• Tłumacz języka migowego

Prawo

znaleziono wiadomości: 29

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

W pierwszej części artykułu przedstawiłam zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczące planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia i ustalania jego wartości, ustalania kryteriów oceny ofert oraz formularza JEDZ. To jednak nie koniec rewolucji.

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 lipca. Wprowadziła ona wiele zmian, które mogą spowodować prawdziwą rewolucję w procedurze związanej z przetargami.

Nowy nabór

Nowy nabór

Wszystkich kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej dotyczą takie same zasady przyjęcia. Zapewniają to obiektywne kryteria doboru, zagwarantowane w znowelizowanym art. 28 ustawy o PSP, który wszedł w życie 5 grudnia 2015 r.

Inspektorzy i specjaliści

Inspektorzy i specjaliści

Inspektorzy i specjaliści

Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna, określająca warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów i czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Drewniana dokumentacja

Drewniana dokumentacja

Drewniana dokumentacja

Od momentu, w którym pisałem na łamach PP o wątpliwościach związanych z odpowiedzialnością posiadacza nieruchomości za usunięcie drzew i krzewów, sporo się zmieniło. Głównie za sprawą wejścia w życie ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1045).  

Umowa najmu w lokalu przydzielonym strażakowi PSP

Umowa najmu w lokalu przydzielonym strażakowi PSP

Umowa najmu w lokalu przydzielonym strażakowi PSP

Zawarcie umowy najmu przez strażaka, który otrzymał przydział lokalu mieszkalnego, powoduje powstanie stosunku o charakterze cywilnoprawnym. Nie jest to jednak klasyczna umowa, ponieważ jej kształt modyfikują pewne normy o charakterze administracyjnoprawnym, zawarte w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej.

Kwatera tymczasowa

Kwatera tymczasowa

Kwatera tymczasowa

Kwatera tymczasowa jest jednym z uprawnień mieszkaniowych strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Zasady przyznawania i korzystania z niej określa pragmatyka zawodowa PSP. Zagadnienia szczegółowe doprecyzowuje orzecznictwo sądów administracyjnych.

Strażackie utwory

Strażackie utwory

Strażackie utwory

Poszczególne jednostki organizacyjne PSP w bardziej lub mniej świadomy sposób prowadzą politykę informacyjną i wizerunkową. Najpopularniejszą formą prezentacji dokonań strażaków jest informacja zamieszczona na stronie internetowej danej jednostki, wraz z fotografiami ubarwiającymi relację.

VAT konsekwencje

VAT konsekwencje

VAT konsekwencje

Podniesienie stawki podatku VAT na zakup towarów przeciwpożarowych, planowane od 1 stycznia 2016 r., może w kolejnych latach utrudnić finansowanie ochrony przeciwpożarowej. Warto zadbać o to, by kwoty trafiające do budżetu państwa z tytułu zwiększenia tego podatku trafiały z powrotem do PSP, OSP i samorządów terytorialnych.

do góry