• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Młodzi o innowacjach

26 Stycznia 2023

Redakcja „Przeglądu Pożarniczego” z chęcią udziela patronatu rozmaitym wydarzeniom. Tym chętniej jednak to czynimy, jeśli możemy wesprzeć młodych ludzi, energicznych, kreatywnych, zaangażowanych w zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Wiele takich osób miało okazję przedstawić swoje rozważania, badania i wnioski podczas kilkudniowej międzynarodowej konferencji „Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie w dniach 5-8 grudnia 2022 r.

fot. arch. SGSPCztery konferencyjne dni obfitowały w ciekawe prelekcje, warsztaty i pokazy. Pierwszy dzień przebiegł pod znakiem referatów inauguracyjnych, które wygłosili m.in. rektor-komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz wicerektor LSUS płk. prof. dr hab. Roman Ratushnyy. Pierwszy z nich mówił o wykorzystaniu innowacji technologicznych w działaniach ratowniczych, a drugi poświęcił swoje wystąpienie Lwowskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia jako tarczy oświatowej i naukowej w czasie wojny.

Drugiego dnia przyszedł czas na prezentację wiedzy i badań młodych naukowców. Przedstawiciele kół naukowych SGSP i studenci indywidualnie podjęli m.in. temat rozwiązań symulacyjnych pomocnych przy analizie rozwoju pożaru i planowaniu ewakuacji, interoperacyjnych aspektów działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych czy wpływu aktywności sportowej podchorążych na efektywność służby. Młodzi naukowcy z LSUS skupili się m.in. na zagadnieniach efektu kawitacji w akcjach ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej drewna czy pomocy humanitarnej Polski dla Ukrainy w czasie rosyjskiej agresji w 2022 r.

Trzeci dzień został poświęcony na praktykę - warsztaty na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestnicy zdobywali cenne umiejętności w obszarach taktyki działań podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG, ratownictwa technicznego, użycia systemów bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych, zastosowania mierników wielogazowych.

Ostatni dzień należał do doktorantów, którzy analizowali takie zagadnienia, jak ryzyko operacyjne w systemie bezpieczeństwa powszechnego, algorytmy komunikacyjne podczas medycznych działań ratowniczych, przygotowanie do działań w warunkach zagrożenia czynnikami CBRN, ocena intensywności zraszania dysz wodnych o różnej konstrukcji czy narażenie strażaków na zanieczyszczenia po zakończeniu działań ratowniczych.

Jak widać, różnorodność tematów była ogromna, a wiedza i sposób jej prezentacji przez młodych naukowców imponujące. Z pewnością cztery konferencyjne dni okazały się intensywnym i owocnym czasem rozwoju, wymiany myśli i doświadczeń.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry