• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Michał Łupiński

W Japonii o atomie

28 Marca 2023

Od 26 lutego do 4 marca polska delegacja zaproszona przez Japońskie Międzynarodowe Centrum Współpracy odbywała w Japonii wizytę studyjną. W gronie jej członków znalazła się przedstawiciel Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP.

fot. Michał Łupiński / Biuro Planowania Operacyjnego KG PSPCelem przedsięwzięcia było zapoznanie się z elementami zarządzania kryzysowego w sytuacji awarii elektrowni jądrowej z jednoczesnym uwolnieniem do atmosfery produktów rozszczepienia.

Uczestnicy podczas spotkań w prefekturach Ibaraki i Fukui zapoznali się z planami zarządzania kryzysowego, ponadto wizytowali Centrum Wspierania i Szkolenia w Sytuacjach Zdarzeń Nuklearnych oraz Centrum Środowiskowego Monitoringu Radiacyjnego.

Bardzo ważnym elementem programu była wizyta w Elektrowni Jądrowej Shimane, podczas której szczegółowo wprowadzono uczestników w postępy prac przy budowie bloku nr 3 oraz umożliwiono im obserwowanie ćwiczeń związanych z awarią systemu chłodzenia reaktora.

Podczas wizyty studyjnej szczególny nacisk położono na sprawy związane z ochroną ludności podczas zdarzeń nuklearnych: informowanie, wieloetapową ewakuację, profilaktykę jodową oraz schrony. Miała ona szczególne znaczenie w kontekście „Polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej” i pozwoliła zyskać wiedzę, w jaki sposób Japonia jest przygotowana na tego typu zagrożenia oraz jakich zmian systemowych dokonała po katastrofie elektrowni w Fukushimie w 2011 r.

Michał Łupiński Michał Łupiński
do góry