• Tłumacz języka migowego

Psychologia

znaleziono wiadomości: 24

Bohaterowie i trudne emocje

Bohaterowie i trudne emocje

Bohaterowie i trudne emocje

Małgorzata Wencowska jest założycielką i prezesem Fundacji Ponad Granicami, która we współpracy m.in. z jednostkami organizacyjnymi PSP realizowała międzynarodowe projekty dotyczące stresu i profilaktyki wypalenia zawodowego u strażaków. Wskazały one wiele narzędzi pozwalających opanować nieuchronne napięcie towarzyszące tej profesji. Szczególnie cennym aspektem projektów był ich międzynarodowy charakter. Polscy strażacy

Stres u ratowników

Stres u ratowników

Stres u ratowników

Czasami można odnieść wrażenie, że słowo „stres” otacza nas niemalże z każdej strony. Dla niektórych stało się synonimem wyrażania swoich – zazwyczaj negatywnych – uczuć i emocji. Chociaż samo zjawisko, istnienie stresorów i reakcji organizmu, towarzyszy człowiekowi z pewnością od początku jego istnienia, to zaczęło być dostrzegane i zostało naukowo opisane dopiero w latach 50. ubiegłego wieku.

Strażak też człowiek

Strażak też człowiek

Strażak też człowiek

Czy powinno się napisać tyle podręczników psychologii, ilu jest ludzi na świecie? Czy rzeczywiście aż tak się od siebie różnimy? Lubimy myśleć o sobie samych jako o jednostkach wyjątkowych i niepowtarzalnych. Choć utożsamiamy się z bardzo wieloma rolami życiowymi i społecznymi, to niemal wszyscy mamy poczucie, że akurat my wymykamy się utartym schematom i regułom opisującym ludzi.

Przetrwać i zwyciężyć

Przetrwać i zwyciężyć

Przetrwać i zwyciężyć

Może wystąpić w każdym miejscu pracy - małej lub dużej firmie, urzędzie, w jednostce służby mundurowej. Może dotknąć każdego - podwładnego, współpracownika, ale i przełożonego. Ma wiele przyczyn, a skutki - dramatyczne: udręczenie ofiary, ale i negatywny wpływ na całe środowisko pracy. O obliczach mobbingu, także w takich formacjach, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, w rozmowie z prawnikiem Marcinem Rakiem.

Aby się wypalić, trzeba najpierw zapłonąć

Aby się wypalić, trzeba najpierw zapłonąć

Aby się wypalić, trzeba najpierw zapłonąć

Początkowo uważano, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko niektórych zawodów, bardzo silnie związanych z pomaganiem innym ludziom, gdyż po raz pierwszy opisano je u psychoterapeutów uzależnień. Okazuje się jednak, że wypalić się można też w biurze.

Być jak dyżurni SK

Być jak dyżurni SK

Być jak dyżurni SK

Wydawać by się mogło, że stanowisko dyspozytora oznacza prestiż i awans zawodowy oraz możliwość wykonywania wyjątkowej pracy i że każdy, komu nadarzy się okazja przejścia do stanowiska kierowania, z chęcią z niej skorzysta. Tymczasem często jest zgoła inaczej.

Pokolenia w PSP

Pokolenia w PSP

Pokolenia w PSP

Słyszymy czasem, że „dzisiejsza młodzież” jest trudna we współpracy. Na zmianach z przewagą strażaków doświadczonych panują inne zwyczaje i rytuały niż w młodszych zespołach. Skąd wynikają i na czym polegają te różnice? I jak je niwelować?

Sztuka dowodzenia

Sztuka dowodzenia

Sztuka dowodzenia

Wśród wielu życzeń składanych strażakom wstępującym do służby pojawiają się i te, by na swojej drodze spotkali dobrych dowódców. Nasuwa się jednak pytanie: jak ich rozpoznać?

Higiena życia psychicznego

Higiena życia psychicznego

Higiena życia psychicznego

Czy można wypracować nawyki pozwalające utrzymać nasz umysł w czystości i sprawności? Czym jest higiena psychiczna?

Mindfulness, czyli co?

Mindfulness, czyli co?

Regularne praktykowanie mindfulness prowadzi do wyciszenia, większego spokoju i odprężenia. Pozwala nabrać dystansu do problemów, a co za tym idzie – zwiększa też odporność na niepowodzenia i trudności w życiu.

do góry