• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Mołdawscy goście

28 Marca 2023

W dniach 8-9 marca z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii.

fot. Grzegorz Trzeciak / KG PSPMołdawscy strażacy zapoznali się m. in. z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP na terenie województwa mazowieckiego oraz małopolskiego, w tym poligonu szkoleniowego dla specjalistycznych grup ratowniczych w Nowym Sączu, Komendy Powiatowej PSP w powiecie warszawskim zachodnim, Komendy Powiatowej PSP w Legionowie oraz w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

9 marca delegacja z Mołdawii odbyła wizytę studyjną w Komendzie Głównej PSP, podczas której miało miejsce spotkanie z komendantem głównym PSP i jego zastępcami, a także przedstawicielami Biura Planowania Operacyjnego, Biura Komendanta Głównego, Biura Edukacji oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej-PIB im. Józefa Tuliszkowskiego.

Goście zapoznali się z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w Polsce, w tym:

  • organizacją systemu szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych,
  • funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
  • współpracą PSP oraz samorządu lokalnego na rzecz rozwoju OSP,
  • organizacją prewencji społecznej i funkcjonowaniem sal edukacyjnych w jednostkach organizacyjnych PSP,
  • założeniami do projektu Polska Pomoc w zakresie prewencji społecznej,
  • organizacją i funkcjonowaniem KSRG,
  • przygotowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do reagowania na zagrożenia CBRNE.

Wydział Prasowy KG PSP

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry