• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Rochala

Konferencyjna odnowa

17 Lutego 2023

fot. Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

Po okresie posuchy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi z pełną mocą ruszają wydarzenia naukowe związane z ochroną przeciwpożarową. W tegorocznym kalendarzu imprez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, przygotowywanych w ścisłej kooperacji z jednostkami organizacyjnymi PSP, pierwsze miejsce zajęła II Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” (1-2 lutego), towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.

W tym roku na pierwszy plan wysunęły się trzy bloki tematyczne.

Pierwszy dotyczył zmaterializowanych po latach prac zmian w Eurokodach, tj. Normach Europejskich dotyczących bezpiecznej, również pod względem pożarowym, konstrukcji budynków. Zmiany te omówili szczegółowo podczas swoich wystąpień pracownicy Politechniki Poznańskiej oraz przedstawiciel Instytutu Techniki Budowlanej. Na podstawie wystąpienia ostatniego z wymienionych można dojść do wniosku, że stara edycja lepiej odzwierciedlała sprawy bezpieczeństwa pożarowego dla Eurokodu 6 (konstrukcje murowe) - nowa jest zbyt optymistyczna.

Jako osobny blok tematyczny należy potraktować wykład dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP st. bryg. Ernesta Ziębaczewskiego. Blok, bo jeden referat wygłoszony przy wypełnionej szczelnie sali, z żywymi reakcjami publiczności i wstępem do dyskusji, dotyczył kilku tematów, z których każdy zasługuje na osobne potraktowanie. Pojawiła się kwestia istotnych zmian w przepisach przeciwpożarowych i pokrewnych: ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Prawie budowlanym oraz w warunkach techniczno-budowlanych. Chodzi m.in. o rozszerzenie i skonkretyzowanie katalogu zadań ochrony przeciwpożarowej (w tym autokontrole właścicielskie co 5 lat w budynkach o szczególnym znaczeniu), uprawnień i kompetencji do ich wykonywania, praktyk kontrolerskich, w szczególności w zakresie tzw. odbiorów budynków, nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych.

Blok trzeci należał do Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Stowarzyszenie przedstawiło bardzo interesujący ilustrowany poradnik (wytyczne) dotyczący bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych, pozwalający w przystępny sposób na zapoznanie się ze skomplikowanymi przepisami techniczno-budowlanymi (autorzy: mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Krzysztof Bagiński). Co istotne, poradnik wnikliwie opisuje zagrożenia, które mogą generować nowe technologie, tj. instalacje fotowoltaiczne.

Na targach dało się odczuć obecność nowych trendów - materiałem, który zrobi największą karierę w przyszłości, będzie ten wyeliminowany niegdyś ze względu na stwarzane przezeń zagrożenie pożarowe: drewno. Było to widoczne zarówno w mnogości stanowisk prezentujących technologie związane z drewnem, jak i w błyskotliwym wykładzie dr. Pawła Sulika z ITB, wygłoszonym w czasie konferencji.

Opisanym wyżej wykładom przysłuchiwali się przedstawiciele KG PSP: dyrektor Biura Komendanta Głównego st. bryg. Marek Piekutowski, zastępca dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom st. bryg. Rafał Szczypta oraz piszący te słowa.

Paweł Rochala Paweł Rochala

st. bryg. w st. sp. Paweł Rochala jest pisarzem, autorem powieści historycznych i opracowań popularnonaukowych

do góry