• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

W walce nie pozostajesz sam

26 Stycznia 2023

Energia i wola współpracy, łączenia sił, budowania jedności w obliczu bezwzględnej agresji rosyjskiej nie ustaje. Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Polska stoją murem w obronie podstawowych wartości humanitarnych, wolności, prawa narodów do samostanowienia. Przedstawiciele ich władz, także służb ratowniczych, tworzą wspólny front, zacieśniają współpracę w różnych obszarach. 

Rozmowy w Rydze

Kolejnym elementem strategii współdziałania było spotkanie szefów służb ratowniczych Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Polski w dniach 5-7 grudnia 2022 r. w Muzeum Motoryzacji w Rydze. PSP reprezentował komendant główny gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz dyrektor Biura Komendanta Głównego KG PSP st. bryg. Marek Piekutowski.

fot. Krzysztof Pietrasik / Biuro Komendanta Głównego KG PSPSpotkanie zorganizowała Państwowa Służba Pożarniczo-Ratownicza Republiki Łotewskiej. Omówiono kwestie dotychczas udzielonego stronie ukraińskiej wsparcia oraz dalsze plany pomocowe. Podsumowano również wydarzenia ostatniego roku oraz analizowano możliwe obszary współpracy służb ratowniczych na kolejne lata. Szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Sergiej Kruk przedstawił zagrożenia i wyzwania dla formacji związane z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warto wiedzieć, że w ciągu 9 miesięcy wojny ugaszono ponad 13 tysięcy pożarów i uratowano 3600 osób.

Wiceminister SW nadzorujący Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSSN) Yevgenij Yenin oraz jej szef Sergiej Kruk wyrazili szczególną wdzięczność dla polskich strażaków za wielowymiarowe wsparcie na dużą skalę.

W czasie pobytu przedstawicieli służb ratowniczych na Łotwie prowadzone były ćwiczenia certyfikujące litewsko-łotewsko-estoński moduł pomp wysokiej wydajności Balt Flood Combat. Łotewscy strażacy zaprezentowali również możliwości dronów, których używają podczas akcji ratowniczych.

Trzydniowa wizyta w Rydze przebiegła pod hasłem „W walce nie pozostajesz sam”. Słowa te wypowiedział szef VUGD Łotwy Oskars Abolins podczas przemówienia skierowanego do zaproszonych gości.

Spotkanie w Tallinie

fot. Krzysztof Pietrasik / Biuro Komendanta Głównego KG PSPKomendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z dyrektorem Biura Komendanta Głównego KG PSP st. bryg. Markiem Piekutowskim i dyrektorem Biura Planowania Operacyjnego KG PSP st. bryg. Jackiem Zalechem odwiedzili również stolicę Estonii, by wymienić się doświadczeniami i  omówić kwestie możliwej współpracy służb ratowniczych obu krajów. Podczas spotkania z szefem Estońskiej Rady Ratownictwa Kuno Tammearu oraz jej przedstawicielami, które odbyło się 13 grudnia, podjęto m.in. temat szkoleń i treningów CBRNE, profilaktyki społecznej i kampanii edukujących obywateli w zakresie bezpieczeństwa.

Rozmowy kontynuowano na terenie Centrum Rozminowywania EOD w Tallinie, Narodowym Centrum Sytuacyjnym oraz jednostce ratowniczo-gaśniczej Lillekula. Goście mieli także okazję obejrzeć wyposażenie sprzętowe tych jednostek.

Wizyta w Tallinie to kolejny etap realizacji strategii współpracy Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry