• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2010

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2010

ROZMOWA MIESIĄCA 

Łańduch A. "Jeździmy jak żyjemy - byle jak i z dnia na dzień" - rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem Krystkiem, twórcą Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT; nr 11, str. 6 

Przyłuska E. "Dajmy sobie szansę" - rozmowa mł. bryg. Cezarym Dobrodziejem - psychologiem, starszym wykładowcą Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wieloletnim propagatorem psychoedukacji wśród strażaków, o tworzeniu systemu pomocy psychologicznej w PSP ; nr 1, str. 6 

Przyłuska E. "Stawiamy na rozwój i praktykę" - o ratownictwie chemicznym w kompetencjach Państwowej Straży Pożarnej i doświadczeniach wynikających z  organizacji specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego w strukturach poznańskiej straży pożarnej przez dziesięcioma laty mówi bryg. dr inż. Jerzy Ranecki, zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu ; nr 3, str. 7 

Przyłuska E. "Polska Norma stosowana" - o prawdach i mitach związanych z systemem normalizacji w rozmowie z dr. inż. Tomaszem Schweitzerem, prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; nr 7, str. 7 

Romanowski B. "Świat nas potrzebuje" - o bilansie polskiej misji ratowniczej na Haiti w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Wiesławem Leśniakiewiczem; nr 2, str. 6 

Romanowski B. "SGSP - tradycja zobowiązuje" - rozmowa z nadbryg. Ryszardem Dąbrową, rektorem-komendantem warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - o ty, jak uczelnia kształcąca specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa nadąża za wyzwaniami współczesności; nr 5, str. 7 

Romanowski B. "Na straży płuc Ziemi" - o przyszłości polskich lasów i współpracy na jej rzecz łączącej Lasy Państwowe z wieloma służbami mówi dyrektor generalny LP dr inż. Marian Pigan; nr 6, str. 7 

Romanowski B. "Uznanie należy się wszystkim" - o tym, jak służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności sprostały katastrofalnemu wymiarowi majowo-czerwcowej powodzi i jak sprawdziły się przyjęte rozwiązania systemowe, w rozmowie z nadbryg. Januszem Skulichem, zastępcą komendanta głównego PSP; nr 8, str. 9 

Romanowski B. "Zmiany  są konieczne" - o nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, jej najważniejszych założeniach i planach PSP na rok 2011 w rozmowie z komendantem głównym gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem; nr 12, str. 7  

Wójcik A. "Razem przeciwko terroryzmowi" - o celu powołania, zadaniach i współpracy międzynarodowej Centrum Antyterrorystycznego ABW w rozmowie jego dyrektorem płk. Zbigniewem Muszyńskim; nr 4, str. 11 

Wójcik A. "Lasy dobrze zarządzane" - o specyfice pożarów polskich lasów na tle Europy i polskiej gospodarce leśnej mówi dr hab. Ryszard Szczygieł, dyrektor ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa; nr 9, str. 6 

Wójcik A. "Ćwiczenia przede wszystkim" - o specyfice pracy ratowników na Pojezierzu Augustowskim, posiadanym i potrzebnym sprzęcie i przygotowaniach do zbliżającego się sezonu zimowego mówi bryg. Marcin Pożarowski, komendant powiatowy PSP w Augustowie; nr 10, str. 7 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

Aleksandrowicz T. "EURO 2012 jako zagrożenie" - zapewnienie bezpieczeństwa piłkarskim imprezom masowym a zagrożenia o charakterze terrorystycznym: jak stworzyć sprawnie funkcjonujący system bezpieczeństwa; nr 4, str. 17 

Anszczak M. Praktycznie o dekontaminacji" - polsko-litewskie ćwiczenia Ogrodniki 2010: gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i medyczne po katastrofie drogowej w transporcie materiałów niebezpiecznych; nr 9, str. 28 

AW "Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza >Mazowsze<"; nr 2, str. 28 

AW "St. kpt. Wiesław Drosio, dowódca JRG 1 w Warszawie oraz SGPR >Mazowsze< - na Haiti dowódca zespołu operacyjnego nr 1"; nr 2, str. 28 

AW "St. kpt. Artur Gonera, zastępca dowódcy JRG 1 w Warszawie, dowódca sekcji technicznej w SGPR >Mazowsze< - na Haiti ratownik w sekcji technicznej; nr 2, str. 29 

AW "Mł. bryg. Makary Szulc, dowódca SGPR >Łódź<, w czasie misji na Haiti przewodnik psa ratowniczego Macho"; nr 2, str. 32 

AW "Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza >Łodź<"; nr 2, str. 32 

AW "Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza >Gdańsk<"; nr 2, str. 33  

AW "St. kpt. Tomasz Czyż, oficer łącznikowy w SGPR >Gdańsk<, uczestnik misji na Haiti"; nr 2, str. 33 

AW "Sześć tysięcy misji rocznie" - o działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i procesie szkolenia ratowników pogotowia w wypowiedzi Jana Palucha, pilota LPR i Łukasza Chalupki, ratownika medycznego, członka załogi HEMS; nr 11, str. 24 

Bolechów B. "Krótka historia terroryzmu" - dzieje zjawiska, postaci z nim związane i jakie idee przyświecają dzisiejszym terrorystom; nr 4, str. 14 

Brandt S. "Wielkopolska walczy z zimą" - interwencje na zablokowanych przez opady śniegu drogach, śnieg zalegający na dach, niebezpieczny czad; nr 2, str. 44 

Dzięcielak P. "Gaz (nie)bezpieczny w  kawernach" - awaria w zakładzie dużego ryzyka: detonacja w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Mogilnie w Palędziu Dolnym - ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy; nr 6, str. 14 

EP "Mł. bryg. Bogdan Gumulak, dowódca JRG PSP nr 2 w Nowym Sączy i Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, na Haiti dowódca zespołu operacyjnego nr 2; nr 2, str. 30 

EP "St. kpt. Mariusz Chomoncik z SA PSP w Krakowie, koordynator ratownictwa medycznego, lekarz grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP na Haiti"; nr 2, str. 30 

EP "St. kpt. Tomasz Traciłowski, wykładowca w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu (wydział SA PSP w Krakowie), na Haiti oficer łącznikowy pracujący m.in. w sztabie międzynarodowym OSOCC" ; nr 2, str. 31 

EP "Mł. bryg. Sławomir Wojta, naczelnik Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup ratowniczych w Nowym Sączu (wydział SA PSP w Krakowie), na Haiti zastępca dowódcy zespołu operacyjnego nr 2"; nr 2, str. 31 

EP "Małopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza"; nr 2, str. 31 

EP "St. str. Marcin Ratajczak z JRG 4 Poznań, na Haiti przewodnik psa ratowniczego Bilasa"; nr 2, str. 34 

Frątczak P. "Technika w walce z pożarami lasów" - pojazdy w dyspozycji polskiego batalionu gaśniczego uczestniczącego w misji w Rosji i wnioski po akcji: jakich samochodów potrzeba PSP do  działań podczas pożarów w lasach; nr 9, str. 18 

Frątczak P., Jankowski R. "Lekki samochód do rozpoznawania skażeń NBC (ABC)"; nr 4, str. 25 

Frątczak P., Pisarek M. "Nowości na drogę" - nowa generacja ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków zdarzeń na drogach w wyposażeniu PSP; nr 11, str. 20 

Gartowski T. "Dylematy transportowe" - historia działania polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych na przestrzeni ostatnich 20 lat: co się zmieniło, z jakimi największymi trudnościami borykamy się dzisiaj, jakim sprzętem transportowym dysponujemy; nr 2, str. 35 

Grabiec D. "Ratownictwo wodne w PSP - spojrzenie z zewnątrz" - czy PSP powinna uczestniczyć w podwodnych akcjach poszukiwawczych, które nie mają na celu ratowania życia i mienia? (artykuł dyskusyjny); nr 10, str. 13 

Janowczyk B. "Przełamywanie lodów" - zjawiska lodowe na polskich rzekach - zima 2010, więcej o akcji lodołamania na Odrze i Zbiorniku Włocławskim ; nr 4, str. 32 

Janowski M. "Nowatorsko o ratownictwie" - Międzynarodowe Seminarium Ratownicze Ogrodniki 2010 w programie polsko-litewskiej współpracy ratowniczej: nietypowe rozwiązania w taktyce i technice ratowniczo-gaśniczej - rozwiązania szwedzkie; nr 9, str. 30 

Janowski M. "Akcje w śniegu" - przykłady tegorocznych zimowych interwencji podlaskiej PSP; nr 2, str. 45 

Janowski M. "Między cysternami a szklanym ekranem" - jak zapanować nad przekazem medialnym podczas szeroko zakrojonej akcji ratowniczej: refleksje z pracy zespołu prasowego po listopadowej kolizji cystern kolejowych w Białymstoku; nr 12, str. 14 

Jarocka-Krzemkowska M. "Psy w działaniu" - lutowa śnieżyca w regionie Kujaw i Pomorza i zawalenie się nieczynnej hali zakładów papierniczych Celuloza: akcja przeszukiwania gruzów; nr 3, str. 20 

Jarocka-Krzemkowska M. "Działać skutecznie" - wypadek drogowy samochodu do przewozu cieczy palnych z ładunkiem 7 tys. l na trasie Toruń - Olsztyn: akcja ratownicza i wyciągnięte z niej wnioski; nr 4, str. 31 

Jaroszyński W. "Przesyłki nadzorowane" - jak rozpoznać towar niebezpieczny przewożony przez środki transportu, które uległy kolizji: refleksje po listopadowej katastrofie kolejowej w Białymstoku; nr 12, str. 18 

Kędra M. "Operacja Rosja" - katastrofalne czerwcowo-lipcowe pożary lasów na terenie Federacji Rosyjskiej i pomoc ratownicza PSP: przygotowania do drogi, działania dzień po dniu, wypowiedzi uczestników akcji; nr 9, str. 8 

Knapik D. "Tonące konie" - załamanie się lodu na rzece pod czterema końmi: akcja JRG 3 w Ustce; nr 3, str. 21 

Knapik P. "Operacja >Pożegnanie<"" - zabezpieczenie ratownicze uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej na Wawelu: zadania PSP, służb ratowniczych  porządkowych, prace koncepcyjne, planistyczne, zaangażowane siły i środki; nr 5, str. 10 

Kociołek K.T. "Działania na szynach" - specyfika akcji z zakresu ratownictwa kolejowego: pociągi pasażerskie, składy towarowe, pożary pociągów, działania w tunelach i inne praktyczne wskazówki; nr 12, str. 20 

Komorowski M., Feltynowski M., Langner M. "Piekło na ziemi" - kataklizm trzęsienia ziemi na Haiti i polska grupa ratownicza z misją pomocy: od przygotowań do powrotu - raport dzień po dniu, fotoreportaż z ważnych momentów akcji; nr 2, str. 14 

Kopa D. "Zbiornik w ogniu" - pożar podziemnego zbiornika z gazem na stacji paliw w Kątach Wrocławskich: cenne wnioski dotyczące akcji związanych z zagrożeniami substancjami niebezpiecznymi; nr 3, str. 14 

Krajnik T. "Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza >Poznań<"; nr 2, str. 34 

Lew "Oskarżeni - niewinni" - "podwójny" pożar mieszkania we Wrocławiu, zarzuty wobec straży pożarnej i decyzja prokuratury rejonowej; nr 7, str. 34 

Lewandowski L. "Nocny samobójca" - telefon do stanowiska kierowania KP PSP w Wołowie od mężczyzny planującego samobójstwo: jak tym razem udało się zażegnąć niebezpieczeństwo i wnioski, jak prowadzić rozmowy w tak dramatycznych przypadkach; nr 7, str. 35 

Liszewski G. "Spenetrować kuter" - prace utworzonej przez komendanta głównego PSP grupa ratownicza Bornholm, ustalającej przyczyny katastrofy kutra rybackiego WŁA-127 na Morzu Bałtyckim; nr 7, str. 33 

Łańduch A. "Zmiany bez rewolucji" - o założeniach reorganizacji ratownictwa wodnego w PSP w rozmowie ze st. bryg. Dariuszem Marczyńskim, dyrektorem KCKRiOL, przewodniczącym Zespołu Komendanta Głównego ds. Ratownictwa Wodnego; nr 10, str. 16 

Łańduch A.  "Rozmowy o ratowaniu na drogach" - … z lek. med. Ignacym Baumbergiem, radcą komendanta głównego PSP i bryg. Tomaszem Krasowskim, dowódcą JRG 2 w Siedlcach: o bezpieczeństwie ratowanych i ratujących, najczęściej spotykanych obrażeniach i najczęstszych błędach w kwalifikowanej pierwszej pomocy po wypadkach drogowych ; nr 11, str. 18 

Łańduch A. "Całodobowy EC 135" - podstawowe parametry śmigłowców EC 135, nowych w wyposażeniu LPR, i możliwa dzięki nim perspektywa prowadzenia akcji nocnych; nr 11, str. 26 

Łańduch A. "Ratownictwo kolejarzy" - jak działają zespoły kolejowego ratownictwa technicznego: organizacja pracy, przygotowanie szkoleniowe; nr 12, str. 25 

Maj I. "SLRch ABC - doświadczenia z eksploatacji" - pierwszy w Polsce samochód specjalistyczny do prowadzenia rozpoznania w akcjach ratownictwa chemicznego: wyposażenie i możliwości; nr 4, str. 23 

Makowski A. "Wielki pożar w Łodzi" - ogień w halach fabryki opakowań Nicator: ogromna skala zdarzenia, współdziałanie znacznych sił i środków, utrudnienia, które napotykali prowadzący działania gaśnicze; nr 10, str. 20 

Maruszak P. "Jak przyjąć helikopter LPR - poradnik" - wskazówki dla strażaków PSP; nr 11, str. 23 

Materniak D. "Zarządzanie kryzysowe w Rosji" - Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, siły i środki w systemie zarządzania kryzysowego i stojące przed nim wyzwania; nr 9, str. 20 

Michałowski W. "Wypełniona misja" - ogromna powierzchnia objęta pożarem i groźne torfowiska: udział PSP w gaszeniu płonących lasów na terenie Federacji Rosyjskiej strategia w relacji zastępcy dowódcy polskiej grupy ratowniczej; nr 9, str. 16 

Niedbała J. "Historyczne wezbranie Wisły" - katastrofalny przybór wody w Wiśle po majowych i czerwcowych opadach: przyczyny, stany wód, przebieg i charakter fal wezbraniowych; nr 8, str. 6 

Oficer "Listy i polemiki. Straszenie terroryzmem" - komentarz do wywiadu "Polska nie jest gotowa na atak" (Rzeczpospolita, 1 kwietnia 2010 r.); nr 4, str. 30 

Pietrek G. "Zarządzanie kryzysowe na najwyższym szczeblu" - Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: zakres jego zadań i procedury działania; nr 8, str. 8 

Przyłuska E. "Specjaliści od mikrozabójców" - Polska wobec broni biologicznej iprzeciwdziałanie bioterroryzmowi: czy ma charakter systemowy?; nr 4, str. 20 

Przyłuska E. "Wiedzieć, jak działać" - rozmowa z dr. n. med. Januszem Kocikiem, dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii: czy w Polsce istnieje system przeciwdziałania zamachom bioterrorystycznym? ; nr 4, str. 22 

Przyłuska E. "Od niewolnictwa do zniewolenia" - Haiti: jak w kraju o tak słabych strukturach państwowych zbudować system chroniący ludność przed skutkami zagrożeń i katastrof; nr 2, str. 10 

Przyłuska E. "24 h na dobę" - ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza PSP z misją na Haiti: rozmowa z mł. bryg. Mariuszem Feltynowski, zastępcą dyrektora KCKRiOL, dowodzącym grupą i jego zastępcą bryg. Markiem Komorowskim, na co dzień doradcą komendanta głównego PSP; nr 2, str. 26 

Przyłuska E. "Szybka nauka" - rozmowa z mjr. Andrzejem Kondrasem, dowodzącym grupą funkcjonariuszy BOR w akcji na Haiti; nr 2, str. 38 

Przyłuska E. "(Nie)bezpieczne zdarzenia" - systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach: co powinni o nich wiedzieć strażacy prowadzący akcje ratownictwa drogowego; nr 11, str. 14 

Przyłuska E. "Taktyka w praktyce" - o tym, czy w ratownictwie drogowym da się ustalić precyzyjne standardy postępowania i  praktycznych wskazówkach dla prowadzących takie akcje mówi mł. bryg. Rafał Jankowski, dowódca JRG 6 w Warszawie; nr 11, str. 14 

Ranecki J. "Doskonalenie bezpieczeństwa chemicznego" - skala zagrożenia - prewencja - planowanie reagowania i reagowanie w razie poważnej awarii:  jak aglomeracja poznańska chroniona jest przed zagrożeniami chemicznymi; nr 3, str. 10 

Ranecki J. "Ćwiczenia w centrum handlowym" - dwuszczeblowy trening doskonalący działania ratowników PSP w wielkopowierzchniowych obiektach użyteczności publicznej: Galeria Malta w Poznaniu; nr 11, str. 28 

Rochala P. "Pożarnaja Ochrana" - struktura organizacyjna i szczególne wyzwania ratownicze i prewencyjne systemu ochrony przeciwpożarowej w Federacji Rosyjskiej; nr 9, str. 22 

rom. "Pożar - wróg lasu" - pokaz działań ratowniczo-gaśniczych w lesie w podwarszawskim Nadleśnictwie Drewnica i konferencja prasowa przedstawicieli Lasów Państwowych, PSP i Policji; nr 6, str. 16 

Rutkowski S. "Niebezpieczny wypoczynek nad wodą" - statystyki interwencji PSP w 2009 r.; nr 10, str. 12 

Sadowski D. "Inferno na torach" - katastrofalne zderzenie pociągów towarowych z ładunkiem ropopochodnych i LPG w białostockim węźle kolejowym: krajobraz po katastrofie, przyjęta taktyka działań, bilans akcji i wnioski po niej; nr 12, str. 10 

Słupek M. "Bezpieczniej na trasie - projekty indywidualne PSP w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko "; nr 11, str. 20 

Starko R. "Powódź w zimie" - … na terenie województwa lubelskiego: działania ratownicze, ewakuacja, współdziałanie służb i wnioski organizacyjne na przyszłość; nr 2, str. 46 

Wąsik W. "Mieszanka wybuchowa - gaz i alkohol" - wybuchy gazu w budynkach mieszkalnych na terenie Kielc i powiatu kieleckiego: akcje ratowniczo-gaśnicze - wskazówki dla strażaków, prawidłowe postępowanie  z instalacją gazową - wskazówki dla użytkowników; nr 3, str. 16 

Wojtasik J. "Styczniowy paraliż na Śląsku" - 2022 interwencje PSP w ciągu pięciu dni w pięciu powiatach: efekt rekordowych opadów śniegu i fali mrozów; nr 2, str. 48 

Wójcik A. "Wyspecjalizowani w chemii" - specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego w JRG 6 w Warszawie i katowickiej JRG 2; nr 3, str. 18 

Wójcik A. "Jak najmniej teorii, a jak najwięcej praktyki" - rozmowa z mł. bryg. Anną Obolewicz, głównym specjalistą w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa w Ochrony Ludności KG PSP: jak specjalistyczne ratownictwo chemiczne funkcjonuje dziś w strukturach PSP; nr 3, str. 18 

Wójcik A. "Zrobiłem to, co do mnie należało" - ratowanie wędkarza dryfujące na krze po Sanie - akcja minuta po minucie, Krzyż Kawalerski OOP dla bohatera tej akcji, mł. bryg. Daniela Dryniaka; kierunki rozwoju ratownictwa wodno-nurkowego w PSP; nr 3, str. 22 

Wójcik A. "Jak myśli terrorysta" - o psychologicznym portrecie terrorysty: typach osobowości predestynujących do takiej aktywności w rozmowie z dr. Bartoszem Bolechowem, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas; nr 4, str. 16 

Wójcik A. "Bezpieczny szpital" - rygorystyczne normy bezpieczeństwa i odpowiadający im system bezpieczeństwa w nowo wybudowanym szpitalu prywatnym Medicover w Warszawie: inteligentny nadzór i sterowanie; nr 4, str. 27 

Wójcik A. "Żywioły nie omijają lasów" - zasoby leśne Polski: co im zagraża, jakie podmioty i jakimi środkami chronią je przed zagrożeniem; nr 6, str. 11 

Wójcik A. "Instytut badający lasy" - rozmowa z Grażyną Szujecką, kierownikiem Zakładu Informacji Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, m.in. o tworzonym Krajowym Systemie Informacji o Pożarach Lasów; nr 5, str. 12 

Wójcik A. "Warto pomagać innym" - w rozmowie ze st. bryg. Dariuszem Marczyńskim, dyrektorem KCKRiOL KG PSP, dowódcą grupy polskich ratowników podczas sierpniowej misji w Rosji, o pierwszym tak szeroko zakrojonym udziale polskich strażaków w gaszeniu pożarów poza granicami kraju; nr 9, str. 14 

Wójcik A. "Zdążyć z pomocą. Organizacje humanitarne w Haiti" - jakie organizacje i w jaki sposób włączyły się w akcję po trzęsieniu ziemi, jak wyjść poza doraźne działania i ustalić długofalową strategię ich obecności w tym kraju; nr 2, str. 42 

Wójcik A. "Lepiej, ale nie dobrze" - statystyka śmiertelnych wypadków na polskich drogach w 2009 r. i interwencje prowadzone przez jednostki PSP i OSP; nr 11, str. 10 

Wójcik A. "Nowa jakość fotoradarów" -  Marcin Flieger, dyrektor Biura Szkolenia Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, o nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym: zarządzanie prędkością na wszystkich szlakach komunikacyjnych w Polsce - jak spiąć je w jeden system?; nr 11, str. 12 

Wójcik Z. "Operacja EURO 2012" - likwidacja skutków masowej katastrofy drogowej w terenie górskim, nocne poszukiwania poszkodowanych w katastrofie lotniczej - współpraca ratowników PCK ze służbami zawodowymi na ćwiczeniach w powiecie przemyskim ; nr 3, str. 13 

Zielińska M. "Strażacy wodniacy" - działania ratownicze na akwenach w KSRG: rola i zadania PSP, stopień wyszkolenia ratowników, współpraca z WOPR i OSP, statystyki kadr i interwencji; nr 10, str. 10 

* "Szpitale w sytuacjach kryzysowych" - sposób przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa: rozwiązania prawne; nr 4, str. 29 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI: DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE 

Buczak L. "Kraków bezpieczny" - wstępne podsumowanie działań przeciwpowodziowych w Krakowie i powiecie krakowskim; nr 8, str. 29 

Dyba P. "Powódź w Małopolsce" - dwie fale powodziowe, podjęte decyzje, przeprowadzone działania ratownicze: organizacja akcji, wykorzystany sprzęt, kompetencje i odpowiedzialność; nr 8, str. 27 

EP "Próba wałów" - jak pracował powołany przez komendanta wojewódzkiego PSP sztab monitorujący działania przeciwpowodziowe na terenie województwa mazowieckiego: podjęte decyzje, problemy organizacyjno-techniczne, wnioski; nr 8, str. 13 

EP "Podkarpacie pod wodą" - najgroźniejsze zjawiska związane z powodzią, kalejdoskop działań ratowników, najważniejsze wnioski organizacyjne na przyszłość; nr 8, str. 21 

Ferster H. "Mała wielka Panew" - majowa powódź na Opolszczyźnie: ogrom zagrożeń i szkód wyrządzonych przez wezbrane wody niewielkiej rzeki; nr 8, str. 31  

Fischer A. "Bogatynia pod wodą" - rozwój sytuacji powodziowej, skala zagrożenia i zniszczeń oraz działania podjęte przez ratowników w  woj. dolnośląskim; nr 9, str. 24 

Grelak T. "Lekcja z powodzi" - przegląd zagrożeń i podsumowanie działań przeciwpowodziowych na terenie Wielkopolski; nr 8, str. 36 

Krzyczkowski T. "Powiat lipski dzień po dniu" - cztery rzeki i rozmiar katastrofy w mazowieckim powiecie Lipsk: z jakimi zagrożeniami musiał się zmierzyć sztab kryzysowy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie siły zaangażowane były w działania ratownicze; nr 8, str. 16 

Lew "Powodziowe rozrachunki" - akcja ratownicza i bilans działań przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku; nr 8, str. 34 

Lewandowski L. "Francuskie wsparcie" - francuska grupa ratownicza i jej pomoc na linii walki  z powodzią na polsko-niemieckiej granicy w Zgorzelcu: efekt działania unijnego mechanizmu obrony cywilnej; nr 8, str. 30  

Lewandowski L. "Wrocławskie memento" - ponowne (po 13 latach od katastrofalnej powodzi) zagrożenie osiedla Kozanów: wysiłki ratowników i pytania o budowę domów na terenach zalewowych; nr 8, str. 34 

Lewandowski L. "Bezbronni wobec żywiołu" - 5 mln m3 wody wylane z uszkodzonego zbiornika technologicznego elektrowni Turów: ekstremalne warunki walki z żywiołem, tragiczny bilans akcji ratowniczej; nr 9, str. 26 

Łańduch A. "Powódź wniosków" - czy doświadczenia z tegorocznej akcji przeciwpowodziowej zmienią oblicze ratownictwa w Polsce: pytanie o optymalne wykorzystanie zasobów ratowniczych; nr 10, str. 18 

Przyłuska E. "Akcja w Porcie Praskim" - rozmowa z mł. bryg. Jackiem Majewskim, zastępcą dowódcy JRG 1 w Warszawie, dowodzącym  obroną wiślanego wału przeciwpowodziowego na odcinku Portu; nr 8, str. 15 

Przyłuska E. "Przebudzone stoki" - klęska wywołanych majową i czerwcową powodzią osuwisk w południowej Polsce: którym obszarom zagrażają szczególnie, jak minimalizować ich skutki; nr 8, str. 24 

Przyłuska E. "Życie na osuwiskach" - rozmowa z dr. Piotrem Niescierukiem z Pracowni Służby Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Karpacki w Krakowie: jak wyznaczać obszary zagrożone osuwiskami, czy da się przeciwdziałać ich powstawaniu i rekultywować zabudowę mieszkalną po zejściu osuwiska; nr 8, str. 26 

Rudnicki M. "Ratownicy PCK w działaniu" - pomoc humanitarna dla poszkodowanych przez powódź mieszkańców Bogatyni; nr 9, str. 27 

Starko R., Miciuła W. "Obrona Dobrego" - fala powodziowa w nadwiślańskich powiatach województwa lubelskiego; nr 8, str. 23 

Wojcik A. "Pomocne służby" - akcja przeciwpowodziowa: praktyczny sprawdzian współdziałania PSP, wojska, Policji, Straży Granicznej i grup ratownictwa PCK; nr 8, str. 38 

Wojtasik J. "Śląska powódź" - powódź błyskawiczna i jej katastrofalne skutki: obraz działań przeciwpowodziowych w podsumowaniach, wnioskach i statystykach; nr 8, str. 32  

Wójcik A. "Świętokrzyskie w walce z wielką wodą" - monstrualna skala zjawiska i podwójne uderzenie fali powodziowej: współdziałanie służb, samorządu i jednostek zarządzania kryzysowego; nr 8, str. 17  

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ 

Geszprych M. "Prawne aspekty ochrony ppoż. w lasach prywatnych"; nr 6, str. 22 

Jadwiszczak R. "Krajobraz po burzy" - pracownik odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową: raz jeszcze o nowelizacji Kodeksu pracy; nr 7, str. 17 

Janik P. "Rozpracować powódź" - jak działa i jak udoskonalać system rozpoznawania i monitoringu zagrożenia powodziowego: wnioski z tegorocznej powodzi; nr 8, str. 42 

Janik P. "Lifting bezpieczeństwa. Nowe uregulowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków" - … czyli zmiany w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; nr 11, str. 30  

Kępa P. "Powrót lasu" - rekultywacja pożarzysk w Nadleśnictwie Potrzebowice na terenie Puszczy Noteckiej; nr 6, str. 28 

Lewandowski L. "Skuteczniej chrońmy lasy" - rozmowa z Tadeuszem Włodarczykiem, głównym specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu; nr 6, str. 18 

Maj I. "Zmierzyć się z czadem" - objawy zatrucia tlenkiem węgla, rozkład stężenia CO w pomieszczeniach, jego pomiary i bezpieczeństwo ratowników; nr 11, str. 36  

Mocek A. "Kontrola budynków ZL IV?" - kompetencje i możliwości PSP w zakresie kontroli budynków mieszkalnych w obliczu obowiązujących uregulowań prawnych; nr 4, str. 40 

Mocek A. "Rola projektów branżowych" - projekty ogólnobudowlane i projekty poszczególnych instalacji uwzględniające urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie a konieczność uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.; nr 5, str. 16 

Mocek A. "Nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Mandat od strażaka?" -  postępowanie mandatowe: kogo można ukarać mandatem, z jakiego tytułu i jak określa się wysokość grzywny; nr 7, str. 20 

Monder S., Kozakiewicz P. "Palność egzotyków" - czy drewno egzotyczne w porównaniu do gatunków rodzimych jest rzeczywiście bardziej odporne na ogień?:  wyniki badań metodą rury ogniowej; nr 6, str. 25 

Nachlik E., Zaleski J. "Zarządzanie gospodarką wodną - diagnoza" - uwarunkowania historyczne, układ instytucjonalny, sposób finansowania, propozycje reformy strukturalnej; nr 8, str. 46 

Półka M., Piechocka E. "Użytkować z głową" - główne przyczyny powstawania pożarów w obiektach kategorii zagrożenia ludzi ZL i: użytkowanie obiektów a obecność materiałów niebezpiecznych pożarowo; nr 7, str. 13 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 5. Przedszkole" - budynki kategorii ZL II: szpitalne, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych; nr 1, str. 32 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 6. Hotel"; nr 3,  str. 32 

Rochala P. "Wymagania przeciwpożarowe dla budynków. Cz. 7. Podsumowanie" - minimalne wymagania w zakresie ochrony ppoż. w poszczególnych kategoriach zagrożenie ludzi ZL, zestawienie obowiązujących przepisów; nr 4, str. 37 

Rochala P. "Prewencja - fakty i mity. Cz. 1. Ilu ludzi ratuje prewentysta"  - służba kontrolno-rozpoznawcza w Państwowej Straży Pożarnej?: zadania, zakres kompetencji, kadry, statystyki działań a straty pożarowe; nr 5, str. 13 

Rochala P. "Prewencja - fakty i mity. Cz. 2. Co wolno prewentyście" - zakres władzy i uprawnień funkcjonariuszy przeprowadzających czynności kontrolno-rozpoznawcze; nr 6, str. 30 

Rochala P. "Prewencja - fakty i mity. Cz. 3. Wstęp do władzy nakazowej" - kolejne kroki postępowania kontrolno-rozpoznawczego, prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego; nr 7, str. 10 

Rochala P. "Melioracja" - zagrożenie powodziowe a regulacja rzek: Natura 2000, Prawo wodne, teoria i praktyka; nr 8, str. 45 

Rochala P. "Prewencja - fakty i mity. Cz. 4. Pełnia władzy, czyli wydanie decyzji administracyjnej" - formalnie nieodzowne części składowe decyzji; nr 10, str. 35 

Rochala P. "Prewencja - fakty i mity. Cz. 5. Garść błędów" - zakres uprawnień strażaków do kontroli budynków mieszkalnych: na przykładzie autentycznym; nr 11, str. 33 

Sawicki T. "Gryzonie sprawcami pożarów" - jak szukać śladów pożaru o takiej przyczynie (zniszczenie izolacji przewodów elektrycznych); nr 3, str. 26 

Sawicki T. "PSP od dochodzeń" - Państwowa Straż Pożarna jako organ administracji rządowej i jej prawny obowiązek wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru: co oznacza w praktyce; nr 12, str. 28  

Wątor W. "Systemy wykrywania skażeń" - skażenia promieniotwórcze i biologiczne, placówki prowadzące pomiary, zadania stacji wczesnego ostrzegania; nr 3, str. 24 

Węsierski T. "Zjawisko BLEVE - fireball. Cz. 2. Obliczenia strumienia ciepła w odległości X od centrum fireball"; nr 1, str. 35 

Wójcik A. "Telewizja monitorowana" - kompleksowy system zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku głównej siedziby Grupy ITI: budynek biurowy i studio telewizyjne; nr 1, str. 37 

Wójcik A. "Instytut inny niż wszystkie" - zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Instytutu Pamięci narodowej: specyfika budynków biurowych i wystawowych oraz pomieszczeń z archiwaliami; nr 3, str. 29 

Wójcik A. "Multimedialnie o Chopinie" - z wizytą w warszawskim Zamku Ostrogskich, mieszczącym Muzeum Chopina: specyfika zagrożeń w przebudowanym obiekcie zabytkowym, system zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku; nr 5, str. 18 

Wójcik A. "Ćmielowska porcelana" - proces technologiczny produkcji, zagrożenia pożarowe i system zapobiegania im w Zakładach Porcelany "Ćmielów"; nr 7, str. 18 

Wójcik A. "Anwil - odpowiedzialność i nowoczesność" - system bezpieczeństwa funkcjonujący w zakładach Anwil SA - firmie będącej liderem e sektorze wielkiej syntezy chemicznej w kraju: rozwiązania techniczne w parze z rozwiązaniami organizacyjnymi; nr 12, str. 30 

Zarzycki J. "Wszędzie tak samo... być powinno" - o sposobach zabezpieczenia obszarów leśnych wszystkich form własności; nr 6, str. 19 

TECHNIKA 

Brandt S., Wiśniewski T. "SAWO 2010 - nie tylko targi" - jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Ochrony pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa w Poznaniu; nr 7, str. 24 

Czardybon J. "Bezpieczeństwo, ergonomia. funkcjonalność. Alternatywne przewody rurowe" - Przewody rurowe SUG z tworzyw sztucznych i przewody stalowe cienkościenne; nr 4, str. 34 

Fratczak P., Linder W. "INTERSCHUTZ 2010" - najciekawsze specjalistyczne pojazdy pożarnicze prezentowane na Międzynarodowych Targach Ratownictwa, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa i zabezpieczeń INTERSCHUTZ w Lipsku; nr 7, str. 26 

Frątczak P. "Z czym do powodzi?" - specjalistyczny sprzęt ratowniczy: czym dysponuje PSP, jaka pomoc dotarła z zagranicy podczas tegorocznej powodzi, czego brakuje w wyposażeniu polskich ratowników; nr 8, str. 39 

Frątczak P. "Sprawna zakładówka" - wyposażenie zakładowych straży pożarnych w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego na przykładzie sprzętu ciężkiego włocławskiej ZSP Anwil SA; nr 12, str. 34 

Frątczak P., Sakowska A. "Samoloty pożarnicze" - największe samoloty pożarnicze świata i wyjątkowość ich konstrukcji; nr 6, str. 36 

Jakucy K. "Termowizja - cichy bohater powodzi" - termografia i jej możliwości w akcjach ratowania ludzi prowadzonych przez PSP; nr 11, str. 44 

Kieliszek S., Gałaj J., Drzymała T. "Pompowanie na większą skalę" - pompy o dużej wydajności do wody zanieczyszczonej typoszeregu Bibo: jak sprawdziły się w tegorocznych działaniach przeciwpowodziowych; nr 11, str. 42 

MJ "Kramik. Chemochronny ratownik" - ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi przystosowane do noszenia aparatu powietrznego i hełmu strażackiego pod kombinezonem, dopuszczone do użyłkowania przez CNBOP; nr 3, str. 42 

MJ "Kramik. Namioty i zestawy do dekontaminacji" - wyposażenie ratowników służące do dekontaminacji masowej; nr 4, str. 36 

MJ "Kramik. Buty dla strażaka"; cz. 1 - nr 6, str. 35; cz. 2 - nr 7, str. 32 

MJ "Kramik. Motopompy"; nr 8, str. 41 

MJ "Kramik. Motopompy przewoźne i przenośne" - ... dostępne na polskim rynku, z atestem CNBOP; nr 9, str. 36 

MJ "Kramik. Czym po wodzie?" - łodzie i pontony hybrydowe używane w straży pożarnej do ratownictwa wodnego; nr 10, str. 34 

Mojek M., Czajka J. "W Kielcach o bezpieczeństwie" - nowe technologie w służbie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, czyli ekspozycja i konferencja podczas XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i XVI Międzynarodowych Targów Logistycznych; nr 9, str. 34 

Nagrodzka M., Małozięć D. "Bomba kalorymetryczna i pomiar ciepła spalania" - jak przebiegają te badania, czemu służą ich wyniki; nr 11, str. 40 

Popielarczyk T. "Nowe wymagania dla DSO" - zharmonizowana norma europejska i jej zapisy: wymagania dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji instalacji oraz central DSO; nr 7, str. 22 

Rakowska J., Porycka B. "Czym gasić?" - kategorie pożarów leśnych i środki zwilżające zwiększające skuteczność gaszenia; nr 6, str. 33 

Szczygieł R., Porycka B., Rakowska J., Kwiatkowski M. "Zwilżacz czy woda?" - niedoskonała woda i sprawdzone środki zwilżające: efektywność w gaszeniu pożarów lasów zbadana przez CNBOP; nr 12, str. 36 

Zakrzewski R. "Nowości do wykorzystania" - postępująca automatyzacja i coraz bardziej inteligentne systemy w sprzęcie ratowniczym - nowinki targów INTERSCHUTZ 2010; nr 9, str. 32 

Zboina J., Mroczko G. "Świadectwa dopuszczenia po nowelizacji" - ... rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania: co nowelizacja oznacza dla właścicieli już wydanych świadectw, kolejność aktualizacji; nr 10, str. 32 

Zbrożek P., Prasuła J. "Bezpieczeństwo, ergonomia. funkcjonalność. Bezpieczne SUG" - bezpieczeństwo ludzi a zagrożenia stwarzane przez tę technologię gaśniczą (efekt psychologiczny, zagrożenia dla zdrowia i życia); nr 3, str. 40 

SZKOLENIE 

Baumberg I. "Jak meldować" - sporządzanie meldunków i raportów ze zdarzeń: jak prawidłowo formułować informacje dotyczące czynności z zakresu ratownictwa medycznego (specjalistyczna nomenklatura w danych opisowych); nr 1, str. 28 

Czajka J. "System ochrony ludności. Powszechny e-learning" - platforma e-learningowa dla wszystkich służb jako element wspomagania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej: jak będzie działała; nr 12, str. 44 

Gieroń D. "Śpiewająco o 112" - Europejski dzień numeru 112 we Włoszczowie; nr 3, str. 37 

Jadwiszczak R. "Hartowanie w komorze" - komora dymowa jako narzędzie w procesie szkolenia ratowników PSP: oczywiste zalety i zagadnienia do dyskusji; nr 1, str. 22 

Lewandowski L. "Profesjonaliści za kółkiem" - statystyka wypadków drogowych z udziałem pojazdów pożarniczych - koncepcja szkoleń doskonalących dla strażaków-kierowców; nr 1, str. 24 

Lewandowski L. "Wykorzystać unijną szansę" -  rozmowa ze st. kpt. Krzysztofem Gielsą, regionalnym koordynatorem ds. pozyskiwania funduszy unijnych KW PSP we Wrocławiu; nr 1, str. 25 

Piątek R. "Współpraca bez granic" - międzynarodowe ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu ratownictwa wysokościowego: wykorzystanie śmigłowca podczas powodzi w woj. zachodniopomorskim;  nr 4, str. 42 

Ranecki J. "W szpitalnym labiryncie" - ochrona przeciwpożarowa i postępowanie ratownicze w obiekcie szpitala - warsztaty Komendy miejskiej PSP w Poznaniu; nr 1, str. 26 

rom. "Numer życia" - numer 112: świadomość społeczna w krajach Unii Europejskiej, działanie systemu w Polsce; nr 3, str. 36 

rom. "O bezpieczeństwie nigdy za wiele" - systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych: konferencja w Warszawie; nr 4, str. 43 

Romaniuk-Rękas A. "Awaria w browarze" - wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej: ćwiczenia zgrywające SGRChem z Bielska-Białej, JRG Żywiec i służby technicznej Browaru w Żywcu; nr 1, str. 26 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE 

Boike M. "Czas na przerwę" - charakter pracy ratownika i konieczność odpoczynku pozwalającego na regenerację psychofizyczną: jak odpoczywać efektywnie; nr 6, str. 47 

Boike M. "Trudny powrót do domu" - jak rozładować napięcia psychiczne spowodowane długotrwałym stresem: refleksje po misji polskiej grupy ratowniczej na Haiti; nr 2, str. 49  

Kacperczyk A. "Moc rozmowy" - jak dzielić się emocjami nagromadzonymi po trudnych akcjach, jak dzięki rozmowie budować wspólnotę zmiany służbowej; nr 1, str. 14 

Łańduch A. "Mobbing - narzędzie do eliminacji ludzi" - o tym, kiedy możemy mówić o mobbingu, jakie osoby najczęściej on dotyka i jak się przed nim uchronić w rozmowie z Jadwigą Piekarską ze Stowarzyszenia Antymobbingowego Barbary Grabowskiej; nr 9, str. 44 

Łańduch A. "Nadzieja umiera ostatnia" - rozmowa z mł. asp. Anną Nawrocką ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, niosącą pomoc psychologiczną rodzinom ofiar wrześniowej katastrofy polskiego autokaru pod Berlinem; nr 10, str. 24 

Marcinkiewicz M. "Rodzic na służbie" - specyfika zawodu strażaka i stresy przenoszące się na najmłodszych domowników: jak ich przed tym uchronić; nr 12, str. 46 

Piórowska A. "Jak rozmawiać z poszkodowanym"; nr 11, str. 39 

Pluczyńska J.  "Krok w przepaść. Cz. 2" - najczęstsze mity o właściwym postępowaniu w kontakcie z potencjalnym samobójcą; nr 7, str. 37  

Przyłuska E. "...psycholog w  służbie  to nie kara i dopust boży, lecz bonus" - rozmowa z dr Dorotą Merecz-Kot, kierownikiem Zakładu Psychologii Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi; nr 1, str. 19 

Przyłuska E. "Katastrofa pod Smoleńskiem. Zarys działań psychologów" - praca psychologów służb ratowniczych w działaniach koordynowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: pomoc rodzinom ofiar, akcja dzień po dniu; nr 5, str. 48 

Różycka M. "Krok w przepaść" - jak postępować w kontakcie z osobą deklarującą zamiar popełnienia samobójstwa?; nr 3, str. 49 

Różycka M. "Powódź i co dalej?" - obecność strażackich psychologów w miejscach dotkniętych powodzią: jak pomagać?; nr 8, str. 53 

Słodownik L., Przyłuska E. "Narażeni na stres" - istota stresu zawodowego w psychologii  a specyfika zawodu strażaka, profilaktyka w Polsce, rozwiązania brytyjskie i amerykańskie; nr 1, str. 10 

Wójcik A. "Psycholog potrzebny od zawsze" - praca psychologów w służbach ratowniczych , wojsku , policji i ich specyficzne zadania; nr 1, str. 15 

* "System pomocy psychologicznej w PSP" -  system pomocy psychologicznej w nowoczesnym systemie ratowniczym: najważniejsze tezy "Zasad organizacji pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej", opracowania zespołu eksperckiego kierowanego przez nadbryg. J. Skulicha; nr 1, str. 17 

ORGANIZACJA 

Chmielewski W. "Inspekcje operacyjne w OSP" - kontrola i rozliczenie: jak je przeprowadzić, by przyniosły pożądane efekty; nr 7, str. 38  

Gartowski T. "Dylematy transportowe - suplement" - organizacja transportu lotniczego dla grup poszukiwawczo-ratowniczych wyruszających na akcje zagraniczne; nr 3, str. 39 

Kała D.P. "Infrastruktura krytyczna" - elementy planu ochrony infrastruktury krytycznej, zadania Rządowego centrum Bezpieczeństwa, rola ABW i SiŁ Zbrojnych; nr 10, str. 26 

Kubiak T. "Czas służby a nadgodziny" - problem nadgodzin w organizacji służby w JRG, czyli jak zapewnić minimum operacyjne w podziale bojowym; nr 5, str. 21 

Langner A. "Perspektywa 2020" - jak powstawał dokument strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego; nr 6, str. 38 

Lewandowski L. "Odnaleźć się w strukturach" - licencjonowani ratownicy medyczni w szeregach strażaków PSP: jak wykorzystać ten potencjał; nr 3, str. 38 

Przyłuska E. "JRG na co dzień" - ludzie, sprzęt, interwencje, szkolenie i wsparcie innych służb: ratownicza rzeczywistość widziana z MSK w Piotrkowie Trybunalskim i JRG w Rawie Mazowieckiej; nr 5, str. 24 

Zarzycki J. "Obsada cd." - pojazd pożarniczy dysponowany do akcji ratowniczej jako pierwszy:  ilu strażaków powinno stanowić jego pełną obsadę? (list do redakcji w nawiązaniu do felietonu "Obsada", PP 10/2009, str. 54); nr 1, str. 31 

Zarzycki J. "Pożarnicze zawody i tytuły zawodowe" - strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa a stanowiska i stopnie służbowe, czyli przepisy kwalifikacyjne i struktura kadr w PSP; nr 5, str. 22 

DZIEŃ STRAŻAKA 2010 

Piątek R. "Dzień Strażaka z minutą ciszy" - wojewódzkie obchody w Zachodniopomorskiem - hołd dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim; nr 5, str. 30 

rom. "Pod żnińską basztą" - Dzień Strażaka w woj. kujawsko-pomorskim; nr 5, str. 30 

Wesołowski A., Romanowski B. "Kielce gościły rycerzy świętego Floriana" - Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka; nr 5, str. 28 

ROZMAITOŚCI 

Cybulska J. "Media - sprzymierzeniec czy nieprzyjaciel?" - prawo obywateli do informacji, wolność wypowiedzi jako prawo mass mediów i specyficzne uwarunkowania akcji ratowniczej: jak pogodzić wymogi tej sytuacji z korzyścią dla obu stron; nr 1, str. 39 

E.P. "Na dobry start. XXXIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej >Młodzież Zapobiega Pożarom<"; nr 6, str. 42 

Gartowski T. "To niemożliwe...." - kilka słów wspomnienia osób współdziałających ze strażakami PSP w swoje pracy i służbie poległych w katastrofie pod Smoleńskiem; nr 4, str. 8 

Januszczyk M. "OSP Chotomów z bliska" - jak działa nowoczesna jednostka OSP włączona do KSRG; nr 5, str. 36 

Przyłuska E. "Strażacy z liceum?" - "klasy mundurowe" w liceach ogólnokształcących: czy ukończenie klasy licealnej reklamowanej jako klasa o profilu pożarniczym daje rzeczywiste uprawnienia do wykonywania tego zawodu?; nr 9, str. 38 

Przyłuska E. "O korupcji" - obszary działalności Państwowej Straży Pożarnej szczególnie wrażliwe na korupcję: jakie postępowanie  jest, a jakie nie jest korupcją, jak eliminować to zagrożenie w sposób systemowy, sankcje karne; rozmowa z dr. Cezarym Trutkowskim, trenerze w  programie Fundacji im. S. Batorego "Przeciw Korupcji"; nr 12, str. 38 

r. "Generalska Wielkopolska" - nominacja generalska dla nadbryg. Wojciecha Mendelaka, wielkopolskiego komendanta PSP; nr 11, str. 48 

rom. "Polska w żałobie" - uroczystości żałobne i pożegnanie prezydenckiej pary po katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem: udział władz pożarniczych; nr 4, str. 7 

rom. "Czas na kolejny egzamin" - uroczysta majowa promocja oficerska absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie; nr 5, str. 37 

rom. "Strażacy-pielgrzymi na Jasnej Górze" - relacja z VI Ogólnopolskie Pielgrzymki Strażaków; nr 5, str. 38 

rom. "Dekada z EDURĄ" - dziesięciolecie Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa: historia powstania i bilans działalności, rozmowa z prezesem Januszem Jędrzejczykiem; nr 12, str. 41  

rom., aw. "Ostatnie pożegnania" - pogrzeby ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem, wspomnienie o przyjaciołach strażackiej służby: wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji SWiA Grzegorzu Dolniaku i prezesie małopolskiego PSL, działaczu Zarządu Głównego ZOSP RP Wiesławie Wodzie;  nr 4, str. 9 

Sulenta S., Romanowski B. "Ratownicze partnerstwo" - funkcjonowanie i finansowanie ochotniczych straży pożarnych - kierunki rozwoju OSP i ich współpracy z PSP: konferencja zorganizowana przez Senacki Zespół Strażaków; nr 1, str. 41 

Szczepaniuk K. "Przepis na najlepszą MDP" - Ochotnicza Straż Pożarna "Stołpno" i jej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - laureatka ogólnopolskiego konkursu Najlepsi z Najlepszych; nr 6, str. 40 

Wojtasiak J. "Integrujmy się!" - pierwszy Strażacki Zlot na terenach Expo Silesia w Sosnowcu; nr 9, str. 37 

Wójcik A. "Oddając krew, ratują życie. IV edycja programu "Ognisty ratownik - gorąca krew"; nr 1, str. 42 

Wójcik A. "Świętokrzyscy strażacy" - szczypta historii, współczesne zagrożenia, statystyka działań i jednostki specjalistyczne: PSP w woj. świętokrzyskim; nr 5, str. 31 

Wójcik A. "Strażacy ze Starachowic" - powiat starachowicki i jego system ratowniczy: PSP i OSP w KSRG oraz ich baza sprzętowa; nr 5, str. 34 

Zielińska E. "Ogień pełen znaczeń" - etymologia słowa ogień, jego symbolika i "ogniowe" związki frazeologiczne w polszczyźnie; nr 5, str. 40 

PRAWO W SŁUŻBIE 

Mroczek-Lep I. "Ochrona informacji niejawnych" - kto może uzyskać dostęp do takich informacji: postępowanie sprawdzające, potrzebne szkolenie; nr 7, str. 41 

Patalong A. "Podstawy ochrony danych osobowych. Cz. 2" - dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych, jej bezpieczeństwo i na kim spoczywa odpowiedzialność za nie; nr 1, str. 46 

Patalong A. "Administrator bezpieczeństwa informacji" - zakres zadań i odpowiedzialność ABI oraz jego usytuowanie w hierarchii organizacyjnej instytucji; nr 9, str. 42 

Pokojski W. "Postępowanie egzekucyjne. Cz. 1" - decyzja administracyjna i wszczęcie postępowania egzekucyjnego w praktyce działania komendantów powiatowych (miejskich) PSP; nr 12, str. 42 

Żurawski R. "Gdy strażak zostaje tatą" - czy strażacy mogą skorzystać z tzw. urlopu tacierzyńskiego i ojcowskiego, czyli uprawnień wynikających z Kodeksu pracy?; nr 10, str. 44 

Żurawski R. "Dodatkowy urlop dla strażaka"; nr 11, str. 45 

* "Wydawanie zaświadczeń" - postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń przez organy PSP; nr 4,  str. 46 

ROZWÓJ I FINANSE 

Rut Sz. "Możliwości finansowania projektów przeciwpowodziowych"; nr 8, str. 50 

Słupek M. "PSP a rozwój regionalny" - … określony przez rządową Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: wizja, cel strategiczny, system realizacji, ramy finansowania; nr 8, str. 52 

HISTORIA I TRADYCJE 

Falecki D. "Z kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Historia barokowej sikawki konnej"; nr 1, str. 48 

Falecki D. "Z kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Sikawki Wm. Knaust" - ... czyli wyroby Fabryki Knaust, jednego z najstarszych producentów sprzętu pożarniczego w Europie; nr 3, str. 45 

Falecki D. "Z kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Perełki Magirusa" - ... czyli unikatowe pojazdy z fabryki Konrada Dietricha Magirusa, wybitnego XIX-wiecznego konstruktora sprzętu pożarniczego; cz. 1 - nr 5, str. 46; cz. 2 - nr 7, str. 48 

Falecki D. "Z kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zagłębiowskie eksponaty" - sprzęt z wyposażenia straży pożarnych przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego; nr 9, str. 47 

Falecki D. "Z kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Historia fabryki braci Kieslich z Paczkowa" - cenne eksponaty sygnowane znakiem jednego z największych producentów sprzętu pożarniczego na przełomie 19. i 20 wieku na Śląsku; nr 11, str. 46 

Falecki D. "Inżynier Leon Frączek - konstruktor i patriota" - nietuzinkowa postać przedwojennego konstruktora motopomp, właściciela Pożarniczych Zakładów Mechanicznych w Poznaniu; nr 12, str. 47 

Krężel K. "Historia straży pożarnej w medalierstwie. Cz. 1. Ojcowie polskiego pożarnictwa" - Medal Honorowy im. Jozefa Tuliszkowskiego i im. Bolesława Chomicza; nr 1, str. 49 

Krężel K. "Historia straży pożarnej w medalierstwie. Cz. 2. Krótka historia OTP" - oficerskie technika pożarnicze w rysie historycznym i ich wizerunki w  pamiątkowych medalach; nr 3, str. 44 

Krężel K. "Historia straży pożarnej w medalierstwie. Cz. 3. Strażackie średniaki" - ... czyli o średnim szkolnictwie pożarniczym od 1950 r. i medalach pamiątkowych dokumentujących jego historię; nr 5, str. 47 

Linder J. "Para buch, pompa w ruch" - jak dzięki pracy strażaków z JRG 2 w podwarszawskich Włochach ożyła stuletnia sikawka parowa z wyposażenia Warszawskiej Straży Ogniowej; nr 11, str. 47 

Pisarek M. "Seagrave - przeszłość i teraźniejszość" - 130-letnia tradycja produkcji sprzętu pożarniczego - z dziejów amerykańskiej firmy Seagrave Fire Apparatus: cz. 1 - nr 4, str. 44, cz. 2 - nr 7, str. 46 

Pisarek M. "Stara technika w Litomierzycach" - kolejny zlot czeskich (i nie tylko) pasjonatów zabytkowej techniki pożarniczej - najciekawsze prezentowane pojazdy; nr 10, str. 46 

rom. "Przeszłość zachowana" - uroczystość 35-lecia działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; nr 10, str. 48 

Sawicki T. "Przerwany seans" - pożar w kinie objazdowym, w Wielopolu Skrzyńskim w 1955 r.: tragiczne wspomnienia i wyniki dochodzenia popożarowego; nr 5, str. 44 

Wójcik A. "Walka z ogniem i okupantem" - Warszawska Straż Ogniowa w akcjach gaśniczych podczas kampanii wrześniowej, w warszawskim gettcie, w czasie Powstania Warszawskiego i w walkach w batalionie "Nałęcz" AK; nr 7, str. 44 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Guzewski P. "Po naukę do Poznania" - poznańska Szkoła Aspirantów PSP jako organozator profesjonalnych szkoleń specjalistycznych z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów dla strażaków europejskich; nr 1, str. 44 

Janowski M. "Ratownictwo po norwesku" - ratownicy z Podlasia ze szkoleniową wizytą w południowonorweskim Starum:  projekt "Najlepsze praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy norweskimi i polskimi służbami ratowniczymi" realizowany przez KW PSP w Białymstoku; nr 10, str. 28 

Wiśniewski T., Borucka A. "Wielkopolska zapobiega pożarom" - działalność służby kontrolno-rozpoznawczej wielkopolskiej PSP: prezentacja podczas konferencji Fire Risk in Europe 2010 w Newcastle upon Tyne; nr 7, str. 40 

ZA GRANICĄ 

Gizowski M. "Ratownictwo po niemiecku" - techniki stosowane w ratownictwie drogowym w Polsce i w Niemczech: najważniejsze różnice; nr 5, str. 42 

Kołtacki P. "Amerykańska retrospekcja" - system ratownictwa i ochrony ludności i codzienna służba strażacka w powiecie St. Johns County na północy Florydy; nr 9, str. 41 

Marcinkowska E. "Dzień Strażaka w Rumunii" - tradycje związane z obchodami i ich tło historyczne; nr 5, str. 41 

Wójcik A. "CERT - pierwsza linia bezpieczeństwa" - Community Emergency Management Team, czyli ochotnicze obywatelskie grupy reagowania kryzysowego działające w USA; nr 9, str. 40 

SPORT I REKREACJA 

Betleja M. "Pamięć uczczona na sportowo" - XXII Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego w Rzeszowie; nr 7, str. 49 

EP "Najważniejsze, żeby mieć w sobie na tyle dyscypliny, by trenować także zimą" - rozmowa z Marcinem Zdziebłą, zwycięzcą II Międzynarodowych Zawodów "Toughest Firefighter Alive Poland" w Toruniu; nr 6, str. 49 

Kalinowski P. "Bieg paryski" - Międzynarodowy Bieg Przełajowy Strażaków w Créteil i występ polskiej reprezentacji; nr 3, str. 47 

Lewandowski L. "Święto strażackiej siatkówki" - XXVII Mistrzostwa Strażaków w Piłce Siatkowej w Legnicy; nr 3, str. 48 

Lewandowski L. "XVI Halowe Mistrzostwa Polski Piątek Piłkarskich. Piłka w grze"; nr 12, str. 45 

Linder J. "Mokre mistrzostwa" - XXVII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym rozgrywane w CS PSP w Częstochowie; nr 10, str. 38 

Łabajczyk W. "XXXIV Bieg Piastów. Śladami Justyny Kowalczyk" -tradycyjny bieg narciarski po raz siódmy z odrębna klasyfikacją strażaków; nr 3, str. 46 

rom. "Tylko dla twardych" - II Międzynarodowe Zawody "Toughest Firefighter Alive Poland" w Toruniu; nr 6, str. 48 

rom. "Mistrzowie zdetronizowani" - XXI Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków na poligonie wodnym Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem-Sulinowie; nr 10, str. 40 

Szukajło Z. "Sport to moje życie" - rozmowa z Bartłomiejem Wolanem, zwycięzcą XXI Euroregionalnych Mistrzostw Polski Strażaków-Płetwonurków; nr 10, str. 41 

Wójcik A. "Zdobyć doświadczenie" - warszawskie XII Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie; nr 10, str. 42 

Wójcik A. "Moja praca ma sens" - rozmowa z phm. Jakubem Sieczką, lekarzem medycyny, szefem Harcerskiej Szkoły Ratowniczej; nr 10, str. 42 

NIEPRZECIĘTNY 

Lew "Niekończący się maraton" - mł. bryg. Piotr Grzyb, zastępca komendanta powiatowego PSP w Wołowie na Dolnym Śląsku: maratończyk, uczestnik biegów wytrzymałościowych, miłośnik biegowych konkurencji ekstremalnych; nr 12, str. 48 

Przyłuska E. "Świat kobiety" - sekc. Magdalena Nowicka: ratownik poznańskiej JRG 4, trenerka psów ratowniczych i psów przewodników dla niewidomych; nr 3, str. 43 

Różański D. "Najlepszy z najlepszych" - Wielkopolski Strażak Roku: naczelnik OSP Lądek asp. sztab. Jerzy Orchowski; nr 9, str. 48 

Twardoń J. "Człowiek instytucja" - asp. sztab. Jerzy Kulczyk: najlepszy biegacz wśród strażaków przechodzi na zawodową emeryturę; nr 5, str. 43 

Wójcik A. "Straż skradła mi serce" - niegdyś Alfred von Hartmann, jedno z 200 tys. dzieci wywiezionych z Polski i zgermanizowanych w czasie II wojny światowej, dziś, po powrocie do polskich korzeni, mł. bryg. Alojzy Twardecki, emerytowany wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; nr 6, str. 44

do góry