• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Misja szesnastu

15 Czerwca 2022

W grudniu 2021 r. ważyły się losy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ostatecznie Sejm uchwalił ją bez głosu sprzeciwu, a prezydent podpisał, tym samym kierując do realizacji. Pierwszego dnia nowego roku ustawa weszła w życie. Radość, sukces, zwycięstwo! Po raz pierwszy uchwalono ustawę regulującą w sposób kompleksowy funkcjonowanie OSP. Trzeba było przystąpić do pracy.

Niemal pół roku później, 25 maja, szesnastu oficerów PSP otrzymało nowe zadania, związane w dużej mierze z realizacją zapisów wspomnianej ustawy oraz koordynowaniem współpracy PSP i ochotniczych straży pożarnych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem przekazali funkcjonariuszom decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP oraz zakresy obowiązków na tym stanowisku.

Jak mówi ustawa o OSP, „komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałania ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne”.

Uroczysta chwila wręczenia decyzji personalnych nastąpiła w obecności wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, Pawła Szefernakera i Bartosza Grodeckiego, zastępców komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka i nadbryg. Arkadiusza Przybyły oraz komendantów wojewódzkich PSP. Pierwszoplanowymi postaciami tego dnia byli: mł. bryg. Michał Pięta (KW PSP we Wrocławiu), st. bryg. Marek Rusoń (KW PSP w Toruniu), st. bryg. Mirosław Bury (KW PSP w Lublinie), bryg. Maciej Iwko (KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim), st. bryg. Paweł Malinowski (KW PSP w Łodzi), st. bryg. Mariusz Łaciak (KW PSP w Krakowie), st. bryg. Tomasz Cybul (KW PSP w Warszawie), bryg. Dariusz Gieroń (KW PSP w Opolu), st. bryg. Janusz Jabłoński (KW PSP w Rzeszowie), st. bryg. Paweł Piotr Ostrowski (KW PSP w Białymstoku), bryg. Wojciech Berent (KW PSP w Gdańsku), st. bryg. Rafał Świerczek (KW PSP w Katowicach), st. bryg. Sławomir Karwat (KW PSP w Kielcach), st. bryg. Tomasz Ostrowski (KW PSP w Olsztynie), bryg. Tomasz Grelak (KW PSP w Poznaniu) i st. bryg. Marek Popławski (KW PSP w Szczecinie).

Minister Maciej Wąsik, mówiąc o obowiązkach nowych zastępców komendantów, zaznaczył, że powinni dbać o rozwój ochotniczych straży pożarnych na podległym im terenie i przekazywać sprzęt jednostkom, które będą w stanie najlepiej go wykorzystać.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił ogromne znaczenie ustawy, która powstała w trudzie i ujrzała światło dzienne ku radości całego środowiska strażackiego. Zwrócił się także do nowych koordynatorów ds. ochotniczych straży pożarnych: - Panowie Komendanci, podejmujecie się wielkiego wyzwania, dlatego że całemu kierownictwu MSWiA i KG PSP zależy, by te relacje z OSP były na najwyższym poziomie! Zależy mi na tym, żebyście byli wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebni. Dlatego musicie być w stałym kontakcie z druhami.

Przed szesnastoma oficerami wiele zadań i wyzwań. Z pewnością jednak im podołają, dbając o dobrą współpracę PSP i OSP, która przysłuży się jeszcze lepszej realizacji obowiązków strażaków, większej liczbie zakończonych sukcesem akcji oraz dbałości o ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych.

fot. Karol Kierzkowski / Zespół Prasowy KG PSP

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry