• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2014

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2014

W OGNIU PYTAŃW OGNIU PYTAŃ

nr 2/2014

 • Anna Łańduch, Brniemy w ślepą uliczkę – o atrybutach dobrego dyspozytora i zespołu stanowiska kierowania – w rozmowie z mł. bryg. Dariuszem Szewczykiem, dyżurym operacyjnym SK KM PSP w Warszawie; str. 8

nr 3/2014

 • Bogdan Romanowski, Zwycięzca jest tylko jeden – o drodze do olimpijskiego złota, pracy w PSP oraz o sportowych i zawodowych planach: rozmowa z panczenistą, sekc. Zbigniewem Bródką; str. 6

nr 4/2014

 • Elżbieta Przyłuska, Stare problemy, nowe rozwiązania – o zadaniach nadzoru budowalnego, strukturze jego organizacji i uprawnieniach, jakimi dysponuje GINB w rozmowie z Robertem Dziwińskim, głównym inspektorem nadzoru budowlanego; str. 6

nr 5/2014

 • Bogdan Romanowski, Najważniejsza jest edukacja – o roli, zadaniach i współpracy z kobietami w służbach mundurowych w rozmowie z Barbarą Szymborską, dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania; str. 8

nr 6/2014

 • Elżbieta Przyłuska, Jak kostka Rubika – na jaką wodę jesteśmy przygotowani, a jaka nas zaleje, w rozmowie z dr. Antonim Bojarskim, zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej; str. 8

nr 8/2014

 • Monika Krajewska, Mięśnie potrzebują głowy – na co zwracać uwagę, budując kondycję fizyczną, jak ją utrzymać i uniknąć kontuzji – rozmowa z Marcinem Domańskim, trenerem i fizjoterapeutą; str. 5

nr 9/2014

 • Anna Łańduch, Nowe spojrzenie na ratownictwo – ćwiczenia Pionex 2014 postawiły służby i instytucje przed koniecznością współdziałania na niespotykaną dotąd skalę, skłoniły do refleksji na temat mocnych i słabych punktów tej współpracy w kontekście bezpieczeństwa w kraju – rozmowa z gospodarzem ćwiczeń i zastępcą ich kierownika nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem, mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP; str. 6

nr 10/2014

 • Bogdan Romanowski, Mam strażacką duszę – o tragicznej młodości, pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa i w pożarniczej uczelni oraz niespełnionej miłości do pożarnictwa – w rozmowie z prof. dr. hab. inż. Tytusem Karlikowskim; str. 6

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2014

 • Adam Langner, Gazociąg w ogniu – pożar gazociągu w Jankowie Przygodzkim12 listopada 2013 r.: założenia i przebieg akcji ratowniczej oraz wnioski, czyli czego nauczył nas ten pozar;str. 12
 • Sławomir Brandt, Na linii mediów – praca oficera prasowego podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w Jankowie Przygodzkim: 900 połączeń telefonicznych, tempo akcji i konieczność koordynacji: wypracowane dobre praktyki; str. 16
 • Paweł Rajski, Z perspektywy samorządu – zdarzenia w Jankowie Przygodzkim zrelacjonowane przez starostę ostrowskiego; str. 19
 • Paweł Rochala, Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 10) – podsumowanie i wskazówki; str. 20
 • Grzegorz Bugaj, Warsztat ratownika. Wentylacja nadciśnieniowa (cz. 2) – kluczowe elementy efektywnego wykorzystania wentylacji nadciśnieniowej podczas akcji gaśniczej; str. 24
 • Konrad Leszczuk, Bezpieczne LNG – specyficzne zagrożenia stwarzane przez pojazdy zasilane skroplonym gazem ziemnym; str. 29

nr 3/2014

 • Jerzy Ranecki, Wyciek amoniaku – czerwiec 2013 r., stacja PKP Poznań-Franowo, wyciek z jednej z 30 cystern pociągu zawierających amoniak: jak zwalczać zagrożenie – doświadczenia poznańskich strażaków ratowników, opracowane na ich podstawie ramowe zasady postępowania;str. 9
 • Aleksander Kucharski, Wojciech Poznański, Nowa ustawa – stare problemy – ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego, jej wpływ na funkcjonowanie SK: czy okaże się korzystna dla obywateli?; str. 12
 • Radosław Czapla, Triangle Shirtwaist Company w ogniu – pożar budynku szwalni, który w 1911 r. w centrum Manhattanu: trzy najwyższe piętra zniszczone w 18 min, 146 ofiar śmiertelnych – stan szwalni przed pożarem, warunki ewakuacji, akcja ratowniczo-gaśnicza oraz pytanie o przyczyny pożaru i rozmiaru tragedii; str. 16
 • Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Wentylacja zastępcza – w przypadku ciężkich zaburzeń oddychania sztuczna wentylacja jest często jedynym sposobem dostarczenia tlenu do organizmu: sposoby działania; str. 20

nr 4/2014

 • Jarosław Prońko, Jan Kielin, Paweł Bujny, Model reagowania – model matematyczny opisujący reagowanie systemu ratowniczo-gaśniczego na zdarzenia krytyczne: podstawowe możliwości zastosowania przy ustalaniu kształtu systemu na szczeblu powiatu; str. 17
 • Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR –wyznaczanie, przygotowanie i zabezpieczenie miejsca lądowania, łączność ze śmigłowcem,przyjęcie śmigłowca, lądowanie w nocy; str. 22
 • Marcin Kucharski, Organizacja łączności na potrzeby KDR – przygotowanie systemu łączności na wszystkich poziomach dowodzenia na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym;str. 26

nr 5/2014

 • (jl), PIONEX – największe od 40 lat ćwiczenia antykryzysowe służb mundurowych: zakres, scenariusz, cele do osiągnięcia; str. 14
 • Marcin Kędra, GPR według INSARAG – Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwania i Ratownictwa: geneza powstania systemu certyfikacji, wytyczne tworzenia, funkcjonowania i działania GPR, HUSAR Poland; str. 16
 • Monika Krajewska, Strażacy tablicy Mendelejewa – Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych „Puławy”: działalność operacyjna, wyposażenie techniczne, nabór kandydatów, prewencja; str. 20
 • Paweł Frątczak, Gwarancja niezawodności ZSP – Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych „Puławy”: 50-letnia historia jednostki, wyposażenie techniczne; str. 21
 • Ariadna Koniuch, Katastrofy, które zmieniły świat. Rok bez lata – wybuch wulkanu Tambora na Oceanie Indyjskim w 1815 r.: konsekwencje przyrodnicze i reakcje ówczesnego świata, współczesne zjawisko budzenia się wulkanów; str. 27

nr 6/2014

 • Andrzej Kwasiborski, Paweł Leszko, Czy mieliśmy powódź – działania prowadzone na terenie kraju w związku z intensywnymi opadami deszczu poprzez pryzmat decyzji zapadających w KG PSP; str. 12
 • Paweł Frątczak, Kontenery do walki z powodzią – system kontenerowy jako baza logistyczna PSP: budowa kontenera i jego wyposażenie; str. 16
 • Marcin Pater, Rafał Sołowin, Polscy strażacy z pomocą na Bałkanach – opis wyposażenia i działań przeciwpowodziowych polskiej grupy ratowniczej, ocena jej skuteczności przez delegację rządu Bośni i Hercegowiny oraz ekspertów ochrony ludności UE;str. 18
 • Jarosław Wasylik, Pożar synagogi – pożar budynku dawnej synagogi w Sieradzu 17 kwietnia 2014 r. miał miejsce: akcja ratowniczo-gaśnicza, dochodzenie popożarowe, wnioski; str. 20
 • (jl), Całkiem jak w realu – ilustrowany reportaż z ćwiczeń pokazowych akcji ratowniczej po wypadku na autostradzie (obwodnica Warszawy, S8); str. 22
 • Marcin Anszczak, Lekcja z dekontaminacji – ćwiczenia doskonalące polskich i litewskich strażaków w Mariampolu w ramach projektu „Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”: założenia i przebieg, wnioski; str. 24

nr 7/2014

 • Szymon Kokot-Góra, Obserwacje warte rozważenia – wnioski sprecyzowane przez uczestników zorganizowanych w Polsce po raz pierwszy Międzynarodowych Warsztatów Instruktorów Pożarniczych; str. 6
 • Stefan Svennson, Wentylacja to nie panaceum – czym jest wentylacja pożarowa, szanse i zagrożenia wiążące się z zastosowaniem wentylacji nadciśnieniowej; str. 8
 • Shan Raffel, Zapłon gazów pożarowych – ukryty zabójca – dynamika zjawiska rozgorzenia, wpływ konstrukcji obiektu na jego rozwój, rozgorzenie i wsteczny ciąg płomienia: jak unikać tego zagrożenia; str. 11
 • Michael Reick, Kontrola przepływu gazów pożarowych – stosowane w Europie urządzenia blokujące przepływ dymu i efekty ich zastosowania; str. 14
 • John McDonough, Karel Lambert, Skuteczne techniki gaśnicze – jak ocenić skuteczność szkolenia i działania podczas akcji – czy szkolenie rzeczywiście pomaga ratownikom działać efektywniej, czy w technikach ratowniczych można znaleźć pole do zastosowania metody naukowej?; str. 18
 • Ed Hartin, Jakie szkolenie jest skuteczne? – co przesądza o efektywności szkolenia: pytania wymagające odpowiedzi; str. 24
 • Stephen Kerber, Z nauką na ulicę – badania pożarów w obiektach mieszkalnych: stabilność konstrukcyjna drewna podczas pożaru, ekspozycja strażaków na cząsteczki w dymie, wpływ systemów paneli fotowoltaicznych, stabilność konstrukcji podłogowych podczas pożaru piwnic, wpływ wentylacji poziomej i pionowej, nadciśnieniowej na skuteczność działań gaśniczych;str. 27
 • Szymon Kokot-Góra, Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce – rozwój metod i bazy stanowisk do ćwiczeń strażaków w Polsce, wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych, potrzeba standaryzacji; str. 32

nr 8/2014

 • Piotr Wilczewski, Na sygnale nie tylko do prądu – interwencje strażaków w Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin SA od 1 stycznia do 31 lipca br., wnioski z przeprowadzonych akcji; str. 8
 • Ireneusz Ścibiorek, Tajga 2014 – ćwiczenia modułu międzynarodowego GFFFV Olsztyn, wykorzystywanego do gaszenia pożarów lasu z ziemi: przygotowanie do wyjazdu, budowa obozowiska, pozoracja, bezpieczeństwo; str. 10
 • Rafał Podlasiński, Warsztat ratownika. Drewniane konstrukcje podporowe – techniki stabilizacji naruszonych konstrukcji podczas awarii i katastrof budowlanych: wiedza i umiejętności wymagane od strażaków-ratowników, elementy konstrukcyjne podpór i ich klasy, zasady i współczynniki bezpieczeństwa, schematy konstrukcyjne; str. 12
 • Szymon Kokot–Góra, Poznaj swoje narzędzia pracy (cz. 1) – wentylacja nadciśnieniowa – potencjał i zagrożenia, typy wentylatorów, strugi powietrza tłoczonego przez wentylatory oraz ich wydajność deklarowana i rzeczywista; str. 16
 • Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Maska krtaniowa, rurka krtaniowa – maska: zasady działania, rozmiary, przygotowanie maski i poszkodowanego, techniki zakładania; rurka: kiedy jej użyć, jak zastosować detektor CO2; str. 20

nr 9/2014

 • Tadeusz Jopek, Mariusz Lenartowicz, Pionex od podstaw – największe od 40 lat wspólne ćwiczenia służb MSW, Sił Zbrojnych RP, organów zarządzania kryzysowego: cel ćwiczeń, organizacja, scenariusz i tło operacyjne, przebieg przygotowań i samych ćwiczeń; str. 9
 • Andrzej Kwasiborski, Organizacja sztabów – według obecnego stanu prawnego kompetencje różnych służb się krzyżują, nakładają lub uzupełniają, a podczas działań niekiedy nie ma wyraźnie określonego podmiotu wiodącego: istotny kontekst ćwiczeń Pionex 2014 w pracy sztabów: PSP, Policji, Zespołu Zarządzania Kryzysowego SG, BOR, Sił Zbrojnych RP – Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, wojewodów, Urzędu ds. Cudzoziemców, RCB i MSW; str. 12
 • Piotr Równicki, Krzysztof Kęska, Logistyka w megawydaniu – najważniejsze kwestie zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń Pionex 2014: organizacja systemu logistyki, zabezpieczenie wyżywienia, paliwa, zakwaterowanie i zaplecze sanitarne, naprawy sprzętu i pojazdów, inne rozwiązania, wnioski; str. 16
 • Marcin Kędra, Pionex przez pryzmat rozjemców – harmonogram pracy zespołu rozjemców, wnioski szczegółowe i ogólne, po co oceniać ćwiczenia?; str. 18
 • Dariusz Marczyński, Diagnoza dla służb – po zakończeniu ćwiczeń zgrwających służb MSW Pionex 2014: wspólne analizy ich przebiegu (organizacja, łączność, logistyka, udział Państwowego Ratownictwa Medycznego, rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), sformułowanie wniosków i propozycji ich wdrażania; str. 20
 • Monika Krajewska, SG – sprawdzian gotowości – a zadaniach Straży Granicznej w ćwiczeniach Pionex 2014 w rozmowie z płk. Mariuszem Marchlewiczem, kierownikiem zespołu SG podczas ćwiczeń; str. 20
 • Andrzej Ostas, Jak ćwiczyła Policja – zaangażowanie policyjnych sił i środków, w ćwiczenia Pionex 2014, spostrzeżenia dotyczące koordynacji współdziałania ćwiczących podmiotów; str. 23
 • Robert Stachurski, Z perspektywy wojska – opis zaangażowania i zadań instytucji i jednostek wojskowych na ćwiczeniach Pionex 2014, spostrzeżenia i wnioski; str. 24
 • Marek Wyrozębski, Warsztat ratownika. Z czym do drzwi? – metody otwierania pomieszczeń: rodzaje i budowa drzwi, zamki – dobór metody i sprzętu, narzędzia pracy, technika pracy wyważarką hydrauliczną, wyważanie drzwi młotem, hooliganem, otwieranie drzwi za pomocą piły do stali i betonu, otwieranie od strony zawiasów, dodatkowe zabezpieczenia, jak i gdzie ćwiczyć; str. 26
 • Szymon Kokot-Góra, Poznaj swoje narzędzia pracy (cz. 2) – taktyka stosowania wentylacji nadciśnieniowej: kiedy warto, a kiedy nie można jej stosować, praktyczny test wentylatorów; str. 32
 • Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Jak zwiększyć efektywność pośredniego masażu serca – ocena efektywności trzech metod uciskania klatki piersiowej, badanie – materiał i metody, wyniki badań, czy i kiedy warto stosować urządzenia do wspomagania resuscytacji?; str. 36

nr 10/2014

 • Wojciech Poznański, SPR w pierwszym roku funkcjonowania – podsumowanie działania systemu powiadamiania ratunkowego: usprawnienia współpracy dyżurnych stanowisk kierowania PSP z operatorami w centrach powiadamiania, wytyczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na nr 112 w modelu telefonicznym SPR; str. 8
 • Przemysław Osiński, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli) – algorytmy postępowania, rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, resuscytacja, uciskanie klatki piersiowej, wentylacja, defibrylacja, praca zespołowa, sytuacje szczególne; str. 10
 • Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Andrzej Kurowski, Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych– ocena skuteczności różnych metod zabezpieczania drożności dróg oddechowych przez strażaków w warunkach nagłego zatrzymania krążenia: procedura badawcza, wyniki; str. 14

nr 11/2014

 • Przemysław Pieniężny, Cud się nie zdarzył – akcja ratowniczo-gaśnicza po wybuchu w kamienicy przy ul. Chopina w Katowicach 23 października 2014 r.: zgłoszenie, sytuacja po przyjeździe pierwszych jednostek, ewakuacja i poszukiwanie, drugi etap akcji, użyte siły i środki, wnioski; str. 8
 • Robert Kłębczyk, Warsztat ratownika. Ratowanie z wykopu. Cz. 1. Ogólne zasady – działania ratownicze w wykopach wymagają szybkiego działania przy zachowaniu precyzji, ostrożności, przemyślanych kroków: podejście do wykopu, rola oficera bezpieczeństwa, użycie drabiny, umocnienie brzegów wykopu, monitorowanie i wentylacja, zabezpieczenie ścian wykopu, montaż płyt, desek i rozpór w wykopie, kąt naturalnego spoczynku; str. 12
 • Rafał Podlasiński, Pętla wielofunkcyjna – możliwości wykorzystania pętli z taśmy alpinistycznej przydatne nie tylko w ratownictwie wysokościowym: wymagania dotyczące taśmy, modele pętli, węzły, sposoby wykorzystania, szelki bezpieczeństwa z długiej pętli, stosowanie krótkiej pętli; str. 16
 • Dariusz Kopa, Ćwiczenia na wysokościach – XIV Ogólnopolskie i IX Międzynarodowe Manewry Ratownictwa Wysokościowego w Kłodzku, sympozjum „Ratownictwo wysokościowe KSRG – specyfika działań, potencjał ratowniczy, plany rozwoju”: epizody praktyczne i ich opis, ewakuacja osób z wyciągu narciarskiego, wnioski; str. 20
 • Jacek Jagodzki, THW w Bornem-Sulinowie – niemiecko-polskie ćwiczenia Woda 2014 w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie, na terenie miasta i nadleśnictwa: scenariusz ćwiczeń, zaangażowane siły i środki, wypowiedź Jörga Behlinga – organizatora i kierownika ćwiczeń ze strony THW; str. 22

nr 12/2014

 • Rafał Podlasiński, Na lodzie – ratownictwo lodowe: narzędzia i sprzęt – uregulowania prawne, normatyw wyposażenia, techniki i koordynacja działań; str. 8

TECHNIKA

nr 1/2014

 • Rafał Zakrzewski, CAFS po polsku – techniki wytwarzania piany za pomocą sprężonego powietrza i ich rozwój w Polsce, wady i zalety tego rodzaju systemów pianowych; str. 37
 • Paweł Frątczak, Róg obfitości – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z modułem proszkowym, zestawy do transportu środków gaśniczych i pojazdy do przewozu osób – zakupy z lat 2007-2013 za środki pozyskane z UE; perspektywa takich zakupów w 2014 r.; str. 40
 • Kontenerowy symulator pożarów – … odzwierciedlający warunki pożarów na statkach i okrętach: prototyp, jedyny taki w Europie; str. 11

nr 2/2014

 • maja, Kramik techniczny. Poduszki pneumatyczne (cz. 1) – rodzaje i zakres stosowania: poduszki niskociśnieniowe Holmatro Rescue Equipment iVetter; str. 37

nr 3/2014

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pierwsza taka w Polsce – w 2013 r. do JRG 3 w Bydgoszczy trafiła najnowsza drabina Metza z łamanym przęsłem: opis techniczny, warunki i zakres stosowania; str. 38

nr 4/2014

 • Rafał Podlasiński, Sprzęt filtracyjny – filtry służące do ochrony dróg oddechowych:jak są zbudowane, na jakiej zasadzie działają; str. 32
 • Maja, Poduszki pneumatyczne (cz. 2) – poduszki wysokociśnieniowe Vetter i Holmatro Rescue Equipment: rodzaje, zakres stosowania; str. 35
 • rom., Przyjemne z pożytecznym – PSP na XXII Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO; str. 36
 • Marek Chmiel, Tomasz Zasępa – Stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych – budowa i funkcjonowanie kontenerowego stanowiska treningowego w CSP PSP w Częstochowie; str. 38

nr 5/2014

 • maja, Kramik techniczny. Wytwornice pianowe – rodzaje, zakres stosowania: KZWM, Pohorje, POK; str. 42

nr 6/2014

 • Jerzy Linder, EDURA trafiła w dziesiątkę – ilustrowany reportaż z X Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa, wykaz nagrodzonych i wyróżnionych produktów; str. 28
 • Michał Chmiel, Europejskie oznaczenia pojazdów pożarniczych – podział, oznaczenie, klasyfikacja, oznaczenie pojazdów PSP; str. 34

nr 8/2014

 • Rafał Zakrzewski, Trzeci gracz – podnośnik fińskiej firmy Vema Lift Oy zaprezentowany na wystawie EDURA 2014 – konkurent dla sprzętu Bronto Skylift i Bumar Koszalin: opis techniczny, jakość wykonania, kabina, skrzyniowe rozwiązania i inne nowości; str. 24
 • Paweł Frątczak, Nowatorski średniak – projekt i prototyp średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego firmy Ogniochron Sp. z o.o.: opis techniczny – podwozie, kabina, nadwozie, środki gaśnicze, dach użytkowy, tył pojazdu, usuwanie zanieczyszczeń, zabezpieczenie miejsca akcji, kasety wężowe, ochrona własna; str. 26
 • Mariusz Konieczny, Michał Kłosiński, Łódzka chmura… danych – zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów przekazywanych do właściwego terenowo komendanta PSP jest ściśle określona przez prawo, brak jednak procedury dostępu do tych danych i ich przechowywania w formie elektronicznej: konsekwencje tego stanu, rozwiązanie zastosowane w woj. łódzkim, doświadczenia i efekty; str. 30
 • Joanna Rakowska, Katarzyna Radwan, Wincenty Trzaskowski, Piana z solą – jak wytwarzać pianę, gdy dostępne jest jedynie źródło wody słonej (morskiej, kopalnianej, mineralnej i zanieczyszczonej): badanie piany, skuteczność gaśnicza; str. 32

nr 9/2014

 • Jan Czardybon, Grzegorz Mroczko, SUG gazowe – nowe podzespoły – zawory z regulacją ciśnienia, tłumiki do dysz gaśniczych i pneumatycznych urządzeń alarmowych; str. 39

nr 10/2014

 • Rafał Zakrzewski, Narzędzia na kołach – spojrzenie na samochody jako narzędzia pracy strażaka: dwa pojazdy, których konstrukcja i wyposażenie pozwalają na pracę w specyficznych warunkach: T-Rex firmy Bremach oraz Mercedes Oberaigner, szczegółowy opis budowy, eksploatacja; str. 17

nr 11/2014

 • Paweł Stępień, Roman Popielarczyk, Pętlowe linie głośnikowe w dźwiękowych systemach ostrzegawczych – system DSO: elementy, budowa, funkcjonowanie, wnioski dotyczące jakości i niezawodności urządzeń; str. 24

KWATERMISTRZOSTWO

nr 3/2014

 • Anna Banulska, Monika Krajewska, Mundur szyty przez normę – jak powstają i jakie wymagania muszą spełniać ubrania specjalne; str. 42

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2014

 • Piotr Franaszczuk, Widok z wielkiego żaglowca – wieżowiec Sky Tower, otwarty w 2014 r. we Wrocławiu, jest najwyższym budynkiem w Polsce; zanim powstał i w trakcie jego wznoszenia komendant wojewódzki PSP musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, nieuregulowanymi w krajowych przepisach przeciwpożarowych; str. 34

nr 2/2014

 • Ariadna Koniuch, O co chodzi z tym Seveso? – jaka była geneza powstania tzw. dyrektyw Seveso i jak wyglądał proces wdrażania środków zapobiegawczych i ograniczających skutki poważnych awarii przemysłowych, również w Polsce; str. 9
 • Agnieszka Gajek, Kwalifikacja zakładu do ZZR i ZDR – które zakłady zagrażają poważną awarią przemysłową? rola PSP w przeciwdziałaniu takim awariom i zapobieganiu ich skutkom; str. 13
 • Marian Matuzik, Dokumenty do oceny – organy PSP są zobowiązane do przyjmowania od kierownictwa zakładów ZDR i ZZR powstania poważnej awarii dokumentów dotyczących przeciwdziałania tym awariom: jakie są kryteria oceny tych dokumentów; str. 18
 • Grzegorz Maliszewski, Jak chronić ludność? – sposoby postępowania przy zwalczaniu lub usuwaniu skutków awarii przemysłowej ujęte w wewnętrznym i zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym, wytyczne ich opracowania; str. 22
 • Sławomir Sulkowski, Marceli Pilewski, ZDR pod lupą – praktyczne wskazówki – organizacja systemu kontroli, procedury inspekcji, szablony formularzy pytań kontrolnych ; str. 26
 • Sylwester Garnek, Marian Matuzik, Kontrolne ABC – czynności kontrolno-rozpoznawcze w ZZR i ZDR, procedury i doświadczenia KW PSP w Krakowie; str. 32

nr 3/2014

 • Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński, O wentylacji strumieniowej – … coraz powszechniej stosowanej w garażach podziemnych: podstawowa wiedza o jej zastosowaniu i działaniu, zwłaszcza podczas ewakuacji ludzi; str. 26
 • Jarosław Zarzycki, Lasy III kategorii – czy małe zagrożenie pożarowej oznacza brak konieczności zabezpieczenia tej kategorii lasów?; str. 30
 • Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Sawicki, Metodycznie do pożaru – jak poszukiwać śladów pożarowych, jak je interpretować, konstruować opinię i ją ilustrować: na przykładzie przypadku pożaru budynku mieszkalnego; str. 34

nr 4/2014

 • Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński, Adam Wiśniowski, Próby z gorącym dymem – pozwalają na kompleksową weryfikację działania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie przed jego oddaniem: na czym polega ta metoda, przebieg i cel testów, wnioski; str. 10
 • Paweł Rochala, Rozpoznanie (nie tylko) operacyjne – dlaczego nie możemy naśladować własnych wzorów przeniesienia zadań interwencyjnych na zapobieganie, choć system prawny na to pozwala?; str. 14

nr 5/2014

 • Marcin Wawerek, Obowiązki właścicieli budynków – podmiot odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową obiektu: ewolucja przepisów, najistotniejsze obowiązki, co pokazują kontrole?; str. 36

nr 6/2014

 • Ariadna Koniuch, Wyjeżdżają na wakacje wszyscy nasi podopieczni – warunki zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wymagania ochrony przeciwpożarowej dla organizatorów, obowiązki komendantów PSP, wakacyjne obowiązki rodziców; str. 37

nr 9/2014

 • Ariadna Koniuch, Bezpieczeństwo pożarowe w szkole – jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na dyrektorach placówek, jaka jest praktyka ich realizacji; str. 42

SZKOLENIE

nr 10/2014

 • EP, Nowy etap – historia i dzień dzisiejszy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie, jedynego w kraju ośrodka szkolącego nurków na potrzeby PSP; str. 24
 • Elżbieta Przyłuska, Nie tylko dla nurków – o 20-letniej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie w rozmowie z bryg. Jackiem Jagodzkim, komendantem ośrodka; str. 25

ORGANIZACJA

nr 5/2014

 • Julia Bartczak, Czy ślubowanie strażaka PSP dziś wystarczy? – głos wdyskusji dotyczącej kodeksu etyki zawodowej w środowisku pożarniczym; str. 30
 • Piotr Jankowiecki, Komu jaki dodatek? – artykuł dyskusyjny: dodatek motywacyjny – praktyka i postulaty, wyroki sądów; str. 33nr

12/2014

 • Sławomir Brandt, Krzysztof Gielza, Karol Kierzkowski, Wizytówka formacji – zadania rzecznika prasowego i oficera prasowego w PSP: kto powinien pełnić tę funkcję, jak szkolić kandydata na rzecznika, jak korzystać z jego umiejętności; str. 14
 • Andrzej Ziegler, Media na polu bitwy – jak sobie radzić z mediami w małej jednostce PSP, praca z mikrofonem, przed kamerą, komunikaty prasowe, informacje na stronę internetową, wsparcie podczas dużych akcji, wybór i organizacja miejsca pracy rzecznika prasowego; str. 17
 • Ivetta Biały, Jak przygotować konferencję – radzi rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego; str. 20
 • Anna Skoczek, Zaklinacze reporterów – jak zainteresować dziennikarzy działaniami prewencyjnymi i szkoleniowymi podejmowanymi przez strażaków: specyfika pracy radiowców, reportażystów i dziennikarzy newsowych; str. 22
 • Tatiana Sokołowska, Jak prezentować się w wypowiedzi na żywo – wystąpienia przed publicznością należą do stresujących sytuacji: jak przygotować się do przemówień i prezentacji; str. 24
 • Anna Łańduch, Naturalnie najlepiej – jak mówić, żeby dobrze wypaść w mediach: żargon zawodowy – tak, czy nie? – rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, specjalistą w dziedzinie retoryki języka mediów, polityki i reklamy; str. 26
 • Marcin Janowski, Komunikacja kryzysowa w PSP – kryzys w organizacji może mieć różne oblicza, przyczyny i skutki, ważna jest spójna, rzeczowa i dobrze zorganizowana komunikacja kryzysowa, jak się do niej przygotować i jak reagować na wysuwane zarzuty; str. 28
 • Sławomir Brandt, Marcin Janowski, Światła, kamera, akcja. Ćwiczymy – trening współpracy ze środkami masowego przekazu w PSP ma zaledwie kilkuletnią historię: praktyczne rady dotyczące organizacji takich szkoleń; str. 30
 • Karol Kierzkowski, Wzorcowa współpraca z mediami – ćwiczenia międzywojewódzkie jako doskonała okazją do doskonalenia współpracy z mediami: założenia organizacji działań informacyjnych – dla dziennikarzy, zespoły obsługi medialnej, fotograficzno-filmowej, sztab działań medialnych – na potrzeby fikcyjnej sytuacji ćwiczeń, zespół do podgrywek medialnych; str. 32

DZIEŃ STRAŻAKA 2014

nr 5/2014

 • rom., Dzień Strażaka w bialskim wydaniu – bogato ilustrowany reportaż z centralnych obchodów Dnia Strażaka 2014; str. 10
 • Renata Maj, 140 lat bialskiego pożarnictwa – straż pożarna w Białej Podlaskiej od chwili powstania do czasów współczesnych: historia jednostki i ochrony przeciwpożarowej miasta; str. 12

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

nr 12/2014

 • Marcin Chuchro, Gra o życie – narażenie strażaków na choroby nowotworowe: gdzie szukać jego źródeł, sugestie prostych zasad ograniczających zagrożenie; str. 34

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

nr 4/2014

 • Adrian Bucałowski, Nowy rozdział unijnej ochrony ludności – Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, nowa decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dotychczas obowiązującego mechanizmu w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania; str. 42

nr 11/2014

 • Marcin Betleja, Współdziałanie dla ratownictwa – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa” w Arłamowie – cel, tematyka, formy zajęć, podpisanie „Zasad współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej RP, jednostek Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podczas udzielania wzajemnej pomocy przy usuwaniu skutków sytuacji nadzwyczajnych”; str. 26
 • Igor Sztoń, tłum. Krzysztof Pietrasik, Ratownicy przy odbudowie Donbasu – działania ratownicze na wyzwolonych terytoriach, ich zakres, użyte siły i środki, napotykane trudności, pomoc humanitarna; str. 26
 • Elżbieta Przyłuska, Ratują na Ukrainie – o ukraińskiej służbie ratowniczej i jej współpracy z PSP – rozmowa z płk. Siergiejem Boczkowskim, szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych; str. 28
 • rom., Polska droga do INSARAG – ćwiczenia IER 2014 na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu – ostatni etap procesu recertyfikacji ciężkiej grupy poszukiwawczej PSP, powstanie i działalność grupy, przygotowania do certyfikacji, zaangażowanie i koszty, recertyfikacja; str. 30
 • Bogdan Romanowski, Możemy na was liczyć – o powstaniu, działalności i planach INSARAG w rozmowie z Tonim Friszem, ambasadorem Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa INSARAG; str. 30
 • Jakub Binio, SGSP na poligony – w cztery Europy strony. Część 2. Estonia – tym razem o praktykach podchorążych II rocznika SGSP w Estonii, prezentacja miejsc i warunków odbywania praktyk, wnioski (patrz także: nr 10/2014, str. 20); str. 32

LISTY I POLEMIKI

nr 3/2014

 • Wojciech Lisowski, Nieprzygotowani na autostrady? – współpraca służb ratowniczych i instytucji współdziałających podczas zdarzeń na autostradach: polemika z artykułem „Przygotowani na autostrady” PP 12/2013; str. 22
 • Paweł Rochala, Stereotyp – dyskusja o poradniku „Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach” – polemika z artykułem Aldony Dobrzyńskiej zamieszczonym w Gazecie Wyborczej Katowice: czy ilustracje w poradniku promują nierówność płci?; str. 46

nr 4/2014

 • Sławomir Babuśka, Liczy się przede wszystkim pomoc – odpowiedź autora artykułu „Przygotowani na autostrady”, na polemikę zamieszczoną w PP 1/2014, na temat kompetencji i obowiązków służb podczas działań ratowniczych na autostradzie; str. 25

nr 7/2014

 • Wojciech Lisowski, Czy to tylko stereotypy? – kolejny artykuł podejmujący problematykę równości kobiet i mężczyzn w PSP: finansowanie zwolnienia choroby, brak możliwości zatrudnienia na zastępstwo; str. 38

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE

nr 2/2014

 • Anna Kubicka, Cezary Dobrodziej, Przemocy w rodzinie sprzyja bierność – specjaliści twierdzą, że ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie jest szczególnie wysokie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych; jakie czynniki temu sprzyjają? jak zapobiegać zamiast leczyć?; str. 40
 • Elżbieta Przyłuska, Błędne koło – o przemocy w rodzinie i sposobach jej zapobiegania rozmowa z Renatą Durdą, szefową Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; str. 43

nr 10/2014

 • Anna Łańduch, Nie ma łatwych odpowiedzi – o wąskiej granicy między rozkazem a mobbingiem, istocie mobbingu i braku prostych recept przy rozwiązywaniu tego problemu w rozmowie z dr. n. med. Dorotą Merecz-Kot z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, biegłym sądowym w sprawach o mobbing; str. 36

nr 11/2014

 • Anna Kacperczyk, Katarzyna Moch, Przeciw mobbingowi i dyskryminacji – co w służbie mundurowej sprzyja mobbingowi, procedura i profilaktyka antymobbingowa w PSP; str. 42

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 6/2014

 • Stanisław Rybicki, Zwolnienia lekarskie (cz. 1) – od 1 czerwca 2014 r. obowiązują strażaków nowe zasady wynagrodzeń za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim: reguły i wyjątki;str. 42

nr 7/2014

 • Agnieszka Olszewska, Podejrzenie przemocy w rodzinie podwładnego. Czy istnieje obowiązek zgłaszania? – definicje przemocy, konfliktu, przestępstwa znęcania, przemoc w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – obowiązki służb i instytucji; str. 40
 • Stanisław Rybicki, Zwolnienia lekarskie (cz. 2) – kontrola zwolnień lekarskich, zastępstwo za strażaków korzystających ze zwolnień lekarskich, nagrody uznaniowe za zastępstwo, wypłata uposażenia za okres zwolnienia lekarskiego, podstawa wymiaru niektórych należności pieniężnych strażaków;str. 43

nr 10/2014

 • Robert Żurawski, Wycięcie drzew – wątpliwości dotyczące ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w odniesieniu do usuwania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, zezwolenia na ich usunięcie: wyjątki ustawowe, opłaty, konsekwencje usunięcia drzewa, co badał Trybunał Konstytucyjny; str. 28
 • Monika Krajewska, Łukasz Król, Wypadek po nowemu – 1 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą: definicje wypadku i choroby, nowe obowiązki komisji powypadkowej; str. 30
 • Tomasz Sawicki, Przestępstwo pożaru – sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w tym pożaru, jest przestępstwem określonym w art. 163 kodeksu karnego: odpowiedzialność karna, prawomocne skazania, przestępstwo nieumyślne, wnioski; str. 32

nr 11/2014

 • Robert Żurawski, Mundurowy kodeks pracy – sporo kwestii dotyczących służby nie zostało uregulowanych w przepisach dotyczących PSP: czy w takiej sytuacji funkcjonariusz może odwołać się do Kodeksu pracy?; str. 40

nr 12/2014

 • Monika Krajewska, Paragraf na wyposażeniu – przepisy prawa administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji, trudności ze stosowaniem przepisów w praktyce, czyli warsztat prewentysty: odpowiedzi na pytania; str. 38

ZA GRANICĄ

nr 2/2014

 • Adam Gawroński, Jak to się robi za oceanem – czujki dymu i czujniki CO w mieszkaniach: jak popularyzować ich stosowanie – na przykładzie Nowego Jorku; str. 38

nr 5/2014

 • Konrad Nowak, Straż made in Germany – historia wpływu niemieckiego prawa, rozwiązań organizacyjnych i techniki pożarniczej na rozwiązania stosowane w polskiej ochronie przeciwpożarowej;str. 39

nr 10/2014

 • Witold Łabajczyk, SGSP na poligony – w cztery Europy strony. Część 1. Białoruś – Francja, Białoruś, Estonia, Węgry – to kraje, w których SGSP zorganizowała praktyki dla swoich studentów. Białoruś: przebieg praktyki 25. osobowej grupy podchorążych, historia i organizacja miejsc treningowo-szkoleniowych, oferta szkoleniowa dla zagranicznych specjalistów, co i jak ćwiczyli studenci SGSP, wnioski; str. 20

nr 11/2014

 • Janusz Majtyka, Okno za ocean – relacja z pobytu autora w jednostce nr 2 straży pożarnej w Berkeley w USA: amerykańskie warunki służby, ciekawy sprzęt ratowniczy; str. 36

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych:

 • nr 4/2014 – str. 40
 • nr 6/2014 – str. 27
 • nr 7/2014 – str. 31
 • nr 8/2014 – str. 38
 • nr 9/2014 – str. 48

