• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1994

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1994 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Mazur S. - "Modelujemy nową, sprawną formację" - rozmowa z komendantem głównym PSP, nadbryg. Feliksem Delą o funkcjonowaniu PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący; nr 1, str. 1 

Mazur S. - "Stowarzyszenie znane i popierane" - rozmowa z pierwszym prezesem SliTP, płk. poż. dr. inż. Henrykiem Jaworskim i obecnym prezesem, bryg. inż. Romanem Kaźmierczakiem nt. historii i zadań stojących obecnie przed Stowarzyszeniem; nr 2, str. 1

Mazur S. - "Uczę się strażackiej duszy" - refleksje ks. Jerzego Kołodziejczaka - kapelana krajowego strażaków nt. pracy duszpasterskiej w pożarnictwie; nr 3, str. 1

Mazur S. - "Mówienie o korzyściach jest niestosowne" - rozmowa ze st. kpt. Wojciechem Marciniakiem - głównym kwatermistrzem PSP; nr 4, str. 1

Mazur S. - "Nasz system gwarantuje bezpieczeństwo" - rozmowa ze st. bryg. Jerzym Senczukiem, komendantem wojewódzkim PSP w Opolu nt. rozpoczęcia funkcjonowania wojewódzkiego systemu ratowniczo-gaśniczego; nr 5, str. 3 

Mazur S. - "Zdecydowany krok naprzód" - rozmowa z komendantem głównym PSP, nadbryg. F. Delą - próba bilansu dwóch lat działalności PSP; nr 6, str. 1

Mazur S. - "Nadszedł kres podziałów" - rozmowa z bryg. mgr. Stanisławem Gawrysiem - naczelnikiem Wydziału Emerytur i Rent w Biurze Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP nt. nowej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy; nr 7, str. 1 

Mazur S. - "Czasem brakuje kompleksowego spojrzenia" - rozmowa z podinsp. dr. Markiem Papałą nt. zadań policji ruchu drogowego i jej współpracy z JRG PSP i jednostkami OSP; nr 8, str. 1

Mazur S. - "Rozmowa z rzeczoznawcą" - wypowiedź płk. poż. w st. sp. Henryka Kalicieckiego nt. roli rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania; nr 9, str. 1 

Mazur S. - "Nowa placówka kształcenia" - rozmowa ze st. bryg. mgr. Janem Kielinem - dyrektorem Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP, nt. tworzonej w Częstochowie szkoły pożarniczej; nr 10, str. 1

Mazur S. - "Mam duszę ratownika" - rozmowa z Jerzym Lud-wiczakiem - pełnomocnikiem głównego inspektora Ochrony Środowiska ds. współpracy z KG PSP...; nr 11, str. 1 

Mazur S. - "Uczynię wszystko, co w mojej mocy" - rozmowa z wiceministrem spraw wewnętrznych Zbigniewem Sobótką; nr 12, str. 1

RATOWNICTWO

Artur - "Festina lente" - relacja z akcji usuwania skutków wypadku drogowego, w którym uległa uszkodzeniu cysterna z octanem winylu; nr 11, str. 5

Baran A. - "Szkoła w ogniu" - relacja i wnioski z akcji gaśniczej w budynku szkoły podstawowej; nr 10, str. 4 

Błaszczyński W., Głowacki A. - "Ognisty airbus" - reportaż z działań ratowniczo-gaśniczych po katastrofie samolotu Lufthansy na lotnisku Okęcie i wnioski wynikające z akcji; nr 2, str. 8 

Dec L, Jesionek J. - "Zasady ratownicze" - analiza zasad ratownictwa drogowego obowiązujących w Wielkiej Brytanii; nr 3, str. 3

EG - "Forum Ratowników" - obszerna relacja z obrad I Ogólnopolskiego Forum Ratowników w Bydgoszczy; nr 11, str. 7 

Gartowski T. - "Śmierć miejsca nie wybiera" - opis akcji ratownictwa wysokościowego na budynku "Bumaru" w Warszawie; nr 1, str. 5

Gartowski T., Romanowski B. - "Płonący Terminal" - relacja z pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej na lotnisku Okęcie; nr 2, str. 11

Głowacki A. - "Czas ratowniczej próby" - o działaniach służb ratowniczych Los Angeles podczas trzęsienia ziemi; nr 4, str. 10 

Głowacki A. - "Spopielały księgozbiór" - akcja gaszenia pożaru magazynów Państwowej Składnicy Księgarskiej; nr 11, str. 3 

Głowacki T., Mazur S. - "Największy w Polsce" - realizacja wniosków wypracowanych po pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej; nr 6, str. 7

Jakubaszko J. - "Medycyna ratunkowa" - obszerne fragmenty referatu pt. "Medycyna doraźna (ratunkowa) w nowoczesnej strukturze służb ratowniczych", wygłoszonego podczas sympozjum nt. "Ratownictwo dziś i jutro" we Wrocławiu; nr 8, str. 6 

Klicki D. - "Choroba dekompresyjna"; nr 11, str. 10 

Matczyński G. - "Dylematy strażaków-płetwonurków" - o problemach poruszanych podczas spotkania strażaków-płetwonurków w Olsztynie; nr 8, str. 8

Mazur S. - "Pierwsze w Polsce na taką skalę" - reportaż ze zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych, zorganizowanych w ramach I Ogólnopolskiego Forum Ratowników w Bydgoszczy; nr 9, str. 3

Mendak K. - "Specjaliści wspierają PSP" - o utworzeniu grupy krajowych specjalistów ds. ratownictwa i pierwszym szkoleniu z ich udziałem; nr 9, str. 9

Mikołajczyk M. - "Zwierzenia ratownika" - opis akcji ratownictwa drogowego z udziałem samochodu RT Lohr Mega City; nr 12, str. 5

M.S. - "Regulamin wszedł w życie" - kilka uwag na temat zatwierdzonego przez komendanta głównego PSP "Regulaminu działań w zakresie ratownictwa wysokościowego prowadzonego przez PSP"; nr 11, str. 10

Olbryś S. - "Czy może być gorzej" - usytuowanie ratownictwa medycznego w zintegrowanym systemie ratownictwa państwa; nr 6, str. 5

Romanowski B. - "Na jednym torze" - relacja z akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej, wnioski z działań: nr 5, str. 5 

Romanowski B. - "Autobus śmierci" - reportaż z akcji ratownictwa drogowego po katastrofie autobusu gdańskiego PKS - poglądy i spostrzeżenia; nr 8, str. 4

Romanowski B. - "Podwodne dylematy" - o kwalifikacjach zawodowych, szkoleniu i specyfice pracy strażaków-płetwonurków; nr 12, str. 6

Schroeder M. - "Ratowniczy scenariusz" - o celu, założeniach i wnioskach wynikających ze zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych w Bydgoszczy; nr 9, str. 7

Schroeder M. - "Nowy sposób znakowania" - nowa propozycja systemu znakowania zniszczonych budynków; nr 10, str. 3 

Turczak - "Otwarcie KCKR" - zasady funkcjonowania i wyposażenie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa; nr 1, str. 5 

Turczak - "Widownia w ogniu" - akcja gaszenia pożaru Teatru Polskiego we Wrocławiu - wnioski, wypowiedzi uczestników działań; nr 4, str. 6

Wysokiński A. - "W objęciach komina" - wydobywanie uwięzionej w kominie dziewczynki; nr 7, str. 22

RATOWNICTWO EKOLOGICZNE

Dąbrowski M. - "Olej płynął pod prąd..." - relacja z ćwiczeń - pokazu sprawiania sztywnej zapory olejowej; nr 7, str. 22 

E. G. - "Awaria pod Bielinkiem" - relacja z ćwiczeń ratownictwa ekologicznego "Piasek '94" oraz problematyka towarzyszącego im seminarium; nr 12, str. 10

Grosset R. - "Toksymetry w ratownictwie chemicznym"; nr 10, str. 4

Guzewski P., Pawłowski R. - "Dekontaminacja w ratownictwie chemicznym": cz. 1 - nr 8, str. 9; cz. 2 - nr 9, str. 9 

Hupka J., Małaczyński M., Pertkiewicz-Piszcz M. - "Sorbenty w zwalczaniu rozlewów olejowych"; nr 11, str. 12 

J. R. - "Smak etyliny" - relacja z akcji ratownictwa drogowego po katastrofie autocysterny z 37 tonami etyliny; nr 12, str. 7 

Kucnerowicz-Polak B. - "Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych"; nr 5, str. 7

Małaczyński M. - "Wyposażenie pomocnicze" - o sprzęcie przydatnym do usuwania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych; nr 1, str. 6

Małaczyński M. - "Taktyka opanowania rozlewu"; nr 2, str. 13

Małkowski M. - "Wszyscy musimy się uczyć" - o przygotowaniach straży pożarnej w woj. elbląskim do przejęcia zadań w zakresie ratownictwa ekologicznego; nr 10, str. 4 

Mierzwa S., Skornowicz A. - "Rozważania wokół MN": cz. 1 - nr 1, str. 7; cz. 2 - nr 2, str. 14; cz. 3 - nr 3, str. 6

Misiura M. - "Alarm na Olzie" - akcja usuwania wycieku oleju opałowego; nr 12, str. 9

Obara J. - "Odwaga staniała..." - akcja usuwania rozlewu etyliny; nr 11, str. 11

Sudo G. - "Na ratunek wodzie" - relacja z akcji ratownictwa ekologicznego - usuwanie wycieku substancji ropopochodnych; nr 9, str. 11

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

Baranowicz W. - "Bilans kontroli zaskakującej" - rezultaty przeprowadzonej na terenie całego kraju kontroli obiektów użyteczności publicznej zaliczonych do kat. ZL-I zagrożenia ludzi; nr 4, str. 4

Dąbrowski E. - "Instalacje gazowe w stolicy" - zagrożenia, system nadzoru, akcje ratownicze; nr 10, str. 7

Dorota N. - "Błękitna energia" - rozmowa z pracownikami firmy Butagaz Polska o zagrożeniach związanych z dystrybucją i użytkowaniem gazu płynnego propan-butan; nr 8, str. 11

Dorota M. "Błękitna energia na Zachodzie" - rozmowa z pracownikami firmy Butagaz Polska, nt. stosowanych na Zachodzie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania gazu płynnego propan-butan; nr 9, str. 13

Gartowski T. - "Czasu pozostało niewiele..." - plany zabezpieczenia czynnego warszawskiego metra; nr 2, str. 15

Głowacki A. - "Bezpieczeństwo warte jest zachodu" - rozmowa z przewodniczącym Komisji bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania; nr 7, str. 24

Głowacki A. - "W Poznańskiem. Płoszenie czerwonego kura" - o działalności kontrolno-rozpoznawczej KW PSP w Poznaniu; nr 10, str. 9

Głowacki T., Mazur S. - "Po raz kolejny" - realizacja wniosków sprecyzowanych przez zespoły powołane przez komendanta głównego PSP i ministra spraw wewnętrznych, po analizie akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej; nr 7, str. 25 

Heyman M. - "Przechowywanie oraz transport proszków i pianotwórczych środków gaśniczych"; nr 11, str. 14 

Ościłowska B., Prochacki D. - "Niebezpieczne okna" - właściwości-pożarowe tworzyw sztucznych, z których produkowana jest stolarka okienna; nr 11, str. 13

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o zagadnieniach dotyczących zastosowań instalacji zbiornikowych na gaz skroplony propan-butan; nr 1, str. 9

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o instytucjach wydających decyzje dopuszczenia do zastosowania elementów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji w budownictwie; nr 2, str. 18. 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o właściwościach i możliwościach zastosowania lakieru ogniochronnego "PYROMORS"; nr 4, str. 5

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - wybór decyzji dot. materiałów i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w budynkach; nr 9, str. 14 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o Polskich Normach dotyczących oceny zapalności mebli tapicerowanych; nr 11, str. 14

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - sprostowanie dot. dopuszczenia do stosowania w budownictwie płyt ognio-chronnych "Vermiculux"; nr 12, str. 13

Romanowski B. - "Remanenty pokontrolne" - o wynikach kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów użyteczności publicznej w woj. poznańskim; nr 3, str. 7

Romanowski B. - " W obronie wspólnego dobra" - o formach zapobiegania pożarom lasów w woj. lubelskim w okresie suszy i upałów; nr 10,str. 8 

Tomaszewski A. - "Rurociągowe dylematy" - zagrożenia stwarzane przez rurociągi: "Przyjaźń" i "Pomorski"; zabezpieczenie przeciwpożarowe rurociągów; nr 1, str.8 

Turczak - "Jak długo można liczyć na szczęście?" - relacja z sympozjum nt. nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w woj. radomskim; nr 2, str. 16

SZKOLENIE I KSZTAŁCENIE

Artur - "Tu szkolą na potrzeby całej Polski" - funkcjonowanie Ośrodka Szkolenia PSP we Wrocławiu; nr 4, str. 24

Głowacki A. - "Czas elewów" - relacja z wizyty w SP PSP w Opolu; nr 1, str. 11

Głowacki A. - "Pamięć czynami potwierdzana" - relacja z obchodów Dnia Podchorążego w SGSP, połączonych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać płk. poż. J. Nazarko; nr 2, str. 19

Głowacki A. - "Nikt nie rodzi się strażakiem..." - systemy szkolenia strażaków w Katowickiem; nr 3, str. 20 

Głowacki A. - "Partnerstwo dla postępu" - osiągnięcia, struktury i działalność SGSP; nr 6, str. 20

Głowacki A. - "Skazani na akredytację" - obecna sytuacja i plany na przyszłość Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej; nr 6, str. 23

Głowacki A. - "Czas kształcenia" - koncepcje przygotowania zawodowego szeregowych, podoficerów, aspirantów i oficerów pożarnictwa; nr 6, str. 27

Głowacki A. - "Promocja w SGSP. Dołączą do grona dowódców"; nr 8, str. 18

Gołębiowski B. - "Mistrzostwa JRG - inaczej" - o koncepcji nowej konkurencji, tzw. "technicznego toru przeszkód"; nr 8,.str. 20

Grosset R. - "Komora ogniowo-dymowa" - o budowie i zasadach funkcjonowania komory zbudowanej w JRG nr 2 w Grudziądzu; nr 1, str. 13

Haloto M. - "Ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze" - o ćwiczeniach pozorujących działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych i współdziałaniu z zespołami ratowniczych psów poszukiwawczych; nr 10, str. 28

K.M. - "Sztandar jest oznaką wspólnoty" - reportaż z uroczystości wręczenia sztandaru i ślubowania kadetów w poznańskiej SA PSP; nr 1 str. 10

Murawka W. - O zawodach prawdę powiem..." - o nowej formule wojewódzkich zawodów sportowo pożarniczych w Warszawie; nr 10, str. 29

Padewski J. - "MI-8 zaginął..." - reportaż z ćwiczeń Służb Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (SAR) Polski, Czech i Niemiec; nr 3, str. 16

R. J. - "Gaudeamus" po strazacku"; nr 12, str. 19 

Romaniuk S., Uścinowicz A. - "Naśladownictwo wskazane" - 0 działaniach kierownictwa PSP woj. białostockiego mających na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki ratownictwa; nr 10, str. 28

Romanowski B. - "Manewry wołomińskie" - ćwiczenia Odwodowego Pułku Pożarniczego; nr 12, str. 18 

Sochacki M. - "Szkolenie ratowników wysokościowych w USA"; nr 9, str. 21

ORGANIZACJA

A.K. - "OSP Mistral" - o działalności i problemach poznańskiej jednostki OSP specjalizującej się w ratownictwie wodnym; nr 6, str. 20

Artur - "Kolegium Dowódców" - relacja z inauguracyjnego posiedzenia, uwagi nt. zadań stojących przed tym gremium; nr 1, str. 19

Artur - "O tym, co za i przed nami" - relacja z narady komendantów wojewódzkich i szkół pożarniczych; nr 2, str. 21 

Artur - "Organizacja ochrony przeciwpożarowej" - nowy system ochrony przeciwpożarowej w RP, organizacja PSP, ZOSP RP 1 OSP, kadry PSP, schematy organizacyjne; nr 6, str. 14

B.G. - "Monitoring w wydaniu słupskim" - relacja z sympozjum; nr 5, str. 24

B.G. - "Wavin Metalplast - Buk" - o problematyce bezpieczeństwa zakładu i działającej w nim OSP; nr 9, str. 25 

Chmielewski W. - "System u podstaw" - rozważania nt. funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminy, na przykładzie działalności KR PSP w Opatowie; nr 4, str. 26 

D.M. - "Dobry gospodarz może wiele" - o problemach i osiągnięciach w organizowaniu ochrony przeciwpożarowej w gminie Buk w woj. poznańskim; nr 8, str. 15

EQ - "Migawki" - z narady komendantów wojewódzkich w Bydgoszczy; nr 11. str. 17

G.B. - "Pokazaliście, jak pracuje straż pożarna " - działania władz samorządowych i państwowych woj. słupskiego mające na celu wsparcie działań PSP; nr 5, str. 21 

Głowacki A. - "Suwalskie priorytety" - specyfika zagrożeń na Suwalszczyźnie i działalność organizacyjno-szkoleniowa PSP w woj. suwalskim - przodującym w realizacji ustawowych zadań PSP; nr 1, str 14

Głowacki A. - "Mamy dobrą prasę" - rozmowa z rzecznikiem prasowym KW PSP w Poznaniu, kpt. mgr. Markiem Rodowskim; nr 11, str. 19

(j.) - "Brzozów - mistrz przezorności" - historia i dzień dzisiejszy ochrony przeciwpożarowej w gminie Brzozów; nr 12, str. 16 

K.G. - "W bydgoskim Nitro-Chemie" - organizacja i funkcjonowanie ZSP Zakładów Chemicznych "Nitro-Chem"; nr 9, str 24 K.G - "Chcą sprostać kryteriom" - o funkcjonowaniu i działalności społecznej OSP Szewce z gminy Buk; nr 9, str 25 Kr. - "Coraz bliżej" - zasady współdziałania PSP z Państwową Agencją Atomistyki; omówienie nowo podpisanego porozumienia o współpracy w zakresie zagrożeń radiacyjnych; nr 7, str 27

Machowicz S. - "Kontrola w PSP - stan faktyczny i zamierzenia" - o tworzonym systemie kontroli w jednostkach PSP - cele i rodzaje kontroli, wady i zalety systemu; nr 7, str. 28 

Mazur S. - "Z całą stanowczością zaprzeczam" - stanowisko komendanta głównego PSP wobec wypowiedzi niektórych działaczy ZOSP RP o dystansowaniu się zawodowej służby pożarniczej od OSP; nr 5, str. 10

Niemyjski R. - "Krok ku systemowi" - relacja z zorganizowanej w województwie suwalskim narady szkoleniowej z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych województwa i podmiotów współdziałających z PSP; nr 2, str. 23 

Radny Z. - "O kierowaniu działaniami ratowniczymi raz jeszcze" - aspekty prawne kierowania akcją ratowniczą: cz. 4 - nr 2, str. 24; cz. 5 - nr 3. str. 13

Radny Z. - "Podstawowe rodzaje zdarzeń" - rozważania nt. aspektów prawnych podziału zdarzeń, do walki z którymi powołana jest PSP; nr 11, str. 15

Romanowski B. - "Słuszność obranej drogi" - współpraca międzynarodowa jednostek organizacyjnych PSP; nr 6, str 19 

Skibiński M. - "Wspomaganie dowodzenia akcjami" - wykorzystanie nowoczesnych systemów organizacyjnych na potrzeby stanowisk kierowania;ťnr 10, str. 11

Szlagowski Z. - "I co dalej?" - propozycje działań propagandowych i prewencyjnych PSP; nr 12, str. 17 

Turczak - "Niepodległość ma także strażackie znamiona" - relacja z obchodów jubileuszowych 75-lecia odzyskania nipodległości i sympozjum historycznego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz z uroczystości wręczenia pierwszych Medali Honorowych im. J. Tuliszkowskiego; nr 1, str. 18 

Turczak - "Potrzebna jest solidna praca" - art. nt. najważniejszych problemów poruszonych podczas posiedzenia ZG ZOSP RP; nr 5, str. 8

Witoń S. - "Czy PSP jest formacją OC ?" - nr 2, str 24

Witoń S. - "Kim jest kierujący działaniem ratowniczym?" - rozważania nt. aspektów prawnych; nr 3, str. 14

Witoń S. - "Co może kierujący działaniem ratowniczym?" - aspekty prawne; nr 4, str. 27

TECHNIKA POŻARNICZA

A. - "Niepokojąca (?) różnorodność" - wypowiedź kpt. mgr. W. Marciniaka nt. występującej w PSP coraz większej różnorodności samochodów pożarniczych i sprzętu; nr 4, str. 21

A.G. - "Interschutz '94 - korzyści i przyjemność" - organizacja targów i udział w nich polskiej straży pożarnej; nr 8, str. 23

Artur - "Sympozjum" - relacja z sympozjum poświęconego właściwościom i możliwościom zastosowania włókien Nomex; nr 4, str. 23

Barlak J., Kaczmarzyk J. - ..Samochód ratowniczo-gaśniczy" - opis i dane techniczne prototypowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, skierowanego do prób eksploatacyjnych w KW PSP we Wrocławiu; nr 3, str. 10

Derecki T. - "Nowe węże pożarnicze"; nr 7, str. 23 

Derecki T. - "Nowa motopompa produkcji krajowej" - opis, dane techniczne motopompy M 8/8 - 1 SPEC-POŻ; nr 10, str. 25 

Derecki T. - "Automatyczny regulator ciśnienia" - wyniki badań CNBOP nad regulatorem ciśnienia przeznaczonym do samochodów gaśniczych wodno-pianowych; nr 10, str. 26 

Fiejko K., Świetnicki J. - "Tworzywa sztuczne w instalacjach gaśniczych"; nr 3, str. 9

Gartowski T. - "Modyfikacja GCBA 6/32"; nr 1, str. 32 

Gartowski T. - "Przykładem Polonez TVP... " - opis nadwozia specjalistycznego poloneza Straży Pożarnej TVP w Warszawie; nr 3, str. 11

Gartowski T. - "Dokąd zmierza technika" - o przedstawionych na targach Interschutz '94 nowych i zmodernizowanych samochodach gaśniczych; nr 9, str. 15 

Gartowski T. - "Praktyczny mały skokochron"; nr 9, str. 21 

Gartowski T. - "IFEX - gaśnicze impulsy" - technologia gaszenia pożarów impulsami zastosowana w systemie IFEX; nr 10, str. 23 

Gartowski T. - "Nowe samochody gaśnicze w PSP" - wady, zalety i szczegóły techniczne nowej wersji samochodów gaśniczych Jelcz typu 010 i 014; nr 11, str. 20

Gartowski T. - "Mega City - kombajn drogowy" - opis i dane techniczne specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do likwidacji skutków katastrof drogowych i kolejowych; nr 11, str. 20 

Gartowski T., Mikołajczyk M. - "Nadciśnieniowe aparaty oddechowe"; nr 4, str 22 

Grosset R. - "Dekontaminacja ubrań gazoszczelnych"; nr 3, str. 12

Gurdek D., Szczygłowski J. - "Mamy pomysł!" - o zastosowaniu cysterny ćwiczebnej; nr 12, str. 15

Heyman M. - "Nowa Polska Norma PN-93/M-51074 Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy 75"; nr 8, str. 22

Heyman M. - "Dozór techniczny" - podstawowe pizepisy prawne, warunki techniczne; nr 10, str. 26

Kniefel G. - "Ogrzewanie nasad tłocznych jelcza"; nr 5, str. 12

Kniefel G. - "Wyciąg spalin z układów wydechowych"; nr 9, str. 20

Kniefel G. - "Wspomaganie układów pneumatycznych" - zastosowanie w samochodach pożarniczych urządzenia utrzymującego stałe ciśnienie; nr 10, str. 23 

Krawczak A. - "Jakie kierunki?" - cz. 2 - cd. wypowiedzi dyrektora CNBOP, bryg. dr. inż. E. Roguskiego nt. doskonalenia sprzętu straży pożarnych; nr 1, str. 20  

Pakisz J. - Usprawnienia "CN-18"; nr 2, str. i 3 RMM

Romanowski B. - "Czujne oko satelity" - o możliwościach zastosowania systemu satelitarnego Inmarsat - C/GPS na potrzeby kontroli transportu materiałów niebezpiecznych; nr 8, str. 16

Stadniczuk M. - "Pomysł asp. J. Stachury" - o zabudowanej w SP PSP przyczepce ratownictwa chemicznego; nr 8, str. 22

Wiler K. - "Satelity na usługach PSP?" - o możliwościach wykorzystania satelitarnego systemu nawigacyjnego GPS na.potrzeby ochrony przeciwpożarowej; nr 5, str. 25

PRAWO W SŁUŻBIE

Bareja Cz. - "Strażacy pytają" - odpowiedzi na pytania czytelników; nr 1, str. 25

Bare a Cz. - "Ochrona zdrowia"; nr 2, str. 25

Bareja Cz. - "Mieszkaniowe wątpliwości"; nr 3, str. 26

Bareja Cz. - "Postępowanie dyscyplinarne"; nr 5, str. 29

Bareja Cz. - "Nowe. przepisy emerytalne"; nr 8, str. 26

Bareja Cz. - "Zawieszenie i zwolnienie ze służby"; nr 9, str. 28

Bareja Cz. - "Uprawnienia emerytalne"; nr 10, str. 30

Bareja Cz. - "Dopłata do wypoczynku"; nr 11, str. 23

Bareja Cz. - "Uprawnienia do przejazdu i równoważnika za przejazd"; nr 12, str. 22

Kielin J. - "Nowe przepisy emerytalno-rentowe"; nr 4, str. 30 

Socha Z. - "Uposażenie strażaków"; nr 7, str. 30 

Socha Z. - "Waloryzacja rent i emerytur"; nr 12, str. 21

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Bemaciak Z. - "Grupa Poszukiwawczó-Ratownicza PSP" - działalność PSP w ramach Międzynarodowej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (INSARAG); nr 11, str. 23

D.M. - "W imię przyjaźni strażaków" - rozmowa z Johannesem Pfeifferem - dyrektorem Biura Pożarnictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Saksonii; nr 12, str. 22

(g) - "Międzynarodowe seminarium w Warszawie. Halon w okresie przejściowym"; nr 10, str. 30 

Płotlca M., Romanowski B. - "Spotkanie konsultacyjne'przedstawicieli ONZ" - relacja z obrad i konferencji prasowej nt. możliwości powołania w Polsce międzynarodowego centrum szkolenia dla służb ratowniczych krajów Europy Centralnej i Wschodniej; nr 1, str. 27

ROM. - "Ratownictwo transgraniczne" - o założeniach i przebiegu ćwiczeń ratownictwa chemicznego straży pożarnych z Polski, Czech i Niemiec oraz efektach narady kadry dowódczej służb ratowniczych z wymienionych krajów; nr 3, str. 31 

ROM. - "CTiF - w jedności siła" - o osiągnięciach i historii udziału polskiego pożarnictwa w pracach CTiF; nr 6, str. 29

WYRÓŻNIENI HONOROWYM MEDALEM IM. J. TULISZKOWSKIEGO

Publikacje poświęcone:

płk. poż. w st. sp. Zdzisławowi Filingierowi - "Życia pustką nie wypełni..." - Głowacki A.; nr 3, str. 22

płk. poż. w st. spocz. Władysławowi Pilawskiemu - "Praca w straży była samorealizacją" - Mazur S.; nr 3, str. 23

gen. Zygmuntowi Jaroszowi - "Życie na serio" * - Mazur S.; nr 4, str. 28

płk. poż. w st. sp. Włodzimierzowi Tessarbwi - "Wierność" zasadom nieprzemijającym" - Głowacki A.; nr 4, str4 29

płk. poż. w st. sp. Krzysztofowi Smolarkiewiczowi - "Jsteśmy sługami narodu..." - Głowacki A.; nr 5, str. 26

płk. poż. w st. sp. inż. Marianowi Gwizdce - "Mój świat jest kręgiem luster" - B.G.; nr 5, str. 27

płk. poż. w st. sp. Zdzisławowi Zalewskiemu - "Wpisany w życiorys stolicy" - Głowacki A.; nr 6, str. 30

płk. poż. w st. sp. Stanisławowi Woźniakowi - "Powtórka tak! Ale z korektą" - TA; nr 6, str. 31

płk. poż. w st. sp. mgr. Andrzejowi Gatlikowi - "Zaliczony do elity" - M; nr 8, str. 24

płk. poż. w st. sp. Włodzimierzowi Strusiowi - "Technika jest orężem niezastąpionym" - AG; nr 8, str. 25

inż. Władysławowi Wesołowskiemu - "Człowiek człowiekowi ratownikiem" - Qłowacki A.; nr 9, str. 29

płk. poż. w st. sp. Henrykowi Kalicieckiemu - "Rzetelny, lubiany, ceniony" - E.G.; nr 10, str. 27

druhowi Józefowi Musze - "Opowieść niedokończona" - (j. r.); nr 12. str. 26

HISTORIA POŻARNICTWA

Pilawski W. - "Dokumentowanie dziejów ochrony przeciwpożarowej"; nr 3, str. 24

Pilawski W. - "Polskie tradycje pożarnicze. Ochotnicze straże pożarne, zawodowe straże pożarne"; nr 6, str. 10

ZA GRANICĄ

Artur - "Pomoc międzynarodowa podczas klęsk i katastrof" - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Oslo nt. użycia wojska i sił OC w ratownictwie; nr 5, str. 30 

Bemaciak Z. - "Zielona fala dla pojazdów uprzywilejowanych"; nr 3, str. 31

Bemaciak Z. - "Strażak saperem?" - o nowej metodzie oddymiania pomieszczeń - detonacji dachu za pomocą specjalistycznych ram; nr 12, str. 25

DZIAŁ OGÓLNY

Artur - "Premier Pawlak wśród strażaków" - o problemach poruszonych podczas spotkania premiera Pawlaka z Prezydium ZOSP RP i kadrą kierowniczą PSP; nr 2, str. 3 

Chmielewski W. - "Łączy nas wspólny cel..." - stanowisko autora w kwestii współdziałania PSP ze strażactwem ochotniczym; nr 10, str. 21

Mazur S. - "SMTP - stowarzyszenie elitarne" - nr 6, str. 25 

Turczak - "Spotkanie rodzące nadzieję" - relacja ze spotkania kadry kierowniczej PSP z podsekretarzem stanu w MSW Henrykiem Jasikiem;nr 2, str.5

OCHRONA ZDROWIA

Romanowski B. - "AIDS - poszukiwanie skutecznych rozwiązań" - relacja z konferencji poświęconej zagrożeniu AIDS funkcjonariuszy PSP i Policji; nr 3, str.27

SPORT I REKREACJA

E.G. - "XI Mistrzostwa Polski" - relacja z zorganizowanych w Krakowie XI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym; nr 11, str. 27

Romanowski B. - "Podwodny slalom - VI Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków"; nr 11, str. 30

WKŁADKI

* "Program szkolenia szeregowców OSP"; nr 3

* "Ochrona'przeciwpożarowa lasu. Niektóre aspekty prawne wg stanu prawnego na 31.03.1994 r."; nr 4

* "Programy szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych"; nr 5

* Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; nr 7

* "Szkolenie wstępne BHP w jednostkach PSP"; nr 8

* "Instruktaż wstępny z zakresu BHP dla przełożonego"; nr 9

* "Instruktaż wstępny BHP dla przełożonego komórki organizacyjnej i dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej", "Szkoleniewstępne z zakresu BHP dla komendanta (równorzędnego) i zastępcy komendanta jednostki organizacyjnej PSP"; nr 10

* "Stałe urządzenia gaśnicze"; nr 11 

do góry