• Tłumacz języka migowego

Prawo

znaleziono wiadomości: 29

Zamykamy rok!

Zamykamy rok!

Zamykamy rok!

Powoli zbliżamy się do zakończenia roku budżetowego. W natłoku bieżących spraw będziemy sprawdzali i weryfikowali zapisy w księgach rachunkowych. Od tego, jak rzetelnie przeprowadzimy te czynności, zależy poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego naszej jednostki.

Za długoletnią służbę

Za długoletnią służbę

Za długoletnią służbę

Znaki zaszczytne lub też wyróżnienia zaszczytne (zwane odznaczeniami) sklasyfikować można według ich rangi w trzech rodzajach, z których najwyższe są ordery, potem odznaczenia, a później odznaki.

Nowe świadczenie dla strażaków

Nowe świadczenie dla strażaków

Nowe świadczenie dla strażaków

Doświadczeni funkcjonariusze PSP, którzy zdecydują się na pozostanie w służbie, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne. 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa, która reguluje zasady jego przyznawania.

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Gospodarka transportowa PSP (cz. 1)

Przyjrzyjmy się, jakie zmiany i nowe zadania – w szczególności dla kierowników jednostek organizacyjnych PSP – wprowadzają nowe przepisy regulujące gospodarkę transportową w PSP.

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Praktycznie o skargach (cz. 2)

Istnieją dwa zasadnicze warunki złożenia skargi. Po pierwsze, składa się ją do organu właściwego do jej rozpatrzenia (art. 228 k.p.a.). Po drugie, składana jest w związku z wykonywanymi przez organ zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji).

Budżet dla laików

Budżet dla laików

Budżet dla laików

Budżet, paragraf, rodzaje kontroli dokumentów… Większość z nas, realizując zadania, nie wydaje służbowych pieniędzy. Co w sytuacji, gdy będziemy zmuszeni zakupić coś na potrzeby naszej jednostki? Poniżej kilka praktycznych rad w tym zakresie.

Naliczanie emerytur w PSP

Naliczanie emerytur w PSP

Naliczanie emerytur w PSP

Obecnie mamy do czynienia z różnymi zasadami określania wysokości świadczenia emerytalnego i jego wzrostu, uzależnionymi od daty podjęcia po raz pierwszy służby w PSP bądź w określonych formacjach mundurowych.

Strażak ojcem

Strażak ojcem

Strażak ojcem

Strażakowi pełniącemu służbę w PSP, podobnie jak pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują uprawnienia rodzicielskie.   

Motywowanie przez nagradzanie

Motywowanie przez nagradzanie

Motywowanie przez nagradzanie

Odpowiedni system motywacyjny wpływa na jakość zadań realizowanych przez funkcjonariuszy PSP. Dlatego też na uwagę zasługują sposoby zachęcania ich do coraz lepszego wypełnienia obowiązków.

Równoważnik za brak lokalu

Równoważnik za brak lokalu

Równoważnik za brak lokalu

Artykuł to kolejna część opracowania poświęconego równoważnikom za remont i brak lokalu, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej. 

do góry