• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2004

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2004 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Łańduch A. -"Trudne rozmowy" - rozmowa ze st. kpt.Anną Rokitą-Pawłowską i st. kpt. Cezarym Dobrodziejem - współtwórcami Interwencyjnego Zespołu Psychologicznego PSP ; nr 12, str. 6 

Łańduch A., Przysłupski B. -"Przed nami nowe wyzwania" - polski system ratowniczy na tle ratownictwa europejskiego w rozmowie z komendantem głównym PSP - szefem OCK gen. brygadierem Teofilem Jankowskim; nr 5, str. 10 

Łańduch A., Przysłupski B. - "Ratujemy skuteczniej" - o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, historii ratownictwa wodnego w Polsce i potencjale ratowniczym WOPR w rozmowie z jego prezesem, Jerzym Telakiem; nr 11, str. 7

Przysłupski B., Walkowicz R - "Wykorzystana szansa. 10 lat Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie" - historia, problemy, osiągnięcia i plany CS PSP w rozmowie z jej komendantem bryg. Elżbietą Rakowską; nr 9, str. 6

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

(ał) -"Ostatnia akcja st. sekc. Jacka Supery" - przebieg tragicznej akcji gaśniczej, wspomnienie kolegów z jednostki; nr 2, str. 12 

Buk R - "Czy 11 marca 2004 r. działania ratownicze można było zorganizować lepiej? Wnioski z madryckiej lekcji" - wielopłaszczyznowa koordynacja akcji ratowniczej po zdarzeniach masowych - zintegrowany system ratownictwa w Madrycie przed i po ataku terrorystycznym; nr 8, str. 6

Cenkała A. - "Wypadki autocystern. Dwie akcje pod rozwagę" - właściwości propanu-butanu, algorytm postępowania ratowniczego po wypadku cysterny przewożącej gaz; nr 5, str. 18 

Cieślak K. - ">Dworzec 2004<. Ćwiczenia taktyczno-bojowe" - warianty postępowania podczas akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej: ćwiczenia sprawdzające współdziałanie zaangażowanych służb we Wrześni; nr 4, str. 10

Feltynowski M., Sochacki M., Wyszkowski K. - "Pożar w niebie. Akcja ratowniczo-gaśnicza w wieży telewizyjnej Ostankino w Moskwie"; nr 9, str. 10

Ferster H. - "Składowisko w ogniu" - pożar zakładu przerobu odpadów w Trzebiszynie: krótko o przebiegu akcji i specyfice działań gaśniczych na terenie tego rodzaju obiektów; nr 2, str. 10

Ferster H. - "Stan strachu. Zagrożenie powodziowe na Opolszczyźnie" - marcowy alarm przeciwpowodziowy, rozwój sytuacji i podejmowane działania; nr 5, str. 17 

Grosset R. - "Zrób to sam" - jak przygotować polskie służby ratownicze na ewentualność de-kontaminacji masowej przy brakach sprzętowych: metody organizacyjne, inwencja w wykorzystaniu dostanego sprzętu; nr 6, str. 9 

Kociołek K. - "Badanie wypadków lotniczych w Polsce" - system regulacji prawnych, kompetentne instytucje, statystyki, wnioski dla kierującego akcją ratowniczą; nr 1, str. 12

Komorowski M. - "W mieście, którego nie ma... Dziennik akcji ratowniczo-poszukiwawczej w Bam" - polska ekipa z misją ratunkową w Iranie: działania w notatkach ich uczestnika, próba podsumowania problemów organizacyjno-technicznych i wysunięcia wniosków; nr 2, str. 26

Linder J. - "Coś drgnęło" - wstrząsy tektoniczne w północno-wschodniej Polsce, rozwój wydarzeń, podjęte procedury działania systemu ratowniczego; analiza zjawiska w rozmowie z dr. Pawłem Wiejaczem, sejsmologiem z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk; nr 10, str. 10

Łańduch A. - "Tragiczny pożar w Tarnowie. Zginęło dwóch strażaków" - wspomnienie ostatniej akcji i strażackiej służby st. str. Romana Rogozińskiego i st. str. Grzegorza Wolaka; nr 11, str. 10

Madera F., Płóciennik M. - "Piekło w hucie" -pożar węzła odchlorowania instalacji odsiarczania spalin w Hucie Miedzi "Legnica": przebieg działań ratowniczo-gaśniczych, współdziałanie służb, użyte siły i środki; nr 11, str. 12 

Marczuk K. - "Z miejscówką do wieczności. Katastrofa kolejowa w Turcji" - jak doszło do katastrofy, jak poprowadzono akcję ratowniczą -zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w Turcji; największe katastrofy kolejowe dekady; nr 8, str. 10

Marczuk K.P. - "Dwa i pół roku po 11 września... Madrycki szok" - zamach terrorystyczny w metrze w Madrycie: bilans wydarzeń; nr 4, str. 26

Motyka P - "Ziemia - żywioł niebezpieczny" nr 12, str. 10 

Motyka R - "Palec Boży i ręka ludzka. Pożary zabytkowych kościołów na Sądecczyźnie" -trzy akcje gaśnicze, specyfika zagrożenia i zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowych budynków sakralnych; nr 5, str. 14 

Ostrowski J. - "Spowiedź podpalacza mordercy" - tragiczny pożar w częstochowskim budynku mieszkalnym wywołany podpaleniem; nr 3, str. 9

OWO- "Bezcenne pierwsze minuty" - akcja ratowniczo-gaśnicza po pożarze hali produkcyjno-magazynowej firmy produkującej etykiety w podwarszawskim Józefowie: specyfika zagrożenia, koncepcja taktyczna działań, przebieg akcji, zaangażowane siły i środki; nr 9, str. 16 

OWO - "Butle jak bomby. Pożar stacji paliw w Prażmowie" - relacja z przebiegu działań, analiza decyzji KDR i wnioski; nr 10, str. 6

OWO - "Dramat na pięćdziesiątce" - proceduralne, organizacyjne i techniczne wyzwania akcji ratownictwa drogowego i medycznego -zderzenie autobusu PKS, autocysterny i TIR-a na ruchliwej podwarszawskiej trasie; nr 7, str. 6 

OWO - "Dzień przed. Jak warszawscy strażacy przygotowywali się do ochrony miasta podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego"; nr 6, str. 6

OWO - "Fatalny lot" - akcja ratownicza po katastrofie rządowego śmigłowca MI-8: przebieg działań, rola PSP w systemowych ramach udzielania pomocy przy katastrofach lotniczych; nr 1, str. 8

OWO - "Święty Florian nie zdążył" - pożar i akcja gaszenia drewnianego budynku kościoła św. Łukasza w Warszawie; nr 11, str. 16

OWO - "Wybuchowy interes" - nr 12, str. 8 

OWO - "To >tylko< gaz>
Paczoska J. - "Był dom..." - akcja ratownicza po tragicznym w skutkach wybuchu w domu jednorodzinnym w rejonie Kartuz; nr 6, str. 12 

Potaczała K. - "Pomarańczowy strach" - pustynny pył Sahary przeniesiony wraz z wiatrem nad Bieszczady: procedura reagowania na zdarzenie i identyfikacji nieznanej substancji; nr 3, str. 8

Potaczała K. - "Takiej interwencji nie przewidziały żadne ćwiczenia. Kryptonim >Bocian<" -straż pożarna i nietypowe akcje ratownictwa zwierząt: chwytanie zabłąkanych zimą w Bieszczadach bocianów; nr 2, str. 10 

Socha R - "Pechowy lotniarz" - akcja podejmowania z kry lodowej na Bałtyku pilota parolotni po awarii jej silnika; nr 2, str. 11 

W.B. - "Na torach pod Miałami. Noc grozy" -katastrofa kolejowa w Mokszy: zderzenie pociągu pospiesznego i towarowego (przebieg działań, ewakuacja, akcja w liczbach, współpraca służb ratowniczych); nr 2, str. 6 

WM - "W ciągu dwóch lat liczba interwencji wzrosła o ponad 100 tys.! PSP w zwierciadle statystyki"; nr 4, str. 8

Wójcik Z. - "Wodzie nie wolno ufać" - akcja ratunkowa grupy wodno-nurkowej KM PSP w Przemyślu; nr 8, str. 9

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kołacki A. - "III Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym >Ratownictwo 2004<. Spodziewaj się wszystkiego" - wielowątkowe rozgrywki w międzynarodowej obsadzie na terenach przygranicznych Polski i Słowacji: opis konkurencji, ostateczna klasyfikacja; nr 11, str. 18

Lipska E. - "Mobilny, samodzielny, samowystarczalny. Szpital polowy w systemie ratownictwa"; nr 12, str. 12

Wołoszczuk M. - "Ratownicze >Czuwaj!<" - VI Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie w Opolu; nr 11, str. 19

RATOWNICTWO CHEMICZNE

J.T., J.K. - "Lepka aleja. Długa noc łódzkich >chemików<" - wyciek chemikaliów podczas transportu na głównym szlaku komunikacyjnym Łodzi: procedury działań, zagrożenie powodowane specyfiką miejsca wypadku; nr 2, str. 16 

OWO - "Ostrożniej niż z ogniem" - jak przeprowadzić akcję ratownictwa radiologicznego: podstawowe pojęcia, procedury działania, jednostki specjalistyczne, specjalistyczny sprzęt; nr 8, str. 12

Wierciński T. - "Kwas na placu" - awaria instalacji z kwasem solnym na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie: charakterystyka zakładu, relacja z działań ratowniczych; nr 2, str. 14

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Fangrat J. - "Reakcja na ogień pod kontrolą. Klasyfikacja europejska wyrobów i elementów budowlanych"; nr 9, str. 20 

Kośnik J. - "Telefon bez zaufania" - czy promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe może zakłócić działanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej?; nr 7, str. 8 

Kubica P., Wnęk W. - "Trudno wyczuć. Nietypowe przypadki detekcji pożaru" - niestandardowe rozwiązania problemów projektowych systemu sygnalizacji pożarowej; nr 4, str. 12 

Łabuz A., Wątor W. - "W europejskiej sieci wczesnego ostrzegania. Prognozowanie skażeń według metodyki NATO" - umowy standaryzacyjne wprowadzane w Polsce w związku z członkostwem w Sojuszu: modyfikacje w dotychczasowym systemie, jego nowe elementy; nr 2, str. 18

Marczuk R - "Ta ohydna mgła" - droga powstawania smogu, jego rodzaje, zagrożenia, które stwarzą; nr 7, str. 12 

MW - "Strażacy kontra dzikie ślizgawki" - ogólnopolska strażacka kampania prewencyjna: akcja tworzenia szkolnych lodowisk, konferencja prasowa poświęcona statystykom utonięć pod lodem, pokazy techniki ratowniczej i popularyzacja postępowania w nagłych wypadkach; nr 2, str. 17

Nolka W. - "Magazynowanie produktów zbożowych. Diabeł śpi w... ziarnie" - zagadnienia prewencyjne i operacyjne dotyczące obiektów do magazynowania zbóż: charakterystyka zachowania ziarna w elewatorach i silosach, zagrożenia, obszary zwiększonego ryzyka; nr 2, str. 20 

Piechocki J. - "Po ścianie na dach. Pożary izolacji termicznej budynków"; nr 6, str. 14 

Pofit-Szczepańska M., Półka M. - "Zabójcze produkty spalania. Gazy pożarowe i dym główną przyczyną śmierci podczas pożarów" - toksyczność środowiska pożarowego: wnioski dla projektantów budynków i dowodzących akcją ratowniczą, statystyki śmiertelności; nr 7; str. 14 

Porowski R. - "Bezpieczna dystrybucja LPG. Bardzo wymagające paliwo" - właściwości fizykochemiczne propanu i propanu-butanu, wymagania odnośnie warunków jego użytkowania: standardy amerykańskie, przepisy krajowe; nr 11, str. 20

Porowski R. - "Dokument cenny jak życie. Zasady opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"; nr 4, str. 19 

Porowski R. - "Światło w świetle prawa. Oświetlenie awaryjne w obiektach budowlanych"; nr 6, str. 18

Porowski R., Wnęk W. - "Instalacje sygnalizacji pożarowej. W obliczu nowych wymagań projektowych" - norma PN-E-08350-14: najważniejsze wprowadzone zmiany i ich konsekwencje; nr 1, str. 16

PW - "Rzuć palenie, bo nie dostaniesz dopłaty" - nowy element strażackiej kampanii zwalczania wiosennego wypalania traw i Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa; nr 6, str. 16

Ranecki J. - "Niezwykłe katastrofy. Kameruńskie jeziora śmierci" - pokłady dwutlenku węgla na dnie jezior: natura i specyfika zagrożenia - próby badawcze, konsekwencje katastrofy, podejmowane przedsięwzięcia prewencyjne; nr 1, str. 14

Sawicki T. - "Ciepło, ciepło..." - promieniowanie cieplne środowiska pożaru a bezpieczeństwo ratowników podczas akcji gaśniczych; nr 3, str. 10

Sawicki T. - "Dane z akcji ratowniczej jako źródło informacji. Badanie przyczyn i okoliczności pożaru" - współpraca PSP z policją a skuteczność i powodzeniu śledztwa, wnioski dla prowadzących akcje ratownicze; nr 1, str. 20 

Sawicki T. - "Gumowy problem. Zagrożenie pożarowe składowiska opon samochodowych"; nr 5, str. 34

Sawicki T. - "Pociągi pod specjalnym nadzorem" - przewóz koleją towarów niebezpiecznych: zagrożenia, przepisy krajowe (unijne) i międzynarodowe, przykłady charakterystycznych zdarzeń; nr 8, str. 15 

Skomra W. - "Globalizacja zagrożeń" - zmiany klimatyczne, epidemie a mobilność społeczeństw, zagrożenia wynikające z technicyzacji i współzależności; nr 4, str. 16 

Sobecki M. - "Pyły pod nadzorem"; nr 12, str. 14 

Zarzycki J. -"Gdy płoną drzewa. Zwalczanie pożarów lasów w Polsce i na świecie"; nr 3, str. 14

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

(ał) - "Łączmy siły. Służby ratownicze Europy wobec współczesnych zagrożeń" - I Międzynarodowe Forum Służb Ratowniczych i Ochrony Ludności w Częstochowie: prewencja, reagowanie w czasie katastrof, szkolenie administracji publicznej i służb ratowniczych, ochrona ludności a działalność organizacji pozarządowych; nr 7, str. 39

Głąb K. - "W porę dotrzeć do potrzebujących. Międzynarodowa pomoc humanitarna" - ponadnarodowe organizacje humanitarne, działalność ONZ, zaangażowanie UE, Polska na arenie międzynarodowej; nr 1, str. 44 

Grosset R. - "Sprawdzeni partnerzy. Pięć lat PSP w strukturach międzynarodowych" - najważniejsze międzynarodowe przedsięwzięcia ratownicze z udziałem polskich misji ratowniczych; nr 5, str. 26

Michalski A. - "Nasza droga do Unii" - historia integracji Państwowej Straży Pożarnej z systemem ratowniczym Europy - przegląd najważniejszych działań na arenie międzynarodowej; nr 5, str. 24

Mierzejewski M. - "Współpraca przez miedzę" - wspólne ćwiczenia w ratownictwie wysokościowym i medycznym strażaków PSP i jednostek ratowniczych MCzS obwodu kaliningradzkiego; nr 9, str. 24

Plichta J. - "Jak PSP przygotowywała się do integracji" - etap statusu Polski jako aktywnego obserwatora w unijnym procesie decyzyjnym: doświadczenia PSP; nr 5, str. 32

Słupek M. - "W pogoni za lepszym światem. Unia Europejska wobec walki ze współczesnymi zagrożeniami"; nr 5, str. 8 

Tanaś L. - "Międzynarodowe ćwiczenia >Balex Delta 2004<. Jak wywabiać tłuste plamy" -zwalczanie zanieczyszczeń na morzu-wspólne, ponadgraniczne przedsięwzięcia; treningi ratownicze w ramach współpracy stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego; nr 10, str. 40

Wilczkowski S. - "Międzynarodowe sympozjum nt. transgranicznej współpracy ratowniczej. Sąsiedztwo zobowiązuje" - współpraca międzynarodowa w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym sytuacjom i przygotowanie służb ratowniczych   do   przyszłego  współdziałania: sympozjum   przedstawicieli   instytucji   rządowych i międzyrządowych Europy Środkowej 1 Wschodniej; nr 1, str. 46

Woszczek A. - "Oswajanie powodzi po europejsku" - zarządzanie ryzykiem powodzi i programy odbudow po klęsce we wspólnej polityce europejskiej; nr 11, str. 48 

Woszczek A. - "Wspólnota w zwalczaniu skutków katastrof. Unia Europejska wobec ochrony ludności"; nr 5, str. 45

SZKOLENIE

* - "Ćwiczenia >Szpital 2003<. Praktyczny sprawdzian z ewakuacji" - trening ratowniczy sił i środków KSRG powiatu siedleckiego: założenia i przebieg ćwiczeń, wnioski dotyczące organizacji ewakuacji w szpitalu, przygotowania procedur systemu ratowniczego i wyposażenia budynków szpitalnych; nr 1, str. 22

- "Poradnik na wypadek powodzi" - akcja edukacyjna PSP i OSP skierowana do mieszkańców terenów szczególnie zagrożonych powodzią; nr 3, str. 27

(alan) - "Strażacy w kolejce" - seminarium poświęcone nietypowym zagrożeniom i ćwiczenia pokazowe z ewakuacji uwięzionych pasażerów kolejki górskiej; nr 11, str. 36 

(ał) - "Potrzebni w Unii. Nowi studenci rozpoczęli naukę w SGSP" - ślubowanie pierwszego rocznika studentów - zakres kształcenia Szkoły, tegoroczny proces rekrutacji; nr 11, str. 37 

 - "Ogólnopolskie warsztaty ratownictwa wysokościowego. Desant ze śmigłowca" -trening współdziałania służb ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof - pierwsze szkolenie dla ratowników mających uprawnienia do pracy ze śmigłowcem; nr 1, str. 25 

Betliński G., Kołodziński E. - "Zobacz, zanim podejmiesz decyzję. Wykorzystanie map numerycznych we wspomaganiu kierowania działaniami ratowniczymi"; nr 3, str. 22 

Bodziak A. - "Podwodni świadkowie. Specyfika oględzin miejsca znalezienia zwłok" - rola ratowników a regulacje kodeksu postępowania karnego, sprzęt pomocny w dokumentowaniu oględzin; nr 4, str. 21

Cieślak K. - "Woda w lesie. Ćwiczenia taktyczno-bojowe >Grzybobranie 2003<" - taktyka gaszenia i organizacja zaopatrzenia wodnego podczas pożarów lasu: manewry w powiecie wrzesińskim; nr 1, str. 28 

Czyż T. .   - "Zawody pod psem. Gdańsk gościł czworonożnych ratowników z Europy" - Międzynarodowe Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych pod patronatem IRO - Internationale Rettungshundeorganisation; nr 8, str. 26

Ferster H. - "Opolszczyzna w ciemnościach" -ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego "Energia 2004"; nr 6, str. 3

Gartowski T. - "Ćwiczenia czynią mistrzów”.  Specjalistyczne Międzynarodowe Ćwiczenia Formacji Obrony Cywilnej Kraju >Kwisa 2004<" -wielowątkowy trening na poligonie w Żaganiu: ratownictwo wysokościowe i śmigłowcowe, poszukiwania na gruzowisku, praca z psami ratowniczymi, epizod terrorystyczny; nr 8, str. 24 

Janowski M. - "Napromieniowana granica" -ćwiczenia sił i środków służb ratowniczych i służby awaryjnej CLOR na przejściu granicznym w Bobrownikach, sprawdzające skuteczność systemu reagowania na zdarzenia związane z nielegalnym obrotem materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi; nr 11, str. 34

(jel) - "Alarm na grobli. Seminarium i ćwiczenia ratownicze >Białowieża 2004<" - zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym i zwalczanie ich na terenach przygranicznych wschodniej granicy Unii Europejskiej: polsko-białoruska współpraca ratownicza; nr 11, str. 30

JO - "Doskonale wyćwiczeni. Manewry OSP w nadleśnictwie Herby"; nr 6, str. 33

Kencka M., Zamysłowski W. - "Czym skorupka za młodu... Program edukacyjny >Bezpieczne życie<" - edukacyjna akcja w Polsce inspirowana wzorami szwedzkimi; nr 3, str. 25 

(l) - "Rekrutacyjna >ścieżka zdrowia<. Dla tych, którzy marzą o granatowym mundurze" - placówki szkolnictwa pożarniczego - kierunki kształcenia, warunki przyjęcia, procedury rekrutacji; nr 2, str. 30

(land) - "Łódź nadal na fali. I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego"- przebieg rozgrywek, poszczególne konkurencje, siedmioletnia historia zawodów i przemian w polskim ratownictwie wysokościowym; nr 7, str. 20

Ł. -"Jak Feniks z popiołów" - 10-lecie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie; nr 12, str. 22 

Mądry L. - "W Nowym Tomyślu szkolą ochotników. Dobry sprzęt w rękach fachowca"- refleksje dotyczące potrzeb szkoleniowych strażaków ochotników na tle kształtu systemu szkolenia w powiecie nowotomyskim; nr 2, str. 25

Motyka R - ">Sokół< nad>Beskidem<. Sądecki model współpracy pomiędzy PSP a SG" - ćwiczenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Miejskiej PSP - test planów ratowniczych dla miasta i powiatu, ewakuacja z wykorzystaniem śmigłowca; nr 2, str. 22 

Motyka R - "Gasić tradycję. Ćwiczenia w skansenie" - trening taktyczno-bojowy prowadzenia akcji w obiektach muzealnych strażaków z Nowego Sącza i służb współdziałających; nr 9, str. 30 

(opos) - ">Problemy związane z transportem towarów niebezpiecznych<. Praktycy o ADR" -sympozjum współorganizowane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP - najciekawsze poruszone problemy; nr 2, str. 24

OWO - "Karambol na moście. Ćwiczenia >Brzóze 2004<" -  nr 12, str. 18 

OWO - ">Metro 2004<. Brudna bomba na peronie" - wieloszczeblowe ćwiczenia zgrywające: zagrożenie terrorystyczne w warszawskim metrze; nr 3, str. 18

OWO - "Stutysięcznik 2004" - ćwiczenia gaszenia pożaru naziemnego zbiornika magazynowego z ropa naftową w bazie surowcowej PERN Przyjaźń SA w Plebance - poważna awaria przemysłowa: specyfika akcji ratowniczej, zadania sztabu taktycznego i strategicznego, wnioski; nr 7, str. 17

PP - "Pierwsze ogólnopolskie zawody strażaków w bieganiu po schodach z pełnym ekwipunkiem >Wieżowiec 2003<. 30 pięter dla ambitnych" - zmagania kondycyjne w wysokościowcu Warszawskiego Centrum Finansowego: specyfika zawodów, klasyfikacja, wrażenia zawodników; nr 1, str. 26

PP - "W zanurzeniu" - Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Bornem-Sulinowie; nr 10, str. 30 

Schroeder M. - "Samokształcenie piętą achillesową strażaków. Dlaczego jest tak źle?" - wyniki przeprowadzonej wśród strażaków ankiety; nr 4, str. 24

Socha R -"Łamanie barier- druga edycja. Ratownicy w świecie ciszy" - zajęcia z języka migowego: odpowiedź strażaków w Gdyni na inicjatywę Polskiego Związku Głuchych; nr 4, str. 23 

Tuzimek P. -"O SUG-ach na wodzie" - Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wraz ze szczecińskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz wspierającą oddział firmą Fire Stop zorganizowali w dniach 12-14 października warsztaty szkoleniowe dotyczące stałych urządzeń gaśniczych wodnych; nr 12, str. 20 

Urbaniak S. - "Misie pomagają ratować dzieci" - spotkanie służb zaangażowanych w projekcie "Miś ratownik", zapobiegającym urazom psychicznym u dzieci-ofiar nieszczęśliwych zdarzeń; nr 4, str. 25

Urbaniak S. - "Wybuch" - likwidacja skutków zamachu terrorystycznego: ćwiczenia KM PSP i Zespołu Szkół Medycznych w Koninie; nr 8, str. 27

Wójcik Z. - "Mistrzostwa młodych ratowników" - X Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na terenie szpitala wojewódzkiego w Przemyślu; nr 6, str. 31

Zmysłowski K.W. - "Zapisywanie czystej karty. Szkolenie w zakresie OC w latach 2000-2004" -kształcenie kadr na potrzeby systemu ochrony ludności: plany i przedsięwzięcia Biura Szkolenia KG PSP, statystyki; nr 8, str. 30

TECHNIKA POŻARNICZA

Dzięcielak R - "Drabiny do nieba" - pokazy najnowszej techniki pożarniczej i ratowniczej Fire Max Tour 2004; nr 8, str. 23 

Dzięcielak R - "Samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP" - proces unowocześniania taboru i wyposażenia ochotniczych straży włączanych do KSRG: inwestycje i modernizacje z lat 1994-2003; nr 4, str. 30

Dzięcielak R - "Star i Jelcz nigdy nie zgaśnie" - ponad dwudziestoletnia historia wykorzystania Stara i Jelcza jako podwozi samochodów straży pożarnej; nr 11, str. 24

Dzięcielak R - "Trans-for-macja!" - adaptacja pojazdu ratownictwa technicznego Opel Campo do roli lekkiego samochodu ratownictwa technicznego; nr 8, str. 22

Grabiec D., Olejnik A. - "Kiedy zmysły się gubią. Poszukiwania podwodne z wykorzystaniem systemu bezzałogowego" - gama dostępnego sprzętu specjalistycznego, zasady efektywnego doboru rozwiązań, doświadczenia PSP; nr 8, str. 18

Konecki M. - "Z komputerem do pożaru. Nowoczesne narzędzie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego" - modelowanie pożarów w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego; nr 6, str. 20 

Krajewski A., Matejak M., Monder S. - "Królewskie machiny. Sposoby gaszenia pożaru i urządzenia gaśnicze w XVIII i XIX wieku"; nr 9, str. 32

Krajewski A., Matejak M., Monder S. - "Recepta na długowieczność. Zabezpieczenie ogniowe drewna według piśmiennictwa z XVIII i XIX wieku"; nr 7, str. 23 

Kubica P., Wnęk W. - "Mgła wodna - weryfikacja" - dostępne w Polsce urządzenia gaśnicze na mgłę wodną: wyniki prac badawczych prowadzonych w SGSP; nr 3, str. 33 

Kwosek K. - "Pragnienie gaszenia. Gaśnice -podstawowy element zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów" - zmiany w przepisach, jak uniknąć najczęstszych błędów w doborze gaśnic; nr 5, str. 34

Pisarek M. - "Czerwoni pionierzy. Samochody pożarnicze w Polsce Ludowej" -  nr 12, str. 24

Poremski B. - "Nóż w straży, czyli... Zbawienne ostrze" - prezentacja typów i modeli noży ratowniczych, przegląd oferty dostępnej na polskim rynku; nr 6, str. 24

Poremski B. - "Pompy wyporowe - reaktywacja" - przykłady wykorzystania tradycyjnych rozwiązań techniki gaśniczej w nowych konstrukcjach; nr 2, str. 34

Poremski B. - "Z tradycją w nowoczesność. Kliknij... i bądź bezpieczny" - uprzęże ratownicze i pasy bojowe: dawne i współczesne konstrukcje, nowoczesne rozwiązania, zastosowanie; nr 10, str. 14

Porycka B., Rakowska J. - "Norma PN-EN 1568. Ocena jakości pian gaśniczych po europejsku" - nowo wprowadzona zharmonizowana norma: zmiany w dotychczasowym systemie, dostrzeżone niespójności i niedociągnięcia; nr 1, str. 36

Porycka B., Rakowska J. - "Proszki w normie. Proszki gaśnicze w Unii Europejskiej" - nowa norma PN-EN 615:1999: techniczne wymagania wobec proszków gaśniczych, różnice w stosunku do dotychczas obowiązującej PN; nr 7, str. 22

PP - "EDURA 2004 - salon strażackich marzeń" - czwarta edycja częstochowskiej wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa: fotoreportaż, nagrodzone i wyróżnione produkty; nr 7, str. 28

Sobolewski M. - "Nowa metoda wytwarzania piany" - systemy pianotwórcze zasilane gazami spalinowymi: prototypy opracowane w Zakładzie Środków Gaśniczych SGSP we współpracy z IBMER; nr1,str. 31

Szczygieł R., Wilczkowski S. - "Dobra bryka. Badania i certyfikacja samochodów pożarniczych - konferencja w Józefowie"; nr 3, str. 36 

Świetnicki J. - "Jeszcze o standaryzacji. Urządzenia gaśnicze tryskaczowe a UE" - Polska Norma PN-M-51540 a wytyczne niemieckie, przyszła Norma Europejska 12845, standardy amerykańskie; unijna certyfikacja zgodności; nr 1, str. 34

Węgrzyn W. - "Czy przyszła moda na wszędołazy?" - zagadnienie standaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostek ratowniczo gaśniczych oraz optymalnej efektywności ich działań; nr 3, str. 30

Węgrzyn W. - "S-1-3-6000-4000/8-0 oraz S-2-6-8000-8/4000-1, czyli... Dawno oczekiwana rodzinka samochodów" - nowoczesne ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze: wodno-pianowy i wodno-pianowo-proszkowy - rozwiązania konstrukcyjne, możliwości taktyczno-operacyjne; nr 2, str. 32

DO CZYTANIA POD CHOINKĄ

Walkowicz P. - "Wygrane życie" - Wśród grup PSP do zadań specjalnych jest zespół specyficzny - sześciu hejnalistów wieży mariackiej w Krakowie; nr 12, str. 29  

ORGANIZACJA 

* - "Możecie być dumni ze swoich osiągnięć. Nominacje generalskie w Pałacu Prezydenckim" - sylwetki nowo mianowanych nadbrygadierów - komendantów wojewódzkich PSP: Seweryna Dyi (Małopolska), Marka Kowalskiego (Zachodniopomorskie), Piotra Świeczkowskiego (Pomorskie); nr 5, str. 4  

Borowski J. - "Importowani fachowcy. Strażak wykształcony za granicą" - zatrudnienie w Polsce inżynierów i techników pożarnictwa oraz strażaków z kwalifikacjami zdobytymi za granicą: polski porządek prawny, regulacje unijne; nr 8, str. 38

Frankowski Z. - "Listy i polemiki. >Ratownik z poboru< - dobre wyjście czy utrapienie?" - zasadność odbywania służby zastępczej w jednostkach KSRG; nr 10, str. 20 

J.K. - "Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków po nowemu. Zmiany w ustawie o PSP"; nr 3, str. 44

J.K. - "W trosce o jakość kadr. Prace legislacyjne nad nowymi aktami prawnymi z zakresu szkolenia" - nowe projekty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji o wyższym szkolnictwie wojskowym; nr 2, str. 38

Jakubowski J. - "Poborowi, do straży pożarnej marsz! Służba zastępcza w jednostkach ratowniczo-gaśniczych"- możliwości prawne, korzyści z takiego rozwiązania dla sytuacji kadrowej PSP; nr 10, str. 22

Jakubowski J. - "Ratownik z poboru. Służba zastępcza w podmiotach ratowniczych" - odpowiedź na polemikę: szanse dla systemu ochrony ludności; nr 8, str. 36

(jel) - "Budżet jest bezpieczny. Narada kadry kierowniczej PSP" - ... z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Józefa Oleksego: integracja europejska w wymiarze ratowniczym, nowelizacja ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o PSP, wnioski z narad wojewódzkich; nr 3, str. 6

Kalyta T. - "Bezpiecznie w sieci"; nr 12, str. 31

Kępka-Wnęk E. - "Polskie zamówienia publiczne w Unii Europejskiej" - dostosowanie polskich norm i przepisów do standardów unijnych: zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych; nr 4, str. 37

Konsewicz J., Koroluk M. - "W Słubicach. Nowoczesna strażnica i CPR" - prezentacja inwestycji; nr 9, str. 46

Krężel K. - "Szanujmy mundur" - najpoważniejsze błędy w umundurowaniu strażaków; nr 6, str. 37

Kwosek K. - "Pokontrolna decyzja administracyjna i co dalej?" - postępowanie administracyjne następujące po wydaniu decyzji przez komendanta miejskiego (powiatowego) PSP -możliwe warianty; nr 10, str. 24  

I. - "Nie takie media straszne... Szkolenie dla komendantów powiatowych i miejskich PSP" -budowanie wizerunku instytucji i służby i rola mediów w tym zakresie, public relations w codziennej działalności i sytuacjach kryzysowych nr 10, str. 52

Łabuz A. - "Włączanie OSP do KSRG - jak napisać porozumienie?" - regulacje prawne, doświadczenia Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP; nr 11, str. 39

Łańduch A. - "Piękne i harde. Panie podbijają straż pożarną" - kobiety pełniące służbę w PSP: statystyki kadrowe i krótkie rozmowy z bohaterkami artykułu; nr 3, str. 28 

Matusiak J. - "Młodzi artyści w akcji. Wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego" -... "Strażak-ratownik w akcji"; nr 6, str. 32 

Michalski A. - "Unia Europejska w walce z terroryzmem" - strategia polityczna Unii, współpraca globalna, Europejska Strategia Bezpieczeństwa; nr 9, str. 37 

Michalski Z. - "System bezpieczeństwa obywatelskiego. Jak to zrobić w terenie" - czym jest bezpieczeństwo cywilne, polski model systemu zarysowany w najnowszych projektach ustaw - obecny stan organizacyjno-prawny na szczeblu gminy i powiatu; nr 1, str. 38 

Myrda L. - "Zapanować nad chaosem. Certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej" - wdrażanie w Polsce systemu dobrowolnej oceny zgodności usług - inicjatywa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pod patronatem Polskiego Centrum Akredytacji; nr 3, str. 38

Nowak M. - "Ryzyko to naturalny odruch" - sylwetka st. sekc. Stanisława Banata, odznaczonego tytułem Człowiek Miesiąca w plebiscycie łódzkiej telewizji i "Super Expressu"; nr 11, str. 52

Ostrowski J. - "St. ogn. Marek Czarnecki: Rozmawiałem z królem Hiszpanii" - sylwetka strażaka pasjonata łączności krótkofalowej; nr 3, str. 55

Ostrowski J. - "Strażak Dolittle" - sylwetka st. ogn. Lucjana Susa, leśnika pasjonata; nr 7, str. 52

Pokojski W. - "Nasze Sprawy w NSA. Analiza spraw w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych za lata 2002-2003"; nr 10, str. 17

PP - "Chronią najważniejszych" - historia powstania formacji i zadania stojące przed Biurem Ochrony Rządu; nr 7, str. 3 

PP - "Dobry rok 2003. Narada kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej" - statystyki ratownicze, bilans inwestycji, postęp integracji ze strukturami ratownictwa europejskiego; nr 1, str. 3

PP - "Nowy sprzęt ratowniczy dla Warszawy" - 24 samochody gaśnicze i specjalne i poduszkowiec ze środków finansowych miasta z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; nr 9, str. 3

PP - "Pozytywny bilans. VII Walne Zgromadzenie Delegatów Kół OS SITP" - bilans aktywności stołecznego oddziału SITP na tle dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia; nr 1, str. 6

PP - "Premier w KCKRiOL" - jak działa i jakie funkcje pełni Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; nr 3, str. 3 

PP - "Razem raźniej. 20-lecie Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa"; nr 8, str. 3 

PP - "Statuetka dla PSP" - Gala Przedsiębiorczości i wyróżnienie dla Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie komend PSP w realizację programu Dzień Przedsiębiorczości, pod patronatem prezydenta RP; nr 10, str. 3

(pw) - "Zagrożenie realne. Krajowa odprawa służbowa kadry kierowniczej PSP" - zagrożenie terroryzmem w Polsce i przygotowanie służb ratowniczych do zabezpieczenia Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie; nr 4, str. 3 

PW - "Od dekady wspierają strażacką sprawę. W walce o bezpieczeństwo" - najważniejsze problemy poruszone podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego Strażaków; nr 6, str. 3

Rószkowski A. - "Zwalczanie zanieczyszczeń na morzu i brzegu morskim. Projekt systemu ratowniczego" - celowość systemu ratownictwa na brzegu morskim: argumenty "za", porozumienie PSP i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa; nr 2, str. 36 

Sawicki T. - "Prawo w dżungli. Prawne środki ochrony przeciwpożarowej lasów" - kodeks karny, kodeks wykroczeń i zakres ich właściwości, organy uprawnione do egzekwowania przepisów przeciwpożarowych; nr 7, str. 33 

Sawicki T. - "Strażak na skrzyżowaniu. Kierowanie ruchem drogowym przez funkcjonariuszy PSP" - uprawnienia strażaków, wymagane przeszkolenie; nr 6, str.39 

Sikorski Z., Szczygieł R. - "Dzień po... Systemy oceny zgodności dotyczące wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej" - sytuacja po wejściu Polski do Unii Europejskiej; nr 4, str. 32

Spaltabaka M. - "Kasjerzy w sądzie" - postępowanie wobec zaniedbań i nadużyć w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych funkcjonujących w PSP; nr 3, str. 41

Stajszczak M. - "Europa uchyla drzwi. Czy polscy strażacy będą pracować za granicą?" - zawód strażaka jako zawód regulowany: dyrektywy unijne i przepisy wewnętrzne; nr 8,str. 34

Wiktorowicz M. -"Bohater na ochotnika. Strażak Roku 2003 Województwa Mazowieckiego" - uroczystość wręczenia tytułu, sylwetka wyróżnionego nim dh. Leszka Fortuńskiego z OSP Gąbin; nr 2, str. 5

Wiktorowicz M. - "Nieugaszony zapał. VII Ogólnopolski Konkurs Radiowy >Strażacy ochotnicy - nie tylko gaszą< rozstrzygni>
Wójcik Z. - "Strażak z (niejedną) pasją" - sylwetka przemyskiego strażaka kpt. Daniela Dryniaka: ratownika wodnego, myśliwego, przyrodnika; nr 4, str. 49

Wójcik Z. - "Trzeba schować strach" - sylwetka ogniomistrza Janusza Horbacza, funkcjonariusza KM PSP w Przemyślu, odznaczonego Krzyżem Zasługi za Dzielność; nr 9, str. 47

KWATERMISTRZOSTWO

W.B. - "Poznańska KM PSP w nowej siedzibie. Rocznicowy prezent" - uroczystość przekazania do użytku strażnicy JRG nr 1 - siedziby Komendy Miejskiej, opis inwestycji; nr 1, str. 41

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE

(ał) - "Przeciw dużym zagrożeniom" - zmodernizowana siedziba Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach; nr 11, str. 51

Konieczny M. - "Piotrków Trybunalski stawia na nowoczesność. Pierwsze CPR w województwie łódzkim" - etapy realizacji, zasada działania Centrum, koszty przedsięwzięcia; nr 2, str. 41

Ostrowski J. - "Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Częstochowie" - ostatni etap budowy Miejsko-Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego; nr 2, str. 42

PP - "Bezpieczniej u stóp Bieszczadów. Sanoccy strażacy w nowym domu" - nowa strażnica i nowy element systemu ratowniczego: Centrum Powiadamiania Ratunkowego - inauguracja; nr 10, str. 44

PP - "Nowoczesna i wygodna. Zmodernizowana siedziba JRG w Rabce Zdroju."; nr 1, str. 47 

PP - "Strażnica w blasku sztandaru" - oddanie do użytku obiektu JRG i Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie; nr 11, str. 50 

PP - "W Tomaszowie Mazowieckim. Sztandar i nowa strażnica" - nowa inwestycja i jej wyposażenie; nr 2, str. 42

HISTORIA I TRADYCJE POŻARNICZE

(alan) - "Ocalili od zapomnienia" - Ponad 70 absolwentów poznańskiego Oficerskiego Technikum Pożarniczego przyjechało na uroczystości obchodów 50-lecia swojej szkoły. Byli też świadkami ślubowania nowego rocznika Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 12, str. 42

(jel) - "Sadził drzewa i idee. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Bolesława Chomicza" - sylwetka i dokonania pioniera nowoczesnego pożarnictwa, pierwszego redaktora naczelnego "Przeglądu Pożarniczego"; nr 10, str. 48

Amerski M. - "Spotkanie z historią. II Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich"; nr 8, str. 48

Długajczyk B. - "Święty Florian w Centralnym Muzeum Pożarnictwa"- kult św. Floriana na ziemiach polskich, wystawa poświęcona patronowi strażaków; nr 3, str. 50

Dziwisz S. - "Lubelska straż pożarna 1873-1923. Nowoczesna, skuteczna, zdyscyplinowana"; nr 6, str. 50

Jakóbek J. - "Pod znakiem jedności" - "Nasze korzenie - nasz patron": najstarsze jednostki ochotniczych straży na terenie Polski - wystawa w Centralnym Muzeum Pożarnictwa; nr 9, str. 44

Jakóbek J. - "Szlachetna pasja Michała Malisza. Maturzysta chroni strażacką tradycję" - wystawa prywatnej kolekcji pamiątek tradycji pożarniczej w CMP w Mysłowicach; nr 1, str. 49

Klimowska M. - "Węgrzce: Jubileusz bez uroczystości" - osiemdziesięcioletnia historia jednostki OSP w podkrakowskich Węgrzcach; nr 9, str. 45

Koliński D. - "Dedykowane stulatkom. Strażacka wystawa filatelistyczna w Łasku" -100 lat pożarnictwa na ziemi łaskiej w zbiorach wystawy "Nasze korzenie, nasz patron"; nr 8, str. 49

Krajewski A., Matejak M., Monder S. - "Dawne środki gaśnicze" - substancje i sprzęt używane do gaszenia pożarów w XVIII i XIX wieku; nr 8, str. 46

Krężel K. - "Polskie znaki zaszczytne. >Nagradzając, zachęca<" - rozwój europejskiej i polskiej tradycji orderów i odznaczeń; nr 7, str. 44

Linder J. - "Z miłości do dni minionych. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach wkracza w wiek męski" - bilans dokonań w trzydziestolecie działalności; nr 7, str. 42 

Pisarek M. - "Historické automobily a strikacky. Impreza z pompą" - rodzinne spotkanie strażaków pasjonatów pożarniczych tradycji w czeskich Litomericach, wystawa zabytkowego sprzętu pożarniczego z ich zbiorów; nr 9, str. 40

Pisarek M. - "Pierwsze polskie samochody pożarnicze"; nr 2, str. 47

PP - "Dawnych wspomnień czar. I Europejskie i IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Ci-chowie"; nr 9, str. 26

Roczek G. - "Papiery bardzo wartościowe" -ciekawostki pożarnicze z zasobów Archiwum Państwowego w Inowrocławiu; nr 5, str. 54

Witecka H. - "Z ziemi włoskiej do Polski. Święty Florian w polskiej tradycji pożarniczej"; nr 6, str. 47

PRAWO W SŁUŻBIE

pod redakcją Grażyny Leoncewicz

"Służba kandydacka w Państwowej Straży Pożarnej"; nr 1, str. 42

"Renty dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków OSP"; nr 2, str. 43 "Przegląd ważniejszych aktów prawnych"; nr 3, str. 46; nr 5, str. 40; nr 7, str. 36; nr 9, str. 49; nr 11, str. 41

"Świadczenia w  razie śmierci  strażaka  lub członka jego rodziny"; nr 4, str. 43 "Świadectwa służby i opinie o służbie strażaków  Państwowej  Straży  Pożarnej";   nr  6, str. 42

"Rozwiązanie stosunku służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej"; nr 8, str. 41 "Świadczenia pieniężne przysługujące strażakowi PSP"; nr 10, str. 26

"Jeszcze o czasie służby" - czym określony jest wymiar czasu służby strażaka, natura zadań wykraczających poza obowiązki służbowe; nr 10, str. 28

"Pytania ochotników"; nr 12, str. 35

SPORT I REKREACJA

* - "Sportowy początek lata mazowieckich strażaków" - czerwcowe rozgrywki sportowe i zawody sportowo-specjalistyczne drużyn PSP i OSP na Mazowszu; nr 7, str. 50 

Deberna A. - "Młodzieży, do pomp! Wspólna nauka i zabawa" -I Manewry Harcerskich Drużyn Pożarniczych OSP w powiecie mińskim; nr 7, str. 48

(jel) -"Piechotą na >trzydziestkę<, czyli... Charakter w nogach" - zawody w pokonywaniu 30 pięter z pełnym ekwipunkiem w wysokościowcu Warsaw Trade Tower w międzynarodowej obsadzie; nr 11, str. 28

jel. -"W tyranii sekund. XXI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym" - wyniki zawodów, fotoreportaż, wypowiedź uczestnika zmagań; nr 8, str. 28

Łozowski M., Krajnik E. - "Naśladowcy "Pudziana". Najsilniejsi strażacy rywalizowali w SGSP" - II zawody Strong Fireman o tytuł najsilniejszego strażaka: rozgrywane konkurencje, obsada zawodów; nr 8, str. 45 

PP - "Szanta dla ratownika" - II Krajowe Regaty Żeglarskie Służb Ratowniczych "Bezpieczeństwo 2004< w>
PP - "Wielki sukces strażaków PSP w Sheffield" — VIII Mistrzostwa Świata Strażaków: rozgrywane konkurencje, osiągnięcia polskiej ekipy; nr 10, str. 50

słom. - "Wakacje z syreną. Obóz MDP w Lidzbarku Welskim"; nr 8, str. 44

ZA GRANICĄ

Dzięcielak R - "Nie tylko 112. Europejska książka telefonicznych numerów alarmowych służb ratowniczych"; nr 2, str. 45 

Gielsa K. - "Niemiecka służba ratownictwa technicznego. THW jak narkotyk" - struktura THW w Saksonii, zakres jej zadań i aktywności, posiadany sprzęt; nr 10, str. 33 

Godlewski M. - "Czeski >Przegląd<" - specjalistyczny miesięcznik ratowniczy strażaków w Czechach: profil tematyczny, ciekawostki z ostatnich wydań; nr 11, str. 46 

Halak J. - "Jak to robią Amerykanie. Inowrocławscy ratownicy szkolili się w Newadzie" - Regional Emergency Medical Services Authority, służby ratownicze i medyczne, struktura organizacji współdziałania: system ratowniczy w stanie Nevada; nr 11, str. 44 

Kędra M. - "Reformy w kraju Św. Mikołaja" - Diametralne zmiany w systemie ratowniczym Finlandii przykładem do naśladowania w innych rozwijających się krajach europejskich?; nr 12, str. 39

Marczuk K. - "Gotowi na wszystko. Włoscy karabinierzy" - Włoski Korpus Karabinierów: historia formacji, jej zadania i struktura; nr 4, str. 46

Marczuk K. - "Na styku kontynentów" - specyfika zagrożeń i formacje ratownicze Turcji; nr 5, str. 49

Marczuk K. - "Olimpiada w cieniu sterowca" -przewidywane zagrożenie i szeroko zakrojone działania prewencyjne podczas igrzysk olimpijskich w Atenach; nr 10, str. 36 

Marczuk K.P. - "Schron na własność" - schrony domowe: wykorzystanie na świecie dziś i pierwsze zastosowania; nr 3, str. 48 

PP - "W Irlandii o OC" - spotkanie dyrektorów generalnych ochrony cywilnej z 25 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kilku krajów kandydujących do Unii; nr 6, str. 45

PRZEPRASZAM, TYLKO TRZY PYTANIA

PP - *** - pytania do st. bryg. Andrzeja Sztarbały, dowódcy Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG, dowodzącego polskimi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi po trzęsieniach ziemi w Algierii i Iranie; nr 3, str. 54 

PP - "Usługa z certyfikatem" - rozmowa z Zenonem Praczykiem, członkiem prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: zadania Ośrodka Certyfikacji Usług Pożarniczych, zasady procesu certyfikacji; nr 8, str. 54

PP - *** - na pytania redakcji o powołany w CS PSP Wydział Doskonalenia Pedagogicznego odpowiada jego naczelnik st. kpt. mgr inż. Robert Łazaj; nr 11, str. 53

NIEPRZECIĘTNY

Ostrowski J. - "Strażak wniebowzięty" - Asp. Janusz Darocha, choć jako strażak musi być człowiekiem praktycznym, lubi sobie pobujać w obłokach. W tej dziedzinie stał się z czasem absolutnym mistrzem; nr 12, str. 45

do góry