• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Nowy kierunek rozwoju

17 Lutego 2023

Strażak-ratownik - to brzmi dumnie. A jeśli dodamy jeszcze: strażak i zarazem ratownik medyczny, wiadomo, że to profesjonalista, który potrafi pomóc poszkodowanemu w każdej opresji. Mamy w szeregach PSP ambitne osoby o takiej podwójnej specjalizacji, absolwentów dwóch uczelni, ale teraz będzie możliwe ukończenie ratownictwa medycznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

8 lutego w siedzibie SGSP w Warszawie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierz Biernacki ogłosił decyzję w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na tej uczelni. Radości nie kryli obecni na uroczystości komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, jego zastępca nadbryg. Adam Konieczny, rektor-komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego dr n.med. Artur Zaczyński.

fot. Grzegorz Trzeciak / Wydział Prasowy KG PSPGen. brygadier Andrzej Bartkowiak w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie ratownictwa medycznego, odnosząc się do trwającej akcji poszukiwawczo-ratowniczej polskiej grupy HUSAR po trzęsieniu ziemi w Turcji. Zaznaczył, że w jej skład wchodzą także ratownicy medyczni. Dodał również: - Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy ratować na każdym poziomie. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że 1/3 strażaków będzie miała poziom ratownika medycznego.

Warto podkreślić, że drugim podmiotem, niezastąpionym w edukacji na nowym kierunku w SGSP, jest Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, który zapewni wykwalifikowaną kadrę oraz umożliwi realizację praktyk zawodowych.

Pierwsi studenci ratownictwa medycznego w SGSP rozpoczną swoją przygodę edukacyjną i zawodową 1 października. Jako kandydaci będą musieli się wykazać rozległą wiedzą z matematyki, biologii, fizyki i chemii, odzwierciedloną w dobrych wynikach egzaminu maturalnego. Dla powodzenia rekrutacji znaczenie będzie miała także znajomość języka obcego (podczas studiów przewidywany jest dalsza jego nauka w zakresie specjalistycznym) oraz zdolności psychofizyczne kandydata. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia określi Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

Przyszli ratownicy medyczni rozpoczną naukę w liczbie 60 (30 studentów studiów stacjonarnych i 30 studiów niestacjonarnych). Stopniowo, wraz z rozwojem infrastruktury i wzrostem liczby etatów wykładowców o kilkadziesiąt, liczba studentów będzie się zwiększała.

Edukacja w ramach nowego kierunku na SGSP pozwoli zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności w dziedzinie ratownictwa medycznego, ale także umożliwi dogłębne poznanie Państwowej Straży Pożarnej jako formacji. Ważnym elementem programu studiów będą bowiem tzw. przedmioty do dyspozycji uczelni, dzięki którym studenci poznają zasady funkcjonowania formacji, a w przyszłości będą mieli szansę służyć jako ratownicy medyczni w PSP.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry