• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Giziewicz

Zacieśniamy przyjaźń polsko-litewską

10 Listopada 2021

O tym, że Polacy i Litwini potrafią się porozumieć, wiadomo już od dawna, a ściślej od 1385 r., kiedy to unia w Krewie połączyła Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Matrimonium trwało, pod różnymi postaciami i z przerwami, aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r.

Nic dziwnego, że długie lata wspólnej przeszłości dają nam łatwość w komunikowaniu z Litwą. W otoczeniu pięknej architektury Wilna w dniach 23-24 września odbyło się XX posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Miało na celu omówienie dotychczasowych osiągnięć na polu współpracy służb pożarniczo-ratowniczych obu krajów, a także planów na przyszłość. Istotnym elementem spotkania była praca nad aktualizacją instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Stronę polską reprezentowali sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki oraz zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk. Po stronie litewskiej znaleźli się zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w MSW Republiki Litewskiej płk Gedrius Sakalinskas oraz wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius.

Dowodem na ciągłość współpracy jest także ostatnia wizyta komendanta głównego PSP nabryg. Andrzeja Bartkowiaka w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Butrymańce. W gminie Soleczniki okręgu wileńskiego, w której mieści się ta jednostka, większość mieszkańców to Polacy. Z pewnością druhowie z Butrymańców dobrze spożytkują średni samochód ratowniczo-gaśniczy, którego uroczyste przekazanie odbyło się 10 października.

MG

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry