• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Wawiórko

Orzeł czuwa

26 Stycznia 2023

fot. arch. Wydziału Prewencji Społecznej

Fundacja ORLEN poza flagowym programem „ORLEN dla strażaków” podejmuje inne działania pomocowe na rzecz rozwoju prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku Fundacja zorganizowała warsztaty doskonalące w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. We współpracy z Wydziałem Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP w ramach projektu „Akademia Fundacji ORLEN - Bezpieczeństwo” zorganizowała bezpłatne szkolenie on-line dla przedstawicieli miejskich i powiatowych komend PSP, przy których działają sale edukacyjne. Szkolenie miało charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbył się w kwietniu i maju. W pierwszej edycji przeszkolono 53 osoby.

Szkolenia - prewencja społeczna

Harmonogram warsztatów zakładał osiem spotkań on-line poruszających m.in. kwestie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej, wykorzystania gier i zabaw integracyjnych, a także innowacji technologicznych w procesie edukacji czy tworzenia scenariuszy zajęć, z uwzględnieniem postawionego celu.

Druga część szkolenia odbyła się w formie stacjonarnej, trwała dwa dni i rozpoczęła się w Warszawie w JRG nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2.

Była to doskonała okazja do poznania się, omówienia zagadnień i problemów, z jakimi na co dzień muszą się mierzyć funkcjonariusze, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi w salkach edukacyjnych przy jednostkach organizacyjnych PSP. W Warszawie pojawili się uczestnicy szkolenia z jednostek organizacyjnych PSP całego kraju, przedstawiciele Fundacji ORLEN z prezes Katarzyną Różycką, a także pracownicy Wydziału Prewencji Społecznej wraz z dyrektorem Biura Komendanta Głównego KG PSP st. bryg. Markiem Piekutowskim.

Druga część spotkania odbyła się w CNBOP-PIB w Józefowie - były to warsztaty, podczas których omówiono praktyczne aspekty prowadzenia zajęć w salach edukacyjnych, a także podsumowano całość szkolenia. Szkolenie tego rodzaju stanowiło bezcenną pomoc dla osób, które prowadzą zajęcia, a potrzebują wsparcia, porady, nowych pomysłów czy wymiany doświadczeń.

Wsparcie dla sal edukacyjnych

Drugą formą wsparcia od Fundacji ORLEN jest program „Bezpieczne ORLĘTA”. Zakłada on dofinansowanie dziesięciu wybranych sal edukacyjnych, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Mamy za sobą już dwie edycje tego programu. Co roku przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP, przy których działają sale edukacyjne, mogą składać wniosek uzasadniający przyznanie wsparcia rzeczowego. Wnioski, które spełniają kryteria formalne, zostają przekazane Komisji Programowej do oceny merytorycznej. Pod uwagę brane są następujące kryteria: jakość koncepcji, atrakcyjność oraz innowacyjność zaplanowanych działań, dopasowanie działań do odbiorcy, dotychczasowe zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa.

Na podstawie wykazu punktowego Komisja Programowa, składająca się z trzech przedstawicieli Fundacji i dwóch przedstawicielu Komendy Głównej PSP, wnioskuje do Zarządu Fundacji o przyznanie grantów wnioskodawcom z najwyższą liczbą punktów.

Zachęcamy do śledzenia informacji o programie na stronie internetowej Fundacji ORLEN, zapoznanie się z regulaminem i wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Dziękujemy Fundacji ORLEN za dotychczasową współpracę na rzecz prewencji społecznej PSP, a także za zapewnienie dalszego wsparcia, które jest bardzo istotne w naszych działaniach.

Wierzymy, że wspólny cel, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, zaowocuje sukcesami na tym polu.

Marta Wawiórko Marta Wawiórko

Marta Wawiórko jest naczelnikiem Wydziału Prewencji Społecznej w Biurze Komendanta Głonwego KG PSP

do góry