• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Giziewicz

Ocena dla mundurów

10 Lutego 2022

Trudności w poruszaniu się i ograniczanie ruchów, przegrzanie, przemakanie, uszkodzenia mechaniczne - to kilka punktów, które udało się poprawić dzięki nowym ubraniom specjalnym. Takich ubrań do końca listopada tamtego roku trafiło do jednostek PSP 24 794. Od zmiany w rozporządzeniu w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej minęły 3 lata. Nadszedł czas na podsumowanie zmiany i sprawdzenie opinii użytkowników.

fot. KW PSP w RzeszowieUdało się to zrobić poprzez ankietę ewaluacyjną na internetowej platformie, była ona dostępna od 8 listopada do 19 grudnia 2021 r. Ankietę wypełniły 6354 osoby, 2225 udzieliło odpowiedzi w pełni. Prawie 74% pytanych pełni służbę w JRG, ponad 16%  w komendach PSP. Nieco ponad 87% to pracownicy zmianowi, w większości ankietowani to osoby doświadczone, ze stażem pracy 5-15 lat (dość liczne grupy stanowią także osoby pracujący w przedziale 2-5 lat oraz 15-20). Daje to pewność, że strażacy ci nie tylko dobrze poznali wady i zalety poprzedniego wzoru ubrania specjalnego, sprawdzając je „w terenie”, ale i mieli okazję, by nowy typ wypróbować w trudnych warunkach. Co ważne, przeważająca większość badanych miała do czynienia z nowym wzorem ubrania specjalnego ponad rok, a ok. 97% ankietowanych to osoby, które długo użytkowały ubranie specjalne wykonane według starego wzoru - oznacza to, że ich opinia jest wyrazem tego, jak faktycznie ubranie to się sprawdza w porównaniu z poprzednim. Pozytywne oceny zmian w ubraniu dotyczyły przede wszystkim trudności w poruszaniu się / ograniczeniu ruchów - ok. 62%. Wysokie noty zebrały także inne kategorie: przegrzanie, przemakanie oraz uszkodzenie mechaniczne ubrania. Jako zaletę zmiany koloru tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego najczęściej wskazywano utrzymanie właściwej czystości ubrania oraz polepszenie widoczności podczas akcji ratowniczych. W odpowiedziach otwartych ankietowani mogli wymienić inne wady lub zalety, które zwróciły ich uwagę - pojawiła się tu m.in. większa liczba kieszeni (większe kieszenie na radio, nieprzemakalna kieszeń na dokumenty/notatnik). Z entuzjazmem respondenci przyjęli także dodanie kurtki lekkiej. Podsumowanie wyników ankiety można znaleźć na stronie www.gov.pl (https://www.gov.pl/web/kgpsp/przepisy-dotyczace-gospodarki-mundurowej).

MG

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry