• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1998

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1998 roku:

*** - "Szanowny Panie Redaktorze!" - kilka polemicznych uwag do artykułu "Komenda Główna w walce z powodzią". (PP 11/97); nr l ,str. 5

*** - "Mobilizacja związkowców" - treść i uzasadnienie wniosku Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego (służb mundurowych) w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy o zmianie waloryzacji rent i emerytur dla tychże służb; nr 2, str. 5 

*** - "Chodzi o sposób i styl wykonania" - przyczynek do dyskusji o reformie emerytur mundurowych, głos strażaka w stanie spoczynku; nr 2, str. 8

*** - "Szkolenie śmiechem" - o pseudoszkoleniach w zakresie ochrony ppoż. oferowanych zakładom przez firmy rozrywkowe i niechlubnej działalności strażaków naciągaczy; nr 6, str. 5 

*** - "Kaliski casus" - opopłochu wśród producentów, który wywołała zorganizowana przez SITP wystawa oferowanego do sprzedaży wadliwego bądź przestarzałego sprzętu ppoż.; nr 6, str. 5

*** - "Żenujące widowisko szkoleniowe" - o reakcjach społecznych, które muszą być uwzględniane w scenariuszach ćwiczeń ratowniczych; nr 12, str. 5

*** - "Dlaczego my?" - jak naprawdę przedstawia się powszechność stosowania procedur postępowania w razie wypadków (kolejność wzywania służb ratowniczych); nr 12, str. 6 

Cyran M. - "Dla kogo PSP?" - czy wykonywanie przez strażaków na służbie prac na rzecz jednostki nie wpływa na gotowość bojową załóg?; nr 9, str. 5

Dąbrowski J. - "Przepis łamiący bariery" - przepisy a stan rzeczywisty, czyli o zapleczu socjalnym JRG; nr 4, str. 5 

Haliniak F. - "Nie mogę się pogodzić" - głos w dyskusji nad emeryturami służb mundurowych; nr 2, str. 5 

Jacek - "Obawy zamiast entuzjazmu" - uwagi polemiczne o roli PSP i wojsk ochrony przeciwchemicznej w wypełnianiu zadań ratownictwa chemicznego w kraju i przygotowaniu profesjonalnym obu służb; nr 7, str. 8

kapitan Rycho - "Szanowna Redakcjo!" - krytyczne uwagi dot. środka Aquaquick 2000 - preparatu do likwidowania plam oleju i produktów ropopochodnych; nr 6, str. 5 (patrz także: "Olej nigdy nie połączy się w kroplę"- nr 10/98; "Warto wiedzieć i pamiętać" nr 6/98 oraz "Śpiewać każdy może" - nr 12/98)

Kopeć J. - "Inicjatywa godna naśladowania" - sposób strażaków z Wągrowca na upowszechnienie wśród lokalnej społeczności idei systemu ratowniczo-gaśniczego; nr 12, str. 6

Kumoś Z. - "To tylko ćwiczenia" - wydźwięk społeczny i psychologiczny ćwiczeń ratowniczych; dlaczego należy informować o nich lokalne społeczności; nr 12, str. 5

Pawelec A. - "Pomysł wart upowszechniania" -jak propagować bezpieczeństwo wakacyjnego wypoczynku - inicjatywa konińskich mass mediów; nr 11, str. 1 

Płaszczyk P. - "Wzorem nowoczesnych miast" - o zaletach i wadzie powołanego niedawno w warszawie Wojewódzkiego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa; nr 2, str. 5

Płotica M. - "Nawiązując do listu" - replika autora artykułu "Komenda Główna w walce z powodzią" na zarzuty sformułowane przez jednego z czytelników ("Listy i polemiki" PP 11/97); nr 4, str. 6

Ratajczyk M. - "Dowódca powinien być wyróżniony" - propozycja oznakowań funkcyjnych na terenie akcji; nr 10, str. 5

RaV - "Me matura, lecz chęć szczera..." - krótko o tym, czy wszystkie drogi uzyskiwania przez strażaków oficerskich szlifów są jednakowo korzystne dla PSP oraz o mechanizmach promujących podnoszenie kwalifikacji; nr 5, str. 6 

Szczepański A. - "Stosowanie kpa w procedurze kontrolnej" (patrz również: "Przegraliśmy sprawę" (PP 6/97), "Czy sprawa nie była do wygrania?" (PP 12/97),, A jednak się stosuje" (PP 4/98), "Czynności kontrolno-rozpoznawcze a postępowanie administracyjne" (PP 9/98); nr 4, str. 6 

Szewczyk L. - "Nowa klasyfikacja lotnisk" - uwagi uzupełniające do artykułu pod tym samym tytułem, zam. w PP 1/98; nr. 10, str. 5

Urbańska M. - "Model egzaminów - sprawdzony" - polemika z tezami wypowiedzi Z. Szlagowskiego (PP 9/97) dotyczącej postulatów zmian w systemie rekrutacji do szkół aspirantów PSP; nr 1, str. 5

Wróbel J. - "Rozważniej z 998" - jakiej wagi zdarzenia zasługują na telefoniczne zgłaszanie ich do RSK; nr 12, str. 5

*** - "Wwarszawskim kole wybrano nowe władze" - IV Walne Zgromadzenie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP; perspektywiczne kierunki działania na lata 1998-2002; nr 7, str. 5

b. - "Podniebne zagrożenia" - krótko o kwestiach poruszanych podczas konferencji "Ochrona przeciwpożarowa budynków wysokich"; nr 1, str. 7

b. - "Nowy sprzęt dla Warszawy" -..., czyli sześć samochodów gaśniczych dla warszawskich strażaków efektem współpracy warszawskiej PSP, gminy Warszawa-Centrum oraz PWPW;nr 3, str. 7

b. - "Łomżyńska narada" -... wojewódzkiej kadry dowódczej PSP; nr 6, str. 6

b. - "Dziennikarze w KG PSP" - o konferencji prasowej nt. działalności jednostek ochrony ppoż. w 1997 r. i w perspektywie reformy administracyjnej kraju; nr 6, str. 6 

br. - "Z myślą o czasie W" - ćwiczenia sprawdzające przygotowanie KR PSP w Piasecznie do osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej; nr 2, str. 7

br. - "Darczyńcy z THW" - kilka słów o kilkuletniej współpracy PSP z niemiecką Służbą Ratownictwa Technicznego, z okazji przekazania stronie polskiej 25 samochodów średnich SRt oraz ubrań przeciwchemicznych; nr 3, str. 6 

br. - "Palący problem" - co interesowało dziennikarzy przybyłych do KG PSP na konferencję prasową poświęconą pożarom mieszkań; nr 4, str. 10

br. - "Współpraca z przyszłością" - ... tematem rozmów niemieckiej delegacji (Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Federalnego Zarządu THW) w Komendzie Głównej PSP; nr 8, str. 6

brom. - "Dzień, jakich mało" - inauguracja roku akademickiego '98/99 w SGSP; nr 11, str. 6

brom. - "Nosze dla PSP" - ... pozyskane w ramach współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; nr 12, str. 6 

Dzięcielak P. - "Samochody dla JRG w Mogilnie" - ... rozpoczynającej pieczę nad pierwszym w Polsce podziemnym magazynem gazu -w wyrobiskach byłej kopalni soli; nr 2, str. 7 

g. - "Zespolony protest" - ... strażackich środowisk związkowych przeciwko zmianom w ustawach emerytalno-rentowych służb mundurowych; nr 12, str. 8

głów. - "Kobiety w PSP. Z milczącej głębi rozmyślań i pragnień..." - sylwetka dr inż. Barbary Kucnerowicz-Pplak; nr 3, str. 8

JA. - pożyteczna współpraca" - krótko o wspólnych przedsięwzięciach warszawskich strażaków i Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej; nr 8, str. 9

Jacek - "To warto wiedzieć" - działalność Międzynarodowego Centrum Promocji "InterProm"; nr 9, str. 8 

Kaleta J. - "Wyróżnieni przez mieszkańców" - ćwierćwiecze zawodowego pożarnictwa w Choszcznie, woj. gorzowskie; nr 10, str. 6

Kamla - "Kobiety w PSP. Pani Małgosia" - ... czyli st. kpt. mgr Małgorzata Białkowska - radca prawny KW PSP w Lublinie; nr 3, str. 10

Kamla - pożegnanie ze służbą" -... komendanta wojewódzkiego PSP w Sieradzu, dziekana korpusu komendantów wojewódzkich - st. bryg. mgr. Bogusława Śliwińskiego; nr 5, str. 8 

Kucnerowicz-Polak B. - "Kurs na miarę potrzeb" - Alternatywne technologie gaszenia. Redukcja stosowania halonów" - szkolenie w CNBOP; nr 6, str. 6

Kucnerowicz-Polak B. - "Wizyta komendanta głównego PSP w USA'3; nr 12, str. 9

Mazur St. - "Pożegnanie ze służbą" -... bryg. mgr. Jana Ciby, zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie; nr 7, str. 6

P. - "Świadczą o nich czyny" - trzydziesta rocznica powstania Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach; nr 12, str. 7

Pukacka K. - "Ważne decyzje SITP" - "remanent organizacyjny" stowarzyszenia, uaktualnianie rejestru członków, rzeczoznawców oraz firm działających w ochronie ppoż.; nr 4, str. 9 

Pukacka K. - "Konkurs rozstrzygnięty" - nagrodzono najlepsze prace dyplomowe szkól pożarniczych; nr 4, str. 10 

r. - "Co przyniesie przyszłość" - o czym mówiono podczas konferencji prasowej w ramach sympozjum nt. ratownictwa medycznego (SA PSP Kraków, grudzień '97); nr 2, str. 6 

S. - "100 łat na posterunku" - uroczystości jubileuszowe 100 lat działalności OSP w Kozienicach, woj. radomskie; nr 10, str. 7 

St. S. - "Spotkanie po łatach" -1 Zjazd Absolwentów VI Turnusu SChP w Poznaniu; nr 9, str. 7

Ułanowski R. - "Z wizytą u toruńskich strażaków" - krótko o zagadnieniach poruszanych podczas wizyty w Toruniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Tomaszewskiego; nr 8, str. 6

NIEPRZECIĘTNI

Publikacje poświęcone:

st. kpt. mgr. inż. Maciejowi Halocie - dowódcy specjalistycznej JRG nr 2 w Nowym Sączu - Romanowski B.; nr 1, str. 10

asp. sztab. Tadeuszowi Nowakowi - dowódcy JRG w Dębnie Lubuskim - A.G.; nr 2, str. 9

kpt. mgr. Markowi Gołębiewskiemu - starszemu wykładowcy w Szkole Podoficerskiej w Supraślu - głów.; nr 5, str. 9

asp. sztab. Danielowi Sadowskiemu - kierownikowi wojewódzkiego zaplecza techniczno-usługowego KW PSP w Łomży, dowódcy grupy płetwonurków - ROM; nr 7, str. 9

st. kpt. mgr. inż. Mirosławowi Ruteckiemu - komendantowi rejonowemu PSP w Mławie - A.G.; nr 6, str. 7

RATOWNICTWO

AG - "Śmiercionośna erupcja" -... gazu w wiertni "Różańsko 1"- działania ratownicze, mobilizacja sił spoza woj. gorzowskiego, specjalistyczny sprzęt i wnioski po akcji; nr 2, str. 13

Bownik R. - "Zachowanie na wypadek pożaru" - o czym nie mówi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, czyli jak zorganizować ćwiczenia z ewakuacji; nr 8, str. 24 

Dudek B., Koniarek J., Szymczak M. - "Stres traumatyczny strażaków i jego konsekwencje"; nr 1, str. 18 

Egert M. - "Uszczelnianie rurociągów" - nowa niemiecka technika, zaprezentowana na Targach BUDMA w Poznaniu; nr 5, str. 13

głów. - "Ciechanowskiparasoł ratowniczy" -jak funkcjonuje i na jakiej bazie zbudowany został system ratowniczo-gaśniczy w woj. ciechanowskim; nr 9, str. 17 

Grosset R. - Jnsaragowskie ćwiczenia" - pokazy czynności ratowniczych w wykonaniu PSP i THW towarzyszące częstochowskiej konferencji INSARAG; nr 12, str. 19 

Grosset R. - "Połski kongres INSARAG" - krótka lekcja historii powstania, rozwoju i założeń Międzynarodowej Grupy Doradczej Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych; nr 8, str. 19 

Jabłoński J. - "Błędy prądowników" - najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu prądów gaśniczych i operowaniu nimi; nr 3, str. 17

Jacek - "Konkurs. Miała być dyskoteka!" - czy popełniono błędy w akcji gaszenia pożaru dachu będącego w budowie budynku przeznaczonego na lokal rozrywkowy?; nr 12, str. 26 

Jacek - "Konkurs. Zginął ratownik!" - tragedia podczas akcji gaszenia pożaru mieszkania w wieżowcu; nr 1, str. 23 

Jacek - "Konkurs. Śmietnik z gazem" - akcja gaszenia pożaru osiedlowego śmietnika, przypadkowe wykrycie ulatniania się gazu, ewakuacja osiedla; nr 5, str. 13 

Jacek - "Konkurs. Karamboł drogowy"; nr 7, str. 17 

Jacek - "Konkurs. Na dworcu towarowym" - akcja usuwania wycieku z cysterny kolejowej; nr 8, str. 13 

Jacek - "Konkurs. Rzeka zabrała chłopca" - próby ratowania chłopca dryfującego na lodowej krze; nr 9, str. 14 

Jacek - "Konkurs. Śmierć w szłacheckim dworku" - katastrofa budowlana w ruinach starego dworu; nr 6, str. 12 

Jacek - "Kto ratuje życie innych, nie powinien tracić swego!" - ocena ryzyka w zawodzie strażaka; nr 6, str. 12

Jacek - "Konkurs. Woda zabrała wszystko!" - akcja ratownicza po błotnej powodzi na terenie trzech gmin, nawiązanie do tragedii w Kampanii (PP 8/98); nr 11, str. 11 

Jacek - "Media i katastrofy" - rola i zadania dziennikarzy podczas nadzwyczajnych zdarzeń, pozytywne i negatywne efekty ich obecności na terenie działań; cz. I - nr 11, str. 11; cz. II - nr 12, str. 26 

Jacek - "Ratownik opowiada swoje przeżycia. Żełazny Most" - szeroko zakrojona akcja w wykonaniu ratowników Oddziału Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego Polskiej Miedzi SA. w Lubinie oraz wyłonionego spośród nich pogotowia alpinistycznego; nr 8, str. 13

Jacek - "Tłum ocenia ratowników. Gapie"; nr 12, str. 33 

KL - "Połska grupa w INSARAG"; nr 12, str. 25 

Kociołek K. T. - "Nowa kłasyfikacja łotnisk" - ...wprowadzająca znormalizowany system określania dla poszczególnych lotnisk zabezpieczeń przeciwpożarowych w zależności od liczby operacji lotniczych i długości kadłuba przyjmowanych samolotów; nr 1, str. 21

KTK - "Bezpieczeństwo nowego airbusa" - czy samoloty o ponadstandardowych gabarytach oznaczają zwiększone ryzyko wypadku lotniczego lub pożaru? - wielkość, materiały konstrukcyjne, ewakuacja, wymagania odnośnie lotnisk; nr 1, str. 15

Kucnerowicz-Polak B. - "Historia i teraźniejszość międzynarodowej pomocy humanitarnej DHA/OCHA/INSARAG"; nr 12, str. 12

Kucnerowicz-Polak B. -"Konferencja INSARAG w Częstochowie" - organizacja i koordynacja pomocy międzynarodowej oraz efektywność prowadzenia akcji ratowniczej na przykładzie doświadczeń z katastrofalnej powodzi '97 przedmiotem trzydniowych sesji grup roboczych; obszerna prezentacja przedmiotu i wyników obrad; nr 12, str. 14 

Mazur St. - podobają mi się ludzie z żyłką ratowniczą" - rozmowa z mgr. inż. Henrykiem Radkiem, dyrektorem Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego "Polskiej Miedzi" SA, o specyfice ratownictwa górniczego, wyszkoleniu ratowników i współpracy z PSP; nr 7, str. 11

Mazur S. - "Wysiłek, który procentuje" - dr inż. Barbara Kucnerowicz-Polak odsłania organizacyjne kulisy częstochowskiej konferencji INSARAG; nr 12, str. 23 

Natkański H. - ,Akcja ratownicza i kilka refleksji" - skomplikowana akcja gaśnicza po pożarze wybuchłym w przepompowni gazu Zakładu Produktów Naftowych CPN k. Tomaszowa Mazowieckiego; nr 1, str. 13

Olbryś S. - "Stany nadzwyczajne" - podstawowe definicje, zasady działania organów władzy publicznej, zadania służb ratowniczych, ograniczenia praw i wolności; stan klęski żywiołowej - cz. I, nr 4, str. 15; stan wyjątkowy - cz. II, nr 5, str. 39; stan wojenny i uwagi podsumowujące - cz. III, nr 6, str. 17

Pieśniak K. - "Tragedia na torach" - kolizja pociągu i samochodu osobowego na przejeździe kolejowym; dydaktyczna analiza akcji na podstawie 10 reguł postępowania dobrego dowódcy; nr 11, str. 17

Plotica M. - "Geneza powstania krajowych baz sprzętu specjalistycznego"; nr 7, str. 13

Płotica M. - "Organizacja krajowych baz sprzętu specjalistycznego"; nr 8, str. 17

Ranecki J. - "Odporność chemiczna drewna a uszczelnianie"; nr 8, str. 21

Ranecki J. - "Wyznaczanie i zabezpieczanie stref podczas akcji ratowniczych"; nr 6, str. 13

Ratajczyk M. - "Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny" - o potrzebie opracowania wytycznych regulujących sposób zabezpieczenia strażaków podczas akcji na drogach lub torach kolejowych o dużym nasileniu ruchu; nr 3, str. 15 

SJ - "Podsumowanie konkursów" - obszerne cytaty nadesłanych rozwiązań i omówienie prezentowanych wersji wydarzeń; nr 10, str. 11

Staśkiewicz J., Wnukiewicz R. - "Pożar szpitala w Szczecinie" - przebieg akcji w relacji jej uczestników oraz dodatkowo poakcyjne wnioski dowódcy grupy operacyjnej zadysponowanej przez komendanta głównego PSP; nr 9, str. 10 

Szczygieł R. - "Lewe czy prawe...?" - pożary leśne, problem orientacji terenu pożaru; nr 6, str. 16

T. G. - "Czytajmy wnioski z pożarów" - postulaty opracowane po akcji gaśniczej w halach centrum handlowego w Płocku i efektywność wykorzystania tego typu analiz; nr 7, str. 15 ;

T. G. - "Skąd jesteś, strażaku, czyli problemy prowadzenia -organizowania dużych akcji ratowniczych" - rozważania nad właściwym systemem oznakowania przedstawicieli różnych służb biorących udział w akcji ratowniczej; przykład rozwiązań amerykańskich; nr 7, str. 18

T.G. - "Spadające samoloty" - katastrofa w Irkucku - samolot w chwilę po starcie runął na osiedle mieszkaniowe w pobliżu lotniska; jak zwiększyć bezpieczeństwo lotów; nr 10, str. 17

Wiler K., Wiśniewski W. - "Technologia gaszenia lasów w zmiennych parametrach drzewostanowych" - biblioteczka PP nr 1/98; nr 3

POWÓDŹ '97

*** - "Bohaterowie czasu powodzi" - sylwetki oficerów PSP zaangażowanych bezpośrednio w działania przeciwpowodziowe; nr 1, str. 24

Głowacki A. - "Czekanie na wielką wodę" - front przeciwpowodziowy w woj. gorzowskim; uwarunkowania geograficzne, przygotowanie służb ratowniczych, organizacja działań; nr 1, str. 25 

KL - "Trudne dni na Dolnym Śląsku" - wrocławski "powodziowy dziennik", rozmowa z komendantem wojewódzkim PSP w Wrocławiu - bryg. mgr. inż. Wojciechem Adamskim; nr 2, str. 15

Krygal - "Jak walczy się z powodzią w Badenii-Wirtembergii?" - mówi Ulrich Kort, komendant główny straży pożarnych tego landu; nr 1, str. 29

Stańczak D. - "Podbieranie" - doświadczenia sekcji ratownictwa wysokościowego JRG nr 7 w Łodzi z działań w zalanym Opolu, techniki wysokościowe w ewakuacji powodzian helikopterem; nr 2, str. 20 

Wiśniewski W. - "COO w akcji powodziowej"; nr 2, str. 21

RATOWNICTWO CHEMICZNE

Echilczuk S. - "Olej nigdy nie połączy się w kroplę" - głos w dyskusji na temat skuteczności i ekologiczności środka Auaąuick 2000 (patrz także: list "Szanowna Redakcjo!" - nr 6/98, artykuł "Warto wiedzieć i pamiętać" w tym samym numerze oraz "Śpiewać każdy może" - nr 12/98); nr 10, str. 23 

Jacek - "Gratuluję dobrego samopoczucia (cd.)" - odpowiedź na zarzuty zawarte w liście do redakcji pod tym samym tytułem (PP 11/97) dotyczące polityki zakupów sorbentów przyjętej przez KG PSP; nr 2, str. 28

Kanurski J. - "Groźne i nieznane dioksyny" - ..., czyli organiczne związki chlorowane - kiedy się wydzielają, jakie zagrożenie stanowią dla uczestniczących w akcji gaśniczej strażaków; nr 6, str. 23

Marczyński D. - "Rozważania wokół odpadów poahcyjnych" - definicja pojęcia; trudności PSP z zagospodarowaniem zebranych podczas akcji substancji i powstałych odpadów niebezpiecznych, brak ustalonej praktyki i rozwiązań prawnych; nr 2, str. 27 

Pielak J. - "Warto wiedzieć i pamiętać. Refleksje na temat reklamy środka Aquaqiuck 2000" - ..., czyli preparatu do usuwania plam olejów i substancji ropopochodnych (patrz też: list "Szanowna Redakcjo!" - nr 6/98, "Olej nigdy nie połączy się w kroplę" - nr 10/98 oraz "Śpiewać każdy może" -nr 12/98); nr 6, str. 24

Ranecki J. - "Zasady stosowania zapór olejowych podczas likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych"; nr 4, str. 17 

Rogowska S. - "Śpiewać każdy może..." - głos w dyskusji na temat (nie) szkodliwości neutralizatora oleju Aquaquick (patrz także: "Szanowna Redakcjo!" i "Warto wiedzieć i pamiętać" - nr 6/98 oraz "Olej nigdy nie połączy się w kroplę" -nr 10/98); nr 12, str. 37

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Boszkiewicz T. - "Ratowanie tonących (pierwsza pomoc)"; nr 1, str. 16

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc w zatruciach tlenkiem węgla (CO)"; nr 2, str. 29

Boszkiewicz T. - "Podstawy postępowania reanimacyjnego w ramach pierwszej pomocy"; nr 3, str. 17 

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc w oziębieniu"; nr 4, str. 21 

Boszkiewicz T. - "Wstrząs (szok)" - definicja pojęcia, rozpoznawanie wstrząsu i walka z nim; nr 5, str. 15

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc w obrażeniach czaszkowo-mózgowych"; nr 7, str. 21

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc przedmedyczna w zatruciach chlorem i jego pochodnymi"; nr 9, str. 21 

Boszkiewicz T. - "Zespól zmiażdżenia tkanek miękkich'1; nr 6, str. 21

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc przedmedyczna w zatruciach azotem i jego związkami nieorganicznymi"; nr 10, str. 18 

Boszkiewicz T. - "Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego"; nr 11, str. 23

Czardybon J. - "Ratownictwo medyczne - hamburskie doświadczenia" - prezentacja modelu ratownictwa funkcjonującego w Hamburgu, uważanego za wzorowy - zagadnienia formalnoprawne, kształcenie, organizacja; nr 11, str. 26 

Czarnecka A., Dobrodziej C. - "Zespól zaburzeń po stresie urazowym w służbach ratowniczych"; nr 6, str. 20 

głów. - "Przedlekarska powinność strażaków" - co zawierają opracowane przez Biuro Operacyjne KG PSP "Założenia ratownictwa medycznego w KSRG"; nr 8, str. 25 

Pietras M. - "Zasady zapobiegania zakażeniu i rozpoznawania w przypadku zakażenia HIV i zachorowania na AIDS. Zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego PSP"- biblioteczka PP nr 2/98; nr 4, wkładka

Płotica M. - "W trosce o bezpieczeństwo nurkujących" - prezentacja warunków pracy i niebezpieczeństw, z którymi stykają się nurkowie; nr 12, str. 37

Ranecki J. - "Wpływ substancji toksycznych na organizm ludzki" - drogi wnikania trucizn do organizmu, powodowane przez nie uszkodzenia narządów i układów; nr 11, str. 19 

ROM. - "Ratować skutecznie" - ratownictwo medyczne realizowane przez PSP - sympozjum w S A PSP w Krakowie, grudzień '97; nr 2, str. 32

ROM. - "Przepraszamy tylko trzy pytania. System wymaga modyfikacji" - rozmowa z Krzysztofem Panufnikiem, krajowym specjalistą ds. medycyny katastrof KG PSP; nr 2, str. 35

Truchan M. - "Kilka własnych przemyśleń" - ... o przygotowaniu strażaków PSP w zakresie ratownictwa przedlekar-skiego (pytania o zakres udzielanej pomocy, sposób szkolenia i predyspozycje ratowników); nr 2, str. 36

b - "Sposób na czerwonego kura?" - nowy środek gaśniczy FIRESORB do zwalczania pożarów klasy A; nr 5, str. 27 

Doda - "Jubileuszowe SAWO"; nr 11, str. 37 

Egert M. - "Z czym do katastrof?" - propozycje dodatkowego oprzyrządowania do maszyn budowlanych, umożliwiającego wykorzystanie ich w ratownictwie; nr 5, str. 25 

głów. - "Czas poduszkowców. Inicjatywy ratownicze opolskich ratowników" - doświadczenia z eksploatacji w różnorodnych działaniach ratowniczych wielozadaniowych poduszkowców prod. amerykańskiej; nr 4, str. 27 

głów. - "Kielce proponują postęp. W Międzynarodowe Targi ťLogistyka '98Ť"; nr 6, str. 27

głów. - "FRAP - operacyjny kameleon" - wielofunkcyjny samochód pożarniczy, czyli najnowsza propozycja firmy Iveco Magirus; nr 6, str. 30

głów. - "Schmitz propaguje ťJeden do siedmiuŤ" - nowy system gaszenia pożarów pianą; nr 10, str. 37 

Guzewski P. - "Podstawy bezpiecznej eksploatacji ubrań ochrony przeciwchemicznej": instrukcja obsługi, oznakowanie, wprowadzanie do podziału bojowego, szkolenie z obsługi - cz. II, nr 1, str. 35; eksploatacja, prawidłowe przechowywanie, okres używalności - cz. III, nr 2, str. 38; procedura wycofania z podziału bojowego - cz. IV, nr 3, str. 26 

Heyman M. - "Dorobek i plany Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 244" -... oraz projekty PN sfinansowanych przez Zarząd Główny SITP; nr 3, str. 27

Kociołek K. T. - "Tajemniczy Ft-FIRE" - prezentacja komputerowego systemu wspomagania, dowodzenia i informacji dla straży pożarnej; nr 1, str. 44

KTK - "Halony-poszukiwanie alternatyw" - wyniki prac doświadczalnych fabryki Mutual Research Corporation nad znalezieniem zamienników gazowych halonów do celów gaśniczych; nr 2, str. 40

Lasota W. - "Urządzenia gaśnicze zbiorników w bazach paliw płynnych" - o wadach i zaletach polskich i zagranicznych rozwiązań; nr 6, str. 31

Płotica M. - *** - krótka historia stosowanych w polskiej straży pożarnej ubrań ochronnych do działań ratowniczo-gaś-niczych; nr 1, str. 32

Płotica M. - "Budowa krajowych baz sprzętu specjalistycznego" - sprawozdanie z realizacji tej inwestycji centralnej -sposób finansowania, zaawansowanie prac i wykorzystania środków; nr 11, str. 34

r. - "Z pewnością nie zaszkodzi" - o przydatności w pracy prewencyjnej na terenach zalesionych czołgu gaśniczego na podwoziu T-55A oraz GCBM 3,5/8, zbudowanego na bazie wojskowego transportera opancerzonego; nr 9, str. 31 

Ranecki J. - "Dźwig ratowniczy SDz-40 Liebherr" - charakterystyka techniczno-eksploatacyjna, podstawowe możliwości operacyjne; nr 5, str. 21

Reda A. - "MINIGAS 4 - normy i wymagania" - urządzenie do wykrywania i pomiaru stężeń gazów palnych i toksycznych w powietrzu; obowiązujące normy, uprawnienia do wykonywania oceny urządzenia - cz. I, nr 6, str. 33; możliwości kalibracji urządzenia - cz. II, nr 9, str. 25 

Sitarek A. - "Co z łącznością trankingową?n - praktyczne uwagi użytkownika systemu, wprowadzenie do dyskusji; nr 12, str. 41

Sobieraj T., Wilczkowski S. - "Państwowa Straż Pożarna oszczędza energię" - seminarium "Modernizacja systemów grzewczych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej"; nr 9, str. 29 

T. G. - "Ograniczanie stresu cieplnego" - ... użytkowników ubrań ochronnych: system SCAMP - przenośne powietrzne urządzenie niskotemperaturowe; nr 1, str. 39 

T. G. - "Niebezpieczne aparaty oddechowe?" - niosące zagrożenie błędy użytkowników   butli i osobistego sprzętu ochronnego; nr 1, str. 41

Tarkowska S. - " W co można ubrać strażaka?" - typy odzieży ochronnej dla strażaków, parametry stosowanych tkanin; nr 1, str. 32

z.d. - "Satysfakcja dla Delty Seroice" - krótko o unikatowym filmie instruktażowym z dziedziny ratownictwa drogowego (firmy Holmatro), prawdopodobnie niebawem dostępnym podczas szkoleń Delty Service; nr 7, str. 29 

Zybura K. - "Mam pomysł" - ... na dogodniejszą obsługę linii szybkiego natarcia w samochodach GCBA 5/30 Jelcz 010 R; nr 7, str. 29

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

ana - "Lasy pod nadzorem" - co i w jaki sposób sprawdzano podczas kontroli nadleśnictw podległych KR PSP w Gnieźnie; nr 7, str. 26

b. - "Mieszkać bezpiecznie" - możliwości zastosowania w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach autonomicznych czujek dymu - ich rodzaje, zasada działania; nr 5, str. 19

b. - "Stan przedzawałowy" - kondycja ochrony ppoż. w placówkach służby zdrowia w woj. lubelskim; nr 3, str. 23 

Baran M. - "Znaki bezpieczeństwa w świetle nowego prawa"; nr 10, str. 26

Engiel M. - "Uzmysłowić złożoność zagrożenia" - stanowisko do badań mechanizmów spalania mieszanin gazowych; nr 10, str. 28

Głowacki K. - "Straż sprzymierzeńcem nieocenionym..." -rozmowa  z  nadleśniczym  Nadleśnictwa  Supraśl   (RDLP Białystok), mgr. inż. Bogdanem Kolendą; nr 4, str. 49 

Horyń Cz. - "Ad memoriam" - co pozwala przypuszczać, że seria pożarów prywatnych lasów w rejonie Olkusza, woj. katowickie, była wynikiem podpaleń; nr U, str. 33 

Izgurz - "Wtrosce o bezpieczeństwo dużych obiektów handlowych" - relacja z konferencji zorganizowanej przez SITP i KW PSP w Katowicach oraz CNBOP; nr 9, str. 35 

KM - "Ciechanowski przykład" - stan ochrony przeciwpożarowej lasów państwowych i prywatnych w woj. konińskim tematem wojewódzkiej narady funkcjonariuszy PSP i Lasów Państwowych; ar 10, str. 33

KTK - "Wobronie dziedzictwa kulturowego" - obszerne sprawozdanie z sympozjum podsumowującego pierwszy okres działalności powołanego przy SA PSP w Krakowie Centrum Szkolenia w Zakresie Ochrony Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń; nr 5, str. 17

Lasota W. - "Zabezpieczenie przeciwpożarowe baz paliw płynnych"; nr 2, str. 37

Lemiech J. - "Płoną rżyska, płoną trawy..." - o walorach technicznych i ekonomicznych kotłów umożliwiających wykorzystanie słomy jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych, inwentarskich czy cieplarni; nr 5, str. 10

Maziarz W. - "Pożary mieszkań" - o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach i prawidłowych reakcjach na wypadek pożaru; nr 9, str. 39 

Olbryś S. - "Przewóz substancji chemicznych iv Polsce" - organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo chemiczne, ocena przewozów materiałów niebezpiecznych według ustaleń NIK; nr 10, str. 29

P. - "Budowlańcy pod lupą" - kontrola stanu zabezpieczenia ppoż. placów budowy obiektów użyteczności publicznej w woj. płockim; nr 9, str. 42

Pokojski W. - "Czynności kontrolno-rozpoznawcze a postępowanie administracyjne" - ciąg dalszy polemiki o stosowanie kpa podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych (patrz również: "Przegraliśmy sprawę" (PP 6/97), "Czy sprawa nie była do wygrania" (PP 12/97), "A jednak się stosuje" (PP 4/98) oraz "Stosowanie kpa w procedurze kontrolnej" (PP 4/98)); nr 9, str. 41

r. - "Którędy do pożaru" - wyniki kontroli dróg dojazdowych do obiektów potencjalnie najbardziej zagrożonych pożarem i najbardziej niebezpiecznych dla ludzi przeprowadzonej w woj. kieleckim; nr 3, str. 23

r. - "Gaz to nie tylko dobrodziejstwo" - co wykryła kompleksowa kontrola stacji paliw w woj. konińskim; nr 4, str. 52 

r. - "W trosce o ludzkie życie" - wyniki kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach wysokich (pow. 9 kondygnacji) w woj. rzeszowskim i konińskim; nr 9, str. 42 

rom. - "O czym wiedzieć trzeba" - prezentacja nagrodzonej w konkursie SITP pracy dyplomowej Marka Borowskiego-Komendy pt. "Postępowanie PSP przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego"; nr 11, str. 31 

Rom - "Gminna odpowiedzialność" -jak przeciwstawiają się zagrożeniom strażacy zawodowi i ochotnicy w gminie Piątni-ca, woj. łomżyńskie; nr 10, str. 26

Rom. - "Chronić przyrodę" - ochrona przeciwpożarowa Bie-brzańskiego Parku Narodowego; nr 6, str. 25 

ROM - "Prewencja przemyślana i konsektventna" - ochrona przeciwpożarowa w Zakładzie Płyt Wiórowych w Grajewie, woj. łomżyńskie; nr 7, str. 25

Wiler K. - "Ochrona przeciwpożarowa lasów w programie współpracy przygranicznej Polska-Niemcy"; nr 11, str. 28 

Witoń St. - "A jednak się stosuje" - jeszcze jeden głos w dyskusji (patrz także: Listy i polemiki) na temat stosowania przepisów kpa podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, odpowiedź na zarzuty Wojciecha Pokojskiego ("Czy sprawa nie była do wygrania?", PP 12/97) w stosunku do artykułu autora ("Przegraliśmy sprawę", PP 6/97); spór o kpa -patrz także: "Stosowanie kpa w procedurze kontrolnej" -nr 4/98 oraz "Czynności kontrolno-rozpoznawcze a postępowanie administracyjne" - nr 9/98; nr 4, str. 23

J.P. - "Katalog aprobat technicznych" -... Instytutu Techniki Budowlanej, według stanu na 1.01.1998 r. - prezentacja aprobat związanych z ochroną ppoż.; nr 10, str. 34 

Piechocki J. - *** - o związanych z ochroną ppoż. wymaganiach technicznych dla budowli rolniczych i ich usytuowania; nr 3, str. 25

Piechocki J. - "Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie"; nr 12, str. 43

Piechocki J. - "Nowelizacja Polskich Norm" - ... dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego; nr 4, str. 25 

Piechocki J. - "Nowa Polska Norma - dwutlenek węgla do celów gaśniczych"; nr 7, str. 27

Piechocki J. - "Nowa Polska Norma dla zestawu farb pęczniejących ogniochronnych"; nr 9, str. 37

A. - "Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Prace dyplomowe i nie tylko!" - prezentacja zagadnień będących przedmiotem najciekawszych prac dyplomowych powstałych w SGSP w ostatnim roku; cz. I - nr 9, str. 44; cz. II - nr 10, str. 45; cz. III-nr 11, str. 50

AG. - "Stąd do mistrzostwa" - o godnym naśladowania wykorzystaniu bazy poligonowej przez Szkołę Podoficerską w Supraślu (stanowiska do ćwiczeń, wykorzystanie warunków naturalnych); nr 9, str. 48

Art. - "Podziwiałem hart ducha nowosądeckich strażaków-ra-towników" - trening współdziałania dowódców ekip płetwonurków i ratownictwa wysokościowego nad Zalewem Czorsztyńskim; nr 2, str. 55

Art. - "Ręce składały się do oklasków" - ... podczas obchodów jubileuszu 120-lecia Poznańskiej Straży Pożarnej; nr 7, str. 45 

Czarnecka A., Woźniak D. - "Problematyka zarządzania stresem w środowisku strażaków"; nr 8, str. 34

głów. - "IV Warsztaty Pedagogiczne w Bielsku-Białej"; nr 3, str. 29

głów. - "Na opolskim rynku" - promocja kolejnego rocznika absolwentów Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu; nr 8, str. 33 Głowacki A. - "Supraśl mierzy wysoko" - z dziennikarską wizytą w Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu; nr 5, str. 27 

Goździewicz J. - ,,/ł/arra w Rumii" - zintegrowany system ratowniczy i Zespół Kierowania OC w Rumii (woj. gdańskie) sprawdzają się podczas ćwiczeń symulujących warunki nadzwyczajnego zagrożenia (katastrofa kolejowa, skażenie che-miczne); nr 9, str. 51

Grosset R. - "To były tylko ćwiczenia" - ... akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w ramach międzynarodowej organizacji INSARAG (Brema, listopad '97), udział Grupy Ratowni-czo-Poszukiwawczej KW PSP Nowy Sącz; nr 3, str. 31 

Grzyb Z. - "Widziane w Moreton-in-Marsh. Retrospekcje szkoleniowe" - system kształcenia i ewaluacji słuchaczy w angielskiej Szkole Służby Pożarniczej; nr 10, str. 50 

Kozak M. - "Ćwiczenia po szkodzie" - pożar w zakładzie hodowli bydła motywem przewodnim ćwiczeń kompanii gaśniczej rejonu brzozowskiego (WOO Krosno), scenariusz opracowany na podstawie autentycznego wydarzenia; nr 12, str. 59 

Mazur St. - "O uczelni znanej i cenionej" - o tym, co zajmuje wykładowców i studentów obecnie i jakie perspektywy otwierają się przed Szkołą Główną Służby Pożarniczej opowiada w wywiadzie jej komendant-rektor, nadbryg. prof. dr hab. Jerzy Wolanin; nr 4, str. 13

r. - "Ćwiczenia na szczycie" - ćwiczenia II kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego na stacji kolejki gondolo-wej na Jaworzynie Krynickiej, woj. nowosądeckie; pożar na górnej stacji kolejki; nr 10, str. 49

Rom. - "Dzień, jakich mało" - promocja '98 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 6, str. 39

Romanowski B. - "Siła tkwi w szkoleniu" - o prężnej i wielowątkowej działalności Ośrodka Szkolenia PSP w Toruniu; nr 6, str. 41 

ROM - "System na miarę potrzeb" - o owocnej współpracy strażaków zawodowych, ochotników i władz samorządowych w rejonie Nowego Miasta Lubawskiego; nr 8, str. 35 

ROM. - "Piękno w strażackich mundurach" - pierwsze w 25-letniej historii wyższego szkolnictwa pożarniczego studentki stacjonarne; nr 1, str. 45

Szymański A. - pierwsza promocja" - uroczysta promocja I turnusu studium przemiennego aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 7, str. 44 

Urbańska M. - "Pożyteczna praca dyplomowa" - ... w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu - samochód ratownictwa wodnego powstały z BSDŁ na podwoziu Stara 266; nr 9, str. 46 

Wiśniewski W. - "Strażacy w NATO" - pierwsze wspólne (wielowątkowe) ćwiczenia PSP i THW w ramach realizacji międzyrządowego porozumienia o wzajemnej pomocy podczas katastrof...; organizacja wewnętrzna i wyposażenie THW, zasady udzielania pomocy przez Bundeswehrę; nr 11, str. 51 

Zamysłowski K. - "Roboczy jubileusz zawodowych pasjonatów" -jubileuszowe X Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwo-nurków; nr 12, str. 57

ORGANIZACJA

*** - "Bez względu na cenę" - o rodzajach wypadków, którym ulegają ratownicy podczas pełnienia służby, ich przyczynach i strategii zapobiegania im; nr 5, str. 41 

*** - "Nowi generałowie" - uroczystość nadania stopnia nadbry-gadiera Aleksandrowi Szymańskiemu - zastępcy komendanta głównego PSP oraz Romanowi Kaźmierczakowi - stołecznemu komendantowi wojewódzkiemu PSP; nr 6, str. 1 

A.G. - "Batalia w rejonie" - zagrożenia łączą i mobilizują różne podmioty ratownicze w rejonie kutnowskim, pierwsze efekty współpracy; nr 4, str. 32

Art. - "Byłem wśród ludzi czynu" -... w OSP Nowa Wieś w rejonie Lębork; nr 9, str. 54

brom. - "Me stać nas na błędy" -jak funkcjonuje, a jak powinien działać system monitorowania i ostrzegania w sytuacjach nadzwyczajnych; nr 12, str. 55

brom. - "O wypadkach jeszcze słów kilka" - dane statystyczne dot. wypadkowości w szeregach PSP i OSP za I kwartał br. (patrz również: "Bez względu na cenę", nr 5/98); nr 8, str. 26

brom. - "Potrzeba pilnych zmian" - konwersatorium "Określenie strat i monitoringu odbudowy infrastruktury komunalnej w gminach dotkniętych powodzią" zorganizowane przez Unię Metropolii Polskich, kilka słów o powstaniu i zadaniach Unii; nr 9, str. 52

Budzyk A. - "Strażacy na X Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" nr 11, str. 47

Ciszewski P., Konieczny M. - "Piotrkowska jubilatka" - wydarzenia upamiętniające jubileusz 120 lat działalności piotrkowskich strażaków; nr 8, str. 30

Dobrodziej C, Wichrowski A. - "Jaki powinien być strażak?" - o wynikach badań nad wymaganiami, które stawia przed strażakiem służba w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzonych przez specjalistów z SGSP i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi; nr 5, str. 31

G. - "Reforma a straż pożarna" - reforma administracyjna i ustrojowa państwa, miejsce i rola straży pożarnych w procesie jej wdrażania; prezentacja stanowisk przedstawicieli: rządu, PSP i OSP; nr 11, str. 43

głów. - "Kutno uhonorowało swych ratowników" - obszernie o zagrożeniach i strażakach w rejonie kutnowskim, z okazji nadania nowego sztandaru JRG w Kutnie; nr 1, str. 47 

głów. - "Pożegnanie z rejonem" - reorganizacja systemu ra-towniczo-gaśniczego w Ciechanowskiem spowodowana reformą administracyjną państwa; nr 12, str. 51 

głów. - ,J\atować każdy może?" - kilka polemicznych uwag na temat sytuacji kadrowej PSP, wykształcenia ogólnego i specjalistycznego przyjmowanych do pracy strażaków oraz kondycji będącego do ich dyspozycji sprzętu ratowniczego; nr 4, str. 7 

głów. - "Kryzys nie musi paraliżować" - "Instytucje państwa w czasie kryzysu" - popowodziowy raport Instytutu Spraw Publicznych, kwestie poruszane podczas poprzedzającego opracowanie raportu seminarium; nr 7, str. 39 

głów. - "Z czym do województwa mazowieckiego?" - system ratowniczo-gaśniczy w rejonie mławskim; nr 10, str. 39 

I. - "Obradował Zespół Poselski Strażaków" - dyskusja o problemach finansowych jednostek organizacyjnych PSP oraz ochotniczych straży pożarnych; nr 10, str. 38 

IG - "Porozumienie" - ... o zasadach współdziałania pomiędzy komendantem głównym PSP a centralami związków zawodowych działających w strukturach PSP; nr 2, str. 54 

IG - "Byłem wśród ludzi czynu" - walne zebranie sprawozda wczo-wyborcze w systemowej OSP Pielgrzymowice, rej. Jastrzębie Zdrój; nr 3, str. 50

IG - "Zawsze wierni" - uroczystości tegorocznych centralnych obchodów Dnia Strażaka; nr 7, str. 31 

Izgurz - "Porozumienie" - co zawiera dokument porozumienia pomiędzy komendantem głównym PSP a Zarządem Głównym PCK; nr 8, str. 27

Izgurz - "Pożegnanie ze służbą we wspanialej atmosferze" -na emeryturę odchodzą: st. bryg. inż. Marian Cichosz, komendant wojewódzki PSP w Suwałkach oraz jego zastępca, mł. bryg. inż. Waldemar Kochanowski; nr 8, str. 31 

Izgurz - "W jednej z najstarszych jednostek w kraju" -..., czyli 'spór o datę powstania OSP w Nakle nad Notecią, a także o tym, jak jednostka radzi sobie dzisiaj; nr 9, str. 53 

Kagut - "Stoimy przed bardzo poważnym zadaniem" - obszerna relacja z narady kadry kierowniczej PSP (grudzień '97) z udziałem nowo powołanego kierownictwa KG PSP (dyskusja o efektywnym wkomponowaniu struktur PSP w nowy podział administracyjny kraju, wystąpienia przedstawicieli związków zawodowych); nr 2, str. 43 

Kamla - "Swoiste znamię" - pożegnanie ze służbą st. bryg. inż. Artura Pietrzaka - komendanta wojewódzkiego PSP w Siedlcach, od lat związanego z ochroną przeciwpożarową w tym województwie; nr 6, str. 37

Kamla - .Musimy być uczestnikami a nie obserwatorami przemian" - szczegółowe sprawozdanie z roboczej narady krajowej kadry kierowniczej PSP (styczeń '98), z udziałem podsekretarza stanu w MSWiA Wojciecha Brochwicza, poświęconej kierunkom działania i zadaniom PSP na nadchodzący rok; obszerne omówienia wypowiedzi uczestników obrad; nr 3, str. 32 

Kamla - "Nasza droga do reformy" - relacja z wrześniowej narady krajowej kadry kierowniczej PSP, poświęconej przeobrażeniom służby wymaganym przez reformę administracji państwa; nr 11, str. 39

Kamla - "Zarządzanie kryzysami" - tezy wykładu dr. Jerzego Płoskonki, eksperta z Instytutu Spraw Publicznych, na temat konsekwencji reformy administracji publicznej dla jednostek organizacyjnych PSP oraz założeń zintegrowanego, powszechnego systemu obrony ludności; nr 4, str. 29 

Kg. - "IV Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Strażaków ťFlorianŤ"; nr 11, str. 7

KG - "Wypadki nie omijają strażaków" - dane statystyczne i analizy Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KG PSP; nr 11, str. 46

KL - "Zespól Poselski Strażaków znów działa" - pierwsze posiedzenie prezydium Zespołu Poselskiego Strażaków Sejmu nowej kadencji; nr 2, str. 51

KL - "Uhonorowanie zasłużonych" - wręczenie odznaczeń państwowych i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka '98; nr 7, str. 35 L. - "Wcentrum Polski" - modelowe współdziałanie zawodowej służby pożarniczej, strażaków ochotników i formacji Obrony Cywilnej w rejonie Radomska; nr 11, str. 49 

Lewandowski M. - "Strażak jedno ma imię" - w Stoczni Gdynia delegaci pożarniczej "Solidarności" debatowali nad możliwościami zrównania w przywilejach strażaków z i spoza PSP; nr 10, str. 43

Machowicz S. - "Okiem inspektora. Skargi i wnioski" - statystyka Biura Organizacji i Nadzoru KG PSP, wyniki kontroli doraźnych sposobu rozpatrywania skarg i wniosków w kilku komendach wojewódzkich; nr 7, str. 49 

Machowicz St. - "Okiem inspektora" - założenia, reguły i wyniki kontroli przeprowadzonych w 1997 r. w ramach nadzorowania przez komendanta głównego działalności komendantów woj. PSP; nr 2, str. 49

Machowicz St. - "Okiem inspektora. Podejmowanie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą - wymogi prawne, praktyka i wnioski"; nr 9, str. 63

Mazur St. - "Nie pozostajemy bierni" - st. bryg. inż. Jan Miza - zastępca komendanta głównego PSP, jako gość "Rozmowy miesiąca" omawia i wyjaśnia nowy podział zadań po reorganizacji KG PSP; nr 1, str. 11

Mazur St. - "Kiedy ulicą nasza Szkoła kroczy" - zjazd absolwentów I turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa w 40. rocznicę otrzymania stopni oficerskich; nr 1, str. 50 

Mazur St. - "Sprawdzić samego siebie" - rozmowa ze st. bryg. inż. Stanisławem Wąskiem, długoletnim komendantem rejonowym PSP w Jastrzębiu Zdroju, o jego drodze służbowej i doświadczeniach zdobytych na tym stanowisku; nr 2, str. 11 

Mazur St. - "Brać sprawy w swoje ręce" - gość "Rozmowy miesiąca" - st. bryg. mgr Zdzisław Sołowin, komendant wojewódzki PSP w Słupsku, aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w pożarnictwie, opowiada o swojej długoletniej pracy związkowej; nr 3, str. 13

Mazur St. - "Kształtowanie obrazu służby" - komendant główny PSP, nadbryg. Zbigniew Meres, jako gość "Rozmowy miesiąca" przedstawia swoją wizję funkcjonowania Komendy Głównej po wewnętrznych zmianach organizacyjnych i PSP - po reformie administracji publicznej; nr 5, str. 11

Mazur St. - "Fosłowie patrzą na strażaków przychylnie" - gościem "Rozmowy miesiąca" jest poseł Piotr Żak - przewodniczący Zespołu Poselskiego Strażaków; nr 8, str. 11 

Mazur St. - "Nie oczekujemy miłości, lecz rzetelnej oceny" -o doświadczeniach z pracy związkowej oraz o tym, co dziś zajmuje strażaków-związkowców opowiada przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" Stanisław Kocur; nr 9, str. 9

Mazur St. - "Liczy się skuteczność i nowoczesność działania" - st. bryg. dr inż. Ryszard Szczygieł opowiada o swojej pracy na stanowisku dyrektora CNBOP oraz systemie certyfikacyj-nym w Polsce i standardach europejskich; nr 6, str. 9 

Mazur St. - "Cieszyć się śladem na ziemi" - komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - st. bryg. inż. Teofil Jan-kowski opowiada o tym, jak tworzy się od podstaw pożarniczą uczelnię; nr 10, str. 9

Mazur St. - "Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań" - gościem "Rozmowy miesiąca" jest bryg. Ryszard Grosset - dyrektor Biura Operacyjnego KG PSP; nr 12, str. 10 

Mazur St. - "Bezpieczeństwo strażaków-priorytetem dla kwatermistrzostwa" - gość "Rozmowy miesiąca" st. bryg. mgr inż. Marek Płotica, dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP podsumowuje działalność swojego pionu w roku 1998; nr 11, str. 9

Moraczewski E. - "Jaka (Państwowa) Straż Pożarna?" - reforma administracji publicznej i "Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym" a wojewódzkie struktury PSP; nr 2, str. 48 

Moraczewski E. - "Nasza droga do reformy. Wdrażanie reformy administracji publicznej w Państwowej Straży Pożarnej"; nr 12, str. 47

Moraczewski E. - "Nasza droga do reformy. Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i ustawie o Państwowej Straży Pożarnej"; nr 12, str. 45

Moraczewski E. - "Państwowa Straż Pożarna w świetle reformy ustrojowej państwa"; nr 11, str. 45 

Ostrowski J. - "Sto lat na kolejne 100 lat" - ... działalności OSP w Woźnikach, rejon Lubliniec; nr 8, str. 29 

Pieśniak K. - "Słowo honoru funkcjonariusza PSP" - rozważania o słowie i obietnicy dawanej przez strażaka oraz godności i wizerunku oficera; nr 11, str. 49

Rom. - "Remanent w toruńskim wydaniu" - narada kadry dowódczej województwa, podsumowująca i rozliczająca działalność PSP w roku ubiegłym; nr 5, str. 43 

Rom. - "Godni swego jubiłeuszu" - dziewięćdziesięciolecie jednostki OSP w Lądku - słynnej z doskonałych straża-ków-sportowców; nr 10, str. 41

Sikorski Z., Szczygieł R. - ,Atesty po nowemu" - wnikliwa prezentacja nowych przepisów certyfikacyjnych, dostosowujących prawo polskie do uregulowań przyjętych w Unii Europejskiej; nr 7, str. 40

Socha Z. - "Reforma systemu emerytalnego"; nr 6, str. 35 

TG - "Czego jeszcze nie robi dowódca JRG" - imponująca lista obowiązków kancelaryjno-biurowych spoczywających na dowódcy JRG; nr 5, str. 41

HISTORIA POŻARNICTWA

Bębenek M. - "Chrzanowscy jubilaci" -jak uczczono 125-lecie OSP w Chrzanowie, słów kilka o jej dziejach; nr 9, str. 57 

Bielicki P. - "Czy oczekujemy zbyt wiele?.." - czy Centralne Muzeum Pożarnictwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strażackiej społeczności?; nr 4, str. 41

br. - "Muzeum wartości nieprzemijających" -..., czyli wizyta w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach; nr 3, str. 41

Jabłonowski W. - "Łuna nad Uniwersytetem im. J. Piłsudskiego"; nr 8, str. 41

Jabłonowski W. - "Pożar Kościoła Św. Marcina w 1888 r."; nr 2, str. 59

Jabłonowski W. - "Pożar Teatru Rozmaitości w 1883 r. Teatr Wielki - uratowany"', nr 1, str. 51

Jabłonowski W. - "Eksplozja na Marszałkowskiej w 1908 r" -wybuch w piwnicach kamienicy mieszczącej składy materiałów; nr 3, str. 43

Jabłonowski W. - "Pożar mostu Poniatowskiego w 1917 r"; nr 4, str. 39

Jabłonowski W. - "Groźny pożar w Zamku Królewskim w 1918 r."; nr 5, str. 45

Jabłonowski W. - "Łuna nad Polem Mokotowskim w 1929 r" - pożar hangaru na lotnisku cywilnym LOT; nr 7, str. 47 

Jabłonowski W. - "Tragiczny pożar Dworca Głównego w 1939 r.";nr9?str. 55

Jabłonowski W. - "Wielki pożar warsztatów kolejowych na Pradze w 1921 r."; nr 6, str. 49

MS - "Historia - Poznań, rok 1879. Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Poznania"; nr 7, str. 36

Bareja Cz. - "Urlopy wypctczynkowe strażaków PSP"; nr 7, str. 50 

Bareja Cz. - "Wyznaczanie strażaków PSP do pełnienia służby poza jednostkami organizacyjnymi PSP"; nr 8, str. 37 

Bareja Cz. - "Dodatek służbowy"; nr 9, str. 64 

Bareja Cz. - "Okresowa ocena zdołności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP"; nr 10, str. 52 

g - "Wsparcie dla systemowych OSP" - tabela dotacji na podniesienie gotowości operacyjnej OSP w KSRG, wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z podziałem na województwa; nr 10, str. 52 

g. - "Niebezpieczne chemikalia w ryzach prawa" - nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji przepisów bhp przy pracach z substancjami chemicznymi zawartymi w Kodeksie pracy; nr 11, str. 55

g. - "Na wzór wojskowy?" - rozważania wokół pojęcia "rozkaz w sprawach służbowych", od 1 września '98 obowiązującego także w PSP; styl zarządzania służbami mundurowymi; nr 11, str. 55

Kamla - "Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" - prezentacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego po rozpoznaniu wniosku Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" w sprawie rozkładu czasu służby strażaków PSP; nr 8, str. 38

kg. - "Zmiany w przepisach wypadkowych" - decyzje proceduralne Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KG PSP; nr 12, str. 60

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

brom. - "Wspólnie - więcej i lepie]" - o polsko-niemieckiej umowie o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków i obustronnych przygotowaniach do jej wdrożenia; nr 10, str. 53 

Michalski A. -"Polsko-niemiecka umowa" - ... o wzajemnej pomocy podczas klęsk żywiołowych lub innych katastrof albo poważnych wypadków, podpisana 10.04.1997 r. przez ministrów spraw wewnętrznych obu krajów; rodzaje pomocy, procedura zwracania się o wsparcie, inne formy współpracy; nr 3, str. 39

Szczygieł R., Wilczkowski S. - "Międzynarodowe sympozjum" -... nt. badań i certyfikacji w ochronie przeciwpożarowej zorganizowane przez CNBOP (wrzesień 1997 r.) - obszerne omówienie przebiegu sesji i poruszanych zagadnień; nr 1, str. 8

ZA GRANICĄ

br - "Holenderski system" realizacja zadań ratownictwa medycznego ujęta w ramy Medycznego Systemu Ratunkowego; nr 2, str. 59

Kielin J. - "Przegląd prasy zagranicznej": "Budynki do ćwiczeń pożarowych w RFN" oraz "Nowy rodzaj pojemników z tworzyw sztucznych"; nr 12, str. 61

Marczyński D. - "Dwa systemy w Beneluksie" - organizacja ratownictwa medycznego w Belgii i Holandii; nr 6, str. 45 

Michalski A. - "Wgórnym biegu Renu" - współdziałanie Niemiec, Francji i Szwajcarii przy zwalczaniu katastrof w rejonach przygranicznych i zapobieganiu im - zagadnienia regulowane przez międzyrządowe umowy; nr 4, str. 39 

Szczygieł R. - "Szkoła jak prom - czyli finlandzkie impresje" -relacja ze Szkoły Ratownictwa w Kuopio; baza dydaktyczna, przebieg kształcenia; nr 8, str. 45

T.G. - "Tragedia w Kampanii" - krótko o katastrofie obsunięcia się ziemi ze zboczy gór i zalania błotną mazią kilku miejscowości, akcji ratowniczej i działaniach władz; nr 8, str. 47 

Wekselberg W. - "Psychologiczne aspekty działania strażaków w zastępach na przykładzie badań w USA"; nr 6, str. 47

b. - "Lądkowianie górą" - II Międzynarodowe Zawody OSP wg regulaminu CTIF w Lądku, woj. konińskie; nr 10, str. 56 

B. Rom. - "Wduchu sportowej rywalizacji" - reportaż z IV Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym; nr 4, str. 43 

br. - "Strażak potrafi" - o zamiłowaniach bryg. inż. Macieja Kalinowskiego - naczelnika Wydziału Technicznego KW PSP w Warszawie, wyróżnionego tytułem Mistrza Sportu za osiągnięcia w sportach motorowych; nr 11, str. 58 

głów. - "Z Kowna - z tarczą" - polska reprezentacja na mistrzostwach państw bałtyckich w sporcie pożarniczym na Litwie; nr 10, str. 57

Kalinowski P. - "Polscy sportowcy w Tatarstanie" -... na międzynarodowych zawodach w dwuboju pożarniczym; nr 6, str. 50 

Kamla - "XV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym" -obszerny reportaż z zawodów; nr 9, str. 66

KL - "Zmagania z wysokością i czasem" -1 Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Wysokościowym, zorganizowane przez KW PSP w Łodzi; nr 8, str. 42

Leonkiewicz J. - "Puchar Odry '97" - rozgrywki sportowe elementem współpracy przygranicznej polskich i niemieckich strażaków; nr 1, str. 54

Rom. - "Pasje mojego życia" - rozmowa ze st. str. Krzysztofem Brzymowskim, funkcjonariuszem JRG nr 3 w Bolesławcu (woj. jeleniogórskie), reprezentantem Polski w taekwondo; nr 5, str. 55

Rom. - "Przepraszam tylko trzy pytania. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa" - rozmowa z ogn. Ryszardem Kaczorem, szefem sprzętowni w JRG Radzionków, woj. katowickie, od wielu lat reprezentującym Polskę w zawodach pożarniczych; nr 4, str. 47

Rom. - "Poznać swoje wnętrze" - rozmowa z kpt. mgr. Maciejem Kisielińskim - dyżurnym operacyjnym KR PSP w Kutnie, długoletnim zawodnikiem i zasłużonym trenerem judo; nr 11, str. 57

Wydmuch M. - "W sportowej rywałizacji" - krótko o przebiegu i wynikach III Ogólnopolskich Zawodów Ratownictwa Górskiego w Karłowie, woj. wałbrzyskie; nr 1, str. 53

do góry