• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 325

Operacyjny na baterie

Operacyjny na baterie

Operacyjny na baterie

PSP jako formacja ratująca życie i zdrowie ludzkie, a także środowisko, dokonując zakupu pojazdów elektrycznych, wpisuje się w już powszechnie przyjęty trend proekologiczny. To doskonały przykład dla społeczeństwa. Ograniczanie hałasu i emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym ma już za sobą pierwsze kroki i nic nie wskazuje na to, by zostało zahamowane. Tym bardziej że wymuszają to unijne i państwowe regulacje prawne.

Płachtą w cztery koła

Płachtą w cztery koła

Płachtą w cztery koła

Czy samochodowa płachta gaśnicza stanie się remedium na pożary pojazdów? Czas pokaże. Na razie CNBOP-PIB przeprowadził testy produktu.

Stopnie alarmowe - bądź czujny

Stopnie alarmowe - bądź czujny

Stopnie alarmowe - bądź czujny

Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP (dla zagrożeń w cyberprzestrzeni) weszły na stałe do zestawu narzędzi, którymi dysponują organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym za zarządzanie kryzysowe. Wykorzystywane są podczas szeroko pojętych działań o charakterze antyterrorystycznym.

Monitoring pożarowy - zmora metropolii

Monitoring pożarowy - zmora metropolii

Monitoring pożarowy - zmora metropolii

Wbrew powszechnie panującemu przeświadczeniu działania straży pożarnej to nie tylko bohaterskie ratowanie ludzi z pożarów czy wypadków komunikacyjnych. Szarą codzienność stanowią przyziemne zdarzenia, wśród których duża część to alarmy fałszywe, również te wygenerowane przez system sygnalizacji pożarowej.

60 lat LOPL

60 lat LOPL

60 lat LOPL

Ochrona przeciwpożarowa lasów jest istotną częścią szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego. Jej podstawy naukowo-organizacyjne już od 60 lat tworzy jednostka Instytutu Badawczego Leśnictwa, obecnie nosząca nazwę Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL).

Na ratunek rolnikom

Na ratunek rolnikom

Na ratunek rolnikom

Mimo coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych współczesne pojazdy i maszyny rolnicze nadal potrzebują operatorów odpowiadających za ich właściwą obsługę. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia wypadków, ponieważ stopień skomplikowania tych konstrukcji przewyższa powszechną wiedzę pracowników rolnych na temat możliwych zagrożeń.

Wybuch gazu na plebanii

Wybuch gazu na plebanii

Wybuch gazu na plebanii

27 stycznia około 8.30, w trakcie odprawy zmiany służbowej JRG 1 w Katowicach, strażacy usłyszeli huk. W pierwszej chwili wyszli na zewnątrz obiektu, jednak nic nie wskazywało, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki miało miejsce jakieś zdarzenie. Tymczasem doszło do wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach-Szopienicach.

Fałszywe alarmy z SSP

Fałszywe alarmy z SSP

Fałszywe alarmy z SSP

Poprawnie zaprojektowane systemy przeciwpożarowe pozwalają na bezzwłoczne rozpoznanie zagrożenia, sprawną ewakuację użytkowników oraz umożliwiają ugaszenie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju bądź ograniczenie jego skutków. Istotnym utrudnieniem są fałszywe alarmy. Mimo szeregu metod zabezpieczających przed ich powstawaniem wciąż stanowią znaczny procent wszystkich wykrytych zagrożeń.

W trybie zadaniowym

W trybie zadaniowym

W trybie zadaniowym

Jedziemy tam ratować życie. Wchodzimy w tryb zadaniowy, bo to pomaga się skupić i być skutecznym. Dopiero później pojawia się świadomość skali tragedii. O akcji z perspektywy działania w strefie opowiada st. bryg. Sławomir Wojta, dowódca Zespołu Operacyjnego Bravo.

Niezawodny ratowniczy nos

Niezawodny ratowniczy nos

Niezawodny ratowniczy nos

O trudach akcji na gruzach w Besni, współpracy z czworonożnym partnerem, najważniejszych cechach, które przesądzają o niezawodności psiego wsparcia podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych w rozmowie z asp. Michałem Szalcem ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Gdańsk”, przewodnikiem owczarka niemieckiego Havany, międzynarodowym sędzią kynologicznym.

do góry