• Tłumacz języka migowego

Warsztat ratownika

znaleziono wiadomości: 30

Nie tylko rak

Nie tylko rak

Nie tylko rak

To ostatnia część cyklu artykułów z zakresu profilaktyki nowotworowej dla strażaków. Dotyczy ona jednak schorzeń innych niż nowotwory - istnieje bowiem kilka chorób, które również stanowią najczęstszą przyczynę śmierci lub rozstroju zdrowia w tej grupie zawodowej.

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

Profilaktyka nowotworów (cz. 3)

W zapobieganiu zachorowaniom na raka nie sposób pominąć kwestii systemowych i organizacyjnych. Pomagają one ograniczać ekspozycję na szkodliwe czynniki i zminimalizować ryzyko.

Na lodzie (cz. 2)

Na lodzie (cz. 2)

 Na lodzie (cz. 2)

Pokrywa lodowa, która powstała w listopadzie i utrzymuje się do kwietnia, jest niebezpieczna w dwóch sytuacjach: gdy lód się zawiązuje i jest cieńszy przy brzegu oraz gdy ulega degradacji i roztapianiu.

Szlifowanie technik

Szlifowanie technik

Szlifowanie technik

Jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmują wiele działań ratowniczych, których efekt końcowy uzależniony jest od kompilacji różnych czynników. Tak też jest w przypadku niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych - równie częstych, co skomplikowanych.

Wypadki autobusów (cz. 1.)

Wypadki autobusów (cz. 1.)

Wypadki autobusów (cz. 1.)

Autobusy ze względu na gabaryty są często porównywane z samochodami ciężarowymi. Ale w przeciwieństwie do nich, za sprawą swojej specyficznej szkieletowej konstrukcji oraz materiałów, z których jest wykonana, słabo wytrzymują oddziaływanie sił generowanych podczas wypadków, ulegając znacznym odkształceniom.

Rozpoznanie (cz. 1.)

Rozpoznanie (cz. 1.)

Rozpoznanie (cz. 1.)

Zawsze podczas akcji ratowniczo-gaśniczej dokonuje się rozpoznania. Jest to standard, pewna część wspólna dla każdego działania, bez względu na jego charakter. W artykule zajmiemy się rozpoznaniem w ratownictwie technicznym.

Wszystko może być pułapką

Wszystko może być pułapką

Wszystko może być pułapką

Wiele zdarzeń jest do siebie dość podobnych, mimo to w ratownictwie trudno o nudę, bo życie zawsze ma w zanadrzu coś zaskakującego.

Poćwiczyć na dachu

Poćwiczyć na dachu

Poćwiczyć na dachu

W większości interwencji ratowniczych podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej strażacy wykorzystują podstawowe umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego. Przybliżamy jeden ze sposobów ich doskonalenia.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Podstawowe czynności resuscytacyjne dzieci zostały omówione w pierwszej części artykułu. Teraz przedstawione zostaną zasady użycia defibrylatora u pacjentów pediatrycznych, a także schemat RKO świeżorodka.

Na (pod)czerwono

Na (pod)czerwono

Na (pod)czerwono

W wyposażeniu PSP znajdziemy wiele modeli kamer termowizyjnych. Choć ich konstrukcja i wielkość jest różna, mają podobne właściwości taktyczno-techniczne.

do góry