• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Rochala

Konferencyjna odnowa

17 Lutego 2023

fot. Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

Po okresie posuchy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi z pełną mocą ruszają wydarzenia naukowe związane z ochroną przeciwpożarową. W tegorocznym kalendarzu imprez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, przygotowywanych w ścisłej kooperacji z jednostkami organizacyjnymi PSP, pierwsze miejsce zajęła II Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” (1-2 lutego), towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.

W tym roku na pierwszy plan wysunęły się trzy bloki tematyczne.

Pierwszy dotyczył zmaterializowanych po latach prac zmian w Eurokodach, tj. Normach Europejskich dotyczących bezpiecznej, również pod względem pożarowym, konstrukcji budynków. Zmiany te omówili szczegółowo podczas swoich wystąpień pracownicy Politechniki Poznańskiej oraz przedstawiciel Instytutu Techniki Budowlanej. Na podstawie wystąpienia ostatniego z wymienionych można dojść do wniosku, że stara edycja lepiej odzwierciedlała sprawy bezpieczeństwa pożarowego dla Eurokodu 6 (konstrukcje murowe) - nowa jest zbyt optymistyczna.

Jako osobny blok tematyczny należy potraktować wykład dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP st. bryg. Ernesta Ziębaczewskiego. Blok, bo jeden referat wygłoszony przy wypełnionej szczelnie sali, z żywymi reakcjami publiczności i wstępem do dyskusji, dotyczył kilku tematów, z których każdy zasługuje na osobne potraktowanie. Pojawiła się kwestia istotnych zmian w przepisach przeciwpożarowych i pokrewnych: ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Prawie budowlanym oraz w warunkach techniczno-budowlanych. Chodzi m.in. o rozszerzenie i skonkretyzowanie katalogu zadań ochrony przeciwpożarowej (w tym autokontrole właścicielskie co 5 lat w budynkach o szczególnym znaczeniu), uprawnień i kompetencji do ich wykonywania, praktyk kontrolerskich, w szczególności w zakresie tzw. odbiorów budynków, nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych.

Blok trzeci należał do Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Stowarzyszenie przedstawiło bardzo interesujący ilustrowany poradnik (wytyczne) dotyczący bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych, pozwalający w przystępny sposób na zapoznanie się ze skomplikowanymi przepisami techniczno-budowlanymi (autorzy: mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Krzysztof Bagiński). Co istotne, poradnik wnikliwie opisuje zagrożenia, które mogą generować nowe technologie, tj. instalacje fotowoltaiczne.

Na targach dało się odczuć obecność nowych trendów - materiałem, który zrobi największą karierę w przyszłości, będzie ten wyeliminowany niegdyś ze względu na stwarzane przezeń zagrożenie pożarowe: drewno. Było to widoczne zarówno w mnogości stanowisk prezentujących technologie związane z drewnem, jak i w błyskotliwym wykładzie dr. Pawła Sulika z ITB, wygłoszonym w czasie konferencji.

Opisanym wyżej wykładom przysłuchiwali się przedstawiciele KG PSP: dyrektor Biura Komendanta Głównego st. bryg. Marek Piekutowski, zastępca dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom st. bryg. Rafał Szczypta oraz piszący te słowa.

Paweł Rochala Paweł Rochala

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcą komendanta głównego PSP

do góry