• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2005

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2005 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Przysłupski B., Łańduch A. - "Integrujmy się" - rozmowa z Jackiem Dębickim, naczelnikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: współpraca GOPR z Państwową Strażą Pożarną, polskie ratownictwo górskie w faktach i liczbach; nr 1, str. 6
Przysłupski B., Łańduch A. - "Potrafimy wspólnie rozwiązywać problemy" - rozmowa z Markiem Szczepaniakiem, zastępcą dyrektora ds. operacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa: zagrożenia dla Bałtyku, zakres odpowiedzialności MSPiR, porozumienie Służby z PSP; nr 2, str. 6
Przysłupski B, Łańduch A. - "Możemy na siebie liczyć" - rozmowa z dr. inż. Zbigniewem Baranowskim, prezesem zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA: polskie ratownictwo górnicze, jego współpraca z PSP; nr 3, str. 6 
Przysłupski B., Łańduch A. - "Misja dla ratownictwa" - rozmowa z Jarosławem Gucwą, prezesem Polskiej Misji Medycznej, o roli stowarzyszenia w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz współpracy ze strażakami; nr 4, str. 6
B. Przysłupski, A. Łańduch - "Zmiany dają szanse" - rozmowa z gen. brygadierem Teofilem Jankowskim, komendantem głównym PSP - szefem OCK: roczna obecność polskich strażaków w strukturach ratowniczych zjednoczonej Europy, zmiany w najważniejszych ustawach strażackich; nr 5, str. 6
Przysłupski B., Łańduch A. - "Więcej szkoleń i ćwiczeń" - rozmowa z Wojciechem Lubiewą-Wieleżyńskim, prezesem zarządu Polskiej Izby przemysłu chemicznego: ocena współpracy z PSP, rola Izby w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju; nr 7, str. 5
B. Przysłupski, A. Łańduch - "Strażacy się sprawdzili" - rozmowa z Ignacym Baumbergiem, krajowym koordynatorem medycznym PSP o kondycji ratownictwa medycznego w Państwowej Straży Pożarnej; nr 6, str. 6
Przysłupski B. - "Profesor zwyczajna" - rozmowa ze st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanią Pofit-Szczepańską, profesorem zwyczajnym w Katedrze Działań Ratowniczych SGSP o jej drodze zawodowej, kadrze naukowej PSP, i statusie pożarnictwa jako dyscypliny naukowej; nr 8, str. 6
Łańduch A. - "Krótko, ale skutecznie" - rozmowa z Januszem Jędrzejczykiem, prezesem Dundacji Edukacja i technika Ratownictwa: rola Fundacji w rozwoju ratownictwa, pomocy udzielonej w okresie pięciolecia jej istnienia i dalszych planach; nr 9, str. 6
Przysłupski B., Łańduch A. - "Czy można ochronić lasy?" - rozmowa z dr Barbarą Ubysz, kierownikiem Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa: największe regionalne i globalne zagrożenia dla lasów, polski system ochrony lasów przed pożarami; nr 10, str. 10
Łańduch A. - "Zmiany na wysokościach" - rozmowa z bryg. Marianem Sochackim, współtwórcą ratownictwa wysokościowego w straży pożarnej w 25-lecie powstania pierwszej grupy tej specjalności; nr 11, str. 6

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Cholajda P. - "Wielki mały człowiek" - bohaterska śmierć sześcioletniego Brajana Chlebowskiego w pożarze mieszkania w Łodzi; nr 3, str. 12
Cieślak K. - "Baza 2000. Ćwiczenia taktyczno-bojowe w Centrum Paliw i Rozpuszczalników w Słomowie"; nr 6, str. 12
Ferster H. - "Terroryści na Opolszczyźnie" - zadania administracji publicznej w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa - szkolenie przygotowane przez OC; nr 7, str. 11
Gartowski T., Feltynowski M., Komorowski M. - "Dzień po... końcu świata. Polscy strażacy pośpieszyli z pomocą ofiarom kataklizmu w południowo-wschodniej Azji." - akcja ratownicza po uderzeniu tsunami: przedsięwzięcia ONZ, Unii Europejskiej, pomoc organizacji i rządu polskiego, zaangażowanie PSP; nr 1, str. 10
Gaszyński W. - "Zdarzenie masowe w definicjach" - pojęcie zdarzeń masowych: wyjaśnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof; nr 9, str. 14
J.T, J.K. - "Katastrofa budowlana w centrum miasta" - zawalenie się czterokondygnacyjnego budynku w Łodzi: akcja ratownicza, przyczyny katastrofy, charakterystyka budynku; nr 9, str. 10
Knapik P. - "We mgle i na lodzie. Karambol na A-4" - rozpoznanie, taktyka działań, akcja w liczbach; nr 4, str. 10
Lewandowski L. - "Dolnośląscy strażacy walczą z huraganem, czyli... Silni i porywisty" - akcja ratownicza wrocławskich służb ratowniczych po majowej wichurze, bilans zniszczeń; nr 7, str. 8
Łangowski K. - "Dobra orientacja w terenie. Orientacja terenu zdarzenia i jej wpływ na efektywność działań" - nr 11, str. 12
Łangowski K. - "Gotowi na skutki terroru. Konwencjonalne ataki terrorystyczne - wybrane problemy ratownicze"; nr 6, str. 14
Łangowski K. - "Zimna krew w gorącej sytuacji. Metodyka wstępnej oceny sytuacji po ataku terrorystycznym"; nr 10, str. 15
Maas P. - "Odszedł bohater" - tragiczna śmierć Daniela Dziubka, nastolatka niosącego pomoc tonącemu koledze, odznaczonego pośmiertnie Medalem za Ofiarność i Odwagę; nr 7, str. 11
Marczuk K. P. - "Londyn, 7 lipca" - atak terrorystyczny w londyński metrze: akcja ratunkowa po tragedii, londyńska straż pożarna w liczbach; nr 8, str. 10
Marczuk K. P. - "Madryckie fatum" - pożar w  biurowcu Windsor Building, największy w historii miasta; nr 3, str. 11 
Marczuk K. P. - "Wszystkie drogi prowadziły do Rzymu" - zabezpieczenie uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II: przedsięwzięcia włoskich formacji ochronno-porządkowych, statystyki; nr 5, str. 12
Marczuk K. P. - "Zobaczyć Apokalipsę" - katastrofa tsunami w Azji: jak zadziałał system wczesnego ostrzegania i system ochrony ludności; nr 2, str. 28
Marczuk K.P. - "Wizyta strasznej pani. Huragan Katrina zamienił Nowy Orlean w piekło" - rozwój wydarzeń, bilans zniszczeń, akcja ratownicza, zarządzanie kryzysowe w USA; nr 10, str. 18
Marczyński D. - "I zapobiegać, i leczyć. Planowanie i prowadzenie działań ratowniczych w szpitalach "; nr 1, str. 17
Motyka P. - "Niedostępne tunele" - prowadzenie działań ratowniczych w XIX-wiecznych tunelach kolejowych - ćwiczenia w woj. nowosądeckim; nr 7, str. 12
Motyka P. - "Skończyło się na strachu" - wyciek z magazynu ropopochodnych na Słowacji: grożba skażenia Popradu po polskiej stronie granicy, akcja ratownicza służb obu krajów; nr 11, str. 10  
Motyka P. - "Z ratowniczej praktyki. Niebezpieczne zakręty" - typowe groźne wypadki drogowe na trasie Nowy Sącz - Limanowa; nr 4, str. 12
Ranecki J. - "Poskromienie sarinu" - terrorystyczne zagrożenia masowe: seminarium i warsztaty SITP i KW PSP w Poznaniu podczas targów Sawo 2005; nr 9, str. 16
Ranecki J. - "Sacrum ocalone" - pożar dachu kościoła w Poznaniu: charakterystyka obiektu, specyfika akcji gaśniczych w budynkach sakralnych; nr 11, str. 15
Ranecki J. - "Uwaga! Zdarzenie nietypowe! Kiedy procedury nie wystarczą" - ładunek wybuchowy podłożony przez mieszkańca pod własny dom: akcja podjęta przez poznańskich strażaków; nr 10, str. 22
Rękas A. - "Rozkaz: ujarzmić" - pożar lasu na poligonie w Wędrzynie: taktyka działań gaśniczych, zaangażowane siły i środki; nr 6, str. 10
Sawicki T. - "Wybuchowa robota. Akcje ratownicze podczas erupcji gazów ziemnych z otworów wiertniczych" - zasady prowadzenia akcji ratowniczych, erupcje zanotowane w Polsce; nr 5, str. 14
Sochacki M. - "Jak dać drapaka z drapacza" - ćwiczenia w ewakuacji ludzi technikami linowymi w dwóch 40-piętrowych warszawskich wysokościowcach; nr 7, str. 10
Sochacki M. - "Sprawnie na wysokości. Wstęp do taktyki działań specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego PSP podczas akcji w obiektach wysokich" - skuteczność akcji, działalność prewencyjna PSP, statystyki ratownicze; nr 4, str. 16
Sołocha B. - "Fort wzięty" - manewry ratownictwa wysokościowego ratowników PSP i innych służb ratowniczych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień; nr 1, str. 15
Wilczyńska J. - "Niewidzialne zło" - recepta na skuteczny system ochrony przed groźbą skażeń chemicznych i promieniotwórczych: głos w dyskusji; nr 9, str. 15
ZWS - "Lekceważenie (żrących) zasad" - kolizja dwóch TIR-ów na drodze nr 50 w okolicach Góry Kalwarii: przewożony ładunek substancji niebezpiecznych, przebieg akcji, identyfikacja zagrożenia, współpraca z policją; nr 9, str. 12
ZWS - "Podpalacz w śmiertelnej pułapce" - eksplozja w warszawskiej kamienicy: przebieg akcji ratowniczej, zaangażowane służby, ustalanie przyczyny wybuchu; nr 2, str. 12
ZWS - "Przerwany powrót do domu" - tragiczne zderzenie szkolnego autobusu z pociągiem InterCity na przejeździe kolejowym we Władzinie k. Otwocka: akcja ratownicza, czynności dochodzeniowo-śledcze; nr 4, str. 20
(lan) - "Wichura przyniosła śmierć. Ostatnia akcja st. ogn. Witolda Pudlisa" - przebieg tragicznej akcji ratowniczej, droga zawodowa tragicznie zmarłego strażaka; nr 1, str. 14
OWO - "Pożar klasy VIP" - pożar sali konferencyjnej w budynku Kancelarii prezesa Rady Ministrów; nr 8, str. 13
pw - "Ratownicy PSP w Pakistanie" - udział polskiej grupy ratowniczej w akcji pomocy po trzęsieniu ziemi w Balakot; nr 10, str. 3

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kielin J. (opr.) - "Życiodajny wstrząs. Szybko zastosowana defibrylacja ratuje życie " - defibrylatory w wyposażeniu wozów policyjnych: pilotażowy projekt w Bremie (Niemcy) ; nr 1, str. 20
(land) - "Rozmowy o życiu" - konferencja SITP w Legnicy: aspekty medycznych działań ratowniczych, doświadczenia polskie i rozwiązania eueropejskie; nr 10, str. 23 
pw - "Walka o życie. Mistrzostwa Ratownictwo 2005" - Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających KSRG; nr 8, str. 14 
ZWS - "Ognisty podmuch" - pożar cysterny w Rozlewni Gazu Płynnego w okolicach Małkini: wybuch bleve, współdziałanie służb ratowniczych; nr 6, str.18

SZKOLENIE

Andryszkiewicz D. - "Szkolimy tureckich strażaków" - projekt restrukturyzacji ratownictwa w Turcji: szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 9, str. 3
Cholajda P., Nowak. M. - "Projekt na zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia zainteresowała się Kutnem" - pilotażowy projekt poprawy systemu ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa na drogach: ćwiczenia z ratownictwa drogowego; nr 5, str. 22
Deberna A. - "Komendant z Teksasu. William E. Peterson gościem SGSP" - wizyta prezydenta elekta Institution of Fire Engineers, komendanta straży pożarnej w Plano w Teksasie; nr 7, str. 42
Gartowski T., Komorowski M., Feltynowski M., Kędra M., Dudek B. (opr.) - "Tritolien wzywa pomocy" - ćwiczenia Mechanizmu Wspólnotowego Unii Europejskiej EU-DREX 2004 w Austrii: trzęsienie ziemi i uwolnienie substancji ABC; nr 1, str. 26
Gartowski T., Noga J., Komorowski M., Moździerz S., Markiewicz K., Jankowski R., Drosio W. (opr.) - "Na śniegu i mrozie. Ćwiczenia Mechanizmu Wspólnotowego Unii Europejskiej EU-ESCEX 2004" - mechanizmy funkcjonowania mechanizmów ochrony ludności po katastrofie naturalnej lub technicznej: trzęsienie ziemi, poligon Emergency Services College w Kuopio; nr 2, str. 25
Grzybowski P.,  Walczak J. - "Jak dobrze mieć sąsiada" - polsko-niemieckie seminarium służb ratowniczych i władz samorządowych w Policach: współpraca transgraniczna, zasady udzielania sąsiedzkiej pomocy, ćwiczenia; nr 8, str. 46
Komorowski W. - "Nurkowie na warsztatach" - II Pomorskie Warsztaty Nurkowe Zatoka Gdańska 2005; nr 8, str. 48
Kurosz P. - "Obrona cywilna rywalizuje" - zawody drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej powiatu poznańskiego; nr 10, str. 32
Kuszak W. - "Gra z terroryzmem. Ćwiczenia wieloszczeblowe Tuczępy 05" - integracyjne ćwiczenia operacyjno-taktyczne na terenie zakładów chemicznych Siarkopol i Chempol; nr 11, str. 23
Lewandowski L. - "Ratunek pod wodą" - ćwiczenia "Bajkał 2005" pod Wrocławiem: poszukiwawcze prace podwodne w warunkach małej widoczności; nr 11, str. 27
Łangowski K. - "W dym jak w dym" - coroczny sprawdzian strażaków zmian służbowych PSP woj,. kujawsko-pomorskiego w komorze dymowej: zakres ćwiczeń, parametry zaliczeniowe; nr 5, str. 42
Majka A., Zmysłowski K. W. - "Edukacja dla bezpieczeństwa państwa. Wyższe kursy obronne w Akademii Obrony Narodowej" - program kursów, oferta zajęć, kadra PSP w roli słuchaczy, wykładowców i ekspertów ; nr 1, str. 24
Rapka W. - "Pożar w rafinerii" - ćwiczenia na terenie Rafinerii Trzebinia SA: założenia ćwiczeń, scenariusz, wnioski końcowe; nr 9, str. 26
Rękas A. - "Aby nie było powtórki z historii..." - alarmowe ćwiczenia taktyczno-bojowe Zasieki 2004 w Gorzowie Wielkpolskim: pożar lasu, nielegalne przekroczenie granicy przez grupę terrorystów; nr 1, str. 34
Różycka M. - "Zdaniem psychologa. Kiedy choroby ciała maskują stres"; nr 11, str. 32
Sawicki T. - "Pożar w pajęczynie definicji" - aspekty pożaru odzwierciedlane w jego definicjach: Polskie Normy, rozporządzenia MSWIA, firmy ubezpieczeniowe, instytucje ochrony przeciwpożarowej, orzecznictwo sądowe; nr 1, str. 22
Schroeder M. - "Między nami strażakami. Nie bujajmy w obłokach" - system oceny jakości akci: czy jest potrzebny, jak powinien funkcjonować (artykuł dyskusyjny); nr 10, str. 34
Sochacki M. - "Naprawdę wysoki poziom. Międzynarodowe manewry szkoleniowo-ćwiczebne z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP dla przedstawicieli państw sąsiadujących z Polską"; nr 9, str. 25
Sołocha B., Szcześniak A. - "Międzynarodowe ćwiczenia Odersprung 2005. Brawa nie tylko od gapiów" - polsko-niemieckie manewry ratownicze: funkcjonowanie procedur postępowania w udzielaniu pomocy ratowniczej poza granicami kraju; nr 9, str. 28
Tanaś L. - "Zanim ruszy lawina" - międzynarodowe szkolenie w poszukiwaniu osób zasypanych śniegiem w Karkonoszach; nr 4, str. 30
Trojnar W. - "Ewakuacja 2005. Ważne ćwiczenia w Opolu" - ćwiczenia Ewakuacja 2005: doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas w budynku użyteczności publicznej; nr 9, str. 22
Urbaniak S. - "PSP kontra NH3. Ćwiczenia w hucie aluminium" - trening konińskiej kompanii gaśniczej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej; nr 11, str. 32
Wójcik Z. - "Im wcześniej, tym lepiej. Młodzież uczy się udzielać pierwszej pomocy" - Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu; nr 7, str. 42
(alan) - "25 lat w zawieszeniu" - międzynarodowe sympozjum i ćwiczenia w centrum Warszawy: jubileusz 25-lecia ratownictwa wysokościowego w straży pożarnej; nr 11, str. 28
(alan) - "Trzy sekundy do zwycięstwa" - II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego w Łodzi; nr 7, str. 38
(eljot) - "Holmes na pogorzelisku. II Międzynarodowa konferencja: Badanie przyczyn powstawania pożarów" - ... Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i poznańskiego oddziału SITP; nr 10, str. 30
(eljot) - "Krakowiacy zdobyli P(e)KiN" - doroczne zawody w bieganiu na 30. piętro w oprzyrządowaniu bojowym i aparacie oddechowym Wieżowiec 2005 w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki; nr 10, str. 28
(jel) - "Zmagania przyjaciół" - Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim w Ustrzykach Dolnych z udziałem National Ski Patrol (Ukraina), Horskiej Sluzby (Czechy), TOPR oraz grup regionalnych GOPR; nr 3, str. 26
(jel) - "Efekt motyla. XXII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym"; nr 7, str. 40
(land) - "Wiwat SGSP!" - inauguracja roku akademickiego 2005/2006: oferta edukacyjna SGSP; nr 10, str. 33
(land) - "Znów coś drgnęło" - seminarium ratownicze w Suwałkach: likwidacja następstw karastrof naturalnych, w tym trzęsień ziemi, podpisanie międzynarodowych umów o współpracy ratowniczej; nr 11, str. 30
OWO - "W wybuchowym sąsiedztwie. Ćwiczenia Pionki 2005" - ćwiczenia manewrowe: poważna awaria przemysłowa; nr 11, str. 24
PP - "Zwycięska Łódź. Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Bornem-Sulinowie"; nr 10, str. 36
ZWS - "Toksyczny obłok" - ćwiczenia manewrowe Chlor 2004: test planu operacyjno-ratowniczego Zakładu Wodociągu Północnego MPWiK w Warszawie; nr 1, str. 29

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE

Gierasimiuk T. - "Dochodowy dokument. Jak napisać strategię ochrony przeciwpożarowej" - fundusze strukturalne Unii Europejskiej a długofalowa strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa: przykład z woj. podlaskiego; nr 5, str. 38
Janowski M. - "Zintegrowana pomoc" - uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Ratowniczego W Białymstoku: zadania Centrum, przebieg inwestycji; nr 1, str. 39
Kielin J., Leśniakiewicz W. - "Tlenek węgla a sieć straży pożarnych" - toksyczne lotne produkty spalania w statystykach ofiar śmiertelnych pożarów a czas podjęcia działań ratowniczych: planowanie sieci straży pożarnych i liczebności ich obsad; nr 4, str. 42
Lewandowski L. - "Przepustka do przyszłości" - działalność ratownicza i inwestycje kłodzkiej straży pożarnej, statystyki; nr 6, str. 34
Schroeder M. - "Kategoria OSP a ryzyko" - metodyka kategoryzacji jednostek PSP: propozycje bazujące na uregulowaniach niemieckich; nr 4, str. 45
Szczepaniak A. - "Rok w straży. Gryfino" - wybrane zdarzenia, inwestycje, statystyki ratownicze z terenu operacyjnego; nr 5, str. 36
Szmidt-Jeżewska M. - "Pierwszy taki strażak w Polsce. St. bryg. Grzegorz Kniefel odznaczony papieskim medalem" - medal "Pro Ecclesia et Pontifice" w dowód uznania dla dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej w olsztyńskim kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka i medale diecezjalne "Prodesse Auso" dla jej uczestników; nr 1, str. 38
Zdrowowicz A. - "Ewakuacja w szkole" - konferencja "Ewakuacja ludzi z obiektów szkolnych" w Starogardzie Gdańskim:  ćwiczenia praktyczne i seminarium; nr 3, str. 22
(kpt) - "Gotowi na 112" - centrum dowodzenia służb ratowniczych powiatu wołomińskiego; nr 5, str. 40
(lan) - "Druhom na drogę" - 51 lekkich samochodów ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP: uroczystość przekazania na placu J. Piłsudskiego w Warszawie; nr 1, str. 36
(land) - "Strażnica w sąsiedztwie autostrady. Podwójne święto w powiecie zgierskim" - nowa siedziba JRG w Ozorkowie; nr 6, str. 36
pw - "Najwyższe wyróżnienie. Sztandary dla dwóch jednostek na Podkarpaciu" - ... Komendy powiatowej PSP i OSP w Manastercu: uroczystości w Lesku; nr 9, str. 39
pw - "Od dziś pod sztandarem. Jubileusz 40-lecia OSP w Mlęcinie" ; nr 11, str. 56
pw - "Pół wieku w Parczewie" - modernizacja strażnicy, odznaczenia dla strażaków i wręczenie sztandaru parczewskiej KP PSP; nr 7, str. 36

ORGANIZACJA

Buk P. - "Lider niemal naturalny. Miejsce PSP w powszechnym systemie ochrony ludności" - wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 10, str. 6
Buk. P - "Kolejny krok do przodu. Zmiany w ustawach pożarniczych"; nr 5, str. 9
eljot - "Z narad wojewódzkich. Lubelskie: O wszystkim decydują kadry"; nr 3, str. 14
Gajewska D. - "Wirtualne zakupy. Aukcje elektroniczne w straży pożarnej. Polska Platforma Przetargowa" - udzielanie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej: zasady i reguły; nr 4, str. 38
Gołębiewski J. - "Narodziny zarządzania kryzysowego" - czym jest zarządzanie kryzysowe: ewolucja polityki bezpieczeństwa w ostatnich dziesięcioleciach; nr 9, str. 36
Jakubowski J. - "Umiejętna koordynacja. Rola organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy humanitarnej"; nr 4, str. 40
Kubicka A., Różycka M. - "Nadzieje specjalistów, wątpliwości strażaków. Pomoc psychologiczna w Państwowej Straży Pożarnej"; nr 8, str. 38
Lew - "Szlifowanie formy" - okresowe szkolenie specjalistyczne kadry kierowniczej PSP i dowódców jednostek i funkcyjnych odwodów operacyjnych woj. dolnośląskiego; nr 8, str. 40
Marczyński D. - "KSRG wobec terroryzmu" - czy krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest przygotowany do organizacji akcji ratowniczej [p zamachu terrorystycznym; nr 11, str. 40
Michalski A., Słupek M. - "ZPORR-e pieniądze. Jak sięgnąć do unijnego portfela?" - możliwości pozyskiwania przez Państwową Straż Pożarną środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; nr 2, str. 40
Michalski Z. C. - OC na rozdrożu. Pożegnanie czy nowa formuła?" - wizja nowych zasad funkcjonowania obrony cywilnej w projekcie ustawy o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym; nr 6, str. 37 
Skomra W. - "Kim jest kierujący akcją ratowniczą" - odpowiedzialność karna i cywilna KAR za skutki decyzji administracyjnych wydawanych w toku działań ratowniczych: jakie zmiany przynosi wprowadzenie stanu klęski żywiołowej; nr 9, str. 30
Spaltabaka M. - "Dlaczego umorzyli...!?" - problematyka umarzania postępowania dyscyplinarnego: najczęstsze wątpliwości; nr 4, str. 32
Spaltabaka M. - "Utracić dorobek zawodowy" - pojęcie dorobku zawodowe w Państwowej Straży Pożarnej i powody jego utraty: przypadki rozpatrywane przez komisje dyscyplinarne PSP; nr 5, str. 44
Starko R. - "Dyskusja o zmianach. Narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP czterech województw" - makreregionalna narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w Puławach; nr 8, str. 40
Wątor W. - "Żołnierze chemicy i KSRG" - wojska chemiczne jako siły wspierające krajowy system ratowniczo-gaśniczy; nr 9, str. 34
Węckowski L. - "Konkretna kwota na bezcenny sprzęt" - wsparcie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego dla wielkopolskich jednostek OSP w KSRG; nr 9, str. 35
Wiśniewski B. - "MSWiA w systemie obronnym Rzeczpospolitej Polskiej" - nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego, konferencja kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i  administracji w Warszawie; nr 1, str. 40
(ał) - "Z narad wojewódzkich. Podlasie: Stawiamy na unijne fundusze"; nr 3, str. 39
(an) - "Z narad wojewódzkich. Pomorze: Wiele zadań na nowy rok" - podsumowanie działalności w roku ubiegłym, wypowiedź bryg. Zbigniewa Bizewskiego, pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP; nr 3, str. 41

jb - "Wielkopolska: Działamy wszechstronnie"; nr 2, str. 22
jel - "Z narad wojewódzkich. Podkarpackie: podwójne wzmocnienie"; nr 3, str. 26
Klonowski R. - "Łatwe pieniądze z Unii Europejskiej" - instrumenty wsparcia dla beneficjentów funduszy unijnych: projekt modelowy "112"; nr 3, str. 36

(jel.) - "Z narad wojewódzkich. Dolny Śląsk: Jeszcze bliżej Europy"; nr 2, str. 10
(kpt) - "Dla strażaków ponad podziałami. Z prac Parlamentarnego Zespołu Strażaków" - podsumowanie działalności trzeciej kadencji Zespołu; nr 8, str. 3
(kpt) - "Śląsk: Bohaterowie są wśród nas"; nr 2, str. 24
(kpt) - "Z narad wojewódzkich. Mazowsze: Rejon największych zagrożeń"; nr 2, str. 21
(kpt) - "Z narad wojewódzkich. Świętokrzyskie. Uczą się i zapobiegają"; nr 3, str. 46
(lan) - "Z narad wojewódzkich. Małopolska: Otwarci na współpracę zagraniczną" - nr 3, str. 24
(ł) - "Z narad wojewódzkich. Łódzkie: Filmowy debiut"; nr 3, str. 21
(ł) - "Z prac Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Wsparcie poselskie" - podsumowanie działalności Zespołu w 2004 roku; nr 3, str. 3
pw - "Z narad wojewódzkich. Kujawy i Pomorze: gratulujemy profesjonalizmu"; nr 3, str. 9
pw - "Z narad wojewódzkich. Warmia i Mazury" Ważne inwestycje"; nr 3, str. 50

* - "Z narad wojewódzkich. Opolszczyzna: Nie żyjemy ponad stan" - bilans narady oraz rozmowa z opolskim komendantem wojewódzkim PSP bryg. Karolem Stępniem (rozm. J. Linder); nr 2, str. 14

PRAWO W SŁUŻBIE 

pod redakcją Grażyny Leoncewicz
"Wykaz aktów prawnych"; nr 1, str. 42
"Zwrot kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki"; nr 2, str. 45
"Przegląd ważniejszych aktów prawnych; nr 3, str. 42; nr 5, str. 46
"Uznawanie kwalifikacji zawodowych"; nr 4, str. 48
"Okresy zaliczane do wysługi emerytalnej"; nr 6, str. 48
"Nowelizacje ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej"; nr 7, str. 44
"Duża nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej"; nr 8, str. 34; nr 9, str. 40
Kramarczyk D. - "Ile godzin służby? Ewolucja regulacji prawnych czasu służby strażaków PSP"; nr 9, str. 44
"Akty wykonawcze do dużej nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej"; cz. I - nr 10, str. 42; cz. II - nr 11, str. 44

NIEPRZECIĘTNY

Cholajda P. - "Zdobywca drapaczy chmur" - asp. sztab. Jerzy Kulicki, ratownik wysokościowy i wodny, członek łódzkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, z zamiłowania biegacz, zwycięzca biegu na 86. piętro Empire State Building (kat. 30-39 lat); nr 5, str. 51
Nowak M. - "Zdobędę Pik Komunizmu" - sekc. Rafał Szczot , strażak JRG nr 3 w Łodzi, i jego wysokogórska i speleologiczna pasja; nr 3, str. 51
Ostrowski J. - "Strażak długodystansowy" - z powołania strażak, z zamiłowania maratończyk: asp. Jacek Kusy - strażak-ratownik z JRG nr 1 w Częstochowie; nr 1, str. 45
Wasylik J. - "Mieć takiego dziadka" - Kazimierz Sowała, honorowy zastępca naczelnika OSP Zapusta Wielka Sieradz, pasjonat techniki pożarniczej, modelarz i malarz hobbysta; nr 8, str. 53
Wójcik Z. - "Skrzydlata pasja ogn. Jakubca" - hodowla gołębi pocztowych: wieloletnie hobby Józefa Jakubca, strażaka Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu, zasłużonego honorowego dawcy krwi; nr 2, str. 52
(adebe) - "Nie samą służbą, czyli... Artystyczne dusze SGSP" - wystawa prac kadry i słuchaczy Szkoły; nr 1, str. 44

ZA GRANICĄ

Godlewski M. - "Bogaty prostotą" - "Požiarnik" - miesięcznik ochotniczej straży pożarnej republiki czeskiej; nr 10, str. 48
Godlewski M. - "Grażdanką o ratownictwie. Służba Spasienia - białoruski miesięcznik nie tylko dla strażaków"; nr 6, str. 46
Godlewski M. - "Spravodajca, czyli reporter. Czasopismo słowackich strażaków"; nr 3, str. 49
Górzyński W., Skoczylas E. - "Jak to się robi na Dzikim Zachodzie. Czy łatwo zostać strażakiem w USA? Zasady rekrutacji w Plano (Teksas)"; nr 2, str. 47
Kielin J. - "Jak zostać strażakiem w Berlinie" - służba w Berlińskiej Straży Pożarnej: wymagania i zasady rekrutacji; nr 10, str. 46
Kokot S., Nocoń W. - "Pomoc w opałach. Grupy szybkiego reagowania - doświadczenia amerykańskie"; nr 9, str. 46
Łabajczyk W., Maziarz W. - "Wrota współczesnego pożarnictwa. FDIC - Konferencja Instruktorów Pożarnictwa w Indianapolis"; nr 6, str. 44 
Marczuk K. P. - "Gwardia znad Atlantyku" - Guardia Nacional Republicana - Narodowa Gwardia Republikańska Republiki Portugalii: charakterystyka formacji, zadania, jej rola podczas zabezpieczenia mistrzostw Euro 2004; nr 1, str. 48
Rapka W. - "Polka w Nowym Jorku. Firefighter Kinga Mielnik - polska krew w amerykańskiej straży pożarnej" - zawodowe doświadczenia funkcjonariuszki Nowojorskiej Straży Pożarnej; nr 7, str. 48
Rapka W. - "W cieniu Miss liberty, czyli... Legendarny FDNY z bliska" - organizacja, wyposażenie i życie codzienne w strażnicach Nowojorskiej Straży Pożarnej; nr 3, str. 28
K. P. - "Światowe forum strażaków" - Konferencja Delegatów CTIF podczas XIII Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych w Varaždin w Chorwacji; nr 8, str. 33

HISTORIA I TRADYCJE POŻARNICZE

Cholajda P. - "W awangardzie pożarnictwa. 200 lat ochrony przeciwpożarowej w Wolborzu"; nr 8, str. 52
Kotoński L. - "Kronika to zapis prawdy" - XII ogólnopolski konkurs kronik i XII konkurs na pamiętniki, wspomnienia i relacje i opracowania "Z dziejów OSP" we Wrocławiu; nr 10, str. 52
Krężel K. - "Czy potrzebna nam nowa odznaka?" - projekt ustanowienia odznaki honorowej "Za Rany i Kontuzje w Służbie Strażackiej"; nr 11, str. 48 
Pisarek M. - "Stare, ale jare. I Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych Województwa Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju"; nr 8, str. 50
(a.ł.) - "Pierwsi oficerowie" - spotkanie absolwentów pierwszego rocznika Szkoły Oficerów Pożarnictwa; nr 11, str. 47
eljot - "Tu, gdzie historia żyje. 30 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach"; nr 10, str. 50
(kpt) - "Lubimy strażaków" - wizyta komendanta głównego PSP - szefa OCK w Szkole Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej; nr 1, str. 54
WB - "Druga młodość pięknych maszyn. II Europejskie Zawody Sikawek Konnych" - ... w wielkopolskim Cichowie; nr 11, str. 50

PRZEPRASZAM, TYLKO TRZY PYTANIA

Łańduch A. - *** - pytania do nadbryg. dr. Ryszarda Grosseta, nowego komendanta-rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; nr 3, str. 55
PP - *** - pytania do senatora Wiesława Pietrzaka, przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego; nr 1, str. 55
PP - "Kuchnia po turecku" - pytania do st. bryg. Elżbiety Rakowskiej, komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie: dwutygodniowe szkolenie tureckich strażaków w częstochowskiej szkole; nr 9, str. 55
PP - "Pracowita kadencja" - pytania do senatora Józefa Dziemdzieli, wiceprzewodniczącego senackiej komisji obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi; nr 8, str. 57
PP - "W trosce o strażaków" - pytania do bryg. mgr. inż. Marka Chmiela, dyrektora Biura Organizacji i Nadzoru w Komendzie Głównej PSP - statystyki wypadków w PSP, działania prewencyjne; nr 4, str. 55

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Dobrucki I. - "Wietrzenie przepisów. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych" - szczegółowe wytyczne do projektowania i odbioru instalacji wentylacyjnej: co powinny zawierać?; nr 4, str. 28
Iwaniec R. - "Badania mówią: TAK. Czy przechowywanie sorbentu zanieczyszczonego olejem opałowym jest bezpieczne?" - przedmiot i metodyka badań, użyta aparatura; nr 5, str.18
Janowski M. - "(nie)Bezpieczne zbiorniki LPG" - zachowanie samochodowych zbiorników z gazem płynnym w warunkach pożaru: szkolenie strażaków woj. podlaskiego; nr 4, str. 25
Krawiecki A. - "Dziedzictwo narodowe zagrożone. Międzynarodowa konferencja Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń" - piąte spotkanie w Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów PSP w Krakowie; nr 11, str. 20
Lewandowski L. - "Gigant pod kontrolą" - system bezpieczeństwa na największym europejskim składowisku odpadów w Rudnej na Dolnym Śląsku; nr 9, str. 20
Matusz K. - " Woda, bezpieczeństwo, ja. VII Ogólnopolski konkurs Plastyczny rozstrzygnięty"; nr 6, str. 53
Porowski R. - "Ochrona przed wybuchem. Prawo jak tarcza" - zagrożenie wybuchem w przemyśle: systematyka wybuchów, przepisy prawa, dyrektywy unijne ATEX 100A i 137; nr 4, str. 22
Porowski R. - "Zabójcze drobiny. Ochrona przed wybuchem. Wybuchy pyłów palnych"; nr 11, str. 17
Porowski R., Ziębaczewski E. - "Ochrona przed wybuchem. Wybuchy chemiczne gazów i par cieczy palnych" - procesy zachodzące w trakcie wybuchu i rządzące nimi mechanizmy; nr 7, str. 20
Ranecki J. - "Mecz o bezpieczeństwo" - bezpieczeństwo podczas imprez masowych: uregulowania prawne, odpowiedzialność organizatorów, planowanie; nr 2, str. 16
Rydzyński A., Żuczek R. - "Dokument dla bezpieczeństwa. Praktyczne aspekty tworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem"; nr 11, str. 21
Sawicki T. - "Nos do pożarów" - wykorzystanie psów w przeszukiwaniu pogorzelisk i ustalaniu przyczyn pożarów; nr 2,str. 18
Sawicki T. - "Ogień - pasażer na gapę. Pożary w osobowym taborze kolejowym" - zagrożenie pożarowe w taborze kolejowym, badania i symulacje pożarów, praktyka akcji ratowniczych; nr 10, str. 24
Sawicki T. - "Ogień i czarne dziury. Bezpieczeństwo pożarowe tuneli drogowych" - klasyfikacja tuneli i wymagane zabezpieczenia dla poszczególnych klas, charakterystyczne pożary; nr 7, str. 14
Sawicki T. - Łatwo palne trudniej wykrywalne. Ciecze łatwo palne powszechnego użytku jako źródła pożarów"; nr 3, str. 13 
Szczygieł R., Ubysz B. - "Straty na lata. Ekologiczne skutki pożaru w Kuźni Raciborskiej"; nr 7, str. 18
Wilczyńska J. - "Dioksyny - śmiertelne zagrożenie" - powstawanie dioksyn, źródła emisji, szkodliwość, uregulowania prawne; nr 3, str. 20
Zaleski R. - "Bezpieczne Siema!. XI Przystanek Woodstock w Kostrzynie n. Odrą" - zabezpieczenie operacyjne imprezy, zaangażowane siły i środki; nr 9, str. 18
Zarzycki J. - "Światowe dziedzictwo natury. Znaczenie lasów i walka o ich istnienie" - główne zagrożenia dla lasów, działania prewencyjne, instrumenty wspomagania wykrywania zagrożeń i dowodzenia akcjami ratowniczymi; nr 8, str. 16

TECHNIKA POŻARNICZA

"Klub Maniaków Miniatur Interschutz 2005. Małe samochody na dużej wystawie" - ciekawostki dla kolekcjonerów modeli samochodów pożarniczych na targach Interschutz; nr 7, str. 30
Dzięcielak P. - "Zawodnicy wagi ciężkiej" - gama ciężkich samochodów gaśniczych w wyposażeniu PSP; cz. I - nr 6, str. 24; cz. II - nr 7, str. 32
Frątczak P., Pietrek D. - "Białe kruki w kolorze czerwonym. Samochód ratownictwa technicznego dla grup poszukiwawczo-ratowniczych"; nr 3, str. 32
Kawecki J. - "ALASKA, sposób na integrację" - system wspomagania reagowania kryzysowego ALASKA, opracowany w Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej: możliwości wykorzystania w działaniach PSP; nr 8, str. 24

Kośnik J. - "Wrażliwa czujka, radiowa Sieć. Czy bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe (WLAN) mogą zakłócać działanie urządzeń sygnalizacji pożarowej?; nr 2, str. 32
Krasuski A. - "Ewid 9x i co dalej?" - FINE: nowe oprogramowanie do ewidencji zdarzeń opracowywane w Zakładzie Informatyki i Łączności SGSP; nr 6, str. 21

Morawski E. - "Zrób to sam? Nie ma sprawy!" - urządzenie do dekontaminacji masowej - rozwiązanie z Komendy powiatowej PSP we Włodawie; nr 2, str. 38
Orłowski M. - "Historyczny numer jeden. Certyfikat dla firmy świadczącej usługi w ochronie przeciwpożarowej" - proces przygotowań do działalności certyfikacji usług w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpożarowej; nr 2, str. 39
Poremski B. - "Groźny brud. Ochrona dróg oddechowych strażaka - pewien marginalizowany problem" - czystość powietrza oddechowego i czynniki ją warunkujące; nr 2, str. 36
Poremski B. - "Podstawowe narzędzia strażaków" - jakość i użyteczność prostych sprzętów używanych podczas akcji gaśniczych i ratowniczych: ewolucja ich kształtów i funkcji; nr 10, str. 38
Poremski B. - "Uwaga, sprzęt pod napięciem!" - sprzęt oświetleniowy używany w strażach pożarnych: zagrożenia związane z nieprawidłowym użyciem i obsługą; nr 5, str. 24
Poremski B. - "Więcej światła! Jaką latarkę wybrać?" - modele latarek znajdujące zastosowanie w działaniach straży pożarnej: wady i zalety; nr 8, str. 20
Przysłupski B. - "Interschutz. Okno na świat jutra" - relacja z międzynarodowych targów ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed katastrofami i bezpieczeństwa Interschutz 2005: najciekawsze wystawiane produkty, przegląd nowości; nr 7, str. 25
Sikorski R. - "podnośnik w studni" - pierwszy w Polsce podnośnik hydrauliczny na przyczepie - wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Łodzi; nr 3, str. 34
Terlikowski M. - Pomoc z kosmosu. Satelita na usługach służb ratowniczych" - możliwości wykorzystania technologii obrazowania satelitarnego w zarządzanie kryzysowym; nr 11, str. 36
(eljot) - "Z góry lepiej widać. Polsko-francuskie seminarium przeciwpowodziowe" - szkolenie Klubu UBIFRANCE Polska i szefostwa Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Polsce: narzędzia wspomagania ochrony przeciwpowodziowej; nr 7, str. 24

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Grosset R. - "Kobe - lekcja taktyki i techniki" - wystawa najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie profilaktyki i monitoringu klęsk żywiołowych oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Kobe (Japonia); nr 3, str. 47
Kucnerowicz-Polak B. - "W cieniu azjatyckiej tragedii. Światowa Konferencja nt. Redukcji Skutków Katastrof Naturalnych - Kobe 2005"; nr 2, str. 50
Lewandowski L. - "Bezpieczeństwo w Grupie" - rozmowa z nadbryg. Piotrem Bukiem, komendantem głównym PSP - szefem OCK: ocena rezultatów wrocławskiego spotkania dyrektorów generalnych ds. ochrony ludności państw Grupy Wyszehradzkiej; nr 8, str. 44
LL - "Czwórka dla Europy" - spotkanie dyrektorów generalnych ds. ochrony ludności państw Grupy Wyszehradzkiej, Holandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii we Wrocławiu; nr 8, str. 44
Michalski A,, Godlewski M. - "Solidne wsparcie ochrony ludności. Nowe propozycje Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa na lądzie i na morzu" - założenia nowych działań Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa; nr 8, str. 41
Michalski A., Słupek M. - "Pieniądze leżą przy granicy. INTERREG III - środki finansowe UE również dla PSP" - możliwości wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki PSP z województw przygranicznych; nr 6, str. 39
(adebe) - "Europejska SGSP. Studenci w rozjazdach" - współpraca Szkoły z ratowniczymi uczelniami zagranicznymi; nr 6, str. 42
Sport i rekreacja
Frątczak P. - "Setka i hakówka. X Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym"; nr 4, str. 52
Jędrzejczyk J., Romanowski B. - "Kanada szczęśliwa dla Polaków. XI Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków w Quebecu"; nr 8, str. 28
Orlikowski J. - "Mokre mistrzostwa. Zawody pływackie w Poznaniu" - III Pływackie Mistrzostwa dla Strażaków PSP i OSP m. Poznania i Powiatu Poznańskiego; nr 10, str. 52
(ał) - "Zwyciężył profesjonalizm. XXII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej"; nr 4, str. 52
D.A. - "Motocykl zamiast GCBA" - zlot strażaków-motocyklistów w Hucisku: warsztaty ratownictwa medycznego, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego; nr 9, str. 50
(jel) - "Quebec 2005. Kanada pachniała medalami" - XI Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków w Kanadzie: sukces reprezentacji PSP; nr 7, str. 3 
K.D. - "Wiej, wietrze, wiej. III Żeglarskie Regaty Ratowników Mikołajki 2005"; nr 8, str. 30
K.Z. - "Zawody CTIF w Chorwacji" - XIII Międzyanrodowe Zawody Pożarnicze i XV międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Druzyn Pożarniczych w Varaždin; nr 8, str. 32
OWO - "Wróćmy nad jeziora" - VI Mazowieckie Zawody Strażaków-Płetwonurków nad Jeziorem Białym; nr 8, str. 49
PS - "Rowerem do komend" - podróż rowerowa st. kpt. Pawła Sekulskiego z KP PSP w Sierpcu: spod maxierzystej jednostki pod Parlament Europejski; nr 9, str. 50
(red) - "Pamięć ocalona. XII Memoriał im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja Malinowskiego"; nr 10, str. 52

do góry