• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 269

Kpp w KSRG

Kpp w KSRG

Kpp w KSRG

Istotny wpływ na poprawę końcowych wyników postępowania ratowniczego wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia mają nie tyle nowe technologie, leki czy metody operacyjne, co sprawnie funkcjonujący system ratowniczy.

Ratownictwo medyczne dziś

Ratownictwo medyczne dziś

Ratownictwo medyczne dziś

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) zatwierdzona w 2006 r. usankcjonowała prawną obecność ratownika medycznego, ale tylko w jednostkach tego systemu.

Update organizacji działań kpp

Update organizacji działań kpp

Update organizacji działań kpp

Od czasu utworzenia Państwowej Straży Pożarnej w naszej formacji zaszło wiele zmian. Nie ominęły one również prężnie rozwijającej się gałęzi - obowiązków w ratownictwie medycznym. O ile jednak ratownicy medyczni w PSP dadzą sobie radę z rosnącymi wymaganiami, to warto zastanowić się, jak pomóc pozostałym strażakom.

Techniczno-medyczny algorytm

Techniczno-medyczny algorytm

Techniczno-medyczny algorytm

Obecnie brak algorytmów łączących ratownictwo techniczne i medyczne w jedną całość. Na podstawie powypadkowego ułożenia pojazdu można jednak przewidzieć stan poszkodowanego oraz konieczność wydobycia z niego ofiary lub jej brak. Opracowanie autorskiej procedury postepowania w przypadku ofiar wypadków pozwoli na szybszą reakcję ratowników PSP na miejscu zdarzenia.

Zagrożenie masowego rażenia

Zagrożenie masowego rażenia

Zagrożenie masowego rażenia

Postęp wiedzy w fizyce i chemii, m.in. odkrycie sztucznej promieniotwórczości, rozszczepienie jądra uranu przez neutrony i oszacowanie ilości powstających wtedy wolnych neutronów, pokazał naukowcom i wojskowym, ile energii drzemie w jądrze atomów uranu -i że możliwe jest zbudowanie broni o wielkiej sile rażenia.

Niekonwencjonalnie okiełznane

Niekonwencjonalnie okiełznane

Niekonwencjonalnie okiełznane

Zwalczanie pożarów metali stanowi dla strażaków poważne wyzwanie ze względu na bardzo wysoką temperaturę płomieni, wykluczającą użycie jako środka gaśniczego podawanej w klasyczny sposób wody. W praktyce ich działania ograniczają się zatem do zabezpieczenia otoczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia i oczekiwania na samoistne wygaśnięcie lub wypalenie się paliwa.

Hazmat i CBRNE, cz. 3 - Czas dekontaminacji

Hazmat i CBRNE, cz. 3 - Czas dekontaminacji

Hazmat i CBRNE, cz. 3 - Czas dekontaminacji

Kluczem jest czas. Czas, w którym przybędą siły i środki, nastąpi sprawienie sprzętu, skutecznie zadziała odkażalnik, dojdzie do ekspozycji organizmów żywych na skażenie. Czas, w którym uda się ułożyć układankę zwaną dekontaminacją.

Susze

Susze

Susze

Susza według definicji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to zauważalny brak wody, powodujący wyraźną uciążliwość lub nawet zagrożenie dla ludności, wywołujący szkody w środowisku oraz w gospodarce.

Rudziański dreszczowiec (wspomnienia uczestników akcji)

Rudziański dreszczowiec (wspomnienia uczestników akcji)

Rudziański dreszczowiec (wspomnienia uczestników akcji)

Tamtego dnia, kiedy czas stanął, a ogień zaczął trawić lasy nadleśnictwa Rudy Raciborskie, było bardzo gorąco i sucho. Środa 26 sierpnia 1992 r. zapisała się w pamięci strażaków pod znakiem upałów - termometry wskazywały 32°C, a dwa dni później w Kaliszu aż 38°C. Przy wietrze osiągającym około 13,5 m/s można było spodziewać się rychłej katastrofy.

Z perspektywy dwóch dekad (PP 09/2012)

Z perspektywy dwóch dekad (PP 09/2012)

Z perspektywy dwóch dekad (PP 09/2012)

Dwadzieścia lat temu tak jak wielu innych strażaków uczestniczyłem w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. W moim jednak przypadku sytuacja wyglądała nieco inaczej, ponieważ już po godzinie od jego powstania jako naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach dowodziłem akcją ratowniczo-gaśniczą.

do góry