• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 314

12 powodów do dumy

12 powodów do dumy

12 powodów do dumy

W lutym Turcję i Syrię nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Mówi się, że w samej Turcji zginęło przeszło 45 tys. ludzi (łącznie ok. 51 tys.). Ta katastrofa to także ponad 160 tys. zniszczonych lub uszkodzonych budynków, ponad 108 tys. rannych. Do Turcji polecieli polscy strażacy działający w strukturach USAR. Udało im się wyciągnąć spod gruzów dwanaście osób

Mitologia USAR

Mitologia USAR

Mitologia USAR

Niniejszy artykuł ma rzucić nieco światła na grupę specjalistyczną będącą częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i biorącą - już kolejny raz - udział w działaniach ratowniczych poza granicami kraju. Należy zatem rozpocząć od mocnego akcentu. Zaczniemy od obalenia pewnego mitu. Albo dwóch.

Wyścig po życie

Wyścig po życie

Wyścig po życie

Na akcję poszukiwawczo-ratowniczą w Turcji pojechało 75 strażaków i jedna strażaczka. Rozmawiamy z mł. bryg. lek. med. Grażyną Krause - specjalistką medycyny ratunkowej, pełniącą rolę dolnośląskiego koordynatora ratownictwa medycznego w KW PSP we Wrocławiu, a zarazem uczestniczką tego wyjazdu.

Najwyższe standardy ratowania

Najwyższe standardy ratowania

Najwyższe standardy ratowania

Każda akcja poszukiwawczo-ratownicza polskiej grupy HUSAR stanowiła cenną lekcję, przyczynek do jej dalszego rozwoju. Nigdy dotąd polskim strażakom nie udało się uratować tylu ludzi - aż do działań po trzęsieniu ziemi w Turcji. Cykl wywiadów i tekstów o tej przełomowej akcji otwiera rozmowa z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem

Co 51 sekund

Co 51 sekund

Co 51 sekund

Liczba zdarzeń, w których brały udział Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne oraz inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, przekroczyła w 2022 r. próg 600 tysięcy.

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne należą do tych grup związków chemicznych, których niekontrolowane uwolnienie może być przyczyną trudnego do przewidzenia ciągu reakcji chemicznych. Do zapłonu dochodziło w tak prozaicznych wypadkach, jak zamiatanie rozsypanego nadtlenku słomianą miotłą czy też wzajemne tarcie kryształków substancji w pojemniku - zdarzało się to np. dla nadtlenku benzoilu.

Hazmat i CBRNE, cz. 7 - CBRNE a ratownictwo medyczne

Hazmat i CBRNE, cz. 7 - CBRNE a ratownictwo medyczne

Hazmat i CBRNE, cz. 7 - CBRNE a ratownictwo medyczne

Aspekt medyczny będzie bardzo ważnym elementem taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń CBRNE. Czynniki CBRNE oddziałują negatywnie na organizm człowieka, powodując zagrożenie jego życia i zdrowia - dotyczy to również ratowników. Państwowa Straż Pożarna dysponuje odpowiednim zapleczem sprzętowym oraz specjalistyczną kadrą do takich działań.

One Team - One Fight. Wizyta w Chicago

One Team - One Fight. Wizyta w Chicago

One Team - One Fight. Wizyta w Chicago

Historia współpracy Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz strony polskiej, głównie Wojska Polskiego, rozpoczęła się w 1993 r. Wówczas podpisany został program tzw. partnerstwa stanowego.

Wystrzałowa nieostrożność

Wystrzałowa nieostrożność

Wystrzałowa nieostrożność

Pierwsza formatka wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu 16 listopada 2022 r. o godz. 18.19. Płonął budynek hotelowo-rekreacyjny w Chrząstowicach. Dyżurni niezwłocznie zadysponowali cztery średnie i trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz podnośnik hydrauliczny SCHD 42.

Grupa do zadań medycznych

Grupa do zadań medycznych

Grupa do zadań medycznych

Strażacy od kilkunastu lat prowadzą intensywne szkolenia w zakresie Kpp, rokrocznie muszą poddawać się wszelkiego rodzaju egzaminom i sprawdzianom potwierdzającym ich wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie ratownictwa. Wielu funkcjonariuszy PSP ma wykształcenie medyczne, pracują jako dyspozytorzy medyczni... Ten potencjał ratowniczy nie jest jednak do końca wykorzystywany.

do góry