• Tłumacz języka migowego

Historia i tradycje

znaleziono wiadomości: 127

Władcy czasu

Władcy czasu

Władcy czasu

Średniowieczne miasta, nie tylko w Polsce, miały swoich trębaczy. Początki ich profesji to obowiązki stróża nocnego, który miał za zadanie ogłaszać nastanie świtu i wieczoru. Trębacz pełnił także funkcję wartownika, bo gdy nieprzyjaciel nadciągał pod miasto, to na nim ciążyła odpowiedzialność, by mieszkańców zaalarmować. Najsłynniejszym miastem, w którym najdłużej trwa tradycja hejnałów, jest oczywiście Kraków.

Remiza polskiej straży

Remiza polskiej straży

Remiza polskiej straży

Pierwsze polskie statutowe straże pożarne na Zaolziu - „między Polską, a Czechosłowacją” -zaczęły się organizować na początku XX w. Do nich należała także ochotnicza straż pożarna w Suchej Górnej.

Strażacy z kopalni Dębieńsko

Strażacy z kopalni Dębieńsko

Strażacy z kopalni Dębieńsko

Trzymam w rękach dosyć zniszczony stary zeszyt w kratkę z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Kurz, pożółkłe i wypadające z niego kartki świadczą o upływie czasu. Mój wzrok zatrzymuje się na kilkunastostronicowych odręcznych zapisach. Są to fragmenty osobistych wspomnień strażaka z kopalni Dębieńsko. Dają one obraz trudnych warunków pracy, a mimo to ofiarnej służby.

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

W krajach Unii Europejskiej swego czasu uznano, że niebezpieczne zdarzenia w przemyśle mają często zbyt poważne konsekwencje. Można ich uniknąć, jeśli kwestie bezpieczeństwa potraktuje się adekwatnie do skali ryzyka. Taki właśnie jest cel stosowania dyrektywy SEVESO.

Prawo a zapobieganie pożarom

Prawo a zapobieganie pożarom

Prawo a zapobieganie pożarom

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, obowiązująca od początku 1992 r., przewidywała, że spośród pięciu podstawowych zadań tej formacji działalności prewencyjnej dotyczyło jedynie wymienione na trzecim miejscu „rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń”. Jak ta kwestia się zmieniała i jak wygląda dziś?

Zapobieganie pożarom 1950-1991 r.

Zapobieganie pożarom 1950-1991 r.

Zapobieganie pożarom 1950-1991 r.

Trwała jeszcze druga wojna światowa, gdy 22 listopada 1944 r. kierownik Resortu Administracji Publicznej PKWN utworzył stanowisko głównego inspektora pożarnictwa. Powołał też wojewódzkich inspektorów i powiatowych instruktorów pożarnictwa.

Ochrona przeciwpożarowa w GG

Ochrona przeciwpożarowa w GG

Ochrona przeciwpożarowa w GG

Wojna obronna 1939 r. zakończyła się klęską. Całe terytorium Polski podzielili między siebie Niemcy i Rosja Sowiecka. Niemcy natychmiast włączyli zdobyte ziemie w obieg własnej gospodarki, przewidując również rolę dla straży pożarnych. Na części terenów polskim strażakom udało się zachować namiastki niezależności.

Prewencja pożarowa w II RP

Prewencja pożarowa w II RP

Prewencja pożarowa w II RP

To paradoks, że siłę przewodnią polskiej, niepodległej ochronie przeciwpożarowej dali ludzie wywodzący się z regionu, w którym panowały najgorsze w tej sferze warunki - z byłego zaboru rosyjskiego.

Wgląd w Przegląd

Wgląd w Przegląd

Wgląd w Przegląd

Można powiedzieć, że „Przegląd Pożarniczy” narodził się z niezadowolenia. Stały za nim ambicje dwóch wielkich postaci polskiego pożarnictwa - Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego.

A.D. 1912 Codzienność strażacka

A.D. 1912 Codzienność strażacka

A.D. 1912 Codzienność strażacka

Rok 1912. Nie było Polski, ale byli polscy strażacy. W Galicji mogli swobodnie posługiwać się językiem polskim . W Królestwie Polskim zaborca dostrzegał zagrożenie w rodzącym się polskim ruchu strażackim. W Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku pożarnictwem zarządzali Niemcy. Za 2 lata wybuchnie I wojna światowa. W takich okolicznościach rodził się „Przegląd Pożarniczy”.

do góry