• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Śmigło i hełm

17 Października 2022

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe to jedna ze służb, z którą strażacy współpracują na co dzień. Gdy poszkodowany, któremu funkcjonariusze PSP udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, musi jak najszybciej dostać się do szpitala oddalonego od miejsca zdarzenia, kto może go tam w bezpiecznych warunkach przetransportować? Tylko załoga LPR.

fot. Grzegorz Trzeciak / Wydział Prasowy KG PSPKażdą współpracę regulują jednak określone zasady. Ważne jest ich aktualizowanie, by nadążały za realnymi wyzwaniami. Dlatego 23 września komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak i reprezentujący Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dyrektor prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wspólne przedsięwzięcia obydwu stron w obszarze organizacji działań ratowniczych w ramach KSRG mają na celu sprawne współdziałanie podczas rzeczywistych interwencji. Współpraca LPR i jednostek KSRG dotyczy m.in. używania sił i środków stron porozumienia podczas akcji ratowniczych, przygotowywania analiz gotowości operacyjnej i planów ratowniczych, opracowywania procedur w zakresie wykorzystania statków powietrznych LPR na rzecz PSP, realizacji działań ratowniczych wymagających wsparcia specjalistów do spraw ratownictwa, specjalistycznego sprzętu i technik ratowniczych, organizowania szkoleń i ćwiczeń oraz wykorzystania Krajowej Sieci Współdziałania ze Statkami Powietrznymi (KSWL) na potrzeby wspólnych przedsięwzięć.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry