• Tłumacz języka migowego

Organizacja

znaleziono wiadomości: 56

Odznaka dla zasłużonych

Odznaka dla zasłużonych

Odznaka dla zasłużonych

Po zniesieniu z dniem 1 stycznia 1992 r. odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”, które nastąpiło na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, powstała nisza dla nowej odznaki. Ta jednak dużo czerpała ze swojej poprzedniczki – dzieliła się na trzy stopnie, podobne były przesłanki uzasadniające jej przyznanie (m.in. rozwój ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie życia i mienia

Krzyż Świętego Floriana

Krzyż Świętego Floriana

Krzyż Świętego Floriana

W ostatnim czasie do polskiego systemu orderowo-odznaczeniowego włączono dwa interesujące odznaczenia, którym patronuje św. Florian. Są to jedne z najmłodszych polskich odznaczeń państwowych.

Dostępna PSP

Dostępna PSP

Dostępna PSP

Zagadnienie dostępności w kontekście działań Państwowej Straży Pożarnej stawia przed tą formacją nowe wyzwania, jednocześnie otwierając możliwości skuteczniejszej ochrony społeczeństwa. Wszyscy obywatele, niezależnie od swoich specjalnych potrzeb czy ograniczeń, muszą mieć równe szanse korzystania z usług ratowniczych, a także uczestnictwa w procesach edukacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez PSP. Przyjrzyjmy się

Gospodarka transportowa w logistyce

Gospodarka transportowa w logistyce

Charakter wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną zadań oraz jej usytuowanie w systemie bezpieczeństwa państwa ma bardzo duży wpływ na prowadzenie gospodarki transportowej w PSP, a zarazem na rozwiązania prawne stanowiące instrumenty w jej ramach stosowane. Dlaczego transport jest tak ważny w logistyce?

Wsparcie finansowe dla PSP

Wsparcie finansowe dla PSP

Wsparcie finansowe dla PSP

Obecnie, gdy mamy do czynienia z coraz większą liczbą zagrożeń, nowoczesne wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej odgrywa kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest, by dysponowała odpowiednimi zasobami finansowymi, które pozwolą jej działać efektywnie. Koszty funkcjonowania PSP pokrywane są z budżetu państwa, jednak poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania jej działalności ma duże znaczenie. Należą do nich ogólna i

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Skuteczne prowadzenie długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych wymaga zapewnienia zabezpieczenia logistycznego jednostek PSP, które działa też na rzecz innych podmiotów ratowniczych zaangażowanych w te działania. Składa się na to dostawa środków zaopatrzenia i usług logistycznych.

Przetarg na mundur

Przetarg na mundur

Przetarg na mundur

W październiku 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które wprowadza opracowane przez zespół komendanta głównego nowe umundurowanie służbowe. Jak szczegółowo wygląda proces zakupu przedmiotów ubioru dla strażaków PSP? Jakie kryteria obowiązują w ramach procedury przetargowej?

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Zakupy odpowiedniego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej nie byłyby możliwe, gdyby nie istniały odpowiednie źródła finansowania. Jednym z głównych źródeł jest budżet państwa, a niezwykle istotnym - Fundusze Europejskie.

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Każda inwestycja, niezależnie od jej rozmiarów, to zawsze wyzwanie. Ryzyko, które się z nią wiąże, jest wyższe niż w przypadku bieżącej działalności jednostki - wynika to z charakterystycznych cech inwestycji. W tym artykule zostaną poruszone wybrane aspekty procesu inwestycyjnego, w szczególności prawne oraz ekonomiczne, i przedstawię wątpliwości, które nie mają prostych wyjaśnień.

Ewidencjonować, ale jak?

Ewidencjonować, ale jak?

Ewidencjonować, ale jak?

Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji składników majątku. Kierownik jednostki na mocy przepisów krajowych, zasad rachunkowości, regulaminów i instrukcji określa dokładny sposób oraz zasady ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku. Zazwyczaj w Państwowej Straży Pożarnej ewidencją syntetyczną - na kontach księgowych - zajmują się działy księgowości, a ewidencją

do góry