• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Giziewicz, Tomasz Zwęgliński

O zagrożeniach w miejscach kultu

10 Lutego 2022

W 2020 r. w Unii Europejskiej doszło do 57 prób zamachów terrorystycznych. Prawdopodobnie dziesięciu dokonano na tle dżihadu - pochłonęły życie dwunastu osób (źródło: Europol 2021). Konieczna jest zatem analiza możliwych scenariuszy działania terrorystów i wdrożenie działań, które zapewniłyby bezpieczeństwo m.in. w obiektach sakralnych oraz zgromadzeniach o charakterze religijnym organizowanych na terenie otwartym. W czerwcu 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpoczęła realizację projektu ProSPeReS (Protection System for Large Gatherings of People in Religious Sites), czyli „Systemu zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego”. Skupia się on na przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym we wspomnianych miejscach, w tym prewencji i reagowaniu na nie. Ważnym aspektem jest przygotowanie na wypadek zastosowania przez terrorystów określonych technik działania - użycia broni białej (np. noża, maczety), broni palnej, materiałów wybuchowych, a także środków CBRN, czyli czynników chemicznych, biologicznych, radiacyjnych lub nuklearnych. Projekt przewiduje m.in. opracowanie dobrych praktyk reagowania i ewakuacji, ma też charakter edukacyjny - należy bowiem zwiększać świadomość zagrożeń wśród zarządców miejsc kultu, władz lokalnych i krajowych, a także obywateli biorących aktywny udział w praktykowaniu wiary. Warto również podkreślić, że prace projektowe obejmują szerokie spektrum nurtów religijnych, m.in. chrześcijański (rzymskokatolicki, grekokatolicki, protestancki, prawosławny), judaizm i islam.  Projekt PRoSPeReS składa się z ośmiu pakietów roboczych (ang. work package - w skrócie WP): zarządzanie i koordynacja projektu; ocena podatności na zagrożenia w miejscach kultu religijnego i analiza potrzeb; przygotowanie indywidualnych środków bezpieczeństwa dostosowanych do potrzeb zabezpieczenia miejsc kultu religijnego; gotowość do ochrony przed zagrożeniami CBRN; programy szkoleń; walidacja systemu ochrony (miejsc kultu religijnego) przed zagrożeniami (jest to głównie weryfikacja realizacji WP3, WP4 i WP5); kampania podnoszenia świadomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego; aspekty etyczne, zapewnienie ciągłości wyników projektu, zarządzanie informacją. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z instytucji z sześciu państw europejskich: Polski, Cypru, Finlandii, Grecji, Holandii i Słowacji, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki. Projekt będzie realizowany do maja 2023 r.

MG i TZ

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

Tomasz Zwęgliński Tomasz Zwęgliński
do góry