• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2008

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2008 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA 

 • Łańduch A. "Zaraza jak sinusoida" - rozmowa z Tadeuszem Wijaszką, dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego: ostatni atak ptasiej grypy w Polsce - jak jesteśmy przygotowani na epidemie chorób zakaźnych; nr 1, str. 7 
 • Łańduch A. "Pierwszy taki poligon doświadczalny" - o potrzebie ćwiczeń z zakresu ratownictwa ekologicznego i jego procedurach w rozmowie z Markiem Małaczyńskim, krajowym specjalistą ds. ratownictwa ekologicznego komendanta głównego PSP, po grudniowym wycieku oleju opałowego do Wisły; nr 2, str. 8 
 • Łańduch A. "Zauważcie sprawy kobiet" - rozmowa z płk Beatą Laszczak, pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. wojskowej służby kobiet: czy w formacjach mundurowych mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet?; nr 3, str. 6 
 • Łańduch A. "Nie chodzi o papierki" - alpiniści w polskim systemie ratowniczym - rozmowa z Marcinem Galą, krajowym koordynatorem ratownictwa Polskiego Związku Alpinizmu ; nr 4, str.8 
 • Łańduch A. "Strażacy w Iraku" - rozmowa z mjr. Jarosławem Pędzikiem, szefem wojskowej straży pożarnej podczas pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku: jakie rozwiązania sprzętowe i organizacyjne wymagały modyfikacji w realiach misji wojskowej i w warunkach klimatycznych odmiennych od polskich; nr 5, str. 8 
 • Łańduch A. "Straż z werwą" - rozmowa z Janem Szrajberem, komendantem obchodzącej 45-lecie Zakładowej Straży Pożarnej w Polskim Koncernie Naftowym SA, o straży orlenowskiej i specyfice działalności zakładowych straży pożarnych; nr 6, str. 8 
 • Łańduch A. "Marchewka zamiast kija" - o tendencjach w nowoczesnej powszechnej edukacji ratowniczej w rozmowie z Jakubem Sieczką, szefem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa; nr 7, str. 8 
 • Łańduch A. "Odważne plany" - o tym, co wiąże się z podpisanym niedawno porozumieniem między PSP i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz ty, czym na co dzień zajmuje się LPR, w rozmowie z jego dyrektorem dr. n. med. Robertem Gałązkowskim; nr 8, str. 8 
 • Łańduch A. "Inny, ale wciąż ten sam" - rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Bronisławem Skaźnikiem w 25-lecie działalności stowarzyszenia: najnowsze pola działalności SITP i plany na najbliższą przyszłość; nr 10, str. 8 
 • Łańduch A. "Nie łowię w cudzym stawie" - rozmowa z księdzem Adamem Glajcarem, krajowym kapelanem strażaków wyznania ewangelickiego: na czym polega codzienna praca kapelana z ratownikami, jak w PSP współistnieją obok siebie różne wyznania; nr 12, str. 8 
 • Romanowski B. "Mamy powody do satysfakcji" - o najnowszej nowelizacji ustaw o ochronie przeciwpożarowej, o PSP i Prawa o ruchu drogowym oraz ich znaczeniu dla strażaków OSP w rozmowie z przewodniczącym Senackiego Zespołu Strażaków gen. brygadierem w st. sp. Zbigniewem Meresem; nr 9, str. 8 
 • Romanowski B. "Wszyscy będziemy emerytami" - rozmowa ze st. bryg. w st. sp. Janem Całą, prezesem Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: cele statutowe związku, współpraca z PSP; nr 11, str. 8 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE 

 • Kacperczyk A. "Jak sobie radzić ze stresem?"; nr 5, str. 27 
 • Kacperczyk A. "Mobbing - efekt współczesnej cywilizacji?" - czym jest mobbing w środowisku pracy, jak się przed nim bronić; nr 10, str. 35 
 • Kozień P. "Wypalenie zawodowe" - jak je zdiagnozować, jak mu przeciwdziałać?; nr 7, str. 45 
 • Marcinkiewicz M. "Alkohol - jak reagować na problem?" - uzależnienie od alkoholu w szeregach funkcjonariuszy PSP: interwencja alkoholowa; nr 6, str. 44 
 • Marcinkiewicz M. "Smutek a depresja" - czym się różnią, jak je rozpoznać; nr 9, str. 34 
 • Pluczyńska J. "Ludzie są najważniejsi" - skutki zdarzeń traumatycznych dla ratowników i jak można im zaradzić; nr 4, str. 26 
 • Pluczyńska J. "Wsparcie psychologiczne - niedoceniana forma pierwszej pomocy" - pierwszy kontakt ratownika z poszkodowanym na miejscu zdarzenia: kilka praktycznych wskazówek; nr 11, str. 45 
 • Różycka M. "Psycholog w straży - fakty i mity"; nr 1, str. 31 
 • Różycka M. "Pomocny powiernik" - co może zaoferować strażakom psycholog-psychoterapeuta; nr 3, str. 47 
 • Różycka M. "Interwencja psychologiczna" - czym jest interwencja psychologiczna w jednostce ratowniczo-gaśniczej: zadania, przebieg i prognozy; nr 8, str. 40 
 • Różycka M. "Zarządzanie zespołem ludzi" - pozytywna motywacja i inne aspekty dowodzenia i pracy przełożonego w straży pożarnej; nr 12, str. 36 
 • Tanaś L. "Trauma z zagranicy. Jak pomagać członkom grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP?" - na jakie fachowe wsparcie psychologiczne mogą liczyć uczestnicy zagranicznych misji ratunkowych PSP, a jaka pomoc jest im potrzebna: doświadczenia wielokrotnego uczestnika działań grup poszukiwawczo-ratowniczych; nr 12, str. 37 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

 • a.ł.  "Przygotuj się na najgorsze" - jak przygotować gospodarstwo domowe na wypadek katastrofy naturalnej: zestaw niezbędnych artykułów; nr 9, str. 14 
 • Betleja M. "Tragedia była blisko" - tir z ładunkiem drewnianych bali przewrócony na krzyżowaniu ulic w Rzeszowie: usuwanie skutków wypadku; najtragiczniejsze wypadki tirów na Podkarpaciu; nr 4, str. 13 
 • Betleja M. "Tragiczne skutki burzy na Podkarpaciu" - majowa nawałnica i jej skutki wymagające interwencji ratowników PSP; nr 6, str. 14 
 • Cholajda P. "Tragiczne żniwa cichego zabójcy" - tlenek węgla a organizm człowieka, ofiary zatrucia tlenkiem węgla - typowe zdarzenia: jak im przeciwdziałać?; nr 2,str. 26 
 • Cytawa A. "Pokazali jak się ratuje" - VI Manewry Ratownictwa Medycznego "Zakład" w powiecie jeleniogórskim: kilka epizodów, koordynacja działań zaangażowanych służb; nr 4, str. 14 
 • Daszkiewicz T. "Po naukę do lasu. Ćwiczenia Puszcza Notecka 2008" - wrześniowe manewry taktyczno-bojowe sił i środków batalionu "Poznań" COO: założenia, przebieg, praca sztabu akcji; nr 11, str. 26 
 • Detmer A. "Niebezpieczne przejazdy" - kujawsko-pomorscy strażacy na ćwiczeniach - test sił ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego w Bydgoszczy po wypadku na przejeździe kolejowym i katastrofie lotniczej; nr 1, str. 12 
 • (eljot) "Transformator w ogniu" - jak przygotować się na zagrożenie awarią, która może zachwiać bezpieczeństwem energetycznym kraju: wspólna inicjatywa i wspólne ćwiczenia sił PSP i Elektrowni Jaworzno III; nr 5, str. 16 
 • Frątczak P. "Człowiek w studni" - osunięcie się gruntu w wykopie i uwięzienie człowieka pod osypaną ziemią: udana akcja ratowników powiatu Świecie nad Wisłą; nr 1, str. 16 
 • Frątczak P. "Rurociąg Przyjaźń" - PERN i eksploatacja rurociągów surowcowych i przesyłowych; bliżej o odcinku rurociągu, którego awaria stała się przyczyną katastrofalnego grudniowego wycieku oleju opałowego do Wisły; nr 2,str. 12 
 • Frątczak P. "Fatalna druga zmiana" - pożar w toruńskim zakładzie drobiarskiej firmy Drosed: kolejne etapy akcji ratowniczej, zaangażowane siły oraz sam obiekt i jego prewencyjne zabezpieczenie; czego nauczyła ta akcja; nr 3, str. 9 
 • Frątczak P. "Niszczycielska trąba" - bilans zniszczeń i zaangażowania PSP w akcjach po przejściu przez Polskę w sierpniu trąb powietrznych i nawałnic; kilka pytań do bryg. Michała Chrząstka, dowodzącego akcją ratowniczą w powiecie lublinieckim, oraz Tadeusza Korczyńskiego, naczelnika OSP w Zalesiu Śląskim; nr 9, str. 10 
 • Frątczak P., Cholajda P. "Dziennikarze patrzyli nam na ręce" - media podczas grudniowej akcji usuwania wycieku oleju opałowego do Wisły; nr 2,str. 24 
 • Frątczak P., Mucha A. "Pożar w uzdrowisku" - pożar zabytkowego kompleksu drewnianych budynków w Ciechocinku: przebieg akcji ratowniczej, zabytkowa architektura a specyfika działań gaśniczych, zaangażowane siły; nr 12, str. 10 
 • Frątczak P., Namysłowski M. "Wielka plama na Wiśle" - wyciek oleju opałowego do Wisły - zdarzenie i akcja ratownicza na miarę pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej: działania ratownicze i czas tuż po nich, dzień po dniu oraz wnioski po akcji; nr 2,str. 12 
 • Frątczak P., Robaczewski A. "Motolotniarz pod napięciem" - wypadek motolotni pod Toruniem: podejmowanie pilota z linii wysokiego napięcia: akcja ratunkowa, przebieg działań, zaangażowane siły, rozmowa z mł. bryg. Adamem Robaczewskim, dowódcą JRG nr 3 w Toruniu; nr 10, str. 26 
 • Frątczak P., Wawerka M. "Niebezpieczny rozjazd. Wypadek tramwajowy w Bydgoszczy" - koordynacja działań współdziałających służb, udany sprawdzian zintegrowanego systemu powiadamiania i korespondencji radiowej służb ratowniczych "Gopło"; nr 3, str. 14 
 • Godlewski M. "Upadek olbrzyma" - przewrócony żuraw portowy na nabrzeżu stoczni w Szczecinie: ofiary zdarzenia, akcja ratownicza, jak doszło do tragedii; nr 11, str. 10 
 • Grosset R., Anszczak M. "Dekontaminacja masowa - problem początku XXI w. (cz. 1)" - rodzaje dekontaminacji, substancje i preparaty dekontaminacyjne i sposób ich użycia, strefy działania służb ratowniczych; nr 7, str. 13 
 • Grosset R., Anszczak M. "Dekontaminacja masowa - problem początku XXI w. (cz. 2)" - dekontaminacja na miejscu zdarzenia: wskazówki praktyczne; nr 8, str. 18 
 • Grugel M. "Jedz pizzę - będziesz bezpieczniejszy" - plany osiedli dla doręczycieli jedzenia na wynos - pomoc dla ratowników w razie interwencji na osiedlach i nieregularnej, skomplikowanej sieci dróg wewnętrznych; nr 5, str. 13 
 • Janowski M. "Akcja poszukiwawcza w strefie Schengen" - poszukiwania wędkarza na wodach Niemna: współdziałanie strażaków województwa podlaskiego i litewskiego regionu Alytus - pierwsza zagraniczna akcja polskich strażaków w otwartej formule Unii Europejskiej ; nr 2,str. 25 
 • Jarosz Z. "Akcja poszukiwawcza na jeziorze Metelys. Ratownictwo naprawdę bez granic" - współpraca polskich i litewskich strażaków przy rzeczywistej akcji ratowniczej - sprawdzian możliwości działań w ramach porozumienia "Ratownictwo bez granic" grupy Schengen: przebieg poszukiwań, siły zaangażowane w akcję; nr 8, str. 12 
 • (jel) "Pierwsza Para dzieciom" - festyn w ogrodach Pałacu Prezydenckiego - akcja edukacji ratowniczej dla najmłodszych Polaków; nr 6, str. 5 
 • Jerz "Operacja Ogień 2008" - ćwiczenia OSP z trzech kompanii odwodowych KSRG w nadleśnictwie Herby: pozorowana akcja gaszenia młodego lasu sosnowego: ocena umiejętności szkoleniowych oraz stanu technicznego wozów bojowych; nr 6, str. 14 
 • Kokot-Góra Sz., Popa C. "Bezpieczeństwo ratowników w wysokościowcach" - pożary budynków wysokich: zabezpieczenie działań wewnętrznych ekip ratowniczych (organizacja i sprzęt) ; nr 9, str. 20 
 • Kucharczyk A. "Wybrane techniki budowy obwałowań przeciwpożarowych" - test poszczególnych rozwiązań podczas manewrów dolnośląskich kompanii powodziowych COO "Śnieżnik 2008"; nr 7, str. 19 
 • Kwasiborski A. "Pomoc nie na pokaz. Akcja Polskiej Grupy Ratowniczej Ukraina 2008" - walka ze skutkami powodzi na Ukrainie: procedury przygotowawcze, droga wysłanych sił na miejsce działań, w akcji; nr 9, str. 17 
 • Lampart M. "Ćwiczenia Bóbr - Kwisa 2008" - ćwiczenia służb kryzysowych i antyterrorystycznych w Lwówku Śląskim; nr 10, str. 22 
 • Land "Ostrożnie z danymi" - trzy pytania do Michała Serzyckiego, generalnego inspektora danych osobowych: identyfikacja zgłoszeń w systemie ratowniczym a ochrona danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego etc. ; nr 5, str. 13 
 • Lewandowski L. "Strażacy ratowali ofiary gazu" - akcja ratownicza dolnośląskich strażaków po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Rożnowie; nr 1, str. 14 
 • Lewandowski L. "Nieobojętny nieprzeciętny" - st. ogn. Wacław Parka, strażak JRG w Kątach Wrocławskich, wyróżniony za spontaniczną profesjonalną reakcję i niesienie pomocy ofiarom wypadku drogowego; nr 5, str. 12 
 • Lewandowski L. "Ćwiczenia na Starej Morawie" - "Śnieżnik 2008": sprawdzian taktyczno-bojowy powstałych w roku 2008 na terenie województwa dolnośląskiego kompanii powodziowych COO; nr 7, str. 19 
 • Lewandowski L. "Wsparcie z nieba" - porozumienie o współpracy PSP i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w dziedzinie ratownictwa medycznego: na jakich dotychczasowych wspólnych działaniach, europejskie standardy a zmiany w polskim systemie ratownictwa medycznego; nr 10, str. 14 
 • Lewandowski L. "Między niebem a ziemią" - kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju: pierwsze ćwiczenia ratownicze w nowo oddanych do użytku obiekcie; nr 11, str. 14 
 • Linder J. "Gdy bronią jest chaos" - międzynarodowy terroryzm, atak wymierzony w obywateli i infrastrukturę krytyczną państwa: przeciwdziałanie, zwalczanie skutków, edukacja obywatelska - międzynarodowa konferencja w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 10, str. 24 
 • Łanganowski K. "Zabójczy prezent" - tragiczny wypadek na wyścigowym motocyklu: akcja ratowników PSP i wnioski dotyczące działań z zakresu ratownictwa medycznego; nr 5, str. 10 
 • Łangowski K. "Lakiernia w ogniu" - pożar w zakładzie meblowym Exwood: kolejne etapy akcji ratowniczej PSP w Tucholi, prewencyjne wnioski po akcji; nr 1, str. 10 
 • Łangowski K. "Na odsiecz łabędziom" - nietypowa interwencja drogowa strażaków JRG w Tucholi - wnioski dotyczące akcji związanych z ratowaniem dzikich ptaków (doskonalenie zawodowe); nr 8, str. 10 
 • Łangowski K. "Heban ocalony" - pożar w tartaku Heban w Tucholi: charakterystyka obiektu, zdarzenia i działań gaśniczych, wnioski po akcji; nr 8, str. 14 
 • Łangowski K. "Tragedia w wykopie" - brak szalunków, a w konsekwencji osunięcie się ścian wykopu kanalizacyjnego i ofiary śmiertelne: akcja ratownicza strażaków z tucholskiej JRG w Gostycynie; nr 10, str. 10  
 • Łangowski K. "Ćwiczenia Klasztor - Bysławek 2008" - pierwsze spotkanie w akcji nowego składu III Kompanii Gaśniczej "Tuchola" kujawsko-Pomorskiej Brygady Odwodowej - pożar klasztoru: charakterystyka obiektu, przebieg ćwiczeń, podsumowanie założeń; nr 10, str. 16 
 • Łangowski K. "Masakra pozorowana" - ćwiczenia systemu ratowniczego w Tucholi: wypadek trzech busów, 16 ofiar, podłożenie ładunku wybuchowego; nr 12, str. 13 
 • Łańduch A. "Lekcja pokory" - rozmowa ze st. bryg. Bogdanem Sowińskim, zastępcą komendanta miejskiego PSP w Toruniu, jednym z kierujących działaniami ratowniczymi podczas pożaru toruńskiego zakładu drobiarskiego Drosed ; nr 3, str. 13 
 • Łańduch A. "Natura grozi nam palcem" - rozmowa z dr hab. Haliną Lorenc, klimatologiem, profesorem Instytutu meteorologii i Gospodarki Wodnej: jak powstają trąby powietrzne i czy zjawisko to można monitorować; nr 9, str. 12 
 • Łańduch A. "Chcieli, więc mają" - Toruńskie Centrum koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności: jak powstało i jak działała, dzięki czemu usprawniło pracę służb ratowniczych; nr 11. str. 12 
 • Łańduch A. "Pies musi być pracoholikiem" - listopadowy test egzaminacyjny ratowniczych psów terenowych pierwszej klasy: formuła testu, migawki z egzaminu, krótko o specyfice współpracy przewodnika i psa ratowniczego; nr 11, str. 28  
 • Łapkowski A. "Noc w pieczarkach" - akcja ratownictwa drogowego w woj. podkarpackim; nr 8, str. 11 
 • Marcinkiewicz M. "Pomoc psychologiczna w Grenoble" - tragiczny wypadek autokaru pielgrzymkowego we Francji: jak działał zespół psychologów powołany przez zespół reagowania kryzysowego wojewody zachodniopomorskiego; nr 2,str. 32 
 • Motyka P. "Operacja Piorun 2008" - ćwiczenia taktyczno-bojowe KSRF i sił Małopolskiej Brygady Odwodowej w Nowym Sączu: katastrofa lotnicza na górze Piorun; nr 8, str. 16 
 • Pietrzak M. "CNG w pojazdach a bezpieczeństwo ratowników" - typy montażu instalacji na sprężony gaz ziemny w pojazdach, potencjalne zagrożenia w czasie akcji ratowniczej; nr 7,str. 22 
 • Połoszczański A. "W dążeniu do doskonałości" - kolizja cysterny z ładunkiem paliwa i dwóch samochodów osobowych - ćwiczenia na poligonie wojskowym w woj. opolskim; nr 8, str. 25 
 • Popławski M. "HEMS - pomoc z nieba" - Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego w polskim systemie ratowniczym, lekarze i ratownicy medyczni w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; nr 6, str. 16 
 • Przyłuska E. "Ratownictwo - nie tylko moda" - VI Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Technicznym i Drogowym w Kurowie z udziałem podmiotów tworzących i wspierających krajowy system ratowniczo-gaśniczy: zmieniona formuła, zadania dla uczestników; nr 7, str. 16 
 • Ranecki J. "Postępowanie medyczne w wypadkach drogowych" - założenia taktyczne, procedury organizacyjne, koordynacja działań; nr 3, str. 17 
 • Ranecki J. "Ogień w Volkswagenie" - pożar lakierni samochodów w fabryce samochodów w Antoninku pod Poznaniem: jak i gdzie powstał pożar, charakterystyka akcji i płonącego obiektu; nr 4, str. 10 
 • Ranecki J. "Żółta chmura nad Wildą. W poznańskiej oczyszczalni ścieków wyciekło 200 l chloru" - skala zagrożenia, organizacja akcji ratowniczej. doświadczenia kierującego akcją; nr 7, str. 10 
 • Ranecki J. "Praktyczny sprawdzian przeciwdziałania terroryzmowi" - atak terrorystyczny w środkach masowej komunikacji - międzynarodowe manewry ratowniczo-pirotechniczne Pirotech 2008 w Poznaniu; ramowe zasady postępowania podczas ataku terrorystycznego na pociąg z dużą liczbą poszkodowanych; nr 8, str. 22 
 • Ranecki J. "Katastrofa kolejowa cystern z płynną siarką" - ochrona ludzi i środowiska, likwidacja skutków  wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem: wspólne działania wielu podmiotów ratowniczych, charakterystyka zagrożeń, ramowe zasady postępowania podczas wypadków cystern z płynną siarką; nr 10,str. 12  
 • Ranecki J. "Pożar hali magazynowej" - Poznań: sierpniowy pożar w jednym z magazynów na terenie miasta: zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska, organizacja i specyfika działań ratowniczo-gaśniczych, ramowe zasady postępowania podczas pożarów wielkokubaturowych obiektów magazynowych; nr 11, str. 16 
 • Rapka W. "Cysterna z piuropuszem" - pożar cysterny z ładunkiem propanu-butanu pod wiaduktem kolejowym w centrum Chrzanowa: skala zagrożenia, przebieg akcji godzina po godzinie, zaangażowane siły, wnioski po akcji; nr 11, str. 22 
 • Rękas A. "Ludzie zadrżeli ze strachu..." - międzywojewódzkie ćwiczenia manewrowe na pożarzysku w Kuźni Raciborskiej: gaszenie pożaru terenów leśnych; nr 10, str. 20 
 • Rękas A. "Plan przetestowany. Ćwiczenia w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie" - charakterystyka obiektu, założenia i przebieg ćwiczeń krok po kroku; nr 12, str. 16 
 • Rochala P. "Powódź w czasie marnym. Wielka powódź. Płock, styczeń 1982 r." - czym jest powódź zatorowa, jak powstała w Polsce i jak radził sobie z nią system ratowniczy lat 80. w Polsce; nr 2, str. 28 
 • Schroeder M. "W gazoszczelnym na lince?!" - akcje ratownicze w odzieży ochronnej - możliwe do napotkania przeszkody: pomysł na transportowanie ratownika w ubraniu gazoszczelnym; nr 5, str. 36 
 • Tkacz P. "Wielkanocna tragedia w górach" - GOPR i Horska Služba we wspólnej akcji poszukiwania zasypanego lawiną w Kotle Białego Jaru w Karkonoszach; nr 5, str. 10 
 • Tkacz P. "Ćwiczenia ratownicze >Kawice 2008<" - trening ratowniczy w bazie paliw w Kawicach: założenia ćwiczeń, ich przebieg i wnioski; nr 5, str. 14 
 • Wasylik J. "Ewakuacja w kłębach dymu. Pożar w sieradzkim DPS" - jak przebiegała ta akcja ratownicza, dylematy taktyczne ratowników, rozmowa z opiekunką pensjonariuszy Małgorzatą Kolasą, odznaczoną za niesienie im podczas działań pomocy z narażeniem własnego życia; nr 3, str. 16 
 • Wiącek D. "Ratownictwo przez duże R" - dziewiąta edycja międzynarodowych ćwiczeń COOperation 2008 na poligonie w Żaganiu, według standardów NATO i Unii Europejskiej, z epizodem katastrofy samolotu transportowo-pasażerskiego jako punktem wyjścia: prace poszczególnych sztabów, wnioski i spostrzeżenia; nr 6, str. 11 
 • Wójcik Z. "Orlen rozpoznany" - ćwiczenia zgrywające jednostek OSP w KSRG i służb powiatu przemyskiego na terenie bazy magazynowej paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Żurawicy; nr 8, str. 26 

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ 

 • brom. "Boża opatrzność nie wystarczy" - zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych: konferencja w Dobrzeniu Wielkim koło Opola - podstawowe obowiązki właścicieli i użytkowników tych budowli; nr 5, str. 22 
 • Cembala P., Tałach Z. "Nowoczesność czy zagrożenie? Systemy kominowe z tworzyw sztucznych" - europejskie wymagania dla wyrobów budowlanych, prawo polskie, stanowisko organów PSP a oferta producentów urządzeń grzewczych; nr 11. str. 33 
 • Guzewski P. "Dochodzenia popożarowe we Włoszech"; nr 5, str. 20 
 • Guzewski P. "Przestępstwa pożarowe w Europie. Konferencja w Newcastle" - ... oraz współpraca europejska na tym polu: ważny akcent polski; nr 11, str. 36 
 • Janik P., Porowski R. "Nieproste bezpieczeństwo prostych rurociągów" - zagrożenia powodowane przez rurociągi, minimalne wymagania bezpieczeństwa wobec nich - stan prawny, przygotowanie systemu bezpieczeństwa na wypadek ich awarii; nr 2, str. 18
 • land. "Centra logistyczne pod lupą" - zabezpieczenie przeciwpożarowe wielkokubaturowych obiektów logistycznych - konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz KW PSP w Łodzi; nr 10, str. 31 
 • Pietrzak M. "Ekologiczna bomba z opóźnionym zapłonem" - ropa naftowa i wywołane przez jej wycieki katastrofy ekologiczne w ostatnich latach: jaka jest rola ratownictwa ekologicznego?; nr 1, str. 23 
 • Pietrzak M. "Niebezpieczny podmuch" - skutki wybuchu gazów i par cieczy palnych: cechy zjawiska, ratownicy wobec wybuchu; nr 2,str. 33 
 • Półka M. "Podatność na spalanie warstwy pyłów palnych" - zapalenie i wybuchy pyłów jako zagrożenie przemysłowe: metoda badawcza i analiza wyników; nr 1, str. 20 
 • Półka M., Piechocka E. "Co czyha we wnętrzu?" - zagrożenie pożarowe stwarzane przez elementy wykończenia wnętrz i wymagania ochrony przeciwpożarowej w stosunku do nich, statystyki pożarowe; nr 8, str. 28 
 • Przyłuska E. "Jak to robią inni: Perła pokoju" - system zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowej XVII-wiecznej świątyni ewangelickiej w Jaworze (woj,. dolnośląskie), o nietypowej, drewniano-glinianej konstrukcji; nr 12, str. 18 
 • pw "Wielkie katastrofy ekologiczne" - jakie największe niebezpieczeństwa zagroziły środowisku naturalnemu w ostatnich dziesięcioleciach; nr 2,str. 14 
 • Rochala P. "Dyskretny urok zabezpieczeń" - rumuńskie rozwiązania prewencji pożarowej: zabezpieczenie skansenu i Pałacu Parlamentu w Bukareszcie; nr 3, str. 21 
 • Rochala P. "Prewencja międzynarodowa" - spotkanie Komisji Prewencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych CTIF w Sofii; nr 6, str.38 
 • Rochala P. "Prewencja dla taktyków - cz. 2. Jak dotrzeć do pożaru?" - droga pożarowa wiodąca do obiektu - jedna z podstawowych trudności w akcji gaśniczej: teoria przepisów prawnych i praktyka - definicje i wyjątki; nr 10, str. 28 
 • Rochala P. "Prewencja dla taktyków - cz. 1. Charakterystyka przepisów przeciwpożarowych" - nieco o historii działań prewencyjnych, obowiązujące dziś prawo w dziedzinie zapobiegania pożarom; nr 9, str. 25 
 • Rochala P. "Prewencja dla taktyków - cz. 3. Czas na ewakuację, czyli między kwadransem a godziną - czym są odpowiednie warunki ewakuacji; nr 12, str. 20 
 • Sawicki T. "Palące słońce. Skupienie promieniowania świetlnego jako przyczyna pożarów" - czy zagubiona butelka stać się być źródłem pożaru w lesie?, teoria i pytania praktyczne; nr 1, str. 17 
 • Sawicki T. "Nietypowe przyczyny i okoliczności pożarów oraz wybuchów. Ćwiczenia z wyobraźni" - przykłady nietypowych dochodzeń popożarowych i wnioski biegłego; nr 7, str. 34 
 • Sawicki T. "Groźny dymek" - niedopałki jako potencjalne źródło zagrożenia pożarem; nr 10, str. 32 
 • Sawicki T. "Pożary egzogeniczne w kopalniach rud miedzi" - przyczyny pożarów, system przeciwpożarowego zabezpieczenia kopalni, przykłady charakterystycznych pożarów; nr 11, str. 30 
 • Szaga W. "Co grozi zielonym płucom stolicy?" - Kampinoski Park Narodowy: zagrożenie pożarowe i skuteczność gaszenia, organizacja ochrony przeciwpożarowej, pożarowe statystyki; nr 7, str. 32 
 • Szaga W. "Pożary w parkach narodowych" - kategoryzacja zagrożenia pożarowego terenów leśnych, ochrona przeciwpożarowa, statystyki pożarowe; nr 9, str. 23 
 • Wątor W. "Przesłanki dla prognozowania skażeń. Część I. Pogoda - wróg lub sprzymierzeniec"; nr 4, str. 20 
 • Wątor W. "Przesłanki dla prognozowania skażeń. Część II. Czynniki topograficzne"; nr 5, str. 18 
 • Wmaz "Przeciwdziałanie terroryzmowi" - skoordynowana współpraca na poziomie narodowym i globalnym: międzynarodowa konferencja przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; nr 2,str. 36 
 • Wojtaszewski P. "Stawka większa niż puchar. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla widowiskowych obiektów sportowych" - udział Państwowej Straży Pożarnej w procesie projektowania, wykonawstwa i przekazania obiektów do użytkowania: gorące tematy przed Euro 2012; nr 3, str. 24 
 • Zarzycki J. "Burza ogniowa. Groźna odmiana bardzo dużego pożaru lasu" - przyczyny powstania, charakterystyka rozwoju, taktyka gaśnicza; nr 1, str. 28 
 • Zarzycki J. "Zanim zaczną płonąć lasy" - czego potrzebuje profilaktyka pożarowa na terenach leśnych: edukacja, uwarunkowania prawne - kategoryzacja lasów, pasy przeciwpożarowe etc.; nr 4, str. 23 
 • Zarzycki J. "Lasy w ogniu - problem nie tylko strażacki" - sposoby powstępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia: obowiązki ustawowe i kompetencje różnych organów; nr 5, str. 23 
 • Zet "Nadchodzi informatyczny odwód" - nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesie prognozowania i oceny skażeń - seminarium w SGSP i Akademii Obrony Narodowej; nr 6, str. 41 
 • Ziębaczewski E. "Metoda multienergetyczna" - jak szacować efekty oddziaływania wybuchowej fali nadciśnienia; nr 4, str. 17 

SZKOLENIE 

 • Cholajda P. "Wielcy mali ludzie" - dzieci ratujące życie innych w obliczu zagrożenia: sylwetki mąłych bohaterów, jak od najmłodszych lat wpajać zasady bezpieczeństwa; nr 6, str. 48 
 • Fidler J. "Nauczyciele czy nauczający funkcjonariusze?" - kadra dydaktyczna Państwowej Straży Pożarnej: w jakim stopniu w tej pracy potrzebne są kwalifikacje pedagogiczne; nr 10, str. 36 
 • Fidler J. "Strażacka edukacja - mapy i drogowskazy" - jak tworzyć programy nauczania i jak efektywnie z nimi pracować w edukacji pożarniczej; nr 12, str. 24 
 • Frątczak P., Wawerka M.  "Oswajanie mediów" - szkolenie ze współpracy z mediami dla uczestników akcji ratowniczych i ich dowódców w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy; nr 5, str. 35 
 • Linder J. "Z mola tygrys" - rozmowa z laureatem pierwszej edycji konkursu "Najlepszy Wykładowca/Instruktor Państwowej Straży Pożarnej" st. ASP. Maciejem Maczkowskim, pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ; nr 3, str. 26 
 • Przyłuska E. "Mądra zabawa - poważna sprawa" - polskie programy edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych ; nr 6, str. 46 
 • Przyłuska E. "Strażak Sam rusza do akcji"- akcja edukacji ratowniczej dla najmłodszych "Bezpieczny przedszkolak": współpraca PSP i wydawnictwa Egmont; nr 12, str. 34  
 • Przyłuska P. "Dziecko rolnik" - bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym: porozumienie na rzecz współpracy między Ministerstwem Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Pracy, KRUS i ZOSP RP; nr 8, str. 38 
 • Rochala P. "Turnieje wygrywają, o pracy w PSP nie marzą" - refleksje po finale XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" w Krynicy Zdroju; nr 7, str. 42 
 • Stajszczak M. "Im chce się chcieć" - pierwsza edycja konkursu "Najlepszy Wykładowca/Instruktor Państwowej Straży Pożarnej": idea i laureaci; nr 3, str. 26 
 • Zarzycki J. "Nowe kierunki w SGSP?" - inżynieria profilaktyki pożarowej i inżynieria ratownictwa: czy dwa nowe specjalistyczne kierunki kształcenia w SGSP byłyby odpowiedzią na zmieniające się potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa?; nr 9, str. 35 
 • Zet "Kapitan z komputerem" - internetowe centra kształcenia w małych miastach i wsiach: inicjatywa kpt. Andrzeja Urbańczyka, zastępcy dowódcy JRG w Opocznie w woj. łódzkim, projekt ZG ZOSP RP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ; nr 9, str. 38 

HISTORIA I TRADYCJE 

 • brom. "Obrońcy spod Wawelu" - jubileusz 135-lecia założenia zawodowej straży pożarnej w Krakowie: uroczystość jubileuszowa, migawki z dziejów straży, największe pożary od XII do XIX wieku; nr 5, str. 44 
 • Krężel K. "Nowy stary medal" - medal "Za Długoletnią Służbę": historia odznaczenia ; nr 5, str. 49 
 • Krężel K. "W duchu floriańskiej tradycji" - falerystyka pożarnicza: funkcjonujące aktualnie odznaki honorowe OSP i oddziałów Związku OSP RP; cz. 1 - nr 8, str. 48; cz. 2 - nr 10, str.45; cz. 3 - nr 11, str. 46 
 • Krężel K. "Odznaczenia zagraniczne" - wyróżnienia zaszczytne innych krajów na mundurze polskiego strażaka: zasady noszenia; nr 9, str. 46 
 • Lewandowski L. "Fascynacja z przypadku" - kolekcjonerska pasja strażackiego małżeństwa z Wrocławia Marii i Stanisława Drapiewskich i ich kolekcja pożarniczych pamiątek; nr 4, str. 46 
 • Linder J. "Muzeum z historią w tle. 100 lat (z przerwami) na Chłodnej 3" - 100-lecie Muzeum Pożarnictwa w Warszawie; nr 1, str. 44 
 • Poskier E. "Najstarszy pożarniczy Mercedes-Benz w kraju" - skarb ze zbiorów Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni koło Krakowa: oryginalny Benz-Gaggenau rocznik 1926; nr 11, str. 47 
 • Przyłuska E. "Muzeum z certyfikatem" - certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych CTIF dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach: konferencja i uroczystości wręczenia wyróżnień; nr 10, str. 46 
 • Rochala P. "Powietrzni podpalacze (cz. V)" - pożary wywołane z powietrza, poprzez działania lotnictwa: z dziejów historii - cz. V: II wojna światowa w Japonii; nr 1, str. 41 (cz. I: od I wojny światowej po wojnę domową w Hiszpanii - nr 9/07, cz. II: Guernica 1937 r. - naloty dywanowe na Warszawę 1939 r. - nr 10/07, cz. III: bitwa o Anglię 1940 r. i naloty na Hamburg 1943 r., cz. IV: …………- nr 12/07)  
 • Rochala P. "Pożar, który przyniósł sławę" - jak spłonęła świątynia Artemidy w Efezie, jeden z siedmiu cudów świata; nr 5, str. 46 
 • Żegnałek K. "Warto inwestować w przeszłość. Edukacyjna rola muzeów pożarnictwa"; nr 4, str. 44 

TECHNIKA 

 • (eljot) "Tysiąc "drobiazgów" dla bezpieczeństwa" - VI Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa w Kielcach: najciekawsze i nagrodzone wyroby; nr 6, str. 26 
 • (ep) "Nie tylko wystawa" - instrumenty finansowe w zarządzaniu bezpieczeństwem - ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna podczas targów EDURA 2008; nr 6, str. 33 
 • brom. "Strażacy - hasiči: nowa jakość współpracy" - narada kierownictwa PSP z udziałem czeskich komendantów wojewódzkich oraz dyrektora Czeskiej Służby Pożarniczo-Ratowniczej podczas targów EDURA 2008; nr 6, str. 27 
 • Chrzanowski Z., Bolek M. "Stanowisko dowodzenia na kółkach" - mobilne stanowisko kierowania - dzieło podlaskich strażaków: szczegóły techniczne, zadania we współdziałaniu służb w systemie transgranicznym; nr 1, str. 26 
 • Frątczak P. "Na straży orlego gniazda" - samochody pożarnicze w strażach pożarnych polskich rafinerii i zakładów petrochemicznych; nr 6, str. 22 
 • Frątczak P. "Samochody - produkt flagowy" - najciekawsze samochody pożarnicze prezentowane prze polskich i zagranicznych producentów na kieleckiej wystawie EDURA 2008 ; nr 6, str. 28 
 • Frątczak P. "Dotrzeć w 180 sekund" - nowe ciężkie samochody dla lotniskowych strazy pożarnych w Bydgoszczy i Krakowie; nr 9, str. 39 
 • Frątczak P., Szablewski Z. "Skuteczne odplamianie" - sprzęt konieczny w akcji usuwania rozlewisk olejowych na wodach, system kontenerowy PSP - kontenery użyte w grudniowej akcji usuwania wycieku olejowego do Wisły; nr 2,str. 21 
 • Frątczak P., Szablewski Z. "Zakupy na miarę europejskich standardów" - program modernizacji technicznej PSP na lata 2007-2008, ciekawe zakupy w jego ramach i nie tylko: prezentacja samochodów; nr 3,str. 32  
 • Frątczak P., Szablewski Z. "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - czym mogą się pochwalić polscy eksporterzy pojazdów pożarniczych; nr 4, str. 32 
 • Frątczak P., Szablewski Z. "Skrzydła pod egidą. Samochody lotniskowe wojskowych straży pożarnych"; nr 5,str. 30 
 • Kamiński J. "Przyjemna lekcja techniki" - nowe samochody ratownictwa technicznego i chemicznego - nowe standardy w procesie szkolenia; nr 2, str. 42 
 • Kamiński J. "Nowoczesne wciągarki o stałej sile uciągu już w PSP"; nr 3,str. 35  
 • Kędra M. "Moduły - sposób na przetrwanie megakatastrofy" - kraje członkowskie Mechanizmu Wspólnotowego UE w obliczu zdarzenia o skali przekraczającej możliwości ratownicze jednego państwa; nr 6, str. 34 
 • Linder J. "Stolica swoim strażakom" - nowy sprzęt ratowniczy przekazany warszawskiej straży: krótka prezentacja techniczna; nr 4, str. 28 
 • Linder J. "Na lądzie, wodzie i w powietrzu. Międzynarodowe Targi Techniki Przeciwpożarowej PYROS"; nr 6, str. 18 
 • M.J. "Kramik: Ochrona z głową" - hełmy strażackie; nr 4, str. 35 
 • M.J. "Kramik: Ochrona przed chemikaliami" - ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi; nr 5, str. 34 
 • Wilczewski P. "SAWO 2008. Targi nowości i edukacji" - 19. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa w Poznaniu; nr 6, 26 - 33 
 • *** "Kramik: Hydrauliczne nożyce ratownicze"; nr 3, str. 37 

ORGANIZACJA 

 • brom. "Piąta kadencja "strażaków" w Sejmie RP" - inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Strażaków; nr 2, str. 6 
 • brom. "Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Credo nowych szefów PSP"; nr 2, str. 5 
 • brom. "Kobiety w mundurach" - ogólnopolska konferencja "Służba kobiet w formacjach mundurowych XXI wieku": m.in. o jednolitym systemie oceny kompetencji psychomotorycznych; nr 3, str. 5 
 • brom. "Nowy partner KSRG. Porozumienie PSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym"; nr 8, str. 5 
 • brom. "Nowi rycerze św. Floriana" - uroczystość ślubowania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 10, str.6 
 • Chmielewski W. "Czy uda się pomóc OSP?" - gdzie leżą przyczyny słabnącego ruchu ochotniczych straży pożarnych, jak im przeciwdziałać?; spojrzenie w dalszą i bliższą historię; nr 2,str. 39 
 • Cyran M. "CPR-y - będzie >lepiej<" - refleksje w kilka miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie centrów powiadamiania ratunkowego: czy dobrze została określona ich rola i kształt?; nr 2, str. 37  
 • e.p. "Jubileusz SITP" - uroczyste obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa; nr 10, str. 5 
 • ep. "112 nie do zabawy. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny" - coroczny konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez KG PSP i wydziały zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich: finał 2008; nr 7, str. 7 
 • Frątczak P. "Promocja z premierem" - ..................; nr 5, str. 5 
 • (j) "Narodowe Święto Niepodległości" - doroczne strażackie obchody listopadowego święta, wkład ruchu strażackiego w walkę o niepodległość Polski - co mówią źródła historyczne; nr 11, str. 5  
 • Krężel K. "Przepisy ubiorcze strażaków PSP w pytaniach i odpowiedziach"; nr 7, str. 44 
 • land "Wspomnienie wielkich ludzi i chwil" - konferencja naukowa "Z myślą o Niepodległej": ochotnicze straże pożarne w walce o niepodległość Polski ; nr 9, str. 5 
 • Lew "Strażacy spełniają marzenia" - wspólne przedsięwzięcie ratowników ze świdnickiej straży i fundacji Mam Marzenie; nr 7, str. 52 
 • Marczyński D. "Artykuł dyskusyjny: Dokąd zmierza PSP?" - polski system ratowniczo-gaśniczy na tle rozwiązań europejskich i PSP w systemie bezpieczeństwa - 15 lat doświadczeń i propozycje na przyszłość; nr 1, str. 33 
 • Marczyński D. "Różne oblicza zarządzania" - zarządzanie działaniami ratowniczymi a zarządzanie kryzysowe: jakie kwestie pozostały jeszcze do uregulowania; czego nauczył praktyka: najczęstsze błędy w planach ratowniczych i planach zarządzania kryzysowego; nr 3, str. 38 
 • Milewska M. "Miliony dla ochotników z Mazowsza" - podział środków w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP w Województwie Mazowieckim 2008; nr 7, str. 5 
 • Urbańska M. "35 lat w strażackim mundurze" - Urszula Fietz-Strychalska, starszy wykładowca Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 9, str. 52 
 • Zarzycki J. "Każdemu według kategorii" - kategoryzacja komend wojewódzkich oraz powiatowych/miejskich PSP: dlaczego nie według obciążenia operacyjnego i zagrożeń? jak je obliczyć?; nr 3, str. 41 
 • *** "Zmiana kierownictwa PSP"; nr 1, str. 5 

DZIEŃ STRAŻAKA 2008 

 • brom. "Strażakiem jest się zawsze. Mazowieckie obchody Dnia Strażaka"; nr 6, str. 43 
 • (eljot) "Święty Florian w kolebce Solidarności" - centralne obchody Dnia Strażaka 2008 w Gdańsku; nr 5, str. 28 

PRAWO W SŁUŻBIE 

 • Szpakowska M. "Ocena pracowników służby cywilnej" - czym jest opis stanowiska pracy i jego wartościowanie - nowe zarządzenie prezesa Rady Ministrów; nr 1, str. 38 
 • Żurawski R. "Kto jest zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego? Kiedy strażakowi OSP należy się ekwiwalent?"; nr 1, str. 36 
 • Żurawski R. "Strażak zakładowej straży pożarnej a studia podyplomowe w SGSP. Powierzenie wyznaczonemu oficerowi PSP obowiązków komendanta wojewódzkiego (powiatowego). Nowe akty prawne"; nr 2, str. 44 
 • Żurawski R. "Dopłata do wypoczynku. Ulga rodzinna (prorodzinna). Praca w czasie urlopu wypoczynkowego"; nr 3, str. 44 
 • Żurawski R. "Nowe akty prawne. Przeniesienie strażaka do pełnienia służby w innej miejscowości"; nr 4, str. 41 
 • Żurawski R. "Dodatkowe zajęcie zarobkowe poza służbą. Badania lekarskie dla członków OSP. Uprawnienia druhów OSP do wykonywania prac podwodnych. Nowe akty prawne"; nr 5, str. 41 
 • Żurawski R. "Usuwanie odpadów - skutków zdarzeń drogowych"; nr 6, str. 42 
 • Żurawski R. "O uchwale Sądu Najwyższego - szczegółowo" - uprawnienia strażaków z tytułu pełnienia służby ponad normy wskazane przez ustawę o PSP; nr 7, str. 46 
 • Żurawski R. "Nowe akty prawne"; nr 8, str. 42 
 • Żurawski R. "Nowe akty prawne"; nr 10, str. 42 
 • Żurawski R. "Świadczenia w razie śmierci strażaka lub członka jego rodziny"; nr 9, str. 42 
 • Żurawski R. "Informacja publiczna - wybrane zagadnienia"; cz. 1 - nr 11, str. 44; cz. 2 - nr 12, str. 38 

ZA GRANICĄ 

 • Frątczak P., Woźniak J. "Strażacka armia znad Tamizy" - organizacja, wyposażenie i zatrudnienie w londyńskiej straży pożarnej; nr 3, str. 28 
 • Błąd! Nieprawidłowe łącze. "Straż z Arlington" - Arlington County Fire Department w stanie Wirginia - jednostka najwyższej amerykańskiej kategorii: organizacja, wyposażenie, największe akcje; nr 8, str. 32 
 • Jędrzejczyk J. "Wielki sukces czeskiego PyroCaru" - piknik pożarniczy - ekspozycja współczesnych samochodów strażackich dla szerokiej publiczności; nr 10, str. 38 
 • Piechocki J. "Piana w górę!" - piana sprężona, jej właściwości gaśnicze i wykorzystujące ją urządzenia: jakie są możliwości ich wykorzystania; nr 7, str. 38 
 • Rochala P. "Prewencja nad Słonecznym Brzegiem" - bułgarski system bezpieczeństwa: organizacja, przepisy przeciwpożarowe, zadania pionu prewencji ochrony przeciwpożarowej; nr 8, str. 35 
 • Rochala P. "Białoruska lekcja strażackiej edukacji" - jak kształci adeptów pożarnictwa Komando Inżyniernyj Institut, czyli o nowoczesności kształcenia pożarniczego w republice Białorusi; nr 11, str. 38 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 • Białas T. "Multicom 112 PLUS. Nowe narzędzie do nauki języków obcych" - polska edycja interaktywnego programu do samodzielnej nauki dla dyspozytorów centrów ratowniczych; nr 4, str. 40 
 • Cłapa I. "W trosce o przyszłość Ziemi" - I Międzynarodowe Sympozjum "Pożary lasów" we francuskim Chambery: o czym mówiły wygłoszone referaty; nr 7, str. 40 
 • Tomczak R. "SEVESO II - Prawo ochrony środowiska. Nasze miejsce w systemie" - zakłady stwarzające duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej a PSP: kontrola, nadzór i decyzje administracyjne - vademecum wiedzy; nr 4, str. 36 
 • Woszczek A. "Bezpieczniejszy eurobywatel. Zmiany w dziedzinie ochrony ludności na poziomie UE" - nowe ważne dokumenty prawne, planowane zmiany; nr 5, str. 38 
 • Zwęgliński T., Krzemińska A. "Train the Trainers w SGSP" - kolejna edycja międzynarodowego szkolenia przygotowującego do roli instruktora Mechanizmu Wspólnotowego ochrony Ludności UE; nr 1, str. 40 

SPORT I REKREACJA 

 • alan "Gdynia na wysokościach" - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego w Łodzi - dotychczasowi triumfatorzy i obecni mistrzowie, krótko o specjalizacji wysokościowej w PSP; nr 7, str. 26 
 • brom. "Schodami do nieba" - doroczne zawody"Wieżowiec 2008": wejście po schodach na 30. piętro warszawskiego pałacu Kultury i Nauki w pełnym rynsztunku bojowym: przebieg zmagań, rozmowa ze st. asp. Dariuszem Szramą, reprezentantem zwycięskiej drużyny z Poznania; nr 7, str. 30 
 • brom. "Łódź dopłynęła pierwsza" - XX Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków w Bornem-Sulinowie, 15-lecie działania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP; nr 9, str. 32 
 • brom. "Jest wiele do zrobienia" - trzy pytania do st. bryg. mgr. Marka Chmiela, wiceprezydenta Europejskiej federacji Sportu Strażaków; nr 10, str. 40 
 • (eljot) "XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Mistrz nie zawiódł" - klasyfikacja indywidualna i grupowa, rekordy Polski w sporcie pożarniczym i absolutny triumfator mistrzostw: Artur Tokarczyk; nr 7, str. 28 
 • E.P. "Z Lądka do Ostrawy" - III Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek PSP i OSP według regulaminu CTIF w wielkopolskim Lądku; nr 9, str. 30 
 • Lew. "Na Matterhorn po adrenalinę" - st. kpt. Robert Paszczyk z KP PSP Złotoryja, ratownik OSP Przemysław Kusek i ich alpinistyczna wyprawa na szczyt Matterhorn; nr 10, str. 41 
 • Orlikowski J. "Poznaniacy obronili tytuł" - Pływackie Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Szamotułach; nr 2,str. 47 
 • Przyłuska E. "Niestraszne im wysokości" - zawody ratownictwa wysokościowego na Strzelińcu w Górach Stołowych: formuła i przebieg zawodów, końcowa klasyfikacja; nr 9, str. 28  
 • Przyłuska E. "Liga mistrzów" - XIV Halowe Mistrzostwa Strażackich Piątek Piłkarskich w Legnicy: triumfatorzy zawodów, krótko o historii tego sportu w szeregach straży pożarnej; nr 12, str. 42 
 • psok. "Tak rodzą się mistrzowie" - 2007: najbardziej udany rok w sportowej karierze mistrza sportu pożarniczego Artura Tokarczyka ; nr 4, str. 49 
 • Sokołowski P. "Puchar z hakiem" - Puchar Polski Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Drabinie Hakowej - klasyfikacja 2007: turnieje i ich zwycięzcy; nr 4, str. 47 

NIEPRZECIĘTNY 

 • Lewandowski L. "Szczęśliwy pechowiec" - motoryzacyjna pasja ASP. sztab. Macieja Orzyckiego, dowódcy JRG nr 1 w Zielonej Górze; nr 2, str.48 
 • Przyłuska E. "Ratownik z żyłka pedagoga" - mł. kpt. Piotr Sowizdraniuk, trzykrotny zwycięzca Mistrzostw Polski w ratownictwie Medycznym i Drogowym, wykładowca Instytutu Ratownictwa medycznego w Krakowie; nr 11, str. 52
do góry