• Tłumacz języka migowego

Prawo

znaleziono wiadomości: 29

Świadczenia odszkodowawcze (cz. 1)

Świadczenia odszkodowawcze (cz. 1)

Kwestia świadczeń odszkodowawczych dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stosunkowo dobrze znana i omówiona w literaturze przedmiotu. Inaczej ma się sprawa ze świadczeniami dla funkcjonariuszy służb mundurowych. 

Równoważnik za remont lokalu

Równoważnik za remont lokalu

Równoważnik za remont lokalu

Równoważnik za remont lokalu mieszkalnego to pierwszy z dwóch równoważników mieszkaniowych w przepisach strażackich. 

Świadczenia odszkodowawcze (cz. 2)

Świadczenia odszkodowawcze (cz. 2)

Poprzednią część artykułu zakończyliśmy omówieniem problemu ustalania wysokości świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Kontynuujemy temat, poruszając kolejne jego aspekty.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii doprowadziła do przemian natury cywilizacyjnej. I nie sposób sprowadzić ich jedynie do ułatwień w procesie komunikowania się, pozyskiwania i przetwarzania danych. Można już bowiem mówić o ukształtowaniu się tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Trenażery pożarowe w próżni

Trenażery pożarowe w próżni

Trenażery pożarowe w próżni

Podczas szkoleń praktycznych coraz częściej wykorzystuje się trenażery pożarowe i symulatory. Na poligonach pożarniczych instalowane są kolejne urządzenia, których rolą jest zwiększenie efektywności kształcenia strażaków. Niestety, brakuje odpowiedniej literatury o tej tematyce, a także przepisów regulujących kwestie bhp podczas pracy z trenażerami.

Równoważnik za remont i brak lokalu

Równoważnik za remont i brak lokalu

Strażacy mają ustawowo zagwarantowane uprawnienia do dwóch szczególnych świadczeń o charakterze pieniężnym, mających równoważyć wydatki poniesione na remont zajmowanego lokalu lub domu oraz niedogodności związane z brakiem takiego lokalu.

Stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe zaprojektowano pierwotnie na potrzeby ochrony obiektów NATO. Z czasem weszły do rozwiązań krajowych, jako odpowiedź na zagrożenie atakiem terrorystycznym, sabotażowym lub cyberatakiem.

Kwatera tymczasowa

Kwatera tymczasowa

Kwatera tymczasowa

Drugim istotnym uprawnieniem mieszkaniowym strażaków, zaraz po prawie do lokalu mieszkalnego, a jednocześnie alternatywą dla niego jest uprawnienie do kwatery tymczasowej.

Mieszkanie dla funkcjonariusza

Mieszkanie dla funkcjonariusza

Wszyscy strażacy są z mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej uprawnieni do lokalu mieszkalnego i szeregu innych świadczeń związanych z sytuacją mieszkaniową.

Wsparcie dla emerytów

Wsparcie dla emerytów

Wsparcie dla emerytów

Kiedy funkcjonariusz przechodzi na zaopatrzenie emerytalne, często traci kontakt z macierzystą jednostką. Nie oznacza to jednak, że jest pozbawiony wsparcia finansowego ze strony byłego pracodawcy, czyli PSP.

do góry