• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2001

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2001 roku:

MELDUNEK PP

Witt M. - "Zmiany w układzie oddechowym u strażaków" - analiza przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej w Poznaniu: czynniki narażenia zawodowego, wyniki ankiet i badań klinicznych; nr l, str. 3

LOGISTYKA

Płotica M. - "Nowe standardy ochrony indywidualnej strażaków"; nr 4, str. 35

GOŚĆ PP

głów. -"Ratujmy to, co jeszcze uratować można..."-o powstaniu i rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, oddziału Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, a także dorobku naukowym placówki mówi kierownik muzeum Anna Formaniewicz; nr 4, str. 7

głów. - "Edukacja to okno na ratowniczy świat" - o współczesności i pięćdziesięcioletniej historii poznańskiej szkoły pożarniczej w wypowiedzi komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. mgr. inż. Jerzego Bronowicza; nr 5, str. 11

głów. - "Współpraca ogniskuje się wokół Centrum..." - koordynacja i współdziałanie w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa: wypowiedź Jarosława Sliwińskiego, p.o. dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; nr 2, str. 3

głów. - "Ćwiczenia kosztują, ale są niezbędne..." - o sprawdzonych sposobach doskonalenia systemu ochrony ludności mówi płk dypl. Sławomir Redłowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; nr 3, str. 3

ROZMOWA MIESIĄCA

Głowacki A., Przysłupski B. - "Za nami czas przełomu..." - zespolenie na szczeblu centralnym zadań OCK i PSP, zmiany przebudowujące polską scenę ratowniczą i bilans działalności PSP w 2000 r. w rozmowie z komendantem głównym PSP - szefem OCK gen. brygadierem Zbigniewem Meresem; nr 3, str. 11 

Głowacki A., Przysłupski B. - "Bezpieczeństwo jest ponad podziałami" - o obecności problematyki ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności na forum parlamentu mówi wiceprzewodniczący Zespołu Poselskiego Strażaków Władysław Stępień; nr 6, str. 11

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

*** - "Czas wodnego żywiołu" - bilans strat i działań przeciwpowodziowych w woj. świętokrzyskim; nr 11, str. 17

*** - "Druga twarz Wisły" - bilans tegorocznej akcji przeciwpowodziowej w woj. lubelskim; nr 10, str. 11

Baumberg I., Marczyński D. - "Problemy organizacyjno-prawne w tworzeniu CPR"; nr 9, str. 25

Baumberg I., Marczyński D., Sztarbała A. - "Droga zintegrowanych wysiłków" - proces budowy powszechnego systemu ratownictwa i ochrony ludności, koncepcja funkcjonowania ratownictwa medycznego w ramach KSRG i centrów powiadamiania ratunkowego; nr l, str. 11

br. - "Pracowity rok" - statystyki zdarzeń i interwencji ratowniczych 1999-2000; nr 10, str. 19

Brandt A. - "Rozważania wokół terminologii i systemów" - podstawowe pojęcia i definicje opisujące gotowość cywilną i zarządzanie kryzysowe; nr 4, str. 18

Frankowski Z. - "Świetnie pływa w istniejącym zamęcie..." - zespolenie urzędów komendanta głównego PSP i szefa OCK, projekt ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym a rzeczywistość w zakładowych i terenowych formacjach OC; nr 2, str. 45

g. - "Sprostać wyzwaniu" - ochrona przed nagłymi zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi - konferencja w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy; nr 12, str. 3 

Gartowski T. - "OC - odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości" polemika z tezami artykułu "Zamach Komendy Głównej PSP na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe", zam. na łamach "Przeglądu Obrony Cywilnej"; nr l, str. 40 

Gartowski T. - "Widziane z Centrum" - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i sztab komendanta głównego PSP w tegorocznej akcji przeciwpowodziowej: czy działały sprawniej niż cztery lata temu?; nr 10, str. 13

głów. - "Razem znaczy skuteczniej. Noworoczne przesłanie ratownicze" - relacja z dorocznej narady kadry kierowniczej PSP: bilans działalności ratowniczej w 2000 r., integracja zadań OC i KSRG, kształcenie kadr w zakresie ochrony ludności; nr l, str. 7 

głów. - "Ratownik godziny nie wybiera" -jak sprawdził się krajowy system ratowniczo-gaśniczy w obliczu tegorocznej powodzi -wstępne oceny i bilanse; nr 8, str. 9

głów. - "Bioterroryzm" - prognozowane zagrożenia epidemiologiczne, możliwe cele ataku terrorystycznego, wprowadzone w kraju i PSP procedury rozpoznawcze i prognostyczne; nr 11, str. 6 

Goclon M., Tanaś L. - "Piekło nazywa się Anjar..." - udział grupy ratowniczej PSP w międzynarodowej akcji pomocy po trzęsieniu ziemi w indyjskim stanie Gudżart; nr 3, str. 15 

Grzesiak W. - "Ratownictwo a holowanie autobusów" - rozwiązania techniczne umożliwiające holowanie w typowych markach autobusów miejskich: ćwiczenia i uwagi praktyczne; nr 9, str. 22 

J.S. - "Zadanie do przemyślenia. Spojrzenie prawidłowe" - analiza zadania konkursowego z nr. 12/2000 PP, dot. pożaru w zakładzie meblowym: na jakich szczeblach popełniono błędy prewencyjne; nr l, str. 14

J.Sch. - "Zadanie do przemyślenia. Wybuchowy pociąg" - eksplozja przewożonych ładunków wybuchowych: przebieg akcji ratowniczej, usuwanie skutków katastrofy, a także teoretyczne spojrzenie na zagadnienia prewencyjne w tego typu przypadkach, diagram postępowania w wypadkach z amunicją; nr 3, str. 21 

J.Sch. - "Zadanie do przemyślenia. Pies w sypialni" - pies broniący strażakom dostępu do mieszkania podczas akcji, konieczność wyważenia zamkniętych drzwi: jakie postępowanie zalecają ratownikom przepisy prawa; nr 4, str. 23 

Janik P. - "Budowle ochronne w Polsce - stan prawny i faktyczny" - jaką rzeczywiście ochronę zapewniają istniejące schrony, zasadność ich utrzymywania i budowania nowych; nr 2, str. 17 

JS - "Zadanie do przemyślenia. Nurkowanie po spożyciu" - obecność alkoholu w organizmie nurka a skomplikowane procesy fizjologiczne i bezpieczeństwo zanurzeń; nr 5, str. 14 

Kamiński A. - "Specyfika ratownictwa lotniskowego" - operacyjne przygotowanie portu lotniczego - podejście systemowe (operacyjny plan ratownictwa lotniskowego, wyposażenie w sprzęt LSP); nr 11, str. 13

M.S. - "Zadanie do przemyślenia. Człowiek w kominie" - wypadek podczas pobierania próbek tynku z wnętrza 95-metrowego komina fabrycznego: najwłaściwszy tok myślenia i postępowania w opisanym przypadku, wnioski dla ratowników wysokościowych; nr 2, str. 14

Michalski Z.C. - "Czy integracja OC z PSP jest decyzją słuszną?" - polemika z tezami artykułu "Zamach Komendy Głównej PSP na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe", zam. na łamach "Przeglądu Obrony Cywilnej"; nr l, str. 15

Michalski Z. - "Zagrożenie terroryzmem" - zabezpieczenie kraju przed ewentualnymi zamachami: aktywność rządu, procedury wdrożone w PSP; nr 12, str. 3

Ościłowska B., Tuśnio N. - "Modelowanie pożaru w badaniu jego przyczyn" - zastosowanie komputerowej techniki obliczeniowej do przygotowania opinii popożarowej w Zakładzie Badania Pożarów SGSP; nr 7, str. 9

P. - "Śmiertelna pułapka" - pożar kolejki górskiej w tunelu pod górą Kitzsteinhorn w Austrii: warunki terenowe, bilans akcji ratowniczej; nr 3, str. 18

Ranecki J. - "Nauka na nietypowej trasie" - trening sztabowy Miejskiego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Poznaniu: kolizja cysterny z ładunkiem oleju napędowego i samochodu osobowego na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju; nr 5, str. 13

Ranecki J. - "Specyfika akcji ratowniczo-gaśniczej podczas imprezy targowej"; nr 10, str. 16

Serafin A. - "Nowotarski koszmar" - zniszczenia dokonane przez * trąbę powietrzną w Nowym Targu i powiecie: usuwanie skutków kataklizmu, zaangażowanie jednostek KSRG; nr 9, str. 13 

Skomra W. - "Podkarpackie sprostało próbie" - bilans działań przeciwpowodziowych w woj. podkarpackim: zagrożone tereny, zaangażowanie sił i środków; nr 12, str. 11

Skowroń J. - "Zagrożenie biologiczne laseczką wąglika" - jak groźne jest użycie wąglika w ataku bioterrorystycznym: postacie wąglika, groźba i objawy zarażenia, rozpoznanie; nr 12, str. 9 

Urbaniak S. - "Świątynia w ogniu" - pożar szesnastowiecznego drewnianego kościoła: kolejne etapy działań strażaków i bilans akcji gaśniczej; nr 7, str. 12

W.B. - "W obronie Jeziora Wielkiego" - wykolejone cysterny z olejem napędowym: akcja likwidacji wycieku, usuwanie skutków katastrofy; nr 6, str. 18

W.M. - "Niebezpieczny żuraw" - awaria dźwigu budowlanego, grożąca jego upadkiem na sąsiednie kamienice: skomplikowana akcja różnorodnych służb miasta, zaangażowanie władz samorządowych w koordynację ewakuacji; nr 6, str. 13 

WAL (L) - "Co nam przyniósł 2000 rok" - ratownicze statystyki: pożary, miejscowe zagrożenia, fałszywe alarmy; nr 3, str. 23 

Wiśniewski W. - "Sposoby postępowania podczas pożaru lasu" -czemu służy plan ratowniczy na obszarze powiatu; nr 9, str. 15

Wiśniewski W. - "Posterunki PSP" - mit czy niedaleka przyszłość?" - wymogi stawiane posterunkom, kryteria ich tworzenia, podstawy prawne; nr 12, str. 15

Wojtasik J. - "Tragiczna ťPrzyjaźńŤ" - pożar instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w Zakładach Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej: szczegółowo o przebiegu akcji ratowniczej i wnioskach, które przyniosła; nr 2, str. 11 

Wojtasik J. - "Ujarzmić żywioł" - pożar w zakładzie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w woj. śląskim - największy od 1992 r.: opis kompleksu produkcyjno-magazynowego, przyczyny wybuchu pożaru i fazy rozprzestrzeniania się, działania gaśnicze i podsumowanie akcji; nr 4, str. 12

Wróblewski D. - "Zasady wentylacji nadciśnieniowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczej"; nr 5, str. 17

Wróblewski D. - "Ustawienie wentylatorów podczas akcji"; nr 9, str. 20

Wróblewski D. - "Zasady bezpiecznej wentylacji nadciśnieniowej"; nr 11, str. 19

RATOWNICTWO CHEMLCZNO-EKOLOGICZNE

J.S. - "O truciznach - inaczej!" - powszechne metody oceny toksyczności substancji - czy są miarodajne?; nr 7, str. 15

J.S. - "Chmury i obłoki" - zatrucie powietrza przez wyziewy przemysłowe, trujące gazy, substancje niebezpieczne i radioaktywne: zdarzenia nieprzewidziane i atak terrorystyczny -przykłady; nr 12, str. 26

Jasiński H. - "TDI - substancja wyjątkowo niebezpieczna" -właściwości fizykochemiczne substancji, działanie na organizm człowieka, pierwsza pomoc, procedury postępowania na wypadek wycieku i pożaru; nr 10, str. 21

Jasiński H. - "Niebezpieczne kropelki" - gazy skroplone: właściwości i zagrożenia; nr 12, str. 24

Król B. - "Przed sezonem" - zastosowanie pian w gaszeniu pożarów lasów: rodzaje pian, ich przeznaczenie, zalety, metody wytwarzania, zalecane stężenia dozowania; nr 3, str. 24 

Król B. - "Normy i kilka uwag" - kilka wniosków w odniesieniu do rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP: krajowe bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych; nr 5, str. 20

Król B. - "Lekka woda" - środki typu AFFF i FFFP: zalety, wady, porównania; nr 6, str. 20

Król B. - "Uwaga na procenty!" - o zalecanych stężeniach dozowania koncentratów pianotwórczych: gdzie kryją się pułapki dla ratowników?; nr 9, str. 28

Obolewicz-Pie.trusiak A. - "Nowy system na nowy wiek" - jak powstał, na jakich zasadach funkcjonuje i czemu służyć będzie System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT;nrl,str. 18

S.R. - "Co z odpadami?" - niebezpieczne odpady powstające po akcjach ratownictwa chemicznego i problem ich utylizacji: wątpliwości prawne i praktyczne; nr 3, str. 25

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Boszkiewicz T. - "Ratownictwo w urazach detonacyjnych" - charakterystyka skojarzonych obrażeń będących konsekwencją wybuchu (wywołanych gazami, energią termiczną i mechaniczną), krótko o sposobach postępowania; nr l, str. 21

Boszkiewicz T. - "Unieruchomienie narządów ruchu" - zasady ogólne, metody unieruchamiania poszczególnych kończyn i kręgosłupa; nr 2, str. 21

Łon K. - "Bilans optymistyczny" - doświadczenia z dwuletniego wdrażania ratownictwa medycznego w PSP w woj. świętokrzyskim prezentuje koordynator ratownictwa medycznego w Kielcach: jak efektywnie współdziałać z lokalną służbą zdrowia; nr 4, str. 25

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Brancewicz R. - "Szacowanie wielkości strat pożarowych" - najczęściej stosowane definicje, proces analizy, przykładowe wyliczenia; nr 10, str. 21

Celej A., Trzaska-Durski W. - "Jak zapewnić bezpieczeństwo w budynkach wysokich. Francuskie doświadczenia i kilka refleksji"; nr 7, str. 20

głów. - "Targi pod specjalnym nadzorem" - ochrona przeciwpożarowa obiektów targowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich: zadania gospodarza terenu, zasady dla wystawców; nr 2, str. 24

Janik P. - "Niezbędne ogniwo systemu ratowniczego" - na czym polega wszechstronne rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń; nr 3, str. 27

Janik P. - "Potrzeba współpracy rzeczywistej" - ochrona dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń: warsztaty w krakowskiej Szkole Aspirantów PSP; nr 6, str. 23

Janik P. - "Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury" - zasady tworzenia zintegrowanego systemu ochrony przed zagrożeniami; nr 7, str. 17

Janik P. - "Zanim powstanie zagrożenie" - doskonalenie prewencji i działań operacyjnych KSRG w dziedzinie ratownictwa chemiczno-ekologicznego tematem sympozjum CNBOP, KG PSP i Dolnośląskiej KW PSP w Krzyżowej; nr 8, str. 17 

Janik P. - "Zapobieganie dużym awariom przemysłowym" - klasyfikowanie zakładów do grup ryzyka, zadania właścicieli zakładów i organów PSP; nr 11, str. 22

Obolewicz-Pietrusiak A. - "Przepisy dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych" - powiązanie polskich regulacji z prawodawstwem międzynarodowym, przede wszystkim przepisami Unii Europejskiej; nr 4, str. 29 

Pokojski W. - "Yademecum komendanta powiatowego (miejskiego) PSP" - zbiór zadań i kompetencji kontrolno-rozpoznawczych komendanta powiatowego PSP, stan prawny na grudzień 2000; nr l, str. 22

Pykało J. - "Ochrona dóbr kultury w Polsce" - zadania spoczywające na formacjach obrony cywilnej; nr l, str. 25 

Rodowski M. - "Drewniane budownictwo sakralne w Wielkopolsce. Pesymistyczna perspektywa" - kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowych kościołów: najczęściej stwierdzane nieprawidłowości; nr 2, str. 27

Ubysz B. - "Zmiany w kształtowaniu się zagrożenia pożarowego lasów" - formy własności lasów, wolny rynek w gospodarce leśnej a statystyka pożarów; nr 7, str. 19

Wilczkowski S. - "Przeciwdziałanie zagrożeniom nadzwyczajnym" - sympozjum CNBOP nt. zagadnień ratownictwa chemiczno-ekologicznego: tematyka referatów, dyskusji i wnioski; nr 12, str. 29

Wiśniewski W. - "Administracja rządowa a pożary lasów" - system reagowania, koordynacji i zarządzania w akcjach gaszenia wielkoobszarowych i długotrwałych pożarów leśnych; nr 4, str. 28

TECHNIKA POŻARNICZA I RATOWNICZA

B.K. - "Przepłucz i zapomnij" - prądownica Fogfighter z opcją wypłukiwania drobnych zanieczyszczeń; nr 6, str. 27 

B.K. - "Emergency-One Hush na ulicach stolicy. Więcej zalet niż wad" - ciężki samochód gaśniczy firmy E-ONE: parametry techniczne konstrukcji, opinie użytkowników; nr 8, str. 25 

B.K. - "GBA angielskich ratowników" - Dennis Rapier i Sable: charakterystyka techniczno-użytkowa; nr 12, str. 35

brom. - "Wystawa, jakich mało" - migawki z wystawy EDURA 2001: oferta wystawców, konferencja towarzysząca, nagrodzone produkty; nr 8, str. 28

głów. - "Obcowanie z nowoczesnością" - Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2001: ekspozycja targowa, nagrodzone produkty, imprezy towarzyszące; nr 11, str. 26

Nowak Z. - "Mam pomysł! Z samochodu - przyczepa" - zabudowa niesprawnego już GPr 1500 Star 29 na podwoziu przyczepy paliwowej CP 4; nr 6, str. 27

Stasiłojć Z. - "Oczekiwana zmiana miejsc" - deska ortopedyczna w wyposażeniu SLRt VW Transit: nowy pomysł na jej lokalizację i umocowanie; nr 4, str. 30

Szablewski Z. - "Interesująca alternatywa" - nowe konstrukcje: podnośniki wyposażone w drabinę ratowniczą - charakterystyka techniczna, ciekawe rozwiązania; nr 7, str. 35

W.L. - "W zastępstwie worków z piaskiem" - przenośna tama przeciwpowodziowa napełniana wodą duńskiej firmy 

Flooding Agency A/S-prostota konstrukcji i łatwość obsługi; nr 8, str. 27 

Zymon T., Zymon M. - "Mam pomysł! Kontrolowany wybuch" -nowatorski projekt prostego w konstrukcji i obsłudze stanowiska do przeprowadzania doświadczalnych wybuchów gazów palnych, par cieczy i mieszanin pyłowo-powietrznych; nr 3, str. 39

ORGANIZACJA

A.G. - "Na miejscach zdarzeń i katastrof. Policjant strażakowi partnerem" - porozumienie PSP i Policji w sprawie współdziałania obu służb w dziedzinie prewencji, likwidacji zagrożeń oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego; nr 7, str. 7 

Ad. - "Sprzymierzeńcy ze strefy granicznej" - porozumienie o współpracy przy zapobieganiu zagrożeniom i likwidowaniu ich pomiędzy PSP i Strażą Graniczną; nr 8, str. 5 

Ad. - "Wola ścisłej współpracy" - najważniejsze elementy porozumienia o współpracy w rozpoznawaniu zagrożeń i współdziałaniu w akcjach ratowniczych pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA i Państwową Strażą Pożarną; nr 11, str. 10 

Ag. - "10-lecie ustaw strażackich. Ciągłość procesu zmian"; nr 11, str. 5

Brzeziński J., Czardybon J. - "Alternatywne dokumenty normatywne" - jak i kiedy korzystać z uznanego w Europie dorobku normalizacyjnego niemieckiej instytucji badawczej VdS Schadenverhutung; nr 7, str. 44

Chmielewski W. - "Historia funkcji" - ... komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, obecne przepisy - zadania i zasady powoływania; nr 7, str. 39

Domurat I. - "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. Podstawowe obowiązki przełożonych"; nr 9, str. 33 

Domurat I. - "Organizacja wykonywania zadań BHP"; nr 11, str. 30

G. - "Ratownik synonimem zaufania" - Państwowa Straż Pożarna działa na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego - zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości; nr 3, str. 7

g. - "Umowy szkoleniowe" - ... PSP z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym: zasady współpracy; nr 11, str. 10

gł. - "Poselski raport" - najważniejsze osiągnięcia Zespołu Poselskiego Strażaków w mijającej kadencji Sejmu, negocjowane problemy; nr 9, str. 7

gł. - "Zintensyfikowanie współdziałania OC" - o czym mówi protokół intencyjny podpisany przez komendanta głównego PSP -szefa OCK i sekretarza generalnego szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej; nr 11, str. 10

głów. - "OSP - ważny posterunek służby publicznej" - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jako partner Państwowej Straży Pożarnej: OSP w KSRG, ich wyposażenie, wyszkolenie ochotników, działalność prewencyjna, statystyki udziału w akcjach za 1999 r.; nr l, str. 5

głów. -"Dziękujemy Warn, posłowie..."-podsumowanie działalności Zespołu Poselskiego Strażaków w 2000 r.; nr 2, str. 6

głów. - "Z determinacją do celu" - obszerne sprawozdanie z narady kadry kierowniczej PSP oraz dyrektorów wydziałów zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych w Miętnem: konsekwencje reorganizacji sceny ratowniczej kraju, zagadnienia budżetowe, problematyka doskonalenia zawodowego; nr 4, str. 9

głów. - "Sprzymierzeńcy Państwowej Straży Pożarnej. Latające formacje" - lotnicze formacje obrony cywilnej w strukturze KSRG, porozumienie PSP z Aeroklubem Polskim; nr 5, str. 9 

głów. - "Propozycja Senatu jest nieracjonalna" - stanowisko Zespołu Poselskiego Strażaków w sporze o czas pracy funkcjonariuszy PSP (40-godzinny tydzień pracy): konsekwencje finansowe i organizacyjne wprowadzenia takiej zmiany; nr 8, str. 3 

głów. - "Prezydenckie veto" - dlaczego prezydent RP odmówił podpisania ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym; nr 9, str. 3

głów. - "Czas głębszej refleksji" - narada kadry kierowniczej PSP oraz dyrektorów wydziałów zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych urzędów wojewódzkich w Miętnem: podsumowanie ratowniczych działań w akcji przeciwpowodziowej; nr 9, str. 9

J.Cz. - "Umowa między CNBOP i VdS Schadenverhutung" - ... o uznawaniu przez CNBOP wyników badań laboratoriów VdS w odniesieniu do określonych urządzeń; nr 7, str. 45

J.K. - "Czas służby i jego rozkład" - system zmianowy: czuwanie i odpoczynek przerywany akcją gaśniczą, alarmem ćwiczebnym i podwyższoną gotowością operacyjną w świetle przepisów; nr l, str. 35

J.K. - "Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaka po zwolnieniu ze służby..." - wątpliwości w interpretacji przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; nr 2, str. 35

J.K. - "Zaskarżanie orzeczeń dyscyplinarnych do sądu" - dlaczego prawo to nie przysługuje strażakom PSP?; nr 3, str. 37

J.K. - "Postępowanie dyscyplinarne. Czytelnicy pytają - redakcja odpowiada; nr 6, str. 25

J.K. - "Wznowienie postępowania dyscyplinarnego"; nr 7, str. 42

J.K. - "Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć zarobkowych" - ... poza służbą w PSP; nr 8, str. 19

J.K. - "Przebieg postępowania dyscyplinarnego"; nr 11, str. 31

Krężel K. - "Kodeks orderowy" - dawny i obecny system odznaczeniowy, zasady noszenia oznak; nr 12, str. 38 

Machowicz S. - "Dekalog przemyśleń" - o roli i znaczeniu komend straży pożarnych w systemie ochrony przeciwpożarowej państwa w jubileusz 50-lecia ich powołania; nr l, str. 31

Maziarz W. - "Strażacy - dzieciom" - podsumowanie zaangażowania Państwowej Straży Pożarnej w ogólnopolską akcję edukacyjną "Żyj bezpiecznie", uczącą unikania oparzeń; nr 3, str. 5 

Mazur S. - "Czas emerytów płynie szybciej" - o priorytetach w działalności naczelnych władz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w rozmowie z prezesem Zarządu Głównego Leszkiem Pierzchanowskim; nr 2, str. 36

Michalski Z.C. - "Ile systemów ochronno-ratowniczych w RP?" -wątpliwości wokół rządowego projektu ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym, dotychczasowa rola OC w tworzeniu krajowego systemu ochrony ludności; nr 3, str. 33

Michalski Z.C. - "Jaki model ochrony ludności w powiecie?" -przepisy prawa o obronie cywilnej a nieobecne w nich pojęcie powiatu: trudności prawno-organizacyjne przy tworzeniu powiatowych systemów ochrony ludności -jak im zaradzić?; nr 6, str. 24

Michalski Z.C. - "Jaki model systemu ochrony ludności?" -dyskusje podczas konferencji Towarzystwa Wiedzy Obronnej i MSWiA; nr 9, str. 29

Michalski Z.C. - "OC a próby tworzenia nowego systemu" - miejsce OC w ogólnopolskim systemie ochrony ludności: podejmowane próby reformowania OC, rozwiązania w propozycjach ustaw o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym; nr 10, str. 29 

Nowak T. - "ZHP - partner z tradycjami" - "Bądź gotów!": realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego program edukacji na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, a także inne przykłady wspólnych działań PSP i ZHP; nr 2, str. 9

Sawicki T. - "Nadzór nad komendantem powiatowym (miejskim) PSP" - rodzaje nadzoru, organy nadzoru i regulacje prawne; nr 9, str. 32

Spaltabaka M. - "Postępowanie dyscyplinarne - pytania i odpowiedzi"; nr 4, str. 33

Szczepaniak M. - "Potrzeba współpracy obydwu systemów" - system ratowniczy na morzu i jego współdziałanie ze służbami działającymi na lądzie: jak najkorzystniej uregulować ich, współpracę?; nr 10, str. 27 

Turek J. - "Zespoły ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Czy spełniają swoją rolę?"; nr 10, str. 30

Urbaniak S. - "Za i przeciw CPR" - dyskusje na sympozjum "Problematyka ratownictwa zintegrowanego i centrów powiadamiania ratunkowego"; nr 8, str. 22

SZKOLENIE

A. - "Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Prace dyplomowe i nie tylko!" - najciekawsze prace studentów SGSP: tezy prac, najważniejsze wnioski; nr 9, str. 36

bóg. - "Na pełnych obrotach" - w Ośrodku Szkolenia PSP w Toruniu; nr 6, str. 32

brom. - "Razem można przenosić góry" - baza lokalowo-sprzętowa i oferta kursów Ośrodka Szkolenia PSP w Brzegu; nr l, str. 28

brom. - "Nowi oficerowie w PSP" - promocja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 6, str. 29

brom., Tanaś L. - "Praktyczny pokaz umiejętności" - ćwiczenia grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP: na poligonie gruzowiskowym, ratownictwo wysokościowe i poszukiwania na terenie otwartym; nr 7, str. 47

Dziura M. - "Manewry ratownicze" -... KSRG woj. mazowieckiego na terenie węzła kolejowego Siedlce: katastrofa kolejowa z udziałem substancji niebezpiecznych; nr 12, str. 37

głów. - "Opole pożegnało sekcyjnych..." - promocja absolwentów kursu kwalifikacyjnego podoficerów PSP w opolskiej SP PSP; nr 6, str. 31

Grabowska L, Kępka P. - "Edukacja dla bezpieczeństwa" - kurs dla trenerów z zakresu ochrony ludności: inicjatywa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Komendy Głównej PSP; nr 9, str. 37 

Kaczmarzyk J. - "Poligon na miarę potrzeb" - poligonowe stanowiska ćwiczeń w Centralnej Szkole PSP; nr 11, str. 33 

Kępka P., Wolanin J., Zadura J. - "SGSP w międzynarodowym programie" - ...  FORFAIT finansowanym przez  Unię  Europejską: tworzenie systemu wspomagania decyzji dla szacowania ryzyka i zagrożeń związanych z pożarami lasów; nr 4, str. 31

Kuchciński T., Klinkosz T. - "Ćwiczenia na okręcie" - jednostki PSP wsparciem w akcjach ratowniczych dla garnizonów wojskowych i jednostek Wojska  Polskiego:  trening współdziałania w zwalczaniu pożaru na okręcie marynarki wojennej; nr 11, str. 38 

Ranecki J. - "Chlor nad Mosiną" - niezapowiedziane ćwiczenia poznańskiego Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa - awaria beczek z chlorem na terenie stacji uzdatniania wody; nr 8, str. 23

rom. - "Trudna droga - szczytny cel" - inauguracja roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej: liczba studentów poszczególnych wydziałów, baza dydaktyczna szkoły; nr 11, str. 39 

Urbańska M. - "Wpisana w życiorys straży. 50-lecie poznańskiej szkoły pożarniczej" - od Wojewódzkiej Szkoły Pożarniczej po Szkołę Aspirantów PSP: rys historyczny poznańskiej placówki; nr 2, str. 28

PREZENTUJEMY WOJEWÓDZTWA

Romanowski B. - "Ratownictwo w opolskim wydaniu"; nr 2, str. 32

LUDZIE STRAŻACKIEJ SŁUŻBY

Jabłonowski W. - "Bolesław Chomicz" - założyciel Związku Floriańskiego, twórca "Przeglądu Pożarniczego"; nr l, str. 36

Jabłonowski W. - "Ks. dr Marcin Szkopowski" - pierwszy kapelan Warszawskiej Straży Ogniowej w niepodległej Polsce; nr 3, str. 41

Prawo w służbie

- pod redakcją Grażyny Leoncewicz

"Nowelizacja policyjnej ustawy emerytalnej" -założenia nowelizacji, jej konsekwencje dla emerytowi rencistów mundurowych; nr l, str. 38

"Kwoty i wskaźniki"; nr 2, str. 39

"Sanatoria, wczasy, świadczenia socjalne i inne uprawnienia dla emerytów i rencistów"; nr 5, str. 21 "Kwoty i wskaźniki po zmianach"; nr 6, str. 33 "Zaliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat i emerytury"; nr 7, str. 49 "Strażackie urlopy"; nr 8, str. 30

"Potrącenia z uposażenia strażaków (wynagrodzenia pracowników)"; nr 10, str. 35

***  cykl systematycznych prezentacji i komentarzy do wydawanych aktów prawnych dotyczących PSP, strażaków i ochrony przeciwpożarowej; nr 3, str. 43; nr 4, str. 37; nr 9, str. 39; nr 11, str. 40 "Ochrona prawna kobiet w służbie"; nr 12, str. 41

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

br. - "Centrum z prawdziwego zdarzenia" - zasady funkcjonowania, zadania i wyposażenie Centrum Sytuacyjnego Federalnego MSW w Berlinie; nr 10, str. 36

BROM - "Japoński przykład" - system ratowniczy a samorząd lokalny, struktura służb ratowniczych, organizacja pracy i ich przygotowanie do sprostania zagrożeniom trzęsień ziemi -w rozmowie z uczestnikiem kursu "Administracja straży pożarnej" zorganizowanego przez Japońską Agencję ds. Współpracy Międzynarodowej JICA w Tokio; nr 3, str. 47 

Feltynowski M. - "Spotkanie w międzynarodowej obsadzie" -posiedzenie Komisji Historycznej CTIF i Międzynarodowej Grupy Roboczej dla Historii Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej; nr l, str. 43

Jastrzębski R. - "Wielopłaszczyznowa aktywność międzynarodowa" - PSP na arenie międzynarodowej w 2001 r.: współpraca w ramach NATO, Unii Europejskiej, organizacji regionalnych, ćwiczenia ratownicze, pomoc humanitarna; nr 11, str. 45 

Pazderski K. - "Prawo międzynarodowe o pomocy ratowniczej" - prace nad konwencją o międzynarodowej pomocy w poszukiwaniu i ratownictwie w miastach: inicjatywa INSARAG; nr 8, str. 34

r. - "Zacieśnianie współpracy ratowniczej" - międzynarodowy kurs zarządzania kryzysowego w Chorwacji: wykłady, analizy i ćwiczenia; nr 8, str. 35

HISTORIA POŻARNICTWA

Amerski M. - "Strażackich wspomnień czar" - parada samochodów pożarniczych na jubileusz 80-lecia ZOSP RP; nr 10, str. 47

głów. - "OSP - siła z narodu wzięta" - uroczysty jubileusz 80-lecia ZOSP RP; nr 10, str. 45

głów. - "Ktokolwiek będzie w podkarpackiej stronie" - z wizytą w społecznym ponadregionalnym muzeum pożarniczym OSP w Starej Wsi pod Brzozowem; nr 12, str. 49 

Jabłonowski W. - "Koń - przyjaciel strażaka" - w jaki sposób konie służyły strażom ogniowym od czasów imperium rzymskiego, zachowane świadectwa literackie; nr 2, str. 43 

Matusak P. - "Wpisany w życiorys straży" - osiemdziesięcioletnia działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; nr 10, str. 43

ZA GRANICĄ

Gartowski T. - "Ratownicza edukacja po fińsku" - o specjalizacji programowej oraz doskonałej bazie lokalowej i poligonowej Szkoły Służb Ratowniczych w Kuopio; nr 2, str. 50 

Hołubowicz M. - "System ratowniczy w Hagen" - wizyta w niemieckim powiatowym mieście Hagen: służby ratownicze, części składowe systemu ratowniczego, statystyka zdarzeń i interwencji; nr 9, str. 44

Jastrzębski R. - "System obrony cywilnej Niemiec" - podstawowa terminologia opisująca system ochrony ludności, formacje ratownicze, ich struktura i zadania; nr 5, str. 27 

Jastrzębski R. - "Szkolenie w niemieckim wydaniu" - szkolenie w zakresie obrony i ochrony cywilnej: kogo i w jakim zakresie obejmuje, instytucje odpowiedzialne; nr 8, str. 37 

Pazderski K. - "Kierunki reform w służbach ratowniczych" -ochrona przeciwpożarowa i ochrona ludności w krajach Europy Środkowej: przemiany po transformacji ustrojowej  (Czechy, Słowacja, Węgry); nr l, str. 49

WAL (L) - "W rok po katastrofie" - źródło i skutki wybuchu w zakładach ogni sztucznych w Enschede w raporcie komisji badającej przyczyny katastrofy: zaniedbania w zakładzie i na szczeblu gminnym; nr 10, str. 37

Wróblewski D. - "Tragedia w skandynawskim wydaniu" - pożar w dyskotece w Goeteborgu: akcja gaśnicza i ewakuacyjna, bezpośrednie i pośrednie przyczyny tragedii; nr 12, str. 46

do góry