• Tłumacz języka migowego

Rzut oka

znaleziono wiadomości: 138

Mazowieccy strażacy w Ciechanowie

Mazowieccy strażacy w Ciechanowie

Mazowieccy strażacy w Ciechanowie

6 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie odbyła się ważna dla strażaków PSP i OSP województwa mazowieckiego uroczystość. Funkcjonariusze PSP i pracownicy cywilni jednostek organizacyjnych tego województwa otrzymali odznaczenia, akty nadania waszych stopni i wyróżnienia, a jednostki OSP zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i otrzymały sprzęt pożarniczy.

Nowy kierunek rozwoju

Nowy kierunek rozwoju

Nowy kierunek rozwoju

Strażak-ratownik - to brzmi dumnie. A jeśli dodamy jeszcze: strażak i zarazem ratownik medyczny, wiadomo, że to profesjonalista, który potrafi pomóc poszkodowanemu w każdej opresji. Mamy w szeregach PSP ambitne osoby o takiej podwójnej specjalizacji, absolwentów dwóch uczelni, ale teraz będzie możliwe ukończenie ratownictwa medycznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Młodzi o innowacjach

Młodzi o innowacjach

Młodzi o innowacjach

Redakcja „Przeglądu Pożarniczego” z chęcią udziela patronatu rozmaitym wydarzeniom. Tym chętniej jednak to czynimy, jeśli możemy wesprzeć młodych ludzi, energicznych, kreatywnych, zaangażowanych w zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

Orzeł czuwa

Orzeł czuwa

Orzeł czuwa

Fundacja ORLEN poza flagowym programem „ORLEN dla strażaków” podejmuje inne działania pomocowe na rzecz rozwoju prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej.

Laury dla Fundacji

Laury dla Fundacji

Laury dla Fundacji

Fundacja Dorastaj z Nami zdobyła nagrodę główną za swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 w kategorii organizacje pozabiznesowe. Konkurs już po raz 16 zorganizowały Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

W walce nie pozostajesz sam

W walce nie pozostajesz sam

W walce nie pozostajesz sam

Energia i wola współpracy, łączenia sił, budowania jedności w obliczu bezwzględnej agresji rosyjskiej nie ustaje. Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Polska stoją murem w obronie podstawowych wartości humanitarnych, wolności, prawa narodów do samostanowienia. Przedstawiciele ich władz, także służb ratowniczych, tworzą wspólny front, zacieśniają współpracę w różnych obszarach. 

Świątecznie z parą prezydencką

Świątecznie z parą prezydencką

Świątecznie z parą prezydencką

Okres bożonarodzeniowy to niezwykły czas życzliwości, ciepła, wdzięczności i nadziei. Spotykamy się w gronie bliskich, by cieszyć się wspólnym świętowaniem, rozmową, pięknym zwyczajem dzielenia się opłatkiem czy śpiewaniem kolęd. Pragniemy tę niezwykłą atmosferę przenieść na wszelkie dziedziny życia, stąd tradycja spotkań świątecznych w innych gronach, np. współpracowników czy członków tej samej organizacji. 

Wsparcie nadlatuje

Wsparcie nadlatuje

Wsparcie nadlatuje

Pożary trawiące cenne dziedzictwo przyrodnicze, zagrażające siedzibom ludzkim. Płomienie połykające całe połacie lasów, pozostawiające po sobie czarne zgliszcza. To zły sen biologów, ekologów, strażaków i wszystkich tych, którzy wiedzą, jak ważna jest natura, również dla funkcjonowania ludzi.

Wiwat strażacki Jubilat!

Wiwat strażacki Jubilat!

Wiwat strażacki Jubilat!

To już 110 lat! Trudno uwierzyć, że od pierwszego wydania „Przeglądu Pożarniczego” minął ponad wiek. Na przestrzeni tego czasu miało miejsce mnóstwo wydarzeń: odzyskaliśmy niepodległość, przeżyliśmy wojny, długie lata komunizmu i jego upadek, staliśmy się częścią NATO i Unii Europejskiej. „Przegląd Pożarniczy” również się zmieniał...

Dla dzieci bohaterów

Dla dzieci bohaterów

Dla dzieci bohaterów

Stało się już tradycją, że raz do roku para prezydencka gości u siebie rodziny tych, których bliscy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia służby publicznej.

do góry