• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2013

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2013

W OGNIU PYTAŃW OGNIU PYTAŃ

nr 1/2013

 • Anna Łańduch, „Nie jest najlepiej” – o strategicznych problemach i codziennej działalności pionu prewencji w Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z Pawłem Janikiem, dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej PSP; str. 8

nr 2/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Siła i słabość” – o objawach wypalenia zawodowego i sposobach na jego uniknięcie: rozmowa z dr. n. med. Mariolą Kosowicz, psychologiem klinicznym i psychoterapeutą; str. 6

nr 3/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Świadomy wysiłek” – duże obciążenia fizyczne związane z pracą strażaka i ich konsekwencje zdrowotne, dobry i źle dobrany trening i kondycja fizyczna związana z wiekiem: rozmowa z Katarzyną Wesołowską, magistrem fizjoterapii, doktorantką w zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; str. 6

nr 4/2013

 • Bogdan Romanowski, „Pakt Dawida z Goliatem” – wystawa EDURA 2013 jako EDURA Powered by INTERSCHUTZ, czyli o współpracy Fundacji EDURA z gigantem w świecie targów pożarnictwa i ratownictwa oraz działalności Fundacji w rozmowie z jej prezesem Januszem Jędrzejczykiem; str. 6

nr 5/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Nic bez zasad” – rozmowa ze st. bryg. dr. inż. Witoldem Rewersem, komendantem miejskim PSP w Poznaniu: potencjał ratowniczy poznańskiej straży, model zarządzania kadrami, kultywowanie tradycji i plany do realizacji na najbliższe lata; str. 8

nr 6/2013

 • Bogdan Romanowski, „Służba w sercu” – rozmowa z przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w 20. rocznicę powstania związku: geneza powstania, najważniejsze daty w 20-leciu działalności; str. 8

nr 7/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Tacy system, jacy fachowcy” – o ludziach jako podstawie i największym potencjale systemu ratowniczego i o tym, co przeszkadza w budowaniu tego systemu w rozmowie z prof. Jerzym Koniecznym z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; str. 6

nr 8/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Nie stoimy w miejscu” – inżynieria budowlana od kulis, czyli jakich problemów w sferze budownictwa dotykają na co dzień eksperci Instytutu Techniki Budowlanej w rozmowie z dyrektorem Instytutu, dr. inż. Janem Bobrowiczem; str. 6

nr 9/2013

 • Anna Łańduch, „Wizje na drogi” – rozmowa z Andrzejem Wojciechowskim, dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego: jak dążyć do „wizji zero”, czyli braku ofiar śmiertelnych na drogach – projekty realizowane w Instytucie, diagnozy i pomysły; str. 6

nr 10/2013

 • Bogdan Romanowski, „Szukam racjonalnych rozwiązań” – o osobistych związkach ze strażą pożarną, bieżących problemach polskiego pożarnictwa widzianych z rządowej perspektywy, nowych ustawach i widokach na przyszłość PSP mówi Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: str. 4

nr 11/2013

 • Anna Łańduch, „Moda na bezpieczeństwo” – rozmowa z Maliną Wieczorek, właścicielką agencji marketingu społecznego, autorką nagrodzonych kampanii: jak skutecznie konstruować przekaz kampanii społecznych związanych z ochroną przeciwpożarową; str. 8

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 2/2013

 • Paweł Motyka, „Akcja skazana na sukces” – awaria wyciągu narciarskiego w Krynicy-Zdroju: procedury działań wypracowane przez krynickich strażaków; str. 8

nr 3/2013

 • Piotr Dzięcielak, Marek Kryszak, „Manewry z gazem w tle” – ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno; str. 32
 • Monika Krajewska, „Czworonożna KPP” – co robić, gdy obrażenia na terenie akcji odniesie uczestniczący w działaniach pies: najczęstsze urazy, zasady postępowania ratowniczego; str. 35
 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 3)” – pożary poddaszy; str. 38
 • Paweł Motyka, „Strażaccy ratownicy” – współpraca pogotowia ratunkowego i straży pożarnej w przypadku kolizji i wypadków drogowych, przenikanie się zadań: doświadczenia z Sądecczyzny; str. 42

nr 4/2013

 • Monika Krajewska, „Miedziowi ratownicy” system ratownictwa górniczo-hutniczego działający na terenie KGHM Polska Miedź SA: podział kompetencji między jednostkami straży pożarnej i ratownictwa górniczego, ratownicy zawodowi i ochotnicy, szkolenie, profilaktyka; str. 10
 • Paweł Frątczak, „Strażnicy ognia i ich wyposażenie” – sprzęt w dyspozycji strażaków KGHM Polska Miedź SA; str. 13
 • Katarzyna Borysiuk-Czapla, Magdalena Skrzypczak, „Kosmos kontra Czelabińsk”: deszcz meteorów i zupełnie nowe wyzwanie dla służb ratowniczych i obrony cywilnej – jakie są wnioski z tych doświadczeń; str. 16

nr 5/2013

 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 4)” – czego spodziewać się po budynkach średniowysokich; str. 22
 • Tomasz Sawicki, „Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach o pożary”; str. 28
 • Jarosław Zarzycki, „Odchudzone pasy” – pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowych: nowe zasady wyznaczania i utrzymania; str. 32

nr 6/2013

 • Paweł Motyka, „Supermarket w płomieniach” – 24 kwietnia 2013 r., Nowy Sącz, supermarket Real, pożar na zapleczu: akcja, straty, przyczyny, wnioski dla strażaków i personelu; str. 13
 • Dariusz Buła, „Co zawiodło?” – pożar w lubańskim zakładzie IMKA, produkującym chusteczki higieniczne: substancje niebezpieczne na terenie zakładu, podział na strefy pożarowe, jakie zabezpieczenia zawiodły, jak przebiegała akcja; str. 14
 • Konrad Leszczuk, „Cena ciszy” – pożar dyskoteki Kiss w brazylijskim Santa Maria: okoliczności powstania pożaru, dramatyczny wymiar strat, to ponosi winę za tragiczny przebieg tego zdarzenia; str. 18
 • Mariusz Feltynowski, Michał Langner, „Powrót do Nibylandii” – ćwiczenia europejskich średnich i ciężkich GPR na poligonie Wojsk Lądowych koło Żagania: z perspektywy uczestników i organizatorów; str. 22
 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 5)” – czego spodziewać się po budynkach średniowysokich (cd.); str. 26
 • Przemysław Osiński, „Opaska zaciskowa” – nowe narzędzie w zestawie PSP R-1: jak i kiedy go użyć, by pomóc, a nie zaszkodzić; str. 14
 • „Głos w sprawie ESE” – stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej – w nawiązaniu do art. „Od groma ochrony!” (PP 2/2013) i komentarza do niego (PP 4/2013) r.; str. 30

nr 7/2013

 • Barbara Maria Deja, „Konstrukcja budowlana versus pożar” – jak analizować oddziaływania na konstrukcje budowlane w warunkach pożaru wewnętrznego, jak oceniać odporność ogniową konstrukcji z betonu; str. 10
 • Marek Łukomski, „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych” – … czyli zasady jej ustalania, oceny, badań i doboru zabezpieczeń ogniochronnych; str. 14
 • Damian Saleta, „Podpatrywanie pożaru” – unikatowe badania nad przebiegiem pożaru w mieszkaniu rozszczelnionym i doszczelnionym: skala rzeczywista, budynek miejszkalny przeznaczony do rozbiórki, Bytom; str. 16
 • Shan Raffel (tłum. Szymon Kokot-Góra), „Bądź bezpieczny, myśl B-SAHF” – rozpoznanie warunków pożarowych przez umiejętne czytanie oznak rozwoju pożaru (B(uilding) – S(moke) A(ir) H(eat) F(lame); str. 20
 • John McDonough (tłum. Szymon Kokot-Góra), „Rozwój pożaru a zachowanie strażaka” – jak podejmować decyzje taktyczne zdeterminowane przez warunki pożarowe, nie zaś czynniki ludzkie, czyli wewnętrzny priorytet niesienia pomocy ofiarom; str. 23
 • Szymon Kokot-Góra, „Standardy szkolenia i rzeczywistość” – Compartment Fire Behaviour Training – standard w wielu krajach, czy możliwe do wprowadzenia w polskim systemie szkolenia strażaków-ratowników?; str. 26
 • Maciej Maczkowski, „Na żywo z żywiołem” – jak nauczyć strażaka dostrzegać zmiany w dynamice pożaru: o szkoleniach CFBT i kontenerach (komorach ogniowych) stosowanych podczas szkoleń w PSP; str. 30
 • Szymon Kokot-Góra, „Praktycznie o CFBT” – warsztaty „Gaszenie pożarów wewnętrznych” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, w roli wykładowców – eksperci w dziedzinie Compartment Fire Behaviour Training; str. 34

nr 8/2013

 • Paweł Frątczak, Anna Sakowska, „Hala legła w gruzach” – katastrofa budowlana nieużytkowanego budynku poprzemysłowego w Toruniu – kolejna w serii: akcja ratownicza na gruzowisku; str. 10
 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 6)” – budynki wysokie; str. 13
 • Przemysław Osiński, „Udrażnianie dróg oddechowych” – przyczyny niedrożności i jej objawy, postępowanie ratownicze krok po kroku; str. 18

nr 9/2013

 • Lech Lewandowski, „Lekcja w realu” – autostradowy pat, czyli doświadczenia i wnioski z działań ratowniczych po lipcowej katastrofie drogowej na autostradzie A4 Wrocław – Opole; str. 10
 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 7)” – istotne czynniki: czas wzniesienia i technologia wykonania bloku; str. 14
 • Jerzy Ranecki, „Ekologicznie na Warcie”– skażenie rzeki olejem: relacja z poznańskich manewrów, ramowe zasady postępowania podczas rozlewów olejowych na rzekach; str. 19
 • Radosław Czapla, „Katastrofy, które zmieniły świat. Cyjankowe rzeki Rumunii” – wyciek ze zbiornika osadowego kopalni Aurul SA Baia Mare w 2000 r.: jak do niego doszło, tło polityczno-gospodarcze działalności spółki i postępowania ratowniczego po katastrofie i świat po Baia Mare, czyli jak zmieniły się globalnie procedury ochrony środowiska regulujące funkcjonowanie przemysłu górniczego; str. 22

nr 10/2013

 • Aleksander Kucharczyk, „Pożary obiektów sakralnych. Studium przypadku pożaru pw. św. Józefa w Oławie”; str. 14
 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 8)” – budynki wysokościowe; str. 18
 • Dariusz Olcen, „Towary niebezpieczne w transporcie drogowym” – załączniki do umowy ADR: wiedza niezbędna strażakowi; str. 24

nr 11/2013

 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 9)” – drogi ewakuacyjne i ewakuacja ludzi; str. 38
 • Mariusz Konieczny, „Łódzka inwestycja w przyszłość” – szkolenie praktyczne dla dowódców PSP wszystkich szczebli; str. 43

nr 12/2013

 • Sławomir Babuśka, „Przygotowani na autostrady?” – praktyczne przemyślenia i wnioski po ćwiczeniach z zakresu działań ratowniczych po zdarzeniach na drogach przeprowadzonych na śląskim i dolnośląskim odcinku autostrady A4 (czerwiec, wrzesień): dysponowanie i dojazd na miejsce akcji, współpraca z prokuratura, zarządcą drogi, pogotowiem ratunkowym; kompetencje i zadania podczas działań na autostradach; str. 10
 • Sebastian Woźniak, Jacek Nitecki, „Po ćwiczeniach bez lęku” – ćwiczenia taktyczno-bojowe Autostrada A4 w Małopolsce, zorganizowane przez KW PSP w Tarnowie: założenia scenariusza, przebieg działań, współpraca służb, lista wniosków i spostrzeżeń; str. 14
 • Mariusz Konieczny, „Łączność – klucz do sukcesu” – ćwiczenia Łódzkie 2013 w powiecie poddębickim i sieradzkim: scenariusz – przesiąkanie wałów przeciwpowodziowych; działania profesjonalnego press roomu, prace sztabowe, łączność radiowa i logistyka; str. 16
 • Aleksander Kucharczyk, Wojciech Poznański, „System powiadamiania ratunkowego – analiza funkcjonalności” – powiadamianie ratunkowe dawniej i dziś, telefon 112 w Polsce, jak funkcjonuje dziś WCPR, kluczowe problemy; str. 18
 • Lech Lewandowski, „Przyszłość lotniskowej straży pożarnej” – „Europejski lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy – którą drogę wybrać?”, czyli międzynarodowa konferencja we Wrocławiu: nowe przepisy, nowe podejście do ewakuacji, samochody Feliks 8x8; str. 22
 • Przemysław Osiński, „Ciało obce w drogach oddechowych” – szybkie rozpoznanie, działania ratownicze krok po kroku; str. 24
 • Grzegorz Bugaj, „Wentylacja nadciśnieniowa (cz. 1)” – podstawy techniki stosowania urządzeń wentylacyjnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w budynkach (różnice między wentylacją nad- i podciśnieniową, wentylacja w natarciu na źródło pożaru, podstawowy scenariusz akcji z wykorzystaniem techniki wentylacji); str. 27

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2013

 • Ernest Ziębaczewski, „Dobry projekt podstawą sukcesu” – w jaki sposób projekty architektoniczno-budowlane i projekty instalacji przeciwpożarowych kształtują warunki ochrony ppoż. w obiektach budowlanych; str. 12
 • Piotr Wojtaszewski, „Rzecz o rzeczoznawcach” – o nadzorze nad działalnością i kwalifikacja rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej sprawowanym przez komendanta głównego PSP; str. 15
 • Ariadna Koniuch, Radosław Czapla, „Nowe narzędzia do rozpoznawania zagrożeń” – mapy cyfrowe, elektroniczne bazy danych i aplikacje używane w codziennej działalności przez prewentystów; str. 19
 • Rafał Szczypta, „Czemu służą analizy numeryczne?” – potencjał i możliwości analiz numerycznych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego: stosowane programy, elementy procesu obliczeniowego, potencjalne błędy; str. 22
 • Paweł Rochala, „Temida o obowiązkach prewentystów” – upomnienie, decyzje administracyjne i postępowanie egzekucyjne, czyli o narzędziach w rękach prewentysty; str. 26
 • Arkadiusz Mocek, „Odpowiedzialny komendant – skuteczna prewencja” – przykazania profesjonalnego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, czyli jak skutecznie wykonywać i nadzorować zadania kontrolno-rozpoznawcze na podległym terenie; str. 28
 • Ireneusz Kopczyński, „Jak być prewentystą w dużym mieście?” – obiekty o skomplikowanej architekturze i złożonych rozwiązaniach technicznych a narzędzia w pracy codziennej pracy i wiedza funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego KM PSP; str. 30
 • Mariusz Karolczyk, „Fakty i marzenia” – specyfika służby kontrolno rozpoznawczej, zadania a zasoby kadrowe; str. 32
 • Sławomir Zając, „Prewencja społeczna” – pożary budynków mieszkalnych i ich ofiary śmiertelne – polskie statystyki i pytanie o ustawowe uprawnienia PSP i pomysły na inne działania, by im zapobiegać, doświadczenia zagraniczne; str. 34
 • Piotr Cholajda, „Czadowa inicjatywa”– przykłady akcji prewencji społecznej PSP związanych z uświadamianiem groźby zatrucia tlenkiem węgla: kampania „NIE dla czadu” i inicjatywy lokalne; str. 38

nr 2/2013

 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 2)” – specyfika pożarów w tych obiektach: na co zwracać uwagę, czego unikać, jakie rozwiązania funkcjonalne są sprzymierzeńcem strażaków podczas akcji gaśniczej; str. 15
 • Tomasz Sawicki, „Przyspieszacze pożaru” – pożary powstałe w wyniku podpalenia: po jakie substancje sięgają najczęściej podpalacze i jak stwierdzić ich obecność; str. 20
 • Krystian L. Chrzan, „Od groma ochrony!” – niekonwencjonalne systemy ochrony odgromowej: czy są skuteczne i bezpieczne?: str. 24 (patrz także: „Sprostowanie” – polemika z treścią artykułu, PP 4/2013, „Głos w sprawie ESE, PP 6/2013)
 • Waldemar Jaskółowski, „Pyły (cz. 1)” – zagrożenia pożarowo-wybuchowe stwarzane przez pyły: kluczowe definicje, niezbędne elementy profilaktyki przeciwwybuchowej w zakładach przemysłowych; str. 26

nr 4/2013

 • Ariadna Koniuch, „Katastrofy, które zmieniły świat. Bhopal. Niekończąca się awaria” – co naprawdę zdarzyło się w zakładzie Union Carbide w 1984 r. i jakie są dziś konsekwencje społeczne i przyrodnicze wydostania się izocyjanianu metylu z zakładowych instalacji; str. 28

nr 6/2013

 • Dominik Berliński, „Zagrożenia w salach zabaw” – regulacje prawne, normy i wiedza techniczna versus charakterystyczne zagrożenia i świadomość właścicieli, jakie narzędzia prawne mają do kontrolujący tego typu placówki; str. 37

nr 7/2013

 • Tomasz Sawicki, „Klasyfikacja przyczyn pożarów w lasach” – klasyfikacja w PSP, klasyfikacja w UE, dominujące przyczyny; str. 38

nr 8/2013

 • Paweł Janik, „Lampiony (nie)szczęścia” – dlaczego są niebezpieczne, czyli lampiony jako źródło zagrożenia pożarowego: czynniki ryzyka, przypadki pożarów, jakie narzędzia zapobiegawcze ma w ręku straż pożarna?; str. 24
 • Marzena Półka, Ewa Piechocka, Bożena Kukfisz, „Bezpieczny dach” – wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla dachów określone w przepisach techniczno-budowlanych; str. 26
 • Piotr Guzewski, „Popożarowi detektywi” – kurs z metodyki wstępnego ustalania przyczyn pożarów w poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP; str. 30
 • Anna Łańduch, „Z PP wśród zwierząt” – koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego warszawskiego ZOO i plany ewakuacyjno-ratownicze na wypadek pożaru, powodzi i innych zdarzeń; str. 32
 • Ariadna Koniuch, „O szpitalach psychiatrycznych w pigułce” – bezpieczeństwo pożarowe szpitali psychiatrycznych: przepisy, najczęstsze nieprawidłowości, jak im zaradzić; str. 34

nr 9/2013

 • Anna Łańduch, „Dobre praktyki z architektami” – o wspólne działania na rzecz racjonalności przepisów ppoż., czyli porozumienie o współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich i PSP: rozmowa z prezesem SARP Mariuszem Ścisłą; str. 37
 • Elżbieta Przyłuska, „Próba ognia” – Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach: nowe możliwości techniczne, nowy potencjał badawczy Instytutu Techniki Budowlanej; rozmowa z dr. Andrzejem Borowym, kierownikiem Zakładu Badań Ogniowych ITB; str. 38

nr 10/2013

 • Rafał Porowski, Daniel Małozięć, Piotr Lesiak, Wojciech Klapsa, Sylwester Suchecki, Martyna Strzyżewska, Marcin Grabarczyk, „Reakcja na ogień materiałów i wyrobów budowlanych” – klasyfikacja materiałów/wyrobów budowlanych pod względem reakcji na ogień, jej kryteria i normy określające badania; str. 29
 • Marian Matuzik, „Seveso III – i co dalej?” – czego możemy oczewkiwać po implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy PE i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi: nowe zadania dla organów Państwowej Straży Pożarnej?; str. 34

nr 11/2013

 • Paweł Janik, „Diagnoza pożarowa” – pożary i poszkodowani: jakie tendencje pokazują statystyki PSP z ostatnich 10 lat; czynniki ryzyka, geografia pożarów, grupy szczególnego ryzyka; str. 8
 • Seweryn Brzozowski, „Piecykowe zagrożenia” – okres grzewczy: sezon tlenku węgla; jakie są przyczyny ulatniania się czadu w mieszkaniach – krótki przegląd; str. 12
 • Marcin Ziombski, „Błędy w kominie” – niesprawne systemy wentylacji i wady urządzeń kominowo-grzewczych: sprawcy tragedii związanych z tlenkiem węgla – jak je rozpoznać i zadbać o własne bezpieczeństwo; str. 16
 • Krzysztof Biskup, „Mała inwestycja w duże bezpieczeństwo” – jak najczęściej dochodzi do zatrucia czadem w polskich warunkach, jakie są policzalne koszty tych tragedii, jak z prewencją w tej dziedzinie radzą sobie inne kraje; str. 19
 • Paweł Rochala, Monika Krajewska, „Prewencyjny marketing bezpośredni” – doświadczenia państw europejskich w dziedzinie prewencji społecznej związanej z zatruciami tlenkiem węgla: Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, Estonia; str. 22
 • Robert Klonowski, „Skąd pieniądze na prewencje społeczną” – budżet i ludzie, czyli dobre doświadczenia i wskazówki z praktyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu; str. 28
 • Anna Łańduch, „Zaczynamy od początku” – jak Fundacja Ogień Zabija z Pabianic, założona przez trzech strażaków, pomaga komendantom PSP w prewencji społecznej: rozmowa z założycielami; str. 30
 • Tomasz Kiełbasa, „Jaka czujka, jaki czujnik?” – autonomiczne czujki dymu i czujniki tlenku węgla: jak wybierać, jak montować, jak konserwować, by zapewnić prawidłowe działanie; str. 32
 • (dk), „Uchronić historię przed ogniem” – kolejna już konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń” w SA PSP w Krakowie: jakie wnioski?; str. 35
 • Elżbieta Przyłuska, „Z dystansem do symulacji” – możliwości zastosowań technik symulacji i pułapki z nimi związane w rozmowie z dr. hab. inż. Lesławem Kwaśniewskim, profesorem Politechniki Warszawskiej; str. 36

nr 12/2013

 • Krzysztof Demidziuk, „Szpitalne ABC” – ostre wymagania przepisów a rzeczywisty stan zabezpieczenia przeciwpożarowego placówek szpitalnych: zagrożenia, typowe nieprawidłowości, statystyki; str. 32
 • Paweł Stępień, Józef Szmitkowski, „Na problemy koncentrator” – urządzenie integrujące w systemie transmisji alarmów pożarowych: jak to działa?; str. 36

LOGISTYKA

nr 1/2013

 • Wojciech Wieloch,„Odnawialne źródła energii – mit czy hit?” – czy korzystanie z OZE może przynieść oszczędności w wydatkach jednostek PSP związanych z utrzymaniem budynków: przykład KW PSP w Łodzi; str. 40
 • Krzysztof Wyszkowski, Marcin Kucharski, Wojciech Poznański, „(Bez)błędna organizacja łączności” – najczęstsze błędy w obszarze tworzenia systemu łączności na miejscu działań ratowniczych i jak ich uniknąć: poradnik dla KDR; str. 42

TECHNIKA

nr 2/2013

 • Andrzej Skowroński, „WSKR na kołach” – mobilne Zapasowe Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi: innowacje i komfort pracy; str. 35
 • rom., „Kramik techniczny. Suchą nogą” – łodzie ratownicze; str. 38
 • Bogdan Chojnacki, Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, Henryk Parapura, „Jak dbać o sprzęt radiowy?” – umiejętności użytkowników i zasady obsługi stancji bazowych i retransmisyjnych, eksploatacja i konserwacja infrastruktury sieci; str. 39
 • Paweł Frątczak, „Interesująca czterdziestka” – samochody z drabiną obrotową SD-41 w zasobach PSP: podwozie, nadwozie, zespół drabiny – możliwości taktyczne sprzętu: str. 42

nr 3/2013

 • maja, „Kramik techniczny. Opatrunki na oparzenia; str. 43

nr 4/2013

 • Paweł Godlewski, Bolesław Kowalczyk, Henryk Parapura, „Zasilanie urządzeń łączności” – rozwiązania systemowe zapewniające bezprzerwowe zasilanie energetyczne w systemach łączności ratowniczej: podstawowe wymagania, zasady obsług urządzeń; str. 32
 • „Sprostowanie” – polemika z treścią artykułu „Od groma ochrony!” (PP 2/2013); str. 35
 • maja, „Kramik techniczny. Hełmy strażacki (cz. 1)”; str. 36

nr 5/2013

 • Marcin Kucharski, Wojciech Poznański, Krzysztof Wyszkowski, „Organizacja łączności – krok po kroku”; str. 34
 • maja, „Kramik techniczny. Hełmy strażackie (cz. 2)”; str. 38

nr 6/2013

 • Jerzy Linder, „EDURA Top Trendy” – ciekawostki techniczne prezentowane na Międzynarodowej Wystawie Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa w Kielcach: od samochodów ciężkich po kamery podwodne, nagrodzone produkty; str. 32
 • maja, „Kramik techniczny. Uniwersalne prądownice (cz. 1)”; str. 36

nr 7/2013

 • maja, „Kramik techniczny. Uniwersalne prądownice (cz. 2)”; str. 37

nr 8/2013

 • Monika Krajewska, „Wąż jaki jest, każdy widzi” – tajniki produkcji węzy pożarniczych, czyli z wizytą w zakładzie Bezalin SA w Bielsku-Białej; str. 38
 • maja, „Kramik techniczny. W czym do ognia?” – ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami; str. 41

nr 9/2013

 • Marcin Kucharski, Wojciech Poznański, Krzysztof Wyszkowski, „Na fali nie tylko z LPR” – podstawowe zasady korzystania z krajowej sieci współdziałania ze statkami powietrznymi (KSWL); str. 42
 • Jerzy Linder, „Projekt 0 R00 0008 11” – koncepcyjny amfibijny pojazd ratowniczy Bukovina prezentowany podczas wystawy EDURA 2013: czy trafi do jednostek PSP?; str. 44

nr 10/2013

 • Dariusz Czerwienko, Jacek Roguski, „Bezzałogowe platformy lądowe” – istniejące BPL, polskie konstrukcje, ich wykorzystanie w straży; str. 38
 • maja, „Kramik techniczny. Rozpieracze z akumulatorem”; str. 41

nr 12/2013

 • Paweł Frątczak, Rafał Jankowski, „Żuraw na miarę potrzeb” – nowe żuraw ratowniczy w PSP Fassi F1950 RA28 na podwoziu Volvo FM 8x4 HIGH z bielskiej WISS: jak definiowane były potrzeby przed zakupem, parametry sprzętu, systemy bezpieczeństwa; str. 38
 • Rafał Zakrzewski, „Silnik PSP” – nowa norma emisji spalin dla silników Euro 6: konsekwencje dla parku samochodowego PSP; str. 42
 • „Kramik Świętego Mikołaja”– strażackie gadżety; str. 44

SZKOLENIE

nr 1/2013

 • Lech Lewandowski, „Gruzińscy ratownicy na Dolnym Śląsku” – szkolenie dla przedstawicieli gruzińskiej straży pożarnej i centrów zarządzania kryzysowego: ratownictwo specjalistyczne po katastrofie komunalnej; str. 45

nr 2/2013

 • Ireneusz Ścibiorek, „Głos w sprawie ćwiczeń” – jak zmienić szkolenia: proces edukacji strażaków w kontekście zajęć praktycznych; str. 28

nr 4/2013

 • Sławomir Brandt, Elżbieta Przyłuska, „Kamera, akcja!” – jak wykorzystać technikę filmową na potrzeby PSP i jak się nią posługiwać: krótki poradnik z zakresu sprzętu, oświetlenia, ujęć i montażu, najczęstsze błędy amatorów; str. 19
 • Jerzy Linder, „Kadry w kadrze. O fotografowaniu nie całkiem serio” – o czym pamiętać, przygotowując dokumentację fotograficzną: podstawy techniki fotografowania, porady techniczne i praktyczne; str. 22
 • Monika Bartnik, „Prezentuj się! Powerpoint i nie tylko” – prezentacja multimedialna w zastosowaniach w służbie: kilka złotych reguł i błędy, których warto unikać; str. 26

nr 9/2013

 • Sławomir Rummel, „Kierowca bezpieczny, bo przeszkolony” – racjonalne użytkowanie samochodu i szkoła bezpiecznej jazdy w jednym, czyli cykl szkoleń dla kierowców pojazdów pożarniczych ze śląskich JRG, lista najważniejszych porad instruktora; str. 26
 • Jacek Szyma, „Mała Strażnica” – … czyli Centrum Edukacji Bezpieczeństwa przy JRG 1 Katowice-Szopienice: pomysł na wyposażenie i organizacja zajęć; str. 30

ZDROWIE

nr 2/2013

 • Elżbieta Przyłuska, „Alkoholowy pat” – polityka przeciwalkoholowa w Państwowej Straży pożarnej: czy mamy do czynienia z realnym problemem?; str. 10
 • Elżbieta Przyłuska, „Bomba z opóźnionym zapłonem” – o alkoholowych mitach i pracy z osobami uzależnionymi w rozmowie z Jerzym Jechalskim, psychologiem klinicznym, specjalistą psychoterapii uzależnień; str. 11
 • Monika Krajewska, „Od igły… po nici” – środki odurzające wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej: czy istnieją programy profilaktyczne, jak udowodnić stawienie się na służbie pod wpływem substancji narkotycznych; str. 13

nr 3/2013

 • Monika Krajewska, „We własnej skórze” – rodzaje oparzeń, na które narażeni są strażacy: specyfika i rodzaje terapii: z doświadczeń Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; str. 10
 • Elżbieta Przyłuska, „Przestrzeń tlenu” – hiperbaria tlenowa: na czym polega, kiedy znajduje zastosowanie, komory hiperbaryczne w Polsce; str. 16
 • Piotr Burda, „Zagrożenia toksyczne” – … czyli dominujący czynnik ryzyka związany z zawodem strażaka: siła działania substancji na organizm, objawy, postępowanie ratownicze, jak korzystać ze wsparcia krajowych ośrodków toksykologii klinicznej; str. 22
 • Anna Łańduch, „Trauma – i co potem?” – reakcje ludzi dotkniętych PTSD, konsekwencje zaburzeń i możliwości leczenia: rozmowa z Maciejem Zbyszewskim, terapeutą, doktorantem w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; str. 26

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

nr 7/2013

 • Lech Lewandowski, „Praktyka czyni mistrza. Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna”; str. 32

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE

nr 5/2013

 • Beata Jedlina-Bazyluk, Maja Hain, „Nie bądź obojętny, możesz pomóc” – jak reagować na dostrzeżony problem alkoholowy w służbie, by pomóc na czas: interwencje krok po kroku; str. 40
 • Elżbieta Sideris, „Uważni na starszych” – psychologiczne aspekty wsparcia psychicznego poszkodowanych w podeszłym wieku: szczególne ograniczenia; str. 43

nr 6/2013

 • Elżbieta Sideris, „Wyczuleni na słuch” – jak zachowywać się w kontakcie z poszkodowanych, jeśli jest on osobą z upośledzeniem słuchu: kilka złotych zasad; str. 40

nr 7/2013

 • Elżbieta Sideris, „Poszkodowani z upośledzeniem wzroku” – ratownik z kontakcie z osobą niedowidzącą i niewidzącą: najważniejsze reguły; str. 42

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 1/2013

 • Bartosz Pawnik, „Nowe rozwiązania emerytalne” – co się zmieniło, kogo dotknie nowelizacja regulacji emerytalnych; str. 46

nr 2/2013

 • Dariusz P. Kała, „OSP jednak w KSRG” – strona formalna procedury wcielenia OSP do systemu: jakie budzi wątpliwości? (patrz także: E. Przyłuska, „Na jakiej podstawie…”, PP nr 2/2012); str. 28
 • E. Przyłuska, „Metafory w przepisach prawnych mają swoje negatywne konsekwencje” – komentarz do artykułu „OSP jednak w KSRG”; str. 32
 • Bartosz Pawnik, „Drogowa awantura” – dyskusja wokół kompetencji poszczególnych służb zaangażowanych w działania związane ze zdarzeniami na drogach; str. 33

nr 3/2013

 • Bartosz Pawnik, „Wypadek na służbie” – przepisy dotyczące odszkodowań: jakie należą się funkcjonariuszowi, a jakie pracownikowi PSP ; str. 30

nr 6/2013

 • Bartosz Pawnik, „Dostęp do informacji publicznej (cz. 1)” – informacja publiczna: podstawowe definicje, prawo i ograniczenia prawa dostępu do niej, tryb udostępnienia i tryb odmowy udostępnienia; str. 42

nr 7/2013

 • Bartosz Pawnik, „Szczególne tryby udzielania informacji publicznej (cz. 2)”; str. 44
 • BP, „Nowe uprawnienia rodziców” – dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski; str. 45

nr 9/2013

 • Grzegorz Mroczko, Jan Czardybon, „Zmiany w obszarze wyrobów budowlanych” – co zmienia w polskim prawodawstwie unijne rozporządzenie ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych; str. 34

DZIEŃ STRAŻAKA 2013

nr 5/2013

 • rom., „Strażacka Polska świętowała w Wielkopolsce” – Centralne Obchody Dnia Strażaka w Poznaniu; str. 12
 • Elżbieta Przyłuska, „Poznaj Poznań!” – poznańska straż pożarna: ponad 100-letnia tradycja i tytuł lidera nowatorskich przedsięwzięć; str. 14
 • Jerzy Ranecki, „Pierwsi zmotoryzowani” – od gońca do ratownika medycznego, czyli z kart historii poznańskiej zawodowej straży pożarnej; str. 15

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2013

 • Grzegorz Ryski, „Żyć pięknie w trudnych czasach” – z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej – płk poż. Józef Plebanek, powstaniec śląski, bojownik ArK, zasłużony twórca jednostek ochrony ppoż. na Śląsku i ziemi kieleckiej; str. 47
 • Dariusz Falecki, „Lwowska Leopolia” – motopompa przenośna z 1933 r. – reprezentantka sprzętu pożarniczego rodem z Kresów w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 48

nr 2/2013

 • Jarosław Zarzycki, „Historia ustawowych pojęć pożarniczych” – najważniejsze akty prawne od czasów przedwojennych po dziś dzień; str. 46
 • red., „Dowódca z pierwszej linii frontu”– z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej – płk sztabu Urban Majewski, komendant WSO 1860-1872; str. 49
 • Dariusz Falecki, „Polscy strażacy na Zaolziu” – … w początkach 20. wieku: Stowarzyszenie Polskich Straży Pożarnych i jego historia; str. 50

nr 3/2013

 • red., „Niewygodny bohater” – z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej – kpt. Józef Hłasko, działacz patriotyczny, słynący z odwagi strażak Warszawskiej Straży Ogniowej, jej komendant od 1918 r.; str. 49
 • Dariusz Falecki, „Biuro Strażackie Czesława Miarczyńskiego” – z dziejów firmy i jej produktów przez pryzmat ekspozycji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 50

nr 4/2013

 • Jerzy Gutkowski, „Pomoc dla walczącego getta” – Strażacki Ruch Oporu „Skała” i warszawscy strażacy w akcjach pomocy uwięzionym w gettcie; str. 44
 • Dariusz Falecki, „Spór o Mercedesa” – Mercedes L 1500 w zbiorach CMP i jego burzliwe wojenne i powojenne dzieje; str. 48

nr 5/2013

 • Krzysztof Janicki, „Więcej niż strażak” – z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej – płk poż. Michał Ostoja-Pogorzelski i jego działalność w WSO podczas okupacji hitlerowskiej; str. 47
 • Dariusz Falecki, „Autodrabiny IFA w zbiorach CMP”; str. 48

nr 6/2013

 • Dariusz Falecki, „Straże w obronie” – obrona zbiorowa, czyli międzywojenna współpraca straży pożarnej z Ligą Obrony powietrznej i Przeciwgazowej oraz Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: muzealia w zbiorach CMP; str. 48

nr 7/2013

 • Władysław Piątek, „Geneza wojskowej ochrony przeciwpożarowej”; str. 48
 • Dariusz Falecki, „Pożarnicze Chevrolety” – trzy unikatowe egzemplarze z okresu międzywojnia w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 50

nr 8/2013

 • Marek Pisarek, „Z niedźwiedzim rodowodem” – pierwsze polskie ciężarowe samochody pożarnicze z lat. 30, na podwoziach z Zakładów Mechanicznych „Ursus”; str. 46
 • Jerzy Gutkowski, „Strażacka ikona” – obraz „Do pożaru” Czesława Wasilewskiego i jego reprodukcje: kulisy zawrotnej kariery w polskiej straży pożarnej; str. 48
 • Dariusz Falecki, „Radio w służbie straży” – odbiorniki radiowe w dziale historycznych akcesoriów strażackich w Centralnym Muzeum Pożarnictwa: jak tam trafiły?; str. 50

nr 9/2013

 • Dariusz Falecki, „Hanomag-Henschel” – … F25 z 1971 r.: jedyna ciężarówka z osprzętem do oświetlania terenu akcji w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 50

nr 10/2013

 • Marek Pisarek, „Fiatem do pożaru (cz. 1)” – następca ciężarowego podwozia Ursusa w polskich strażach pożarnych (lata międzywojenne); str. 42
 • Jerzy Gutkowski, „Śladami strażnic (cz. 1)” – Warszawska Straż Ogniowa i jej oddziały: Oddział I przy ul. Nalewki 3; str. 46
 • Dariusz Falecki, „Hełm z królewskim herbem” – … czyli herbem ziemi sandomierskiej i województwa kieleckiego, zabytek z okresu międzywojnia w zbiorach CMP; str. 50

nr 11/2013

 • Jerzy Gutkowski, „Śladami strażnic (cz. 2)” – Warszawska Straż Ogniowa i jej oddziały: Oddział II przy ul. Senatorskiej 16; str. 44
 • Marek Pisarek, „Fiatem do pożaru (cz. 2)” – autocysterny, ciągniki siodłowe, autopolewaczka i autodrabiny na podwoziach Polskiego Fiata 621 L i 621R (lata międzywojenne); str. 47
 • Dariusz Falecki, „Był taki związek” – 150. rocznica utworzenia Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych Śląska, hełm ze śląskim orłem w zbiorach CMP; str. 50

nr 12/2013

 • Tomasz Sawicki, „Wybuch na Retkini” – wybuch gazu na łódzkim osiedlu mieszkaniowym, grudzień 1983 r.: jak do tego doszło, akcja ratownicza, późniejsze zmiany w przepisach; str. 46
 • Marek Pisarek, „Warszawska autodrabina Metza” – Metz jako dostawca sprzętu pożarniczego na polskim rynku, autodrabina Warszawskiej Straży Ogniowej – zakup z 1937 r.; str. 48
 • Dariusz Falecki, „Strażak niestrudzony” – Józef Mikuła, działacz pożarniczy okresu międzywojnia i lat powojennych, współtwórca muzeum pożarnictwa w Mysłowicach; str. 50

ZA GRANICĄ

nr 9/2013

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, „Strażacka zielona wyspa” – Northern Ireland Fire & Rescue Service: struktura, organizacja, zatrudnienie i wyposażenie: zoom na pojazdy pożarnicze; str. 46

ROZMAITOŚCI

nr 3/2013

 • Jan Krynicki, „Z etyką – poprzeczka w górę” – pytanie o kodeks etyki zawodowej: czy strażakom wystarczy rota ślubowania?; str. 44
 • Paweł Frątczak, Sławomir Brandt, „Zasady medialne – rewolucja czy ewolucja?” – co warto zmienić i przemyśleć w polityce medialnej prowadzonej przez PSP i kto jest za nią odpowiedzialny; str. 46

nr 4/2013

 • Sławomir Brandt, „Nie wypalaj czy nie podpalaj” – co robimy źle, czyli czy nie czas na nową formułę kampanii informacyjno-eukacyjnej dotyczącej pożarów traw i ich skutków?; str. 39
 • Dawid Pełka, „Etyka strażaka” – głos w dyskusji o kodeksie etycznym Państwowej Straży Pożarnej: wzorce filozofii klasycznej; str. 40

nr 5/2013

 • Paweł Frątczak, „Być Guliwerem” – w fabryce Sieper GmbH, produkującej modele samochodów pożarniczych marek Siku i Wiking; str. 44

nr 6/2013

 • Lech Lewandowski, „Prezydent ze strażackim rodowodem” – rozmowa z wiceprezydentem Wrocławia Wojciechem Adamskim ; str. 46

nr 7/2013

 • Małgorzata Kania, „Naszywkomania” – kpt. Piotr Nowaczyk, wykładowca SA PSP w Poznaniu, i jego niezwykłe hobby: kolekcja naszywek strażackich i ratowniczych z całego świata; str. 41

nr 9/2013

 • rom., „100 lat, Panie Generale!” – benefis z okazji 70. urodzin twórcy Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Feliksa Deli; str. 10
 • Mariusz Konieczny, „Prewencja społeczna w łódzkim wydaniu” – pożarnicze miasteczko edukacyjne „Bezpieczny Dom”; str. 12

SPORT I REKREACJA

nr 4/2013

 • Anna Cydzik-Mularczyk, „Najszybszy strażak w kraju” – st. str. Grzegorz Sobiński; str. 42
 • rom., „Mistrzostwa niespodzianek” – XIV Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym; str. 43

nr 7/2013

 • rom., „W duchu sportowej rywalizacji” – XXX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w CS PSP w Częstochowie: nowe rekordy; str. 46

nr 8/2013

 • Szymon Ławecki, „Polacy pokazali charakter” – XV Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF w Miluzie (Francja); str. 42
 • Bogdan Romanowski, „Tradycji stało się zadość” – piąte mistrzostwa Toughest Firefighter Alive Husqvarna Poland w Toruniu: 300 strażaków z 10 krajów na starcie; rozmowa z pomysłodawcą organizacji mistrzostw – komendantem miejskim PSP w Toruniu st. bryg. Kazimierzem Stafiejem; str. 44

Bloki tematyczne w poszczególnych numerach:

 • Prewencja
  • nr 1/2013, w dziale: „W ogniu pytań”,
 • „Rozpoznawanie zagrożeń”Obciążenia fizyczne i psychiczne związane ze służbą strażaka, uzależnienia wśród funkcjonariuszy
  • nr 2/2013 i 3/2013, w dziale „W ogniu pytań” i „Zdrowie”;
  • nr 5/2013, w dziale „Psychologia w służbie”
 • Multimedia w pracy PSP (techniki filmowe i fotograficzne, prezentacje)
  • nr 4/2013, w dziale „Szkolenie”
 • Poznańska straż pożarna
  • nr 5/2013, w dziale „W ogniu pytań”,
 • „Dzień Strażaka”Pożary wewnętrzne
  • nr 7/2013, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • Prewencja społeczna
  • nr 11/2013, w dziale: „Rozpoznawanie zagrożeń”,
  • nr 12/2013, w dziale „W ogniu pytań”
do góry