• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2002

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2002 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Przysłupski B., Głowacki A. - "Zmierzamy ku najwyższym standardom...." - bilans realizacji ubiegłorocznych zadań PSP i priorytety działalności na rok 2002 w rozmowie z komendantem głównym PSP - szefem OCK gen. brygadierem Zbigniewem Meresem; nr 1, str. 9 

Przysłupski B., Głowacki A. - "Jesteście siłą wziętą z potrzeby..." - bilans dokonań PSP z 10-letniej perspektywy od chwili jej powołania, problem edukacji ratowniczej społeczeństwa, plany rozszerzenia potencjału ratowniczego KSRG - w rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych z administracji Krzysztofem Janikiem ; nr 5, str. 9

Przysłupski B., Głowacki A. - "Potrzeba wzajemnego partnerstwa" - zadania strażactwa ochotniczego we współtworzeniu systemu bezpieczeństwa powszechnego - rozmowa z prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP, posłem Waldemarem Pawlakiem; nr 9, str. 6

Przysłupski B., Głowacki A. - "Rozpoznaliśmy istniejący stan rzeczy" - o kondycji polskiej obrony cywilnej i kierunkach jej dalszego rozwoju w rozmowie z zastępcą komendanta głównego PSP - szefa OCK; nr 10, str. 11

Przysłupski B., Głowacki A. - "Korekty będą niezbędne" - najnowsze przedsięwzięcia i plany w PSP w pionie organizacji i nadzoru, rozpoznawania zagrożeń i szkolenia w rozmowie z zastępcą komendanta głównego PSP - szefa OCK st. bryg. mgr inż. Piotrem Bukiem; nr 11, str. 7

Przysłupski B., Głowacki A. - "Przyjmujemy rozwiązania awangardowe" - O tegorocznym wkładzie w kontynuowanie procesu porządkowania i umacniania sceny ratowniczej kraju pod egidą PSP oraz czekających nas zadaniach w rozmowie z komendantem głównym PSP - szefem OCK, nadbryg. Teofilem Jankowskim; nr 12, str. 9

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

* - "Dylewski trening ratowników" - ćwiczenia manewrowe odwodu operacyjnego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz sił i środków COO z terenu kraju: gaszenie wielodniowego pożaru lasu; nr 7, str. 7

* - "W Łódzkiem. Ćwiczenia sprawdzające Lotniczej Formacji OC"; nr 11, str. 26

* - "RADOM 2002" - ćwiczenia odwodu operacyjnego komendanta wojewódzkiego PSP woj. mazowieckiego; nr 12, str. 21

* - "SAWO 2002" - targowe nowości, nagrodzone produkty; nr 11, str. 28

* - "WODA 2002" - aplikacyjna gra sztabowa; nr 12, str. 15

Adamiec R. - "Czas statków pożarniczych?..." - do czego i gdzie posłużyć mogą statki pożarnicze - przykład akcji po ataku na WTC, wnioski; nr 2, str. 21 (patrz także PP nr 4, nr 8, str. 44)

Badach M., Ościłowska B., Tuśnio N. - "Wpływ nagłej zmiany warunków wentylacji na wybrane parametry pożaru związane z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi"; nr 8, str. 9

Bałuszek M., Kokoszka K. - "Małopolska w zaspach" - działania na terenie woj. małopolskiego po styczniowych katastrofalnych opadach śniegu, wnioski po zakończonej kampanii ; nr 2, str. 11

Bialik T. - "Statki pożarnicze do suchego doku?" - kondycja techniczna i przydatność statków pożarniczych pełniących służbę w polskich portach morskich, kto powinien łożyć na ich utrzymanie? (patrz także PP nr 2, str. 21, nr 8, str. 44); nr 4, str. 49

Brzezińska D., Kosiorek M. - "Pożar w Grande Arche" - ... w paryskiej dzielnicy La Défense: specyfika budynku, ocena akcji gaśnicze i pracy systemu urządzeń przeciwpożarowych; nr 5, str. 13

Drapała W. - "Statki pożarnicze w służbie warszawskiej straży pożarnej"; nr 8, str. 44 (patrz także: PP nr 2, str. 21 i nr 4, str. 49)

Feltynowski M., Węckowski L. - "Powódź w dorzeczu Łaby" - pomoc ratownicza PSP podczas katastrofalnej powodzi na terenie Saksonii: relacja z działań dzień po dniu; nr 10, str. 14

Ferster H. - "Śnieżna batalia" - walka ze skutkami śnieżyc na Opolszczyźnie; nr 2, str. 13

Ferster H. - "Środki lotnicze w akcji ratowniczej" - procedury postępowania po katastrofie lotniczej: szkolenie integracyjne służb ratowniczych, sił OC i organizacji pozarządowych w woj. opolskim; nr 11, str. 26

Frankowski Z. - "W sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej" - ustawa a zarządzanie kryzysowe: kilka wątpliwości dotyczących jej zastosowania w skali lokalnej; nr 7, str. 54

głow. - "Ratownictwo powiatami silne" - zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym; seminarium SGSP i Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa w częstochowskiej CS PSP; nr 5, str. 25

głow. - "Tego zapomnieć nie wolno..." - przypomnienie katastrofy wież World Trade Center i akcji ratowniczej po ataku terrorystycznym, w rocznicę tego wydarzenia; nr 10, str.3

Guzowski D., Michałowski K.- "Kto na drogę?" - współpraca służb ratowniczych i zarządów dróg w akcjach ratowniczych: przykład współdziałania KW PSP w Toruniu oraz władz administracyjnych i samorządowych powiatu Golub - Dobrzyń; nr 3, str. 13

jl - "NAFTA 2002" - ćwiczenia obiektowe w Bazie Paliw Płynnych "Naftobaza" - manewry łódzkiej KW PSP: pożar zbiornika z paliwem, doskonalenie współdziałania sił i środków na poziomie ponadpowiatowym; nr 11, str. 11 

Kosiorek M. - "Jak zniszczono wieże WTC" - analiza konstrukcji budowlanej wież, prawdopodobny scenariusz przebiegu katastrofy; nr 1, str. 13 

Kozłowska K. - "Zmiany w polskich przepisach walki z terroryzmem" - ... po rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 28.09.2001 r.; nr 8, str. 38

Kramarczyk D. - "Nowa ustawa o stanie klęski żywiołowej" - najważniejsze ustalenia; nr 4, str. 11

Kubicki W. - "Krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Stan obecny i perspektywy dalszej rozbudowy "; cz. I - nr 5, str. 19, cz. II - nr 6, str. 13

Kucharski D. - "Pożar zielonogórskiej Szambelanówki" - opis akcji ratowniczo-gaśniczej przy pożarze obiektu tzw. "szambelanówki", gdzie szambelan zielonogórskiej starówki od kilkudziesięciu lat składował pamiątkowe zbiory; nr 12, str. 18

Kucnerowicz - Polak B. - "Ochrona przed skutkami transgranicznych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych" - międzynarodowe warsztaty (seminarium i dwustronne - polsko rosyjskie ćwiczenia ratownicze) Kotki 2002 w Kętrzynie; nr 7, str. 46

Labuza A. - "Żywioł rzucił wyzwania" - analiza lipcowych działań prewencyjnych i ratowniczych po lipcowych powodziach w woj. małopolskim, opracowanie wydziału operacyjnego małopolskiej KW PSP; nr 2, str. 14

lin - "Trzebinia: godziny grozy" - szczegółowo o przebiegu akcji po pożarze zbiornika w Rafinerii Nafty Trzebinia; nr 6, str. 9

lin - "Ćwiczenia >Wypadek 2002<" - ćwiczenia integracyjne służb ratowniczych pod Rawą Mazowiecką: karambol drogowy, płonący samochód, wyciek oleju z uszkodzonych beczek; nr 7, str. 13

Marczyński D. - "O strategii ratowania osób" - organizacja niesienia pomocy poszkodowanym (pomoc wzajemna, szpitale, służby ratownicze) - założenia budowanego w Polsce spójnego systemu ratowniczego; nr 2, str. 17

Marczyński D. - "Zakładowe plany operacyjno-ratownicze w polskim systemie ratowniczym"; nr 8, str. 14

Mendak K. - "Ratownictwo wysokościowe w codziennej praktyce" - rozwój ratownictwa wysokościowego w strukturach PSP, statystyki interwencji; nr 11, str.16

Michalski Z. - "Bioterroryzm a ochrona ludności" - rozwiązania światowe, analiza przedsięwzięć zabezpieczających podjętych w ub. r. Polsce; nr 1, str. 15

Nowakowski T. - "Wystarczyło zaledwie 15 minut..." - huragan w Puszczy Piskiej i Boreckiej: rozmiary kataklizmu, skala zniszczeń, akcja usuwania ich skutków, siły i środki zaangażowane w działania; nr 9, str. 8 (patrz także PP nr 11, str. 20)

Porowski R. - "Jak okiełznać potwora" - brytyjskie i szwedzkie procedury ochrony przed wybuchem butli acetylenowych w środowisku pożaru; nr 11, str. 24

Przysłupski B. - "Erupcja" - akcja ratowniczo gaśnicza po erupcji gazu z podziemnego magazynu w Wierzchowicach: zniszczenia, przebieg akcji, użyte siły i środki zaangażowanych w działania służb; nr 8, str. 22

Przysłupski P. - "Poszukiwanie żywych i martwych" - konstrukcja budynku, działania nowojorskiej straży pożarnej a ratowanie zasypanych, szacunkowe liczby ofiar, identyfikacja zwłok po ataku na WTC; nr 2, str. 20

Ranecki J. - "Gruzowisko na poddaszu" - akcja ratownicza po wybuchu gazu na ostatniej kondygnacji poznańskiej kamienicy; nr 3, str. 9

Sawicki T. - "Przestępstwo sprowadzenia pożaru" - ustalenie odpowiedzialności karnej za sprowadzenie pożaru i powstałe w jego wyniku straty, odpowiedzialność karna: litera prawa i orzecznictwo sądowe; nr 8, str. 30

Sch. - "Czy zmienił się ratowniczy świat?" - akcja ratownicza widziana "od zewnątrz" i życie miasta po ataku na World Trade Center; nr 1, str. 17

Urbaniak S. - "Gorąca energia" - akcja ratowniczo-gaśnicza po wybuchu pożaru w remontowanym bloku elektrowni "Pątnów" w Koninie; nr 8, str. 18

Urbaniak S. - "Płonące samochody" - pożar na parkingu rozlewni piwa w Koninie; nr 9, str. 10

WAL(L) - "Liczby mówią wszystko" - statystyki interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2001 r.; nr 3, str. 15

Węckowski L. - "Feralny powrót z wycieczki" - wypadek autobusu turystycznego na trasie Poznań - Katowice: etapy akcji ratowniczej, wnioski z działań; nr 9, str. 12

Wilkocki E. - "Przekazywanie informacji do WSKR" - zasady sporządzania dokumentacji zdarzeń, przepływ informacji na drodze PSK (MSK) - WSKR, KCKR, problem ewidencjonowania zdarzeń z przeważającym udziałem OSP; nr 4, str. 15

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

* - "Rozwój w trudnych czasach" - relacja z XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP, ktory odbył się W dniach 20-21 października br. w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance k. Warszawy ; nr 12, str. 30

ag. - "Mądrość >po szkodzie<" - koleje legislacyjne prezydenckiego projektu ustawy o stanie klęski żywiołowej, najważniejsze ustalenia proponowane w projekcie; nr 2, str. 9

Biskup K., Mazur J. - "Koledzy strażacy - jak wy to robicie?" - polskie statystyki umieralności wypadkowej dzieci: Raport Innocenti, zadania PSP w rozpoczętej kampanii "Uratujmy 1200 dzieci" GK ZHP i Instytutu Matki i Dziecka; nr 2, str. 27

Borowski M. - "Zmiany w przepisach o przeciwpożarowym zaopatrzeniu wodnym" - Polskie Normy a proces dostosowywania systemu normalizacji do rozwiązań UE; nr 4, str. 17

Dukowicz W. - "Pogoda dla strażaków" - informacja hydrologiczno - meteorologiczna w procesie planowania i prowadzenia akcji ratowniczych; nr 9, str. 22

lin - "Bezpieczeństwo opłaci się wszystkim" - finał łódzkiego konkursu "Obiekt bezpieczny": organizatorzy, zwycięzcy, kryteria nominacji do nagrody ; nr 8, str. 5

Łabuz A., Knapik M. - "Bezpieczna TIARA II" - operacyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe czerwcowej pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II; nr 9, str. 19

Łozowski T. - "Zagrożenie wybuchem - nowe podejście" - wymagania tzw. dyrektyw nowego podejścia UE i proces adaptacji norm europejskich w odniesieniu do przestrzeni zagrożenia wybuchem; nr 2, str. 26

Majchrzycka K. - "Środki ochrony indywidualnej" - zakres zastosowania, zasady doboru środków ochrony i nowe rozwiązania; nr 1, str. 26

Parol M., Pietrzak E. - "Profilaktyka w łódzkim wydaniu" - popularyzacja bezpieczeństwa pożarowego: program edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych prowadzony przez oddział profilaktyki pożarowej Wydziału Spraw Obywatelskich UM Łodzi; nr 3, str. 18

Porowski R. - "Ewakuacja ludzi z pożarów budynków" - rozważania na temat zachowania się ludzi podczas pożarów i metod przeprowadzania właściwej ewakuacji; nr 12, str. 28

Porowski R. - "Modelowanie pożarów wewnętrznych" - zastosowanie komputerowych modeli pożaru, ich rodzaje, prezentacja wybranych programów komputerowych; nr 10, str. 23

Ranecki J. - "Alert dla ekosystemu" - źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza; nr 7, str. 20

Ranecki J. - "Pożar w poznańskim wieżowcu" - ćwiczenia w wysokościowcu Poznańskiego Centrum Finansowego, doskonalące działania ratowniczo gaśnicze w tzw. "budynkach inteligentnych"; nr 12, str. 26

Ratajczak D. - "Nowe wyzwania, nowe wymagania" - ... wobec bezpieczeństwa pożarowego budynków: rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; nr 7, str. 17

Sawicki T. - "Cechy charakterystyczne śladów pożarów" - ... źródłem informacji o przyczynach oraz okolicznościach powstania i rozprzestrzeniania się pożaru; nr 4, str. 20

Sobecki M. - "Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego a prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych"; nr 8, str. 25

Szczygieł R. - "Certyfikacja po europejsku" - dostosowanie prawa polskiego do uregulowań Unii Europejskiej: zasady harmonizacji i związane z nią obawy; nr 8, str. 42

Szczygieł R., Ubysz B. - "Był las" - zagrożenie pożarowe na terenach leśnych po przejściu huraganu: analiza zagrożenia, konieczne środki prewencyjne; nr 11, str. 20

Tomczyk K. - "Ochrona przeciwpożarowa lasów. Źródło zysków czy kula u nogi?"; nr 11, str. 23

Widerszal - Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D. - "Niektóre psychospołeczne aspekty zagrożeń" - upowszechnianie informacji, zmniejszanie stresu wywołanego zagrożeniem; nr 3, str. 17

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Boszkiewicz T. - "Jak bandażować" - procedura zaopatrywania ran, rodzaje opatrunków; nr 1, str. 23

Boszkiewicz T. - "Vademecum pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej "; nr 2, str. 24 (patrz także: PP nr. 7, str. 11)

Maczuga K. - "Wokół medycznej pomocy przedlekarskiej" - ratownictwo medyczne na poziomie przedlekarskim w PSP: polemika z tezami art. opublikowanym w PP nr 2, str. 24; nr 7, str. 11

Ranecki J. - "Twórzmy ogniwa >łańcucha przeżycia<" - polskie i europejskie statystyki wypadków drogowych, procedura działania służb ratowniczych po wypadku na drodze, edukacja ratownicza, bezpieczeństwo bierne; nr 6, str. 19

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

b - "Godny następca halonu" - pokaz praktycznego zastosowania SUG wykorzystującego gaz FM - 200; nr 1, str. 22

Płukis O. - "Czy jesteśmy przygotowani na terroryzm radiologiczny?" - czym jest "brudna bomba", amerykańskie standardy postępowania po tego rodzaju ataku, propozycje ich zastosowania na gruncie polskim; nr 10, str. 20

Porycka B., Rakowska J. - "Przeterminowany… i co dalej?" - badania parametrów i skuteczności środków gaśniczych i proszków po upływie terminu ważności prowadzone w CNBOP; nr 2, str. 23

Ranecki J. - "Awarie przemysłowe" - definicje ustawowe, zagrożenia, metody przeciwdziałania; nr 1, str. 20

Ranecki J. - "Chemoodporne ubrania gazoszczelne. Zasady eksploatacji i pracy"; nr 9, str. 14

TECHNIKA POŻARNICZA I RATOWNICZA

Adamiec R. - "Stabilizacja pojazdu w ratownictwie drogowym"; nr 4, str. 38

Bednarek Z., Dec L., Fortuniak K., Redlich G. - "Nowy zbiornik wodny do celów przeciwpożarowych" - projekt Katedry Techniki Pożarniczej SGSP i Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex"; nr 9, str. 38

Demczuk A., Smycz E. - "Wyładowania atmosferyczne i zabezpieczenia odgromowe"; nr 10, str. 38

Dzięcielak P. - "Kontenery w służbie PSP" - rodzaje kontenerów, ich przeznaczenie i wyposażenie; nr 11, str. 37

Król B. - "Pożarnicze >Gwiezdne wojny<" - Jaguar K/15 i K/R40: samochody pożarnicze zabezpieczające lotniska cywilne i wojskowe w Stanach Zjednoczonych; nr 5, str. 33

Król B. - "(Za)mieszanie" - łączenie koncentratów środków pianotwórczych: czy jest wskazane? ; nr 9, str. 36

lin - "To już naprawdę XXI wiek" - II Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa - Edura 2002: prezentowane nowości, nagrodzone produkty; nr 6, str. 21

Płotica M. - "Postęp dyktowały zadania" - rozwój techniki pożarniczej i wyposażenia w 10 - leciu PSP; nr 1, str. 29

Szablewski Z. - "Następcy SH-18" - parametry techniczne i nowe możliwości podnośnika SH - 24; nr 7, str. 41

Szczygieł R. - "Tutaj kompromis jest niemożliwy" - system zapewnienia jakości sprzętu użytkowanego w straży pożarnej: procedury certyfikacji i nadzoru; nr 7, str. 39

T.G. - "Specjalny samochód wsparcia" - ... w wyposażeniu brukselskiej straży pożarnej; nr 2, str. 29

Węgrzyn W. - "Techniczny sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych" - prototypowa pakowarka piasku ZP-2: zasada działania, opracowane modele i zestawy; nr 11, str. 35

ORGANIZACJA

* - "Dekada przemian i postępu. Nowe oblicze polskiego ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej"; nr 6, str. 25

* - "W rocznicę zamachu na World Trade Center. Nowojorscy strażacy i policjanci polskiego pochodzenia z wizytą w kraju"; nr 10, str. 6

ag. - "Dokonania i priorytety" - odprawa kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego; nr 2, str. 6

ag. - "Przepustka do nowoczesności" - możliwości nowo powstałego CPR w Tarnowie; nr 3, str. 3

Borowski J. - "Kariera strażaków zawodowych w Europie" - Wspólnotowy edukacyjny projekt Feucare: geneza, cel i zadania szczegółowe, realizatorzy i partnerzy, udział PSP; nr 9, str. 3

brom. - "Troska o bezdomnych" - program rządowy, zadania, których podjęła się PSP; nr 1, str. 7 

brom. - "Nasz człowiek z Big Brothera. Nieprzeciętny: asp. sztab. Jerzy Kulicki" -; nr 6, str.53

Czapla J., Skulich J. - "Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego" - ZKRM w Katowicach - pionierskie rozwiązanie na poziomie województwa, na drodze do pełnego wdrożenia systemu państwowego ratownictwa medycznego: uwarunkowania formalne, struktura, procedury koordynacji ratownictwa medycznego; nr 9, str. 29

g. - "Zwiększanie bezpieczeństwa regionalnego" - współpraca małopolskiej KW PSP z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej; nr 3, str. 7

g. - "Wspólny front przeciw awariom przemysłowym" - porozumienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Komendą Główną PSP; nr 4, str. 7

g. - "Przekazanie i przyjęcie obowiązków komendanta głównego PSP - szefa OCK"; nr 6, str. 26 

g. - "Narada kadry kierowniczej PSP i dyrektorów WZKOLiSO" - spotkanie na targach SAWO: najważniejsze bieżące problemy służby, propozycje ich rozwiązania; nr 11, str. 3

gł. - "Tradycji stało się zadość" - zamierzenia nowo powstałego Zespołu Parlamentarnego Strażaków i najważniejszych osiągnięciach Zespołu Poselskiego Strażaków minionych kadencji; nr 1, str. 6 

głow. - "Wizyta premiera w PSP" - noworoczne spotkanie Leszka Millera z załogą warszawskiej JRG nr 4; nr 1, str. 3

głow. - "Uznanie dla dokonań, zrozumienie dla potrzeb" - wizyta delegacji rządowej i premiera Leszka Millera w poznańskiej SA PSP; nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków, statystyka sprzętu pozyskanego w 2001 r.; nr 3, str. 27

głow. - "Pozytywny bilans, trudne zadania" - doroczna narada kadry kierowniczej PSP, kierownictwa ZOSP RP oraz dyrektorów WZKOLiSO; nr 1, str. 5 

głow. - "Spotkanie uczestników powodziowych zmagań" - delegacja funkcjonariuszy PSP na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie; nr 2, str. 3

głow. - "Zespalanie wokół zadań" - doskonalenie systemu obrony cywilnej, ochrony ludności i KSRG w 2002 roku: narada służbowa kadry kierowniczej PSP i dyrektorów WZKOLiSO w CS PSP w Częstochowie; nr 3, str. 5

głow. - "Z myślą o strażackich potrzebach" - plan pracy Zespołu Parlamentarnego Strażaków na rok 2002; nr 5, str. 5

głow. - "Odradzał się niczym Feniks z popiołów..." - międzynarodowa konferencja poświęcona 90-leciu "Przeglądu Pożarniczego"; nr 6, str. 27

głow. - "Państwowa Straż Pożarna kreatorem systemu bezpieczeństwa" - pierwsza odprawa kadry kierowniczej PSP po zmianach w jej kierownictwie: priorytety w służbie na najbliższe miesiące; nr 7, str. 3

J.K. - "Rozprawa w postępowaniu dyscyplinarnym"; nr 1, str. 37

J.K. - "Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego"; nr 2, str. 33

J.K. - "Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym"; nr 4, str. 36

J.K. - "Prawo do zaskarżania orzeczeń dyscyplinarnych do sądu"; nr 6, str. 40

J.K. - "Zwierzęta w akcjach ratowniczych" - projekt rozporządzenia MSWiA; nr 9, str. 33

J.K. - "Problemy ze stosowaniem przepisów dyscyplinarnych w PSP" - wyczerpująca prezentacja najważniejszych zagadnień poruszanych podczas seminarium w Bornem Sulinowie; nr 11, 39

Jakubowski J. - "Aby szkolenie miało sens" - rozważania nad ustawą "o stanie klęski żywiołowej", której uchwalenie rozpoczęło tworzenie prawa porządkującego sferę bezpieczeństwa cywilnego i stanowiło przełom w procesie tworzenia nowoczesnego, spójnego z natowskim, systemu zarządzania kryzysowego; nr 12, str. 32

Jakubowski J. - "Udział wojska w akcjach ratowniczych"; nr 9, str. 24

Kabala A. - "Strażakiem się nie bywa.... Nieprzeciętny: st. ogn. pchor. Grzegorz Kotulek"; nr 3, str. 49

Konieczny M. - "Dym nad Ikeą" - ćwiczenia ratownicze: pożar akcesoriów meblowych w strefie wysokiego składowania największego w Europie magazynu pod Piotrkowem Trybunalskim; nr 6, str. 32

lin - "Ocalili pamięć o Holocauście" - medale dla strażaków uczestniczących w akcji ratowania przed powodzią pozostałości obozu zagłady w czeskim Terezinie ; nr 11, str. 5

Marczyński D. - "Budowanie ratownictwa" - polski system ochrony ludności i ratownictwa a aktywność organizacji pozarządowych i niezrzeszonych wolontariuszy; nr 3, str. 21

Marczyński D. - "Powiatowe plany ratownicze" - jak konstruować plany, by należycie spełniały swoją funkcję; nr 10, str. 25

Michalski A. - "Stawka na sztaby kryzysowe" - nowa koncepcja funkcjonowania ciał kolegialnych na szczeblu centralnej administracji rządowej a zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i działania zapobiegawcze ; nr 2, str. 35

Michalski A. - "Zespół ds. Kryzysowych" - ustalenia nowego aktu prawnego: przyczynek do art. z PP nr 2, str. 35; nr 3, str. 35

Michalski Z. - "Jaka organizacja obrony cywilnej RP?" - szukanie odpowiedzi na pytanie: jak udoskonalić tą dziedzinę żeby lepiej służyła ochronie ludności; nr 12, str. 35

Michalski Z. - "Nadzieja w ustawach prezydenckich" - obowiązujące w Polsce prawo o OC a prawo międzynarodowe, słabości polskiego systemu ochrony ludności; nr 2, str. 31

Michalski Z. - "Siły wykonawcze systemu ochrony ludności" - historia i dzień dzisiejszy; nr 4, str. 31

Michalski Z. - "Jak chronić ludność miasta" - miejski system ochrony ludności w Pruszkowie ; nr 5, str. 35

Michalski Z. - "Jaka przyszłość czeka obronę cywilną?"- kierunki reformowania służb obrony cywilnej w Polsce i państwach NATO; nr 7, str. 32

Michalski Z. - "OC - podsystem militarny" - jak powołano na świecie do życia obronę cywilną, jak reformowano ją z upływem czasu; nr 10, str. 30

Michalski Z.C. - "OC w tworzeniu systemu ochrony ludności"; nr 1, str. 42

Przysłupski B. - "Dziewięć publicystycznych dekad" - korzenie historyczne i najnowsza historia "Przeglądu Pożarniczego"; nr 5, str. 8

Skomra W. - "Filie JRG, czy może półzawodowe jednostki OSP?" - dyskusje nad kształtem i kryteriami ich powoływania; nr 7, str. 30

Spaltabaka M. - "Samopomoc finansowa" - reguły działalności pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych w jednostkach organizacyjnych PSP; nr 1, str. 34

Spaltabaka M. - "Postępowanie dyscyplinarne" - odpowiedzi na pytania czytelników; nr 3, str. 31

Tryboń M. - "Potrzeba współpracy dwustronnej" - media w sytuacjach nadzwyczajnych; nr 4, str. 35

Turek J. - "Sprzymierzeńcy w działaniach" - plany ratownicze: uczestnicy procesu planowania, zagrożenia interdyscyplinarne, podmioty uczestniczące w działaniach - potrzeba współdziałania na poszczególnych etapach; nr 3, str. 37

Turek J. - "Pogotowie ratunkowe" - zadania i zakres działalności pogotowia, zadania ratownicze i pozaratownicza, kształt współpracy z PSP; nr 8, str. 33

Urbaniak S. - "112 w Koninie" - otwarcie konińskiego CPR; nr 4, str. 5

W.B. - "88. urodziny płk. poż. Władysława Pilawskiego"; nr 3, str. 51

Wiśniewski W., Goluda P. - "Wykorzystanie Intranetu w działalności komendy PSP"; cz. I - nr 6, str. 35, cz. II - nr. 7, str. 35

SZKOLENIE

Amerski M. - "Motywacje były różne" - liczby i refleksje podsumowujące postępowanie rekrutacyjne i egzaminy w SGSP; nr 10, str. 36

Amerski M. - "Jesienne ślubowanie" - inauguracja roku akademickiego w warszawskiej SGSP, krótka rozmowa z komendantem - rektorem prof. Jerzym Wolaninem; nr 11, str. 30

Dzięcielak P. - "Zagrożone kawerny" - manewry ratownicze w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu "Mogilno"(woj. kujawsko - pomorskie): katastrofa samolotu wojskowego, uszkodzenia rozdzielni gazu i budynków magazynu oleju i smarów; nr 1, str. 31

głow. - "Balansowanie na linie" - ratownictwo wysokościowe w PSP: procedury szkoleniowe, relacja ze stażu szkoleniowego ekipy PSP we francuskich Pirenejach; nr 4, str. 25

głow. - "Retrospekcje opolskie" - dziesięciolecie Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu; nr 7, str. 23

LTiBR - "Pokaz sprawności ludzi i psów" - II Międzynarodowe Manewry Ratownicze w Gdańsku; nr 10, str. 35

Stankiewicz G. - "Cienie szkolnictwa pożarniczego" - założenia procesu szkolenia w PSP a nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza; nr 4, str. 28

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

* - "Katastrof nie da się przewidzieć" - Międzynarodowe ćwiczenia "Bogorodsk 2002"; nr 12, str. 39

Amerski M. - "Seminarium w Krainie Żubra" - dyskusje o ratowniczej współpracy regionalnej i transgranicznej na terenach przygranicznych Polski i Białorusi na międzynarodowym seminarium Białowieża 2002; nr 8, str. 49

głow. - "Dotrzymać kroku współczesności" - V Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa : nowe władze, uchwała programowa; nr 1, str. 41

Jastrzębski R. - "Polska w międzynarodowych ćwiczeniach" - wykaz i opis najważniejszych ćwiczeń ratowniczych z udziałem polskich podmiotów od 1997 r.; nr 6, str. 41

Jastrzębski R. - "Dyrektywy Seveso i Seveso II" - jak powstawały te unijne dyrektywy, jakie postanowienia zawierają, realizacja ich zapisów w Polsce; nr 10, str. 46

Kozłowska K., Plichta J. - "Ustalenia w regionie" - nowa formuła deklaracji o współpracy w dziedzinie ochrony ludności, ratownictwa i zarządzania kryzysowego państw Grupy Wyszechradzkiej ; nr 2, str. 44

Michalski A. - "Sprostać wyzwaniom czasów" - dorobek Państwowej Straży Pożarnej na płaszczyźnie międzynarodowej: porozumienia międzynarodowe, udział w przedsięwzięciach Wspólnoty Europejskiej, NATO, OCHA ONZ i EKG ONZ; nr 5, str. 45

Stajszczak M. - ">Bezpieczne życie< w>
Uścinowicz A. - "Zacieśnienie współpracy transgranicznej" - zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska , likwidacja skutków katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych przy wschodniej granicy Polski: Międzynarodowe Seminarium Ratownicze "Bug 2001"; nr 1, str. 40

Żminko J. - "Partnerstwo dla pokoju" - prace przygotowawcze przed warsztatami planowania cywilno - wojskowego na wypadek zagrożeń katastrofą technologiczną Pomerania 2002; nr 5, str. 49

ZA GRANICĄ

* - "Straż pożarna nad Wełtawą"; nr 12, str. 46

Gartowski T. - "112 - służby ratownicze Finlandii"; nr 1, str. 43

Gartowski T. - "Kuopio pod strażackim nadzorem" - operacyjne zabezpieczenie ósmego co do wielkości miasta Finlandii: zagrożenia, plany ratownicze, straż pożarna, obrona cywilna; nr 2, str. 41

Gartowski T. - "Brukselska straż pożarna"; nr 3, str. 46

Gartowski T. - "Nowa organizacja straży pożarnej w Federacji Rosyjskiej"; nr 6, str. 46

Porowski R - "Straż pożarna w USA"; nr 9, str. 47

RAF - "Straż pożarna w Austrii"; nr 1, str. 47

Szymański K. - "Służby ratownicze w Izraelu"; nr 8, str. 51

T.G. - "Bezpieczniej pod Mont Blanc" - Janus 4000 Birofonte - samochód ratowniczo-gaśniczy do prowadzenia działań w tunelach: dane techniczne, wyposażenie; nr 2, str. 42

PRAWO W SŁUŻBIE

* - "Rada Naukowo-Techniczna w nowym składzie"; nr 12, str. 44

- pod redakcją Grażyny Leoncewicz

"Ochrona prawna kobiet w służbie (cz. 2)"; nr 1, str. 48 (cz. 1 - nr 12/2001, str. 41)

"Trzynastki w PSP"; nr 2, str. 39

"Wykaz aktów prawnych wydanych od listopada 2001 r."; nr 3, str. 41

"Nagrody jubileuszowe"; nr 4, str. 43

"Wykaz aktów prawnych za okres od stycznia 2002 r."; nr 5, str. 39

"Wyróżnienia i zapomogi dla strażaków PSP"; nr 6, str. 49

"Wykaz aktów prawnych wydanych od kwietnia 2002 r. do czerwca 2002 r."; nr 7, str. 43

"Wykaz ważniejszych aktów prawnych opublikowanych od lipca 2002 r. do października 2002 r."; nr 12, str. 41

"Ochrona prawna funkcjonariuszy PSP w przepisach kodeksu karnego"; nr 8, str. 36

"Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy"; nr 8, str. 47

"Wykaz aktów prawnych wydanych od czerwca 2002 r. do sierpnia 2002 r."; nr 9, str. 42

"Wypadki i choroby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku ze służbą; cz. I - nr 10, str. 42, cz. II - nr 11, str. 45

Krężel K. - "Kodeks orderowy raz jeszcze" - zasady noszenia oznak orderów i odznaczeń w PSP, odpowiedzi na najczęstsze pytania czytelników; nr 11, str. 48

GOŚĆ PP

brom. - "Mamy sobie wiele do zaoferowania" - o tradycji i nowych możliwościach współdziałania straży pożarnej i ratownictwa górniczego mówi dyrektor naczelny Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Zygmunt Kajdasz; nr 4, str. 9

głow. - "Zdążamy we właściwym kierunku" - problemy bezpieczeństwa miasta i ochrony ludności oraz możliwości współpracy w ich rozwiązywaniu przedstawia prezydent Radomska Jerzy M. Słotwiński; nr 8, str. 3

głow. - "Przepraszam, tylko trzy pytania..." - ... do przewodniczącego Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy dla poszkodowanych Funkcjonariuszy i Pracowników PSP oraz Członków ich Rodzin bryg. Krzysztofa Dąbrowskiego; nr 10, str. 51

głow. - "Przepraszam, tylko trzy pytania..." - ... do prezesa Zarządu Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Janusza Jędrzejczyka; nr 11, str. 53

BIBLIOTECZKA PP

Czardybon J. - "Wykaz norm z dziedziny ochrony przeciwpożarowej"; nr 5, wkładka

Borowski M. - Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych. Zmiany w przepisach; nr 10, wkładka

do góry