ROZMAITOŚCI

nr 1/2014

 • Bogdan Romanowski, W słusznym celu –Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”: zrealizowane cele, plany na najbliższą przyszłość; str. 43
 • Wadim Karpiński, Termomodernizacja – przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, a dofinansowanie jednostek PSP na inwestycje termomodernizacyjne i związane z oszczędnością energii w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – efekty i plany na lata 2013-2020 w ramach programu Lemur; str. 44

nr 6/2014

 • Monika Krajewska, Nos ochotnika – o tym, jak pracują psy ratownicy i jak pies może przyciągnąć swojego opiekuna do straży pożarnej – w rozmowie z Grzegorzem Borkowskim, prezesem OSP Wrocław; str. 40
 • Bartosz Klich, Warsztaty gaśnicze w Wielkopolsce – trzecia edycja warsztatów poświęconych gaszeniu pożarów wewnętrznych organizowanych przez KW PSP w Poznaniu i KP PSP w Gnieźnie „Mieszkaniówka 2013”: założenia i program; str. 45

nr 8/2014

 • Jacek Nitecki, Sebastian Woźniak, Małopolskie zmagania ratownicze – relacja z przebiegu Mistrzostw Medycznych i Ratowniczych JRG PSP, konkurencje: pożar lasu, wypadek samochodowy, pogryzienie przez psa; str. 35
 • EP, Sól formacji – relacja z uroczystości dekoracji Krzyżem Zasługi za Dzielność dziesięciu strażaków PSP i ośmiu policjantów, opis zdarzeń z udziałem odznaczonych; str. 36

nr 9/2014

 • BaN, Straszaki – zespół kabaretowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; str. 45Jędrzej Banasik, Na dachu Europy – strażacka wyprawa na Mont Blanc; str. 46

nr 11/2014

 • rom., Dwie dekady pożarniczej edukacji – obchody jubileuszu 20-lecia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie; str. 6
 • Monika Krajewska, Sztuka na kołach – jak powstaje nowy samochód pożarniczy, co bierze się pod uwagę opracowując jego projekt, jaką role w tym procesie odgrywa wygląd samochodu – w rozmowie z przedstawicielami Działu Komunikacji Korporacyjnej i Kontaktów z Klientami Rosenbauer International A.G.; str. 38

SPORT I REKREACJA

nr 7/2014

 • rom., Mistrzostwa bez rekordów – XXXI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w CS PSP w Częstochowie: relacja przebiegu konkurencji, podsumowanie zawodów; str. 45
 • rom., Przełamana dominacja – VI Międzynarodowe Mistrzostwa FCC & TFA Poland w Toruniu rozegrane wspólnie z Mistrzostwami Europy FCC; str. 48

nr 8/2014

 • Szymon Ławecki, Polki górą – V Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczym, III Mistrzostwa Świata Juniorów w Sporcie Pożarniczym w morawskich Svitavach; str. 50
 • Jacek Kolber, Mistrzowski Andrychów – mistrzostwa w paralotniarstwie: konkurencje, rywalizacja, sukcesy strażaków; str. 51

nr 10/2014

 • Dariusz Bastecki, Bezpieczny sport – sport jako jeden z elementów profesjonalnego przygotowania strażaków a wypadki podczas zajęć z wychowania fizycznego i zawodów: jak im zapobiegać? opracowanie założeń kampanii, materiały informacyjne i promocyjne; str. 40
 • Elżbieta Przyłuska, Na głębokościach – XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków: konkurencje, przebieg, wyniki; str. 42

nr 11/2014

 • Lech Lewandowski, Strażackie rękawice – w połowie września 2014 r. Paweł Błaszczak, strażak z Komendy Miejskiej PSP w Legnicy wywalczył w Londynie tytuł mistrza świata amatorów kick-boxingu: sylwetka mistrza, droga do tytułu; str. 41

nr 12/2014

 • Monika Krajewska, Sprawniej! Szybciej! Mocniej! CrossFit! – program ćwiczeń do budowania kondycji fizycznej, podstawowe umiejętności fizyczne kształtowane przez CrossFit; str. 41

NIEPRZECIĘTNI / LUDZIE

nr 1/2014

 • rom, Tacy ludzie tworzą historię – stulecie urodzin płk. poż. w st. sp. Władysława Pilawskiego, nestora polskiego pożarnictwa, honorowego członka Klubu Generałów Pożarnictwa Polskiego: życiorys jubilata, uroczystości w rodzinnym mieście; str. 8

nr 7/2014

 • Lech Lewandowski, Nasz człowiek w Śląsku Wrocław – kim jest mł. bryg. Andrzej Traczyk – strażak i sportowiec związany z wrocławską Komendą Wojewódzką PSP, kierownik pierwszej drużyny klubu piłkarskiego Śląska Wrocław; str. 36

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2014

 • Jerzy Gutkowski, Śladami strażnic (cz. 3) – Warszawska Straż Ogniowa, dzieje siedziby Oddziału III; str. 47
 • Dariusz Falecki, Sikawki firmy Troetzer – historia jednej z pierwszych firm produkujących sprzęt strażacki w Królestwie Polskim; str. 50

nr 2/2014

 • Jerzy Gutkowski, Śladami strażnic (cz. 4) – Warszawska Straż Ogniowa, dzieje Oddziału IV przy ul. Chłodnej 3; str. 46
 • Dariusz Falecki, Strażackie Zakłady Przemysłowe – historyczne katalogi sprzętu pożarniczego – białe kruki dla muzeów i kolekcjonerów: katalog wydany przez Strażackie Zakłady Przemysłowe w zbiorach CMP; str. 50

nr 3/2014

 • Paweł Rochala, Kobieta czynu – 18 lipca 1850 r. Kraków spustoszył groźny pożar: ówczesna ochrona przeciwpożarowa miasta, akcja gaśnicza, rola Zofii z Branickich Potockiej w odbudowie i zorganizowaniu Miejskiej Straży Ogniowej; str. 47
 • Dariusz Falecki, Gaśnice Minimax – historia produkcji pianowej gaśnicy stożkowej firmy Minimax, ze zbiorów CMP; str. 50

nr 4/2014

 • Jerzy Gutkowski, Śladami strażnic (cz. 5) – Warszawska Straż Ogniowa, dzieje Oddziału V, czyli dzisiejszej JRG 5 przy ul. Marcinkowskiego 2; str. 45
 • Marek Pisarek, Półtora wieku na drabinie (cz. 1) – historia produkcji samochodów specjalnych – autodrabin firmy Iveco Magirus; str. 48
 • Dariusz Falecki, Śląski Związek – 1924-1939: 15 lat istnienia Śląskiego Związku Straży Pożarnych; str. 50

