• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

25 mln zł dla naszych dzieci

16 Listopada 2022

fot. arch. Komendy Wojewódzkiej PSP w WarszawieZaletą młodości jest entuzjazm, energia, zaangażowanie. Jeśli tylko stworzymy odpowiednie warunki dla rozwoju tych cech u młodych ludzi, zasiejemy ziarno, z którego w dorosłości mogą wykiełkować wybitne talenty i osiągnięcia. Dlatego tak ważne jest wspieranie młodzieżowych drużyn pożarniczych, które rozbudzają w dzieciach i nastolatkach zainteresowanie ochroną przeciwpożarową, kwalifikowaną pierwszą pomocą i działalnością społeczną.

Doceniając ich znaczenie Rada Ministrów zdecydowała o przyznaniu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji 25 mln złotych, które zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. 6 października podczas konferencji prasowej w Sejmie mówił o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Zaznaczył, że środki finansowe będą wydatkowane na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny konieczny w procesie szkolenia członków MDP.

Pierwsze promesy trafiły już do młodzieżowych drużyn pożarniczych. 24 października zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła, nadbryg. Krzysztof Hejduk i nadbryg. dr inż. Adam Konieczny wzięli udział w uroczystym wręczaniu dokumentów przedstawicielom OSP z części powiatów województw wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

28 października był dobrym dniem dla 85 młodzieżowych drużyn pożarniczych z części powiatów województwa mazowieckiego. Przedstawiciele 46 OSP otrzymali w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Płońsku promesy z rąk wiceministra Macieja Wąsika w asyście nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego. Tego samego dnia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Płocku nadbryg. dr inż. Adam Konieczny wręczył dokumenty osobiście reprezentantom OSP powiatów płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego.

W Polsce działa ponad 6200 młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych - ich członkami jest ponad 76 tys. osób. Przyznane środki finansowe pozwolą im w pełni rozwinąć skrzydła.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry