• Tłumacz języka migowego

Prawo

znaleziono wiadomości: 32

Sprawy mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe

Kwestie związane z realizacją postanowień rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) stanowią istotny przejaw funkcjonowania każdej komórki kwatermistrzowskiej. Podstawowym założeniem ustawodawcy jest zagwarantowanie funkcjonariuszom PSP prawa do lokalu mieszkalnego.

Prawo wyboru emerytury

Prawo wyboru emerytury

Prawo wyboru emerytury

Niektórzy strażacy po lekturze artykułu pt. „Nowelizacja ustawy emerytalnej” (PP nr 10/2022) są zaniepokojeni koniecznością wyboru zasad obliczania wysokości przysługującej emerytury policyjnej. W związku z tym warto przedstawić bardziej szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Od lat w środowisku była podnoszona kwestia konieczności zmiany uprawnień emerytalnych strażaków przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. Doczekaliśmy się nowelizacji ustawy emerytalnej. Co zmienia obowiązujący akt prawny?

Zamykamy rok!

Zamykamy rok!

Zamykamy rok!

Powoli zbliżamy się do zakończenia roku budżetowego. W natłoku bieżących spraw będziemy sprawdzali i weryfikowali zapisy w księgach rachunkowych. Od tego, jak rzetelnie przeprowadzimy te czynności, zależy poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego naszej jednostki.

Za długoletnią służbę

Za długoletnią służbę

Za długoletnią służbę

Znaki zaszczytne lub też wyróżnienia zaszczytne (zwane odznaczeniami) sklasyfikować można według ich rangi w trzech rodzajach, z których najwyższe są ordery, potem odznaczenia, a później odznaki.

Nowe świadczenie dla strażaków

Nowe świadczenie dla strażaków

Nowe świadczenie dla strażaków

Doświadczeni funkcjonariusze PSP, którzy zdecydują się na pozostanie w służbie, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne. 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa, która reguluje zasady jego przyznawania.

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Przyjrzyjmy się, jakie zmiany i nowe zadania – w szczególności dla kierowników jednostek organizacyjnych PSP – wprowadzają nowe przepisy regulujące gospodarkę transportową w PSP.

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Istnieją dwa zasadnicze warunki złożenia skargi. Po pierwsze, składa się ją do organu właściwego do jej rozpatrzenia (art. 228 k.p.a.). Po drugie, składana jest w związku z wykonywanymi przez organ zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji).

Budżet dla laików

Budżet dla laików

Budżet dla laików

Budżet, paragraf, rodzaje kontroli dokumentów… Większość z nas, realizując zadania, nie wydaje służbowych pieniędzy. Co w sytuacji, gdy będziemy zmuszeni zakupić coś na potrzeby naszej jednostki? Poniżej kilka praktycznych rad w tym zakresie.

Naliczanie emerytur w PSP

Naliczanie emerytur w PSP

Naliczanie emerytur w PSP

Obecnie mamy do czynienia z różnymi zasadami określania wysokości świadczenia emerytalnego i jego wzrostu, uzależnionymi od daty podjęcia po raz pierwszy służby w PSP bądź w określonych formacjach mundurowych.

do góry