• Tłumacz języka migowego

Zdrowie

Strefy czyste i brudne w JRG

Strefy czyste i brudne w JRG

Strefy czyste i brudne w JRG

Rok temu komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapowiedział wdrożenie kluczowych zmian w sferze profilaktyki nowotworowej, w związku ze zbliżającą się nowelizacją rozporządzenia BHS. Zasadnicza zmiana dotyczyć miała wprowadzenia obowiązku wyznaczenia strefy czystej i brudnej w JRG.

Nie tylko rak

Nie tylko rak

Nie tylko rak

To ostatnia część cyklu artykułów z zakresu profilaktyki nowotworowej dla strażaków. Dotyczy ona jednak schorzeń innych niż nowotwory - istnieje bowiem kilka chorób, które również stanowią najczęstszą przyczynę śmierci lub rozstroju zdrowia w tej grupie zawodowej.

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

W zapobieganiu zachorowaniom na raka nie sposób pominąć kwestii systemowych i organizacyjnych. Pomagają one ograniczać ekspozycję na szkodliwe czynniki i zminimalizować ryzyko.

Zapobieganie nowotworom (cz. 2)

Zapobieganie nowotworom (cz. 2)

Zapobieganie nowotworom (cz. 2)

Podczas pożarów standardowych materiałów wyposażenia wnętrz w budynkach mieszkalnych wraz z dymem i gorącymi produktami spalania rozprzestrzenia się w atmosferze wiele niebezpiecznych związków chemicznych - również rakotwórczych.

Zapobieganie nowotworom (cz. 1)

Zapobieganie nowotworom (cz. 1)

Zapobieganie nowotworom (cz. 1)

Jedną z głównych przyczyn śmierci strażaków, obok zawałów i udarów, są nowotwory.

Dostęp doszpikowy

Dostęp doszpikowy

Zapewnienie dostępu do układu krążenia w celu podania leków bądź zastosowania płynoterapii, by wypełnić łożysko naczyniowe, stanowi jedną z kluczowych procedur zarówno w warunkach przedszpitalnych, jak i na szpitalnym oddziale ratunkowym.

do góry