• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Współpraca ze statkami powietrznymi

17 Lutego 2023

fot. arch. Biura Planowania Operacyjnego KG PSPW dniach 26-27 stycznia w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu komendanta głównego PSP do spraw opracowania „Zasad współpracy ze statkami powietrznymi w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”. W jego skład weszli specjaliści pełniący funkcje operacyjne na poziomie komend miejskich i powiatowych PSP (komendanci i zastępcy komendantów, zastępca dowódcy JRG), komend wojewódzkich PSP, w tym piloci (samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych), Komendy Głównej PSP - funkcjonariusze Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Dokument, którego zapisy ma wypracować zespół, będzie regulował obszary współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG ze statkami powietrznymi m.in. w zakresie procedur uruchamiania statków powietrznych będących w dyspozycji PSP oraz dysponentów zewnętrznych, państwowych i prywatnych; sposobu koordynacji operacji lotniczych w ramach działań JOP KSRG, w tym wprowadzenie funkcji Koordynatora Operacji Lotniczych (Aircraft Coordinator); wprowadzenia Standardowych Procedur Operacyjnych stosowanych w trakcie współdziałania ze statkami powietrznymi; dobrych praktyk współpracy ze statkami powietrznymi dla kierujących działaniem ratowniczym, członków sztabów oraz obsad stanowisk kierowania; zbioru charakterystyk używanych w Polsce statków powietrznych, z którymi mogą współdziałać JOP KSRG.

Specjalnym gościem wydarzenia był Pan Przemysław Walc - kierownik Ośrodka Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie (ARCC), który przedstawił uczestnikom sposób funkcjonowania w Polsce Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR).

Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP

do góry