• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2022

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2022

Numer jubileuszowy na 110-lecie „Przeglądu Pożarniczego”

nr 12/2022         
 • Anna Sobótka, Ostatnie dni dawnego ładu - rok 1912: katastrofa Titanica, wrzący kocioł bałkański i wojna u bram; str. 6              
 • Marta Giziewicz, Retrospekcja w Polskę 1912 - scena polityczna i najważniejsze postaci owego czasu, echa rewolucji rosyjskiej 1905 r. i kryzysu po niej, budzące się coraz wyraźniej dążenia niepodległościowe; str. 9
 • Jerzy Gutkowski, Gaszenie pożarów w latach 1912-1914 - przepisy i systemy panujące w trzech państwach zaborczych przesądzające o kształcie ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich i inicjatywy zmierzające do wypracowania własnego modelu, stan bezpieczeństwa pożarowego, sprzęt gaśniczy i taktyka, początki motoryzacji straży; str. 12
 • Dariusz Falecki, A.D. 1912. Codzienność strażacka - próby zorganizowania polskiego pożarnictwa, zjazdy przedstawicieli straży, strażackie finanse i warunki bytowe, organizacja strażnicy, podział zadań i funkcje w akcjach, buchalteria oddziałów, zakładowe straże pożarne, specyfika Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego; str. 18
 • Paweł Wolny, Historia podręcznego sprzętu gaśniczego - ewolucja gaśnicy i stosowanych w niej środków gaśniczych: od 1723 r. i patentu Ambrose’a Godfreya w Anglii, przez sprzęt w Polsce w 20-leciu międzywojennym i kolejne dekady XX w. po czasy współczesne; str. 23
 • Akcje 110-lecia
 • Aleksandra Radlak, Błona nitrocelulozowa: piekielny wynalazek - pożar w Cleveland Clinic (15 maja 1929 r.) i objazdowym kinie w Wielopolu Skrzyńskim (11 maja 1955 r.); str. 28
 • Aleksandra Radlak, Koszmar w kopalniach - pożar w kopalni Sośnica (30 maja 1955 r.), kopalni Makoszowy (28 sierpnia 1958 r.), kopalni Bois du Cazier w Belgii (8 sierpnia 1956 r.) i kopalni Marx Zwickau w NRD (22 lutego 1960 r.); str. 30
 • Aleksandra Radlak, Pożar w Yellowstone: triumf przyrody? - lato 1988 r., płonie Park Narodowy Yellowstone - sprawdzian skuteczności strategii przeczekania i wypalenia naturalnego; str. 33
 • Aleksandra Radlak, Hiszpania: BLEVE na kempingu - 11 lipca 1978 r., katastrofa drogowa obok kempingu Los Alfaques w Alcanar niedaleko Tarragony i splot tragicznych okoliczności po niej; str. 36
 • Tomasz Banaczkowski, Czarne dni nad Wisłą - znane i mniej znane akcje gaśnicze ostatniego 110-lecia: 1921 r. - płonie młyn parowy w Pińsku, 1923 r. - podziemny pożar w kopalni Reden w Dąbrowie Górniczej, 1927 r. - płomienie na zamku Tarnowskich w Dzikowie (dziś w Tarnobrzegu), 1929 r. - płonie Wielkopolska Wytwórnia Samolotów „Samolot”, 1939 r. - pożar na Dworcu Głównym w Warszawie, lata 1960, 1975, 1976 - trzy pożary kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, 1982 r. - pożar w warszawskich zakładach Pollena Aroma, 1985 r. - piaty pożar w historii Teatru Narodowego w Warszawie, 1999 r. - sylwestrowy pożar budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, 2008 r. - dwudniowa walka z pożarem cysterny z LPG pod wiaduktem kolejowym w Chrzanowie, 2022 r. - wielki pożar na terenie zakładów produkcyjnych Cersanit w Starachowicach; str. 38
 • Norbert Tuśnio, Historia pewnego ubrania - jak ewoluowały elementy systemu ochrony strażaków: ubrania specjalne, czyli zestaw „wyjazdowy” (tj. kurtka, spodnie i buty specjalne) oraz inne środki ochrony indywidualnej; str. 43
 • Paweł Karol Gąsiorczyk, Dzieje motoryzacji - jak XIX-wieczny wynalazek szybkobieżnego silnika spalinowego odmienił życie strażaków i oblicze straży pożarnych: sikawki motorowe, czyli motopompy - silniki i pompy z importu i dorobek rodzimej produkcji, sikawki automobilowe - samochody gaśnicze; str. 48
 • Paweł Rochala, Żywoty równoległe - Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski: dwa najwybitniejsze umysły początków polskiej ochrony przeciwpożarowej; str. 63
 • Anna Łańduch, Wgląd w Przegląd - jak rodził się „Przegląd Pożarniczy” i jak zmiany dziejowe: polityczne, społeczne i technologiczne kształtowały jego oblicze przez kolejne dziesięciolecia; str. 63
 • Katarzyna Gruszczyńska, Strażak z przypadku, filatelista z wyboru - o swojej filatelistycznej pasji opowiada st. bryg. Maciej Sawoni, autor najstarszej stałej rubryki na łamach PP - „Straż na znaczkach”, prowadzonej przez niego nieprzerwanie od niemal 40 lat; str. 70
 • Anna Sobótka, Przez ocean historii - o pasji odkrywania dawnego pożarniczego świata i opisywania go w rozmowie z autorką PP, Danutą Janakiewicz-Oleksy z Wydziału Dokumentacji Zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 72
 • Emilia Klim, Humanista w ciele inżyniera - pierwszy polski strażak w CBRNE, inicjator akcji profilaktyki nowotworowej w straży pożarnej, specjalista w dziedzinie szkoleń z zakresu pożarów wewnętrznych, wykładowca, autor artykułów ukazujących się na łamach PP - bryg. mgr inż. Szymon Kokot; str. 74
 • Marta Giziewicz, W świecie artyzmu - o tym, jak wygląda dyscyplina twórcza pisarza i jak tłumaczka, pisarka i poetka stała się autorką artykułów publikowanych na łamach PP, opowiada Aleksandra Radlak; str. 76
 • Elżbieta Przyłuska, Wiedziałem, czego chcę - strażak z zawodu, pisarz z powołania, człowiek talentów plastycznych i muzycznych st. bryg. Paweł Rochala, wieloletni autor PP, opowiada o sobie i historii swojej współpracy z redakcją; str. 78
 • Elżbieta Przyłuska, Prasa pożarnicza - wycinki z historii - próby i starania o wydawanie czasopism dla straży pożarnych w języku polskim: rocznik „Strażak”, „Przewodni Pożarniczy Związek”, „Przyjaciel Straży Pożarnej”, Strażak” „Strażactwo Zawodowe” i „Gazeta Strażacka”, czyli pierwsze inicjatywy jeszcze pod zaborami; str. 80
 • Pierwszy numer „Przeglądu Pożarniczego”, 15 grudnia 1912 r. - reprint; str. 83-110

W OGNIU PYTAŃ

nr 1/2022
 • Anna Łańduch, Wreszcie! - o założeniach ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przegłosowanej jednomyślnie w Sejmie i Senacie 2 grudnia 2021 r. w rozmowie nadbryg. Adamem Koniecznym, zastępcą komendanta głównego PSP; str. 12
nr 2/2022
 • Anna Sobótka, Pamiętać o wczoraj, budować jutro - o sukcesach, planach na kolejne lata, problemach, których nastręczyła pandemia COVID-19 i priorytetach w kształceniu kadr PSP w rozmowie z komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Maciejem Zdęgą w roku jubileuszu jej 70-lecia; str. 10
nr 3/2022
 • Anna Łańduch, Zmiany to szanse - program modernizacji, pierwsza w historii ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, ustawa o ochronie ludności, reforma w SGSP, zmiana modelu kształcenia w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem; str. 8
nr 4/2022
 • Emilia Klim, Przede wszystkim współpraca - o swoich pierwszych krokach w roli rzecznika prasowego komendanta głównego PSP, doświadczeniach i planach opowiada bryg. Karol Kierzkowski; str. 12
nr 5/2022
 • Anna Sobótka, Pasja nauczania od lat - jak w ciągu kolejnych lat jego pracy zmieniała się Szkoła Główna Służby Pożarniczej, studenci i system nauczania, jak postrzega swoją dziedzinę, dydaktykę i studentów dziś, opowiada wieloletni szef Katedry Techniki Pożarniczej SGSP dr inż. Sylwester Kieliszek; str. 16
nr 6/2022
 • Anna Sobótka, Gotowi na wyzwania - o tym, jak PSP przygotowuje się organizacyjnie i technologicznie do nowych wyzwań stojących przed służbami ochrony ludności, również w związku z napiętą sytuacją międzynarodową i konfliktem zbrojnym w Ukrainie, mówi dyrektor Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP st. bryg. Jacek Zalech; str. 10
nr 7/2022
 • Anna Łańduch, Optymistycznie w przyszłość - o inwestowaniu w ludzi, infrastrukturę i wiedzę o nowych technologiach jako planie na kolejne lata istnienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie w rozmowie z jego dyrektorem, dr. inż. Pawłem Janikiem, w roku jubileuszu 50 lat istnienia Centrum; str. 14
nr 8/2022
 • Anna Łańduch, Porozumienie dla Ukrainy - o celu i znaczeniu memorandum porozumienia w sprawie pomocy Ukrainie podpisanego przez szefów pięciu służb ratowniczych: z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy i o tym, jak jego zapisy mogą się przełożyć na praktykę, w rozmowie z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP; str. 6
nr 9/2022
 • Anna Sobótka, Puls wiedzy i praktyki - o roli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako łącznika między teorią i praktyką w obszarze inżynierii pożarowej w rozmowie z nowo wybranym prezesem Stowarzyszenia Krzysztofem Dąbrowskim; str. 8
nr 10/2022
 • Anna Łańduch, Ambulans w każdej gminie - o tym, co ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zmieni w ratownictwie medycznym w PSP, przygotowaniu nowego kierunku: ratownictwo medyczne w SGSP i innych wymiarach, w których ratownictwo medyczne silniej zakorzeni się w formacji w rozmowie z z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem i jego zastępcą nadbryg. Adamem Koniecznym - odpowiedzialnym za wdrożenie zmian; str. 8
nr 11/2022
 • Marta Giziewicz, Nie chodzi o to, by się rozsypać - o pracy psychologów w straży pożarnej opowiada koordynator ds. pomocy psychologicznej st. kpt. Jakub Góźdź; str. 10

TEMAT NUMERU

nr 3/2022
Zwyczajne niezwyczajne
 • Anna Sobótka, Zwyczajne niezwyczajne. Spełnione marzenie - st. kpt. Joanna Binio, pracownik Zakładu Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: jaka była jej droga zawodowa, jak się odnajduje w męskim środowisku, jakie są według niej podstawy dobrej współpracy funkcjonariuszy i funkcjonariuszek PSP; str. 12
 • Marta Giziewicz, Zwyczajne niezwyczajne. Miejsce dla każdego - bryg. Ariadna Koniuch z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP: jak wyglądała jej droga do straży pożarnej, z jakiego typu zagrożeniami spotyka się zawodowo, co sądzi o pracy kobiet w straży pożarnej i jakie są jej prywatne pasje; str. 14
 • Emilia Klim, Zwyczajne niezwyczajne. Robię to, co lubię! - st. kpt. Iwona Nowak-Maj, od 15 lat w JRG 2 w Katowicach-Piotrowicach, absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z wykształcenia chemik: o pracy w jednostce specjalizującej się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym i o tym, jak na co dzień łączy pracę, macierzyństwo i swoje pasje - podróżowanie i czytanie; str. 16
nr 4/2022
Pożoga w Ukrainie
 • Rafał Sołowin, Pożoga w Ukrainie. Na kryzysy straż pożarna - działania krajowe i międzynarodowe realizowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez działania wojenne w Ukrainie; str. 14
 • Paweł Rochala, Pożoga w Ukrainie. Ukraińskie pożary wojenne - rodzaje broni a powodowane przez nie zniszczenia zabudowy mieszkalnej w zależności od jej typu oraz specyfika wywoływanych przez nie pożarów; str. 16
nr 5/2022
Straż pożarna inaczej
 • Marta Giziewicz, Wojskowa siostra PSP - Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa: struktura, zadania, współpraca z innymi służbami - od chwili powstania w 1991 r. do dziś; str. 19
 • Marta Giziewicz, Pod strażackimi skrzydłami - Lotniskowa Służba Ratoniczo-Gaśnicza na Lotnisku Chopina w Warszawie - zadania, zakres odpowiedzialności, procedury działania i specjalistyczny sprzęt; str. 22
nr 6/2022
Ratownictwo - aktualizacja
 • Rafał Jankowski, Hazmat i CBRNE, cz. 1. Chemiczno-ekologiczne po nowemu - zaktualizowane „Zasady organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG”: co się zmienia?; str. 14
 • Adrian Barasiński, Michał Langner, Szymon Ptak, Mateusz Urbańczyk, Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1) - „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych” wydane w marcu przez KG PSP; str. 18
 • Marceli Sobol, Bracia w dymie - ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych a kwestie przygotowania strażaków OSP do udziału w działaniach ratowniczych; str. 21
nr 7/2022
W służbie nauki i praktyki
 • Anna Sobótka, Za drzwiami Instytutu - z wizytą w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie i jego poszczególnych laboratoriach; str. 17
 • Paweł Janik, Jacek Zboina, Michał Chmiel, Certyfikacja wczoraj i dziś - jak ewoluował proces wydawania dopuszczeń do użytku wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej i krajowych ocen technicznych oraz proces certyfikacji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (OBROP) - później Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci od 1972 r.; str. 22
nr 8/2022
Leśny pożar wszech czasów
 • Marta Giziewicz, Rudziański dreszczowiec - akcja gaśnicza z sierpnia 1992 r. w lasach nadleśnictwa Rudy Raciborskie; str. 18
 • Pierwszy dzień - akcję wspomina Stefan Kaptur - w 1992 r. zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu, starszy aspirant; str. 20
 • Waga doświadczenia - opowiada Marek Pisarek - w czasie gaszenia pożarulasu w Kuźni Raciborskiej starszy kapitan pożarnictwa, Komenda Miejska PSP Katowice; str. 21
 • Zadra w sercu - wspomina Cezary Adamiak - wtedy w stopniu młodszego kapitana, dowódca plutonu w KR PSP Pruszków, Oddział 16 Grodzisk Mazowiecki; str. 22
 • Cisza spalonego lasu - wspomnienia Roberta Przybysza - brał udział w akcji jako podchorąży czwartego roku SGSP; str. 23
 • Norbert Tuśnio, Gdy polem walki jest las - organizacja działań gaśniczych, taktyka i specjalistyczne wyposażenie używane w gaszeniu pożarów lasów, rozwiązania systemowe: w 1992 r., podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej i dziś; str. 25
nr 10/2022
Medyczny element układanki
 • Ignacy Baumberg, U źródeł ratownictwa w PSP - od początków ratownictwa medycznego w PSP w drugiej połowie lat 80. XX w. do działań medycznych w służbie strażaków w kształcie, jaki widzimy dziś i co nadal pozostało do zrobienia; str. 14
 • Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, KPP w KSRG - zakres ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG na poziomie podstawowym (kpp) i zaawansowanym oraz ich gotowość operacyjna, jak zmieniały się procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w latach 1999-2022; str. 16
 • Leszek Smolarczyk, Ratownictwo medyczne dziś - historia obecności ratownika medycznego w formacjach mundurowych, przełomowa zmana prawa w styczniu 2016 r.: art. 11 znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i nowe obszary wykonywania zawodu ratownika medycznego poza systemem; str. 20

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2022
 • Rafał Podlasiński, Podnoszenie gabarytów (cz. 1) - techniki podnoszenia samochodów ciężarowych: ocena masy pojazdu, stopnie swobody, środek ciężkości a stabilność, rodzaje równowagi i stabilizacja wspomagająca; str. 22
 • Maciej Piątek, Pożar na wodach śródlądowych - specyfika i problemy akcji gaśniczych na jednostkach pływających, statystyki, zasady współdziałania KSRG z WOPR i szczegółowy zakres zadań stron, wskazówki dla KDR, jak gasić na wodzie; str. 26
nr 2/2022
 • Marek Marzec, Rekordowy rok? - statystyki interwencji PSP w 2021 r. i ich analiza: zaangażowanie ratowników PSP i OSP, rodzaje zagrożeń, ofiary śmiertelne i ranni, wnioski; str. 13
 • Szymon Kokot, LCO2 - przyszłość oczyszczania - obiecujące efekty czyszczenia ubrań specjalnych strażaków przy użyciu nowej technologii, wykorzystującej ciekły dwutlenek węgla (LCO2); str. 16
 • Rafał Podlasiński, Podnoszenie gabarytów (cz. 2) - udzielanie pomocy poszkodowanym uwięzionym pod ciężarówką i dobór oraz kombinacje techniki podnoszenia w zależności od ich ułożenia; str. 20
 • Norbert Tuśnio, Mgła - remedium na olej? - kanadyjskie badania możliwości gaszenia pożarów grupy F (olejów kuchennych) za pomocą mgły wodnej: procedury badawcze, wyniki, warunki skuteczności i wnioski; str. 24
nr 3/2022
 • Tomasz Węsierski, Neutralizatory w ratownictwie chemicznym - problematyczne substancje, optymalne neutralizatory i ich właściwe stosowanie, str. 18
 • Marek Marzec, Marcin Glinka, Jacek Kuskowski, Statystycznie o COVID-19 - jakie zmiany pandemia COVID-19 wprowadziła w funkcjonowaniu PSP, jak wyglądała rejestracja zdarzeń i ich rozkład w czasie i przestrzeni, jakie są refleksje i wnioski; str. 22
 • Rafał Podlasiński, Podnoszenie gabarytów (cz. 3) - technika podnoszenia samochodów ciężarowych za koło i jej warianty; str. 33
nr 4/2022
 • Tomasz Węsierski, X423. To oznacza problemy - grupa chemikaliów wydzielających gazy palne na skutek reakcji z wodą: charakterystyka reaktywności, gaszenie i neutralizacja; str. 20
nr 5/2022
 • Paweł Rochala, Obrazy z oblężonego miasta - jak funkcjonują ukraińskie miasta pod ostrzałem na linii frontu; str. 26
 • Tomasz Węsierski, Łukasz Gwiazdonik, Ciecze polarne vs piany gaśnicze - na jakie efekty gaśnicze możemy liczyć w przypadku pożaru cieczy polarnych, mając do dyspozycji nieprzeznaczone do nich środki pianotwórcze oraz wodę? czy wszystkie ciecze polarne szybko niszczą pianę, a środki alkoholoodporne to zawsze jedyne rozwiązanie?; str. 38
 • Łukasz Dudziński, Kamil Wójtowicz, Wyposażeni profesjonaliści - grupa ratownictwa medycznego (GRmed), czyli poziom zaawansowany ratownictwa medycznego w PSP: jak działa i jaki sprzęt posiada GRMed w województwie lubelskim; str. 42
nr 6/2022
 • Aleksander Kucharczyk, Paweł Kaliński, Bezpiecznie w tunelu - tunele drogowe w Polsce: szczególne zagrożenia, charakterystyczne scenariusza awaryjne i specyfika zabezpieczenia operacyjnego; str. 24
 • Mateusz Piotrowski, Maciej Piątek, Nowe oblicze karty kpp - dlaczego potrzebujemy aktualizacji treści karty kwalifikowanej pierwszej pomocy, odniesienie do zaktualizowanych „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” i skryptu kpp, propozycja zmian i ich uzasadnienie; str. 36
 • Paweł Rochala, Krótki poradnik wojenny - co można zrobić, aby ograniczyć straty wśród ludności cywilnej i jej mienia na wypadek działań wojennych, czyli wskazówki od zawartości plecaka ewakuacyjnego po rozwiązania systemowe; str. 38
nr 7/2022
 • Paweł Rochala, Wojna: władza chroni ludność - jakie efekty osłonowe w trakcie konfliktu zbrojnego mogą dać działania podejmowane przez struktury rządowe i samorządowe, jakie zadania przypadną straży pożarnej; str. 34
 • Szymon Ptak, Mateusz Urbańczyk, Adrian Barasiński, Michał Langner, Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2) - ratownicze ABC, czyli czynności podejmowane podczas akcji gaśniczej krok po kroku; str. 38
 • Michał Łupiński, Hazmat i CBRNE, cz. 2. Radiacja - straż w działaniu - znowelizowana ustawa o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej i główne zapisy dotyczące obszaru PSP - obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.: do czego w przypadku zdarzeń radiacyjnych zobowiązana jest Państwowa Straż Pożarna, jak wygląda dziś system szkoleń dla strażaków JRG i SGRChem w tym obszarze; str. 42
nr 8/2022
 • Paweł Wereski, Hazmat i CBRNE, cz. 3. Czas dekontaminacji - znowelizowane „Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG” z listopada 2021 r. i nowe zadania z obszaru dekontaminacji, jakie zmiany są potrzebne i jak dotychczasowym lukom systemowym zaradzić może specjalistyczny samochód DECON wraz z wyposażeniem; str. 36
 • Paweł Wolny, Niekonwencjonalnie okiełznane - alternatywne rozwiązania w zwalczaniu pożarów metali: badania laboratoryjne i polowe; str. 39
 • Marcin Komorowski, Zagrożenie masowego rażenia - konstrukcja ładunków jądrowych różnego typu, mechanizmy niszczenia wykorzystywane w broni jądrowej; str. 42
nr 9/2022
 • Aleksander Mirowski, Na odsiecz Francji - sierpniowe zapotrzebowanie na wsparcie ratownicze w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności po kilkutygodniowych pożarach francuskich lasów: misja dwóch z sześciu polskich modułów GFFV (Ground Forest Fire Fightingusing Vehicles); str. 12
 • Damian Woszczyna, Inaktywując wirusa. Fumigacja H2O2 - strażacy z SGRChem „Kraków 6” i pracownicy Laboratorium Wirusologicznego Virogenetics zbadali skuteczność metody fumigacji nadtlenkiem wodoru w procesie dezynfekcji przestrzeni po kontakcie z osobach chorymi na COVID-19; str. 16
 • Marcin Kuźmiński, Szymon Kokot, Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! Cz. 1. Historia zarządzania powietrzem -limitowany czas pracy ochrony układu oddechowego jako najistotniejsze ograniczenie działań podczas gaszenia pożarów wewnętrznych: projekt fundacji cfbt; geneza rozwiązań sprzętowych i organizacyjnych chroniących płuca strażaków podczas działań gaśniczych począwszy od XIX w.; str. 19
 • Marek Wyrozębski, Update organizacji działań kpp - koncepcja organizacji działań medycznychzakładająca wprowadzenie trzech ról ratowniczych - wsparcie w usprawnieniu organizacji działań medycznych na miejscu zdarzenia, materiał uzupełniający do zajęć doskonalenia zawodowego dla strażaków-ratowników; str. 22
nr 10/2022
 • Anna Sobótka, Przebiegłość ognia - wyzwaniach pożarów podpowierzchniowych, pracy z wykorzystaniem pojazdów i działaniach w trudno dostępnych miejscach za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz współpracy z francuskimi strażakami w walce z płonącymi lasami w okolicach Hostens w rozmowie z dowódcą operacji bryg. Grzegorzem Borowcem; str. 26
 • Maciej Piątek, Acetylen - zrozumieć procedury - zasady postępowania w interwencjach podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych wydawane przez Komendę Główną PSP i autorska propozycja szkolenia teoretycznego i praktycznego opracowana w JRG 3 Warszawa; str. 31
 • Damian Woszczyna, Inaktywując wirusa. Ozonowanie - strażacy z SGRChem „Kraków 6” i pracownicy Laboratorium Wirusologicznego Virogenetics zbadali skuteczność metody ozonowania w procesie dezynfekcji przestrzeni po kontakcie z osobach chorymi na COVID-19; str. 34
 • Aleksander Mirowski, Współdziałanie otwiera drzwi - dlaczego trzeba ćwiczyć międzynarodowo, czyli refleksje po wrześniowych ćwiczeniach MODEX w Eisenerz w Austrii, jednych z wielu organizowanych w ramach Unijnego Mechanizmy Ochrony Ludności; str. 36
 • Marcin Kuźmiński, Szymon Kokot, Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! Cz. 2. Rozwój zarządzania powietrzem - jak rozwijało się w Polsce podejście do kwestii zarządzania powietrzem podczas korzystania z ochrony układu oddechowego; str. 38
nr 11/2022
 • Tomasz Otłowski, Hazmat i CBRNE, cz. 6. Łączenie kropek - czym jest rozpoznanie B/C w ratownictwie chemicznym i ekologicznym?; str. 21
 • Marcin Kuźmiński, Szymon Kokot, Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! Cz. 3. Powietrze dla rot - ujednolicony system kontroli zużycia powietrza w strefie zadymienia wprowadzony w woj. małopolskim; str. 24               

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2022           
 • Szymon Kokot, Pożar w Grenfell Tower - refleksja (cz. 1) - podcast BBC „Dochodzenie w sprawie Grenfell Tower”, czyli co przez lata prowadziło do tragedii: odc. 178 - perspektywa z zeznań trzech szefów London Fire Brigade; str. 39
 • Paweł Wolny, Prewencja po norwesku - badania nad bezpieczeństwem pożarowym prowadzone przez instytucje norweskie, historia prac nad jego zwiększaniem w skali kraju, historia przepisów przeciwpożarowych, wnioski na przyszłość; str. 42
 • Sławomir Kukfisz, Artur Luzar, Hybrydowo o zabytkach - kolejna edycja krakowskiej międzynarodowej konferencji naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki; str. 46
nr 2/2022
 • Szymon Kokot, Pożar w Grenfell Tower - refleksja (cz. 2) - podcast BBC „Dochodzenie w sprawie Grenfell Tower”, czyli co przez lata prowadziło do tragedii: odc. 179 - zeznają przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w budownictwie: Building Research Establishment, National House Building Council, Department for Communities and Local Government, Centre for Windows and Cladding Technology, Local Authority Building Control i in.; str. 27
 • Paweł Wolny, Listy kontrolne - opracowanie i błędy - metody indeksowania ryzyka pożarowego (FRI), czyli heurystyczne modele bezpieczeństwa pożarowego: proste dla praktyka; str. 40
nr 3/2022
 • Szymon Kokot, Pożar w Grenfell Tower - refleksja (cz. 3) - raport z pierwszej i drugiej fazy dochodzenia, końcowe konkluzje; str. 36
nr 9/2022
 • Jacek Roguski, Krzysztof Cygańczuk, Tymczasowo, ale bezpiecznie - tymczasowe budynki mieszkalne dla ludności opuszczających swoje miejsce zamieszkania na skutek konfliktów zbrojnych i innych katastrof: nowe koncepcje - wady i zalety; str. 26
 • Marek Wyrozębski, Alternatywne formy ewakuacji - nowe koncepcje awaryjnego opuszczania wysokościowców; str. 28
nr 11/2022
 • Paweł Wolny, Psychologia w ewakuacji - czynnik ludzki i irracjonalne zachowania a przepływ osób, czyli jak wykorzystać badania behawioralne w modelach makroskalowych; str. 36

ORGANIZACJA

nr 1/2022
 • Marta Giziewicz, To już nie pieskie życie - psy ratownicze w PSP: specjalności ratownicze, przepisy dotyczące opieki i koszty utrzymania, zasady psiej emerytury; str. 18
nr 4/2022
 • Jarosław Banach, Etykieta po liftingu - ceremoniał pożarniczy po ostatnich zmianach w pigułce; str. 34
nr 5/2022
 • AS, Uroczysta trzydziestka - centralne obchody Dnia Strażaka 2022: w roku 30-lecia PSP i po dwuletniej pandemicznej przerwie; str. 8
 • Krzysztof Tomczak, Osobliwości podatkowe - podatek majątkowy w Państwowej Straży Pożarnej; str. 54
nr 8/2022
 • Anna Łańduch, Nowe wyróżnienie SGSP. Pierwszy doktor honoris causa - sylwetka prof. Melanii Pofit-Szczepańskiej oraz wykład okolicznościowy wygłoszony przez nią na uroczystości wręczenia tytułu; str, 8
nr 11/2022
 • Norbert Tuśnio, Wojciech Wróblewski, Cyberbezpieczeństwo w straży pożarnej - zalecenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w systemach ochrony przeciwpożarowej, charakterystyczne zagrożenia; str. 32

SZTANDAR I PAMIĘĆ

nr 7/2022
 • Anna Sobótka, Ojczyzna wam dziękuje - 1 lipca 2022 r., uroczystość pożegnania dotychczasowego sztandaru Komendy Głównej PSP i przyjęcia nowego; str. 4
 • Marta Giziewicz, Kunszt i tradycja - o warsztacie rzemiosła hafciarskiego i o tym, jak powstawał nowy sztandar Komendy Głównej PSP opowiada Anna Grzelak-Bulińska z Pracowni Haftów Artystycznych; str. 6
 • Anna Sobótka, Ojczyzna wam dziękuje - 1 lipca 2022 r., uroczyste odsłonięcie w siedzibie Komendy Głównej PSP Ściany Pamięci, poświęconej strażakom PSP i OSP, którzy ponieśli śmierć w czasie ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych od 1950 r. do dziś; str. 7

SZKOLENIE

nr 1/2022
 • Włodzimierz Wątor, PROMIENiem w skażenie - kurs „Podstawy użytkowania systemu informatycznego PROMIEŃ dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania” w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych RP: co potrafi system; str. 21
nr 9/2022
 • Anna Kubicka, Dobry lider na trudne czasy - jakich nowych kompetencji i umiejętności wymagają od kadry dowódczo-kierowniczej obecne czasy - refleksje po czasie pandemii i w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej; str. 40
nr 10/2022
 • Mariusz Feltynowski, Uczelnia przyszłości - kategoria naukowa A++, znak jakości „Uczelnia Liderów” - co przesądza o tak dobrych wynikach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w procedurach ewaluacyjnych i rankingach: nauka, dydaktyka, projekty międzynarodowe, inwestycje wieloletnie; str. 22 

PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI

nr 9/2022
 • Artur Wąs, Pobieranie próbek CBRN - instrukcja poboru próbek dla funkcjonariuszy PSP pełniących służbę w jednostkach specjalistycznych ratownictwa chemiczno-ekologicznego; str. 32
 • Konrad Lisowski, Techniczno-medyczny algorytm - jak na podstawie powypadkowego ułożenia pojazdu przewidzieć stan poszkodowanego oraz konieczność wydobycia z niego ofiary lub jej brak propozycja autorskiej procedury postępowania w przypadku ofiar wypadków; str. 34
nr 10/2022
 • Łukasz Bednarczyk, Fotowoltaika pod lupą - statystyki zdarzeń, w których system PV stanowił bezpośrednią przyczynę powstania zagrożenia lub wpłynął negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania obiektu - na podstawie ankiety przeprowadzonej w grupie strażaków KSRG biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w przypadku zagrożenia pożarowego stwarzanego przez instalację PV na początku 2022 r.; str. 42

OBLICZA RATOWNICTWA

nr 5/2022

 • Łukasz Szewczyk, Portret PRM - system Państwowego Ratownictwa Medycznego: jak jest zorganizowany, jak funkcjonuje na tle innych podobnych i systemów za granicą, jak przebiega jego współpraca z PSP ?; str. 44
nr 7/2022
 • Łukasz Szewczyk, Pomoc z góry - najmłodsza dziedzina w systemie ratowniczym kraju, czyli Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego - ASAR: struktura, siły i środki w służbie, ASAR w liczbach; str. 46
nr 9/2022
 • Łukasz Szewczyk, Na ratunek pod ziemią - jak zorganizowane jest i jak funkcjonuje ratownictwo górnicze; str. 37
nr 11/2022
 • Łukasz Szewczyk, Służba i flota - ratownictwo morskie: historia, organizacja, statystyki; str. 28

ŚWIAT KATASTROF

nr 2/2022
 • Przemysław Klimczak, Maria Lewandowska, Julia Mazurkiewicz, Łukasz Szelka, Tragedia pod ziemią - wybuch metanu w kopalni Upper Big Branch w Montcoal (Zachodnia Wirginia), śmierć 29 z 31 górników na zmianie: czy był to wybuch do uniknięcia? - zmiany w amerykańskich standardach bezpieczeństwa, przepisach i dobrych praktykach, porównanie akcji ratowniczych w Montcoal i Rudzie Śląskiej; str. 54
nr 3/2022
 • Wiktoria Gos, Weronika Gwis, Agata Frątczak, Paweł Wolny, (Nie)słodka historia - 7 lutego 2008 r., serii potężnych wybuchów wywołanych pyłem cukrowym na terenie fabryki Imperial Sugar Company Port Wentworth w Georgii (USA): akcja ratownicza, śledztwo i działania podjęte po katastrofie przez OSHA (amerykańską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy); str. 43
nr 4/2022           
 • Wioletta Skalska, Monika Sobańska, Łukasz Szelka, Paweł Wolny, Wyzysk ponad bezpieczeństwo - tragiczne pożary w przemyśle tekstylnym w Bangladeszu: kompleks zakładów Rana Plaza w Szabharze (24 kwietnia 2013 r.) i fabryka Tazreen Fashion w Ashulia (24 listopada 2012 r.): przyczyny zdarzeń, obowiązujące wówczas przepisy i ich późniejsze zmiany - czy przyniosły poprawę bezpieczeństwa?; str. 37
nr 5/2022          
 • Aleksandra Radlak, Ogień na wodzie - pożar 200-metrowego samochodowca Felicity Ace pobliżu wyspy Terceira na Azorach (10 lutego 2022 r.) i promu Euroferry Olympia na Morzu Jońskim (18 lutego 2022 r.); str. 50
nr 8/2022           
 • Aleksandra Radlak, Jak spłonął raj - pożar, który zaczął się na zboczach gór Sierra Nevada niedaleko miasteczka Paradise (8 listopada 2018 r.) i okazał największą akcją gaśniczą w Kalifornii, wymagającą zaangażowania 6000 strażaków i sprowadzenia sprzętu gaśniczego z 17 stanów; str. 30
nr 9/2022           
 • Aleksandra Radlak, Rosja płonie - wiosenne pożary lasów we wschodnich i południowych regionach Federacji Rosyjskiej i tajemnicze pożary strategicznych obiektów: jakie siły zaangażowane są w akcję gaśniczą w obliczu zaangażowania wojennego Rosji w Ukrainie; str. 44
nr 10/2022         
 • Norbert Tuśnio, (Nie)wybuchowy transport - czy na pewno operacja przewożenia przemysłowych materiałów wybuchowych jest aż tak niebezpieczna? przykłady dobrych praktyk z USA (wynik wspólnych wysiłków rządu i pracowników przemysłu chemicznego), analiza wybranych wypadków związanych z transportem materiałów wybuchowych i azotanu amonu w innych krajach: co zawiodło?; str. 44

ZDERZENIE Z NATURĄ

nr 2/2022
 • Ariadna Koniuch, Lawiny śnieżne - czynniki i mechanizmy warunkujące powstawanie lawin, stopnie zagrożenia lawinowego, aktywne i pasywne rozwiązania w przeciwdziałaniu ich skutkom; str. 44
nr 4/2022
 • Ariadna Koniuch, Wiatr. Wichura. Trąba powietrzna - co sprzyja powstawaniu silnych wiatrów, ich rodzaje, zagrożenie wichurami i trąbami powietrznymi w Polsce, ABC bezpiecznych zachowań w razie wystąpienia silnego wiatru; str. 40
nr 6/2022           
 • Ariadna Koniuch, Nadchodzi lato, czas Peruna - czym jest burza i jak dochodzi do powstawania tego zjawiska, gdzie na Ziemi panują najlepsze warunki do powstawania burz, jak przedstawia się ich statystyka w Polsce, burze a zmiany klimatu; str. 44
nr 8/2022           
 • Ariadna Koniuch, Susze - definicja suszy, czynniki warunkujące powstanie tego zjawiska, typowe okresy suszy w Polsce, ich różne fazy i konsekwencje, czy w związku ze zmianami klimatu susza stanie się normą?; str. 46
nr 11/2022         
 • Ariadna Koniuch, Zmiany klimatu = powodzie - powodzie rzeczne vs powodzie błyskawiczne, wezbrania sztormowe i inne rodzaje podtopień, intensyfikowane przez zachodzące zmiany klimatyczne; str. 42

PSYCHOLOGIA

nr 1/2022
 • Marta Lwowska, Być jak dyżurni SK - presja, wyzwania i stresory związane z pracą w stanowisku kierowania versus umiejętności i cechy potrzebne na tym stanowisku; str. 48

ZDROWIE

nr 3/2022           
 • Szymon Kokot, Strefy czyste i brudne w JRG - rozporządzenie MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP: ważne zasady i dobre praktyki; str. 46
nr 5/2022           
 • Szymon Kokot, O raku w straży pożarnej (cz. 2) - konferencja Fundacji cfbt.pl: mówienie kolejnej części prelekcji (niemieckie osiągnięcia w sferze profilaktyki nowotworowej w straży pożarnej, technologie wspierające ochronę strażaków przed czynnikami kancerogennymi; str. 46

PORADNIK ZER

nr 10/2022         
 • Teresa Kozoń-Konter, Nowelizacja ustawy emerytalnej - czego dotyczą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) funkcjonariuszy (...) Państwowej Straży Pożarnej (...) oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1115).; str. 41

SPORT I REKREACJA

nr 9/2022           
 • Szymon Ławecki, Długo wyczekiwany sukces - 17. Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF; str. 42

Z ARCHIWUM XXX- LECIA PSP (na łamach PP)

nr 1/2022           
 • Anna Sobótka, Aleksandra Radlak, Apokalipsa na jeziorach - 21 sierpnia 2007 r., biały szkwał na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich: 100 wywróconych i 15 zatopionych jednostek, współpraca WOPR, PSP i SAR, działania poszukiwawcze i użyte środki techniczne (sonary); str. 65
 • Anna Sobótka, Aleksandra Radlak, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2007-2008; str. 65
nr 2/2022           
 • Anna Sobótka, Rozpacz wśród płomieni - 13 kwietnia 2009 r., tragiczny pożar w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim: śmierć 23 osób, działania gaśnicze i szukanie wyjaśnień przyczyn tragedii; str. 74
 • Marta Giziewicz, Polska pod wodą. 2010 - anomalie pogodowe, przerwane wały powodziowe, ograniczenia komunikacyjne, niedostatki sprzętowe i brawura mieszkańców obszarów dotkniętych klęską żywiołową - w jakich miejscach była groźniejsza nawet od powodzi tysiąclecia?; str. 77
 • Marta Giziewicz, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2009-2010; str. 79
nr 3/2022           
 • Anna Sobótka, Śmiercionośne zderzenie - w 10 lat po tragicznym zderzeniu czołowym pociągów w Szczekocinach (3 marca 2011 r.): wspólne działania strażaków i służb medycznych, ocena podjętych decyzji; str. 81
 • Aleksandra Radlak, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2011-2012; str. 85
nr 4/2022           
 • Aleksandra Radlak, Widzę wielki płomień - 14 listopada 2013 r.: katastrofa podczas budowy nowej nitki gazociągu w Jankowie Przygodzki: pożar strumieniowy, wybrana technika gaszenia oraz skutki zdarzenia i wyniki dochodzenia przyczyn; str. 89
 • MarS, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2013-2014; str. 93
nr 5/2022           
 • Anna Łańduch, Spłonął most, Warszawa stanęła - 14 lutego 2015 r.: pożar mostu Łazienkowskiego w stolicy: jak doszło do zdarzenia, na czym polegały trudności, które napotkała akcja gaśnicza; str. 97
 • Anna Łańduch, Gazoport - … w Świnoujściu oddany do użytku w 2016 r.: skala zagrożeń i szyte na miarę zabezpieczenia przeciwpożarowe; str. 99
 • Marta Giziewicz, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2015-2016; str. 101
nr 6/2022           
 • Aleksandra Radlak, Kamienice w gruzach - 8 kwietnia 2017 r. - eksplozja w kamienicy przy ul. bp. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach, jedna z najtragiczniejszych katastrof budowlanych na przestrzeni dekad, 24 maja 2017 r. - zawalenie się pionu niemal 120-letniej kamienicy przy ul. Lubartowskiej w Lublinie; str. 105
 • Aleksandra Radlak, Bez wyjścia - 4 stycznia 2019 r.- śmierć pięciu gimnazjalistek w pożarze w koszalińskim escape roomie, późniejsza ogólnokrajowa akcja kontrolna w escape roomach i nowelizacja rozporządzenia z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków; str. 107
 • Aleksandra Radlak, Zabezpieczenie COP24 - Sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) i 14. sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) katowickim Spodku; str. 108
 • Anna Łańduch, Anna Sobótka, Flesz Przeglądu - nowinki, którymi żył świat pożarniczy w latach 2017-2019; str. 110
nr 7/2022           
 • Stanisław Rybicki, Kadry w 30-leciu PSP - jak przez lata powstawania i rozwoju PSP przeobrażała się struktura zatrudnienia, udział reprezentantów poszczególnych korpusów w ogóle funkcjonariuszy, poziom wykształcenia, wiek, staż służby i wysokość uposażenia strażaków; str. 113

JUBILEUSZOWE ECHA

nr 1/2022           
 • Marta Giziewicz, Niewiasty dzielne - kobiety na łamach PP: strażaczki, autorki, redaktorki w krótkiej migawce; str. 46
nr 4/2022           
 • Marta Giziewicz, Reorganizacja według Tuliszkowskiego - opublikowana w PP krótka seria artykułów autorstwa Józefa Tuliszkowskiego poświęcona reorganizacji Straży Ogniowej stolicy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.; str. 49
nr 5/2022           
 • Anna Sobótka, O sobie samym - Dzień Strażaka na łamach PP w epoce PRL; str. 3
nr 6/2022           
 • Marta Giziewicz, Pożar w drodze na Księżyc - eksplozja w zbiorniku z ciekłym tlenem na pokładzie Apollo 13, kwiecień 1970 r. i jej przyczyny; str. 41
nr 7/2022           
 • Aleksandra Radlak, Świadoma dyscyplina - dyskusje o motywacji w służbie toczące się na łamach PP na przełomie lat 70. i 80. XX w.; str. 45
nr 8/2022           
 • Marta Giziewicz, Wielka woda - o powodzi tysiąclecia 1997 r.; str. 29
nr 9/2022           
 • Marta Giziewicz, Uczą respektu do ognia - filmy o tematyce pożarowej opisywane na łamach PP; str. 43
nr 10/2022         
 • Marta Giziewicz, Przeglądzik - stałe rubryki goszczące na łamach PP; str. 47
nr 11/2022         
 • Marta Giziewicz, „Fajermański” dodatek - „Pożarniczy Przegląd Historyczny” i Kwartalnik Klubu Miłośników Historii; str. 45

W REMIZIE

nr 11/2022         
 • Elżbieta Przyłuska, 100 lat minęło - stulecie istnienia OSP w Długiej Kościelnej; str. 46

POŻARY FILMOWE

nr 1/2022           
 • Paweł Rochala, Okręt (1981); str. 51
nr 2/2022           
 • Paweł Rochala, Drezno (2006), czyli niemiecki Popielec po angielsku; str. 51
nr 3/2022           
 • Paweł Rochala, Pożegnanie z Afryką (1985); str. 39
nr 4/2022           
 • Paweł Rochala, Barany (2020); str. 46
nr 5/2022           
 • Paweł Rochala, Ognisty podmuch (1991); str. 47
nr 8/2022           
 • Paweł Rochala, Tylko dla odważnych (2017); str. 33
nr 9/2022           
 • Paweł Rochala, Ci, którzy życzą mi śmierci (2021); str. 48
nr 10/2022         
 • Paweł Rochala, Niezgaszalni (2022); str. 48

ZA GRANICĄ

nr 2/2022           
 • Aleksandra Radlak, 2021: koszmarny rok dla Ameryki - śmiercionośna superkomórka burzowa i zniszczenia będące owocem grudniowych trąb powietrznych w czterech stanach USA: akcja ratunkowa, kluczowe zalecania Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) w przypadku tornada, zalecane działania ochronne; str. 48
nr 8/2022           
 • Tomasz Traciłowski, Czarny Jastrząb w Szwajcarii - 24 lipca 2022 r., pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria - polska misja ratownicza w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, współpraca strażaków i policjantów na pokładzie policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk; str. 12
nr 11/2022         
 • Paweł Rochala, Cios w most - jak skonstruowany był most Krymski, jakie miał znaczenie militarne, jak siły rosyjskie chroniły go przed atakami i jak doszło do jego zniszczenia 8 października 2022 r.; str. 14
 • Aleksandra Radlak, Co się mówi o wybuchu - eksplozja mostu Krymskiego, kluczowego szlaku zaopatrzenia dla sił rosyjskich na terenie Ukrainy: doniesienia mediów, konsekwencje gospodarcze i odwet sił rosyjskich; str. 17
 • Aleksandra Radlak, Pożegnanie królowej - zabezpieczenie oficjalnych państwowych uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II, udział straży pożarnej, służby w liczbach; str. 18

HISTORIE I TRADYCJE

nr 1/2022
 •  Ewa Chrzanowska, W mieście strażackiej wieży - historia ruchu strażackiego i 70 lat zawodowej straży pożarnej w Zgierzu, uroczyste obchody jubileuszu; str. 56
 •  Mirosław Wawrzyński, Józef Troetzer - szkic do biografii - przypomnienie postaci fabrykanta inż. Józefa Troetzera (1866-1937), zasłużonego dla polskiego przemysłu metalowego, straży ogniowych i historii społecznej; str. 58
nr 2/2022           
 • Maciej Sawoni, Nowojorska hekatomba - unikalna karta pocztowa wydana w 1903 r. w USA: portowy oddział nowojorskiej straży pożarnej oraz parowy statek pasażerski „General Slocum” - historia późniejszego tragicznego pożaru na jego pokładzie (15 czerwca 1904 r.) ; str. 57
nr 3/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Zmyślna baba ogniowa - tłumice w straży pożarnej: od XIX w. do dziś; str. 50
nr 4/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Palenisko - zabezpieczanie otwartego ognia w domostwach od czasów najdawniejszych po XIX w., pożary kuchenne; str. 50
nr 5/2022           
 • Mirosław Wawrzyński, Od pożaru do katastrofy - tragiczny wypadek kolejowy w Pruszkowie, będący konsekwencją pożaru Dworca Głównego w Warszawie: 7 czerwca 1939 r.; str. 58
nr 6/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Zamkowa dymna izba - jakie zagrożenia pożarowe czyhały w średniowiecznych kuchniach zamkowych i jak próbowano unikać wówczas pożaru; str. 50
nr 7/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Średniowieczny komin - w jaki sposób w wiekach średnich odprowadzano dym z palenisk w budynkach i czy tożsame rozwiązania stosowano w domach przedstawicieli różnych warstw społecznych?; str. 50
nr 8/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Strażackie nazwy własne - o przypadkach nadawania nazw własnych sprzętowu pożarniczemu i ich prawdopodobnych motywacjach w rozmowie z Tomaszem Szczerbickim - autorem wielu publikacji z dziedziny motoryzacji i militariów; str. 50
nr 9/2022           
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Pożar w podziemiu - akcja ratownicza po pożarze w kopalni Gotthard w Orzegowie (13 lutego 1932 r.); str. 50
nr 10/2022         
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Kiedy znów wybuchnie wojna? - polska straż pożarna i jej działania w niepewnej sytuacji polityczne przed wybuchem II wojny światowej; str. 49
nr 11/2022         
 • Danuta Janakiewicz-Oleksy, Koń na wagę złota - dyskusja o roli koni w straży pożarnej od XIX w. aż do lat 70. ubiegłego stulecia; str. 50

PISZĄ ZA GRANICĄ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych

nr 1/2022 - str. 60

nr 2/2022 - str. 60

nr 3/2022 - str. 52

nr 4/2022 - str. 52

nr 5/2022 - str. 60

nr 6/2022 - str. 52

nr 7/2022 - str. 52

nr 8/2022 - str. 52

nr 9/2022 - str. 52

nr 10/2022 - str. 52

nr 11/2022 - str. 52

GORĄCE PYTANIA

nr 1/2022           
 • Jakie prawa przysługują oczekującym dziecka funkcjonariuszkom PSP - w ciąży i po porodzie? - ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie zadanie w PP 12/2021, odpowiada mł. kpt. dr Damian Witczak z Biura Prawnego Komendy Głównej PSP; str. 62
nr 2/2022           
 • Co mówią przepisy dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kW) i kiedy należy zawiadamiać Państwową Straż Pożarną o zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych na swoim budynku? - odpowiada st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP; str. 62
nr 3/2022           
 • Droga pożarowa w przypadku budynku mieszkalnego - odpowiada st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP; str. 54
nr 4/2022           
 • Jak radzić sobie w obliczu lęku, paniki i przygnębienia spowodowanych rzeczywistością pandemii działań wojennych - radzi mł. bryg. Anna Kubicka z Biura Edukacji KG PSP, psycholog i psychoterapeuta osób dorosłych, dzieci i młodzieży; str. 54
nr 5/2022           
 • Jak zdobyć kwalifikacje w zawodzie strażak (szkolenie zawodowe w ramach systemu edukacji pożarniczej) - odpowiada st. bryg. Marceli Sobol, zastępca dyrektora w Biurze Edukacji KG PSP; str. 62
nr 6/2022           
 • Jak powinny być naliczane godziny pełnienia służby, gdy realizowane zadania są bezpośrednio związane z pomocą dla uchodźców napływających z objętej wojną Ukrainy - odpowiada Stanisław Rybicki z Biura Kadr Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; str. 54
nr 7/2022           
 • Czy konieczne jest dostosowywanie istniejących budynków do nowych przepisów przeciwpożarowych, czyli czy przepisy przeciwpożarowe działają wstecz? - odpowiada st. bryg. Ariadna Koniuch z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP; str. 54
nr 8/2022           
 • Na jakich zasadach może przejść do PSP funkcjonariusz innej formacji mundurowej, czy do wysługi lat w PSP zalicza się wówczas okres dotychczasowej służby? Jak wygląda możliwość powrotu do PSP z emerytury - czy nadal można korzystać ze stopnia, czy konieczne jest odbycie 3-letniej służby przygotowawczej? - odpowiedzi udziela Stanisław Rybicki z Biura Kadr Komendy Głównej PSP; str. 54
nr 9/2022           
 • Czy strażakowi zajmującemu kwaterę tymczasową dłużej niż przez 5 lat wypłaca się równoważnik, czy należy poczekać na złożenie stosownego oświadczenia mieszkaniowego - odpowiada kpt. Dominik Kabat z Biura Logistyki w Komendy Głównej PSP ; str. 54
nr 10/2022         
 • Jak przedstawiają się przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla budynków szkół i przedszkoli, w szczególności w zakresie warunków ewakuacji oraz wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe? - odpowiada st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP; str. 54
nr 11/2022         
 • Jakie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej stoją przed właścicielem budynku - odpowiada st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; str. 54

PO GODZINACH

nr 1/2022           
 • Emilia Klim, O strażaku, który został fryzjerem - Krzysztof Osak i jego kariera po zakończeniu pracy w podziale bojowym: wrocławski salon Hair&Beauty; str. 54
nr 7/2022           
 • Piotr Jóźwiak, Perła street artu w JRG - mural Hiszpana Franza Campoya w budynku JRG 3 KM PSP w Łodzi; str. 49
nr 11/2022         
 • Anna Sobótka, Pasja nigdy nie zagaśnie - asp. Jacek Lipski „Lipen”, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie - rapuje o straży pożarnej i nie tylko; str. 48

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

nr 6/2022           
 • Stanisław Ręcławowicz, Wspomnienie o gen. poż. Andrzeju Stefanowskim; str. 47
nr 9/2022           
 • Stanisław Sowa, Wspomnienie o Krzysztofie - sylwetka Krzysztofa Zamysłowskiego, współtwórcy „Instrukcji w sprawie wychowania fizycznego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”, sędziego sportu pożarniczego światowej klasy; str. 47

 

 

do góry