• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Giziewicz

Ustawa podpisana

10 Lutego 2022

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych to pierwszy taki akt prawny, który reguluje organizację i funkcjonowanie OSP. Ostatnie prace parlamentarne nad nią (oraz nad ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”) zakończyły się w piątek 17 grudnia 2021 r. Niewątpliwie była bardzo potrzebna. Jest odpowiedzią m.in. na postulat ochotników wprowadzenia dla nich świadczenia ratowniczego. Dodatek do emerytur w wysokości 200 zł miesięcznie będzie wypłacany z budżetu państwa mężczyznom po osiągnięciu 65. roku życia (po co najmniej 25 latach czynnego udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych) oraz kobietom po 60. roku życia (odpowiednio - po co najmniej 20 latach).

fot. Wydział Prasowy KG PSPW poniedziałek 27 grudnia 2021 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę. Niedługo potem, w dniach 29-30 grudnia, odbyły się wideokonferencje, podczas których kierownictwo PSP z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem na czele spotkało się z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, miejskich oraz powiatowych. Celem było omówienie ustawy i zagadnień związanych z organizacją - chodziło m.in. o wypłaty świadczeń dla ochotników. Ze względu na te świadczenia właśnie pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

 

MG

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry