• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2019

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2019

W OGNIU PYTAŃ

nr 1/2019

 • Anna Sobótka, Nasza Pani Profesor – o zagadnieniach szkolenia i wychowywania młodych adeptów służby z legendą szkolnictwa pożarniczego, wykładowcą Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu bryg. Urszulą Fietz-Strychalską; str. 10

nr 8/2019

 • Tomasz Banaczkowski, Życie w ciemnościach – osoby niewidome i słabowidzące w sytuacji zagrożenia i wobec konieczności ewakuacji: w jaki sposób mogą im pomóc strażacy? – rozmowa z Małgorzatą Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego przy Polskim Związku Niewidomych i Rafałem Kanarkiem, pracownikiem centrum komunikacji Instytutu; str. 8

nr 10/2019

 • Anna Sobótka, Zrozumieć ciszę – jak strażak może porozumieć się z osobami z niedosłuchem w sytuacji zagrożenia, by udzielić im pomocy i innych problemach środowiska osób niesłyszących w kontekście ochrony przeciwpożarowej w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Głuchych Krzysztofem Kotyniewiczem i wiceprezesem PZG Kajetaną Maciejską-Roczan; str. 32

nr 12/2019

 • Anna Łańduch, Nie zamykam drzwi – rozmowa z nowo powołanym komendantem głównym PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem; str. 8

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2019

 • Wojciech Rapka, Artur Dela, Bezpieczny COP24 – proces zabezpieczenia operacyjnego i prewencyjnego konferencji COP24 w Katowicach: struktura operacji wojewódzkiej, etapy przygotowań, specyfika planów ewakuacji; str. 13
 • Ernest Ziębaczewski, Bez precedensu – zaangażowanie pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej w procesie zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach: z perspektywy Komendy Głównej PSP; str. 14
 • Jacek Zalech, Andrzej Kwasiborski, Z perspektywy operacyjnej- plan zabezpieczenia operacyjnego konferencji COP24 w Katowicach – plan zabezpieczenia operacyjnego, podoperacje i sztab; str. 18
 • Łukasz Dudziński, Wstrząs – jak ratować? – rodzaje, przyczyny i mechanizm powstawania wstrząsu, czynności dozwolone do wykonania przez ratowników, które mogą zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie; str. 22
 • Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, Sławomir Wojta, Nauczanie przez pozorowanie – symulacja medyczna jako standard w doskonaleniu zawodowym strażaków i ratowników medycznych; str. 26

nr 2/2019

 • Mirosław Pender, Pokój bez wyjścia – styczniowa tragedia w koszalińskim escape roomie: pożar i ofiary śmiertelne - perspektywa służb ratowniczych: zgłoszenie, rozpoznanie i zamiar taktyczny, pierwsze wnioski z analizy zdarzenia; str. 10
 • Rafał Szczypta, Ernest Ziębaczewski, Pod zwiększonym nadzorem – początek ogólnokrajowej akcji kontrolnej w escape roomach i podobnych obiektach oraz zmian w prawie po styczniowej tragedii w Koszalinie; str. 14
 • Krzysztof Stępniak, Niebezpieczne kriociecze – charakterystyka kriocieczy i ich zastosowanie, środki transportu oraz zagrożenia dla ratowników, wybrane zdarzenia; str. 16
 • Jan Kaczmarowski, Pożary podpowierzchniowe – charakterystyka złóż torfowych oraz powstających na nich pożarów; taktyka i sposoby gaszenia; str. 21
 • Mateusz Krzemiński, Strażaku, tlen! – najważniejsze zasady prowadzenia tlenoterapii dla ratowników wezwanych do zdarzenia medycznego; str. 26

nr 3/2019

 • Paweł Kwiatkowski, Michał Szafrański, Schrony i ukrycia dla ludności – współczesne budowle ochronne, czyli wytyczne szefa Obrony Cywilnej Kraju z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego – pierwszy taki dokument od 1985 r.: definicje i normatywy techniczne, rozwiązania z innych krajów europejskich; str. 14
 • Przemysław Berus, Karol Grześkowiak, Wojciech Poniży, Mateusz Kosiński, Studium przypadku – organizacja działań i współpracy między służbami podczas trudnego zdarzenia w komunikacji drogowej: wnioski i analizy z doświadczeń strażaków z KP PSP we Wschowie (perspektywa KDR, ratownika i dyżurnego PSK); str. 20

nr 4/2019

 • Piotr Michałek, Trzylatek w studni – dramatyczna akcja strażaków KP PSP w Kraśniku: przebieg działań ratowniczych; str. 10
 • Łukasz Dudziński, Niewidzialne zagrożenie – możliwość kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym podczas akcji ratowniczej: ekspozycja na materiał zakaźny i drogi zakażenia, co po ekspozycji?, profilaktyka chorób zakaźnych – HIV, HCV, HBV; str. 12
 • Jan Kołdej, Waldemar Nowak, Trzecie oko ratownika – drony i możliwości ich wykorzystania w ratownictwie; str. 16
 • Łukasz Szewczyk, Prawdy i mity o SPR – przyjęty w Polsce model systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) jest poddawany krytyce przez wielu strażaków, policjantów czy dyspozytorów medycznych - czy słusznie?; str. 20

nr 5/2019

 • Renata Golly, Ocalenie symbolu – pożar katedr Notre Dame: pokrótce o akcji gaśniczej, zaangażowanych siłach i środkach, przyczynie pożaru oraz projektowaniu operacyjnym, czyli nowe dziedzinie w szkoleniu strażaków we Francji; str. 14
 • Konrad Nowak, Uratować albo zginąć – służba ratownicza na pierwszym froncie walki z pożarem katedry Notre Dame, czyli Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP, Paryska Brygada Straży Pożarnej): statystyki działań, specyfika użytkowanego sprzętu; str. 16
 • Paweł Rochala, Dlaczego katedry płoną? – materiały budowlane, z których powstawały kościoły na przestrzeni wieków a obowiązujące dziś przepisy przeciwpożarowe mające odniesienie do tych obiektów; str. 19
 • Mateusz Szymczak, Ćwiczenia JUNIOR – wielostanowiskowe ćwiczenia połączone z warsztatami dla jednostek straży pożarnej w powiecie kościańskim, temat wiodący: kwalifikowana pierwsza pomoc udzielana dzieciom; str. 22

nr 6/2019

 • Łukasz Dudziński, Groźne zatrucia wziewne – mechanizm zatrucia, najczęstsza ekspozycja, konsekwencje zdrowotne, konieczna pomoc medyczna; str. 27
 • Artur Binkowski, Scenariusz ćwiczeń – krok po kroku – jak zaplanować trening wspólnych działań zastępów PSP, OSP i innych służb: wskazówki praktyczne, przykładowe dokumenty; str. 30

nr 7/2019

 • Łukasz Włodarczyk, Dariusz Bilski, Wieżowiec w ogniu – w jaki sposób strażacy poradzili sobie z pożarem w wysokościowcu w kompleksie The Warsaw Hub: specyfika pożaru na wysokości, w obiekcie w trakcie budowy; str. 7
 • Karol Kierzkowski, Medialne wyzwania – … stojące przed PSP związane z pożarem w wieżowca The Warsaw Hub; str. 10
 • Michał Smela, Sandra Meier-Wiśniewska, Grzegorz Olszewski, Śmiertelne żniwo karambolu – tragedia na autostradzie A6: działania straży pożarnej i jednostek innych służb: specyfika działań na autostradzie – korytarz ratunkowy, zagrożenie kolejnymi wypadkami, zarządzanie kryzysowe, pomoc psychologiczna; str. 11
 • Maciej Chilicki, Nie było drugiej Katarzyny – skuteczna akcja ratowniczo-gaśnicza w kościele pw. św. Piotra i Pawła – efekt doświadczeń i wniosków po tragicznym pożarze w gdańskim kościele św. Katarzyny z 2006 r.: siły i środki zaangażowane w działania, przebieg akcji; str. 14
 • Jacek Starczewski, Tragedia na pikniku – tragiczny wypadek pilota podczas Płockiego Pikniku Lotniczego: działania służb ratowniczych, organizacja akcji czy sprawdził się plan zabezpieczeń przygotowany na to wydarzenie?; str. 17
 • Łukasz Olejnik, Wybuch w kamienicy – akcja ratowniczo-gaśnicza po wybuchu gazu i pożaru w budynku w centrum Kędzierzyna-Koźla: działania grup specjalistycznych – ratownictwa technicznego i dwóch grup poszukiwawczo-ratowniczych; str. 20
 • Andrzej Ziegler, Mateusz Szymczak, Pożar w gospodarstwie – skomplikowana i długotrwała akcja po pożarze w budynku inwentarskim gospodarstwa w gminie Kościan w województwie wielkopolskim: zaangażowane jednostki PSP i OSP, specjalistyczny sprzęt, poziomy dowodzenia, działania poszukiwawcze; str. 23
 • Andrzej Podolak, W walce z wiatrem i ogniem – skutki przejścia trąby powietrznej i potężny pożar obszarów leśnych – nieprzewidziane utrudnienia przed siłami PSP zabezpieczającymi ćwiczenia wojsk NATO w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko; str. 26
 • Michał Langner, HUSAR z certyfikatem – kolejna recertyfikacja INSARAG polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR, założenia systemu certyfikacji grup i elementy poddawane ocenie zgodnie z tzw. listą kontrolną INSARAG; str. 30
 • Łukasz Dudziński, Uwaga na barszcz Sosnowskiego – wygląd rośliny i jej występowanie, szkodliwe właściwości, grupy ryzyka, kpp; str. 34
 • Radosław Jadwiszczak, Wodny problem – wymóg dostarczania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej dodatkowych sprawozdań z ilości pobranej wody obowiązujący w niektórych gminach: niejednolite procedury, proponowane rozwiązania; str. 36

nr 8/2019

 • Lech Lewandowski, Alarm dla Oriona – zakłady Orion PU sp. z o.o. w Dzierżoniowie i Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku (największy w kraju producent pian i klejów poliuretanowych) jako zakład dużego ryzyka scenerią ćwiczeń z udziałem wielu podmiotów ratowniczych, realizujących obowiązek okresowej praktycznej weryfikacji zakładowych planów ratowniczych; str. 12
 • Przemysław Berus, Daniel Przewoźniak, Piotr Janiuk, Stanowisko kierowania – specyfika i organizacyjne rozwiązania służby w miejskich i powiatowych stanowiskach kierowania w aspekcie doszkalania i doskonalenia zawodowego, wzmacnianie stanu osobowego SK na poczet podejmowanych działań ratowniczych, propozycje usprawniające funkcjonowanie; str. 14

nr 9/2019

 • Jacek Zalech, Bezpieczna rocznica – trzydniowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem 40 delegacji zagranicznych na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego - krajowa i wojewódzkie operacje zabezpieczenia; str. 12
 • Wojciech Rapka, Pożar wyzwanie – pożar hali zakładu recyklingu i produkcji paliwa alternatywnego w Myszkowie: organizacja działań taktycznych, akcja w liczbach; str. 14
 • Piotr Kiczuk, Kartonowa tragedia – pożar obiektów firmy Opak, produkującej opakowania i tekturę falistą, w Szczecinku: charakterystyka zakładu i działań ratowniczo-gaśniczych (zestawienie pojazdów zaangażowanych w akcję, koszty działań, łączność); str. 17
 • Łukasz Dudziński, Niedoceniane nosze płachtowe – jak i w jakich sytuacjach stosować je w działaniach ratowniczych jako alternatywę dla noszy typu deska; str. 20

nr 10/2019

 • Wojciech Miciuła, Ogień zaatakował bezbronnych – pożar dachu czterokondygnacyjnego budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie: konieczność ewakuacji ponad 100 osób, problemy z dotarciem do budynku i inne specyficzne utrudnienia akcji ratowniczej; str. 14
 • Paweł Motyka, Tragiczne zderzenie – wypadek z udziałem autobusu, samochodu ciężarowego i osobowego w Świniarsku na Sądecczyźnie: fazy działań ratowniczych, zaangażowane siły, bilans poszkodowanych; str. 16

nr 11/2019

 • Mateusz Krzemiński, Rozwód z obrączką – metody usuwania elementów biżuterii z dłoni poszkodowanych stosowane przez strażaków-ratowników; str. 14
 • Jakub Siczek, Ćwiczenia AD 2019 – ćwiczenia międzywojewódzkie w woj. podkarpackim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim: cele, uczestnicy, tematyka; str. 16
 • Ireneusz Ściborek, Potęga wody – zjawisko cofki na obszarze Zalewu Wiślanego: częstotliwość występowania, zagrożenia, podejmowane działania ratownicze; str. 19

nr 12/2019

 • Wojciech Rapka, Tragiczny wybuch – kilkunastogodzinna akcja ratownicza po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Szczyrku: jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w Euroregionie Beskidy; str. 11
 • Wojciech Miciuła, Wytrwały przeciwnik – pożar zrębek drewna składowanych w hałdach w miejscowości
 • Małaszewicze: przebieg działań, siły i środki, kwestia zaopatrzenia wodnego; str. 14
 • Michał Bajur, Czworonożny ratownik – rasy psów dopuszczonych do szkolenia ratowniczego, proces szkolenia psa do działań poszukiwawczych w PSP; str. 16
 • Adriana Wawrzyniak, Zdrowie psów ratowniczych – najczęstsze urazy i schorzenia psów ratowniczych pracujących w PSP i ich źródło, wśród nich stres wynikający z trudnej służby, pierwsza pomoc przedweterynaryjna; str. 11

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2019

 • Paweł Rochala, Dymowe, spalinowe, wentylacyjne – przewody i kanały jako elementy obiektu newralgiczne miejsce pod względem pożarowym; str. 34

nr 2/2019

 • Paweł Rochala, Prace niebezpieczne – typowe sytuacje grożące zaprószeniem ognia podczas prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; str. 26

nr 3/2019

 • Paweł Rochala, Zagrożenie wybuchem – na czym polega spalanie wybuchowe, co przesądza o powstaniu zagrożenia wybuchem, co wybucha? – strefy zagrożenia wybuchem, zapobieganie wybuchom domowym; str. 27
 • Tomasz Sawicki, Oględziny miejsca pożaru – kiedy i według jakich zasad, przebieg czynności, udział biegłego, dokumentacja; str. 32

nr 4/2019

 • Paweł Rochala, Zanim znikną lasy… – różne sposoby ochrony lasów przed pożarami: pasy przeciwpożarowe, zakaz wstępu do lasu, zakaz używania ognia otwartego, wykrywanie pożarów, ułatwianie organizacji i prowadzenia akcji gaśniczej: woda, drogi, sprzęt gaśniczy; str. 32
 • Tomasz Sawicki, Dlaczego płoną? – pożary pojazdów samochodowych powstałe na skutek wad fabrycznych; str. 38

nr 6/2019

 • Paweł Rochala, Żniwa bez ognia – zagrożenia pożarowe związane z omłotami na przestrzeni lat i obecnie, przepisy przeciwpożarowe; str. 34

nr 7/2019

 • Paweł Rochala, Skąd zassać wodę – hydranty, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, stawy, jeziora, rzeki, przydomowe oczka, czyli rozporządzenie mswia z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dzu nr 121, poz. 1139) w praktyce; str. 38

nr 8/2019

 • Adam Kowalski, Bezpieczny pokład gryfa – bezpieczeństwo podróżujących promem, czyli suma wyposażenia technicznego oraz organizacji działań prewencyjnych i prowadzenia akcji gaśniczej przez załogę w razie pożaru; str. 18
 • Paweł Rochala, Trzecia metodyka zapobiegania pożarom – „Metodyka postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych” – trzeci obszerny materiał poradnikowy przeznaczony dla służby kontrolno-rozpoznawczej PSP, zatwierdzony przez komendanta głównego PSP str. 22
 • Tomasz Sawicki, Profesjonalizm opinii – status biegłego w postępowaniu sądowym, przedmiot i zakres jego opinii, procedura opracowywania, cechy dobrej opinii; str. 26

nr 9/2019

 • Dariusz Szymura, Piotr Wiliński, Operacja „Pol’and’Rock 2019” – ponad 400 tys. uczestników, pięć imprez masowych i ponad setka strażaków dbających o bezpieczeństwo uczestników znanego festiwalu: Analiza potencjalnych zagrożeń, operacja wojewódzka, logistyka i interwencje; str. 24
 • Jarosław Skalski, Zlot ZHR – siły PSP i OSP w zabezpieczeniu dziewięciodniowego zlotu z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Rybakach: faza przygotowań, praca sztabu operaacji wojewódzkiej, podoperacje i wnioski na przyszłość; str. 28
 • Paweł Rochala, Drogi pożarowe – wymagania co do lokalizacji, parametrów i przejezdności dojazdu pożarowego, czyli rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 121, poz. 1139); str. 30

SPRAWY OCHOTNIKÓW

nr 1/2019

 • Katarzyna Tetłak, Grzegorz Szczepaniak, Paweł Grabiec, W służbie stolicy – OSP Ursus, OSP Wesoła oraz OSP Stara Miłosna, czyli ochotnicze straże pożarne działające na obszarze Warszawy; str. 38

nr 2/2019

 • Marek Szczypczyk, Ćwierćwiecze wodnych wyzwań – 26 działalności OSP ratownictwa wodnego w Nowej Soli; str. 38
 • Lech Lewandowski, Wsparcie dla życia – Stowarzyszenie OSP GRS Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce z Krzeczyna Wielkiego i jego różnorodna działalność na rzecz osób cierpiących na nowotwory; str. 42

nr 3/2019

 • Krzysztof Kurowski, Strażacy w Dobrym Mieście – od skromnych powojennych początków do prężnej, dobrze wyposażonej jednostki: działalność ratownicza i edukacyjna, inicjatywy w środowisku lokalnym; str. 24

nr 4/2019

 • Marek Jasiński, Wsparcie OSP, nowe podejście (cz. 1 ) – ochotnicze straże pożarne w Polsce – statystyki, dotacje dla OSP (tryb i zasady udzielania – podstawa udzielenia, kryteria podziału, wysokość), efekty „Programu modernizacji…” w 2018 r.; str. 24
 • Katarzyna Zamorowska, Straż w uzdrowisku – 134 lata działalności OSP ze Szczawnicy; str. 28
 • Aldona Dobrzyńska, Adam Doleżych, Diament wolontariatu – projekty edukacyjne i społeczne realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Żory; str. 30

nr 5/2019

 • Marek Jasiński, Wsparcie OSP – nowe podejście (cz. 2) – inne źródła finansowania OSP: środki ubezpieczeniowe, Funduszu Sprawiedliwości, środki WFOŚiGW/NFOŚiGW oraz dofinansowanie obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych; str. 30

nr 7/2019

 • Wojciech Miciuła, Muzeum z pasji – muzeum pożarnictwa funkcjonujące przy OSP w Oseredku str. 44

nr 8/2019

 • Dorota Gomółka, Drużyna entuzjastów – jak przyciągnąć młodzież do straży pożarnej – doświadczenia OSP w Toporowie; str. 42

nr 10/2019

 • Rafał Własinowicz, Mateusz Czajkowski, Profesjonalni ochotnicy – Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach, czyli jak działa OSP na te renie rozwijających się przedmieść aglomeracji; str. 26
 • Tomasz Banaczkowski, Budżet dla strażaków – możliwości pozyskiwania środków przez ochotnicze straże pożarne: miejski budżet partycypacyjny i dofinansowane projekty OSP działających na terenie Katowic; str. 30

nr 11/2019

 • Justyna Pawlik, Było warto! – wysiłek nagrodzony, czyli nowszy wóz strażacki w OSP Zawada Uszewska; str. 32
 • Dorota Gomółka, Od celów do wartości – jakie aspekty należy wziąć pod uwagę, tworząc młodzieżową drużynę pożarniczą i jak się do tego dobrze przygotować, by osiągnąć wszystkie zamierzone cele: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Toporowie; str. 34

nr 12/2019

 • Tomasz Kuliński, Z tradycją w nowoczesność – 150 lat historii i działalności OSP w Witkowie; str. 28
 • Dorota Gomółka, Zaproszenie do strażackiego świata – młodzieżowe drużyny pożarnicze przy OSP: pomysły na metody i techniki prowadzenia zajęć z młodzieżą; str. 30

SZKOLENIE

nr 1/2019

 • Damian Saleta, Nowoczesne szkolenie strażaków – CYBERFIRE, czyli projekt stworzenia i wdrożenia symulatorów do wirtualnego (technologia Cave 3D i Head Mounted Display, HMD) i fizycznego szkolenia strażaków w obszarze zwalczania pożarów wewnętrznych; str. 41
 • Tomasz Wiśniewski, Artur Banasiak, Trenażer kolejowy – stanowisko poligonowe do szkolenia z zakresu prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych i inne trenażery w zasowach SA PSP w Poznaniu: samochodu osobowego i samochodu ciężarowego; str. 44

nr 6/2019

 • Przemysław Gad, Szymon Kokot-Góra, bezpiecznie to skutecznie – dobry instruktor w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli jak bezpiecznie i fachowo prowadzić zajęcia w trenażerach: wskazówki z praktyki; str. 10
 • Marcin Mazur, Uczenie przez doświadczenie – jak optymalnie wykorzystać sale edukacyjne ognik: doświadczenia wyspecjalizowanego centrum edukacyjnego w komendzie miejskiej psp opolu; str. 13
 • Krzysztof Wiciak, Trenażer XXI wieku – … z przeznaczeniem dla dyżurnych stanowisk kierowania psp: budowa, zasada działania, różny stopień zaawansowania, edytor scenariuszy zdarzeń, proces szkolenia; str. 16
 • Lech Lewandowski, Skok w przyszłość – ośrodek szkolenia psp w miliczu; str. 22
 • Alicja Borucka, Emilia Pałubicka-Florczak, Co zarządca budynku wiedzieć powinien – jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: szkolenie "bezpieczny właściciel, zarządca i użytkownik budynku mieszkalnego" w komendzie wojewódzkiej psp w poznaniu; str. 24

nr 10/2019

 • Marta Wawiórko, Znów czas na czujkę – początek gólnopolskiej kampani edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w sezonie 2019-2020: grupy odbiorców, kanały dotarcia, środki przekazu; str. 10
 • Anna Łańduch, Kurs na prewencję – o projekcie Firefighters Plus, czyli ogólnopolskiej platformie e-learningowej w obszarze prewencji i integracji społecznej, efektach, możliwościach i korzyściach płynących z tego przedsięwzięcia w rozmowie ze st. bryg. Robertem Klonowskim, koordynatorem projektu; str. 22
 • Magdalena Stajszczak, Wiedza w Bazie – Baza Wiedzy, czyli zbiór informacji niezbędnych w pracy zawodowej, kształceniu, szkoleniu i doskonaleniu zawodowym na www.straz.gov.pl: zawartość i nawigacja; str. 24

nr 11/2019

 • Anna Sobótka, Ognik dodaje skrzydeł – sala edukacyjna Ognik w KP PSP w Łowiczu; str. 22
 • Marceli Sobol, Więcej praktyki! – zasady organizacji doskonalenia zawodowego w PSP, trzyletni cykl, SPCDZ, czyli szkolenia podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego: narada przedstawicieli ośrodków szkoleniowych PSP w Józefowie; str. 25
 • Magdalena Stajszczak, Od laika do dydaktyka (cz. 1) – jak edukować dorosłych, czyli praktyczne rady, jak przygotować się do roli prowadzącego zajęcia szkoleniowe: program szkolenia, scenariusz zajęć str. 26
 • Artur Ankowski, Artur Wydra, Jak pobierać próbki – zasady pobierania próbek substancji do badań podczas działań z zakresu ratownictwa chemiczo-ekologicznego; str. 28
 • Anna Łańduch, Nie tylko teoria – 15 lat działalności Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych RP; str. 30

nr 12/2019

 • Przemysław Berus, Piotr Janiuk, Doskonalenie warsztatu – ćwiczenia polegające na symulacji działań ratowniczych w szkoleniu dyżurnych operacyjnych do obsługi dużego zdarzenia – materiały pomocnicze; str. 20
 • Łukasz Dudziński, Jak wezwać pomoc – trening właściwego informowania służb ratowniczych o wypadku czy pożarze dostosowany do wieku odbiorców – zaczynając od dzieci: zasady wzywania służb, podawane informacje, rodzaje zdarzeń; str. 23
 • Marta Wawiórko, Alarmowanie w prewencji społecznej – efekty edukacyjne PSP, materiały w Bazie Wiedzy KG PSP; str. 25
 • Magdalena Stajszczak, Od laika do dydaktyka (cz. 2) – zajęcia teoretyczne a zajęcia praktyczne; str. 26

TECHNIKA

nr 2/2019

 • Mariusz Szojda, Przemysław Szulakowski, Tadeusz Kies, Łączność bez granic – przygotowanie systemu łączności radiowej dostosowanego do założeń operacyjnych przyjętych w planach zabezpieczeń szczytu klimatycznego COP24; str. 44

nr 3/2019

 • Bogusław Poremski, Latarka dla strażaka – kryteria dopuszczające do użytkowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej, standaryzacja w Europie, system oznaczeń i symboli; str. 40

nr 4/2019

 • Mateusz Tekieli, Czy półmaski nas ochronią? – czy półmaski filtrujące zdają egzamin jako niekiedy konieczna alternatywa dla sprzętu ODO? badania i analiza skuteczności; str. 41
 • Maksymilian Żurawski, Tomasz Markowski, Emil Sulak, Karolina Równicka, Rewolucja czy ewolucja? – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU poz. 984), czyli nowe wymagania dla ubrań specjalnych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce; str. 44

nr 5/2019

 • Tomasz Sawicki, Konieczność rodzi wynalazek – innowacje związane z techniką pożarniczą i ochroną przeciwpożarową: jakie wynalazki zostały zgłoszone i zastrzeżone w urzędzie Patentowym RP w ostatnich latach? (rolowana przegroda ogniochronna, mechaniczny kominiarz, prądownica pianowa z osłoną termiczną i in.); str. 40

nr 6/2019

 • Michał Pająk, GIS na powódź – jak stosować mapy cyfrowe jako wsparcie podczas fazy przygotowywania do działań ratowniczo-gaśniczych związanych z powodzią lub zagrożeniem powodziowym, a także w trakcie samych działań; str. 44

nr 7/2019

 • Przemysław Rubiński, Mariusz Wystemp, Co potrafi SRw – jak jest zbudowany i jak sprawdza się w użytkowaniu średni samochód ratownictwa wodnego na podwoziu Scania P320 z napędem uterenowionym 4x4; str. 42

nr 8/2019

 • Jakub Friedenberger, Skuterem skuteczniej – skutery wodne z platformami ratowniczymi: jak usprawniają ratownictwo na wodach otwartych (wyposażenie osobiste sternika, historia rozwoju sprzętu od lat 50. XX w.); str. 39

nr 12/2019

 • Marek Wyrozębski, Najlepszy przyjaciel strażaka – halligan: jak pojawił się w wyposażeniu straży, jak rozwijał przez lata, poszczególne typy i sposób zastosowania; str. 32
 • Dorota Riegert, Katarzyna Włodarczyk, Karolina Stegienko, Co może manekin termiczny –nowoczesne technologie i metody badań służących doskonaleniu ubrań specjalnych dla strażaków: manekiny termiczne wczoraj i dziś; str. 34

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 1/2018

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Stan wyższej konieczności – stan wyższej konieczności a odpowiedzialność kierującego działaniem ratowniczym - kiedy KDR ma prawo skorzystać z tej instytucji i jakie warunki o tym przesądzają; str. 47

nr 3/2019

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Status rzecznika dyscyplinarnego – kim jest rzecznik dyscyplinarny, jakie powinności przed nim stoją, jakie ma uprawnienia i jakie przepisy je definiują; str. 49

nr 4/2019

 • Dominik M. Kabat, Cztery kąty dla strażaka – norma zaludnienia i powierzchnia mieszkalna w ustawodawstwie regulującym kwestie mieszkaniowe funkcjonariuszy służb mundurowych; str. 47
 • Anna Sobińska, Damian Witczak, „Odpowiednio”, czyli jak? – zapis „stosuje się odpowiednio” w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i w innych aktach prawnych – co kryje się pod tym sformułowaniem?; str. 50

nr 5/2019

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Motywowanie przez nagradzanie – system motywacyjny funkcjonujący w Państwowej Straży Pożarnej i jego umocowanie w przepisach; str. 44
 • Tomasz Polak, BHP po nowemu – prace legislacyjne nad dostosowaniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby do realiów struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, str . 47

nr 6/2019

 • Dorota Mastalińska, Naliczanie emerytur w PSP; str. 47
 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Stopniowanie kar – postępowanie dyscyplinarne – regulacje prawne: proporcjonalność przewinień i kar, okoliczności stanowiące o wyborze kary; str. 49

nr 7/2019

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Strażak ojcem – strażakowi pełniącemu służbę w PSP, podobnie jak pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują uprawnienia rodzicielskie – jakie?; str. 46

nr 8/2019

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Mama w mundurze – warunki służby w PSP kobiety w ciąży, urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy oraz przywileje po powrocie do służby; str. 44
 • Kamil Świątczak, Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym – organy PSP, nakładając na kontrolowany podmiot grzywnę w celu przymuszenia, mogą z ich strony otrzymać zarzuty do tytułu wykonawczego - procedura wniesienia zarzutów, tryb postępowania; str. 48

nr 9/2019

 • Bogdan Iwaszko, Zwalnianie ze służby (cz. 1) – … w związku z przejściem na emeryturę: kto jest uprawniony do zwalniania funkcjonariusza, możliwość odwołania od decyzji, pożegnanie zgodne z ceremoniałem; str. 43

nr 10/2019

 • Wioletta Witoszko, Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego – obligatoryjne i fakultatywne przesunięcie terminu urlopu, odwołanie z urlopu a zwrot kosztów, zmiana terminu urlopu a zwolnienie ze służby; str. 42
 • Bogdan Iwaszko, Zwalnianie ze służby (cz. 2) – jakie przyczyny – podstawy prawne zwolnienia ze służby określa ustawa o Państwowej Straży Pożarnej i jakie uprawnienia przysługują strażakom w tej sytuacji; str. 44

nr 11/2019

 • Bogdan Iwaszko, Zwalnianie ze służby (cz. 3) – dalsze przesłanki zwolnienia ze służby strażaka i zbieg kilku przesłanej oraz świadczenia, które mu przysługują; str. 44

nr 12/2019

 • Anna Sobińska, Damian Witczak, Pytanie do eksperta: w jaki sposób funkcjonariusz PSP lub paracownik cywilny może otrzymać refundację okularów; str. 37
 • Krzysztof Cygańczuk, RODO w PSP (cz. 1) – pierwsze badania naukowe dotyczące świadomości i wiedzy na temat ochrony danych osobowych w służbie pożarniczej; str. 38

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2019

 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Ożywiacz – inhabad, czyli przyrząd medyczny do wykonywania sztucznego oddychania patentu dr. Karla Antona Emanuela Friesa z 15 lipca 1911 r., str. 52

nr 2/2019

 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Świadek dziejów – pożary w historii słynnej rezydencji rodu magnackiego Radziwiłłów w Nieświeżu; str. 50

nr 3/2019

 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Strażacka czerwień – przyczynek do historii barw w antropologii kultury; str. 52

nr 4/2019

 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Oręż strażaka – sikawka przenośna jednocylindrowa typu „Tryumf”, skonstruowana przez inżyniera Tuliszkowskiego; str. 52

nr 5/2019

 • Marek Pisarek, Przełomowa autodrabina – autodrabina Brauna na podwoziu z napędem elektrycznym z końca XIX w. – perełka techniki pożarniczej; str. 50
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Chorągiew – dwustronna chorągiew cechowa z wizerunkiem św. Floriana i symboliką igielskiego cechu rzemieślniczego, czyli nietypowe XIX-wieczne weksylium w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 52

nr 6/2019

 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Muzeum Zoologiczne w ogniu – pożar Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego z 1 października 1935 r.: działania gaśnicze, przyczyny pożaru; str. 52

nr 7/2019

 • Stanisław Mazur, Strażacy junacy – zastępcza służba wojskowa odbywana w straży pożarnej: 1967-1992– czy był to udany eksperyment?; str. 49
 • Danuta Jankiewicz-Oleksy, Początki strażackiej motoryzacji – pojazdy wojskowe z frontu I wojny światowej na służbie w straży; str. 52

nr 8/2019

 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Strażacka Tuta – żaglowiec Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej z Krakowa z 1934 r.; str. 52

nr 9/2019

 • Paweł Rochala, W przeddzień wojny – organizacja ochrony przeciwpożarowej i przeciwlotniczej w wojnie obronnej 1939 r., udział strażaków i wojska; str. 46
 • Michał Boral, W obronie stolicy – Warszawska Straż Ogniowa w działaniach związanych z obroną miasta we wrześniu 1939 r.; str. 49
 • Danuta Jankiewicz - Oleksy, Powstanie sejneńskie –1919 r. na Kresach Wschodnich, udział strażaków z OSP w Sejnach; str. 52

nr 10/2019

 • Paweł Rochala, Niepodległość w 1919 – tworzenie zrębów ochrony przeciwpożarowej w odradzającym się państwie polskim; str. 48
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Lotnisko w ogniu wojny – pożar lotniska Lwów-Lewandówka na tle walk w latach 1918-1921 o Kresy Wschodnie: przykład współpracy wojska i straży pożarnej; str. 50

nr 11/2019

 • Marek Pisarek, 120 lat firmy Stratílek – rozwój przedsiębiorstwa, najciekawsze pojazdy i urządzenia pożarnicze tej marki; str. 50
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Strażackie hasła – hasła, zawołania i literackie wezwania strażackie do odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczeństwa i państwa: okres II Rzeczpospolitej; str. 52

nr 12/2019

 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Strajk strażaków – rewolucyjne lata 1905-1907 w guberniach Królestwa Polskiego i Warszawska Straż Ogniowa ze swoimi postulatami pracowniczymi; str. 50

ZDROWIE

nr 1/2019

 • Dawid Słupik, Szymon Kokot-Góra, Rafał Porowski, Zapobieganie nowotworom (cz. 1) – substancje niebezpieczne powstające w procesie spalania, ich toksyczne i potencjalnie kancerogenne działanie, najczęstsze nowotwory wśród strażaków - badania, podstawowe sposoby zmniejszania narażenia; str. 28
 • Karol Jonczyński, Sprawny strażak – lepszy ratownik – propozycja planu treningowego dla funkcjonariuszy PSP, opartego na podstawowych wzorcach ruchowych (cz. 1 w PP 12/18, str. 44); str. 32

nr 2/2019

 • Dawid Słupik, Szymon Kokot-Góra, Rafał Porowski, Zapobieganie nowotworom (cz. 2) toksyczność wybranych związków powstających w środowisku pożaru i najważniejsze nawyki prewencyjne do wypracowania przez strażaków: czystość ubrań i sprzętu, maseczki przeciwpyłowe, aparaty powietrzne; str. 28

nr 3/2019

 • Dawid Słupik, Szymon Kokot-Góra, Rafał Porowski, Zapobieganie nowotworom (cz. 3) –kwestie systemowe i organizacyjne: garaż, strefy brudne i czyste w strażnicy, dokument „Wy tycznych w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej; str. 8
 • Adrianna Sobol, Mundur nie zbroja. badasz się? – najprostsze zalecenia profilaktyki nowotworowej związanej z narażeniem zawodowym w przypadku służby strażaka; str. 12

nr 5/2019

 • Dawid Słupik, Szymon Kokot-Góra, Rafał Porowski, Nie tylko RAK – jakie choroby inne niż nowotwory stanowią najczęstszą przyczynę śmierci lub rozstroju zdrowia w grupie zawodowej strażaków; doświadczenia innych krajów europejskich; str. 24
 • Anna Sobótka, Profilaktyka zbroją strażaka – jak wysoki jest stopień narażenia na choroby nowotworowe strażaków, jak zniwelować ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe w tym zawodzie, jak rozmawiać o zagrożeniu z bliskimi - rozmowa z Anną Kupiecką, prezes fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, organizującej kampanię „Mundur nie zbroja"; str. 26

ZA GRANICĄ

nr 2/2019

 • Renata Golly, Tragedia, która wstrząsnęła Rosją – eksplozja w kamienicy w Magnitogorsku 31 grudnia 2018 r.: działania straży pożarnej i służb ratowniczych; str. 32

nr 3/2019

 • Aleksander Łukawski, Filip Betker, Jakub Lipka, Łukasz Sokołowski, Naprzeciw bezpieczeństwu – zagrożenia w przestrzeni publicznej a przepisy budowlane i przeciwpożarowe w wybranych krajach europejskich: Szwecja i Norwegia, Wlk. Brytania, USA, Holandia, Niemcy; przestrzenie komercyjne są objęte nadzorem straży pożarnej; str. 36

nr 8/2019

 • Konrad Nowak, Miasto strażackie – miejska straż pożarna (FFw – Freiwillige Feuerwehr), zakładowa straż pożarna huty ArcelorMittal (Werkfeuerewehr), krajowa szkoła pożarnicza landu Brandenburgia (LSTE – Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katstrophenschutz des Landes Brandenburg) oraz muzeum pożarnictwa i techniki pożarniczej (Feuerwehr- und Technikmuseum): filary koncepcji promocyjnej miasta Eisenhüttenstadt; str. 32
 • Marek Pisarek, Od samurajów do nowoczesnych strażaków – ochrona przeciwpożarowa w Tokyo: od 1629 r. i Hiskeshi w Edo do czasów współczesnych; str. 36

nr 11/2019

 • Konrad Nowak, Straż w krainie czekolady – oryginalne rozwiązania organizacji ochorny przeciwpożarowej w Szwajcarii; str. 38
 • Renata Golly, Paweł Rochala, Szukanie winnych – kontrowersyjne orzeczenie specjalnej komisji rządowej badającej okoliczności tragicznego pożaru w londyńskim wieżowcu Grenfell Tower - w tym prawidłowość prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej str. 40

nr 12/2019

 • Renata Golly, Paweł Rochala, O zaleceniach, które odwracają uwagę – raz jeszcze o kontrowersyjnym orzeczeniu i zaleceniach rządowej komisji ds. pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie; str. 40

PRZEGLĄD PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych

 • nr 1/2019 – str. 54
 • nr 2/2019 – str. 54
 • nr 3/2019 – str. 54
 • nr 4/2019 – str. 54
  nr 5/2019 – str. 54
 • nr 6/2019 – str. 54
 • nr 7/2019 – str. 54
 • nr 8/2019 – str. 54
 • nr 9/2019 – str. 54
 • nr 10/2019 – str. 54
 • nr 11/2019 – str. 54
 • nr 12/2019 – str. 52

SPORT I REKREACJA

nr 3/2019

 • Karol Jonczyński, Testy sprawności fizycznej – na czym polega sprawdzenie kondycji kandydata na strażaka, jakie zadania ma do wykonania podczas egzaminu i jak się do niego przygotować: propozycje treningów; str. 46

nr 10/2019

 • Piotr Kalinowski, Sportowa walka nad Wołgą – wrześniowe 15. Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczym w rosyjskim Saratowie: nowa formuła, udział polskich strażaków; str. 38
 • Szymon Ławecki, Biegacze na mecie – 15. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu Ulicznym: wyniki; str. 41

nr 11/2019

 • Piotr Kalinowski, Halowa piłka nożna – XXV Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej w Spale; str. 47

ROZMAITOŚCI

nr 1/2019

 • Elżbieta Przyłuska, W skórze bohaterów – rozmowa z Joanną i Rafałem Pasztelańskimi, autorami książki reportażowej „Strażacy. Tam, gdzie zaczyna się bohaterstwo”; str. 50

nr 2/2019

 • Lech Lewandowski, Kobiety PCK – 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i zasłużone dla jego powołania i rozwoju działaczki, na tle odradzającego się państwa polskiego; str. 48
 • Lech Lewandowski, Odpowiadamy na potrzeby społeczne – rozmowa ze Stanisławem Kracikiem, prezesem ZG PCK; str. 50

nr 3/2019

 • Alicja Borucka, Misja: edukacja – przedstawiciele PSP ze stoiskiem na Targach Edukacyjnych w Poznaniu; str. 43
 • Andrzej Smagowicz, Współpraca międzynarodowa – współdziałanie PSP ze służbami ratowniczymi i organizacjami międzynarodowymi w obszarze ratownictwa i ochrony ludności – nieco statystyki podsumowującej; str. 44

nr 5/2019

 • Robert Kłębczyk, Sławomir Wojta, Mariusz Chomoncik, Adam Piętka, Nasi weterani – funkcjonariusze pełniący służbę w resortach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji: kto uzyskuje status weterana i jakie nabywa wraz z nim prawa…....; str. 38

nr 6/2019

 • Łukasz Zblewski, Obozy MDP – poradnik – jak przygotować obóz młodzieżowej drużyny pożarniczej: najistotniejsze elementy merytoryczne i szkoleniowe, aspekt rekreacji; str. 38
 • Adrian Bucałowski, Aleksandra Kamińska, RescEU – dodatkowa unijna rezerwa zasobów ratowniczych do działań międzynarodowych, czyli zmiany w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności; str. 40

ORGANIZACJA

nr 5/2019

 • Wspólnota czynów i emocji – fragmenty wystąpienia gen. brygadiera Leszka Suskiego, wygłoszonego podczas uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka; str. 10
 • Karol Kierzkowski, Warsztat oficera prasowego – obowiązek PSP, jako instytucji publicznej, do udzielania mediom informacji o funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej - jak to robić profesjonalnie?; str. 34

nr 9/2019

 • Przemysław Berus, Coraz lepszy KDR – przygotowanie osób funkcyjnych do kierowania działaniami ratowniczymi: czego pracuje w doskonaleniu zawodowym?; str. 34
 • Michał Chmiel, Tomasz Markowski, Karolina Równicka, Logistyka podczas akcji – co składa się na zabezpieczenie logistyczne jednostek PSP, przykłady problemów logistycznych, propozycje rozwiązań; str. 36

PSYCHOLOGIA

nr 9/2019

 • Katarzyna Bartyńska, F43 – zespół stresu pourazowego PTSD w zawodzie strażaka: gdzie szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych, prawdy i mity o PTSD; str. 40

nr 10/2019

 • Anna Kornetowska, Potrzeba równowagi – work-life balance w zawodzie strażaka; str. 46

nr 11/2019

 • Katarzyna Moch, Dbać o relacje – jak budować pogłębione więzi międzyludzkiego, co oznacza „naturalne wsparcie” ; str. 46

nr 12/2019

 • Katarzyna Bartyńska, Palący problem – wypalenie zawodowe w służbie pożarniczej: jak rozpoznać objawy, jak zareagować, jak zapobiegać; str. 44

LUDZIE

nr 10/2019

 • Lech Lewandowski, Z głową w chmurach – Bartłomiej Przedwojewski, strażak-ratownik PSP z Wrocławia, pasjonat biegów górskich; str. 34

nr 11/2019

 • Barbara Majdak, Na ratunek poza służbą – st. kpt. inż. Łukasz Burek, strażak KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, sportowiec - i jego pomoc z narażeniem życia ofiarom wypadku drogowego, poza godzinami służby; str. 31

nr 12/2019

 • Krzysztof Szałkowski, Strażak ocalił wędkarzy – mł. ogn. Krzysztof Przybylski, funkcjonariusz KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim i jego pomoc w lodowatej wodzie Jezioraka; str. 49

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

nr 10/2019

 • Lech Lewandowski, Granica, która łączy – unijny program „Bezpieczne Pogranicze – budowa transgranicznego systemu wymiany informacji o zagrożeniach i wzmocnienie potencjału ratowniczego na obszarze polsko-czeskiego pogranicza”. 2016-2019: pierwszy bilans dorobku; str. 37

MEDIA

nr 12/2019

 • Anna Łańduch, Zamknij, zanim zaśniesz – o kampanii "ZZZ" w rozmowie z jej pomysłodawcą mł. bryg. Szymonem Kokotem-Górą, zastępcą naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie: idea kampanii, jej wymiar światowy; str. 48
do góry