• Tłumacz języka migowego

Historia i tradycje

znaleziono wiadomości: 86

Nowocześnie o historii

Nowocześnie o historii

Nowocześnie o historii

O wyzwaniach, które stoją przed Centralnym Muzeum Pożarnictwa w dobie pandemii koronawirusa, aktualnych wystawach oraz planach wprowadzenia nowoczesnych technologii w prezentacji zbiorów w rozmowie z dyrektorem CMP st. bryg. Januszem Gancarczykiem.

Strażacy w walce z epidemiami

Strażacy w walce z epidemiami

Strażacy w walce z epidemiami

Społeczeństwo polskie po I wojnie światowej, które przez 123 lata walczyło o własną państwowość, zmuszone było zmierzyć się z głodem i epidemiami wielu chorób.

Straż pożarna w „fabryce śmierci”

Straż pożarna w „fabryce śmierci”

Straż pożarna w „fabryce śmierci”

Dzieje strażackiego komando w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz należą do tych mniej znanych historii. Okazuje się jednak, że istniało – i to nie na zasadzie wyjątku, lecz reguły.

Przełomowa autodrabina

Przełomowa autodrabina

Przełomowa autodrabina

Pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęto wprowadzać nowinki techniczne w napędzie pojazdów, zainteresowanie nimi wykazała również straż pożarna. Autodrabina Brauna na podwoziu z napędem elektrycznym to perełka techniki pożarniczej.

Przez trzy wieki z Metzem

Przez trzy wieki z Metzem

Przez trzy wieki z Metzem

Metz jest jedną z najstarszych europejskich firm produkujących sprzęt pożarniczy, dobrze znaną kolejnym pokoleniom polskich strażaków. W ciągu 175 lat działalności przedsiębiorstwo wprowadziło wiele nowatorskich rozwiązań technicznych w produkowanych przez siebie pojazdach.

Zabór austriacki: możliwość rozwoju

Zabór austriacki: możliwość rozwoju

Zabór austriacki: możliwość rozwoju

Pomimo początkowych trudności ochotnicze straże pożarne znalazły w Galicji dobre warunki rozwoju. Władze austriackie nie były tak nieprzychylne polskim organizacjom, jak władze innych zaborów. Środowisko strażackie włączyło się zatem aktywnie w patriotyczne działania, również w walkę o niepodległość w czasie I wojny światowej.

Na patriotyczną nutę

Na patriotyczną nutę

Na patriotyczną nutę

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie na Kaszubach jest najprawdopodobniej jedynym takim muzeum na świecie. Wizyta w nim to najlepszy sposób, by dowiedzieć się czegoś więcej o Mazurku Dąbrowskiego i jego twórcy – Józefie Wybickim.

Zanim przyszła Niepodległa

Zanim przyszła Niepodległa

Zanim przyszła Niepodległa

Jesienią 1918 r. w wyniku największego w dziejach powstania zbrojnego Polska odzyskała niepodległość, co znalazło symbol w dacie 11 listopada. Trzy zabory połączyły się w jeden kraj. Dołączyły do niego jeszcze istotne połacie terenu, które zachowały polskość, mimo że nie wchodziły w skład polskiego terytorium państwowego od średniowiecza.

208 lat bytomskiego pożarnictwa

208 lat bytomskiego pożarnictwa

208 lat bytomskiego pożarnictwa

XIX-wieczny Bytom był miastem szybko rozwijającym się. Po zakończonym kryzysie wojen prusko napoleońskich i reformach administracyjnych nastąpił gwałtowny rozwój przemysłowy, spowodowany przede wszystkim działalnością kopalń węgla kamiennego, których wizerunek na wiele lat stał się symbolem miasta. Intensywnie rozrastające się miasto, z rozbudowaną siecią industrialno-administracyjną, potrzebowało ochrony

Akcja przeciwpożarowa

Akcja przeciwpożarowa

Akcja przeciwpożarowa

Jubileuszowy rok 105-lecia ukazywania się „Przeglądu Pożarniczego” i 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej kończymy wypowiedzią Bolesława Chomicza - pierwszego redaktora naczelnego PP, zamieszczoną w nr 5/1914. Tekst cytujemy z zachowaniem oryginalnej pisowni.

do góry