• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Wileńskie spotkania

16 Listopada 2022

fot. Krzysztof Pietrasik / KG PSPPoszerzanie horyzontów, szukanie nowych rozwiązań to najlepsza droga rozwoju. Przyjrzenie się różnym pomysłom na realizację zadań, które stoją przed nami, daje nową perspektywę, pozwala znaleźć najlepszą w naszych warunkach formę osiągania postawionych celów. Szeroka współpraca, również międzynarodowa, pozwala stawić czoła wyzwaniom, których nie szczędzi nam rozwój cywilizacyjny, klęski żywiołowe, a także trudne wydarzenia ostatnich lat.

Tą drogą idzie kierownictwo PSP, zapoznając się z systemami ochrony przeciwpożarowej w wybranych krajach europejskich. Tym razem komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak i jego zastępca nadbryg. Adam Konieczny odwiedzili stolicę Litwy. Ich wizyta rozpoczęła się 26 października od spotkania z wiceministrem spraw wewnętrznych Litwy Vitalijem Dmitrijevem oraz szefami służb ratowniczych Litwy, w tym gen. Sauliusem Greiciusem. Polska delegacja miała okazję zaznajomić się ze strukturą i funkcjonowaniem Departamentu ds. Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Z kolei spotkanie z szefem Szkoły Pożarniczej Kęstutisem Agintasem dało komendantowi głównemu PSP i jego zastępcy obraz litewskiego szkolnictwa pożarniczego. Przedstawiciele PSP mieli możliwość zwiedzenia Centrum Naukowo-Badawczego Litwy, Centrum Reagowania Kryzysowego oraz stołecznej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6. Pojawiła się okazja rozmowy ze strażakami, przyjrzenia się specyfice organizacyjnej formacji.

Podczas pobytu delegacji w Wilnie nie mogło zabraknąć wizyty w miejscu ważnym dla polskiej historii i tożsamości - cmentarzu na Rossie. Przedstawiciele PSP złożyli wieniec przy Mauzoleum „Matka i Serce Syna” - grobie Marii z Billewiczów Piłsudskiej, w którym spoczęła urna z sercem Józefa Piłsudskiego.

Pobyt w Wilnie, wymiana strażackich doświadczeń okazały się owocne. Będą zapewne początkiem cennej międzynarodowej współpracy.


Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry