, str. 19 

ADAMSKI W., SKORNOWICZ A. - "Uzgodniony sposób postępowania" -założenia i rozwiązania stosowane podczas uzgadniania z zakładami "Sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia" - w zakresie rat. chemicznego; nr 5, str. 23 

BOSZKIEWICZ T. - "Choroba oparzeniowaŽ"; nr 1, str. 20 

CZYNSZ A. - "Morskie zagrożenia" - propozycja utworzenia systemu informacji nawigacyjnej o rozlewach olejowych na potrzeby KSRG; nr 2, str. 25 

GUZEWSKI P. - "Ubrania ochrony przeciwchemicznej'*1 Ž-P)-{A)-(5); nr 5, str. 26; nr 6, str. 21; nr 7, str. 23; nr 8, str. 19; nr 9, str. 22 

J.S. - "Przyczyny nieszczelności"; nr 3, wkładka 

J.S. - "Taktyka działań uszczelniających"; nr 9, wkładka 

JASIŃSKI P. - "System informacji terenowej w działaniach służb ratowniczych i technicznych miasta"; nr 1, str. 17

KTK - "Gaśnica kontra IFEX" - pokazowe doświadczenia porównawcze przeprowadzone w SA PSP w Krakowie; nr 8, str. 22 

MARCZYŃSKI D.- "Migracja gazu ziemnego" - sposób rozprzestrzeniania się gazu z nieszczelności w rurociągu i instalacji, czynniki zewnętrzne warunkujące migrację, organizacja działań ratowniczych po wybuchu; nr 4, str. 21

P.A. - "Uwaga na Uni-Safe" - ograniczenia w stosowaniu wynikające z właściwości wymienionego neutralizatora; nr 4, str. 23 

RANECKI J. - "Użytkowanie gazu ziemnego" -zagrożenia eksploatacyjne, toksyczne właściwości produktów spalania gazu; nr 4, str. 22 

RANECKI J. - "Zbiorniki chemiczne" - dobór i wykorzystywanie zbiorników podczas akcji ratowniczych, zestaw tabel odporności chemicznej; nr 5, str. 21 

RANECKI J., REWERS W. - "Obłok przerwał zajęcia w szkole" - akcja ewakuacji szkoły i działania związane z neutralizacją rozlanych na lekcji żrących odczynników chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych w Poznaniu; nr 3, str. 19

RATAJCZYK M. - "Kolorowy zawrót głowy" - osobliwości i niefrasobliwość . w oznakowaniu przewożonych transportem kolejowym TSP; nr 12, str. 33

RATAJCZYK M. -"L4Cjest do przyjęcia"-nowy kod wstępnego postępowania EAC i obowiązujący obecnie HAZCHEM-CODE - kilka uwag porównawczych; nr 2, str. 22

RATAJCZYK M. - "Wyjść z tarczą" - zalety stosowania taśm odblaskowych na chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych; nr 7, str. 26 

RATAJCZYK T. - "Zalecani wszystkim ostrożność..."- rodzaje btędów występujących w kartach materiałów niebezpiecznych; nr 1, str. 21 

STANIA - "Akcja w >Polfie<" - awaria chemiczna, zagrożenie pożarowe i wybuchowe - manewry jednostek PSP, OSP, ZSR i służb miejskich z rejonu Pabianic; nr 6, str. 23

RATOWNICTWO MEDYCZNE

BAUMBERGI-"Standardy sprzętowe w ratownictwie PSP w wypadkach nurkowych": nr 9, str. 27

BOSZKIEWICZ T. - "Aspekty psychoiogiczno-patologiczne ratownictwa medycznego w masowych wypadkach"] nr 2, str. 25 

BOSZKIEWICZ T. - "Urazy tkanek miękkich"] nr 5, str. 27 

BOSZKIEWICZ T. - "Pierwsza pomoc w porażeniach prądem elektrycznym": nr 10, str. 19

J.S. - " Chybione zasady postępowania" - polemika z tezami artykułu "Zasady postępowania w wypadkach masowych", zam. w rfr. 10/96; nr 2, str. 27 

OLBRYŚ S. - "System zweryfikuje życie" - obszerny artykuł nt. form funkcjonowania ratownictwa medycznego w ramach KSRG - zapis ustawowy, założenia, stan docelowy i warunki rzeczywiste; nr 4, str. 23 

PACHUCKI A. - "Podstępne zaburzenia" - dyskusja nad wprowadzeniem jednolitych standardów postępowania służb ratowniczych podczas konferencji poświęconej wypadkom nurkowym i zatruciom tlenkiem węgla; nr 3, str. 19

SOCHA Z. - "// Forum Ratownictwa Medycznego": nr 9, str. 29 

ŻUBER VEL MICHAŁOWSKI J. - "Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym"; nr 9, str. 25

TECHNIKA POŻARNICZA

*** - "Podręczny zestaw gaśniczy >Gażel< do>
GARTOWSKI T. - "Nowe pojazdy ratownicze" - o zmianach i uzupełnieniach zastosowanych w nowo zakupionych przez PSP ciężkich samochodach ratownictwa drogowego, wynikających z wcześniejszej eksploatacji podobnych pojazdów; nr 7, str. 44

GARTOWSKI T. - "Nowe średnie samochody gaśnicze": nr 8, str. 35 

GARTOWSKI T. - "Jakie nazewnictwo - czyli kłopoty z Polską Normą" - ... podczas kwalifikowania do odpowiednich kategorii samochodów używanych w PSP; nr 9, str. 8

GOŹDZIEWICZ J. - "Samochód ratownictwa kolejowego": nr 1, str. 24 

GUZEWSKI P. - "Podstawy bezpiecznej eksploatacji ubrań ochrony przeciwchemicznej'™: nr 10, str. 29

HEYMAN M. - "Nowa Polska Norma PN - ISO dotycząca terminologii związanej z wykrywaniem i alarmowaniem pożaru": nr 9, str. 33 

HEYMAN M. - "Zasysacze liniowe": nr 6, str. 30 

HEYMAN M. - "Mam pomysł. Szybkootwieralny zawór butlowy dla stałych urządzeń gaśniczych. Kolejny patent Centrum": nr 9, str. 33 

HOŁUBOWICZ M. - "Z naszego doświadozenia" - małe żurawie jako sprzęt uzupełniający w zakresie ratownictwa technicznego - wnioski z eksploatacji; nr 6, str. 31

UM[)Zk.-"GBA 2,5/16-mocowanie aparatów powietrznych": nr7, str. 41 

MACIEJEWSKI K. - "Wokół nazewnictwa sprzętu": nr 12, str. 37 

MARCIN - "Mam pomysłl Zawór pirotechniczny dla urządzeń gaśniczych": nr 4, str. 37

NAZARKIEWICZ R., ŻELICHOWSKI K. - ">Polonii< kurs>
ORNOWSKI A. - "Mam pomysł. Pływak ratowniczy"-... wykorzystywany do holowania osoby nieprzytomnej; nr 6, str. 31

ORNOWSKI A. - "Mam pomysł. Nosidto ratownicze" -... umożliwiające ewakuację osób nie mogących poruszać się samodzielnie przez jednego ratownika; nr 7, str. 45

PŁOTICA M. - Jakie są samochody gaśnicze produkcji krajowej?": nr 1, str. 22

PŁOTICA M. - "Rozwój techniki w okresie 5 lat istnienia PSP": nr 7, str. 37 

RATAJCZYK M. -"Mam pomysł. Linka pionierska" -... oznaczająca drogę przebytą przez ratowników poruszających się po zagruzowanym budynku; nr 5, str. 41 

ROM. - "Aby włożony trud zaczął owocować..." - jak kłopoty lokalowe wpływają na zdolności interwencyjne JRG nr 2 w Kołobrzegu, o budowie nowoczesnej strażnicy; nr 1, str. 24

WILCZKOWSKI S. - "Srebrny jubileusz" - kalendarium 25-letniej działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie; nr 5, str. 35

WIŚNIEWSKI Z. - "Ochrona sieci zasilanych z agregatów prądotwórczych": nr 5, str. 39

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

*** - "Co dalejzmonitoringiem...?"- niezbyt optymistyczne dane liczbowe obrazujące zakres wdrażania w kraju systemu alarmowania pożarowego; nr 4, str. 35

ADAM - "FIAT pod tryskaczami" - ochrona przeciwpożarowa w bielskiej fabryce Fiat Auto Poland; nr 6, str. 25

BARAN M. - "Nowe rozwiązania informacji wizualnej'™'(2); nr 5, str. 31, nr 6, str. 29

(3) "Etykiety na gaśnice" - nr 11, str. 53 

BISKUP K. - "Dwanaście przykazań acetylenowych" - sposób postępowania w zdarzeniach z butlami acetylenowymi - zalecenia brytyjskie; nr 1, str. 34 

BR - "Nie igrać z zagrożeniami" - wyniki kontroli ppoż. przeprowadzonych w składach celnych i magazynach przy lądowych i morskich przejściach granicznych; nr 12, str. 35

B.R. -"Zmyślą o bezpieczeństwie" - o skutecznym zabezpieczaniu drewna i konstrukcji metalowych środkami ogniochronnymi; nr 10, str. 26 

CELEJ A. - "Zasady opracowania instrukcji" - co powinna zawierać "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, wskazówki dot. prac przygotowawczych do jej opracowania; nr 3, str. 27

CYRAN M. - "Uzgodnienia - rzecz niełatwa" - wątpliwości dotyczące klasyfikacji obiektów do kategorii zagrożenia ludzi na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej; nr 5, str. 30

FORNAL T. - "Wątpliwości kwalifikacyjne" - rozbieżności powstające przy kwalifikowaniu obiektów użyteczności publicznej do kategorii zagrożenia ludzi; nr 4, str. 31

FORNAL 1 .-"Uzgodnienia rzecz niełatwa" - głos w dyskusji nad wątpliwościami dot. kwalifikowania obiektów do kategorii zagrożenia ludzi; nr 7, str. 27

GŁOWACKI A. - "Zagrożenia na cenzurowanym" -... i operacyjne zabezpieczenie w województwie konińskim; nr 1, str. 30 

JACEK - "Zanim nadejdzie katastrofa" - jak najskuteczniej wpoić społeczeństwu wzorce zachowań w wypadku katastrofy lub klęski żywiołowej; nr 12, str. 34

LEMIECH J. - "Ogrzewanie gazem pomieszczeń inwentarskich"; nr 1, str. 35

MAZUR S. - "Ranga społeczna podjętych tematów" - rozmowa ze st. bryg. inż. Romanem Kaźmierczakiem i bryg. dr. inż. Ryszardem Szczygłem o cyklu sympozjów na temat ratownictwa organizowanych od kilku lat przez KW PSP w Warszawie i CNBOP; nr 1, str. 27

MAZUR S. - "Cel - wzrost skuteczności kierowania" - o istocie nadzoru i kontroli w służbie pożarniczej oraz działalności inspektoratu Komendanta Głównego mówi jego dyrektor- st. bryg. inż. Stanisław Machowicz; nr 10, str. 11

RATAJCZAK D. - "Gaz ziemny i płynny - zmiany w zasadach dystrybucji"; nr 1, str. 37

RATAJCZAK D. - "Zagrożenie życia ludzi w istniejących budynkach" - zmiany w przeciwpożarowych wymaganiach budowlanych w stosunku do istniejących budynków; nr 3, str. 25

RATAJCZAK D. - "Działalność kontrolno-rozpoznawcza PSP": nr 7, str. 26 

RODOWSKI M. - "Zperspektywy Poznania" - jak należałoby wykorzystywać rolę mass mediów w systemie ratownictwa i ostrzegania; nr 12, str. 34 

SROKA J. - "Pielgrzymka od kuchni" - zadania realizcwane przez PSP w ramach operacji "TIARA" - akcji zabezpieczania wizyty Ojca Świętego; nr 10, str. 23 

STEFAŃSKA J.f HEYMAN M. - "Badania zapalności tkanin i materiałów elastycznych": nr 2, str. 29

SZLAGOWSKI Z. - "Od teorii do praktyki" - debata nad propagandą przeciwpożarową i konkretne inicjatywy propagandowe w woj. łódzkim; nr 4, str. 31

WITOŃ S. - "Przegraliśmy sprawę"-o konieczności skrupulatnego przestrzegania procedur postępowania administracyjnego w praktyce kontroli przeciwpożarowych; nr 6, str. 27

NIE TYLKO DLA RZECZOZNAWCÓW

AD. -"GROŹNE BUTLE"- JAK ZAPOBIEC WYBUCHOM GAZU W BUTLACH; NR 10, STR. 29 

MERCOR - "ATESTACJA I CERTYFIKACJA" - POJĘCIE .ATESTU" I "CERTYFIKATU", PRZEBIEG PROCEDURY APROBACYJNEJ; NR 1, STR. 38

PIECHOCKI J. - *** - PREZENTACJA TREŚCI DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA NR 4/96, ZAWIERAJĄCA POZ. 9 "WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ APROBACYJNĄ..." ORAZ POZ. 10 "WYKAZ APROBAT TECHNICZNYCH OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ APROBACYJNĄ..."; NR 3, STR. 29

PIECHOCKI J. - "STOSOWANIE GAZU PŁYNNEGO - WYJAŚNIENIA": NR 4, STR. 35 

PIECHOCKI J. - "METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI POŻAROWYCH-NOWE POLSKIE NORMY": NR 5, STR. 32

PIECHOCKI J. - "WENTYLACJA NATURALNA DYMÓW I GAZÓW POŻAROWYCH": NR 7, STR. 29

SKAŻNIK M. - " WYBRANE PROBLEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA'™"(2); NR 9, STR. 30, NR 10, STR. 27

SZKOLENIE

A.G. - "Wyprzedzili czas" - jak pracuje Rejonowy Ośrodek Szkolenia OSP w Cekcynie, woj. bydgoskie; nr 6, str. 33

A.G. - "Straż szkoleniem stynie. Wymóg spojrzenia szerszego" - kompleksowo o systemie kształcenia pożarniczego - stan obecny i proponowane korekty; nr 7, str. 30

ART. - "Mistrzostwa strażaków-płetwonurków" -... na jeziorze Krzywe w woj. olsztyńskim; nr 8, str. 27

B. - "W trosce o czystość wód" - zapobieganie i usuwanie skutków NZŚ na wodach granicznych tematem seminarium zorganizowanego przez KG PSP i PIOŚ w woj. zielonogórskim; nr 11, str. 57

BABUT W. - "Kształcenie aspirantów PSP, stan aktualny i kierunki zmian" -nr 12, str. 38

BABUT W. - "Szkolenie ratowników" - kształcenie kwalifikacyjne szeregowych PSP i podoficerów - realizacja programu, wnioski nowelizacyjne; nr 11, str. 54

B.R. - "Aby się chciało chcieć..." - o współpracy ratowniczej i szkoleniowej PSP i OSP w rejonie Szczecinka i wyróżniającej się gminie Biały Bór; nr 2, str. 37

BR - "Borne-Sulinowo kształci i wychowuje" - krótko o tym, co dzieje się w nowo utworzonych: JRG i ośrodku szkolenia w Bomem-Sulinowie; nr 2, str. 39

BR - "Wspólnie korzystniej" - kompleksowe ćwiczenia testujące sprawność współpracy służb ratowniczych gminy Police i straży pożarnych przygranicznych gmin niemieckich; nr 1, str. 39

DODk- "Wola sportowej walki" -... uczestników XIV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym rozegranych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 8, str. 23

DODA -"Szkoleniekontrolerów"-... PSP w CNBOP, zorganizowane przez KG PSP i NIK; nr 8, str. 33

GARTOWSKI T. - "Firn Tower" - krótko o ćwiczeniach ratownictwa wysokościowego w centrum stolicy i ich społecznym odbiorze; nr 8, str. 32 

GŁÓW. - "Druh będzie ratownikiem "—jak funkcjonują rejonowe ośrodki szkolenia OSP w woj. konińskim; nr 8, str. 31

GŁOWACKI A. - "Nowego nie budujemy w próżni..."- rozmowa z dyrektorem nowo utworzonego Biura Szkolenia KG PSP, st. bryg. inż. W. Babutem; nr 10, str. 31

GŁOWACKI A. - "Wustrzyckim ośrodku szkolenia. Szansa na zmianę jakości" -... po reorganizacji tworzącej ośrodki szkolenia jako jednostki organizacyjne PSP; nr 10, str. 35

GOŹDZIEWICZ J. - "Trening na nabrzeżu" - akcja ratownicza w Porcie Gdynia po awarii podczas przeładunku benzenu; nr 1, str. 44 

GRZYB Z. - "Rozważania wokół hospitacji" - ... jako specyficznego rodzaju działalności kontrolnej w szkołach PSP, jej zadania, wzorowy przebieg i pożądane skutki; nr 5, str. 52

HOŁUBOWICZ M. - "Przydatne stanowisko szkoleniowe" -... umożliwiające symulację wycieków, skonstruowane w KR PSP w Ełku; nr 1, str. 41 

J.S. - "Panie dowódco -ja się boję!"(1)t(2) - o zjawisku "lęku ratowniczego", jak radzić sobie z tym rodzajem stresu; nr 2, str. 31 i nr 3, str. 30 

KAMIŃSKI A. - "Praktyk '97" - dwutygodniowe zajęcia terenowe podchorążych II roku SGSP, testujące sprawność taktyczno-techniczną 115 kompanii szkolnej COO; nr 10, str. 34

OLBRYŚ S. - "Szkoła moich marzeń..."- perspektywy i plany rozwoju Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie; nr 1, str. 39 

PACHUCKI A. - "Kierunki doskonalenia procesów dydaktycznych w zakresie ratownictwa przedmedycznego i medycznego w PSP"\ nr 9, str. 31 

PATERA B. - "Integracja po wadowicku" - kompleksowe ćwiczenia ratownicze testujące słuszność rozwiązań przyjętych w planie ratownictwa rejonu w Wadowicach; nr 2, str. 35

PUKACKA K. - "IX edycja konkursu SITP rozstrzygnięta": nr 4, str. 39 

RED - "System 96" - ćwiczenia szkoleniowe dla OSP - obecnych i przyszłych członków zintegrowanego systemu ratowniczego w rejonie Nowego Miasta Lubawskiego, zorganizowane przez tamtejszą KR PSP; nr 2, str. 39

ORGANIZACJA

*** - "Potrzebne porozumienie" -... podpisane, czyli koniec sporu zbiorowego pomiędzy komendantem głównym PSP a Krajową Sekcją NSZZ "Solidarność", ZZS "Florian" i NSZZ Pracowników Pożarnictwa; nr 6, str. 49 

*** - "PSP - spojrzenie z zewnątrz" - wypowiedzi przedstawicieli władz administracyjnych, samorządowych i działaczy ZOSP RP; nr 7, str. 25 

*** - Kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej - tableau, nr 7, str. 33 

*** -"Jesttradycjonalistą"-sylwetkazawodowa nowo powołanego zastępcy komendanta głównego PSP - st. bryg. inż. Ignacego Ścibiorka; nr 2, str. 7

A.G. - "Sztandar przewodzi izespala" -o uroczystości wręczenia sztandarów KW PSP i ZW ZOSP RP w Koninie i wzorowym współdziałaniu jednostek ochotniczych i zawodowych na terenie województwa; nr 7, str. 4

A.G. - "Czas przyznał im rację..."- powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Ratownictwa sposobem strażaków konińskich na integrację służb ratowniczych; nr 8, str. 37

AIK - "Wokół >Raportu o PSP<" - ... i sporu zbiorowego, który wywołał, podczas narady kadry kierowniczej PSP, z udziałem działaczy związków zawodowych, ZOSP RP, przedstawicieli MSWiA, OC... - obszerny zapis dyskusji; nr 6, str. 35

ART. - "Delegatom pod rozwagę"- zestawienie danych statystycznych obrazujących działalność operacyjną OSP; nr 6ť str. 54 

ART. - "Święto w Międzychodzie" - o uroczystych obchodach 50. rocznicy utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej; nr 10, str. 39 

ARTUR- "Nieprzemijająca wartość organizacji" - o uroczystych obchodach 75-lecia działalności ZOSP, wystąpienia zaproszonych gości; nr 1, str. 11 

ARTUR - "Aktywne uczestniczenie w przemianach" - jakie tematy podejmowano podczas dorocznej grudniowej narady ('96) kadry kierowniczej PSP, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych; nr 1, str. 47 

ARTUR - "Równanie do standardów europejskich" - obszerne omówienie kwestii poruszanych podczas obrad VI Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Grudziądzu; nr 2, str. 49

ARTUR -"Spotkanie z dziennikarzami"-o sytuacji PSP i problematyce ratowniczej podczas konferencji prasowej w KG PSP; nr 5, str. 43 

ARTUR - "Poszukiwanie sposobu na bezpieczeństwo" - sposób na organizację ochrony przeciwpożarowej samorządu gminy Szubin; nr 6, str. 50 

ARTUR - "Kampania w Związku OSP RP"\ nr 6, str. 51 

B. - "Jubileuszirealia ochotnicze"- o czym mówił prezes ZOSP RP W. Pawlak na konferencji prasowej z okazji 75-lecia Związku; nr 2, str. 48 

BOGDAN -"Tomaszowska integracja" - działalność prewencyjna podstawą planu ratowniczego rejonu - recepta na sukces strażaków z Tomaszowa Lubelskiego; nr 5, str. 46

BR - "Nowy wizerunek OCK" - dyskusja z udziałem szefów WIOC z terenu kraju zorganizowana przez szefa OCK; nr 4, str. 44 

BR - "Zanim nadejdzie niebezpieczeństwo" - jak determinacja ratowników wysokościowców z JRG nr 7 w Warszawie pomaga zmagać się z brakami sprzętowymi; nr 8, str. 41

D.K. - "Kluczowe zmiany" - relacja z uroczystości przekazania nadbryg. R. Korzeniewskiemu funkcji komendanta głównego PSP przez ustępującego komendanta - nadbryg. F. Delę; nr 2, str. 6

DODA -"Pięknyjubileusz"-... 50-lecia pracy zawodowej st. bryg. F. Barbarowicza, dyrektora CMP; nr 5, str. 49

DOROTA -,, W blasku chwałyisłońca" - o najnowszych osiągnięciach i chlubnej przeszłości krośnieńskiej JRG z okazji uroczystości wręczenia jednostce sztandaru; nr 1, str. 49

DOROTA - "W blasku słońca" - o centralnych obchodach Dnia Strażaka '97, połączonych z jubileuszem 5-lecia PSP; nr 7, str. 47 

GŁOWACKI A. - "Straż nad Wartą" - z dziennikarską wizytą u strażaków PSP w Poznaniu - refleksje wokół 120-lecia poznańskiej straży; nr 12, str. 40 

GŁOWACKI A. - "Mobilizacja ratownicza" - kogo do czego zobowiązują podpisane w woj. bielskim porozumienia pomiędzy KW PSP a miejscowymi i przygranicznymi podmiotami ratowniczymi, instytucjami i zakładami produkcyjnymi; nr 2, str. 42

GŁOWACKI A. - "Specyfika i wartość konkursu" - co przyniosło tegoroczne współzawodnictwo podczas przeglądu operacyjno-technicznego JRG w województwie - inicjatywa olsztyńska; nr 4, str. 39 

GŁOWACKI A. - "Pierwsza, nie tylko z nazwy..." - o JRG nr 1 w Bydgoszczy w 125. urodziny zawodowej służby pożarniczej w mieście; nr 5, str. 41 

GŁOWACKI A. - "Ratownicza pięciolatka" - o dorobku minionych pięciu lat istnienia PSP w Konińskiem i Olsztyńskiem; nr 9, str. 34 

GŁOWACKI T. - "Ceremoniałpożarniczy -pro/e/cf ^^wkładka w nr. 4,8,10 

KORZENIEWSKI R. -" W nowe pięciolecie" - podsumowanie efektów działalności PSP od początków jej powstania i konkretne inicjatywy na czas najbliższy przedstawia komendant główny; nr 7, str. 15 

KRYGAL -"Tradycyjnie w Bydgoskiem" - wrześniowa narada kadry kierowniczej PSP poświęcona rozliczeniu z zadań zrealizowanych w br. i wytyczeniu celów na następny rok, połączona z wizytą zagranicznych producentów sprzętu ppoż.; nr 12, str. 48

MARCZYŃSKI D. - "Ratownictwo wodne w planowaniu operacyjnym PSP"; nr 7, str. 52

MATUSEWICZ M. - "Jubilatka oczami partnera" - o wieloletniej, owocnej współpracy poznańskiej straży pożarnej i poznańskiej szkoły pożarniczej; nr 12, str. 44

MAZUR S. -"Jesteśmy środowiskiem specyficznym"-o swojej pracy na stanowisku prezesa SITP, samym stowarzyszeniu i doświadczeniach zdobywanych przy pełnieniu funkcji z-cy szefa OCK opowiada st. bryg. dr inż. Eugeniusz Roguski; nr 8, str. 13

MAZUR S. - "Formacja wysoko ceniona" - kondycja PSP po pięciu latach działalności w ocenie władz RP, jej miejsce w resorcie spraw wewnętrznych po jego reorganizacji - na pytania redakcji odpowiada wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew Sobótka; nr 2, str. 10

MAZUR S. - " Wierzyć w słuszność swojego działania" - o początkach rozwoju, inicjatywach i dynamicznej działalności Zespołu Poselskiego Strażaków opowiada jego przewodnicząca - posłanka Krystyna Ozga; nr 6, str. 11 

MAZUR S. - "Rozwiązania systemowe sprawdzają się w działaniu" - rozmowa z Leszkiem Millerem, sprawującym z ramienia rządu nadzór nad funkcjonowaniem PSP, w piątą rocznicę jej istnienia; podsumowania i perspektywy; nr 7, str. 13

MAZUR S. - "Pożegnanie ze służbą" -... st. bryg. dr. inż. L. Wargockiego, wieloletniego pracownika i komendanta-rektora SGSP, dyrektora BliŁ KG PSP; nr 5, str. 47

MERCOR - "Jak przebiega praca w CNBOP?"; nr 7, str. 54 

OM. -" W służbie oleckiej społeczności"-o JRG w Olecku z okazji uroczystości wręczenia jednostce sztandaru; nr 8, str. 39 

PAWŁOWSKA-JAROSIK A. -"Na łódzkim zjeździe. Kontrowersje wokółstatutu ZOSP RP"; nr 2, str. 47

R. - "Gminna odpowiedzialność" - o zagrożeniach i ich zwalczaniu w gminie Miączyn, woj. zamojskie; nr 3, str. 31

ROM - "Remanent bydgoski" - o głosach optymistycznych i krytycznych podczas narady służbowej w KW PSP w Bydgoszczy; nr 4, str. 43 

ROM. - "Bariery w systemie rejonowym" - jak buduje się system ratowniczy w rejonie koszalińskim; nr 2, str. 45

ROM. - " We wspólnym interesie" - uroczystość nadania sztandaru i przekazania do użytku nowej strażnicy JRG PSP w Łasku; nr 11, str. 50 

WASIAK Z. -"Na te dni strażacy z Płocka czekali długo. Jubileusz 50-lecia zawodowej straży pożarnej"; nr 10, str. 37

WESOŁOWSKI W. - "Wspólnota idei i celu" - ... strażaków zawodowych i ochotników w woj. poznańskim; nr 12, str. 45

HISTORIA POŻARNICTWA

ARCHIWIŚCI -"Fakty z archiwum"- wydarzenia ciekawe, pamiętne i bulwersujące wyszperane w archiwach poznańskiej straży - jubilatki; nr 12, str. 57 

JABŁONOWSKI W. - " Wielki pożar Pałacu Namiestnikowskiego w 1852 r."; nr 12, str. 60 

JABŁONOWSKI W. - "Powrót Ratusza na Plac Teatralny"; nr 10, str. 40

PRAWO W SŁUŻBIE

AG. - "Kontrowersje wokół czasu służby strażaków PSP"; nr 10, str. 47 

BAREJA Cz. - "Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zdn. 21 lipca 1997r. w sprawie uposażenia strażaków PSP..."; nr 12, str. 61 

BAREJA CZ. -"Powierzanie pełnienia obowiązków służbowych"; nr 5, str. 53 

BAREJA CZ. - "Przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej PSP"; nr 7, str. 60

BAREJA CZ. - "Służba strażaków PSP" - co zawiera rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 21.07.1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków PSP; nr 10, str. 47 

BAREJA CZ. - "Zwolnienie ze służby"; nr 8, str. 44 

BAREJA CZ. -"Nowe przepisy"-... dotyczące okresowego opiniowania strażaków PSP oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych; nr 9, str. 39

BIENIEK J. -"Ludzie się skarżą..."; nr 1, str. 10 

GŁ0W. - "Mądrość po szkodzie",-* obszerna prezentacja treści "Założeń do ustawy o stanie klęski żywiołowej"; nr 11, str. 5 

SOCHA Z. -"Zmiany w ustawie o PSP>>iX)'{2)mi); nr 1, str. 59; nr2, str. 54; nr3, str. 33; nr 4, str. 47

SOCHA Z. - "Opiniowanie okresowe strażaków"01 (2)i w; nr 6, str. 59; nr 7, str. 57; nr 8, str. 43 

Z. - " Waloryzacja emerytur i rent"; nr 7, str. 60

GŁOWACKI A. -"Sprostać wyzwaniom czasu"-o tym, co jest podstawą nieprzeciętnych osiągnięć strażactwa ochotniczego w Koninie, mówi prezes ZW ZOSP RP druh M. Kołodziejczak; nr 8, str. 45

JACEK - "Mistral - Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego"; nr 6, str. 56

MAM. -"Im warto poświęcać noce I dni" - o pielęgnowaniu bogatych tradycji oraz prężnej działalności społecznej i ratowniczej systemowej jednostki OSP w Łasinie; nr 3, str. 37

MAZUR S. - " Wysiłek zostanie należycie doceniony" - rozmowa z wiceprezesem ZG ZOSP RP Marianem Rędziochem - tuż po jubileuszowym X Zjeździe Związku; nr 9, str. 11

ROMANOWSKI B. - "Uwierzyć w swe możliwości"—jak we współdzianiu z samorządem można szybko i prężnie rozwinąć ochronę przeciwpożarową w gminie - dziennikarska wizyta w gm. Chełmiec, woj. nowosądeckie; nr 9, str. 45

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

BR. - "Katastrofy przekraczają granice..." - krótko o konferencji prasowej komendanta głównego PSP - nadbryg. R. Korzeniewskiego i dyrektora generalnego niemieckiej Służby Pomocy Technicznej G. J. Henkla; nr 7, str. 65

G. -"Dotrzymywanie kroku"-o uczestnictwie i zadaniach przydzielonych kutnowskim strażakom w europejskim programie "Ouverture" (ochrona środowiska, szkolenie ratowników); nr 12, str. 56

GROSSET R.f BERNACIAK Z. - " Współpraca z niemiecką Służbą Pomocy Technicznej"; nr 8, str. 47

PAZOERSKI K. - "Zmyślą o jutrze" - obszerny artykuł o kierunkach "polityki zagranicznej" prowadzonej przez PSP w ciągu pięciu lat jej istnienia; nr 7, str. 61

PAZDERSKI K. - "CTIF w Danii" - posiedzenie Rady Stałej i Zgromadzenia Ogólnego CTIF; nr 9, str. 59

ROM. - " Wspólnie można lepiej" - co działo się podczas majowego międzynarodowego obozu szkoleniowego przewodników psów gruzowiskowych w Nowym Sączu; nr 7, str. 64

SIKORSKI Z. - "Porozumienie" - co obejmuje porozumienie podpisane przez CNBOP i Fire Research Centre na Litwie; nr 8, str. 49 

TRZCIŃSKI R. - "Wizyta studialna logistyków" - ... z KG PSP oraz KW w Białymstoku i Suwałkach w Niemczech i Szwajcarii - zdobyte doświadczenia; nr 5, str. 59 

ZIELIŃSKI K. - "Międzynarodowa pomoc powodzianom"; nr 12, str. 53 Za granicą

ANDRZEJEWSKI J., MALINOWSKID. - "Paryski salon -FEUW-M Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń i II Międzynarodowa Wystawa Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa; nr 2, str. 55 

GARTOWSKI T. - "Strażpożarna w Warwick" - w jakich strukturach pracują i jakim sprzętem dysponują strażacy hrabstwa Warwick; nr 7, str. 66 

KIELIN J. - "Ochrona przeciwpożarowa w Austrii"; nr 4, str. 48 

KTK -"Stres w aparacie oddechowym" -badania zainicjowane w norweskiej hucie Hydro Aluminium Karmoy; nr 5, str. 57

KTK - "Współpracować skutecznie" - koordynacja działań ratowniczych na płaszczyźnie łączności radiowej - pomysł amerykański; nr 10, str. 45 

MAZUR S. - "Porozumienie okazało się bardzo potrzebne" - rozmowa z Juliusem Kraujelisem - komendantem głównym straży pożarnych Republiki Litwy, jednym z głównych architektów polsko-litewskiego porozumienia o współpracy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof; nr 4, str. 9

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE

FABCZAK J. -" Gmina przykładna"-\ak skutecznie "postawiono na nogi" OSP w Czerwińsku nad Wisłą, woj. płockie; nr 5, str. 56

GŁOWACKI A. - "Mądrość gminy" - sposób na ochronę przeciwpożarową w górskim terenie gminy Wilkowice, woj. bielskie; nr 1, str. 55

ROM. - "Urealnianie nadziei" - jak realizuje się zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w gminie Malechowo, woj. koszalińskie; nr 1, str. 57

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

ADAM - "Raport o stanie druhów" -... czyli ostatnie pięciolecie tematem obrad X Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie; nr 3, str. 35 

ART. - "Czuwają nadbezpieczeństwem grodu nad Osą"-... od ponad 100 lat strażacy OSP w Biskupcu; nr 3, str. 41

ART. -"Zwizytą wReszlu"-... z okazji przekazania przez gen. R. Korzeniewskiego zasłużonej reszlowskiej OSP samochodu gaśniczego; nr 9, str. 47

ARTUR - "Zjazd jubileuszowy" - m.in. o tym, jaka rola przypada Związkowi OSP RP w zreformowanej ochronie przeciwpożarowej dyskutowano podczas czerwcowego X Zjazdu ZOSP RP; nr 9, str. 40

B. - "Szczęście sprzyja lepszym" - o konkurencjach rozgrywanych podczas zawodów pożarniczych o tytuł najlepszego zastępu PSP woj. warszawskiego i samej idei zawodów; nr 7, str. 67

B. - "Sport to zdrowie...?" - ze statystyk KG PSP dotyczących wypadków wśród strażaków podczas szkoleń i ćwiczeń; nr 7, str. 68 

BOGDAN - "Zbiegania czerpię przyjemność" - rozmowa ze st. str. Grzegorzem Maciaszkiem; nr 6, str. 61

BR - "Złote Toporki rozdane" - ... po IV Ogólnopolskim Otwartym Biegu o "Złoty Toporek", organizowanym przez KW PSP w Lodzi; nr 6, str. 61 

DK -" W zimowej stolicy sportu pożarniczego"-\\\ Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym; nr 4, str. 51

D0D. - "W toni jeziora Krzemno" - w XXV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łowiectwie Podwodnym rywalizowali też strażacy; nr 9, str. 53

GRUBBA K. - "// Ogólnopolski Bieg Strażaków"; nr 9, str. 52 

JAN - "X Memoriał w Sporcie Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego"; nr 9, str. 51

TROCKIM. - " VII Mistrzostwa Świata Policjantów i Strażaków" -.. rozegrane w Calgary, udział dwuosobowej polskiej ekipy; nr 9, str. 49

do góry