• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2000

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2000 roku:

MELDUNEK PP

Kucnerowicz-Polak B., Purski R. - "Wycofywanie halonów a ochrona przeciwpożarowa" - przypomnienie postanowień Protokołu montrealskiego, ich realizacja w Polsce i na świecie, wyzwania na najbliższą przyszłość; nr 10, str. 3
Szczygieł R. - "Pogoda a pożary lasów" - czynniki meteorologiczne i metoda prognozowania zagrożenia pożarowego lasów w skali lokalnej; nr 7, str. 28

GOŚĆ PP

brom. - "Bez obaw w przyszłość" - optymalny program ubezpieczeniowy i wybór zakładu ubezpieczeń dla pracowników i funkcjonariuszy PSP tematem rozmowy z mgr. Markiem Kaliszkiem - prezesem Zarządu MENTOR SA; nr 6, str. 4
brom. - "Przeszłość dla przyszłości" - rozmowa ze st. bryg. mgr. inż. Grzegorzem Sudą - dyrektorem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach: bilans dokonań CMP w roku 25-lecia jego istnienia; nr 8.^ str. 6
brom. - "Z wysoko podniesioną głową" - 30-lecie działalności akademickiej warszawskiej szkoły pożarniczej w rozmowie z nadbryg. prof. dr. hab. Jerzym Wolaninem - komendantem-rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; nr 11, str. 5
głów. - "Nowego nie budujemy w próżni" - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania rozwiązań w sferze bezpieczeństwa wprowadzonych reformą administracyjną kraju - rozmowa z komendantem miejskim PSP w Zielonej Górze st. kpt. inż. Waldemarem Michałowskim; nr 9, str. 3 
głów. - "Takie standardy świat stosuje od lat" - rozmowa z naczelnikiem Wydziału Ochrony Zasobów i Obronności w zielonogórskiej RDLP inż. Karolem Wilerem: kontrowersje wokół metody określania zagrożenia pożarowego lasów, podatku leśnego i kosztów ochrony ppoż. lasów; nr 5, str. 3 
Rozmowa miesiąca
Głowacki A. - "Liczy się końcowy efekt... " - refleksje i wspomnienia w 50. rocznicę powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej - wywiad z niegdysiejszym zastępcą komendanta głównego straży pożarnych płk. poż. w st. spocz. Władysławem Pilawskim; nr 10, str. 12 
Głowacki A., Przysłupski B. - "Zespalamy dwa pakiety zadań...." - proces integracji Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności: koncepcja i tok wprowadzania zmian strukturalnych - wywiad z komendantem głównym PSP - szefem OCK gen. bryg. Zbigniewem Meresem; nr 7, str. 10 
Mazur St. - "Tworzyć atmosferę pracy sprzyjającą ambitnym" - st. bryg. Kazimierz Krzowski opowiada o swojej drodze zawodowej w pożarnictwie oraz zadaniach, które stoją przed nim jako komendantem wojewódzkim PSP nowo powstałego woj. małopolskiego; nr l, str. 13 
Mazur St. - "Jesteśmy coraz bliżej ludzi" - próba zbilansowania dokonań i potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z komendantem głównym nadbryg. Zbigniewem Meresem; nr 2, str. 11 
Mazur St. - "Milowy krok" - o systemie ochrony przeciwpożarowej w Polsce przed powołaniem państwowych organów ochrony ppoż. i po nim, w wywiadzie z nestorem polskiego pożarnictwa - płk. w st. spocz. Władysławem Pilawskim; nr 3, str. 14
Przysłupski B. - "Postanowiłam nie zmieniać swoich kwalifikacji..." -o najważniejszych osiągnięciach badawczych i dydaktycznych, a także przezwyciężanych trudnościach organizacyjnych Katedry Działań Ratowniczo-Gaśniczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w rozmowie z jej szefem - st. bryg. prof. dr hab. Melanią Pofit-Szczepańską; nr 12, str. 12
Prezentujemy województwa
Artur - "Proste środki zostały wyczerpane" - woj. małopolskie: Sądecczyzna; nr 2, str. 48
Izgurz - "Tyle samodzielności, ile odpowiedzialności" - województwo małopolskie; nr l, str. 8
Romanowski B. - "Zjednoczeni w działaniu" - województwo kujawsko-pomorskie; nr 2, str. 44 
Romanowski B. - "Pod czujnym okiem Neptuna" - woj. pomorskie;r 11, str. 10 

RATOWNICTWO

*** - "SAWO dyktuje tempo przemian... XII Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa w Poznaniu" -zdobywcy targowych trofeów, imprezy towarzyszące; nr 10, str. 32 
Drapiewski S., Murawka W. - "Opóźniona dostawa" - przewrócona włoska cysterna z ładunkiem 21 ton dwuizocyjanianu toluilenu: wypadek na drodze krajowej, kolejne etapy i procedury akcji ratowniczej, trudności techniczne i organizacyjne; nr 12, str. 16 
g. - "Bilans zmagań z wodą" - zadania i już zdobyte doświadczenia grup ratownictwa wodnego Państwowej Straży Pożarnej; nr 3, str. 17 
Gartowski T. - "Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Otwarcie i chrzest bojowy" - o strukturze KCKRiOL i jego pierwszych rzeczywistych działaniach w obliczu zagrożenia powodziowego w południowej Polsce; nr 9, str. 14
Gartowski T., Przybylski A. - "Trudna próba dla systemu" - inowrocławskie służby ratownicze i władze miejskie w obliczu wyzwania: akcja ratownicza i ewakuacyjna po katastrofie budowlanej; analiza działań, najciekawsze wnioski; nr 8, str. 13
J.S. - "Zadanie do przemyślenia. Ktoś popełnił błąd..." - nr 12, str. 20 
J.S. - ..Co będzie, gdy... Ratownicze myślenie" - jak przewidywać potencjalne zagrożenia i jak przygotować się na ich wystąpienie: problem ratowników, władz administracyjnych i samorządowych, firm; nr 5, str. 21 
J.S. - ..Konkurs. Stopnie były strome" - akcja gaszenia pożaru w piwnicy domu mieszkalnego, tragiczna śmierć dowódcy zastępu; nr 5, str. 15 
J. Sch. - "Natychmiastowa uwolnienie" - udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych zakleszczonym we wraku pojazdu; nr 10, str. 18 
J.Sch. - "Konkurs. Studnia" - obsunięcie się gruntu wewnątrz wykopu studni gospodarczej; nr 2, str. 18
J.Sch. - "Konkurs. Śmierć iv tanach pszenicy" - pożar zboża na pniu, samochód gaśniczy osaczony przez płomienie; nr 3, str. 19 
Jacek - "Futrzastym i skrzydlatym. Pomocy nie odmawiamy nikomu" - teoretyczne i praktyczne przygotowanie ratowników PSP do ratownictwa zwierząt na przykładzie zdarzeń autentycznych: ustawowe obowiązki, koszty nietypowych akcji; nr 4, str. 13 
Jastrzębski R. - "Zapewnia ochronę, niesie pomoc i opiekę. Ochrona Cywilna Szwajcarii"; nr 11, str. 15
Kociołek K.T. - "Nowe projekty supersamolotu" - następne konstrukcje z klasy gigantów autorstwa inżynierów Boeinga i Airbus Industrie: bezpieczeństwo pasażerów, zmiany w międzynarodowej kategoryzacji lotnisk; nr 3, str. 23
Król B. - "Czy piana klasy A = CAFS?" - zasada działania systemu CAFS, czy istotnie współpracuje on tylko ze środkami pianotwórczymi klasy A?: propozycje alternatywne; nr 7, str. 17
L.W., E.B. - "Ściana runęła nocą" - akcja ratownicza po zarwaniu się stropu domu przeznaczonego do rozbiórki: jak sprawdził się plan ratowniczy dla m. Poznania; nr 6, str. 20
L.W., E.B. - "Niepotrzebna śmierć" - katastrofa drogowa na przejeździe kolejowym: krótki opis działań ratowniczych, wnioski z akcji; nr 7, str. 14
L.W., E.B. - "Na drodze krajowej nr 2. Poskramianie ksylenu" - katastrofa drogowa z udziałem cysterny przewożącej substancję niebezpieczną: typowe utrudnienia w prowadzeniu akcji ratownictwa chemicznego; nr 10, str. 17
m.s. - ..Podsumowanie konkursów (cz. III)" - najciekawsze analizy zadań konkursowych ogłoszonych na łamach PP: w nr. 7/99 (pożar w budynku mieszkalnym, ewakuacja lokatorów), 8/99 (pożar w hali fabrycznej zakładów tekstylnych), 9/99 (kolizja na ruchliwym skrzyżowaniu) - poprzednie dwie części Podsumowań w PP nr 11/99, str. 13 i 12/99, str. 15; nr l, str. 15
m.s. - ..Płetwonurek-ratownik" - wybór najciekawszych i najbardziej przydatnych haseł z powstającego właśnie Poradnika encyklopedycznego ratownictwa wodnego; cz. I - nr 2, str. 19; cz. II - nr 3, str. 19; cz. III - nr 4, str. 17; cz. IV - nr 5, str. 17
M.S. - ..Pogotowie ekologiczne" -... i jego miejsce w systemie ratowniczym państwa; refleksje i propozycje autora; nr l, str. 18 
Marczyński D. - ..Krajowy system ratowniczo-gaśniczy a kierujący działaniem ratowniczym" - uprawnienia KAR a zmiany administracyjne w kraju, efektywne budowanie struktury dowodzenia, racjonalne określanie priorytetów działań, podejmowanie decyzji taktycznych; cz. I - nr 2, str. 16
Michalski Z.C. - ..Problemy ratownictwa w gminie" - integracja OC i PSP: decyzja na szczeblu centralnym a stan ochrony ludności na szczeblu gminnym; gmina w projekcie ustawy o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju; nr 12, str. 17 
Murawka W. - "Profesjonalna współpraca" - I Krajowa Wystawa Sprzętu do Pomocy Drogowej i Holowania "Road Asistance 2000": wyposażenie PSP i firm pomocy drogowej (ratownictwo drogowe - patrz także: "Czwarta służba ratownicza. Nowe zadania dla pomocy drogowej" - PP 9/2000, str. 6); nr 11, str. 16
Natkański H. -.. >Dyliżans< nie>Podatnik - ..Przed alarmem i po alarmie. Podatnicy kontra ratownicy"
- bezpieczeństwo obywateli: skuteczność działań ratowniczych PSP a realizacja zadań prewencyjnych przypisanych innym podmiotom; nr 4, str. 11
Przysłupski B. - .Augsburg 2000. Światowa stolica strażaków" - migawki z targów INTERSCHUTZ; nr 8, str. 28
Ranecki J. - "Pożar w hotelu Royal" - analiza działań ratowniczo-gaśniczych i ewakuacyjnych po wybuchu pożaru w jednym z poznańskich hoteli; nr 6, str. 20

s.m. - ..Podsumowanie konkursów (cz. IV)" - najciekawsze analizy zadań konkursowych ogłoszonych na łamach PP: w nr. 10/99 (pożar w zabytkowym budynku liceum; ponowne nieoczekiwane rozgorzenie ognia), 11/99 (pożar w zakładzie tapicerskim usytuowanym wśród zamieszkałych kamienic), 2/2000 (obsunięcie się gruntu wewnątrz wykopu studni gospodarczej), 3/2000 (pożar zboża na pniu, samochód gaśniczy osaczony przez płomienie) - poprzednie trzy części Podsumowań w PP nr 11 i 12/99 i nr 1/2000; nr 8, str. 19 

S.M. - "Ocena bezpośrednich kosztów działań interwencyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej"; nr 5, str. 12
W.B. - "Wypadek na strzeżonym przejeździe kolejowym. Nie wszyscy sprostali ratowniczemu wyzwaniu" - jak przygotować ratowników PSP do prowadzenia działań w zastępstwie służb, które nie potrafią im sprostać - refleksje po akcji ratowniczej w Tarnowie, woj. wielkopolskie; nr 10, str. 15
W.B. - "Spopielala Tessitura Bresciana" - akcja gaśnicza po wybuchu pożaru w hali produkcyjno-magazynowej zakładów obuwniczych w Pionkach, woj. mazowieckie: charakterystyka obiektu, organizacja działań i ich skala, wnioski; nr 11, str. 13

W.M. - "Ratownictwo drogowe -jak działamy?" - statystyki i analizy Komendy Głównej PSP za rok 1999; nr 8, str. 15 

Witkowski R. - "Czwarta służba ratownicza. Nowe zadania dla pomocy drogowej" - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Pomocy Drogowej Road Assistance w strukturach KSRG: obowiązki określone generalnym porozumieniem o współdziałaniu; nr 9, str. 6 

Zieliński K. - "Polak, Węgier dwa bratanki" - polska pomoc ratownicza w akcji przeciwpowodziowej po katastrofalnym wezbraniu wód Cisy na terytorium Węgier; nr 7, str. 13
Ratownictwo Medyczne
Ag - "Ratownictwo medyczne w KSRG. Placet dla integracji" - podsumowanie obrad Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów; nr 4, str. 22 
Boszkiewicz T. - "Ratowanie tonącego po załamaniu się tafli lodowej w zbiorniku wodnym"; nr 3, str. 24
Boszkiewicz T. -,Aspekty humanitarne i prawne pierwszej pomocy" \ nr 9, str. 19
m.s. - "Realia się zmieniły!" - polemika z treściami zawartymi w artykule prof. dr. hab. Tadeusza Boszkiewicza "Czynności ratownicze poprzedzające pierwszą pomoc przedmedyczną" (PP 8/99), kilka kontrpropozycji; nr l, str. 23 
Marczyński D. - "Kierunki rozwoju ratownictwa medycznego w straży" - powszechne wyobrażenia o ratownictwie medycznym a współczesna wiedza o medycynie ratunkowej: czy są spójne?; nr l, str. 19 
Marczyński D. - "Lekarz - koordynator medycznych działań ratowniczych" - problemy współdziałania jednostek ochrony ppoż. i ochrony zdrowia podczas działań ratowniczych: usytuowanie KMDR w krajowym systemie ratowniczym, strukturze dowodzenia na miejscu akcji i taktyce działań ratowniczych; nr 7, str. 18
Ratownictwo chemiczno-ekologiczne
L.W., E.B. - "Poznański przypadek ratowniczy" - akcja utylizacji tlenku rtęci: na kim spoczywa obowiązek finansowania utylizacji substancji niebezpiecznych w przypadku braku ich właściciela lub niemożności ustalenia sprawcy zdarzenia z ich udziałem?; nr 7, str. 15 
Król B. - Aerozole gaśnicze" - zasada działania, zalety, wady i zastosowanie; nr 6, str. 23
Król B. - "Gaszenie pożarów cieczy polarnych pianami"; nr 9, str. 16 
Król B. - "Czym gasić? Pianotwórcze środki gaśnicze" - co decyduje o doborze środka pianotwórczego do konkretnego zastosowania, porównanie właściwości różnych pian; nr 5, str. 25 
Król B., Sobolewski M. - "Pianotwórcze środki gaśnicze a środowisko naturalne"- cz. I - nr 11, str. 19, cz. II - nr 12, str. 22 
M.S. - "Odpady niebezpieczne iv strażnicy. Dowódca prosi o pomoc" -problem unieszkodliwiania i składowania niebezpiecznych odpadów powstających po akcjach ratownictwa chemicznego: kogo przepisy obarczają odpowiedzialnością prawną; nr 4, str. 24 
Maciejewski K. - "Metodyka podziału zadań w sekcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego"; nr 10, str. 21
Maciejewski K. - "Pierwszy zastęp na miejscu zdarzenia. Kilka rad praktycznych" - planowanie sił i środków pierwszego rzutu na terenie powiatu, wskazówki dla zespołu przybyłego na miejsce akcji; nr 3, str. 34 
Maciejewski K. - "Pododdziały ratownictwa chemiczno-ekologicznego" - terminologia taktyczna, zasadnicze cele formowania sekcji rat.-chem.; nr 5, str. 26
Ranecki J. - "Mały poradnik ratownika chemika" - kilkadziesiąt krótkich wskazówek i zasad do bezwzględnego przestrzegania dla uczestników akcji ratownictwa chemicznego; nr 3, str. 30

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

*** - "Rozporządzenie i wiele wątpliwości" - niespójności i nieprecyzyjne rozwiązania w rozporządzeniu MOŚZNiL w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z dn. 16.08.1999 r. wskazane przez autora listu do redakcji; nr 5, str. 8
br. - "Zanim powstanie zagrożenie" - "Systemy bezpieczeństwa w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym" - sympozjum na terenie PKN ORLEN w Płocku; nr 9, str. 25
Ciszewski P. - "Zabezpieczenie nośników danych przed pożarem i wybuchem"; nr 2, str. 25
Ciszewski P. - "Polemiczna niespójność" - czy istotnie możliwe jest (z prawnego punktu widzenia) wykorzystywanie przez komendantów PSP w działalności szkoleniowej i prewencyjnej opinii biegłych sądowych: polemika z tezami artykułu "Biegły - opinia i przesłuchanie" (PP 2/2000, str. 22); nr 5, str. 8
Czardybon J. - "Nowe Polskie Normy na gaśnice przenośne"; nr 3, str. 41 
Demczuk A., Smycz E. - "Jak ujarzmiać pioruny" - istota i mechanizm powstawania wyładowań atmosferycznych, nowoczesna technika odgromowa; nr 11, str. 21
głów. - "Nowatorska formuła sympozjum" - bezpieczne użytkowanie i rozprowadzanie gazu ziemnego: dyskusja nad zdarzeniem autentycznym, wsparta materiałami z akt sądowych; nr 3, str. 40 
Janik P. - "Ocena ryzyka ogniowego" - najważniejsze tezy rozprawy doktorskiej autora artykułu - "Przyczyny pożarów a wielkość i możliwości ograniczania ryzyk ubezpieczeniowych"; nr 9, str. 23 
Machowicz St. - "Biegły - opinia i przesłuchanie" - wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z procedurą wydawania opinii przez biegłych sądowych; argumenty przemawiające za współpracą w tym zakresie organów PSP z sądami okręgowymi; nr 2, str. 22 
Majewski S. - "Leśne dylematy prawne" - wątpliwości wokół rozporządzenia MOŚZNiL z dn. 26 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów; nr 8, str. 24 
Piechocki Jacek - "Wymagania techniczne dla kotłowni gazowych" -postanowienia Polskiej Normy PN-B-02431-1; nr 4, str. 29 
Pokojski W. - "Postępowanie pokontrolne - decyzje administracyjne" -... w teorii prawa administracyjnego: podstawowa terminologia, wymagania formalne; nr 6, str. 33
Ratajczak D. - "Nowa koncepcja wymagań ewakuacyjnych dla budynków" - ... w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: analiza istoty wprowadzonych zmian; nr 8, str. 23
Ratajczak D. - "Nowe zasady klasyfikacji budynków i wymagania dla stref pożarowych"; nr 9, str. 22
Truchan M. - ..Kto odpowiada za drogi pożarowe?" - drogi pożarowe a drogi dojazdowe i parkingi dla mieszkańców osiedli: regulacje prawne, egzekwowanie przepisów; nr 10, str. 24
Truchan M. - ..Wokół ustawy o usługach turystycznych" - opinie terenowych organów PSP dotyczące spełnienia wymagań przeciwpożarowych przez właścicieli obiektów hotelarskich: jakie przepisy należy dodatkowo uwzględnić przy ich formułowaniu; nr 5, str. 29 
Wiśniewski W. - "Gorący temat - LASY" - zasady zabezpieczenia ppoż. obszarów leśnych w woj. lubuskim: nieprecyzyjne regulacje obowiązującego rozporządzenia MOŚZNiL a opinie funkcjonariuszy PSP i pracowników RDLP; nr 7, str. 21

NIE TYLKO DLA RZECZOZNAWCÓW

Piechocki J. - ..O normalizacyjnych nowościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej"; nr 2, str. 27

TECHNIKA RATOWNICZA

Bielawa M. - "Mam pomyśl! Koncepcja zabudowy forda transita" jako samochodu ratownictwa technicznego - pomysł strażaków z JRG w Sulechowie: opis zabudowy, wnioski co do funkcjonalności, pierwsze wrażenia z eksploatacji; nr 5, str. 47
br. - "Tam, gdzie człowiek nie może" - prezentacja możliwości pierwszego polskiego robota interwencyjno-inspekcyjnego SR 10 Inspector; jak z pożytkiem wykorzystać go w działaniach ratowniczych prowadzonych przez PSP; nr l, str. 27
Gartowski T. - "Spostrzeżenia z Augsburga" - najciekawsze nowinki techniczne zaprezentowane na tegorocznych targach INTERSCHUTZ; nr 10, str. 26
Głów. - "Mamy pomyśl, czyli... Dylematy wynalazcy" - osłona zabezpieczająca kierownicę pojazdu z wmontowaną poduszką powietrzną, chroniąca przed jej niekontrolowanym otwarciem podczas działań ratowniczych; historia prototypu; nr 2, str. 28
Grzesiak W. - "Jelcz 024 -jakość tkwi w szczegołach" - doświadczenia z rocznej eksploatacji samochodu w krakowskiej JRG nr 2: wady, zalety, wnioski udoskonalające; nr 4, str. 33
Heyman M. - "Nowy pomyśl na nasadę" - ... do połączeń szybko-rozłącznych opracowany w CNBOP - wzór użytkowy; nr l, str. 27 
Kamiński J. - "Drabina czy podnośnik?" - charakterystyka porównawcza parametrów, wad i zalet eksploatacji, a także kosztów zakupu drabiny hydraulicznej SD-30 i podnośnika hudraulicznego SH-30; nr 6, str. 36
Kamiński J. - "Nowe >chemiki< dla>Kamiński J. - "Samochody pierwszej interwencji" - miejskie samochody ratowniczo-gaśnicze z wyposażenia PSP: konstrukcja, zabudowa, wyposażenie; nr 11, str. 22
Orzechowski H. - "Mam pomyśl! Komfort alarmowego wyjazdu" - ZP-10/24, czyli zespół prostownikowy do ładowania akumulatorów w pojazdach z instalacją elektryczną 24 V; nr 11, str. 26
Osiecki   M.,   Szablewski   Z.   -   "Następcy   SH-18"   -   PMT-30-00, PMT-30-04, PMT-40-00, PMT-04-OOP - nowe ruchome podesty samojezdne z układem doprowadzania wody produkcji krajowej; charakterystyka techniczna i eksploatacyjna; nr 2, str. 30 i nr 3, str. 42
roni. - "TETRA wspomaga ratowników" - lokalna sieć cyfrowej łączności radiowej: możliwości techniczne, przydatność dla służb ratowniczych; nr 10, str. 29
Sobczak H., Tarkowska S., Witczak E. - "Czy tylko Nomex, Kermel,
* - Conex...?" - nowy wzór ubrania ochronnego dla strażaka: charakterystyka ubrania i zastosowanych w nim po raz pierwszy innowacyjnych materiałów włókienniczych; nr 4, str. 30

SZKOLENIE

A. - "Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Prace dyplomowe i nie tylko!"; nr l, str. 29; nr 2, str. 35; nr 3, str. 49; nr 5, str. 55; nr 9, str. 30; nr 10, str. 42 A.G. - "Sekcyjni w nurcie przemian" - 35. promocja w opolskiej Szkole Podoficerskiej PSP; nr 12, str. 32
Babut W., Bielicki P., Grzyb Z. - "Efektywność kształcenia oficerów w systemie stacjonarnym" - metodologia i wyniki badań przeprowadzonych przez Biuro Kadr i Szkolenia KG PSP; cz. I - nr 2, str. 33 
Beńko E. - "Nie było ognia" - zorganizowane przez KM PSP w Bielsku-Białej ćwiczenia taktyczno-bojowe w autentycznych obiektach: pożar w kotłowni ubojni kurczaków (zagrożenie magazynu amoniaku); nr 6, str. 40
br. - "W Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Urealniona symulacja" -uroczyste otwarcie i prezentacja centrum symulacyjno-treningowego w pracowni treningu dowódczo-sztabowego SGSP; nr 7, str. 27 
brom. - "Ratownicy na warszawskim Okęciu" - akcja po katastrofie samolotu na pasie startowym (ugaszenie płonącego paliwa, ewakuacja rannych pasażerów): zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych; nr 6, str. 39
brom. - "Pod pełną kontrolą" - ćwiczenia operacyjno-sztabowe "Powódź 2000" w Elektrowni Opole SA w trzecią rocznicę katastrofalnej powodzi '97: obrona obiektu o strategicznym znaczeniu; nr 9, str. 28
brom. - "Zawsze gotowi do poświęceń" - reportaż z promocji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 7, str. 24
brom. - "W ratowniczym kręgu" - reportaż z I Międzynarodowych Manewrów Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych w Gdańsku; nr 10, str. 34 
brom. - "Start po dyplom" -dwa nowe wydziały (inżyniera bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego) i nowy rok akademicki w SGSP; nowości organizacyjne; nr 11, str. 31
brom. - "Cztery dekady szkoleniowej pracy" - jubileusz 40-lecia działalności krakowskiej szkoły pożarniczej: relacja z obchodów; nr 12, str. 28
G. - "Na Rynku w Opolu. Promocja i wyróżnienia" - uroczystość Szkoły Podoficerskiej PSP; nr 7, str. 25
Gartowski T. - "Z pozycji obserwatora ćwiczeń. Boeing nie zatrzymał się na pasie..." - szeroko zakrojone ćwiczenia na terenie warszawskiego portu lotniczego Okęcie integrujące stołeczne służby ratownicze: ich przebieg, opis poszczególnych elementów i wnioski; nr 7, str. 22 
Gartowski T. - "Międzynarodowy sprawdzian sil" - międzynarodowe ćwiczenia integrujące Trans-Carpathia 2000: pierwszy test procedur Euroatlantyckiego Centrum Reagowania na Katastrofy oraz Euroa-tlantyckich Jednostek Reagowania na Katastrofy (akcja ratunkowa po katastrofalnej powodzi); nr 11, str. 28
Głów. - "Zdążyć przed jubileuszem" - przed jakimi zamierzeniami na bliższą i dalszą przyszłość i jakimi zadaniami na dziś stoją wykładowcy i kadeci poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP tuż przed obchodami 50-lecia istnienia szkoły pożarniczej w Poznaniu, opowiada jej komendant - st. bryg. Witold Gołębowski; nr l, str. 31
Głów. - "Melduję zdanie obowiązków... Zmiana na stanowisku komendanta SA PSP w Poznaniu" - reportaż z uroczystości, przypomnienie dokonań dotychczasowego komendanta szkoły - st. bryg. Witolda Gołębowskiego; nr 4, str. 41
Głów. - "Nowy komendant SA PSP w Poznaniu" - prezentacja życiorysu zawodowego bryg. mgr. inż. Jerzego Bronowicza; nr 4, str. 43 
Górski W., Noskowski K. - "Sprawdzian przygotowania" - działanie siła ratowniczych miasta po katastrofie lotniczej: ćwiczenia zgrywające w Bydgoszczy; nr 9, str. 29
Grzyb Z. - "Rozważania wokół egzaminów wstępnych" - procedura oceny sprawności fizycznej kandydatów do studium aspiranckiego, nowe zasady rekrutacji w szkołach PSP; nr 4, str. 44
J.S. - "Obrączka - ratowniczy problem?!" - uwalnianie osób, przypisane do obowiązków strażaków w zakresie ratownictwa technicznego: na jakie mniej typowe przypadki przepis ów może się rozciągać?; nr 3, str. 47
Kamiński M. - "Bez praktyki ani rusz" - nowości w szkolnej bazie poligonowej bydgoskiej SP PSP; nr 5, str. 53
Klinkosz T. - "Wspólny front ratowniczy. Ćwiczenia taktyczno-bojowe w Gdyni"- doskonalenie zintegrowanego systemu ratowniczego miasta, trening zgrywający służby w obiektach zakładu produkcji acetylenu na terenie stoczni; nr 2, str. 37
Kubik W. - "Namawiam do refleksji..." - o potrzebie zrewidowania dotychczasowych koncepcji szkolenia praktycznego ratowników PSP: jak zmienić uznawane obecnie priorytety; nr 5, str. 52
L.W., E.B. - "Szkoleń nigdy za dużo" - narada szkoleniowa naczelników wydziałów operacyjnych i dowódców JRG z komend miejskich i powiatowych PSP woj. wielkopolskiego -jedno z organizowanych cyklicznie szkoleń dla poszczególnych pionów służbowych; nr 8, str. 25 
Noskowski K. - "Udane ćwiczenia z niewielkim >ale<" - szkolenie teoretyczne wsparte ćwiczeniami praktycznymi w budynku jednego z bydgoskich liceów: ewakuacja na wypadek zagrożenia, specyfika pracy z młodzieżą; nr 8, str. 26

Pękała T. 
- "Multimedialny zestaw dydaktyczny ALARM" - ... dla szkół podstawowych i gimnazjów, uzupełnienie programu "Elementy ratownictwa i obrony cywilnej" (rodzaje komunikatów alarmowych nadawanych przez służby porządkowe i ratownicze, reakcja na poszczególne sygnały); nr 11, str. 31
Pofit-Szczepańska M. - "Kierunki pracy są prawidłowe..." - Katedra Działań Ratowniczo-Gaśniczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: pięć lat działalności w obecnym kształcie organizacyjnym - ocena sposobu działania oraz efektów pracy naukowo-dydaktycznej; nr 12. str. 25
rom. - "Graniczny sprawdzian" - usuwanie substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych w teorii i praktyce podczas Międzynarodowego Seminarium Ratowniczego "Gaładuś 2000": współdziałanie polskich i litewskich służb ratowniczych przy likwidacji skutków zdarzeń transgranicznych; nr 10, str. 38
rom. - "Czas na konkrety" - "Ratownictwo specjalistyczne" - sympozjum w Polańczyku: prezentacja zasadniczych treści wygłoszonych referatów, relacja z towarzyszących prelekcjom ćwiczeń praktycznych (rat. wodne i wysokościowe); nr 11, str. 28
Rzepiński R. - "Obciążenie psychofizyczne a profile ryzyka" - trening sprawności ogólnej i specjalnej strażaków: warunki dla szkolenia idealnego; cz. I - nr 3, str. 45
Urbaniak S. - "Alarm w Koninie. Obłok gazowy się przemieszcza..." -wyciek chloru w Zakładzie Produkcji Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - ćwiczenia zintegrowanych służb ratowniczych; nr 10, str. 37
Wiśniewski W. - "Ćwiczenia > Odra'99< " - alarmowanie i dysponowanie sił i środków, organizacja akcji ratowniczej, taktyka i technologia stawiania zapór, czyli część praktyczna polsko-niemieckich warsztatów poświęconych współdziałaniu służb ratowniczych obu krajów w razie wystąpienia zagrożeń transgranicznych; nr l, str. 34

ORGANIZACJA

b. - "Z wojska do PSP" - paczkowane racje żywnościowe w wyposażeniu strażaków-ratowników na czas długotrwałych akcji; nr 10, str. 45 
Beńko E. - "Być skuteczniejszym w działniu" - etapy organizacji i zadania nowo powołanego Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego w Bielsku-Białej; nr 7, str. 32 
brom. - "Wspólnie można więcej" - gnieźnieńskie I Regionalne Seminarium "Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych" - obszerna prezentacja wypowiedzi prelegentów; nr 7, str. 31
brom. - "Na straży wschodniej rubieży" -jakimi problemami żyje PSP woj. podlaskiego: miejscowe zagrożenia, siły, wyposażenie i sprzęt; nr 8, str. 35
brom. - "Na przekór przeciwnościom" - ratowniczy bilans nowo powstałej Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie; nr 4, str. 37
Brom. - "Przykład dobry dla innych" - ratownicza codzienność i ratownicze plany w nowo powołanej Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie; nr 5, str. 39
Dechnik S. - "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych" - koncepcja modułowej struktury zarządzania; nr 9, str. 37 
Frankowski Z. - "Czy nie pójść inną drogą?..." - polemika z tezami artykułu st. bryg. E. Moraczewskiego pt. "System gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego" - PP 6/2000, str. 27 (patrz także: "Planowanie cywilne i zarządzanie kryzysowe - wiele znaków zapytania" -PP 2/2000, str. 40 oraz "Projektowane rozwiązania prawne a PSP" -PP 11/2000, str. 34); nr 9, str. 32
G. - "Nominacje" - sylwetka zawodowa nowo mianowanego generała brygadiera Zbigniewa Meresa oraz Ryszarda Kamińskiego (awansowanego do stopnia nadbrygadiera), a także st. bryg. dr. Ryszarda Gros-seta - nowo powołanego zastępcy szefa OCK; nr 6, str. 3
G. - "Fundacja >Edukacja i Technika Ratownictwa< - wsparcie dla stałych potrzeb " - o potrzebie powstania Fundacji, założeniach jej działalności statutowej i powołanych władzach; nr 8, str. 5
G.A. - "Zespólmy zadania i wysiłki" - bezpieczeństwo powszechne -pakiet zadań dla samorządów powiatowych po reformie administracyjnej państwa: treść listu intencyjnego MSWiA skierowanego do strażaków i prezydentów miast; nr 8, str. 5
G.A. - "PSP na powiatach stoi. Budowanie od podstaw" - z dziennikarską wizytą w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wielkopolskim: bilans rocznej działalności "na dorobku"; nr 8, str. 33
G.A. - "Zachować podatkowy status quo" - batalia o utrzymanie zerowej stawki VAT na sprzęt ochrony przeciwpożarowej - relacja z obrad Zespołu Poselskiego Strażaków; nr 11, str. 3
Gartowski T. - "Po >polowaniu na tygrysa<" - zbiegłe dzikie zwierzęta w mieście: procedury postępowania, kto jest prawnie odpowiedzialny za zorganizowanie i powodzenie obławy; nr 6, str. 41
gł. - "Ludzie się skarżą" - krótki bilans rozpatrywanych przez jednostki organizacyjne PSP skarg za rok 1999; najczęstsze przyczyny zażaleń; nr 3, str. 51
głów. - "Lotnicze wsparcie KSRG" - porozumienie o włączeniu w skład KSRG 103. Pułku Lotnictwa NJW: wynikające z niego zobowiązania dla obu stron; nr 2, str. 43
głów. - "Pogoda dla straży. Wyższy budżet - zwiększane cele i kierunki działania PSP" - budżetowe priorytety roku 2000 w Państwowej Straży Pożarnej; historia zmagań o zwiększenie nakładów państwa na straż pożarną; nr 3, str. 11
głów. - "Integracja Państwowej Straży Pożarnej z Obroną Cywilną. Ratownictwo jedno ma imię..."- przyczyny i założenia reorganizacji: relacja z narad służbowych; nr 6, str. 6
głów. - "50-lecie państwowych organów ochrony przeciwpożarowej. Szkic do portretu jubileuszowego"', nr 9, str. 5
głów. - "Priorytety ratownicze" - odprawa kadry kierowniczej PSP w Poznaniu: realizacja przez PSP rządowego programu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego - strategia działania na 2001 r.; nr 10, str. 5
głów. - "Państwowa Inspekcja Pracy i PSP. Konieczność intensywnej współpracy" - nowelizacja porozumienia o współdziałaniu z 1993 r.; nr 10, str. 7
głów. - "Nic, co strażackie nie jest mi obce" - wizyta rzecznika praw obywatelskich w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego; podsumowanie towarzyszącej wizycie konferencji prasowej; nr 4, str. 9
głów. - "PSP na powiatach stoi. Casus kielecki" - współpraca z władzami powiatowymi i lokalnymi samorządami receptą na udaną działalność ratowniczą: dziennikarska wizyta w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach; nr 5, str. 35
głów. - "Sprzymierzeńcy Państwowej Straży Pożarnej. SPP - partner naturalny" - bilans dokonań w dziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia Pożarników Polskich; nr 11, str. 4
głów. - "Czas pracy wspólnej" - wytyczne do realizacji zadań OC i KSRG w 2001 r.; nr 12, str. 7
J.K. - "Odsetki od nieterminowych świadczeń pieniężnych" - ... przysługujących strażakom PSP (pomoc mieszkaniowa, odprawy po zwolnieniu ze służby); nr 9, str. 42
J.K. - "Postępowanie dyscyplinarne przeciwko strażakom PSP" - odpowiedzi na pytania czytelników (patrz także: "Postępowanie dyscyplinarne - łatwe czy trudne?" - PP 8/2000, str. 30 oraz "Sprzeciw w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko strażakowi PSP" - PP 12/2000, str. 39); nr 10, str. 44
J.K. - "Projektowane rozwiązania prawne a PSP" - prezydenckie projekty ustaw: o stanie klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i wojennym, ustawa o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju (problem ustaw kryzysowych - patrz także: "Planowanie cywilne i zarządzanie kryzysowe. Wiele znaków zapytania" -PP 2/2000, str. 40, "System gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego" - PP 6/2000, str. 27 oraz "Czy nie pójść inną drogą?..." - PP 9/2000, str. 32); nr 11, str. 34
J.K. - "Sprzeciw w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko strażakowi PSP" - patrz także: "Postępowanie dyscyplinarne - łatwe czy trudne?" - PP 8/2000, str. 30 oraz "Postępowanie dyscyplinarne przeciwko strażakom PSP - PP 10/2000, str. 44; nr 12, str. 39 
Jabłonowski W. - "Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów ma już 100 lat. CTIF - dzieje korporacyjnej współpracy" - idea i początki tworzenia się organizacji, wybitni działacze, polskie akcenty, bilans stu lat działalności; nr 5, str. 31 
Kamiński J. - "Pierwszy krok został uczyniony" - relacja z I Mistrzostw Łodzi Ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej R.I.B. Toruń: początek nowej dyscypliny sportu pożarniczego?; nr 7, str. 33 
Kamla - "Na ile wystarczy im sil?" - warunki administracyjno-gospodarcze powiatu tarnowskiego, lokalne zagrożenia i zabezpieczenie operacyjne, a także największe troski tarnowskich ratowników; nr l, str. 43
Kamla  -  "Zapis jednej  audycji"  -  dyskusja   przewodniczących związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej na antenie Programu III Polskiego Radia, głosy i pytania słuchaczy programu; nr 2, str. 8
Kociołek K.T. - "Krótkofalowcy w ratowniczym kręgu" - nowe możliwości ratownicze otwarte przez ubiegłoroczne porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy szefem OCK a prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców; nr 9, str. 40
KTK - "Zarządzanie kryzysowe w powiecie" - krótka relacja z ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w krakowskiej SA PSP; nr l, str. 48
Lep T. - "Internet w PSP" - adresy najważniejszych komórek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (poczta elektroniczna, strony WWW); nr 4, str. 40
Machowicz S. - "Strażak apolityczny - tak, ale...?" - obsada stanowisk komendantów wojewódzkich i powiatowych: czy nie ma niebezpieczeństwa upolitycznienia tych funkcji? - głos polemiczny; nr 8, str. 4 
Maziarz W. - "Dziennikarze na miejscu zdarzenia. Jak współpracować z mediami"; nr 4, str. 35
Mazur St. - "Mam pelne zaufanie do PSP" - rozmowa z wojewodą małopolskim dr. inż. Ryszardem Masłowskim (prezentacja PSP woj. małopolskiego w tym samym numerze, str. 8); nr l, str. 41 
Moraczewski E. - "System gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego" - obszerne i szczegółowe omówienie ministerialnego projektu ustawy o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju (patrz także: "Planowanie cywilne i zarządzanie kryzysowe - wiele znaków zapytania" - PP 2/2000, str. 40 oraz "Czy nie pójść inną drogą?..." - PP 9/2000, str. 32); nr 6, str. 27
Nolka W. - "Komputerowa baza OSP" - program wspomagania dowodzenia, pomysł KM PSP w Poznaniu: wymagania sprzętowe, zasady korzystania, dostępne opcje; nr 3, str. 58

Olbryś S. - "Planowanie cywilne i zarządzanie kryzysowe. Wiele znaków zapytania" - analiza projektu ustawy o planowaniu cywilnymi zarządzaniu kryzysowym przygotowanym w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (patrz także: "System gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego" - PP 6/2000, str. 27 oraz "Czy nie pójść inną drogą?" - PP 9/2000, str. 32); nr 2, str. 40
Pietrzak-Krekora J., Szewczyk J. - "SGSP ma swojego doktora honoris causa" - relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa wileńskiego Uniwersytetu Giedymina nadbryg. prof. dr. hab. Jerzemu Wolaninowi, komendantowi - rektorowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; nr 12, str. 5
rom. - "Optymistyczny raport" - analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Straży Pożarnej w 1999 r.: opracowanie Inspektoratu BHP KG PSP; nr 6, str. 43
Słowiński J. - "Owocna współpraca" - rozmowa z prezydentem Radomska Jerzym Słowińskim: sprawny system bezpieczeństwa w mieście -recepta na sukces; nr 5, str. 42
Spaltabaka M. - "Postępowanie dyscyplinarne - łatwe czy trudne?" - uregulowania prawne normujące problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej w Państwowej Straży Pożarnej: kompetencje dyscyplinarne, etapy i najważniejsze uchybienia w postępowaniu dyscyplinarnym, ważniejsze terminy; nr 8, str. 30
Wierzbowska M. - "Skuteczność metod okresowego opiniowania"; nr 3, str. 56
Wilczkowski S. - "Organizacyjne i techniczne aspekty efektywnego funkcjonowania KSRG" - obszerna relacja z sympozjum towarzyszącego targom SAWO '99; prezentacja tez wygłoszonych referatów; cz. I - nr 3, str. 53

PRAWO W SŁUŻBIE

*** - "Pytania i odpowiedzi"; nr l, str. 50
*** - "Prawa emerytów mundurowych częściowo naruszone" - stanowisko Trybunału Konstytucyjnego; nr 2, str. 56
g. - "Z ostatniej chwili. Emerytury mundurowe już w Sejmie" - najnowsze propozycje nowelizacji ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych; nr 8, str. 40
g. - "Ważne dla kierowców. Nowe prawa jazdy"; nr 8, str. 43
g. - "Kompetentne wyjaśnienia" - prawo do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy PSP, przypadki szczególne; nr l, str. 50
Gł. - "Znowelizowana ustawa emerytalna weszła w życie. Składki od umów" - zmiany w dotychczasowych zasadach odprowadzania składek na ZUS od umów o dzieło, agencyjnych i umów-zleceń zawieranych z własnym pracodawcą; nr 3, str. 65
głów. - "Stopniowa wyplata rekompensat" - harmonogram i regulamin wypłat; nr 3, str. 65
głów. - "Czytelnicy pytają - PP odpowiada"; nr 5, str. 62
Leoncewicz G. - "Wątpliwości strażaków >dekretowych<" - ... co do ich sytuacji prawnej i uprawnień po wejściu w życie ustawy o PSP; nr 6, str. 44
Leoncewicz G. - *** - cykl informacyjny prezentujący i komentujący akty prawne dotyczące PSP, strażaków i ochrony przeciwpożarowej; cz. I - nr 7, str. 34, cz. II - nr 9, str. 44, cz. III - nr 12, str. 43 
Leoncewicz G. - "Prawo do zarobkowania strażaka emeryta"; nr 8, str. 40 
Leoncewicz G. - "Powszechne ubezpieczenie zdrowotne"; cz. I: obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,  ubezpieczenie dobrowolne -nr 10, str. 53; cz. II: wybór kasy chorych, podstawa wymiaru składki, przypadek wielości źródeł przychodu - nr 11, str. 39 
Rabczak M. - "Wcześniejsze emerytury dla najstarszych strażaków"; nr l, str. 50

HISTORIA POŻARNICTWA

*** - "Przeszłość nie wraca, jednak nie umiera... 50 lat państwowych organów ochrony przeciwpożarowej i 25-lecie Centralnego Muzeum Pożarnictwa"; nr 9, str. 34
ag - "Czas przeszły - dokonany. Powojenne dzieje ochrony przeciwpożarowej w północnej Warmii"; nr 10, str. 47
Dydek St. - "Tyle do zrobienia, a czasu coraz mniej... " - wspomnienie o Zbigniewie Konradzie Gęsikowskim, zasłużonym dokumentaliście rozwoju ochrony przeciwpożarowej, twórcy pierwszego w kraju muzeum pożarnictwa w Alwerni; nr 2, str. 61
głów. - "Wkieleckiej izbie pamięci. Dziś, tylko cokolwiek dalej..."
* - Dokumentowanie regionalnej historii ochrony przeciwpożarowej, wizyta w KW PSP w Kielcach; nr l, str. 53
Jabłonowski W. - "Drogi polskiego pożarnictwa"; cz. I - nr 9, str. 52; cz. II-nr 10, str. 49
Jabłonowski W. - "Sztandar największym symbolem służby"; nr 11, str. 44
Jabłonowski W. - "Jak dawniej gaszono pożary" - od starożytności po czasy współczesne; cz. IV - nr l, str. 52; cz. V - nr 2, str. 59; cz. VI - nr 3, str. 63; cz. VII - nr 4, str. 55; cz. VIII - nr 5, str. 58; cz. IX - nr 6, str. 45; cz. X -nr 7, str. 46 (część pierwsza, druga i trzecia cyklu w nr. 10,11 i 12/99) Jabłonowski W. - "Ludzie strażackiej służby - Józef Tuliszkowski"; nr 12, str. 41
Pisarek M. - "Pożary wieży na Jasnej Górze"; nr 8, str. 44
Pisarek M. - "Muzeum wartości nieprzemijających" - od idei powołania muzeum pożarniczego do 25. urodzin Centralnego Muzeum Pożarnictwa: retrospekcja i najświeższe nowiny z Muzeum; nr 9, str. 51
Pisarek M. - "Samochody pożarnicze w okresie międzywojennym"; nr 2, str. 57

do góry