• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Siła kobiet

28 Marca 2023

Gniezno odegrało wielką rolę w historii Polski - to pierwsza stolica. Dziś jednak może aspirować do miana stolicy kobiet w PSP. Z dniem 25 lutego na stanowisko komendant powiatowej PSP w Gnieźnie została powołana bryg. Marta Kacprzycka. Akt powierzenia obowiązków odebrała 23 lutego z rąk komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka oraz wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Dariusza Matczaka.

fot. Kamila Kozłowska / KP PSP w GnieźnieNieczęsto jeszcze kobiety piastują wyższe stanowiska kierownicze w naszej formacji, ale jeśli tylko otrzymują taką szansę, wykazują się wysokimi kompetencjami. Tak będzie z pewnością w przypadku bryg. mgr inż. Marty Kacprzyckiej. Patrząc na drogę zawodową nowej komendant powiatowej PSP w Gnieźnie, można stwierdzić, że sprawdziła się w wielu obszarach działalności PSP.

Służbę w PSP rozpoczęła 29 lipca 2005 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły kontynuowała drogę zawodową w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce. Zajmowała kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz specjalisty w Wydziale Operacyjnym i starszego specjalisty w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej. 

Następnym przystankiem bryg. Marty Kacprzyckiej na drodze służby w PSP była Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu. 1 września 2017 r. objęła tam stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym. 1 kwietnia 2019 r. awansowała na zastępcę naczelnika tego wydziału, a następnie 5 marca 2020 r. na naczelnika.

Z dniem 25 lutego wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu powierzył bryg. Marcie Kacprzyckiej pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie. To z pewnością początek wielu wyzwań i dalszego rozwoju, z korzyścią dla nowej komendant i PSP powiatu gnieźnieńskiego.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry