• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2011

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2011

W OGNIU PYTAŃ

 • Łańduch A. "Teraz planowanie" - nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG: nacisk na planowanie operacyjne, formuła otwarta na podmioty komercyjne, zmiany w dokumentacji ratowniczej - czemu służą i jak będą wprowadzane mówi st. bryg. Dariusz Marczyński, dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; nr 4, str. 6
 • Łańduch A. "Pieniądze to nie wszystko" - czym jest i na czym polega efektywna motywacja tłumaczy Izabela Solarska, psycholog policyjny, specjalistka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi; nr 5, str. 14
 • Łańduch A. "Testy przed EURO" - o ćwiczeniach EU Carpathex jako sprawdzianie skuteczności uruchamiania systemu pomocy międzynarodowej i współpracy grup międzynarodowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mówi współpomysłodawca projektu EU Carpathex, zastępca kierownika ćwiczeń mł. bryg. Mariusz Feltynowski, z-za dyrektora KCKRiOL; nr 12, str., 6
 • Przyłuska E. "Synergia z wolontariuszami" - o relacjach Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami pozarządowymi i obopólnych korzyściach z tej współpracy w rozmowie z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim, zastępcą komendanta głównego PSP; nr 3, str. 6
 • Przyłuska E. "Dziel i rządź?" - o kierowaniu komendą powiatową, rządzeniu i zarządzaniu, władzy szefa, jego autorytecie i dogadywaniu się z podwładnymi w rozmowie ze st. bryg. Januszem Szylarem, komendantem powiatowym PSP w Lipsku w woj. mazowieckim; nr 6, str. 6
 • Przyłuska E. "Naczynia połączone" - jakie rozwiązania systemowe służące rozwojowi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego udało się wdrożyć w ostatnich latach mówi Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny w resorcie za ochronę przeciwpożarową; nr 8, str. 8
 • Romanowski B. "Jesteśmy sobie potrzebni" - o funkcjonowaniu Poselskiego Zespołu Strażaków, jego osiągnięciach i planach na przyszłość w rozmowie z przewodniczącą Zespołu, posłanką Krystyną Skowrońską; nr 1, str. 6
 • Romanowski B. "Jesteśmy realistami i wciąż się rozwijamy" - o dokonaniach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na przestrzeni minionych 90 lat, jego współpracy z PSP, przygotowaniu ochotników do działań ratowniczo-gaśniczych i roli OSP w KSRG w rozmowie z prezesem Związku dh. Waldemarem Pawlakiem; nr 9, str. 6
 • Wójcik A. "Przygotowani na zagrożenia" - o koncepcji utworzenia Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy z zintegrowanym stanowiskiem koordynacji i reagowania i współpracy władz miasta z Państwową Strażą Pożarną mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz; nr 2, str. 6
 • Wójcik A. "Trzy razy T" - ...czyli troska, tolerancja, tłumienie: o strategia działań policyjnych podczas wydarzeń związanych z polską prezydencją w UE i Euro 2012 w rozmowie z komendantem głównym Policji - generalnym inspektorem Andrzejem Matejukiem: nr 7, str. 6
 • Wójcik A. "Im gorzej, tym lepiej" - ćwicząc, wręcz powinno się popełniać błędy, czyli o nowej formule ćwiczeń, będących sprawdzianem rzeczywistych możliwości i obowiązującej od tego roku w PSP "Metodyce oceny ćwiczeń wojewódzkich, międzywojewódzkich i krajowych oraz międzynarodowych" mówi zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Janusz Skulich; nr 10, str. 6
 • Wójcik A. "Jakość czy jakoś?" - zarządzanie kryzysowym PR w Państwowej Straży Pożarnej - dobre praktyki przedstawia st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP; nr 12, str. 8

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

 • a.ł. "W wodnym żywiole" - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: zadania, zasady działania i finansowania działalności, aktywność na arenie międzynarodowej; nr 3, str. 12
 • aw "Górscy wolontariusze" - Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: zakres zadań, statystyka udzielonej pomocy, grupy regionalne GOPR, służby współpracujące; nr 3, str. 10
 • aw "Pomoc długofalowa" - Polska Akcja Humanitarna: komu i w czym pomaga, jakie są jej strategiczne cele; nr 3, str. 14
 • aw "Zastępy młodych" - Związek Harcerstwa Polskiego: idea ruchu harcerskiego, harcerstwo dziś - zadania cele, formy realizacji; nr 3, str. 16
 • aw "Wielkie granie - pomaganie" - Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: największa pozarządowa organizacja charytatywna w Polsce i jej spektakularne sukcesy; nr 3, str. 17
 • aw "Zapobiec cierpieniu" - Polski Czerwony Krzyż, najstarsza organizacja humanitarna w Polsce: czym się zajmuje i jak jej drogi przecinają się z zadaniami realizowanymi przez straż zawodową i ochotniczą; nr 3, str. 18
 • brom. "Na straży tradycji i współczesności" - społeczni ratownicy, czyli ochotnicze straże pożarne w liczbach, ich cele, zadania i konieczne do ich realizacji wyposażenie; nr 3, str. 8
 • Chrzan J. "Bezpieczeństwo - wspólna sprawa. Polsko-czeska współpraca przygraniczna": "Ścinawka", czyli ćwiczenia taktyczno-zgrywające polskich i czeskich strażaków, część unijnego projektu; nr 9, str. 20
 • EP "Współcześni rycerze" - Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska: kim są wolontariusze MSM, gdzie i jak działają; nr 3, str. 15
 • Goźliński D. "Siły i środki w ćwiczeniach. Planować, czy nie? - od sprecyzowania celu do potencjału sił i środków: osiem złotych zasad organizacji i przeprowadzania ćwiczeń; nr 10, str. 24
 • Jakucy K., Karsznia D. "Społeczne alarmowanie" - system alarmowania i ostrzegania w Warszawie - nowe możliwości: monitoring wizyjny zintegrowany z rozpoznawalnymi głośnikami syren, monitoring sprawności urządzeń; nr 5, str. 16
 • Janik P. "Duże kubatury - duży problem" - najcięższe grzechy przeciw systemowi ochrony przeciwpożarowej w budynkach wielkokubaturowych: nauka płynąca z konkretnych zdarzeń; nr 7, str. 14
 • Jarosz Z. "Mokra robota dobrze zorganizowana" - statystyka i specyfika działalności specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego; nr 5, str. 20
 • Kamieniecki M. "Bez scenariusza" - ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej "Bartek 2011" w obiektach Elewatora Bartoszyce: test nowych założeń - brak szczegółowego scenariusza ćwiczeń; nr 8, str. 24
 • Konieczny M. "Bilans lipcowych nawałnic. Łódzkie ciągle doświadczane" - milionowe straty i zaangażowane w działania siły; nr 8, str. 20
 • Konieczny M. (wsp. W. Kapiec, I. Baumberg) "Katastrofa w Babach" - wykolejenie pociągu relacji Warszawa - Katowice: jedna ofiara śmiertelna, ponad 80 osób rannych - pierwsze minuty po katastrofie, zawiązywanie się akcji ratowniczej, działania i decyzje sztabu, zaangażowane siły i środki; nr 9, str. 12
 • Kopa D. "Dolnośląskie doświadczenia" - ćwiczenia integrujące różne rodzaje ratownictwa specjalistycznego - specjalność KW PSP we Wrocławiu: pomysł, organizacja, bezpieczeństwo i wnioski; nr 7, str. 15
 • Kozyra R. "Pozaziemskie wsparcie" - techniki satelitarne w ziemskich zastosowaniach, czyli innowacyjne rozwiązania wspomagające działania ratowniczo-gaśnicze testowane podczas ćwiczeń EU Carpathex 2011; nr 11, str. 24
 • Kurowski D., Pater M. "Logistyka" - jak dobrze zorganizować zaplecze logistyczne podczas akcji i ćwiczeń o dużej skali: ogólne zasady, konkretne aspekty i co należy rozważyć; nr 10, str. 18
 • Kuśmirek J. "Dyspozytor na gorącej linii" - jakich predyspozycji potrzeba, by obsługiwać telefony alarmowe w stanowisku kierowania (przypadki rozmów z potencjalnymi samobójcami z terenu Małopolski), procedury przyjmowania zgłoszenia; nr 5, str. 18
 • Łańduch A. "Polacy a trzeci sektor" - o specyfice polskiego wolontariatu na tle krajów europejskich w rozmowie z Martą Gumkowską, prowadzącą badania socjologiczne trzeciego sektora i aktywności obywatelskiej; nr 3, str. 22
 • Langner M. "O zagrożeniach CBRN" - dwudniowe seminarium techniczne na ćwiczeniach EU Carpathex 2011; nr 11, str. 30
 • Lewandowski L. "Bez dekontaminacji wstępnej nie ma całkowitej" - zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów ratowniczych w trakcie akcji wymagającej działań dekontaminacyjnych: jakie procedury? jakie wyposażenie? jaka taktyka? jaki podział ról?; nr 8, str. 18 (patrz także: Listy i polemiki; nr 12, str. 42)
 • Linder J. "Jubileuszowy sprawdzian" - X Ogólnopolskie (VI Międzynarodowe) Manewry Ratownictwa Wysokościowego "Białystok 2010" na trzydziestolecie ratownictwa wysokościowego w Polsce: jaka jest kondycja tej specjalizacji?; nr 1, str. 18
 • Lisowski W. "Sztab" - kryteria, jakie powinien spełniać sztab idealny w danej akcji: skład, miejsce, zadania; nr 10, str. 22
 • Makowski A. "Starcie z rozcieńczalnikami" - pożar w magazynach łódzkiej firmy Senol, dystrybuującej rozcieńczalniki do farb i lakierów: rozwój pożaru, przebieg akcji, specyfika zagrożeń; nr 9, str. 16
 • Michałowski W. "Wybuch gazu w Zielonej Górze" - rozszczelnienie instalacji gazowej na osiedlu mieszkaniowym: ewakuacja 6,5 tys. osób i wspólna akcja ratownicza wielu służb na trzech osiedlach; wnioski dotyczące współdziałania i procedur w akcjach związanych z wypływem gazu; nr 1, str. 20
 • Orlikowski J. "Jak szkolić ochotników - poznańskie doświadczenia" - cele i metody, baza szkoleniowa i efekty szkoleń, zasady organizacji zajęć doskonalenia zawodowego w OSP; nr 5, str. 32
 • Osiej J. "Wólka w ogniu" - pożar hali magazynowej w kompleksie chińskiego centrum handlowego w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej: bilans akcji i podsumowanie błędów prewencyjnych; nr 7, str. 8
 • Pater M. "CPX... na rozgrzewkę" - Command Post Exercise - ćwiczenie dowódczo-sztabowe poprzedzające manewry EU Carpathex 2011; nr 11, str. 18
 • Pater M., Sołowin R. "Przećwiczyć Mechanizm" - jak aktywować Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności, by w sytuacji kryzysowej skorzystać z pomocy ratowniczej krajów UE: próba uruchomienia Mechanizmu podczas ćwiczeń EU Carpathex 2011; nr 11, str. 32
 • Potrepko A. "Dowodzenie" - jak podczas ćwiczeń taktycznych zrealizować cel doskonalenia dowódców w zakresie kierowania działaniami, czyli podstawowe założenia metodyczne i praktyczne wskazówki z doświadczeń ćwiczeń Las - Kędzierzyn 2011; nr 10, str. 28
 • Przyłuska E. "Dyskusja o wysokościówce" - potencjał ratowniczy specjalizacji wysokościowej w PSP w nowej koncepcji poziomów gotowości operacyjnej, dostęp SGRW do śmigłowców (szkolenia i akcje ratownicze), finansowanie działalności, historia i specjalizacja poszczególnych polskich SRGW; nr 1, str. 8
 • Przyłuska E. "Radiowcy o strażakach" - co o życiu jednostek OSP mówią reportaże radiowe: plony i doświadczenia kolejnych edycji konkursu dla rozgłośni regionalnych PR "Strażacy ochotnicy - nie tylko gaszą"; nr 2, str. 32
 • Przyłuska E. "Pomocna łapa" - psy jako wolontariusze w organizacjach pozarządowych: psie profesje - od ratownictwa po zadania detektywistyczne; nr 3, str. 20
 • Przyłuska E. "Atom w ryzach" - czy strach przed energią atomową jest uzasadniony? czy rozwiązaniem światowych problemów energetycznych są źródła energii odnawialnej? - prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor Instytutu problemów Jądrowych w Świerku, w rozmowie z PP po awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima; nr 4, str. 38
 • Przyłuska E. "Powódź bez rzeki" - wiosenne i letnie podtopienia terenów: przyczyny i sposoby radzenia sobie z nimi - przykład wspólnej walki PSP i OSP z powiatu otwockiego na Mazowszu; nr 8, str. 23
 • Przyłuska E. "Z perspektywy ćwiczących" - to były prawdziwe ćwiczenia, a nie powierzchowna, wyreżyserowana prezentacja sprawności i siły, czyli ćwiczenia EU Carpathex oczami uczestników; rozmowa z szefem sztabu działań ratowniczo-gaśniczych podczas ćwiczeń bryg. Ireneuszem Szpyrką, z-cą naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Rzeszowie; nr 11, str. 14
 • Przyłuska E., Kędra M. "Ćwiczenia z dystansu" - nowa metodyka oceny ćwiczeń w PSP: kryteria, oceniający, cel i natura procesu oceny w nowych kryteriach oraz jej praktyczne znaczenie; nr 10, str. 32
 • Rączka S. "Połączeni w sieć" - EU Carpathex 2011 jako doskonała okazja do praktycznego sprawdzianu technicznych możliwości budowy złożonego systemu łączności na potrzeby dużych akcji ratowniczych; nr 11, str. 20
 • Ranecki J. "Gaszenie nadtlenków" - jakie zagrożenia wiążą się ze stosowaniem nadtlenków organicznych w przemyśle, jak organizować akcję ratownicza po ich wybuchu i pożarze, ramowe zasady postępowania podczas pożarów cieczy palnych; nr 3, str. 32
 • Rapka W. "Pachnący pożar" - pożar w fabryce kosmetyków i aerozoli w Chrzanowie; nr 12, str. 10
 • rom. "EDURA - strażacy dla strażaków" - krótko o dziesięcioletniej działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa; nr 3, str. 17
 • Rudnicki M. "PCK na EU Carpathex"; nr 11, str. 26
 • Rutkowski S., Smoleński S., Starostin L. "Ziemia niczyja w ratownictwie chemicznym" - ćwiczenia sztabowe Table Top Exercise TTEx-01 OPCW 2010 przygotowane przez Międzynarodową Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej: jakie wnioski przyniosły i czy warto zaadaptować ich formę w PSP?; nr 2, str. 35
 • Rzewuski T., Wiącek D. "Gra bardzo realna" - etap przygotowań do realizacji ćwiczeń EU Carpathex: jak powstawał scenariusz, założenia i organizacja pozoracji, podgrywki; nr 11, str. 10
 • Sadowski D. "Scenariusz ćwiczeń" - ćwiczenia ratownicze w nowej, niepokazowej formule, czyli jak tworzyć scenariusz, który spełni stawiane mu zadania: propozycje, refleksje i praktyczne porady krok po kroku; nr 10, str. 10
 • Sakowska A. "Bilans lipcowych nawałnic. Żywioł w Mazowieckiem" - 15 praktycznych rad, jak dobrym przygotowaniem usprawnić działania popowodziowe; nr 8, str. 20
 • Sawicki T. "Ryzykowny gaz" - właściwości fizykochemiczne, wykorzystanie gazu w gospodarce, ważniejsze zagrożenia związane z eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych, najtragiczniejsze zdarzenia wywołane przez gaz oraz profilaktyka; nr 1, str. 23
 • Sawicki T. "Z kroniki najtragiczniejszych pożarów. Kaskada doświadczeń" - wspomnienie akcji po pożarze w restauracji szczecińskiego kombinatu gastronomicznego Kaskada: pożar, działania gaśnicze, proces dochodzenia przyczyn, wnioski i działania prewencyjne; nr 4, str. 42
 • Sochacki M. "Z pokładu śmigłowca" - śmigłowce lotnictwa Policji, Wojsk Lądowych i Straży Granicznej na ćwiczeniach EU Carpathex 2011: założenia ich udziału i praktyka akcji; nr 11, str. 28
 • Traciłowski T. "Pomoc Japonii" - reakcja Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności po awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima; nr 4, str. 40
 • Wiercioch J. "Logistyka na wielką skalę" - ...przed ćwiczeniami i na ćwiczeniach EU Carpathex 2011; nr 11, str. 22
 • Wiśniewski T. "Dobre pozory" - pozoracja jako jeden z kluczowych elementów ćwiczeń ratowniczych: rekwizyty, charakteryzacja i umiejętne odgrywanie ról; nr 10, str. 14
 • Wójcik A. "Ludzie wysokościówki" - najważniejsze postacie w historii specjalizacji wysokościowej w Państwowej Straży Pożarnej: st. bryg. w st. spocz. Edward Gierski, st. bryg. Marian Sochacki i st. bryg Ireneusz Grubek; nr 1, str. 16
 • Wójcik A. "W trzy minuty do celu" - Lotniskowa Straż Pożarna na lotnisku Chopina w Warszawie: baza, strażacy i sprzęt: wybrane parametry techniczno-taktyczne; nr 5, str. 24
 • Wójcik A. "Ratownicy z sekcji medycznej" - Sekcja Ratownictwa Medycznego Warszawa 8 - jedyna tego typu w Polsce: jak powstała, jakie zadania należą do jej kompetencji; nr 5, str. 31
 • Wójcik A. "Na straży rubieży" - o Straży Granicznej w 20. rocznicę powstania tej służby: struktura, zadania i najbliższe wyzwania: Euro 2012; nr 6, str. 18
 • Woźniak J. "Rozwaga na sygnale" - statystyki wypadków i kolizji drogowych pojazdów straży pożarnej, przepisy regulujące ruch pojazdów uprzywilejowanych, system doskonalenia i weryfikacji kierowców w straży pożarnej - polskie plany i doświadczenia krajów europejskich; nr 3, str. 24
 • Zarzycki J. "O KSRG raz jeszcze" - nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: nowe pojęcia i nowe treści; nr 6, str. 14

ORGANIZACJA

 • Bartnik M. "Jak pisać, żeby publikowali" - jak w zwięzły, czytelny i atrakcyjny sposób przekazywać informacje dotyczące reprezentowanej instytucji i formacji, czyli instrukcja tworzenia modelowej informacji prasowej; nr 8, str. 16
 • Łańduch A. "Kto mi powie, co się dzieje?" - o co pytają dziennikarze i jak odpowiadać na ich pytania - wskazówki dla strażaków nie będących rzecznikami prasowymi w swoich jednostkach; nr 8, str. 13
 • Wójcik A. "Jak nas widzą, tak nas piszą" - czy działania z zakresu public relations są potrzebne także w Państwowej Straży Pożarnej? jak prowadzić politykę informacyjną? - praktyczne informacje i wskazówki; nr 8, str. 12
 • Wysocki M. "Intuicja nie wystarczy" - o efekcie pierwszego wrażenia, znaczeniu komunikacji pozawerbalnej i konieczności treningu zachowań przed kamerą przedstawicieli instytucji mających kontakt z mediami; nr 8, str. 14
 • Zboina J., Kiełbasa T. "Certyfikacja usług według wymagań ubezpieczycieli" - certyfikacja usługodawców z zakresu ochrony ppoż. na zgodność z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli: elementy weryfikacji, praktyczna wartość certyfikatu; nr 6, str. 40

KADRY

 • Rochala P. "Per astra ad aspera. Artykuł dyskusyjny" - dlaczego służba kontrolno-rozpoznawcza traci coraz więcej wartościowych kadr, czyli czy winien jest system zmianowy?; nr 10, str. 36

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 • Kucharczyk A. "Zagrożenia chemiczne w pracy strażaka" - klasyfikacja groźnych substancji chemicznych wedle rodzaju skutków ich działania, podstawowe zasady bezpiecznej pracy; nr 12, str. 14
 • Węsierski T., Czardybon J. "O czynnikach termicznych" - ocena zagrożeń w akcjach gaśniczych na podstawie statystyk ofiar wypadków; obciążenia termiczne w obszarze warunków niebezpiecznych i obciążenia ekstremalne; nr 12, str. 18

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

 • Bany M. "Bezpieczeństwo masówek" - najważniejsze postanowienia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązującej od sierpnia 2009 r.; nr 8, str. 32
 • Bella I. "Stałe urządzenia gaśnicze - cz. 2. Gazem w ogień" - ochronić gazem, zasada działania SUG gazowego, poszczególne gazy gaśnicze, zasady postępowania po wyładowaniu gazu; nr 12, str. 22
 • Bella I. "Stałe urządzenia gaśnicze - cz. 1. Wodą w ogień" - SUG tryskaczowe, SUG zraszaczowe, SUG na mgłę wodną - wykonanie, sprawdzenie działania, wykorzystanie; nr 11, str. 44
 • Brzeziński R., Kwiatkowski Z. "Co ustala komendant powiatowy?" - akcja gaśnicza i co dalej, czyli tok ustalania przyczyny pożaru w Państwowej Straży Pożarnej, kompetencje i uprawnienia; nr 4, str. 8
 • Frątczak P. "Na straży stutysięczników" - wyposażenie Zakładowej Straży Pożarnej PERN "Przyjaźń" w Płocku: ciężkie samochody, duże wydajności; nr 7, str. 22
 • Guzewski P. "Prokuratorzy na pogorzeliskach" - idea wdrażania podstaw naukowych w dochodzeniach mających na celu ustalenie przyczyny pożaru a ich praktyka: szkolenia prokuratorów, policjantów, strażaków i biegłych sądowych organizowane w poznańskiej Szkole Aspirantów PSP; nr 2, str. 24
 • Guzewski P. "Standardy dochodzeń" - biegli w dochodzeniach popożarowych: jakie są bolączki polskiego systemu, czemu brak systemowego nadzoru weryfikacji ich pracy, jakie standardy czerpać można z rozwiązań przyjętych w USA; nr 4, str. 16
 • Janik P. "Po pożarze - wyciąganie wniosków na przyszłość" - analiza okoliczności powstania pożaru jako kopalnia wiedzy prewencyjnej: jakie są ramy prawne obecnego systemu, kiedy niezbędne są ustalenia szczegółowe, jakiej wiedzy potrzeba, by prowadzić dochodzenia popożarowe - propozycje rozwiązań systemowych; nr 4, str. 14
 • Lewandowski L. "Nie przeczekam szansy" - rozmowa z nowo wybranym posłem na Sejm RP, byłym dolnośląskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Wojciechowskim; nr 1, str. 41
 • Lewandowski L. "Druga młodość stulatki" - Hala Stulecia we Wrocławiu: imprezy masowe w chronionym zabytku klasy światowej - jak działa system bezpieczeństwa w tym obiekcie; nr 9, str. 22
 • Matuzik M., Petryniak K. "Dwa zdarzenia awaryjne" - o praktycznych sposobach realizacji zadań i obowiązków przypisanych PSP ustawą Prawo ochrony środowiska, czyli jak przeciwdziała się poważnym awariom i likwiduje ich skutki na terenie działania Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie; nr 2, str. 10
 • Mocek A. "Prewencja to nie tylko kontrole" - przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne prowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Wolsztynie: przykład dobrych praktyk w dziedzinie promocji czujek dymu i czadu; nr 1, str. 40
 • Mocek A. "Punkt przedszkolny pod kontrolą" - wymagania ochrony przeciwpożarowej: klasyfikacja, kontrola, przedszkole a punkt przedszkolny: różnice; nr 11, str. 46
 • Myers D. "Jak to robią w Northumberland" - jak zredukować liczbę podpaleń? - pomysły na systemowe rozwiązania przetestowane w Wielkiej Brytanii; nr 4, str. 18
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 1" - postępowanie pokontrolne w praktycznych wskazówkach: wstęp, czyli jak korzystać z poszczególnych ściąg; nr 1, str. 36 *
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 2" - postępowanie organów PSP w trybie odwoławczym, gdy organem pierwszej instancji był komendant powiatowy (miejski) PSP; nr 2, str. 22 *
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 3 i 4" - działania administracyjne i nadzorczo-kontrolne organów PSP sprawach unieważniania uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej dokumentacji projektowych oraz załatwiania ekspertyz technicznych i warunków zamiennych niebędących ekspertyzami (3), działania nadzorczo-kontrolne organów PSP wobec rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (4); nr 3, str. 35 *
 • Rochala P. "Jak Kargul z Pawlakiem" - przypadki sporów sąsiedzkich w postępowaniu kontrolnym organów PSP: najczęstsze rafy i jak je umiejętnie omijać; nr 4, str. 30
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 5 i 6" - właściwość organów w postępowaniu w trybie skargowym, dotyczącym czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 23 ustawy o PSP (5), sposoby rozpatrywania skarg dotyczących czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 23 ustawy o PSP (6); nr 5, str. 46 *
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 7" - postępowanie egzekucyjne organów PSP w przypadku, gdy organem pierwszej instancji w toczącym się postępowaniu był KP(M) PSP, który wydał decyzję administracyjną w trybie art. 26 ustawy PSP lub jeśli obowiązek wynika wprost z przepisów prawa; nr 6, str. 32 *
 • Rochala P. "Ściągi z administracji - cz. 8 (1a)" - czynności kontrolno-rozpoznawcze i działania pokontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej instancji w stosunku do zakładów i zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; nr 7, str. 26 *
 • rom. "Fachowo w każdym calu" - nowy sprzęt dla wielkopolskich ratowników z unijnego projektu realizowanego przez poznańską KW PSP i konferencja poświęcona zwalczaniu awarii przemysłowych w Europie: listopadowe targi POLEKO w Poznaniu; nr 12, str. 26
 • Sawicki T. "Dużo przyczyn - mało danych" - organizacja badań, stosowane metody i przyjęta systematyka przyczyn: kluczowe zagadnienia w rzetelnym prowadzeniu "dochodzeń popożarowych"; propozycja systematycznego podziału przyczyn powstawania pożaru; nr 4, str. 12
 • Staszak A. "Z perspektywy prokuratora" - dlaczego tak trudno wykryć i ukarać sprawcę podpalenia: konieczność powstania nowej strategii organizacji badań przyczyn pożarów - wspólne zadanie dla PSP, Policji i prokuratury; nr 4, str. 22
 • Sygit B. "Kiedy pożar jest przestępstwem? Konsekwencje prawne ustalenia przyczyny pożaru"; nr 4, str. 26
 • Wątor W. "Co mówią liczby? Statystyka poważnych awarii przemysłowych" - jakie możliwości stwarzają metody statystyczne: określanie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, tendencji rozwojowych i prognoz; nr 2, str. 14
 • Wiedrycki F. "Przeliczanie jednostek" - monitorowanie stężenia substancji szkodliwych w powietrzu: jak korzystać z uniwersalnych mierników wielogazowych; nr 1, str. 38
 • Włodarczyk R. "Policyjny ogląd pożaru" - udział Policji w dochodzeniu popożarowym: etapy czynności w praktyce kryminalistycznej; nr 4, str. 24
 • Wójcik A. "Patogeny bez szans" - standardy bezpieczeństwa na etapie transportu materiału badawczego, badań, segregowania i utylizacji odpadów, czyli bezpieczeństwo biologiczne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach; nr 2, str. 18
 • Wójcik A. "Kopernik dmucha na zimne" - warszawskie Centrum Nauki Kopernik: ogrom obiektu w liczbach i zagrożeniach: jak wygląda w nim strategia bezpieczeństwa; nr 4, str. 34
 • Wójcik A. "Rozlewnia pod lupą" - zabezpieczenia parku zbiornikowego rozlewni gazu płynnego BP Gas Polska w Swarzędzu: ochrona aktywna i pasywna po modernizacji terminalu; nr 12, str. 28
 • Wójcik A. "Przesył kontrolowany" - PERN Przyjaźń SA: krajowy lider logistyki naftowej i paliwowej: na straży bezpieczeństwa rurociągów i baz; nr 7, str. 18

* W przywołanych artykułach znajdują się uwagi pozwalające na właściwe odczytanie tabel - "ściąg". Tabele pobrać można w formacie PDF ze strony www.ppoz.pl.

TECHNIKA

 • Chmiel M. "Szlamówki w akcji" - motopompy do wody zanieczyszczonej w świetle wymagań systemu dopuszczeń: budowa, rodzaje, zastosowanie i wskazówki eksploatacyjne; nr 10, str. 40
 • Czarnecki M. "Ubranie specjalne" - części składowe ubrania i ich właściwości oraz warunki bezpiecznej eksploatacji; nr 1, str. 42
 • Frątczak P. "Strażackie zakupy AD 2010" - cz. 1. "Pojazdy ratowniczo-gaśnicze": nr 2, str. 36; cz. 2 "Samochody specjalne": nr 3, str. 36; cz. 3 "Samochody ratownictwa chemicznego i technicznego": nr 4, str. 44
 • Jasny A. "Ubranie specjalne na każdy dzień" - przed czym i w jaki sposób chroni ubranie specjalne dla strażaka, wrażenia z użytkowania ubrań nowego typu w jednostkach PSP na ternie woj. śląskiego; nr 8, str. 37
 • jel "Oklaski dla wynalazców" - biodegradowalny środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i oprogramowanie dla gminnych centrów zarządzania kryzysowego rodem z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - PIB oraz odzież z systemem aktywnej termoregulacji z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB; nr 4, str. 47
 • Kędzierska M. "CNBOP-PIB nagrodzone" - ... na krajowych i światowych targach wynalazczości: prezentacja wyróżnionych rozwiązań; nr 7, str. 36
 • Kulon M., Jakucy K. "Kamery widzą więcej" - rozmowa z Dariuszem Dajkiem, kierownikiem pracowni badań i analiz termowizyjnych Termoenergia i współautorem programu Termoratownictwo; nr 9, str. 40
 • Linder J. "bardzo bezpieczne Podkarpacie" - rewolucja techniczna w podkarpackiej PSP: jak umiejętnie można wykorzystać regionalne programy operacyjne, we współpracy PSP i OSP z władzami regionu; nowy sprzęt w dobrych rękach, czyli z wizytą w OSP Szczepańcowa; nr 5, str. 40
 • Linder J. "EDURA VIII" - technologiczne nowości ratownicze na kolejnej wystawie EDURA w Kielcach; nr 6, str. 8
 • Małecka M. "Kramik techniczny. Platformy ratownicze" - krótka analiza parametrów wybranych modeli pomostów ratowniczych dostępnych na polskim rynku; nr 7, str. 37
 • Małecka M. "Kramik techniczny. Maski pełnotwarzowe" - rzut oka na właściwości kilku modeli dostępnych na polskim rynku; nr 8, str. 34
 • Małecka M. "Kramik techniczny. Pirometry" - czym są, na jakiej zasadzie działają, szczegółowo - trzy modele dostępne na rynku polskim; nr 9, str. 43
 • Małecka M. "Kramik techniczny. Fantomy treningowe" - cztery różnorodne modele do różnorodnych zastosowań; nr 10, str. 39
 • Małecka M. "Kramik techniczny. Profesjonalna ewakuacja" - nosze, deski i kamizelki ratownicze; nr 11, str. 47
 • Mroczko G. "Wymagania dla kabli" - zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub przekazu sygnału do urządzeń przeciwpożarowych, czyli klasyfikacja przewodów i kabli oraz ich badania; nr 2, str. 40
 • Mroczko G. "Znaczenie aprobat technicznych" - system oceny zgodności, system udzielania aprobat, czyli skąd te wymagania?; nr 8, str. 38
 • Pohl P., Lewicz G. "Nowe spojrzenie na samochody dowodzenia i łączności" - finał projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu: czym cechuje się prototypowy samochód; nr 5, str. 36
 • Porowski R. "Co to jest inertyzacja atmosfer wybuchowych"; nr 5, str. 38
 • Przyłuska E. "KCKRiOL - wizja" - teleinformatyka nowej generacji w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, czyli nowe możliwości zarządzania administracyjnego i operacyjnego; nr 12, str. 36
 • Przyłuska E. "Roboty do straży" - Proteus: zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - wizja zastosowania zrobotyzowanych technologii w działaniach straży pożarnej; nr 6, str. 24
 • Stępień P. "Sygnalizatory optyczne" - rola sygnalizatorów optycznych w systemie sygnalizacji pożarowej, kategorie zastosowań, wymagania norm; nr 3, str. 40
 • Zarzycki J. "Lasy z góry chronione" - statki powietrzne w lotach patrolowych i lotach gaśniczych i Lasy Państwowe jako ich dysponent: jak działa system ochrony lasów z powietrza; nr 7, str. 32
 • Zbrożek P. "Gaśnica automatyczna mgłowa" - projekt koncepcji, autorskie rozwiązanie CNBOP-PIB; nr 7, str. 34

SZKOLENIE

 • Brzozowska M. "Strażak w przedszkolu" - konspekt zajęć dydaktycznych dla przedszkolaków wraz wykorzystywanymi podczas nich materiałami graficznymi:
  • "Kim jest strażak?" - nr 1, str. 25;
  • "Samochód strażacki" - nr 2, str. 27;
  • "Pali się!" - nr 3, str. 27;
  • "Numer alarmowy 112" - nr 5, str. 27;
  • "Ewakuacja z przedszkola" - nr 6, str. 27;
  • "Co to jest gaśnica?" - nr 7, str. 27;
  • "Czujka dymu/tlenku węgla" - nr 8, str. 27
 • Kołacki A. "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa po nowemu" - jakie zmiany przynoszą nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego; nr 1, str. 32
 • Olcen D., Kokot Góra Sz. "Stanowisko do ćwiczeń z LPG" - najważniejsze właściwości gazu płynnego i jego groźna strona oraz o tym, jak powstało stanowisko do ćwiczeń akcji po wycieku LPG lub jego pożarze w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie; nr 12, str. 32
 • Orlikowski J. "Wykwalifikowani w pierwszej pomocy" - przykładowe scenariusze scenek medycznych, potrzebny sprzęt, jak wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce, czyli dlaczego warsztaty i szkolenia medyczne są potrzebne strażakom PSP; nr 11, str. 39

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • Bucałowski A. "O ochronie ludności" - 27. Spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państwa kandydujących - jedno z wydarzeń polskiej prezydencji; nr 10, str. 47
 • Bucałowski A., Haniak W., Kadukowski D. "Prezydencja, czyli co?" - funkcje, zadania i przywileje kraju sprawującego półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej; nr 7, str. 38
 • Kalinowska K. "Droga do Unii Europejskiej" - czym jest dzisiejsza Unia, etapy jej integracji; nr 6, str. 22
 • Łańduch A. "Nasza prezydencja" - o różnorodności planów i zadań PSP na okres prezydencji Polski w UE mówią: mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - przewodniczący Zespołu ds. przygotowań i Sprawowania Prezydencji, współprzewodniczący Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Ochrony Ludności, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP i mł. bryg. Mariusz Feltynowski - przewodniczący Zespołu ds. bezpieczeństwa, zastępca dyrektora KCKRiOL; nr 6, str. 20
 • Pater M., Sołowin R. "Jak zostać ekspertem" - przygotowanie ekspertów do międzynarodowych działań z zakresu ochrony ludności w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności UE: ścieżka edukacji w poszczególnych obszarach; nr 9, str. 38
 • Strojnik Z. "Partnerstwo Wschodnie" - historia inicjatywy PW, obecna współpraca i nowe szanse związane z polską prezydencją; nr 7, str. 40
 • Strojnik Z. "Instytucje UE" - Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości: historia powstania, zakres zadań i kompetencji; nr 8, str. 40
 • Woszczyna D., Tanaś L. "Misja Czarnogóra 2010" - polscy strażacy w akcji przeciwpowodziowej w Czarnogórze: mechanizm formowania i dysponowania grupy, najważniejsze zadania, przebieg działań i wnioski po misji; nr 1, str. 33

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE

 • Nawrocka A. "Uporać się ze stratą" - proces żałoby i jego poszczególne etapy; nr 2, str. 26

LISTY I POLEMIKI

 • Gartowski T. "Przed nami daleka droga" - powrót do tematyki dekontaminacji całkowitej, polemika z artykułem L. Lewandowskiego "Bez dekontaminacji wstępnej nie ma całkowitej (PP 8/2011); nr 12, str. 42

 DZIEŃ STRAŻAKA 2011

 • jel "Oficerski finał" - uroczysta promocja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; nr 5, str. 13
 • Przyłuska E. "Nowoczesność z tradycją" - 135 lat tradycji zagrożeń w przemysłowym mieście i tradycji Łódzkiej Straży Pożarnej; rozmowa z komendantem miejskim PSP w Łodzi st. bryg. Andrzejem Wyciszkiewiczem: stan budżetu KM PSP a gotowość operacyjna jednostek; nr 5, str. 10
 • rom. "Nowi generałowie w szeregach PSP" - sylwetki nowo mianowanych nadbrygadierów: Gustawa Mikołajczyka, Andrzeja Witkowskiego, Zbigniewa Szablewskiego i Marka Rączki; nr 5, str. 6
 • rom. "Centralne Obchody Dnia Strażaka. Strażacka Łódź"; nr 5, str. 8

AKTUALNOŚCI: 90 LAT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

 • brom. "Bogu na chwałę - ludziom na pożytek" - centralne obchody jubileuszu 90-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na Zamku Królewskim w Warszawie, ZOSP RP i OSP w telegraficznym statystycznym skrócie; nr 9, str. 8
 • Wójcik A. "Trudne początki" - jak konsolidował się ruch strażacki na ziemiach polskich - z archiwaliów i kart dawnych roczników "Przeglądu Pożarniczego"; nr 9, str. 8

PRAWO W SŁUŻBIE

 • Kała D.P. "Nadgodziny pod lupą" - zmiany prawne i spory interpretacyjne od roku 1997, ostateczna decyzja Sądu Najwyższego; nr 1, str. 48
 • Kała D.P. "Wojewódzki CPR" - KSRG + PRM = SPR, czyli jak działa zintegrowany system powiadamiania ratunkowego; zadania wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, uprawienia dyspozytorów, obowiązki komendantów wojewódzkich PSP; nr 2, str. 44
 • Kała D.P. "Odpowiedzialność majątkowa komendantów PSP" - kiedy, dlaczego, w jakim wymiarze: komendant jako funkcjonariusz publiczny; nr 3, str. 46
 • Kała D.P. "Z CPR-em na bieżąco" - zadania centrum powiadamiania ratunkowego, obowiązki kierownika CPR i dyspozytorów, obsługa zgłoszeń, obszar operacyjny; nr 5, str. 42
 • Kała D.P. "Dodatek motywacyjny"; nr 9, str. 48 (patrz także nr 11, str. 38)
 • Kała D.P. "Fundusz Wsparcia PSP"; nr 10, str. 46
 • Pawnik B. "Służba na nowych warunkach" - zmiany w rozporządzeniu MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP i ich konsekwencje; nr 6, str.42
 • Pokojski W. "Postępowanie egzekucyjne w administracji - cz. 2" - zasady postępowania egzekucyjnego, środki zaskarżenia i czynności orzecznicze; nr 1, str. 46
 • Zając A. "Prawda o dodatku motywacyjnym" - wyjaśnienia do art. z nr. 9/2011; nr 11, str. 38
 • Żurawski R. "Ostatecznie bez równoważnika" - roszczenia emerytowanych funkcjonariuszy PSP w kwestii równoważnika za remont lokalu mieszkalnego - rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyjnych; nr 2, str. 42
 • Żurawski R. "Problemy z równoważnikiem" - ...pieniężnym za brak lokalu mieszkalnego dla strażaka mianowanego na stałe: niejednolitość stanowisk w orzecznictwie sądownictwa administracyjnego; nr 8, str. 48
 • Żurawski R. "Ochrona prawna funkcjonariuszy PSP" - ... jako funkcjonariuszy publicznych; nr 11, str. 36

HISTORIA I TRADYCJE

 • Falecki D. "Samochody Star w zbiorach CMP"; nr 1, str. 49
 • Falecki D. "Autopogotowie Benz-Gaggenau" - ... z 1913 r., czyli ozdoba kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa; nr 2, str. 47
 • Falecki D. "Eksponaty z Kostrzyna" - wyroby fabryki Gustav Ewald w zbiorach CMP; nr 3, str. 49
 • Falecki D. "Urzekający Federal. Pożarniczy samochód rekwizytowy" - czar lat 20. minionego wieku w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; nr 4, str. 48
 • Falecki D. "Straże kolejowe w II RP; nr 5, str. 48
 • Falecki D. "Życie i służba Stanisława Komorowskiego" - z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej XX wieku: cz. 1: nr 10, str. 48, cz. 2: nr 11, str. 48, cz. 3: nr 12, str. 47
 • Falecki D. "Sikawka parowa od Jaucka" - XIX-wieczna konna sikawka parowa ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; nr 6, str. 48
 • Falecki D. "Historia reflektora" - amerykański reflektor przeciwlotniczy służący w straży pożarnej ze zbiorów CMP w Mysłowicach; nr 7, str. 47
 • Falecki D. "Motopompy pożarnicze z Bielska" - ...czyli o rozwoju technicznym motopomp na przykładzie wyrobów fabryki Bielsku znajdujących się dziś w zbiorach CMP w Mysłowicach; nr 8, str. 47
 • Falecki D. "G.A. Fischer ze Zgorzelca" - ...i wyroby tej firmy w zbiorach mysłowickiego CMP; nr 9, str. 47
 • Gołębowski W. "Byłem komendantem Jubilatki" - wspomnienia i refleksje t. bryg. w st. spocz. mgr. Witolda Gołębowskiego, pierwszego komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, w roku jubileuszu 60-lecia funkcjonowania poznańskiej szkoły pożarniczej; nr 12, str. 48
 • Łańduch A. "Nie całujmy kobiet w rękę" - służbowy savoir-vivre w rozmowie z bryg. Mariuszem Toporowskim, dowódcą pododdziałów szkolnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 2, str. 48
 • Przyłuska E. "Siła orkiestr" - orkiestry dęte ochotniczych straży pożarnych: fenomen nie tylko muzyczny; nr 7, str. 48
 • rom. "Pamięć, która przetrwa" - w 30. rocznicę wybuchu strajku w warszawskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej; nr 12, str. 6
 • rom. "Wpisani w pejzaż Wielkopolski" - jubileusz 60-lecia Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu: dawne i nowe zadania, dawne i nowe możliwości dydaktyczne; nr 11, str. 49
 • Romanowski B. - rozmowa z Ryszardem Stępkowskim, przewodniczącym strajku 1981 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej; nr 12, str. 6
 • Sawicki T. "Z kroniki najtragiczniejszych pożarów. Dramat rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach" - akcja w faktach z archiwów i we wspomnieniach uczestników; nr 9, str. 44
 • Wójcik A. "Czterdziestolatka z przedwojennymi tradycjami" - o początkach i rozwoju warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego; nr 10, str. 49

ZA GRANICĄ

 • Fratczak P., Woźniak J. "Pojazdy nowojorskich strażaków" - straty w wyposażeniu poniesione przez NYFD po zamachu terrorystycznym na World Trade Center i nowy sprzęt, który trafił do strażnic; nr 9, str. 30
 • Kołacki A. "Strażacy z Teksasu" - wrażenia z kursu Prehospital Trauma Life Support oraz targów i konferencji EMS EXPO w Dallas i pobytu w jednostce straży pożarnej w Garland w stanie Teksas: ścieżka kariery teksańskiego strażaka, warunki służby, sprzęt, wyszkolenie, rekrutacja i ciekawostki; nr 3, str. 42
 • Łańduch A. "Misja dodatkowa" - 150 afgańskich policjantów zostało strażakami, czyli inicjatywa szkoleniowa dziewiątej zmiany Wojskowej Straży Pożarnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ghazni; nr 12, str. 38
 • Linder J. "Integracja po czesku" - doroczny zlot samochodów pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w czeskim Přibyslaviu; nr 9, str. 28
 • Rochala P. "Co z tą Fukushimą" - w pół roku po katastrofalnej awarii japońskiej elektrowni atomowej Fukushima: standardy postępowania, perspektywy usunięcia skutków; nr 9, str. 24
 • Wawrzkiewicz M. "Túzoltóság, czyli węgierska straż pożarna"; nr 6, str. 34

SPORT I REKREACJA

 • (jel) "XXIV Memoriał im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego"; nr 6, str. 46
 • brom. "Twardzi jak stal" - III Międzynarodowe Mistrzostwa TFA Poland w Toruniu; rozmowa z trzykrotnym zdobywcą tytułu mistrza Marcinem Zdziebłą; nr 7, str. 44
 • Kalinowski P. "Niespodzianki nie było" - VII Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczymw Brandenburgii; nr 10, str. 42
 • Ławecki Sz. "Najlepsi we wspinaniu" - ... po drabinie hakowej na trzecie piętro wspinalni: VI Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni o Puchar Komendanta Głównego PSP; nr 6, str. 45
 • Linder J. "Mistrz bierze wszystko" - XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w CS PSP w Częstochowie; nr 7, str. 42
 • Linder J. "Z sercem do siekiery i piły" - zmagania o tytuł mistrza Polski strażaków ochotników Stihl Timbersports Series w Morzyczynie; nr 8, str. 42
 • Mirowski A., Szulc M. "Ekstremalnie na Kamczatce" - XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji Służb Ratowniczych i Poszukiwawczych "Kamczatka 2011" - wielkie wyzwanie i wielki sukces polskiej reprezentacji; nr 9, str. 34
 • Przyłuska E. "Niezatapialni" - VI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym; nr 8, str. 44
 • Romanowski B. "Bez sentymentów" - rozmowa z Maciejem "Irokezem" Jewtuszką - szczecińskim strażakiem, polską nadzieją MMA (Mixed Martial Art); nr 8, str. 46
 • Tuzimek P. "Siłacze stanęli w szranki" - drugie w Polsce zawody Firefighter Challenge 2011 w Szczecinie; nr 10, str. 44
 • Woźniak J. "Igrzyska w cieniu tragedii" - 14. Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków w Nowym Jorku jako część obchodów 10 rocznicy zamachu na WTC; nr 10, str. 42

NIEPRZECIĘTNI

 • Hajda K. "Zawsze na służbie" - asp. sztab. Damian Zacharko, dowódca pierwszej zmiany w KP PSP Głubczyce; nr 12, str. 44
 • Wójcik A. "Strażak na lodzie" - Zbigniew Bródka, stażysta JRG PSP w Łowiczu - pierwszy zawodowy łyżwiarz wśród strażaków; nr 12, str. 45

SZCZYPTA WSPOMNIEŃ, CZYLI Z ARCHIWÓW "PRZEGLĄDU POŻARNICZEGO"

 • aw "Pisaliśmy o... testach podwozia Polskiego Fiata 621"; nr 3, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... pożarze w skarżyskich zakładach chemicznych"; nr 4, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... św. Florianie"; nr 5, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... trwającym tydzień gaszeniu statku w Hongkongu"; nr 6, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... gaszeniu gum"; nr 8, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... ochronie przed napalmem"; nr 7, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... pożarze w Czechowicach-Dziedzicach"; nr 9, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... wyposażeniu SP w sprzęt pożarniczy"; nr 10, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... rozwoju techniki pożarniczej"; nr 11, str. 54
 • aw "Pisaliśmy o... o 125-leciu Warszawskiej Straży Pożarnej"; nr 12, str. 54

Bloki tematyczne w poszczególnych numerach:

 • Ratownictwo wysokościowe
  • nr 1/2011, w dziale: "Ratownictwo i ochrona ludności"
 • Europejski Rok Wolontariatu 2011
  • nr 3/2011, w działach: "W ogniu pytań", "Ratownictwo i ochrona ludności",
 • Dochodzenia popożarowe
  • nr 4/2011, w dziale: "Rozpoznawanie zagrożeń"
 • Unia Europejska i polska prezydencja w Radzie UE
  • nr 6/2011, w dziale: "Współpraca międzynarodowa"
 • Public Relations w PSP
  • nr 8/2011, w dziale: "Organizacja"
 • Ćwiczenia ratownicze
  • nr 10/2011 i 11/2011, w działach: "W ogniu pytań", "Ratownictwo i ochrona ludności
do góry