• Tłumacz języka migowego

Szkolenie

Lubuski fenomen w prewencji społecznej

Lubuski fenomen w prewencji społecznej

Lubuski fenomen w prewencji społecznej

Do niedawna działalność Państwowej Straży Pożarnej opierała się na dwóch filarach: działalności kontrolno-rozpoznawczej oraz operacyjnej. Jednak kilka lat temu stwierdzono, że warto położyć nacisk na edukację oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa. I tak wykreował się trzeci, równie istotny filar, nazwany prewencją społeczną.

Uczelnia przyszłości

Uczelnia przyszłości

Uczelnia przyszłości

Wyniki ostatniej okresowej ewaluacji jakości działalności naukowej plasują Szkołę Główną Służby Pożarniczej w gronie najlepszych uczelni w Polsce. Nastał właściwy moment na zmianę nazwy - stanie się akademią nie tylko tytularnie, ale na podstawie rzeczywistych osiągnięć.

Dobry lider na trudne czasy

Dobry lider na trudne czasy

Dobry lider na trudne czasy

Ostatnie dwa lata, związane z kryzysem pandemicznym i geopolitycznym, bardzo wymagające zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym, niewątpliwie były sprawdzianem przywództwa. Mimo że służba i praca w PSP zawsze wiązały się z sytuacjami kryzysowymi, to obecne czasy wymagają od kadry dowódczo-kierowniczej nowych kompetencji i umiejętności.

Hybrydowo o zabytkach

Hybrydowo o zabytkach

Hybrydowo o zabytkach

Za nami kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”. Po raz pierwszy odbyła się w warunkach pandemii. Organizatorzy spotkali się więc z dużymi ograniczeniami organizacyjnymi, ale i, paradoksalnie, niespotykanymi dotąd możliwościami.

PROMIENiem w skażenie

PROMIENiem w skażenie

PROMIENiem w skażenie

Grupa funkcjonariuszy ze Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP rozwijała swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w dniach 22-26 listopada w kursie „Podstawy użytkowania systemu informatycznego PROMIEŃ dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania”. Został on zorganizowany przez funkcjonujące w strukturach Akademii Sztuki Wojennej Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach

Bezpiecznie to skutecznie

Bezpiecznie to skutecznie

Bezpiecznie to skutecznie

Wyszkolenie strażaka zaczyna się od wyszkolenia dobrego instruktora. Ten wie, jak bezpiecznie i fachowo przeprowadzić zajęcia. Przy szkoleniu z pożarów wewnętrznych nabiera to szczególnego znaczenia.

Trenażer XXI wieku

Trenażer XXI wieku

Trenażer XXI wieku

W jaki sposób szkolenie dyżurnych stanowisk kierowania PSP mogłoby wejść na wyższy poziom rozwoju? Z pewnością przełomem byłaby realizacja koncepcji trenażera przeznaczonego specjalnie dla nich.

Sztuka przeszukania (cz. 1)

Sztuka przeszukania (cz. 1)

Sztuka przeszukania (cz. 1)

Przeszukanie pomieszczeń jest jedną z najważniejszych czynności, jakie strażacy mają do wykonania w strefie zadymienia podczas pożarów wewnętrznych. Od efektywności tych działań zależy bardzo wiele, w tym najważniejsze: życie poszkodowanych.

Dylematy dowodzącego

Dylematy dowodzącego

Dylematy dowodzącego

Zamiar taktyczny to ustalenie priorytetów i celów działania ratowniczego oraz kolejności technik i sposobów ich realizacji. O powodzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów wewnętrznych zazwyczaj decyduje dokładne rozpoznanie i pierwsze decyzje. Dlatego tak ważny jest rozsądny i przemyślany wybór taktyki przez kierującego działaniem ratowniczym.

do góry