• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2006

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2006 roku:

ROZMOWA  MIESIĄCA

Łańduch A., Przysłupski B. - "Potrzebne są zmiany" - rozmowa z Pawłem Solochem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, nowo mianowanym szefem Obrony Cywilnej Kraju; nr 1, str. 6

Łańduch A., Przysłupski B. - "Ratownicy w zielonych mundurach" - rozmowa z płk. Andrzejem Derewońką, szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; nr 2, str. 6

Łańduch A. - "Z wirusem trzeba nauczyć się żyć" - rozmowa z lek. wet. Januszem Związkiem, zastępcą głównego lekarza weterynarii: walka z ptasią grypą - wspólne zadanie inspekcji i służb ratowniczych, nowe procedury ratownicze; nr 4, str. 6

Łańduch A. - "Gwiazdki w miarę potrzeb" - rozmowa ze st. bryg. Kazimierzem Krzowskim, komendantem głównym PSP - zastępcą szefa OCK: nowa koncepcja polityki kadrowej PSP, KSRG a ratownictwo specjalistyczne; nr 5, str. 6

Łańduch A. - "Wiemy, czego chcemy" - rozmowa z Eugeniuszem Roguskim, dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej; nr 6, str. 6

Łańduch A. - "Chodzę jak szwajcarski zegarek" - rozmowa ze st. kpt. księdzem Krzysztofem Jackowskim, kapelanem krajowym strażaków; nr 7, str. 6 

Łańduch A. - "Świat stoi na wolontariacie" - rozmowa z Jerzym Owsiakiem: zaangażowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz ratownictwa; nr 8, str. 6 

Łańduch A. - "Podwójne powołanie" - rozmowa z bratem Januszem Kulakiem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej zakonu franciszkanów w Niepokalanowie w 75-lecie jej istnienia; nr 9, str. 6 

Łańduch A. - "Chodzi o święty spokój" - rozmowa z Piotrem Grabowskim, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego - jak światowe standardy uczciwej konkurencji zadomowić na polskim rynku; nr 10, str. 6

Łańduch A. - "Zmienne koleje ratownictwa" - rozmowa z Wiesławem Jaroszyńskim, dyrektorem Biura Ratownictwa Technicznego i Ochrony Przeciwpożarowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA; nr 11, str. 8 

RAPORT: KATASTROFA W CHORZOWIE, 20.01.2006

- "Tak działaliśmy w noc katastrofy" - wypowiedź lek. med. Agnieszki Istelskiej-Michalik, kierującej Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego w Katowicach; nr 3, str. 18

a.ł. - "Przy podniesionej kurtynie" - media na miejscu katastrofy; nr 3, str. 30

jel - "W potrzasku" - przebieg akcji ratowniczej w szczegółach, relacje ratowników PSP i przedstawicieli innych służb i organizacji uczestniczących w działaniach; nr 3, str. 10

jel - "Hala nr 1" - charakterystyka obiektu Międzynarodowych Targów Katowickich, historia działań prewencyjnych PSP na jego terenie; nr 3, str. 26

jel - ">Deska< znaczy>
jel - "CKRM - jak oni to robią?" - jak powstało i czym się zajmuje śląskie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego - jedyna tego typu placówka w Polsce; nr 3, str. 18

Krzowski K. - "Chcieliśmy uratować wszystkich" - wypowiedź komendanta głównego PSP po katastrofie w Chorzowie; nr 3, str. 3

Łańduch A. - "Czas pożegnać dobrowolność" - rozmowa z nadbryg. Januszem Skulichem, śląskim komendantem wojewódzkim PSP, dowódcą akcji ratowniczej; nr 3, str. 7

Łańduch A. - "Ratownictwo powszednie, jak chleb" - rozmowa z prof. Wojciechem Gaszyńskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof - dyskusje o kształcie ratownictwa medycznego w Polsce po katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich; nr 3, str. 20

Łańduch A. - "Tanie igranie z losem" - rozmowa ze st. bryg. prof. Zoją Bednarek, komendant-rektor SGSP, ekspertem w dziedzinie budownictwa i członkiem komisji badającej przyczyny katastrofy hali targowej w Chorzowie; nr 3, str. 23

pw - "Dachy spadają wszędzie" - najtragiczniejsze przypadki zawalenia się dachów na świecie; nr 3, str. 26

pw - "Nasze czarne dni" - największe katastrofy w polskiej historii najnowszej"; nr 3, str. 28

Różycka M. - "Ludzie siedzieli w milczeniu" - relacja ze swojego udziału w akcji ratowniczej psycholog mł. kpt. Marty Różyckiej; nr 3, str. 22

tg - "Katastrofa w Chorzowie. Suplement nie tylko ratowniczy" - służby i organizacje współdziałające w akcji: Straż Graniczna, GOPR, PCK i służby podległe wojewodzie śląskiemu oraz prezydentom Chorzowa i Katowic; nr 4, str. 10

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

- "System umocniony" - nowe dokumenty regulujące działanie KSRG: porozumienie z WOPR, nowy program szkolenia strażaków OSP, wytyczne do organizacji ratownictwa wysokościowego; nr 5, str. 4

a.ł. - "Akcent na edukację" - ogólnopolskie forum "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w samorządzie terytorialnym" w Jarocinie ; nr 7, str. 14

Caputa A. - "Wielka woda w Wielkiej Puszczy" - skutki gwałtownej burzy w rejonie Przełęczy Kocierskiej: działania służb ratowniczych, ewakuacja mieszkańców i wczasowiczów; nr 1, str. 8

Caputa A. - "Między nami regionami" - spotkanie uczestników europejskiego programu wymiany wiedzy w dziedzinie zwalczania katastrof SIPROCI w Bielsku-Białej: konferencja i ćwiczenia; nr 5, str. 20

Dryniak D. - "Akcja >żmija<" - artykuł z cyklu "Uwaga! Zdarzenie nietypowe!": usuwanie gniazda żmij ze studni - akcja ratowników KM PSP w Przemyślu; nr 1, str. 10

Ferster H. - "Akcja gaśnicza za pół miliona. Podpalacz na składowisku?" - pożar na składowisku odpadów gumowych w Skoroszycach (woj. opolskie); nr 11, str. 24

Frątczak P. - "Pożar w blasku świec" - przebieg akcji ratowniczej po wybuchu pożaru w zakładach produkcyjnych Mueller Fabryka Świec SA w Białym Borze (woj, kujawsko-pomorskie) - największej fabryki świec na terenie Europy, wnioski po akcji i przyczyny tragedii; nr 11, str. 12

Grabowski D. - "Pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Carillon ocalony" - akcja ratownicza w szczegółach, przyczyny powstania i rozwoju pożaru; nr 8, str. 10

Honkisz A. - "Zakłócony wypoczynek" - pożar ośrodka wypoczynkowego i ewakuacja gości: wspólne ćwiczenia PSP i Poczty Polskiej; nr 7, str. 18

J.K. - "Renegade nad Polską" - przygotowanie służb ratowniczych do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza: ćwiczenia; nr 4, str. 12

jan - " Twórczy miting. Kształcenie dla OC i OL - burza mózgów w Częstochowie" - warsztaty nt. systemu szkolenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Centralnej Szkole PSP; nr 8, str. 16

Jarząbek E. - "Polandija znaczyło nadzieja" - polscy ratownicy z pomocą humanitarną w indonezyjskim mieście Bayat, po tragicznym trzęsieniu ziemi; nr 7, str. 10

Kielin J. - "Strażackie rachunki. Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej" - liczba pożarów i interwencji, ofiary śmiertelne, struktura wezwań straży - miejsce Polski wśród krajów europejskich; nr 8, str. 20

Kokot Sz., Buk D., Nocoń W. - "Propozycja dla PSP. Grupy szybkiego reagowania - teraz Polska" - amerykański standard taktyczny: grupy zapewniające pomoc ratownikom w strefie niebezpiecznej - jak skorzystać z tego pomysłu w polskich warunkach (kadry, sprzęt, finanse); nr 5, str. 16

Krause G. - " ABC dekontaminacji. Dekontaminacja skażeń radio-bio-chemicznych"; nr 11, str. 22

Kubiak T. - "Próba generalna. Ćwiczenia na nowej autostradzie" - zderzenie samochodu osobowego z cysterną: test funkcjonowania służb ratowniczych powiatu zgierskiego tuż przed oddaniem do użytku drogi na łódzkim odcinku autostrady A2; nr 10, str. 14

lan - "Partnerstwo dla ratownictwa" - porozumienie o wspólnym działaniu Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w rozmowie ze st. bryg. Leszkiem Suskim, zastępcą komendanta głównego PSP; nr 6, str. 10

land - "Nowe oblicze obrony cywilnej?" - VII konferencja z cyklu zarządzania kryzysowego i ratownictwa Centrum Promocji Informatyki; nr 6, str. 11

Lewandowski L. - "Za bary z ptasią grypą" - różnorodne aspekty polskiego systemu ochrony przed wirusem ptasiej grypy: mobilizacja inspekcji kontrolnych, nowe procedury, ćwiczenia ratownicze; nr 4, str. 14

Lewandowski L. - "Stabilizacja wstrząsowa" - budynki mieszkalne w sąsiedztwie kopalń: jak zwiększyć odporność konstrukcji na tąpnięcia; nr 8, str. 15

Lewandowski L. - "Lato żywiołów" - walka ze skutkami sierpniowej powodzi na Dolnym Śląsku, nawałnice i wichury na Podlasiu; nr 9, str. 12

lin - "Kraj w żałobie" - krótko o tragedii po zawaleniu się hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich; nr 2, str. 3

Linder J. - "Dużo mniej niż zero" - styczniowy drastyczny spadek temperatur i śnieżyce: zadania dla służb ratowniczych; nr 2, str. 10

Linder J. - "Dokąd lecą lotniskowe straże pożarne?" - tekst z cyklu "Artykuł dyskusyjny": czy LSP zapewniają pełne bezpieczeństwo lotnisk? jak powinno wyglądać ich współdziałanie z PSP?; nr 7, str. 16

Łangowski K. - "Kody bezpieczeństwa. Projekt systemu kodowego dysponowania zasobów ratowniczych do zdarzenia terrorystycznego"; nr 1, str. 12

Łangowski K., "Marek" - "Gdy stawką jest życie. Akty terroru z zakładnikami - przygotowanie szturmu i zabezpieczenia ratowniczego"; nr 5, str. 12

Łańduch A. - "Katastrofa na granicy" - ochrona środowiska przed katastrofami ekologicznymi o charakterze transgranicznym: seminarium i ćwiczenia w Białowieży; nr 10, str. 16

Marczuk K. - "Piekło w raju" - letnia fala ogromnych pożarów lasów w Grecji - wnioski dot. organizacji greckiego systemu zwalczania pożarów i ratownictwa; nr 9, str. 18 

Maziarz W. - "Kerax w szkole, kawa na szóstce" - nowy ciężki wóz ratownictwa drogowego w podziale bojowym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - zasady dysponowania i korzystania z niego na terytorium Warszawy, relacje załogi z wydarzeń na służbie; nr 10, str. 20

mtfg - "Katastrofa w Chorzowie. Pomoc jak łyżka dziegciu" - koordynacja działań ratowniczych na miejscu tragedii a grupy ratownicze przybywające z pomocą bez wezwania; zasady udzielania i przyjmowania międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej; nr 5, str. 10

Murawka W. - " Komańcza płacze. Spłonęła jedna z najpiękniejszych cerkwi Podkarpacia" - pożar drewnianej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej - przyczyny pożaru, zabezpieczenie prewencyjne, taktyka akcji ratowniczej; nr 10, str.10

Podgórski M. - "Zabytki można ochronić tylko wspólnymi siłami" - wypowiedź zastępcy dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP: wymogi bezpieczeństwa w obiektach zabytkowych i ich egzekwowanie, zasady prewencji, instalacja systemu sygnalizacji pożaru; nr 10, str. 13

Porwet M. - "Styropian w megaogniu" - pożar fabryki styropianu Megaterm Plus w Kielcach: przebieg akcji gaśniczej, zaangażowane środki; nr 9, str. 10

Porwet M. - "Błagali o deszcz Takiego pożaru nie było w Świętokrzyskiem od 12 lat" - pożar lasu w kieleckiej dzielnicy Białogon; nr 10, str. 18

Porwet M., Ryski G. - "Ognisty terror. Al-Kaida w Stąporkowie, czyli największe w historii świętokrzyskiej straży ćwiczenia manewrowo-obronne" - motyw przewodni ćwiczeń: atak terrorystyczny na terenie rozlewni gazu płynnego Gaspol SA; nr 8, str. 18

pw - "Grunt dla zarządzania" - ochrona ludności, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe: narada szkoleniowa dyrektorów departamentów i biur spraw obronnych ministerstw i urzędów centralnych w KCKRiOL; nr 7, str. 12

Ranecki J. - "Wybuchowe ćwiczenia. Ogólnopolskie Warsztaty Minersko-Pirotechniczne Pirotech 2006"; nr 8, str. 22 

Ranecki J. - "Czerwony kur w centrum Poznania" - działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów mieszkań - przykładowa akcja w zabytkowej kamienicy w zwartej zabudowie miejskiej; nr 11, str. 16

Rękas A. - "Śmiertelna chmura" - ćwiczenia sztabowe w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim; nr 9, str. 16

Roman L. - "Ćwiczenia >Młodnik 2006<"  - "Walka z pożarami lasów w krajach Europy Południowej i Środkowej" - szkolenie w ramach międzynarodowego programu wymiany ekspertów ISPU w Brzegu (woj. opolskie); nr 7, str. 20 

Różycka M. - "Posłuchaj psychologa. Spokojnie, to tylko panika" - jak radzić sobie z własnym atakiem paniki podczas akcji ratowniczej; nr 6, str. 14

Schroeder M. - "Zgłoszenie: Do dyspozycji policji" - artykuł z cyklu "Uwaga! Zdarzenie nietypowe", zagadnienie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych wykonywanych przez strażaków w akcjach prowadzonych przez inne służby - tu policję; nr 11, str. 20

RATOWNICTWO MEDYCZNE

alan - "W bardzo śliskich okolicznościach przyrody..." - II Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym w Kurowie k. Suchej Beskidzkiej; nr 8, str. 24 

Lewandowski L. - "Róbmy swoje jak najlepiej" - rozmowa z lek. med. Wojciechem Kopackim, koordynatorem ratownictwa medycznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu; nr 6, str. 18 

Łangowski K. - "Hełmy dla ratowników medycznych?" - tekst z cyklu "Artykuł dyskusyjny": jak zabezpieczyć zespoły medyczne pracujące w strefie zero podczas katastrof technicznych i budowlanych; nr 6, str. 16

Mazur W. - "Baza profesjonalizmu. Nowatorski pomysł na efektywne doskonalenie zawodowe" - Wojewódzka Baza Medycznego Sprzętu Dydaktycznego w Wielkopolsce; nr 1, str. 15

RATOWNICTWO CHEMICZNE

Rękas A. - "Ćwiczenia w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Procedury na silną truciznę" - wyciek z cysterny z metanolem: test planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu Kronopol w Żarach (woj. lubuskie); nr 6, str. 20 

SZKOLENIE

eljot - "400 metrów wbrew naturze" - III Międzynarodowe Zawody "Wieżowiec 2006" - bieg na 30. piętro budynku w pełnym wyposażeniu bojowym; nr 9, str. 28

Janowski M. - "Straż w obiektywie" - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Podlascy strażacy 2005"; nr 2, str. 26

Kokosińska A., Matusz K. - ">Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi<. VIII ogólnopolski konkurs plastyczny rozstrzygnięty" - wyniki rywalizacji artystycznej dzieci i młodzieży; nr 7, str. 39 

Kuchciński T. - "Praktyki na najwyższym poziomie. II Międzynarodowe Manewry Ratownictwa Wysokościowego >Pomorskie 2005<"; nr 1, str. 26

Land - "Nowi starzy mistrzowie" - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego w Łodzi; nr 7, str. 38

Linder J. - "Suche fakty i mokra praktyka. Strażackie nurkowanie w Bornem Sulinowie" - procedury i techniki nurkowe w służbach ratowniczych krajów UE - konferencja i Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków; nr 9, str. 30 

Linder J. - "Trzy dni dla orłów" - trzydniowy kurs doszkalający dla kierowców wozów bojowych powiatu brzeskiego (woj. opolskie); nr 4, str. 28

Maziarz W., Linder J. - "Wysokościowa złota jesień. Sympozjum w Mysłowicach, kurs i manewry w Nowym Sączu" - międzynarodowe spotkania szkoleniowe ratowników wysokościowych PSP i współdziałających służb; nr 10, str. 28

Nocoń W. - "Mayday, mayday, mayday. Jak strażak powinien wzywać pomocy?" - metody i sprzęt służący do wzywania pomocy w strefie niebezpiecznej: teoria i praktyka; nr 7, str. 34

Nolka W. - "Nauka po nauce" - formy szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków; nr 1, str. 24

red. - "Straż namalowana" - rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom"; nr 1, str. 31

Rękas A. - "Fireball w rozlewni gazu" - wyciek i wybuch w rozlewni gazu płynnego w Żaganiu (woj. lubuskie); nr 11, str. 32

Sarna A. - "Nauczanie a la carte" - oferta szkoleniowa Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie; nr 2, str. 25

Sawicki T. - "DNA i psi nos. Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach o pożary"; nr 2, str. 21

Wochna R. - "Zwykli ludzie w środku piekła. Psychologiczne konsekwencje służby w straży pożarnej"; nr 4, str. 22

Zwęgliński T. - "Międzynarodowy Fenix 2006" - Europejskie Warsztaty Ratownicze w SGSP; nr 7, str. 37

W STRAŻACKICH UCZELNIACH

agnes - "Oryginalny temat pracy inżynierskiej w SGSP"  - "Analiza porównawcza systemów ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce i Rumunii"; nr 1, str. 30

lan - "Oblężenie SGSP" - dni otwarte w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 4, str. 15

Zwęgliński T. - "IN-FIRE-NET - udany projekt" - polsko-amerykański program: praktyki studentów SGSP i oficerów w strażach pożarnych i biurach ochrony ludności na terenie USA; nr 1, str. 30

Zwęgliński T. - "Europejska Komisja Gospodarcza ONZ w SGSP" - spotkanie Biura i Grupy Roboczej Konwencji ds. Transgranicznych Skutków Awarii Przemysłowych; nr 1, str. 31

ORGANIZACJA

- "Strażacy - Krewniacy" - udział PSP w społecznej akcji krwiodawstwa; nr 7, str. 3 

- "Nowi generałowie w służbach MSWiA. Komendant główny PSP nadbrygadierem" - sylwetka zawodowa nadbryg. Kazimierza Krzowskiego; nr 8 str. 3

- "Rozmowa z Pawłem Solochem, podsekretarzem stanu w MSWiA, szefem Obrony Cywilnej Kraju" - o naradzie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji poświęconej projektowi ustawy modernizacji służb podległych MSWiA (patrz także nr 11, str. 3); nr 11, str. 4

BP - "Nowe wyzwania, nowe zadania" - styczniowa narada kadry kierowniczej PSP i kierownictwa ZOSP RP w SC PSP w Częstochowie; nr 1, str. 3

Brandt A. - "Szansa dla PSP, nadzieja dla społeczeństwa. Głos w sprawie ochrony ludności i obrony cywilnej" - tekst z cyklu "Artykuł dyskusyjny" - w jakim stopniu pokrywają się, w jakim wykluczają obydwa pojęcia: dostosowanie modelu ochrony ludności do wyzwań i wymogów współczesnej rzeczywistości; nr 4, str. 37

Godlewski M. - "Projekty pilotażowe UE" - nowa możliwość zdobycia funduszy unijnych na inwestycje w dziedzinie ochrony ludności; nr 9, str. 37

Gołębiewski J. - "Współczesne zarządzanie kryzysowe. Mądrzy przed szkoda" - koncepcje crisis management na świecie i model polski: teoria; nr 5, str. 35

Jakubowski J. - "Teraz ochrona ludności. Programy doskonalenia obrony cywilnej" - ... na poziomie centralnym i wojewódzkim: rozpoczęcie prac resortowych; nr 1, str. 46

Jakubowski J. - "Ratownik z poboru - pierwszy bilans. Funkcjonowanie służby zastępczej w PSP - wnioski i propozycje"; nr 4, str. 40 

jan - "Od lat dla pożarnictwa" - 15-lecie działalności Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej; nr 2, str. 35

jb - "Zasłużony dla świata pracy. Nagroda im. Haliny Krahelskiej dla strażaka" - sylwetka nagrodzonego st. bryg. w st. sp. Stanisława Sowy, idea nagrody; nr 8, str. 9 

jel - "Dziękujemy, Panie Komendancie!" - pożegnanie odchodzącego na emeryturę wielkopolskiego komendanta PSP nadbryg. Ryszarda Kamińskiego; nr 7, str. 56

jel - "Spotkanie w MSWiA. Ambasador podziękował ratownikom" -działania polskiej grupy interwencyjnej po trzęsieniu ziemi w Indonezji; nr 8, str. 9

Łangowski K. - "Taka robota... Ryzyko a wypadkowość" - stan wyższej konieczności - uregulowania prawne, statystyki wypadków strażaków; nr 1, str. 39 

Łangowski K. - "Zakładówki na cenzurowanym?" - tekst z cyklu "Artykuł dyskusyjny" - dlaczego w KSRG jest tak niewiele zakładowych straży pozarnych i służb ratowniczych?; nr 11, str. 48

Maziarz W. - "Modernizacja PSP - pierwsza odsłona skutków" - projekt ustawy modernizacyjnej obejmującej służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych - plany dla PSP i komentarz nadbryg. Kazimierza Krzowskiego, komendanta głównego; nr 11, str. 3 

mem - "Zaufanie ponad podziałami. Straż pożarna w sondażu TNS OBOP"; nr 7, str. 3

Michalski Z.C. - "Pomysł na ochronę ludności" - polski system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: nowo opracowane prawo; nr 2, str. 32

Mroczek-Lep I. - "Ochrona informacji niejawnych. Jak być powinno" - organizacja pionu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej PSP: teoria a praktyka; nr 8, str. 43

pp - "SITP przed wyborami" - podsumowanie działalności ostatniej kadencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa; nr 1, str. 44

pw - "Pięć lat EDURY" - pięcioletnia działalność Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa; nr 1, str. 42

Pw - "Pieniądze dla bezpieczeństwa, piknik dla edukacji" - 8 mln zł dotacji dla PSP i straży ochotniczych od PZU - piknik rodzinny na Placu Zamkowym w Warszawie; nr 11, str. 46

Rałowski D. - "Elastyczne i kreatywne. Służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa państwa" - pożądana transformacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i samych służb ratowniczych: doświadczenia europejskie; nr 8, str. 46 

Słupek M. - "PSP dla rozwoju regionalnego. Konieczny udział przedstawicieli PSP w konsultacjach społecznych nad Strategią Rozwoju Kraju"; nr 4, str. 34

Słupek M.  - "Fundusze UE po nowemu" - zmiany w funkcjonowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2007 r.: nowa kwalifikacja projektów do wsparcia - konsekwencje dla PSP; nr 6, str. 40 

Słupek M. - " Fundamentalny dokument. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015" -rządowe plany wobec bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności na najbliższe lata; nr 10, str. 40

Słupek M. - "Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Gwarancja poprawy bezpieczeństwa" - cel strategiczny NSS i jej cele szczegółowe, korzyści i szanse dla ratownictwa i struktur PSP; nr 11, str. 44

Spaltabaka M. - "Odpowiedzialność dyscyplinarna - najczęstsze pytania" - zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej strażaka w znowelizowanej w 2005 r. ustawie o PSP; nr 9, str. 33

Stolarski Ł. - "Bezpieczniejszy środek Europy. Spotkanie szefów obrony cywilnej Grupy Wyszechradzkiej oraz Austrii i Słowenii"; nr 5, str. 38

Szewczyk T. - "Ochrona infrastruktury krytycznej. Nowe zagrożenia - nowe wyzwania" - działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym, współpraca sektora państwowego z prywatnym; nr 9, str. 40 

Świstel A. - "Żeby było lepiej. System zarządzania jakością w jednostkach PSP województwa lubuskiego"; nr 5, str. 40

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - " Reforma PSP" - o reorganizacji struktur PSP na odprawie służbowej kadry kierowniczej; nr 9, str. 3 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - "Kupują nasz >efekt ekologiczny<" - fundusze dla straży pożarnej na Mazowszu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - efektywne akcje ratowniczo-gaśnicze uznane za działania proekologiczne; nr 11, str. 46

KWATERMISTRZOSTWO

alan - "Ursynów ma wreszcie JRG" - nowa jednostka ratownicza w warszawskiej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów: organizacja i wyposażenie, statystyki interwencji; nr 4, str. 26

PRAWO W SŁUŻBIE

red. Grażyna Leoncewicz

"Nadawanie pierwszego stopnia oficerskiego i kwalifikacje zawodowe oficera PSP - ewolucja unormowań"; nr 1, str. 48

"Wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz innych wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej"; nr 2, str. 36

"Uprawnienia kierującego akcją ratowniczą i działaniem ratowniczym"; nr 3, str. 38

"Akty wykonawcze do znowelizowanych 6 maja 2005 r. ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o PSP"; nr 4, str. 42

"Uprawnienia do świadczeń socjalnych i bytowych"; nr 5, str. 42

"Przegląd ważniejszych aktów prawnych" - Dziennik Ustaw nr 59-80/2006, Monitor Polski nr 19-31; nr 6, str. 43

"Zdrowie strażaków" - zdolność fizyczna i psychiczna do służby, okresowe badania profilaktyczne: dotychczasowy stan prawny, nowe uregulowania; nr 7, str. 40 

"Najnowsze akty prawne" - Dziennik Ustaw nr 81-125/2006, Monitor Polski nr 32-46; nr 8, str. 48 

"Świadczenie socjalne dla "policyjnych" emerytów i rencistów"; nr 9, str. 48 

"Urlopy wypoczynkowe strażaków PSP"; nr 10, str. 36

"Nowe akty prawne" - Dziennik Ustaw nr 149-182/2006, Monitor Polski nr 59-69, akty prawne ministra spraw wewnętrznych i administracji, inne akty normatywne; nr 11, str. 40

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Czyż T. - "Z psami u królowej. Ćwiczenia grup poszukiwawczo-ratowniczych w Wielkiej Brytanii" - międzynarodowy projekt Major Search and Rescue Exercise w forcie Widley w Portsmouth; nr 5, str. 48

Górski S. - "NATO - nowa tożsamość" - czym jest Sojusz Północnoatlantycki po zakończeniu zimnej wojny?: miejsce i rola planowania cywilnego w Sojuszu; nr 7, str. 45 

MJ - " W duchu Seggau. 16. spotkanie dyrektorów generalnych ds. ochrony ludności UE" - kierunki rozwoju ochrony ludności w Unii i innych europejskich państwach; nr 6, str. 3 

S.G. - "Kaliningradzkie rozmowy o bezpieczeństwie" - polsko-rosyjska umowa o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i ich likwidacji ich skutków: czwarte spotkanie robocze; nr 8, str. 50

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - "Producenci i jednostki certyfikujące po tej samej stronie" - deklaracja partnerstwa dla innowacyjności naukowo-technicznej w obszarze bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej - porozumienie instytutów badawczych i stowarzyszenia producentów, podpisane podczas konferencji w CNBOP; nr 10, str. 3

Woszczek A. - "Ochrona ludności i ratownictwo w UE po 2006 r." - propozycje Komisji Europejskiej dot. zmian w instrumentach prawnych; nr 7, str. 43

ZA GRANICĄ

Frątczak P., Woźniak J. - "Strażacy znad Rzeki Perłowej" - organizacja ochrony przeciwpożarowej w Hongkongu: struktura, wyposażenie, interwencje, system szkoleń; nr 7, str. 48 

Godlewski M - "Feuerwehr-Magazin. Światowy blichtr i szyk" - niemiecki popularny specjalistyczny miesięcznik ratowniczy; nr 4, str. 46

Godlewski M. - "Profesjonalnie dla profesjonalistów"  - "Pożarnoje Dieło": profesjonalne czasopismo poświęcone ratownictwu i ochronie ludności w Rosji; nr 1, str. 52

Godlewski M. - "FZF Feuerwehr-Fachzeitschrift. Siła spokoju i tradycji" - niemiecki specjalistyczny magazyn dla osób związanych z pożarnictwem; nr 5, str. 46

Kielin J. - "Szkoleni na ochotnika. System doskonalenia członków OSP w Niemczech"; nr 2, str. 42

Kocia I. - "Francuska koncepcja bezpieczeństwa" - ustawa o modernizacji bezpieczeństwa cywilnego; nr 6, str. 45

Rochala P. - "Zapobieganie pożarom we Francji. Demokratyczne decyzje administracyjne" - czynności kontrolno-rozpoznawcze w Polsce i we Francji: podobieństwa i różnice; nr 9, str. 44 

Starko R., Lis A. - "Chcą ocalić hiszpańskie lasy" - rozmowa z José Benito Rodriguezem Carballo z Bazy Służb Lotniczych w Pontevedra; nr 2, str. 40

HISTORIA I TRADYCJE

- "Rocznica pamiętnego strajku podchorążych" - 25 lat od strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, plany obchodów jubileuszu; nr 10,str. 50

brom. - "Z dziejów małopolskiego pożarnictwa. Wpisani w historię miasta" - 120 lat zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w Suchej Beskidzkiej; nr 10, str. 48

eljot - "Magia kochanych rupieci" - II Zawody Sikawek Konnych Województwa Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju; nr 7, str. 52 

Krężel K. - "Małe odznaki, spory problem" - prawidłowe rozmieszczenie odznak na mundurze strażackim; nr 2, str. 49

Krężel K. - "Odznaka (nie)zapomniana" - historyczne koleje odznaczenia "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa"; nr 6, str. 53 

Krężel K. - "Z historii związków straży pożarnych na ziemiach polskich (odc. 1). Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (1875-1921)"; nr 9, str. 51

Krężel K. - "Z historii związków straży pożarnych na ziemiach polskich (odc. 2). Małopolski Związek Straży Pożarnych (1921-1933)"; nr 10, str. 46

Krężel K. - "Z historii związków straży pożarnych na ziemiach polskich (odc. 3). Związek Floriański (1916-1926)"; nr 11, str. 53

Krężel K. - "Kolorowych wstążek czar..." - szczegółowe zasady noszenia baretek orderów, odznaczeń i odznak, najczęstsze uchybienia; nr 4, str. 52

Lewandowski L. - "Przeszłość dla przyszłości" - historia powstania sali tradycji ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich; nr 7, str. 51

Lewandowski L. - "Ze sztandarem przez historię" - 118 lat burzliwej historii sztandaru kresowej ochotniczej straży pożarnej w Tarnowicy Polnej; nr 5, str. 52

Linder J. - "Dynastia z Jastrzębia" - strażacki rodowód st. asp. sztab Jerzego Gruchlika i jego ojca dh. Józefa Gruchlika; nr 8, str. 52

Matusz K. - "Cichowo. Święto ludzi i koni" - I Wielkopolskie Zawody Sikawek Konnych w Krzywiniu; nr 9, str. 52 

Maziarz W.  - "Wspólnie od 85 lat. Jubileusz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej"; nr 10, str. 44

pw - "Dla kultury nie tylko strażackiej. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu"; nr 4, str. 53 

pw - "Z szacunku dla poprzedników" - 125-lecie straży pożarnej na Warmii i Mazurach w okolicznościowym albumie; nr 8, str. 53 

Rochala P. - "Zawał wszech czasów. Katastrofa budowlana w Fidenie - 27 rok n.e."; nr 4, str. 49

Rochala P. - " Wieczne pożary w Wiecznym Mieście. Płonący Rzym oczami prewentysty" - ochrona przeciwpożarowa początku n.e.; nr 6, str. 50

Rochala P. - "Wybuch w krainie kurortów" - tragedia po wybuchu Wezuwiusza: 79 r. n.e., Pompeje i Herkulanum, zachowane opisy akcji ratowniczej; nr 11, str. 50

Wywiór J. - "Zaczęło się w Laurahütte. 130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich"; nr 3, str. 48

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Gościniak K. - "Bezpieczne maluchy i starszaki. Problemy ewakuacji z budynków żłobków i przedszkoli"; nr 4, str. 16

Hejnar G. - "ADR 2005 - czy będzie bezpieczniej na drogach?" - bezpieczny transport drogowy towarów niebezpiecznych: filozofia europejskiej umowy ADR, jej struktura i odpowiedzialność za spełnienie wymagań; nr 6, str. 31 

jan - "Chroni przed wielką wodą. Kolejna akcja dystrybucji ulotki >Poradnik na wypadek powodzi<" - akcja edukacyjna PSP, ZG ZOSP RP we współpracy z producentem marki Domestos; nr 3, str. 32

Janik P. - "Metoda oceny zagrożenia gminy i powiatu" - tekst z cyklu "Artykuł dyskusyjny" - arkusz kalkulacyjny stopnia zagrożeń; nr 2, str. 14

Janik P. - "Seveso II - nowelizacja wprowadzona" - szczegółowe zagadnienia dot. poważnych zagrożeń przemysłowych i reagowania kryzysowego wdrażane do polskiego prawodawstwa w związku z nowelizacją dyrektywy Seveso II; nr 6, str. 22

Janik P., Porowski R. - "Diabeł przyczaił się w Buncefield. Wybuch i pożar w bazie paliw pod Londynem" - warsztaty poświęcone bezpieczeństwu baz paliw i gazu płynnego w Brukseli, referaty dotyczące przypadków zdarzeń na ich terenie - szczegółowe omówienie akcji ratowniczej w Buncefield; nr 11, str. 28

Krawczyk J. - "Gaszenie SIP-em" - działanie systemów informacji przestrzennej na różnych poziomach organizacyjnych Lasów Państwowych; nr 4, str. 20

Łangowski K. - "Koszmar do uniknięcia? 11 września 2001 - spojrzenie krytyczne" - czy akcję ratowniczą po ataku na WTC można było poprowadzić sprawniej? czy rozmiar katastrofy zmniejszyłaby inna konstrukcja budynków?; nr 9, str. 22

Monder S. - "Naturalna palność drewna" - czy naturalne cechy drewna można wykorzystać doi jego fizycznej ochrony przed ogniem?; nr 10, str. 22

Pietrzak M. - "Kłopotliwe dary natury" - substancje ropopochodne: charakterystyka fizykochemiczna, potencjalne zagrożenia, ratownictwo ekologiczne; nr 7, str. 22 

Porowski R. - "Wybuch ugrzeczniony" - odciążanie jako metoda zapobiegania nieoczekiwanym przyrostom ciśnienia wewnątrz aparatów i urządzeń procesowych; nr 8, str. 30

Porowski R., Krajnik E. - "Wybuch elewatora zbożowego w Blaye" - akcja ratownicza francuskich służb, domniemane przyczyny i scenariusz wybuchu; nr 3, str. 34

Porowski R., Ziębaczewski E. - "Ogniste kule śmierci. Wybuchy fizyczne typu BLEVE" - istota postawania zjawiska, wybrane zdarzenia; nr 1, str. 16

Półka M., Majder-Łopatka M. - "Podwójna natura pianek" - rozkład termiczny i spalanie pianek poliuretanowych: zagrożenia toksyczne, dymotwórczość; nr 8, str. 40 

pw - "Bezpieczeństwo bardzo kulturalne. Wyjątkowy konkurs w Łodzi" - honorowe certyfikaty dla najbezpieczniejszych budynków w mieście: obiekty teatralne i kinowe; nr 2, str. 17

pw - "Przygotowanie KSRG na wypadek powodzi"; nr 3, str.33

Ranecki J. - "Bezpieczny start, bezpieczne lądowanie" - bezpieczeństwo lotnisk w Polsce: nowe regulacje prawne, klasyfikacja lotnisk, organizacja działań ratowniczych; nr 1, str. 20

Ranecki J. - " Toksycznie w czterech kątach. Pożary mieszkań - zagrożenia i ratownictwo" - toksykologia pożarów, groźne gazy, nieprzewidywalne zachowania ludzi; nr 10, str. 24

Ratajczak D. - "Uchylić bariery, zachować poziom bezpieczeństwa. PSP w realizacji rządowego zadania ułatwień dla inwestycji"; nr 9, str. 20

Sawicki T. - "Chorobliwa żądza. Podpalenia o cechach piromanii"; nr 8, str. 34

Sawicki T. - " Groźne ładunki. Elektryczność statyczna jako przyczyna pożarów i wybuchów"; nr, str. 25

Szczygieł R., Ubysz B. - "Dlaczego płoną lasy? Analiza przyczyn występowania pożarów lasów w Polsce"; nr 8, str. 37

Szczygieł R., Ubysz B. - "Lasy Czarnobyla. Dwie dekady po skażeniu" - sytuacja pożarowa lasów w rejonie Czarnobyla po katastrofie w elektrowni atomowej w 1986 r.; nr 5, str. 22

Wilczkowski S. - "Tłuste płomienie" - pożary wrzących tłuszczów: proces spalania, gaszenie; nr 2, str. 18

TECHNIKA

- "Jak gasić, gdy nie można wejść?" - o urządzeniu gaśniczym do cięcia wodą CCS-Cobra (artykuł promocyjny); nr 9, str. 26 

Ciszewski J., Kośnik J. - "Autozakłócanie?" - oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia ochrony przeciwpożarowej; nr 5, str. 32

Eljot - "Trzy w jednym. Mniejszy może więcej" - idea pojazdu gaśniczego nowej generacji - nowe technologie gaszenia pożarów; nr 10, str. 32

Frątczak P. - "Potężne maleństwo. Bronto F 101 HLA" - podnośnik hydrauliczny o wysięgu 101 m - rekordzista świata; nr 11, str. 36

Grugel M. - "Pegasus - nowe spojrzenie na świat" - innowacyjna technologia dostępu do informacji obrazowej o obszarze objętym przez katastrofę; nr 5, str. 26

Krasuski A. - "Rozproszona baza danych - możliwości wykorzystania w PSP" - system współdzielenia dokumentacji wygenerowanej w PSP: projekt HINTDB finansowany przez Komitet Badań Naukowych; nr 4, str. 30

lin - "Samochody za ciężkie miliony" - nowe ciężkie samochody specjalne ratownictwa technicznego w szkołach pożarniczych w Warszawie i Częstochowie; nr 5, str. 25

Linder J., Łańcuch A., Słodkiewicz M. (wsp.), Walkowicz P. (wsp.) - "EDURA 2006. Rzut oka na jutro" - migawki z V Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa: nagrodzone produkty, wrażenia zwiedzających, seminarium CNBOP; nr 7, str. 27 

mamoj - " Defendery rozdane. XIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego" - Państwowa Straż Pożarna i jej wyposażenie prezentowane na targach w Kielcach; nr 10, str. 33

Mizerski A., Sobolewski M., Jabłonowski M. - "Piana kontra środowisko. Biodegradowalność środków pianotwórczych"; nr 1, str. 33

Pisarek M., Linder J. - "Międzynarodowe Targi Techniki Pożarniczej PYROS. Strażacka Europa spotkała się w Brnie"; nr 6, str. 34

Poremski B. - "Multitoole - fanaberia czy konieczność? Sprytne drobiazgi" - interesujące rozwiązania narzędzi wielofunkcyjnych na potrzeby strażaków i ratowników; nr 1, str. 36

Porowski R., Krajnik E. - "Klin klinem. Systemy tłumienia wybuchu" - zasada działania, projektowanie nowoczesnych systemów automatycznego tłumienia wybuchów i instalacjach technologicznych zakładów; nr 6, str. 37

Ranecki J. - "Sawo 2006 - targi wiedzy" - najważniejsze wydarzenia Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa w Poznaniu; nr 6, str. 12

Rybak P. - "Jak bezpieczniej wchodzić przez okno" - usuwanie szkła z ram okiennych - prosta i bezpieczna metoda alternatywna do cięcia specjalistycznym sprzętem; nr 11, str. 38

Turski H. - "Geoinformacja - nerw zarządzania kryzysowego" - infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce, polskie cyfrowe produkty mapowe, dostępne technologie satelitarne; nr 2, str. 28

DZIEŃ STRAŻAKA 2006

alan - "Podwójne święto" - Dzień Strażaka i jubileusz 130-lecia miejskiej straży pożarnej w Łodzi; nr 6, str. 27

eljot - "Festyn na Kercelaku" - rodzinny festyn dla uczczenia 170. rocznicy powstania Warszawskiej Straży Ogniowej; nr 6, str. 28

Jel - "Gwiazdki dla absolwentów, dzwony dla Warszawy" - centralne obchody Dnia Strażaka: promocja oficerska absolwentów SGSP, wręczenie sztandaru KM PSP w Warszawie, medale i awanse; nr 5, str. 28

pw - "Na Mazowszu jest strażnica" - mazowieckie obchody Dnia Strażaka w nowo oddanej do użytku strażnicy w Płocku Podolszycach; nr 6, str. 30 

SPORT I REKREACJA

Brom. - "Wysokie loty polskich siatkarzy" - XIII Mistrzostwa Strażaków w Piłce Siatkowej w Częstochowie; nr 6, str. 48

eljot - "Bojówka: 29,86. XXIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym"; nr 8, str. 28 

M.Ch. - "Rok w blasku medali" - najważniejsze imprezy sportowe dla strażaków w roku 2005, triumfatorzy zawodów; nr 2, str. 46

M.Ch. - "Światowe Igrzyska Strażaków w Hongkongu. Dobry występ polskiej reprezentacji"; nr 4, str. 48

simon - "Nieprzeciętny. Strażacy mają olimpijczyka!" - sylwetka str. Marcina Płachety, reprezentanta Polski w bobslejach na olimpiadzie w Turynie; nr 5, str. 50

wlodi - "Mazowieccy siatkarze na finiszu. Warszawa znów górą" - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; nr 2, str. 48

Włodarczyk Z. - "Czerwcowe zmagania mazowieckich strażaków" - rozgrywki konkurencji sportu pożarniczego na Mazowszu; nr 8, str. 26

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE

Lewandowski L. - "System na miarę potrzeb" - filozofia i zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku; nr 2, str. 44

do góry