nr 5/2014

 • Jerzy Gutkowski, Od toporka do szabli – rozwój ceremoniału promocji oficerskiej: droga do gwiazdek, pierwsze promocje, znaczenia wyboru miejsca promocji; str. 43
 • Paweł Rochala, O fiasku pewnej idei – Bolesław Chomicz i jego wizja systemu polskiej ochrony przeciwpożarowej: dlaczego nie udało się rozwinąć prewencji opartej na systemie ubezpieczeń?; str. 46
 • Dariusz Falecki, Tryumfująca sikawka – od produkcji ręcznych sikawek Tryumf, poprzez motopompydo specjalizacji w zabudowie pożarniczej na samochodach: historia firmy Strażak; str. 50

nr 6/2014

 • Marek Pisarek, Półtora wieku na drabinie (cz. 2) – cd. historii produkcji samochodów specjalnych – autodrabin Iveco Magirus i dawne drabiny drewniane na drewnianych podwoziach ciągnionych przez konie, autodrabiny Magirusa w Polsce; str. 45
 • rom., Złoty zjazd – ilustrowany reportaż ze zjazdu absolwentów IX turnusu SOP dla uczczenia pamięci 50-lecia służby pożarniczej; str. 48
 • Żegnaj, Wilusiu – wspomnienie o zmarłym Wilhelmie Syrnickim – strażaku, społeczniku, kominiarzu; str. 49
 • Dariusz Falecki, Węże pożarnicze „Iwis” – historia produkcji pożarniczych węży tłocznych w fabryce Iwis – firmie założonej przez inż. Witolda Izdebskiego; str. 50

nr 7/2014

 • Dariusz Falecki, Najstarsza zawodowa z Wilna – straż pożarna w Wilnie założona w 1802 r. należy do najstarszych na świecie – rys historyczny jej polskiego charakteru do 1941 r., czyli chwili zbombardowania siedziby przy ul. Dominikańskiej; str. 50

nr 8/2014

 • Jerzy Gutkowski, Strażacy w powstaniu warszawskim (cz. 1) – konspiracyjna organizacja ochrony przeciwpożarowej, działalność straży podczas walk powstańczych, front walki z pożarami; str. 39
 • Elżbieta Przyłuska, Tradycja z nowoczesnością – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach: lokalizacja w zabytkowym zborze, eksponatowe osobliwości, samochody i nie tylko; str. 42
 • Elżbieta Przyłuska, Czujemy się potrzebni – o początkach i rozwoju rakoniewickiego muzeum w rozmowie z jego kierownikiem Anną Formaniewicz; str. 44
 • Marek Pisarek, Kultowy Jelcz – w 1974 r. Jelczańskie Zakłady Samochodowe skierowały do produkcji seryjnej pierwszy krajowy ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy GCBA 6/32 typ 004: Jelcz 325 DS. – zalety i wady; str. 46
 • Dariusz Falecki, Sprzęt strażacki Cegielskiego – historia powstania i funkcjonowania fabryki maszyn rolniczych i odlewni założonych przez Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, krótki życiorys założyciela, asortyment strażacki, sikawki powozowe w Rakoniewicach; str. 48

nr 9/2014

 • Jerzy Gutkowski, Strażacy w powstaniu warszawskim (cz. 2); str. 49

nr 10/2014

 • Marek Pisarek, Piękno w starej szacie – międzynarodowy zlot miłośników starej i nowej techniki strażackiej w czeskich Litomierzycach: opis prezentowanego sprzętu – unikatowy egzemplarz sikawki z napędem, jedyna w swoim rodzaju sikawka parowa, ponadstuletnie sprawne technicznie samochody i ich historia; str. 44
 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 1) – początki metod zapobiegania pożarom: od zarania dziejów do starożytnej Grecji, starożytny Rzym, straż pożarna Krassusa, zalecenia inżyniera Witruwiusza, przepisy przeciwpożarowe Nerona; str. 47
 • Dariusz Falecki, Skarby Składnicy Straży Pożarnych – powstanie Związku Floriańskiego, dynamiczny rozwój pożarnictwa polskiego i powstanie Składnicy Straży Pożarnych w Warszawie – lidera w produkcji pomp: oferta sprzętowa, eksponaty muzealne w CMP; str. 50

nr 11/2014

 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 2) – metody zapobiegania pożarom stosowane na ziemiach polskich w epoce brązu, wczesne i późne średniowiecze, początki porządków ogniowych; str. 45
 • Krzysztof Sobkowicz, Szlakiem głubczyckich Florianów – święty Florian jako historyczny patron Głubczyc w woj. opolskim; str. 48
 • Zbigniew Todorski, Konstruktor motopomp – inż. Władysław Górny, konstruktor, laureat nagrody Komitetu Nauki i Techniki: krótki życiorys, osiągnięcia konstruktorskie związane z motopompami i autopompami, konstrukcje i projekty; str. 49
 • Dariusz Falecki, Sprzęt pożarniczy firmy Lilpop, Rau i Loewenstein – rys historyczny rozwoju firmy, produkcja motopomp własnej konstrukcji z polskimi silnikami: opis techniczny, eksponaty tego sprzętu w CMP w Mysłowicach; str. 50

nr 12/2014

 • Lech Lewandowski, Droga, którą idę… – rozmowa o życiu ppłk. poż. w st. sp. Feliksa Kosteckiego – oficera pożarnictwa, pisarza, poety; str. 44
 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 3) – w 1374 r. Kraków, jako pierwsze miasto w kraju uchwalił własne porządki ogniowe, których era w całym kraju rozpoczęła się dopiero w XVI w. i trwała do połowy XIX w., kiedy to władze centralne zaczęły je zastępować dekretami i ustawami; str. 48
 • Dariusz Falecki, Siła drabin wolnostojących – historia konstruowania i produkcji drabin wolnostojących od pierwszych konstrukcji z 1811 r. rodem z Szwajcarii – polscy konstruktorzy, produkcja drabin w Polsce, kolekcja drabin w CMP; str. 50

Bloki tematyczne w poszczególnych numerach:

 • Pożar gazociągu w Jankowie Przygodzkim
  • nr 12014, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • Zapobieganie awariom przemysłowym
  • nr 2/2014, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”, „Rozpoznawanie zagrożeń”
 • Pożary wewnętrzne
  • nr 7/2014, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • Warsztat ratownika (cykl instruktażowy)
  • nr 1/2014, str. 24;
  • nr 3/2014, str. 20;
  • nr 4/2014, str. 22;
  • nr 8/2014, str. 12 i 20;
  • nr 9/2014, str. 26;
  • nr 11/2014, str. 12;
  • nr 12/2014, str. 8
 • Ćwiczenia Pionex 2014
  • nr 9/2014, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • Jak oswoić media
  • nr 12/2014, w dziale „Organizacja”
do góry