• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 318

Czas na RatoPasy

Czas na RatoPasy

Czas na RatoPasy

Pasy bezpieczeństwa ratują życie – to przekonanie wdrukowało się już w świadomość większości kierowców i pasażerów samochodów. Okazuje się jednak, że w pewnych okolicznościach ci, którzy zawsze dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, rezygnują z zapinania pasów. Postępują tak strażacy, jadąc do akcji czy z niej wracając. Odpowiedzią na ten niebezpieczny nawyk jest akcja RatoPasy.

Wielkopolskie praktyki

Wielkopolskie praktyki

Wielkopolskie praktyki

W październiku 2023 r. wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził „Zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania powietrzem strażaków w sprzęcie izolującym drogi oddechowe podczas prowadzenia działań gaśniczych w strefie zadymienia”. Dokument ten to efekt prac zespołu zadaniowego, w skład którego weszli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz przedstawiciele komend powiatowych

Pożary zewnętrzne a drony i satelity

Pożary zewnętrzne a drony i satelity

Pożary lasów stanowią obecnie jeden z większych wyzwań dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na całym świecie. Odpowiedzą na to zagrożenie są systemy ochrony przeciwpożarowej i rozwiązania wykorzystywane w razie pożaru w lasach – punkty obserwacji naziemnej, punkty alarmowo-dyspozycyjne, punkty czerpania wody, samoloty i samochody gaśnicze, pasy przeciwpożarowe. Wykorzystanie technologii satelitarnych i dronowych może

Ochrona ruchomych dóbr kultury

Ochrona ruchomych dóbr kultury

Ochrona ruchomych dóbr kultury

Ochrona dziedzictwa kulturowego przed wandalizmem, kradzieżą, konfliktami zbrojnymi, pożarami itp. zagrożeniami wymaga zaangażowania wielu sektorów, czasem także współpracy międzynarodowej. Kluczową rolę odgrywają służby ratownicze, wśród nich zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i ochotnicze straże pożarne. Jak działać, by chronić, nie szkodzić?

Aby zminimalizować ryzyko

Aby zminimalizować ryzyko

Aby zminimalizować ryzyko

Badania naukowe wyraźnie pokazują, że wykonując swoje obowiązki - biorąc udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, strażacy są zdecydowanie bardziej niż przedstawiciele innych zawodów narażeni na chorobę nowotworową. Profilaktyka w tym zakresie łączy się z redukowaniem zagrożenia płynącego ze strony toksycznych produktów pożarowych. Dlatego też zespół komendanta głównego PSP zajmujący się zapobieganiu nowotworom

New Wave 2023, czyli jak zrobić dobre ćwiczenia modułowe

New Wave 2023, czyli jak zrobić dobre ćwiczenia modułowe

New Wave 2023, czyli jak zrobić dobre ćwiczenia modułowe

Rzeczywistość pokazuje, że klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka stanowią powtarzające się zagrożenie dla społeczeństw w Unii Europejskiej i poza nią, a budowanie odporności na nie ma ogromne znaczenie. Aby wzmocnić krajowe systemy reagowania wśród członków Unii Europejskiej, 22 lata temu stworzono system nazwany Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, którego funkcjonowanie opiera się na zasadach

Igrzyska nad Wisłą

Igrzyska nad Wisłą

Igrzyska nad Wisłą

Od 21 czerwca do 2 lipca Polska była organizatorem III edycji Igrzysk Europejskich. To wielonarodowa impreza sportowa o globalnym zasięgu, przeznaczona dla najlepszych zawodników Europy i promująca najcenniejsze wartości sportu i ruchu olimpijskiego. W igrzyskach w Krakowie oraz regionie Małopolski wzięło udział ok. 7 tys. zawodników z 48 krajów. Zadaniem funkcjonariuszy PSP było zadbanie o bezpieczeństwo zarówno ich, jak i widzów.

Medyczne dylematy KDR

Medyczne dylematy KDR

Medyczne dylematy KDR

Filarem medycznych działań ratowniczych w ksrg jest przede wszystkim kwalifikowana pierwsza pomoc. W łańcuchu ratowniczym ratownicy kpp wykonujący powierzony im ustawowo zakres działań pośredniczą pomiędzy pierwszą pomocą udzieloną przez świadków zdarzenia a specjalistycznymi czynnościami jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wiele pytań rodzi kwestia zakończenia medycznych działań ratowniczych.

Pożary elektryków

Pożary elektryków

Pożary elektryków

Z każdym dniem na polskich drogach przybywa pojazdów elektrycznych, a ich charakterystyczne zielone tablice nie są już rzadkością ani czymś zaskakującym. Zainteresowanie elektrykami sukcesywnie rośnie, a wraz z nim pojawiają się pytania na temat bezpieczeństwa użytkowania takich samochodów i ich baterii. Czy mamy powody do niepokoju?

Jak to się pali, jak to gasić?

Jak to się pali, jak to gasić?

Jak to się pali, jak to gasić?

W 1985 r. japoński chemik Akira Yoshino zaproponował pierwszą baterię litowo-jonową (LiB). Choć jest ona coraz popularniejsza, to wciąż ma wady, które mogą generować problemy, a z ich efektami walczą potem strażacy.

do góry